Как умира Иван Вазов?

22

|

25676

|22.09.2011
Как умира Иван Вазов?
Иван Вазов

Днес се навършват 90 години от смъртта на Патриарха на българската литература.ИВАН   ВАЗОВ  -  ВЕЧНИЯТ  БЪЛГАРСКИ  ГЕНИЙ ... /Из  спомените  на  професор  Константин  Гълъбов/


                                               /Свидетелствува   сестра   му,  Въла   Вазова -  Фетваджиева/

                              
  Народният  поет   Иван  Вазов  умира    в   четвъртък,   на  22    септември    1921 г.   Тук   привеждам  извадки  от   документалните  записки  на   неговата  родна  сестра    Въла  Вазова  -   Фетваджиева,   която    ежедневно  и  неизменно  се  грижела  за  брат  си  в  последните  години  от  живота  му   и  живеела  в  неговата   къща:

                                "20   септември,  вторник.
                                 По   всичко  се  виждаше  -  по  приготовленията,  по  закуските,  които  носеше,  -  че  бачо   очаква  госпожа  Е.  Тя   не  дойде.   Бачо  излезе  към  11  часа.   На  обед  дойде  заедно  с  брат  ни  Бориса.  Забелязах,  че  е  малко  нервиран....
                                  Като  си  излезе  Борис,  подпрях  бачо  с  две  възглавници  на  канапето,  тъй  както  беше  полулегнал,   завих  го  и  му  казах,  че  ще  го  събудя  след  половин  час.   Оплакваше  ми  се,  че  като  спи  денем  повече,   и  нощем  повече  го  задушава  и  не  може  да  спи.   След  половин  час  отидох  да  го  събудя.   Той  току-що  станал.  Каза  ми:  "Щях  да  се  задуша"  -    тъй  лошо  спал!

                                   21  септември,  сряда.
                                  Сутринта  излезе  рано,  даже  не  си  пи  чая.  После  е  дошла  и  Е.  /Евгения  Марс/
Не   зная  кога  е  дошла,  но  момичето  ми  каза,  че    "господарят"    е  взел   едното  шише  ракия,   топъл  хляб  и  бил     горе    "с   оная".     Момичето   /прислужницата/    не  и  знаеше   името.   Бачо   излезнал  с  нея  и  после  -  не  зная,   но  се  върнал  с  Бориса  за  обед.
                                   Правеше  ми  впечатление,   че  бачо  е  нещо  невесел,   угрижен  и  отпаднал.   Следобед  взема  само  сладко  -   кафе  не  искаше,   а  после  излезе.
                                   Следобед  отидох  на  гости  у  Мара.  Беше  Света  Богородица  /малка/,   като  се  върнах,  попитах:  "Бачо   тука  ли  е?"   Казаха   ми,   че  си  дошъл  към   шест  часа   и  легнал   облечен  на  кревата.   Веднага  отидох  при  него.   Той   се  беше  завил  с  халата  си  и  спеше.   Стори  ми  се  много  чудно,   пръв  път  го  виждах  да  лежи  на  кревата  облечен.    Извиках  му:   "Бачо,   бачо,   защо  спиш?"     Попипах  челото  му,   нямаше  огън.   Милвах  му  косата  и  исках  да  го  разсъня.  Повиках  го  да  стане.   Каза   ми:   "Много   съм   уморен,   искам   да  поспя".    Казах  му,   че  ще  му   донеса  да  пие  чай.    Когато   се  качих  пак,   за  да  му  кажа,  че  чаят  е  готов,  сега  ще  му  го  донеса,  помоли  ме  да  не  му  давам  нищо  и   да  го  оставя  спокоен   да  си  почине  -   не  бил  спал  две-три  нощи,  писал   "Престолът".    Каза   ми:   "Дадох   да  се  препише  и  сега  ще  си  почина."...
                                      Аз   мислех  да  остана  още  при  бачо.   Тоя   сън   не  ми  се  харесваше.   Но   Събка  не  поиска  да  легне  без  мене  и  аз  се  принудих  да  сляза  и  да  си  легна  с  нея.   Завих  добре  брата  си  да  не  изстине,  запалих  всички  лампи  в  спалнята,   в  кабинета,   та  дано  светлината  да  го  разбуди.  Часът   беше  11   и   половина    през  нощта....

                                       22   септември,   четвъртък.
                                      Слязох  снощи   долу  със  СЪБКА,   но  не  заспах   до   четири     часа.   През  нощта  нищо  не  се  чуваше  горе.   Около   шест  часа  се  събуждам  и  припкам  горе.   Отивам  при  бачо,   той  в  басмената   си  роба  седи  на  кревата.   Каза  ми,  че  в   12  часа  станал,   съблякъл  се  и  си  легнал.
                                      И  после  продължи:  "Ами  ти  защо  се  грижиш  толкова  за  мене?   Не  грижи  се,   не  грижи  се,   сестро!"
                                      Казах   му,   че  има  и  сънна  болест,   като  исках  да  внуша  и  нему,  че  сънят  му  не  е  хубав,   та  да  вземе  мерки.    Тогава  той   ми  посочи  пръста  си  и  каза:  "Аз  не  се  давам,  не  се  давам!"   После  ми  поиска  французкия   вестник.   Дадох  му   "Мир",   който  беше  при  мене.   Пак   ми  поиска  "МАТЕН"    и  аз   му  го  дадох.   Като  почна  да  чете,  излезнах   си    спокойна.
                                      Към   10   часа  отидох  да  го  видя  и  да  му  кажа,   че  излизам  с  момичето  на  пазар,   за  да  знае,  че  няма  никого  в   къщи.
                                       Към   11   часа   момичето  се  върнало  от  пазар;  той   попитал  тука  ли  съм  и  излезнал.   Имаше  половин  час,  откакто  се  бях  прибрала,   когато  бачо  се  върна  за  обед...
                                        Попита  какво  има  за  ядене;  между  другото  казах,   че  имаме  и зелен  фасул.   Сипа   си  малко...   Поиска   сода  за  виното.   Събка   я  донесе  отвън  и  когато  бачо  слагаше  вилицата  в  устата   си,   хлъцна  глава  назад   върху  стола.   Помислих,   че  се  шегува,   че  му   се  не  харесва  яденето.   Събка,   която  седеше   насреща  му,   извика:  "Вуйчо,   какво   направи?"   Той   изви  очи   със  студен,   премрежен  поглед,   погледна   нея,   после  мене.
                                         Всичко  това  стана    може   би   в    по-малко   от  две-три   секунди.    Веднага  взех  главата   му   в  ръцете   си.   Събка  припна   за  доктор,   а   момичето  носеше  вода,   с   която  го  поливах  и  разтривах.   Разтривах  вратните  му  жили  и  го  мокрех.   Той   говореше   нещо,   но  аз  не  разбирах   какво   говори....
                                         Когато  дойде  д-р  Бочаров,   най-малко  след  половин  час,   той   ми  каза,  че  трябва  да  сложим  бачо  на  канапето,   защото   до  това  време  аз  все  го  придържах  в  себе  си.
                                        След   като  го  сложихме  на  канапето,   докторът  каза  да  му  дам  старо  вино  или  коняк.   Мислех,  че  бачо  няма  ме  чуе  и  исках  сама  да  разтворя  зъбите  му,  които  бяха  стиснати,   но  като  видях,  че  не  можех,   извиках:  "Моля  ти  се,   бачо,  отвори  устата  си,  за  да  ти  сипя  коняк."
                                        Той   разтвори  устата   си   и   аз   чух  как  той  глътна  коняк   през   гърлото....
                                        Прегледа  го  тогава  д-р  Бочаров  и  каза,  че  сърцето  му  е  много  слабо.  След  десет   минути   гърдите  му  се  покриха  със  сини  петна.
                                         ТАКА   СВЪРШИ   ТОЯ  НАШ   МНОГОЛЮБИМ   И  ПОЧИТАН  БРАТ  И  ПОЕТ."

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

КОМЕНТАРИ

случаен
Така кротко си отиде и любимия ми баща, на 30. 08. Мир на праха му и бог да го прости !!! Много ми е мъчно!!!
Тинчето
Да спомена и майчицата ми. И тя така-погледна и. . . заспа завинаги. Светла памет и на твоя баща случаен. Светла памет и на големия писател и патриот Иван Вазов. Светъл път във вечността!
Ася
Така умират праведниците. Бог да прости родителите на случаен и Тинчето. Бог да прости и единственият родител, който съм имала, роден в деня, в който умира ВазовНе случайно беше и толкова начетен. За мене.
Е, и от какво е починал?
От слабо сърце!
М
O, Боже, както е тръгнало тук ще е таблото с некролози. Бог да прости и моя баща , който си отиде на 22. 09. 2005г. След родителите, идва и нашия ред, но все пак - това е нормалното (а не обратното), колкото и да тежи. . .
Е нали досега се трьбеше, че отишьл при проститука, издьхнал отгоре и , щото имал слабо сьрце, вече не знам на кой да вярвам
levaka
SAMO KATO IZRECHEM TOVA IME Иван Вазов TO NI GOVORI DOSTATACHNO
ти или пиши на кир. или на лат. така не си много оригинален, ами кьде е дядо ти Йоцо да те види , колко си грамотен
kalifer
mir na prahta i svetlina na dushata na Bojia chovek Ivan Vazov. . . .
Тинчето
Иван Вазов в последните си дни е бил вече много болен. Наистина е имал слабо сърце. Това, че досега любовната му връзка с Евгения Марс се криеше или пък с половин уста се споменаваше е друг въпрос. Дядо ни Вазов много я е обичал, но тя само се възползвала от славата му. Била е семейна и си е имала син от друг мъж. С Иван Вазов са се срещали тайно. Да, наистина човекът едва не е умрял върху нея. Прочетете още веднъж думите на Вазовата сестра-Въла:21 септември;"Сутринта излезе рано, даже не си пи чая. После е дошла и Е. /Евгения Марс/ Не зная кога е дошла, но момичето ми каза, че "господарят" е взел едното шише ракия, топъл хляб и бил горе "с оная". ". . . Часове след шишето ракия и срещата му с "оная" горе/на горния етаж/Иван Вазов умира. Това е истината. Велик човек, романтик и писател!Невероятен!Памет и поклон!
hih
Лош късмет. Иначе още щеше да си е жив човека, нали така?
аз пьк не го харесвам
тото
Не може да чете, пък не го харесвал. Идиот.
Bg
Бъди благословен там където си! Поклон!
забраван
абе, кой беше тоя иван вазов ?
Тинчето
Иван Вазов е писател, дето е написал романа "Идиот като тебе".
лялялял,

Браво - добре измислено! :D

0 + 0 - !
ХанТукту
Вазов добре живя, още по-добре писа, но най-добре умря!
Аз
А не е ли по-важно как е живял ?
Bai ti Ivan Vazov e izdyhnal nad edna 21 godi6na -demek dobre si e oti6al choveka
лялялял
Мале - сърдечната криза е ужасна!! :Х
дончо
Този човек е писал много хубави приказки, разкази и стихотворения.
дончо
Този човек е писал много хубави приказки, разкази и стихотворения.
дончо
Този човек е писал много хубави приказки, разкази и стихотворения.
дончо
Този човек е писал много хубави приказки, разкази и стихотворения.

РЕКЛАМА

Най - доброто от Моцарт

ВРЕМЕТО

времето в София София

+6°

+17°

времето в София

лек полъх

времето в Бургас Бургас

+12°

+18°

времето в Бургас

лек полъх

времето в Варна Варна

+11°

+19°

времето в Варна

лек полъх

времето в Пловдив Пловдив

+10°

+19°

времето в Пловдив

лек полъх

времето в Ст. Загора Ст. Загора

+9°

+20°

времето в Ст. Загора

лек полъх

времето в Русе Русе

+9°

+19°

времето в Русе

лек полъх

  • Концерт на “Крисчън Макбрайд трио“ с Ангел Заберски

  • Концерт на “Крисчън Макбрайд трио“ с Ангел Заберски

  • Концерт на “Крисчън Макбрайд трио“ с Ангел Заберски

FrogBook

РЕКЛАМА

БЛОГОВЕ

Илиян Василев Илиян Василев Автор е на множество статии и анализи по международни отношения, икономика, финанси, енергетика и енергийна сигурност. Войната КТБ Войната КТБ Истината за задкулисните интереси Мирослав Иванов Мирослав Иванов Казвам се Мирослав Иванов и се занимавам с финансова журналистика вече 10 години. Във всичките си текстове съм се стремял към две неща – качество и честност. Вярвам, че именно те карат читателите ти да те четат. Кулинарно  в кухнята с Йоана Кулинарно в кухнята с Йоана Сигурно вече си мислиш, че всичко, което правя е да стоя до печката, да разбърквам тенджери и тигани, да топя с пръст в тях и да присвивам очи, но, вярвай ми, не е така :) Мога хиляди неща! Литературата Днес Литературата Днес Мина доста време, в което бях решен да компилирам една кратка книга със съвети за писане, давани от големите майстори на словото, както и от критици и преподаватели по творческо писане. Бранимир Николов Бранимир Николов БГ Автоблог - Интересно за автомобилите Едвин Сугарев Едвин Сугарев Свободата днес и тук Иво Инджев Иво Инджев Независим обзор на българското политическо пространство

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах