Полуграмотният магазинер Григор Шопов командва 30 години Държавна сигурност

74

|

50211

|18.02.2013
Полуграмотният магазинер Григор Шопов командва 30 години Държавна сигурност
5. Тодор Живков и Григор Шопов – 1949 г.

Никога няма да се примиря с разпространяващото се като зараза от известно време мнение, че някогашната Държавна сигурност била едва ли не цитадела на интелекта, професионализма и защитата на националните интереси на страната ни.


 

Истината е точно обратната – в това антибългарско учреждение са работили хора, които са се заклевали във вярност на московската клика БКП, следвали са плановете – едногодишни и петгодишни – за пълно единодействие с КГБ, а защитата на националните интереси е била последната им грижа. Даже не е имало такова понятие – изчел съм хиляди документи от архивите на ДС и БКП и никъде, на нито едно място, по никакъв повод не съм забелязал да се проявява заинтересованост за българите и националните им интереси.

 

В поредица от няколко текста, единствено и само на основата на разсекретени документи ще докажа, че това е един от най-грандиозните митове в най-новата ни история. Да ме прощават тези, които вярват в него, но според мен те с чисто сърце  могат да бъдат обявени за единица мярка за себеунижение. Започвам с ген.-полковник Григор Шопов – комунистическият безродник, който започва работа в МВР на комунистическа България през 1951 г., от 1960 г. е зам.-министър, а след 1973 г. вече е първи зам.-министър на вътрешните работи. Там той близо тридесет години отговаря за ДС и за целия терор срещу българските граждани в страната и българската емиграция на Запад. Притежавам копие на личния архив на Григор Шопов и след като съм прочел и видял всичко там /вкл. всичките му ръкописни бележки през годините в личните му тефтери и дневници /, без грам съмнение мога да твърдя, че е бил видимо полуграмотен, нискообразован, с престъпно мислене и поведение човек, изцяло предан само на диктатора Тодор Живков и терористичната банда БКП. Това е истината и няма нито едно доказателство за обратното.  Тези трябваше да бъдат съдени и осъдени за престъпления срещу нацията и държавността. В сбъркана България днес им пеят дитирамби – няма такъв унизителен  срам другаде, повярвайте ми! 


Какво показва архивът на Григор Шопов? Доста различни неща от написаните в разните панегирици за него. Както пише в автобиографията си, още в ранните си ученически години е пасял „овцете и другия добитък на семейството“.  По-късно става каруцар, пренася пясък от Панчарево до София и едва завършва като частен ученик. През 30-те години става магазинер /закупчик / в потребителската кооперация, а няколко години по-късно е книговодител,  касиер-счетоводител и накрая, в навечерието на 9 септември, е счетоводител на кооперацията в Панчарево. Член е на компартията от 1936 г. Когато човек се запознае с ръкописите на  този човек, писани през различните години, може само да остане поразен от демонстративната полуграмотност, която избива като въшка на чело.

 

Личните му бележници, дневници и тетрадки са изпълнени с многобройни правописни грешки, изключително лош или направо невъзможен за разчитане почерк. Имаш чувството, че е писано от човек с ментални проблеми. И всичко това въпреки изминалите години в  различни курсове и партийни школи. Веднага след комунистическият преврат на 9 септември Григор Шопов става директор на бившата банка в Панчарево, превърната през 30-те в кооперация. Отварям скоба – бъдещият шеф на МВР и ДС не е изключение що се отнася до неграмотността и липсата на системно образование. Дивата необразованост на комунистическите кадри след 9 септември 1944 г. се цени сред тези типове като достойнство. Получава се своеобразна номенклатурна „меритокрация“, но с обратен знак – сред тях основният фактор за издигането е да притежаваш всичко това, което в нормалните държави представлява бариера, спънка за заемане на публични позиции. Съдете сами – в изключително рядкото социологическо изследване „Партизаните – мит и реалност“ на д.и.н. Донко Дочев /живее и работи в Пловдив/, четем следните данни за образователното равнище на комунистическите функционери: неграмотни – 0,57 %; начално – 11.08 %; начално незавършено – 0.57 %; основно – 44.68 %; основно незавършено – 3.46 %; средно – 11.26 %; средно незавършено – 15.48 %; средноспециално – 3.71 %§ средноспециално незавършено – 1.51 %; полувисше – 0.57 %; полувисше незавършено – 0.13 %; висше – 1.57 %; висше незавършено – 4.34 %; военно – 0.00 %; не отговорили – 1.07 %.
(Донко Дочев, „Партизаните – мит и реалност“, Пловдив, 2004, стр. 117).
В друга своя книга същият автор дава следните портрети на номенклатурни кадри в Пловдивско: Гочо Грозев, наследява Васил Марков на поста първи секретар. Третокласно образование….

 

Тодор Звездов, образование – VI гимназиален клас…Коста Чекеларов, секретар на ГК на БРП /к/. Начално образование /IV-то отделение/. В една характеристика за него от това време пише: „Няма отношение към работата си. Държи като удавен за мнението си, без да мисли дали е право, или не. Няма критерий – налучква нещата. Груб в отношенията си. Обича да командва  и да се налага. Много разсеян и мързелив. Несериозен и в много случаи смешен…Кирил Савов, секретар на ГС на БРП /к/. Третокласно образование…Никола Балканджиев, третокласно образование…Коста Ламбрев, третокласно образование…С основно и прогимназиално образование бяха и останалите секретари на областния и градския комитет на партията, секретарите на околийските комитети, както и ръководствата на ОФ, профсъюзите и другите масови организации…Още по-незавидно бе качеството на стопанските ръководни кадри. С начално и прогимназиално образование бяха директорите на фабрики Методи Рибаров, Мара Тотева, Янко Киречев, Пано Видев, Диньо Станковски и др. Отговорна партийна  и държавна работа заемаха Коста Мавров – с III-ти клас, Гаврил Матиков – с III-то отделение, Димитър Шейтанов – с IV- то отделение, Атанас Турдичен – с IV-то отделение, Жечка Грозева – с IV-то отделение, Тодор Костов – с IV-то отделение, Солунка Илчева – I-ви клас, Тодор Пройчев – с III-то отделение, Тодор Костов – с IV-то отделение и много други.“ 


(Донко Дочев, „Провинциалният тоталитаризъм“, Пловдив, 2007, стр. 231-236). 


В подобна компания Григор Шопов е като потвърждение на правилото – такъв е бил принципът на рекрутирането на функционерите в различните ведомства на тоталитарна България. Подбирани са полуграмотни, необразовани, лишени от скрупули и морал типове, които без колебание да провеждат терористичната политика на БКП. Григор Шопов завършва вечерния университет по марксизъм-ленинизъм. Сещам се за завършилата „научен комунизъм“ в Москва през 80-те моя преподавателка в СУ „Климент Охридски“ Мария Пиргова. Днес преподава политология. Когато ни се представяше през 1990 г., тя казваше неизменно: „Завършила съм „научен комунизъм“, тоест нищо не съм завършила“. И при Григор Шопов е същото.

 

През 1972 г. Григор Шопов кара курсове във Висшата партийна школа на ЦК на КПСС – година преди да бъде назначен на мястото на другия масов убиец, Мирчо Спасов, като първи заместник-министър на вътрешните работи. От разписанието на лекциите става ясно нивото и качеството на образованието там: закономерности в развитието на партията и нарастване на нейната ръководна роля в комунистическото развитие; партийно ръководство на литературата и изкуството; опитът от работата на партийните организации по осъществяването на научно-техническия прогрес и усъвършенстването на управлението на производството; XXIV конгрес на КПСС за съединяването на постиженията на научно - техническата революция с преимуществата на социалистическата стопанска система; критика на ревизионистите и фалшификаторите на марксистко-ленинското учение за световната историческа роля на работническата класа и нейната партия; критика на съвременните буржоазни икономически теории, и т.н., и т.н, все в този див комунистически сленг. Погледнете записките на Григор Шопов от тези "лекции" - по-директно доказателство за полуграмотността на тези типове, които тероризираха страната десетилетия наред, едва ли ще намерите. Това обаче не пречи този човек 30 години да бъде зам.-министър на МВР и фактически шеф на ДС, от които 17 години да бъде несменяем първи зам.-министър на вътрешните работи и може би най-близкият човек там на Тодор Живков. Вижте какво свидетелства бившият председател на КДС ген. Ангел Солаков за него:

„Григор Шопов е отговорен за създаването на свръхсекретна организация, която е пряко подчинена единствено на първия секретар на ЦК на БКП, Тодор Живков.“ 


И още:
„Беше потаен, никога не гледаше човека в лицето, никога не можеше да бъдеш сигурен, че той мисли това, за което говори. В едно обаче бях сигурен – в предаността му към ЦК на БКП и неговия ръководител Тодор Живков.“


Точно така – цялата кариера на Григор Шопов е свързана с кариерата на диктатора Тодор Живков. Две години след като Живков става първи секретар на БКП, Григор Шопов става председател на ОНС в София. През 1960 г. за зам.-министър на вътрешните работи, където остава до напускането на МВР през 1990 г. За един кратък период – 1963-1965г. Григор Шопов става шеф на милицията. С разпореждане на Министерски съвет № 155 от 21 юли 1965 г. Григор Шопов е назначен за зам.-председател на КДС – Комитет за държавна сигурност. През 1966 г. е избран за член на ЦК на БКП, където остава до 1990 г. От 1971 г. е генерал-полковник. През 1973 г. е назначен за първи зам.-министър на вътрешните работи, тогава  е назначен и нов министър на вътрешните работи – Димитър Стоянов. В близо тричасов разговор с мен преди две години /записът на разговора е в личния ми архив/, бившият първи зам.-началник на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия в периода 1985 – 1989 г., ген. Георги Силянов, който не е давал нито едно интервю след 10 ноември разказа следното:  когато Тодор Живков готви издигането на Димитър Стоянов изпраща него, Георги Силянов, тогава служител на отдел „Военно-административен“ на ЦК на БКП, да проучи бъдещия вътрешен министър на място в района на Стражица, там където е роден Димитър Стоянов. При проучването се оказва, че бъдещият министър  е лежал в психиатрия вследствие на преживения стрес след като баща му е убит като комунистически  терорист през пролетта на 1944 г. Въпреки тази компрометираща информация обаче, Стоянов е назначен за министър. Негов първи заместник е Григор Шопов, най-верен и близък на диктатора Тодор Живков копой в МВР и ДС. Григор Шопов е отговорен за цяла поредица убийства. „На 71-ия лист от том втори на дело №9867/73 първият зам.-министър на вътрешните работи ген.-полк. Григор Шопов заповядва: „Да се вземат мерки за пресичане опитите на изменници да идват нелегално в страната за извършване терористични действия и да извеждат свои близки. Да се разработи комбинация за довеждане в страната на ИР (изменници на родината, б. а.) по този канал с цел тяхното ликвидиране или арестуване./ Христо Христов, „Мократа поръчка на ДС срещу българската емиграция“, в. Демокрация, броеве от 4.10.1999 г. до 16.10.1999 г./


След свалянето на Тодор Живков с вътрешнопартиен преврат, подготвен и осигурен от Москва, Григор Шопов напуска всички постове.  Единият от синовете му, Любомир Шопов работи първоначално в  посолството на България в Москва, където е завършил образованието си. После в софийския ГК на БКП, после в отдел „Кадри в чужбина” на ЦК на БКП. До 1 декември 1989 г. Любомир Шопов е подполковник, инспектор по строго секретния щат на Първо главно управление-ДС, зашифрован под името Любомир Стоянов Шишманов. След тази дата преминава на отговорна работа /така е написано в заповедта за уволнението му от ДС/ в МВнР. На следващата година брат му, Иван Шопов също напуска ДС. 


Григор Шопов умира през 1994 г. в страшна агония след няколко инсулта и инфаркта. „Конец – делу венец“ казват руснаците. Американецът Ралф Емерсън подсказва защо: „Всичко вземи, само си го плати“. Добре е да си мислим от време на време за тези неща, когато вземаме решения за едно или друго нещо в живота си.

 

Антон Тодоров

 

Удостоверение от кооперацията в Панчарево за работата на Григор Шопов като магазинер, книговодител, счетоводител

 

Записки по темата „Външна политика на НРБ“, водени собственоръчно от Григор Шопов при „образоването“ му във ВПШ в Москва

 

Записки по темата „Прилагане на икономико-математически методи и използване на ЕИТ в системата на управление"“, водени собственоръчно от Григор Шопов при „образоването“ му във ВПШ в Москва

 

Записки-мацаници от Григор Шопов в един от личните му бележници. В архива му има стотици подобни страници, от които трудно се разбира каквото и да било.

 

Книжката на Григор Шопов от вечерния университет по марксизъм-ленинизъм. Сещам се за завършилата „научен комунизъм“ в Москва през 80-те моя преподавателка в СУ Мария Пиргова. Та като ни се представяше през 1990 г. казваше неизменно: „Завършила съм „научен комунизъм“, тоест нищо не съм завършила“. И тук е така.

 

„Глутница кучета на режима“ /отляво-надясно/: Стоян Савов, Минко Минков, Ангел Карлов, Георги Аначков, зам.-министри на МВР, Нанка Серкеджиева, н-к отдел, Григор Шопов, първи зам.-министър на МВР, Димитър Стоянов – министър на МВР, Илия Кашев и Кольо Коларов, зам.-министри на МВР, Никола Лалчев, началник кабинет на министъра

 

Единият от синовете, Любомир Шопов /предпоследният отляво-надясно/ до 1 декември 1989 г. е подполковник, инспектор по строго секретния щат на Първо главно управление-ДС, зашифрован под името Любомир Стоянов Шишманов. След тази дата преминава на работа в МВнР.
Останалите на снимката: Димитър Стоянов, Григор Шопов, Лиляна Шопова, Тодор Живков,, Иван Шопов.

 

Заповед на министъра на МВР № 989, от 1 декември 1989 г., с която подполковник Любомир Григоров Шопов, преминава на отговорна работа в гражданско ведомство.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

КОМЕНТАРИ

НА ЦВИНОКИО БАЩА МУ ГО Е ВОЗИЛ
НА ЦВИНОКИО БАЩА МУ ГО Е ВОЗИЛ ТОЗИ, - СМЯТАЙТЕ КАКЪВ БОКЛУК Е ЦВИНОКИО. НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБИРАШ РОИДИТЕЛИТЕ СИ, НО МОЖЕШ ДА ИЗБЕРЕШ ДА ДА НЕ СИ КАТО ТЯХ. НЯКОЙ ВЯРВА ЛИ , ЧЕ ШОФЬОРЪТ НЕ Е ОТ ДС ? А НЯКОЙ ВЯРВА ЛИ , ЧЕ СИНЧЕЕТО НА ШОФЬОРА- БОКЛУКА ЦВИНОКИО - СЪЩО НЕ Е ОТ ДС ?
Bateaca,

А ти на баща му свирки ли си правил та ги знаеш тези неща ? Значи и ти си бил в кюпа или си обикновен лайномет .

29 + 24 - !
Михайлов
Всеизвестно е, че в онова време заелите висшите държавни постове в България, са имали ниско, да не кажем никакво образование - шивачи, продавачи, сладкари и пр. дребни занаятчии, т. е. са били полуграмотни и неграмотни; трябва да се потърсят корените на това явление и да се обяснят.
анонимен,

За разлика от сегашния ни премиер, вице-премиер, и от мнозинството дУПЕтати от ГЕРБ. Подкрепете премиера! Той ще ни оправи.

1 + 22 - !
Браво за текста!
Г-н Тодоров, отново блестящ текст от Вас! Свалям Ви шапка за пореден път! Защо нямаше още стотина изследователи като Вас - България отдавна нямаше да е това посткомунистическо блато, което е! Бог да Ви помага!
Левъл
Поконият велик генерал Стоян Савов е същият - прочетете написани от него неща. Неграмотен и нахален. Такива са били, затова са станали генерали.
Иван Стоянов,

А вие къде прочетохте написани от него неща

0 + 0 - !
тито
Това което научаваме от господин Тодоров си един истински АБСУРТ. Интересното е че съветските другари са знаели всичко това към онзи момент И ЗА ТОВА СА НАРЕДИЛИ НА ПАРТИЗАНИТЕ ДА ИЗБИЯТ ЦЯЛАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ САМО ЗА ДЕВЕТ ДНИ. В резултат този сладур Глигорчо да няма с кой да се съизмерва.
Хайде,

Тито, Титчо бе. . . . . . . . , и ти си неграмотен. Хайде върни се в 4-ти клас.

2 + 5 - !
Стенли
ГАДОСТТА И НАГЛОСТТА НА ЦЪРВУЛЕНИЯТ КОМУНИЗЪМ БЕШЕ БЕЗГРАНИЧЕН. АМА НОСИШ ДЪНКИ АМА СЛУШАШ ЗАПАДНА МУЗИКА АМА СИ ПО-ИНТЕЛИГЕНТЕН И МИСЛЕЩ ЧОВЕК-МАРШ В ЛАГЕР КАТО САШО СЛАДУРА И ТАМ С ТОЯГИ ГО УБИВАТ. ТАЗИ ИЗМЕТ Е ЗА ТОВА ТАКА КОМПЛЕКСИРАНА И ОЗЛОБЕНА СЕГА И ГО ПРЕДАВАТ НА ДЕЦАТА СИ.
Коко,

Все още по върховете на властта у нас има дечица и унучета на най-свирепите комунистичеки и ченгешки величия от времето на комунизма. Но ние сме си виновни . Къде бяха Жельо , Петър Стоянов и правителствата на Ф. Димитров и Костов, които не направиха необходимото прочистване и лустрация, както стана във всички други бивши соц. страни. Комунистическите главорези трябваше да бъдат съдени и да гният в затворите доживот, както се случи с нацистите. Техните семселета не трябваше да бъдат допускани до никакви властови позиции. Но нейсе. Сега Народе си отваряй очите, защото ако си отиде ГЕРБ, нямо кой да дойде освен Комунистите на Сергей и турците -плюс Кунивчететата и Атака. Тежко ни и горко ако това се случи. НЕ ДАЙ БОЖЕ !

33 + 4 - !
анонимен,

Към Коко и Стенли: За разлика от сегашния ни премиер, вице-премиер, и от мнозинството дУПЕтати от ГЕРБ. Подкрепете премиера! Той ще ни оправи.

0 + 14 - !
Казасов
Ами нали е била народна власт, бе Антоне, хора от народа са и служили. Иначе, защо не пишеш, че бай Тошо не е бил чак толкова глупав, колкото го изкарваш. До всеки партизанин/общо взето, не са били образовани/слагал по един с две-три висши. Примерно, до П Кубадински редом работел Стоян Михайлов. Диалектика, бабам. Допълвали са се.
шеленберг лайнян,

старец прост, нали ривеш всяка минута като раздранот тия твои още по прости господари антибългари които унищожиха всичко нормално за 68 години тикво проста.

22 + 1 - !
Този Селкоровец,,

случайно да не праунука на Киряк Стефчо? Каква ли е фамилията му например тогава?

1 + 0 - !
Пламен Симов,

казал в интервю преди доста време, кой държал досието на Тошо, прилежно оформено от Гешев. Господин Тодоров, това пише ли го някъде в архивите ти?

0 + 1 - !
тито
Здравей Казасов, знаеш ли какво се е случвало с ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ комунисти които не са се правели на побъркани. Справка Васил Коларов, шофьора му го закарва в събота здрав и прав в къщи. В понеделник му съобщават че??? Коларов е починал. След като шофьора не се съгласил с версията която чул Е СМАЗАН ВЪВ ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА ТАЗИ ДУМА.
Данъчен
А бащата на кой министър беше шоФьор на Григор Шопов?
на физкултурника бе,

на цвинокио

23 + 12 - !
Ала-бала,,

ако е бил шофьор, а не вербовчик-гестаповец, сторил ли е нещо лошо? Те шофьорите, чистачките и цялата администрация в МВР бяха с червени карти. Изхранвали си семействата, без да имат някаква власт и не са тормозили никого. Досиетата са ВАЖНИ. Германците тази страница цялата я запазиха и отдавна я прочетоха, а Шесто си избра пак даже патриарх в "Европейска" България.

2 + 2 - !
п
Образованите хора са злобни , лоши , и неморални. Комунистите необразованите, бяха честни добри , морални. Останалото го върши системата
Николай,

Обратното, драги "п"!Необразованите са злобни, защото нямат качествата , придобивани със знания! Това е обикновена завист към образования човек / имащ предимства във всичко /, която се изражда в по-тежки характеристики. А системата я помним - тя изби цвета на нацията след 1944 и неграмотните, заели властта останаха на власт до днес!

48 + 1 - !
Дон Кихот,

Първо, защо нямаш доблеста да си напишеш името, а се страхуваш анонимнико? Второ - точно образованите хора са тези, които знаят и ценят стойностите на живота, а невежата е прост, ревнив и най-паче завистлив! а не дай си боже и заради мързела си беден! Така че затваряй си устата и дим да те няма! Ясно?

16 + 0 - !
Fred Astor
Трябва да се отбележи че освен необразовани, много от тях са били с нестандартна сексуална ориентация.
х,

Първото Гей дружество беше в Сливен. Участвал съм в него през1956 година

6 + 1 - !
Боже, Боже....
колко много злоба има в този човек. Завистта ражда злобата. . . Този иска половината България да бъде изметена или избита, поради даденостите на историята и страната ни да хукне към светлото бъдеще. Чичо - един китайски КАМУНИСТ е казал - Не е важно каква е котката бяла или черна - важното е да лови мишки. Аз пък ще добавя за нашите условия, че не важно котката у нас с какъв цвят е ако ще да е с цвета на дъгата - важното е също да лови мишки - да работи, да върши работа на народа. Поучете се от мутрите, от бандюгите тях не ги интересува цвета и в името на далаверата приемта всякакъв цвят.
Комунистите - в затвора!,

Аз не усетих злоба в текста на Тодоров, а аргументирано и много сериозно анализиране на кариерата на един комунистически престъпник. На комунистите хич не им допада, когато престъпленията им се разглеждат по този начин - сериозно, солидно, с доказателства и документи. Защо ли? Много е просто - ако в България имаше нормална, а не болшевизирана съдебна система, трябваше отдавна да са натикани в затворите за престъпленията си, за които има безброй доказателства.

48 + 2 - !
Никола,

Цвета на мутрите и бандюгите е червен! Създаде ги БКП/БСП. не сме го забравили! И ак тя ги защитава. Справка - думите на пикаещия във фонтани и пиещи си кафето с тях: "Маргините са НАШИ момчета!"

0 + 0 - !
Заглавието е манипулативно, а подборът на данни също с цел да се заклеймят работилите в структурите на Държавна сигурност като некадърници и неграмотни хора. Зад изброените лица в статията обаче стоят още стотици хора, които са били кадърни, грамотни, професионалисти и чиито познания можеха да бъдат използвани - и в областта на престъпността и в областта на разузнаването. Прави впечатление, че всичко е хвърлено в един гювеч - ДС. ДС обаче е политическа шапка на различни служби и тези отделни служби имат различни задачи, а хората в отделните служби имат различни познания.
Николай,

Драги ", " като изразяваш мнение то поне си напиши името ! Цитирам те :Зад изброените лица в статията обаче стоят още стотици хора, които са били кадърни, грамотни, професионалисти и чиито познания можеха да бъдат използвани. . . Това ме подсеща за следния ВИЦ : На международен конгрес в доклад било казано, че в България имало 10 % неграмотни, а в Швеция имало 10 % грамотни! Въпросът бил защо е такава разликата в нивото на живот? Един обаче се досетил и обяснил: Защото и в България и в Швеция управляват десетте процента!

31 + 0 - !
Остап Бендер,

Тъй вярно др. Полковник

0 + 0 - !
д-р стоев
Че с какво е по-различен Димитър Иванов - неграмотен, самонадеян пазвантин, хищен като египетски мародер, който 20 години заедно с още двама-трима престъпници като него, обираха тракийски могили и римски гробници, за да се правят сега на големи колекционери. Отделно дето всички чукундури, работещи в ДС и които пазеха националните секрети, ги подариха на западния свят, моментално щом станаха масони, тамплиери и всякакви други смехотворни чучела.
Wittgenstein
Нациите и националните интереси в комунистическата идеология са второстепенни, защото водещи за комунистите са „пролетарският интернационализъм” и класите и класовата борба, така че нормално ДС да е антибългарска, да служи на КГБ, а КГБ от своя страна (до днес!!, - не са се отказали, само са сменили методите) даже не толкова на СССР, респ. Русия, а на световната революция. Първата генерация болшевики са били интелектуалци, но след това вече в партията навлизат олигофрените. Един от главните съветски стратези Георги Арбатов (1923-2010) казва по този повод: „Тоталитарният режим оставя след себе си изгорена земя. Ако способните хора само малко си покажеха главата, ги скъсяваха с една глава. Затова до днес ние страдаме от това, че нямаме блестящ елит. Хрушчов беше 10 години на власт, започна десталинизацията, но същевременно беше невъздържан, невъзпитан и необразован. А по-добри от него почти нямаше. ”
питащ
Служителите от ДС обикновено са били хора от село, които са искали да "получат" софийско жителство и да не работят нищо. Такива ги помни и бабите ми и дядовците ми, такива ги помнят и родителите ми. Осъзнавайки интелектуалната си нищета, те са мразели и са се разправили с тези, които са били образован и с достойнство. Това, че създават легендата за високия потенциал на ДС, е обяснимо, защото в противен случай, хората ще ги смятат за долнопробни копои.
Турист
Служителите от репресивния апарат на комунистическата партия са квалифицирани най-точно от покойния Владимир Свинтила - "селски гащници и пунгаши", мразещи всеки образован и особено говорещите чужди езици и четящи чужда литература. Такива бяха и по масата от ръководните деятели на шибаната им партия. Нискочела и неграмотна, но затова по селски хитра паплач.
Ха-ха-ха!
Какъвто Шопов, такъв и шофьора му, такъв и сина на шофьора. Ама нейсе!Да е жива и здрава българската гърбина.
сергей
Жалко за България и за нас.
омерзен от типове като ОГИТО н
ОГНЯНЧО СТЕФАНОВ, НЕ БЪДИ ДРЕБЕН И ЖАЛЪК ТИП-КАКЪВТО ВИНАГИ СИ БИЛ ОТ ДЕТИНСТВО-И НЕ ТРИЙ МНЕНИЕТО НА ХОРА НЕСЪГЛАСНИ С ЦЯЛАТА ПОЛИТИКА НА САЙТЧЕТО ТИ!НАПИКАХ ЧЕ ПОДОБНИ ГЬОТВЕРЯНИ КАТО ТЕБ, СА БИЛИ ВИНАГИ ПОДЛОГИ НА ВСЯКА ВЛАСТ И ЧЕ ПОДОБНИ ПИСАНИЯ В САЙТАТ ТИ НЯМА ДА ХВАНАТ ВЯРА И ТИ С ТВОЕТО МИЛИЦИОНИРСКО-ВОЕННО МИНАЛО И МИСЛЕНЕ ПОБЪРЗА ДА ИЗТРИЕШ НАПИСАНОТО!Всуе, недраги ми, всуе. . . . !
AceOfSpades
Те още си седят по върховете. В момента дъщерята на бившия министър на земеделието и храните по Татово време (1973-1978) Ганчо Кръстев е съветник в Постоянното представителство на България в Брюксел. Госпожата се зове Маргарита Михайлова и е доказано некомпетентна. Мандатът й е изтекъл още преди две години, но незнайно защо все още продължава да мъти водата там и да взима тлъста заплатка пред пенсия
анонимен,

Познавах Ганчо Кръстев. И досега старите толбухинци говорят с добро за него. Обнови им града, оправи земеделието в окръга. А щом ти е криво, че дъщеря му е в Брюксел, това си е твой проблем, не изкарвай завистта си на показ.

2 + 7 - !
<@>
Фактът си е факт: единствената медия, която публикува подобни материали е "Фрогнюз". Не познавам г-н Стефанов, но начинът, по който поднася фактите буди уважение. И дълбоко безпокойство у червената сган. И, за разлика напр. от "Дневник" или "Медиапул" тук не трият коментари!!!
asd
До <@>, 18/02/2013 - 18:24 Напълно те подкрепям, като повтарям казано от теб: Фактът си е факт: единствената медия, която публикува подобни материали е "Фрогнюз". Не познавам г-н Стефанов, но начинът, по който поднася фактите буди уважение. И дълбоко безпокойство у червената сган. И, за разлика напр. от "Дневник" или "Медиапул" тук не трият коментари!!!
!
Всички от политбюро и ДС бяха полуграмотни и прости!И до днес хулиганите от ДС са си такива, не можаха да се цивилизоват малко.
МИ6,

Те и не искат.

1 + 0 - !
demon
Самата истина! Жалко за нас! Прочетете :www. otzvuk. com/. . . /nikola. nikolov-40. bezotgovorni. dni. 1944. pdf
Иж-12
Калинки, калинки, калинки. . . или панаири, панаири, панаири. Нямам спомен толкова неграмотници да е имало в управлението на България в последните 20 тина години.
gil
Простаците ни унищожиха като народ и държава!!
Тодоров
Преди около 30 ина години двама души от партийната организация на град Павликени, ми разправяха как през 40 те години Тодор Живков е пренасял партийната поща от Павликени до София. Той се е подвизавал там заради Мара Малеева в село Дъскот. Та в същото село са задължили директора на училището да му издаде диплома за завършено основно образование. Този човек изобщо не е имал никакво образование. Пенчо Кубадински поне си е изкарал основното в село Лозен Павликенско. Та това са ръководителите на държавата през социалилизЪма ! Мисля , че и журналиста Христо Христов беше го писал в една негова книга !
к,

Образованите , неморални гадове спъват развитието на един народ. Справка БГ депутати

9 + 1 - !
н,

Дъщеря ми е простичка, като завърши ТОХ, не можа да си намери добра работа, и ние я издържаме сега, тя учи в УНСС. Много ще станат простите обазовани учени един ден няма да има кой да работи, трябва да внасяме виетнамци

8 + 0 - !
Дон Кихот,

За кого говориш - Тошо Белота? Та той по цял ден е играл карти с горския и даскала, а може и с старшията на селото!

3 + 0 - !
Добри
Който не се учи от грешките на историята, е осъден да ги повтаря. Днес наблюдаваме същият процес при управлението на ГЕРБ. Да, сега представят фалшиви дипломи, или истински такива но с едно уточнение - притежаващият дипломата незнае дори къде е входа на ВУЗ-а който е "завършил". Най-крещящи примери са "най-първите" в държавната администрация "докторът на науките", "генерал" Бойко Борисов и заслужилият физкултурник Цветан Цветанов. Тия под тях са същите, калинки, калинища, с лопата да ги ринеш! За защита на национални интереси просто няма защо да говорим, никага и нищо не защитиха тия синковци.
Пловдив 2
Може да си пишете каквото искате да се автосугестирате колкото си искате но Григор Шопов бе умен и честен офицер и професионалист няма да го разберете, но това е факт без значение малка е България но е модно всеки особенно покойник да бъде охрачен.
Дон Кихот,

Този откуде познава Г Ш? Май му е роднина! Аман от вас бе! Кога щеизчезнете за винаги от лицето на Земята или хванете влака за Сибир. По ще ви отива! Досвидания!!!!

9 + 0 - !
Веско,

Пловдив 2, трябва да Ви призная, че въпросният Григор Шопов на приложените към статията снимки изглежда като "умен и честен офицер". Това резбира се не е гаранция, че не е долнопробен престъпник. Например, банкерът Яков Шиф, известен през 20-те години на миналия век на Уол Стрийт като "Господарят на болшевиките", също на снимки изглежда като добродушен благотворител. Що се отнася до професионализма, критично важно е да се има предвид в каква област е той. Например, Атила Хунът, Чингиз Хан, Йосиф Сталин, могат с право да се считат като професионалисти в областта на масовите убийства. Но пък масовите убийства не могат да се считат за благородна област на специализация.

2 + 0 - !
Не така !
По-онова време всички неграмотни партийни функционери имаха служебно назначен ценз - наричаше се "висше признато". Ако не вярвате, питайте по-старите си познати.
Българин
Това е вярно, но простотията се възпроизвежда все повече и повече. Няма система на селекция на образованите хора и издигането им на високи позиции. В Англия не може дори да кандидатстваш за държавна работа, ако не си завършил с отличен успех университет. В България може да си завършил Харвард и да си безработен, а в същото време хора с купени или фалшиви дипломи да работят в МС.
сега
Полуграмотният магазинер Григор Шопов командва 30 години Държавна сигурност, докато полуграмотните Борисов и Цветанов не успяха да довършат един мандат.
досега,

Това означава само едно - че нацията днес е порасла с няколко века!

2 + 0 - !
офф
Умрях от скука, докато дочета статията и коментарите. Аз не съм от това поколение, но се сблъсках с неграмотен селяндурин и началник, много неприятно. Въпреки това, мисля че всичко зависи и от качествата на човека, а не от образованието. Що годе добрия правопис обаче е задължителен. Качествата на човека са от голямо значение на Запад, по-важни са от дипломата.
Toronto
Аз бях хвърлен в затвора през 1984 по обвинение за антикомунистическа пропаганда (член 108 от тогавашния НК). По време на транспортирането ми за Старозагорския затвор трябваше да преспа в етапното на Горна Оряховица. Когато си легнах бях сам в килията, но към 1 часа преа нощта докараха един мъж, който непрекъснато хлипаше до сутринта. На сутринта не издържах и го запитах защо плаче. Половин час не искаше да каже, но като му казах, че съм политически, той се престраши и ми каза, че едно ченге от една година преследвал дъщеря му, която била голяма красавица и я заплашвал, че ако не му даде, нещо ще сполети баща и. Девойчето не повярвало до деня, когато ченгета нахлули в службата на баща й и претърсили бюрото му в което "намерили" наркотици, подхвърлени разбира се. И бам в затвора. По време на престоя ми затвора непрекъснато разпитвах за други подобни случай и косата ми се изправи. За около година и половина попаднах на 17 души със скалъпени обвинения (най-често подхвърлена валу
Toronto
За около година и половина попаднах на 17 души със скалъпени обвинения (най-често подхвърлена валута, наркотици, или анти комунистическа литература и винаги подхвърлени на работното място в бюрата на потърпевшите) и едва в последствие някои от тези невинни хорица разбират, че "грехът" им е, че имат красиви жени, или дъщери, които са се опънали на поредния ДС "воин". Така сатрапите от ДС "защитаваха" националните интереси на страната ни. Не заслужават ли поне да са в затвора сега?
Константин,

Не ме е страх да си напиша името , несретници! Само от един бегъл прочит си личи колко сте образовани и интелигентни. Един интелигентен човек никога не би си служил с такъв език и с такава злоба. Половината от Вас изобщо не познават близката ни история. Пишете по инерция врели некипели, подшушнати Ви от разни драскачи, сеещи омраза и разделение всред този изстрадал народ. Точно за това сме на този хал и никога няма да се съвземем

3 + 3 - !
Руми
Добре, така е. Така беше. Всички се шегувахме с простотията и малокултурието на Пеко Таков, Иван Пръмов (онзи Пръмов на Меглена Кунева свекъра, Мако Даков и т. н. Но днес освен някои техни съвременници и връстници, които все още ги занимава тази тема, никой не се интелесува от тях. Съсредоточете се върху новата явление - калинките.
МИ6,

Много неправилна по внимазиция. Поради нея не се измъкваме от тяхното блато, съставна част на което са именно "калинките" и техните подобни. Не са "калинките" производни на същите просташки отрепки? Не ли това наложеният именно от ком- номенклатура манталитет и принцип на съществувание? Ще Ви се да бъде отклонявано вниманието от тези подробности. За да продължава в Българишя все същият абсурд - европейска азиатско-бананова република.

0 + 0 - !
МИ6,

Много неправилна позиция. Поради нея не се измъкваме от тяхното блато, съставна част на което са именно "калинките" и техните подобни. Не са ли "калинките" производни на същите просташки отрепки? Не е ли това наложеният именно от ком- номенклатураша манталитет и принцип на съществувание? Ще Ви се да бъде отклонявано вниманието от тези подробности. За да продължава в България все същият абсурд - европейска азиатско-бананова република. Простете за грешките в предишния ми постинг.

0 + 0 - !
Никола,

Браво! Печелиш нагрда за виц на деня! Това е типичната комунистическа пропаганда: не гледай какво правя, а гледай къде и както аз ти кажа! Не, уважаема госпожо! Имаме си свой поглед. Няма нужда от класни ръководители!

0 + 0 - !
simeon
Г-н Тодоров, Великият Аристотел споделя-Демокрацията е власт на всички под вьздействие на демагозите/като ваз/бьрзо се превьрща вьв власт на някой/олигарсите/ , което по-нататьк води до власт на един тиранин. Вьв поедението ви е наслоена голяма демагогия и пустота. Моето убеждение че прогреса вьв всяка епоха се носи от ума и духовното богатство на нацията,
Български офицер
Трепане до крак на Червената Комунистическо-болшевишка ШАЙКА , му беше Майката . . . . . . . . . !!!
Български офицер
Трепане до крак на Червената Комунистическо-болшевишка ШАЙКА , му беше Майката . . . . . . . . . !!!

РЕКЛАМА

ТОП ФРОГ

Най - доброто от Моцарт

ВРЕМЕТО

времето в София София

+6°

+17°

времето в София

лек полъх

времето в Бургас Бургас

+12°

+18°

времето в Бургас

лек полъх

времето в Варна Варна

+11°

+19°

времето в Варна

лек полъх

времето в Пловдив Пловдив

+10°

+19°

времето в Пловдив

лек полъх

времето в Ст. Загора Ст. Загора

+9°

+20°

времето в Ст. Загора

лек полъх

времето в Русе Русе

+9°

+19°

времето в Русе

лек полъх

  • Концерт на “Крисчън Макбрайд трио“ с Ангел Заберски

  • Концерт на “Крисчън Макбрайд трио“ с Ангел Заберски

  • Концерт на “Крисчън Макбрайд трио“ с Ангел Заберски

FrogBook

РЕКЛАМА

БЛОГОВЕ

Илиян Василев Илиян Василев Автор е на множество статии и анализи по международни отношения, икономика, финанси, енергетика и енергийна сигурност. Войната КТБ Войната КТБ Истината за задкулисните интереси Мирослав Иванов Мирослав Иванов Казвам се Мирослав Иванов и се занимавам с финансова журналистика вече 10 години. Във всичките си текстове съм се стремял към две неща – качество и честност. Вярвам, че именно те карат читателите ти да те четат. Кулинарно  в кухнята с Йоана Кулинарно в кухнята с Йоана Сигурно вече си мислиш, че всичко, което правя е да стоя до печката, да разбърквам тенджери и тигани, да топя с пръст в тях и да присвивам очи, но, вярвай ми, не е така :) Мога хиляди неща! Литературата Днес Литературата Днес Мина доста време, в което бях решен да компилирам една кратка книга със съвети за писане, давани от големите майстори на словото, както и от критици и преподаватели по творческо писане. Бранимир Николов Бранимир Николов БГ Автоблог - Интересно за автомобилите Едвин Сугарев Едвин Сугарев Свободата днес и тук Иво Инджев Иво Инджев Независим обзор на българското политическо пространство

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах