Реклама / Ads
0| 4768 |30.06.2016 НОВИНИ

Фискалният резерв към 31 май бил 13,4 млрд. лв.

.
Размерът на фискалния резерв към 31.05.2016 г. е 13,4 млрд. лв., в т.ч. 11,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, съобщават от МФ.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец май 2016 г. е положително в размер на 2 773,6 млн. лв. (3,1% от прогнозния БВП) ) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 665,6 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 1 108,0 млн. лв. За сравнение за първите пет месеца на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 1 091,1 млн. лв. (1,3% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1,8 процентни пункта. Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и свиването на разходите спрямо същия период на предходната година. Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) към май 2016 г. са в размер на 14 852,1 млн. лв. или 45,0% от годишните разчети. Съпоставено с първите пет месеца на 2015 г. приходите и помощите нарастват с 1 033,5 млн. лв. (7,5%).

 

Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 261,4 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) са с 227,9 млн. лв. по-малко. Въпреки това изпълнението на приходите от помощи спрямо разчета за годината е добро, като постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1 550,4 млн. лв., което представлява 60,9% от годишния разчет. При съпоставката на приходите в частта на помощите с предходната година, следва да се има предвид ясно изразен базов ефект в 2015 г. свързан с по-високите разходи (съответно възстановени суми към България от ЕК) по проектите за стария програмен период 2007-2013 г. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) възлиза на 11 321,0 млн. лв., което представлява 43,6% от планираните за годината приходи. Съпоставено с май 2015 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 10,1% (1 037,2 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци. Приходите от преки данъци са в размер на 2 224,7 млн. лв. или 47,5% от предвидените в ЗДБРБ за 2016 г., като спрямо първите пет месеца на 2015 г. нарастват със 169,7 млн. лв. (8,3%).

 

Приходите от косвени данъци са в размер на 5 663,5 млн. лв., което е 42,7% от разчетите по ЗДБРБ за 2016 г., като съпоставено с предходната година нарастват с 683,2 млн. лв. (13,7%). Постъпленията от ДДС са в размер на 3 708,7 млн. лв. или 44,1% от планираните за годината. Съпоставени с предходната година приходите от ДДС нарастват с 442,0 млн. лева. Размерът на невъзстановения ДДС към края на май е 140,8 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 1 869,5 млн. лв. (40,0% от разчетените за годината), като спрямо май 2015 г. нарастват с 14,1% или 231,0 млн. лева. Постъпленията от мита са 70,4 млн. лв. или 47,0% от разчета за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 520,5 млн. лв. или 57,1% изпълнение на годишните разчети.

 

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 2 912,3 млн. лв. което представлява 40,8% от разчетените за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 4,8% (133,7 млн. лева). Неданъчните приходи са в размер на 1 980,7 млн. лв., което представлява 44,2% изпълнение на годишните разчети или с 224,3 млн. лв. (12,8%) повече спрямо края на месец май 2015 година. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2016 г. възлизат на 12 078,5 млн. лв., което е 34,7% от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към май 2015 г. бяха в размер на 12 727,5 млн. лева. Нелихвените разходи са в размер на 11 376,4 млн. лв., което представлява 34,9% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към май 2016 г. са в размер на 10 710,8 млн. лв. (40,4% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 665,5 млн. лв. (10,9% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.). Лихвените плащания са в размер на 345,6 млн. лв. или 43,1% от планираните за 2016 година. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към май 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 356,6 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС. 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 3728 |23.06.2016 „Дизелгейт” ще струва над $10 млрд. на VW само в САЩ . 11| 3948 |16.06.2016 Стойнев: Плащаме 1,1 млрд. лв. за ”Белене” . 8| 4768 |14.06.2016 Нинова: Губим 1,1 млрд. лева от еврофондове . 8| 4319 |09.06.2016 Парламентът одобри 1.2 млрд. лв. заеми

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads