Реклама / Ads

 

8| 5453 |19.11.2020 НОВИНИ

ДПС и ”Обединените патриоти” искат държавата да даде над 2 млн. лв. на непрозрачни НПО-та

.
Български дарителски форум (БДФ) алармира, че между първо и второ четене на законопроекта за държавния бюджет за 2021 г. се предлага публично финансиране на сдружения без информация за членовете на управителните им органи, за техните история, мисия, дейност и правила за разходване на средства. ДПС и ВМРО са предложили държават да финасира с общо 2 251 000 лева НПО-та, за които липсва публична информация.

БДФ настоява обществото да научи по какви правила и критерии държавният бюджет финансира неправителствени организации и как се гарантира равнопоставеност между юридическите лица с нестопанска цел. Кои са минималните стандарти, на които трябва една организация да отговоря (публично видими регистрация, управителни органи, отчети за дейността, годишни финансови отчети и др.), за да получава директно публично финансиране и какви са изискванията за отчитането му? Имат ли право организации без регистрация, доказана дейност и публична отчетност да получават публичен ресурс от държавата?

 

В официално становище до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и до парламентарната Комисия по бюджет и финанси БДФ настоява за разяснения относно предложеното от депутати от ДПС държавно субсидиране на сдружение „дари.бг“ с 1 116 000 лв., без да са посочени мотиви. „Посоченото сдружение няма интернет сайт, няма публична информация за минали или текущи инициативи, не е налично в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), няма информация дали е в процес на регистрация и какви са неговият характер и цел. Единствено от наименованието на организацията можем да съдим, че дейността му има общо с дарителство, но не сме запознати с нито една кампания, реализирана от посоченото сдружение“, се казва в становището на БДФ.

 

Вижте цялото предложение на депутатите от ДПС ТУК. Любопитно е, че в предложението им липсват каквито и да било мотиви.

 

Подобна е ситуацията с предложеното от „Обединени патриоти“ държавно финансиране с 35 000 лв. на Добруджански научен институт – няма публична информация за посочения институт и неговите текущи дейности, формата на неговото управление и начина на разходване на средствата му. Не е откриваема регистрацията му в регистъра на ЮЛНЦ. Посоченият институт няма сайт, който да предостави повече информация. Той не е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Предложението и мотивите към него може да видите ТУК.

 

Според БДФ не е обосновано също предложението на „Обединени патриоти“ за директно държавно финансиране от 100 000 лв. за Македонски научен институт.

 

Членовете на Български дарителски форум изразяват надежда, че поставените от тях конкретни въпроси и изразените тревоги ще бъдат взети предвид при разглеждане на посочените предложения с цел максимална прозрачност, справедливо разпределение на публичния ресурс и гарантиране на обществения интерес.

 

Вижте цялото становище на БДФ до Народното събрание:

 

Уважаеми госпожи и господа народни представители,


Обръщам се към Вас от името на сдружение "Български дарителски форум" (БДФ), което обединява големите дарители в нашата страна - компании и фондации, от 2004 г. насам. През годините БДФ се утвърди като един от основните посланици на стандартите за добро управление на дарителски политки и програми, в т.ч. и прилаганете на принципите за прозрачност, отчетност и устойчивост на ефекта от дарителските инвестиции.


 
БДФ инициира и работи системно за развитието на механизми, насърчаващи дарителството в подкрепа на различни социални групи и каузи или хора, които се нуждаят от средства за спешно лечение в България и чужбина, както и пострадали при бедствия и аварии с национален и регионален мащаб. Поддържаме дарителската платформа DMS, партньори сме в реализацията на кампании, чрез които се набират средства за значими обществени каузи от индивидуални и институционални дарители.


Всичко, което трябва да знаете за:Новини без коронавирус (2804)
Обръщаме се към Вас и по-специално към вносителите на предложенията между първо и второ четене по Закона за държавния бюджет за 2021 г.


С цел прозрачност молим за отговор на следните наши въпроси и коментари:


I. По внесено предложение на народни представители между първо и второ гласуване към Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г. № 054-04-269 от 13.11.2020 г. от Мустафа Карадайъ и група народни представители


С внесеното предложение в чл. 14, ал. 1, което касае бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. се прави предложение в раздел II да се създаде нов ред 1.2.2.22, в който да се предвиди бюджет в размер на 1 116 000 лв за сдружение "дари.бг".


В проекта не е обосновано никъде кое налага държавата да финансира сдружение "дари.бг", което не е познато в дарителските среди и за което няма никаква допълнителна информация в онлайн пространството. Посоченото сдружение няма интернет сайт, няма публична информация за минали или текущи инициативи, в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) не е налично, като няма информация дали е в процес на регистрация и какви са неговият характер и цел. Единствено от наименованието на организацията можем да съдим, че дейността й има общо с дарителство, но не сме запознати с нито една кампания, реализирана от посоченото сдружение.


Българският дарителски форум изразява тревогата си, че се предлага публично финансиране към сдружения без ясна информация за лицата в управителните органи, история, мисия, дейност и правила за разходване на средства. Липсата на мотиви в още по-голяма степен налага необходимостта от изясняване на този въпрос, който е от значение както във връзка с разходването на държавния бюджет, така и с ролята и дейностите, които държавата е склонна да финансира в сферата на гражданския сектор и евентуално дарителството.


Ето защо се обръщаме към уважаемите г-н Карадайъ и групата народни представители, направили предложението, със следните въпроси:


1. Какви са целите, историята и начинът на управление на сдружение "дари.бг"?


2. Кои лица са в управителния съвет на това сдружение в каква правноорганизационна форма е регистрирано то?


3. Какво налага финансирането му със сумата от 1 116 000 лв. от държавния бюджет?


4. Защо е отделено в самостоятелна точка за нарочно финансиране с конкретна сума и какво е общото му с останалите сдружения, които ще получат финансиране от държавния бюджет?


5. Има ли сдружение "дари.бг" общо с дарителството? Организирало ли е / участвало ли е в организиране на дарителски кампании? Ако, да - в какви?


6. Ако сдружение "дари.бг" се занимава с дарителски кампании, каква е необходимостта от финансирането му със сумата от 1 116 000 лв. от държавния бюджет? Как е формирана посочената сума?


7. В посочения раздел по настоящем е предвидено финансиране на още 21 сдружения, като най-много пари ще получи сдружение "Съюз на инвалидите в България" - 617 000 лв. Кое налага сдружение "дари.бг" да получи почти двойно повече от Съюза на инвалидите в България?


8. В предложения законопроект се посочва промяна в чл. 14, ал. 1, раздел II, ред 1.2.2.2, с което се предвижда увеличаване на сумата в "Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел" от 4 704 000 лв. на 5 802 000 лв. Какво налага посоченото увеличение и за кои ЮЛНЦ са предназначени посочените близо 1 100 000 лв.? По какъв начин ще бъдат разпределени и няма ли да остане излишък, чието точно разпределение не е предвидено в Закона за държавния бюджет?


II. По внесено предложение на народни представители между първо и второ гласуване към Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г. № 054-04-262 от 13.11.2020 г. от Йордан Йорданов и група народни представители


Във внесения законопроект е предвидена промяна в чл. 16, ал. 1, с която се създава ред 1.2.2.2, по който се предвижда промяна в бюджета на Министерство на образованието и науката за 2021 г., с което се предвижда сумата от 35 000 лв. за Добруджански научен институт.


В мотивите е посочено, че Добруджанският научен институт е регистриран през 2017 г. и поради липса на средства за неговата дейност такива средства следва да бъдат отделени от държавния бюджет.


Същевременно няма публична информация за посочения институт и неговите текущи дейности, формата на неговото управление и начина на разходване на средствата му. Не е откриваема регистрацията му в регистъра на ЮЛНЦ.


В мотивите е посочено, че институтът е организирал четири конференции, от които е издал материали. Посочените материали обаче не са достъпни за широката общественост, не са депозирани в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", каквото е изискването по закон, респективно - не са в базата данни на библиотеката. Посоченият институт няма сайт, който да предостави повече информация. Той не е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация.


III. По съществуващото предложение в чл. 16, ал. 1, раздел II. "РАЗХОДИ", ред 1.2.2.1 е предвидено, че т.нар. Македонски научен институт ще получи директно финансиране от държавата чрез МОН на стойност 100 000 лв.


Посоченият Македонски научен институт е регистриран според Регистър на ЮЛНЦ в обществена полза, ЕИК: 000713516, като част от целите му са да осветлява общественото мнение в страната и в чужбина относно насилствената денационализация на българското население в Македония; да разобличава фалшификациите на историческото минало и да разкрива характера на националноосвободителното движение на българите в Македония.


Прави впечатление, че Македонският научен институт не е акредитиран научен институт от държавата в лицето на Националната агенция за оценяване и акредитация, като същевременно е в тесни връзки и осъществява съвместни дейности с посочения по-горе Добруджански научен институт (единствената информация за втория е от интернет сайта на първия). Македонският научен институт има сайт и достъпен устав, но в устава не е посочен начинът на разходване на средства.


Уважаеми госпожи и господа народни представители,


Молим да обсъдите в Комисията по бюджет и финанси и в пленарна зала поставените въпроси, свързани с нарочното финансиране на ЮЛНЦ от държавния бюджет. По какви правила и критерии случва то, гарантирайки равнопоставеност на всички ЮЛНЦ в страната? Кои следва да бъдат минималните стандарти, на които една организация да отговоря (публично видими регистрация, управителни органи, отчети за дейността, годишни финансови отчети и др.), за да получава директно публично финансиране и какви са изискванията за отчитането му. Имат ли право организации без регистрация, доказана дейност и публична отчетност да получават публичен ресурс от държавата?


Надяваме се, че поставените от нас въпроси и изразените тревоги ще бъдат взети предвид при разглеждане на посочените предложения с цел максимална прозрачност, справедливо разпределение на публичния ресурс и гарантиране на обществения интерес.


С уважение,

Красимира Величкова, директор на Българския дарителски форум

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 5| 4945 |18.11.2020 Супермаркетите искат край на зеления коридор за пенсионерите . 56| 8058 |13.11.2020 Румен Радев за това, дали ще прави партия: Зависи от обстоятелствата. Някои искат да се забрави за шкафчетата . 7| 7105 |13.11.2020 Председателят на СБЖ: Бандити искат да ни откраднат имотите . 6| 3968 |13.11.2020 Пожарникари искат 30% по-високи заплати: Обидно е, ние също сме на първа линия

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ