23 въпроса разглежда кабинетът на 25 май

0

|

3151

|20.05.2016
23 въпроса разглежда кабинетът на 25 май

23 въпроса се кани да разгледа кабинетът на 25 май, първия работен ден след празниците. Заседанието започва в 10 часа при следния дневен ред:


1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ – НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД

Внася: министърът на здравеопазването

 

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ

Внася: министърът на земеделието и храните

 

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ

Внася: министърът на земеделието и храните

 

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ

Внася: министърът на земеделието и храните

 

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внасят: министърът на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВРАЦА, ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОСТРОЕНИТЕ ВЪРХУ ТЯХ СГРАДИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОТГОВОР НА СИРИЙСКАТА КРИЗА, „ФОНД МАДАД”, И НЕГОВИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, МЕЖДУ ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ НА ИТАЛИАНСКОТО МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ ИМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОДПИСАНО НА 15 ДЕКЕМВРИ 2014 Г., И НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИНОС НА ДОНОРИТЕ, ЧАСТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОТГОВОР НА СИРИЙСКАТА КРИЗА, „ФОНД МАДАД”, И НЕГОВИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, МЕЖДУ ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ НА ИТАЛИА ИТАЛИАНСКОТО МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ ИМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОДПИСАНО НА 15 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ ЗА СЪТРУДНИЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ВОЕННАТА ГЕОГРАФИЯ

Внася: министърът на отбраната

 

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ 15-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА БЪЛГАРО-РУСКА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 27 И 28 ЯНУАРИ 2016 Г. В СОФИЯ

Внасят: министърът на енергетиката

министърът на икономиката

 

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТ 18-АТА СЕСИЯ НА СМЕСЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН, ПРОВЕДЕНА ОТ 6 ДО 9 МАРТ 2016 Г. В ТЕХЕРАН

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ГРАДСКАТА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 МАЙ 2016 Г. В АМСТЕРДАМ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ ПО ЕНЕРГЕТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 10 И 11 АПРИЛ 2016 Г. В АМСТЕРДАМ

Внася: министърът на енергетиката

 

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 14 И 15 АПРИЛ 2016 Г. В АМСТЕРДАМ

Внася: министърът на околната среда и водите

 

15. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 22 И 23 АПРИЛ 2016 Г. В АМСТЕРДАМ

Внася: министърът на финансите

 

16. ДОКЛАД ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 11 АПРИЛ 2016 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: министърът на земеделието и храните

 

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА, СТРОИТЕЛСТВОТО И ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СЪВМЕСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИЛОТНИТЕ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА, В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: министърът на околната среда и водите

 

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЯДРЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА РУМЪНИЯ ЗА ОБМЕН НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ РЕГУЛИРАНЕТО И КОНТРОЛА НА ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

и институционалните въпроси и министър на образованието и науката

 

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2014 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕСУРСА, ДО КОЙТО МЕЖДИННИТЕ ЗВЕНА МОГАТ ДА ИЗБИРАТ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020” ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по европейските фондове

и икономическата политика

 

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: заместник министър-председателят по европейските фондове

и икономическата политика

 

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”

Внася: министърът на отбраната.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

КОМЕНТАРИ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Chris Cornell ”Fell On Black Days” Soundgarden Cover Live @ SiriusXM // Lithium

ВРЕМЕТО

времето в София София

+5°

+18°

времето в София

лек полъх

времето в Бургас Бургас

+4°

+17°

времето в Бургас

лек полъх

времето в Варна Варна

+3°

+12°

времето в Варна

лек полъх

времето в Пловдив Пловдив

+8°

+22°

времето в Пловдив

лек полъх

времето в Ст. Загора Ст. Загора

+3°

+9°

времето в Ст. Загора

лек полъх

времето в Русе Русе

+2°

+19°

времето в Русе

лек полъх

FrogBook

РЕКЛАМА

БЛОГОВЕ

Bulgariaanalytica Bulgariaanalytica BulariaAnalytica.org е аналитичен проект на Центъра за Балкански и Черноморски Изследвания (ЦБЧИ) който цели да предоставя на своите читатели аналитична информация за България и региона и в областа на геополитиката, националната сигурност Илиян Василев Илиян Василев Автор е на множество статии и анализи по международни отношения, икономика, финанси, енергетика и енергийна сигурност. Иван Стамболов Иван Стамболов Аз съм наблюдател-аматьор. Не ви предлагам решения или изводи, а само показвам един възможен начин на мислене, който може би ще ви помогне да си ги направите сами. Мирослав Иванов Мирослав Иванов Казвам се Мирослав Иванов и се занимавам с финансова журналистика вече 10 години. Във всичките си текстове съм се стремял към две неща – качество и честност. Вярвам, че именно те карат читателите ти да те четат. Кулинарно  в кухнята с Йоана Кулинарно в кухнята с Йоана Сигурно вече си мислиш, че всичко, което правя е да стоя до печката, да разбърквам тенджери и тигани, да топя с пръст в тях и да присвивам очи, но, вярвай ми, не е така :) Мога хиляди неща! Литературата Днес Литературата Днес Мина доста време, в което бях решен да компилирам една кратка книга със съвети за писане, давани от големите майстори на словото, както и от критици и преподаватели по творческо писане. Бранимир Николов Бранимир Николов БГ Автоблог - Интересно за автомобилите Иво Инджев Иво Инджев Независим обзор на българското политическо пространство

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах