Реклама / Ads

48| 17574 |30.09.2013 ГЛАСЪТ

Параграф 12 и „бандата на петимата“

.
Четирима депутати от БСП, плюс депутатът от Атака Явор Нотев внесоха преди няколко дни предложение за промени в Закона за досиетата и възстановяване на параграф 12. Пълният текст на този параграф гласи следното: „За лице, заемало или заемащо длъжност началник на отдел или началник на сектор в служба „Военна информация” към министъра на отбраната или началник на отдел или началник на секция в Националната разузнавателна служба след 16 юли 1991 г., не се установява принадлежност към органите по чл. 1 по смисъла на този закон.”

Параграф 12 падна, след като депутатите от Синята коалиция в предишното НС Иван Костов и Йордан Бакалов предложиха атмяната му и това предложение беше подкрепено от парламентарната група на ГЕРБ. Скоро след премахването муот Закона за достъп и разкриване на принадлежността на български граждани към ДС и РУМНО, Комисията по досиетата обяви първите имена на агенти и служители на Държавна сигурност и РУ-ГЩ, които до декември 2012 г. бяха скрити по силата му. Най-важната фигура от разкритите се оказа действащият и в момента директор на Националната разузнавателна служба Драгомир Димитров. За магариите му и дали си струва да бъдат скривани може да си припомните като прочетете отново този мой текст, който публикувах преди няколко месеца във Фрогнюз (Президентът да уволни незабавно директора на НРС-разпитвал е източногерманци, бягащи от режима на Хонекер, http://frognews.bg/news_53053/ ). 


Разкриването на такива данни не бива да застрашава живота на такива служители е единственото решение, което дава съвета на Европа по този въпрос, каза червеният депутат Младен Червеняков пред БНР по повод внесеното предложение от депутати, сред които и той за промени в Закона за досиетата и възстановяване параграф 12. Тази „банда на петимата“ включва още имената на Стефан Данаилов, Атанас Мерджанов, Таско Ерменков (самият бивш кадрови офицер от РУ-ГЩ или РУМНО)и колегата им от „Атака“" Явор Нотев. Вторият „аргумент“ на вносителите е, че трябвало да се прави разлика между доносници и кадрови офицери от ДС и РУМНО, защото вторите работели за държавата и отечеството. Лъжа. Плоска, елементарна и много мазна лъжа. Всеки от рабитилите за тоталитарните тайни служби кадрови офицер е подписвал декларация, в която на първо място се е клел във вярност на БКП. Да видим какво пише например в „Инструкция за положението на резидентите и заместник-резидентите на ПГУ-ДС“ с гриф „Строго секретно от особена важност“: „Инструкция, рег. № 2785, 16.02.1983 г. за положението на резидентите и заместник-резидентите на ПГУ-ДС, Утв. от Министър на вътрешните работи Ген.-полковник Д. Стоянов

 

Правата и задълженията на резидента се свеждат до следното:

- Извършва цялостното планиране на разузнавателната работа на резидентурата, изхождайки от задачите, които произтичат от решенията на ЦК на БКП, правителството на НРБ, решенията и указанията на ръководството на Министерството на вътрешните работи и ПГУ и от сътрудничеството с КГБ.“

 

Работата на резидентите на външното разузнаване се е ръководила от партийните документи на небългарската комунистическа партия, изцяло подвластното на тази партия каскетаджийско правителство на републиката със сгрешено име, указанията на шушлеците от комунистическото МВР и, разбира се, най-важното, от указанията на КГБ. Същото се отнася и за шушлеците от РУ-ГЩ (РУМНО). Служителите на Държавна сигурност са кръгла нула като резултати. Достатъчно е да прочетете дори само този текст, който публикувах пак във Фрогнъз преди време , за да се уверите в това (Прехвалената  Държавна сигурност – нула способности, нула резултати, http://frognews.bg/news_53667/). Тикварите от РУ-ГЩ (РУМНО) обаче са ги  „надминавали“. Отварят „зеещи висини“ в нищоправенето и са постигнали немислимото – днес тези от ПГУ-ДС могат съвсем уверено да кажат, че работили по-добре от румнаджии. Нека ми се обадят за доказателства – имам цял вагон с факсимилета. Проучването на документите на комунистическото военно разузнаване показва, че типовете от РУМНО са били МНОГО ПО-ЗЛЕ като резултати от много лошо работещите в Първо главно управление на Държавна сигурност. Прочетохте ли статията от линка по-горе? Добре, а сега се хванете здраво за стола, докато четете данните и оценките за резултатите на РУМНО, които са направени от техните началници, вкл. от все още живият комунистически престъпник ген.полк. Васил Зикулов, тогава  шеф на комунистическото военно разузнаване. Документите, части от които ще прочетете оттук-нататък са за периода 1969-1984, т.е. период от петнадесет години. Изключително слабата работа е регистрирана през целия период на съществуването му. Пак ще добавя – в собствените им документи, оценени от собствените им началници. Има документи и от ГРУ, в които се подчертава слабата работа на небългарското военно разузнаване преди 1989 г. – съветските гаулайтери не са никак доволни от мърлявата и неефективна работа на РУМНО. Но нека оставим документите да изобличават тези нахални националните предатели. Четем Фонд 23, Опис 01288, А.е. I-15.. от 1969 г.


 „Преписка и други документи, отнасящи се до работата на служба „Информация“:
л. 1

 

Секретно ОЦЕНКА на изпълнението  на информационните задачи от отдел  „Радио- и радиотехническо разузнаване“ през 1969 г.

 

По Гърция

л. 5

„По мобилизационните планове и мобилизационните възможности на въоръжените сили почти не постъпваха данни. Донесено бе само за провеждането на двудневен сбор със запасните, които имат мобилизационни назначения към 1 дрб, и за свикването на запасни от района на Димотика и Дедеагач за участие в учението „Ифестос-69“.

По оперативното оборудване на ТВД са получени малко по количество откъслечни данни за ремонт на писти на някои летища, наличие на складове и планиран строеж на нови пътища.

 

През годините не постъпиха данни за средствата за масово поразяване и по на въпроси от оперативните планове на въоръжените сили…“


По Турция
л. 7
„По военнополитическото положение в страната постъпиха само някои откъслечни данни.“

л. 8

„По мобилизационните възможности на въоръжениете сили постъпиха сравнително малко данни, които не дават възможност да се направят някакви определени изводи.“

 

По западните страни

л. 12

„През годината по тези задачи постъпваха редовно множество сведения, но повечето от тях имат твърде общ характер и не позволяват да се получи цялостна представа по редица интересуващи Центъра въпроси.“


л. 14
Изпълнението на информационните задачи за 1969 г. по отношение на ВВС на САЩ  Англия и НАТО в района на Средиземно море се оценява като едва удовлетворително.“

 

Военноморски сили

„През тази година се задълбочи едностранчивото изпълнение на задачата по разкриване на бойната готовност и бойната подготовка на 6-ти американски флот. ..тези данни представляваха един поток от сигнали, часове и дати. Каква дейност извършват по тези сигнали оперативните съединения най-често оставаше неизвестно…

 

По задачата за разкриване корабния състав и самолетния парк на 6-и американски флот постъпиха откъслечни данни. През годината отделът не успя нито един път да даде цялостно всички новопристигнали или напуснали Средиземно море кораби и авиоескадрили.“
л. 16

Недостатъчни и не по същество на задачата бяха данните за превозите, извършвани от военноморската транспортна служба на САЩ до пристанищата на Турция и Гърция.“
л. 17

„Като се вземат под внимание получените през годината данни, а също така положителните страни и допуснатите слабости в работата, общото изпъълнение на информационните задачи по ВМС за 1969 г. се оценява като едва удовлетворително.“

Ало, „бандата на петимата“, тези „професионалисти“ ли защитавате? Та те една нормална оценка нямат за работата си. Пак да повторя – това са оценки на техните началници, които са изключително недоволни от нулевата работа на големите отворковци днес от РУМНО. (Таско е един от тях, но когото ние плащаме пенсията, а сега и заплатата като депутат. Келява работа!). Нека продължа, за да видим какво е КПД-то на великите професионалисти година по-късно.
Четем Фонд 23, Опис 01288, А.е. I-15.., 1970 г.:
„л. 27-42

Секретно

ДОКЛАД

за най-характерните слабости в информационната работа, допускани от  задграничния оперативен състав през годината чл. 29

„Прави впечатление, и това важи не само за тази година, че процентът на изпълнение на чисто военните задачи от задграничния оперативен състав е незначителен“. Според най-общи преценки делът на усилията за добиване на чисто военна информация при изпълнението на годишните информационни задачи не е по-голям от една четвърт от тази за добиване на военно-политическа информация. Така например от получените към 15.7.1970 г. от РП „АТИНА“ 179 шифрограми 136 (76%) са по чисто политически въпроси и само 43 (24%) засягат някои военни въпроси. При това даже и тази военна информация се отнася до второстепенни въпроси като посещения, свикване на новобранци, уволнения, назначения и др. Още по-характерно е това за РП „НИКОЗИЯ“, на която всички 16 шифрограми са по политическото положение
Докладът продължава с убийственото заключение:
„Още по-голяма опасност крие тази характерна слабост в работата на задграничния оперативен състав, като се вземе под внимание, че не само през тази година, а години наред резидентурите под прикритие (без изключение) не изпълняват изобщо такива важни задачи като разкриване: оперативно-стратегическите планове на вероятните противници за водене на войната; плановете за мобилизационно развръщане на въоръжените сили и преминаване на икономиката на военни релси; плановете за използуване на ракетно-ядреното оръжие и разпределянето му по обекти; топографско-геодезическа информация за територията на Турция и Гърция; кодово-шифровите материали от системата за оповестяване, свръзката и управление на войските; плановете за прехвърляне на усиления от САЩ в Европа…

 

Ето какво говорят по този въпрос фактите. За резидентурите под прикритие в западните страни около 80 % от изпратената информация е от официалния печат. Останалите 20 % са от други източници, в това число и от военните аташета на братските страни, лично наблюдение и осведомление.“

чл. 32

„Не винаги своевременно изпращане на добиваната информация. Много често важни събития в разузнаваните страни се научават в Центъра от БТА и от нашатА преса.

           

Примери за такива слабости могат да се посочат за всички резидентури под прикритие.

 

Известно е например вниманието, което отдели нашата преса на назряващите събития в Кипър след декларацията на ТАСС във връзка с опита за покушение срещу Макариос, убийството на Йоргадзис, конгреса на АКЕЛ, последните събития в Лимасол и др. Резудинтурата под прикритие в Никозия информираше по тези въпроси Центъра със значително закъснение.“ л. 33` „Често е несвоевременното информиране на Центъра за провеждането на някои важни военни мероприятия на НАТО и особено на гръцкото и турско командуване, каквито са подаването на сигнали за вдигане на войските по тревога, поставянето им в повишена бойна готовност, извеждането им от постоянните гарнизони, започването на учения и др. Много трудно е да се посочат случаи за своевременно изпращане на такива сведения от най-важните за нас резидентури под прикритие в Турция и Гърция. Пресен в това отношение е случаят с подаването на сигнала „Бързия влак“ от командуването на НАТО, с който турските и гръцки войски бяха приведени в бойна готовност. За подаването на този сигнал резидентурата в Атина научи от пресата и донесе със закъснение.“

 

Хахаха, това е наистина сюжет за гоблен – по специфични военни въпроси, за които е нужно разузнаване на терен, агентура и т.н, великите военни разузнавачи не стига, че преписват  само тамошната преса, но правят това и със закъснение. Как да не призоваваш да им бъдат отнети днес пенсиите на тези нагли типове?! Може да се помисли дори за връщане на част от паричките ни, които тези са получавали – и без друго днес имаме крещяща нужда от това. 

 

Ще дойде ден, когато това ще се случи, помнете ми думата! Но нека продължим със саморазобличителната тирада на строго секретните документи на РУМНО. Те са по-разобличаващи от всичко, което може да Ви хрумне, за да опишете мързела, националното предателство, липсата на всякакъв професионализъм и бай Ганьовщина на великите военни разузнавачи. Четем Фонд 23, Опис 01288, А.е. I-16.. от 1983 г. „Планове, доклади, справки, информации, писма и др. на служба „Информация“: л. 26-31 Секретно ИЗКАЗВАНЕ на съвещанието за отчитане на изпълнението на информационните задачи от агентурния сектор през 1982 г. л. 28 Все още остава нерешен проблемът за своевременността и достоверността на постъпващата от добиващите органи военно-политическа информация. Основната част от нея с известни изключения за отделни събития и от отделни резидентури има регистриращ характер, а не рядко се получава и със закъснение.

 

Така например РП-Лондон през март 1982 г. изпраща справка за посещението на министъра на външните работи Карингтън в някои страни от АСЕАН, извършено през януари 1982 г. РП-Дамаск изпраща в края на март 1982 г. справка за посещението на Уайнбъргър в Саудитска Арабия, Йордания и Оман, състояло се в началото на февруари…“ л. 28а „Все още редица резидентури проявяват недостатъчна целенасоченост и плановост при изпълнението на информационните задачи в резултат на което в Центъра се доставя ненужна или малоценна информация, значителна част от която е добита от средствата за масова информация. Така например, от общото количество информационни сведения, доставени от РП-Бон, около 80 % са добити от тези средства, от РП-Вашингтон – 68 %, РП-Лондон – 76%, РП-Виена – 67%, РП-Атина – 46%.

 

При това данните от средствата за масова информация не се анализират и оценяват всестранно и задълбочено, поради което в редица случаи те имат противоречив и несъответствуващ на конкретната обстановка характер. От друга страна в много случаи и информацията, получена по други способи не се различава съществено от публикуваното в печата….В резултат на всичко това процентът на неизползуваната информация все още е твърде голям. За отдел XI тя е 74 %,л. 29 отдел V – 70 %, за отдел VI – 66,9 %, за отдел VII – 64 % и за отдел VIII – 77 %... Част от доставяната военно-техническа информация главно от отдел VII съдържа най-общи данни за отделни системи оръжия и бойна техника, тъй като в нея преобладават фирмени рекламни проспекти“.

 

Спирам дотук, защото ако продължа би трябвало да напиша поне студия. Все пак това е статия или поне така бях решил да бъде. Но със сигурност ще напиша книга за тези измамници и национални предатели. Планирам четвъртата книга от поредицата „Задкулисието на прехода“ да се нарича „Митологията на Държавна сигурност и военното разузнаване“. Там ще видите разсъблечена цялата грозна истина за „великите“ разузнавачи на комунистическа България. И нека знаят, че винаги идва Видовден. Винаги. Това специално за „бандата на петимата“.  Помним злото и няма да го забравим.

 

Антон Тодоров

 

 

 

 

 

„Разузнавателна“ информация от Резидентура под прикритие (РП), написана от великите комунистически разузнавачи от РУМНО. Смях в залата! Притежавам хиляди подобни страници и навсякъде е едно и също. Съд, държавен съд за тази престъпна  комунистическа клика трябва. А не да се вихрят в парламента.

 

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 30| 23856 |27.09.2013 Реформите в МВР – прах в очите . 23| 32830 |26.09.2013 Строители на капитализма: Христо Атанасов Ковачки – кюмюреният крал . 30| 23270 |21.09.2013 Богомил Манчев – бос, бандит или жертва? . 51| 45691 |19.09.2013 Строители на капитализма: Николай Банев - комсомолецът приватизатор

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ