Реклама / Ads
4| 6197 |11.03.2014 НОВИНИ

Сметната палата: Законът позволява проф. Димитров да получи 6 заплати накуп

.
В края на работния ден Фрог нюз получи позицията на Сметната палата за твърденията, че ремонтът на сградата й е извършен в нарушение на закона за обществените поръчки, че е направен извънредно скъп интернет портал, че са раздавани бонуси... От институцията не отрекоха, че ръководителят й проф. Валери Димитров си е осигурил 6 заплати в случай че се раздели с поста си.


Ето какво е обяснението на Сметната палата за обезщетението на шефа й:  

През 2010 г., преди влизане в сила на настоящия Закон за Сметната палата, със свое решение (№ 133/20.05.2010 г.) Сметната палата промени Вътрешните правила за работна заплата, като предвиди при предсрочно прекратяване на мандата на членовете на Сметната палата да им бъде изплатено възнаграждение в размер на шест брутни заплати. В тази връзка, решение за предвиждане на обезщетения за ръководството на Сметната палата при предсрочно прекратяване на мандата, извън хипотезите по закон, не е прецедент.

 

Във връзка с взимане на посоченото по-горе решение през 2010 г. е изискано становище от външен експерт-професор по трудово право относно възможността за получаване на обезщетение. В становището се посочва, че решението е законосъобразно предвид факта, че членовете на Сметната палата (към настоящия момент председател и заместник-председатели) се избират от Народното събрание, но вида на правоотношението им е по Кодекса на труда. Така, в рамките на управленска автономия на Сметната палата и при наличие на средства по бюджета, се приема за допустимо да се определя размер на обезщетение при прекратяване на правоотношенията.

Към настоящия момент Законът за Сметната палата урежда основните възнаграждения на председателя и заместник-председателите, като допълнителните възнаграждения  и обезщетенията се уреждат от Вътрешни правила за работна заплата. Самите правила се приемат с единодушие от Сметната палата. В този смисъл, не е налице пречка вътрешните правила да предвидят и обезщетение при предсрочно прекратяване на мандата на ръководните органи на Сметната палата, извън допустимите по закон хипотези.


От Сметната палата отрекоха да са раздавани неправомерно бонуси. Тяхното обяснение за тях е следното:

Не са раздавани допълнителни материални стимули извън формираната съгласно Вътрешни правила за работна заплата брутна работна заплата. Съгласно тези правила  брутната работна заплата се състои от: основна месечна заплата и допълнителни трудови възнаграждения.


Брутната работна заплата на служителите се формира на основание чл. 31 ал. 2 от Закон за Сметната палата, според който работещите в Сметната палата могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати по ред, установен със закон или с акт на Министерския съвет или с вътрешните правила за работната заплата. Въз основа на този законов текст са разработени цитираните по-горе Вътрешни правила за работна заплата, които са в сила от 01.04.2012 г.

Индивидуалният размер на допълнителното възнаграждение се определя, като се отчита натовареността на служителите и оценката от ежегодното атестиране въз основа на Правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на одиторите и служителите на Сметната палата и се изплаща само при постигнати икономии за всяко тримесечие по параграф 01 “Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” и по параграф 02 “Други възнаграждения и плащания за персонал”.

Въпреки че служителите на Сметната палата не са държавни служители и за тях важи специалния Закон за Сметната палата, е спазено и ограничението в чл. 67, ал. 9 на Закона за държавния служител разходите за допълнителни възнаграждения да не надхвърлят 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити.  Следва да се има предвид, че средната брутна работна заплата е около 1500 лв.


От институцията дадоха обяснение и защо ремонтът на сградата струва милиони.

Договорът за ремонт на сградата на Сметната палата  е сключен на 21.12.2005 г. след проведена открита процедура по ЗОП. Съгласно условията на обществената поръчка договорът обхваща две дейности – проектиране и извършване на СМР.

За участие в процедурата са подадени 6 оферти, като само две от тях са били отстранени, т.е. в класирането са участвали 4-ма участници. Решението за избор на изпълнител не е обжалвано, като договорът е сключен с класирания на първо място участник.


Договорът не предвижда посочване на крайна обща стойност, тъй като при обществени поръчки за инженеринг (включващи проектиране и строителство), такава стойност не може да бъде предварително уточнена. В договора е фиксирана само цена на проектирането, а изпълнението на СМР е предвидено да се извърши по единични цени, предложени в офертата на определения за изпълнител участник. По тази причина, в информацията за сключения договор, публикувана в Регистъра на обществените поръчки, няма крайна обща стойност на обществената поръчка.

След приключване на изпълнението на целия договор, на база на извършените и приети количества СМР в Регистъра на обществените поръчки е обявена изплатената сума в размер на  9 527 444 лв. без ДДС.

 

В хода на изпълнението на договора за инженеринг е упражняван строителен надзор от лицензиран външен изпълнител, въз основа на сключен договор. Отделно от това, възложителят е упълномощил  свои представители за приемане  на извършените СМР и за съставяне на протоколи в строителството. Длъжностните лица от Сметната палата, подписвали протоколите за приемане на работата са от отдел “Управление на собствеността”, тъй като същите имат експертиза в областта на строителството. Юристи от Сметната палата не са били натоварени и не са участвали при приемане на работата и при подписване на актовете.

 

Възлагането и изпълнение на обществената поръчка за ремонта на сградата на Сметната палата е било предмет на проверка както от специалните комисии, назначени от Народното събрание за заверка на годишните финансови отчети на Сметната палата, така и от Звеното за вътрешен одит. Нарушения не са установени.


От Палатата отричат да са броили над 1 млн. за софтуер. Те обясняват, че част от парите за него са по програма:

През 2012 г. по силата на договор Сметната палата е получила право на ползване върху 200 бр. лицензи за специализиран одитен софтуер, без да е придобила права на собственост върху продукта.

На 19.07.2013 г. Сметната палата е подписала договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК. Целият изпълняван проект, който включва провеждане на общо 56 обучения в различни области, свързани с одитната дейност, e на обща стойност 2 153 256,23 лв. Само една от общо седемте дейности по проекта е свързана с въвеждане на Наръчника за прилагане на МСВОИ и одитната дейност в специализиран одитен софтуер, ползван от Сметната палата и провеждане на 18 бр. обучения.  Стойността на тази дейност в рамките на проекта е 451 796,70 лв. без ДДС. Поради наличието на изключителни права за разпространение, поддръжка и обучение за специализирания одитен софтуер, носител на които е едно лице, възлагането на посочената дейност по проекта е предвидено да се извърши чрез процедура на договаряне по ЗОП.

 

 Управляващият орган на ОПАК, както и Агенцията по обществени поръчки в рамките на упражнен предварителен контрол са потвърдили законосъобразността в избора на процедура.


Възлагането на дейности по проекта на лице, което има изключителни права върху софтуерен продукт, с който Сметната палата разполага, не нарушава правила на ОПАК. Това е потвърдено още преди подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, както с експертно становище на външен експерт – професор по право, така и от органите на НАП и от Управляващия орган.

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 29| 6097 |11.03.2014 Шефът на Сметната палата с бонуси и 6 заплати в аванс? . 13| 5527 |10.03.2014 Сметната палата не била слугувала на ГЕРБ . 13| 5169 |09.03.2014 В. Димитров: Сметната палата става лакей за изпълняване на политически поръчки . 9| 6511 |07.03.2014 Министър ще оглави Сметната палата

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads