За последните няколко дни се наблюдава спад в броя на задържаните. В полицията в София са получавани сигнали за нападения на мигранти над жени. След проверката им сигналите не са се потвърждавали. По думите на Маринов е имало момент на „заразяване” от случаите в Германия. У нелегалните мигранти наркотици полицията не е откривала. 

 

Масово обаче чуждите граждани носят в себе си хладно оръжие - ножове и ками - което обаче не е забранено от закона. Комисарят заяви, че носенето на такъв вид оръжие не само е в народопсихологията на мигрантите, но и голяма част от нашите младежи също носят някакво оръжие. „Почти всеки вече е въоръжен с ножче или предмет, за който казва, че го ползва за самозащита, но знаем, че те могат да се използват и за нападение”, посочва Младен Маринов.