Реклама / Ads
9| 9429 |11.11.2015 НОВИНИ

"Ние, гражданите" към Борисов: 22 млн. долара струва договора с „Аликс Партнърс” за КТБ

.
Вера Ахундова
Неправителствената организация „Ние, Гражданите”, защитаваща правата и интересите на хиляди български и чуждестранни граждани и фирми, засегнати от фалита на Корпоративна търговска банка, следи всички действия и бездействия на синдиците на КТБ, БНБ, държавните институции и сигнализира за всички проблемни, спорни, неефективни или откровено незаконни действия на участващите в сагата КТБ лица, пишат в писмо до Бойко Борисов, Цецка Цачева, Димитър Радев Вера Ахундова и Даниел Божилов, съпредседатели на НПО "Ние, Гражданите".
 
Вижте какво още пишат те до органите на властта: 

Неправителствената организация „Ние, Гражданите”, защитаваща правата и интересите на хиляди български и чуждестранни граждани и фирми, засегнати от фалита на Корпоративна търговска банка, следи всички действия и бездействия на синдиците на КТБ, БНБ, държавните институции и сигнализира за всички проблемни, спорни, неефективни или откровено незаконни действия на участващите в сагата КТБ лица.

Обръщаме се към Вас по въпрос, привлякъл както Вашето внимание в Министерския съвет и Народното събрание, така и общественото внимание поради характера на дискусиите и тълкуванията по повод договора на КТБ АД /н/ с американската детективско-разследваща компания „Аликс Партнърс” и представения от тях доклад за проследени платежни операции със средства от КТБ АД /н/.

 

По повод увреждане на масата на несъстоятелността на КТБ АД /н/ и на интересите на кредиторите й, в т.ч. на ФГВБ и на Българската Държава, като Кредитор на ФГВБ, НПО „Ние, Гражданите” изпрати днес сигнал до Главния прокурор г- н С. Цацаров срещу:         

1.      Росен Ангелчев и Лазар Илиев, Синдици на КТБ АД /н/;

2.      Радослав Миленков, Председател на Управителния Съвет /УС/ на Фонда за гарантиране на влоговете в банки /ФГВБ/;

3.      Нели Кордовска, Бисел Манолов, Борислав Стратев и Валери Димитров,  членове на УС на ФГВБ, и

4.      Владислав Горанов, Министъра на финансите.

 

Считаме за необходимо и в интерес на обещаната от Вас, но непрекъснато бламирана с действията и решенията Ви прозрачност по случая с КТБ, да запознаем Вас, членовете ни и хиляди други български граждани, които следят развитето на случая и вярват в правотата на предприеманите от нас действия, с аргументите в сигнала ни до Главния прокурор.

 

Както е известно на българското общество по препоръка на Народното събрание, в т.ч. и на временната парламентарна комисия за КТБ и доклада й за състоянието на КТБ АД в периода от 2010 до 2014 г. и с активното участие на министъра на финансите Владислав Горанов Фондът за гарантиране на влоговете сключи съгл. чл.31, ал.1, т.17 от ЗБН със съгласието и по предложение на неговия Управителен съвет договор и възложи чрез него на американската фирма „Аликс Партнърс” и наети от нея лица, притежаващи международен опит в разследване на банкови фалити да извършат действия по проследяване и „да препоръчват на синдика действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава полученото, както и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние....”

 

Съгласно информацията, която бе споделена с нас от редица депутати, цената по този договор е 22 млн. щатски долара, а самата дейност на детективско-разследващата фирма приключи за три месеца. Важността на задачата, с която разследващите бяха натоварени, бе обяснявана многократно – да намерят и върнат в патримониума на банката,откраднатите над 4,2 млрд.лв.”, като на фона на тази сума стойността на договора би следвало да изглежда нищожна. Тази мантра е в основата на изводите на любителския доклад на временната парламентарна комисия на НС за КТБ.

 

Напълно излишно е да обясняваме именно на Вас, че цифрата от 4,22 млрд. лв. е счетоводна загуба на КТБ, определена незаконно от три консултантски фирми въз основа на конкретни указания от БНБ, приложение в нарушение на ЗКИ на неоповестена и неприложена към други „проблемни” банки методология за оценка на качеството на активите на банката, счетоводното й фалиране при липса и досега на одитиран баланс на банката и липса на поета отговорност от консултантските фирми за надеждност и достоверност на изчисленията и изводите им.

 

Многократно сигнализирахме на депутати от различни парламентарни групи и публикувахме в медиите професионалното си становище за вида на работите, извършвани от „Аликс Партнърс”, за несъразмерността на положените от тях усилия и труд с договорената цена, пълната несъстоятелност на възложените им действия от гледна точка на защитата на интересите на кредиторите на банката и липсата на клауза, която би позволила заплащане на изпълнителите при върнати суми в банката, така, както е бил сключен аналогичният договор с кипърски банки в периода на банковата криза в Кипър.

 

Всъщност става въпрос за чисто счетоводна дейност, която се състои в описване на поредни плащания, извършени от КТБ към дружества със специално предназначение и от тях – към други фирми по определени инвестиционни проекти. За тази цел е било напълно достатъчно тази работа да се възложи на стотината новонаети хрантутници на квесторите и синдиците, стотината обслужващи юристи с консултантски договори или на други банкови служители на КТБ, които можеха да използват оригиналните платежни нареждания и извлечения от сметките на дружествата със специално предназначение и/или да направят справки в платежните системи, които са били използвани – Борика, Рингс, Таргет -2 ... Не по-лош резултат би бил постигнат при евентуални ревизии на НАП на тези дружества с насрещна проверка на кредитополучателите им.

Напомняме Ви, че за тази дейност на „Делойт България” , „Ърнест енд Янг” и „Афа” бяха платени повече от 3 млн. лв. без ДДС, а части от техните „находки”, макар и в доста разхвърлян вид, бяха публикувани в приложенията към доклада на временната парламентарна комисия под ръководството на Д. Атанасова.

 

По никакъв начин сключването на договор с разследващо-детективска фирма не отговаря на обявената цел – да защити интересите на вложителите в КТБ и да проследи и върне „откраднатите” средства в патримониума на банката.

Ефективна защита на интересите на вложителите и ФГВ чрез съхраняване и опазване на масата на несъстоятелността на банката бихме получили при условие, че квесторите и/или синдиците бяха възбранили и запорирали своевременно активите, сметките и обезпеченията, които в случая с дружествата със специално предназначение са били учредени в полза на първия кредитор след банката – дялове и акции на кредитополучателите от втори, трети и т.н. ред, техни имущества и вземания. Не представлява защита на нашите интереси и масовото /според изказване на Вл. Горанов пред Народното събрание и съгласно седмичните отчети на синдиците на КТБ/ обявяване на първото дружество – кредитополучател от КТБ и съответно кредитор на други дружества, в несъстоятелност, тъй като се прекъсва връзката с останалите по веригата кредитополучатели. В крайна сметка, освен това, тъй като свързаните дружества не отговарят за загубите на кредитора, средствата, предоставени като непреки кредити от КТБ към тези фирми, остават несъбираеми и напълно загубени за нас, вложителите в КТБ.

 

Поради изложените причини обяснимо, но не по-малко скандално изглежда засекретяването на договора с „Аликс Партнърс” и на доклада, който е разработен от фирмата в изпълнение на договора им със синдиците на КТБ. Очевидното дублиране на „подреждането” на счетоводната информация, осъществено и от квестори, и от т.нар. „одитори”, и от служителите на „Аликс Партнърс” и което, без съмнение, е единственият резултат от дейността им, не оправдава нито сключването на такъв договор, нито засекретяването му за българското общество, каквато практика впрочем прилага и законодателната, и изпълнителната власт в България по всички аспекти на казуса КТБ, нито плащането на космическата цена за услугите им.

 

За ненужността на извършената от „Аликс Партнърс” работа и резултиращия доклад свидетелстват и записите на синдиците в ежеседмичните им отчети. Така, в отчетите им за седмиците от 19 до 23.10.2015, 26-30.10.2015 г. и 02- 06.11.201502- 06.11.2015 г. е записано като дейност или предстояща задача „Изчакване на отговор от.....по становището и въпросите на работната групана КТБ АД /н/  по доклада от дейността на ......./разбирай „Аликс Партнърс”/, включващ предложения за предприемане на действия по конкретни казуси, свързани с възможностите за събиране на вземанията на КТБ АД /н/.” Следва да се знае, че „последващите очаквани предложения” ще се заплащат отделно, това се подразбира от официалното изявление на синдиците, че задачите по договора са изпълнени и докладът за изпълнението им е предаден. Само още не е официално приет.

 

Позволяваме си да напомним, че подобни компании по принцип се наемат за издирване на средства в офшорни зони, установяването на идентичността на крайните собственици и предприемане на реални действия, какъвто не е случаят на КТБ АД. Същото се отнася и до основанията за сключването на такъв договор, с което синдиците, УС на ФГВ, министър Вл. Горанов са напълно наясно – няма кражба на 4,2 млрд.лв., няма и ускорено предоставяне на кредити в 3-6-месечния период, предшестващ затварянето на КТБ.  Има инвестиции на такава сума в България, а не в други страни /освен стъкларския завод в Парачин и сложната сделка с БТК, но собствениците на фирмите са известни/ , още по-малкото в офшорни зони, а дали са били добри или лоши осъществените инвестиции се решава от друг вид анализ.

 

Като се има предвид, че Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), създаден със ЗГВБ, е самостоятелно юридическо лице и че съгл. „ал. 2 на чл. 9  на закона управителният съвет се състои от петима членове - физически лица, които се определят, както следва: 1. председателят на управителния съвет - от Министерския съвет; 2. заместник-председателят - от управителния съвет на Българската народна банка; 3. един член - от представителната организация на търговските банки; 4. двама членове - съвместно от председателя и заместник-председателя на управителния съвет”, считаме, че пълномощията на Министъра на финансите по отношение на ФГВ са приключили с предложението му, респ./ становището му пред Министерски съвет относно избора на председателя на УС на ФГВ и гласуването на това решение от МС. Понастоящем, така както и преди три-четири месеца,  министърът на финансите е само представител на Заемодателя, т.е. на държавата, предоставила заемни средства на ФГВ. Условията на предоставяне, олихвяване, изплащане на този заем, както и санкциите при закъснение в изплащането или  неизплащане на заемните средства се регулира от договор между МФ и ФГВ и няма пряко отношение към непосредствените действия по управлението на несъстоятелността на КТБ, нито по отношение контрола и изпълнението на частни търговски договори между КТБ и трети страни, каквато е „Аликс Партнърс”.  По същия начин в контекста на съществуващата законодателна уредба, при която ВАС приема, че ФГВБ е самостоятелно действащ орган, който не е йерархично подчинен на Министерския съвет и съответно председателят на Фонда не е ръководител на ведомство, което е непосредствено подчинено на Министерския съвет по смисъла на чл. 5, т. 1 ЗВАС, считаме постоянната намеса на министъра на финансите в делата и договорите на ФГВ като неуместна и незаконосъобразна. Както е незаконосъобразно запознаването му с детайли на преговорите между ФГВ и „Аликс Партнърс”, съдържанието на сключения между синдиците и тях договор и резултатите от изпълнението на този договор. Министърът на финансите няма законното право да е запознат с документи, които представляват търговска тайна за всички други, освен за „Аликс Партнърс”, синдиците на КТБ АД /н/ и кредиторите на банката – ФГВ и ние, ВЛОЖИТЕЛИТЕ В БАНКАТА с надгарантирани влогове.

 

Във връзка с изложените обстоятелства и с оглед защита на обществения интерес, въздигнат законодателно в основен принцип на производството по Закона за Банковата несъстоятелност, помолихме Главния прокурор да извърши незабавна проверка на този наш сигнал относно основателността и реалните резултати от реализацията на договора на КТБ АД /н/ с „Аликс Партнърс”, съпоставимостта на цената с реално извършените дейности и да проверите интегритета на лицата, които имат пряко отношение и участие в договарянето на параметрите на цитирания договор и сключването му, с оглед допускане на увреждане, респ. увреждане на масата на несъстоятелността на КТБ АД /н/, включително но не само с включването в договора на клаузата за поверителност на резултатите от изпълнението му, която лишава договора от всякакъв обществен и институционален контрол в Република България.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 8| 4520 |06.11.2015 Борисов: Даваме още 3,5 млн. лв. на полицията . 24| 4842 |05.11.2015 Борисов: Притеснява ме страхът на хората от това, каква полиция ни охранява . 17| 5493 |04.11.2015 Борисов: Недопустимо е униформени без разрешение да дават пример за незаконни действия . 4| 4697 |31.10.2015 Борисов: Съболезнования на близките и роднините на загиналите в самолета

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads