Вторник, 24 Октомври 2017, 01:52
Frognews
3| 8490 |09.05.2016

„Петъчен” Офшорен рейд срещу Дунарит АД

.
На 3, 4 и 5 май бе организирана истинска офшорна атака срещу дружество Дунарит АД чрез механизма на Закона за особените залози. Доброволно или не крупният бизнесмен Едоардо Миролио, който има учреден в негова полза особен залог над търговско предприятие Дунарит „уведоми” Агенцията по вписванията и ръководството на Дунарит за прехвърлянето на вземанията си към офшорна фирма.
За пореден път ПЕТЪКЪТ се оказа черен за българския бизнес. И за вложителите в КТБ, които очакват изплащане на кредити от и на свързани с Дунарит АД фирми, и за стотици работници и служители във военната фирма и семействата им , които, след краха на КТБ и загубите, претърпени поради анулирани гаранции, поръчки, плащания чрез КТБ, виждаха нови перспективи пред развитието на фирмата се.

Очевидно опитът на политици, магистрати и шефове на държавни регулатори именно в петък или в последния работен ден пред празници да взимат важни за съдбата на хората решения се оказа заразителен и бе творчески приложен от крупен бизнесмен. А обществото ни продължава да не е имунизирано след подобни преврати или опити за преврати на различни равнища и в областта на различни дейности. В петък повишават цените на електроенергията и горивата, в петък затвориха КТБ, за да не я отворят въобще, все в петък или предпразнично двукратно се опитват да сложат ръка върху средствата на пенсионните фондове.

За какво става въпрос:

Едоардо Миролио, както и всички членове на НПО „Ние, Гражданите” бе ограбен от българската държава в лицето на БНБ, Народното събрание и правителството. И той загуби десетки милиони както като физическото лице Едоардо Миролио, така и като собственик на Сливенската фирма „Е.МИРОЛИО БЪЛГАРИЯ” ЕАД.
 И ги загуби, защото стана български гражданин.

Ако си беше останал просто италиански гражданин сега можеше, също като Оманския фонд, да съди държавата не по ЗОДОВ, а по линия на Двустранното споразумение за стимулиране и защита на инвестициите между България и Италия. И да разчита на помощта на италианския посланик, каквато е практиката на западноевропейските и американския посланици в България – да помагат на бизнесмените си зад граница.

Едоардо Миролио има сключени 5 договора за прехвърляне на вземания /цесия/ с Дунарит АД в размер на 22 178 000 евро, 1 774 724,39 шатски долара и 400 000 лв. Поне в договора не се вижда клауза, уточняваща отстъпка от номинала на вземанията на Е.Миролио и „Е. Миролио България” ЕАД, което предполага, че договорите са предвиждали 100 % заплащане на загубените от него и едноличното му акционерно дружество вложения в КТБ.

За разлика от 99 % от десетките цеденти по такива договори към фирми и дружества – кредитополучатели от КТБ, инвеститорът клас А за 2014 г., а и за предишни години,  Е.Миролио, като голям инвеститор и личен приятел на премиера Б.Борисов, притежава определена сигурност за вземането си – учреден особен залог на търговско предприятие.
Особеният залог над търговско предприятие „Дунарит” АД се разпростира върху цялата съвкупност от права, задължения и фактически отношения , като се простира върху:
а/ правото на собственост върху недвижимите имоти и обектите в тях;
б/ правото на собственост върху активи /движими вещи, машини и съоръжения.

Особеният залог се простира върху всички и всеки имот и/или движима вещ, включително и след отделянето им от търговското предприятие.  включващо ипотека над всички недвижими имоти на Дунарит АД, залог над всички машини и съоръжения на дружеството.
Залогът е от първи ред и осигурява висока защита на правата и интересите на цедента.

За разлика от 99,9 % от останалите български граждани с цесии, които не са получили и стотинка от парите си, нито имат сигурността на някакви залози или ипотеки, на името на Е.Миролио Дунарит АД е открил „ескроу” сметка /доверитерна сметка/, в която ежемесечно се изплащат суми, които ще му бъдат изплатени веднага щом прихващанията станат валидни или синдиците, ако са атакували прихващанията, загубят делата. Което е много вероятно, защото Дунарит АД не е учредявал залози и ипотеки в полза на банката.
До 14.03.2016 г. , когато по някакви причини Е.Миролио прехвълря вземанията си на никому неизвестната компания „ВИАФОТ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, регистрирана на 03.04.2014 г. в София, кв. Красно село, бул. „Цар Борис” III, № 159 с капитал 500 лв. Да припомним  - това е адресът на администраццията на КТБ и различни дружества на Цв.Василев, известен от прословутите обиски на прокуратурата.

 Очевидно тази регистрация е подигравка с проблемите на ограбените впоследствие хора, но въпросът е дали прокуратурата е обискирала и този офис на 6-ия етаж и дали всеки в България може да си регистрира фирма на адреса, който му хрумне.

Като управител в АПВ е вписан Роман Витанов Венев, а предметът на дружеството е сделки с недвижима собственост – придобиване, продажба, отдаване под наем, лизинг и други, консултантски услуги, инвестиционна дейност, представителство или посредничество на трети лица и фирми в страната и чужбина, придобиване и продажба, внос и износ на всякакъв вид стоки, сделки с интелектуална собственост и др. разрешени дейности.
„ВИАФОТ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е клон на регистираната на Британските Вирджински острови офшорна компания „ВИАФОТ” ЛТД /VIAFOT LIMITED/.

На 3 май 2016 г. след официално уведомление на ръководството на „Дунарит” АД за сключения договор за прехвърляне на цесия от „Е.Миролио България” ЕАД на „”Виафот инвестмънт България” ЕООД , Е.Миролио дава съгласие за отписване на особения залог, а новият кредитор на „Дунарит” АД прави опит да впише статуса си на заложен кредитор с особен залог от 1-ви ред в Агенцията по вписванията.

Сагата продължава от 3 до 5 май 2016 г. , а в изясняването на обстоятелствата, жалбите на страните и дадените от тях обяснения са включени Сливенският окръжен съд и Софийският градски съд.

В крайна сметка вписване на нов заложен кредитор в Агенцията по вписванията и партидата на Дунарит АД не е осъществено, страните преминават от съгласието за отписване на залога, дадено от Е.Миролио до отказ от такова съгласие, а крайното решение ще се очаква очевидно след дълъг, скъп и оспорван процес в СГС и други съдебни инстанции.

Делата ще се водят на всяка инстанция срещу началните „скромни” 4 % държавна такса и минимум 3 % адвокатски хонорар” и за двете спорещи страни. Това означава, че „Дунарит” АД,, вместо да предвиди бонуси и премии за работниците и служителите си, трябва да плати минимум 3 млн.лв съдебни разходи върху сумата от около общо 44 млн.лв. Точно толкова ще плати и „Виафот Инвестмънт България” ЕООД, но откъде ли ще ги вземе при капитал ог 500 лв. ?! Най-вероятно е „Е.Миролио България” ЕАД да поеме този разход отново в ущърб на хиляди работници и служители.

Цялото развитие по казуса може да се види в приложените документи, но целта на опита за преврат, мотивите му и евентуално крайният резултат са на дневен ред.

Подавани документи     Регистрация     Подадено чрез     Резултат     
Акт на съда за спиране на рег. производство
20160505155138     Окръжен съд - Сливен     Дело номер 20/2016, Окръжен съд - Сливен
вписване 20160505162040     
Акт на съда за спиране на рег. производство
20160505155059     Софийски градски съд     Дело номер 3453/2016, Софийски градски съд
вписване 20160505160356     
Заявление Ж1
20160505150608     Интернет     прието     
Заявление Ж1
20160505131029     Интернет     прието     
Заявление Ж1
20160504140026     Интернет     прието     
Заявление Б4
20160504123522     Интернет     Спиране на регистърно прозводство с Решение Акт номер 2492 от 05.05.2016 г., Дело номер 3453/2016 г., Софийски градски съд     
Заявление Ж1
20160504122256     Интернет     прието     
Заявление Ж1
20160504112941     Интернет     прието     
Заявление Б4
20160503114112     Интернет     Спиране на регистърно прозводство с Решение Акт номер 106 от 05.05.2016 г., Дело номер 20/2016 г., Окръжен съд - Сливен Указания от дата 05.5.2016 г. 14:21:46

Каква би била целта на прехвърлянето на вземанията към трето дружество ? –

-    Икономическата логика и възможностите, предвидени в Закона за особените залози, подсказват, че очевидно става въпрос за опит да се намери повод за изискуемост на дължимите от Дунарит АД суми и да бъде назначен управител на търговското прдприятие Дунарит АД. Новият управител на ТП би решавал какво, на кого и как да плаща. Защо все пак самото дружество „Е.Миролио България” ЕАД не е направило самостоетелен опит да намери повод за изискуемост и директно да назначи управител на търговското предприятие?

-    Какъв смисъл има едно несигурно от гледна точка на промените в ЗБН бъдещо вземане от Дунарит АД,  генерирано от неизплатен кредит към КТБ /н/ , условно осигурено от цесионера Дунарит АД по най-добрия начин чрез особен залог върху търговско предприятие, да бъде прехвърлено срещу отстъпка от 20 %, срок на изплащане от 7 години, като първите две са гратисни и лихва от 3 % върху дължимата сума.? В документа за прехвърляне на цедираното на „Виафот инвестмънт България” ЕООД вземане не се съдържат и предвиждат никакви гаранции за „Е.Миролио България ЕАД.
-    Как точно са си представяли цедентът и новият цесионер, особено в контекста на Панамагейт, че ръководството на Дунарит АД и самото дружество със специална цел биха били ръководени от неизвестно лице и от офшорна територия?

Отговор на горните въпроси следва да дадат компетентните институции.
Както и на тези, които неволно се натрапват – доброволно и самостоятелно ли е решението на Е.Миролио да предприеме описаните действия? В последвалите пътния инцидент с Е.Миролио месеци сме свидетели на трето прехвърляне на вземания или собственост на Е.Миролио като цедент и акционер – става въпрос за продажбата на акциите му в Техномаркет и химически заводи Костенец и за спорния позитивен икономически ефект за самия Едоардо Миролио.

Открит, обаче, остава и най-острият въпрос, свързан с действия или бездействие на български държавни институции и регулатори относно собствеността, развитието и съхраняването на дружествата от военния комплекс – Авионамс АД, Дунарит АД и др. В СЪСТОЯНИЕ ЛИ Е БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НЕЙНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ДА ОПАЗЯТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС, БИЗНЕС РЕПУТАЦИЯТА НА ДЪРЖАВАТА И НЕЙНИТЕ ВОДЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ?
   
За опазване на правата, собствеността и интересите на българските граждани е излишно да говорим – те напълно се игнорират от властимащите политици и държавните институции.

д-р Вера Ахундова
НПО "Ние, Гражданите"

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Лично Борисов поискал от БАН да уволни Петър Кърджилов 3| 2401 |23.10.2017 . Радан Кънев: БСП и ГЕРБ нямат принципни разлики помежду си 7| 2193 |23.10.2017 . Кольо Парамов: Пеевски и Цонев мерят търпението на Сотир Цацаров 4| 2936 |23.10.2017 . 21 хотела в София ще приютяват европейските гости по време на председателството ни 0| 2243 |23.10.2017

КОМЕНТАРИ

Реклама
Реклама
Реклама

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах