Реклама / Ads
8| 14179 |13.02.2018 ЪNDERGROUND

Фалшифицирани ли са договори от синдиците на КТБ?

.
Нотариално заверено свидетелство от бивши администратори на КТБ и редица други документи доказват подозрително „сглобяване“ на договори на две дружества със задна дата от синдиците на банката.
 

С това те стават кредитори от първи ред. Едното дружество е купило имоти, досегашна собственост на „Сф – БТ” ЕООД, поделение на „Булгартабак холдинг” АД. В Софийски градски съд има дело, в което на 23 февруари 2018 г ще се разглеждат жалби срещу Сметката за разпределение на КТБ, а освен вложителите измамата удря директно и 20 държавни дружества.  Казусът отново е повече от заплетен, но не и неразгадаем.

 

НПО „Ние, Гражданите“ публично изнесоха документи и информация, с които се иска проверка за финансова измама, в особено големи размери,  фалшификация на договори  и опит да бъдат източени огромни суми пари от затворената и обявена в несъстоятелност Корпоративна търговска банка АД. Синдиците на КТБ Ангел Донов и Кристи Маринова, заедно с Фонда за гарантиране на влоговете, неясно срещу какво, „удовлетворяват“ исканията на две търговски дружества да станат кредитори от първи ред. Измамата е документирана и изпратена в сигнал до редица институции. Чрез Първата частична сметка за разпределение между кредитори на КТБ се уврежда масата на несъстоятелността на банката, а това е във вреда на вложителите-кредитори на КТБ АД с надгарантирани вземания. Данните са за злоупотреби или измама в голям размер и в престъпно съдружие.  Отговорни за това са синдиците и Фонда, но не само. За да има повече публичност ще се опитаме и тук да публикуваме всички материали, които освен до институциите са изпратени до доста медии и личности, през които стигнаха и до нас.

 

Вижте: Вера Ахундова: „Аполо инженеринг“ и ”Ардастрой” са част от схемата за грабежа на КТБ   

 

На кратко историята звучи така: Синдиците на КТБ Ангел Донов и Кристи Маринова, заедно с две фирми – „Аполо Инжинеринг“ ООД и „Ардастрой“ ООД правят едни договори с дати преди затварянето на банката за залог, въз основа на които са признати вземанията на двете фирми, което ги подрежда на първи ред, т.е. преди всички при раздаването на парите. Сумата е над 12 000 000 (над дванадесет милиона) лева. Синдиците пробутват пред Фонда искането да се вземат тези пари. След депозирани жалби от други кредитори обаче, Фондът констатира, че такива договори няма в регистъра на залозите, и връща двете фирми отново на четвърти ред.

 

Но … такива договори за залог не само не са регистрирани, а всъщност НЯМА! Първо защото уставът на КТБ изисква решения на Надзорен и Управителен съвет за сключване на такива договори – решения няма. Второ – трябва да са подписани от двама изпълнителни директори – не са ги подписвали. Трето – това е абсолютно необичайна практика банка да обезпечава депозанти, частни дружества или физически лица.

 

Двете фирми са доста интересни и доста свързани с широкия депутат от ДПС Делян Пеевски.

 

Вижте: Сигналът до Прокуратурата на НПО „Ние, гражданите“ – ТУК

 

Подробно, в детайли, с картинките и с всички приложени документи, историята е доста по-брутална.

 

На дълго историята звучи така: На 21 август 2015 г., първите синдици на банката Росен Ангелчев и Лазар Илиев, според изискванията на Закона за банковата несъстоятелност, публикуват Списък на приетите вземания на кредиторите на КТБ. Този списък подлежи на промени според предявени оспорвания по него. Такива разбира се има. В този списък „Аполо Инжинеринг“ ООД и „Ардастрой“ ООД са на четвърти ред.

 

Целият документ може да видите ТУК - Списък на приетите вземания на кредиторите на КТБ

 

На 2 март 2017 г. вторите синдици Ангел Донов и Кристи  публикуват Частична сметка за разпределение на налични суми между кредиторите на КТБ АД/н/ с приети вземания. При анализ на двата официално публикувани документа – Списък на приетите вземания на кредиторите и Частична сметка за разпределение на суми се констатира сериозна разлика в сумите за изплащане на кредитори от 1-ви ред на удовлетворяване.

 

Целият документ може да видите ТУК – Частична сметка за разпределение на суми от КТБ /н/

 

Във втория документ се вижда, че е прието  вземане на търговско дружество „Аполо Инженеринг“ ООД, София, представлявано самостоятелно от управителя Муханнед Наджим Абдуллах Ал-нуаими или от управителя Румен Николов Райков. Дружество е под № 731 в първия документ (като ВЛОЖИТЕЛ), което е четвърти ред на разпределение по списъка. Вземането му възлиза на 8 341 525,28 лева.

 

Прието е вземане на и на търговско дружество „Ардастрой“ ООД, Кърджали, представлявано от управителя Александър Миронов Елинов. Първоначално също на четвърти реда като ВЛОЖИТЕЛ, с вземане на 3 937 015,70 лева и тази компания става първа по ред във втория документ.

 

При публикуването в Търговския регистър на Частичната сметка за разпределение  през март 2017 г. се констатира, че редът на удовлетворяване на посочените две дружества-депозанти е променен от 4 ред на удовлетворяване на 1 ред на удовлетворяване, т.е. предвижда се изплащане на цялата претендирана сума на вземането.

 

Как става това?

 

По реда на Закона за банковата несъстоятелност, в резултат от постъпили възражения, Фондът за гарантиране на влоговете постановява две свои решения * – Решения № 41/ 24.04.2017г. и № 51/18.05.2017г.  Разглеждан е редът на удовлетворяване, както и размерът на сумите, които следва да се получат от двете дружества. Основанието, на което ФГВБ отказва да приеме, че двете фирми са обезпечени кредитори е приетото от членовете на ФГВБ разбиране, че заложените с договори за особен залог вземания на залогодателя КТБ АД към трети лица – кредитополучатели, не били вписани в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ)!

 

Решенията на Фонда за гарантиране на влоговете може да видите ТУК – Решение № 41  и ТУК – Решение № 51

 

Едно е въпросът дали тези особени залози са вписани в ЦРОЗ или не, а съвсем друго е дали въобще съществуват в правния мир такива договори за особени залози. Залози, където залогодател е КТБ. Залози, подписани преди поставянето на банката под особен надзор от БНБ на 20 юни 2014г.

 

По силата на решенията на ФГВБ,  тези две дружества – депозанти са приети за такива вместо от четвърти да отидат на първи ред, въпреки  липсата на вече коментираното вписване на залозите им в ЦРОЗ. ФГВБ действа незаконосъобразно заради това, че членовете на УС  (Радослав Миленков, Бисер Манолов, Борислав Стратев, Нели Кордовска и Валери Димитров) приемат без реално да проверят, безкритично, немотивирано и без коментар наличието на въпросните два договора за особен залог. Правят го, въпреки че разполагат с цялата преписка по вписването от синдиците на КТБ АД /н/ на въпросните две фирми като кредитори по разглеждането на всички възражения и жалби от тях, както и от други кредитори на КТБ АД /н/.

 

Като основание за включването на посочените дружества, като обезпечени кредитори, в реда по т.1 от чл. 94 от ЗБН от синдиците на КТБ АД /н/ са записани Договор за особен залог на вземания от 07.06.2014 г. за „Аполо Инженеринг“ ООД и Договор за особен залог на вземания от 05.04.2014 г. за „Ардастрой“ ООД.

 

До тук всичко може и да е предположение и в анализите да има пропуски, но сигналът до Прокуратурата на НПО „Ние, Гражданите“ съдържа и документ, който доста категорично доказва измамата. Този път НПО „Ние, Гражданите“ са потърсили освен публичните документи, доказателствата в актове на институции и още едно ниво на сериозно и категорично потвърждаване на плануваната и синхронизирана измама:

 

„По наши данни, включително и разполагайки с изрично нотариално заверено сведение от трима (от общо четиримата) членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на КТБ АД /н/, от двама членове на надзорния съвет (останалите трима са в чужбина), както и от началника на Управление „Кредитиране“, никога и по никакъв повод те не са подписвали, респективно вземали надлежни решения на Управителния съвет и на Надзорния съвет за сключване на подобни обезпечителни договори – особени залози на вземания на банката към трети лица – кредитополучатели, с които договори за особен залог да се обезпечават вземания на двете фирми – депозанти по сключени депозитни договори.“

 

NB! Приложеният документ може да видите ТУК – Нотариално заверено сведение от бивши администратори на КТБ

 

Следващият елемент от  картината тук е, че в момента има  висящо частно гражданско въззивно дело с № 5835/ 2017г. на Софийски градски съд (СГС), в което се разглеждат множество жалби срещу Сметката за разпределение. Т.е. делото е фокусирано върху същия документ, в който при горните обстоятелства въпросните фирми-депозанти „Ардастрой“ ООД и „Аполо Инженеринг“ ООД са вписани и предвидени от синдиците на КТБ АД /н/ Кристи Маринова и Ангел Донов като обезпечени заложни кредитори с първа по ред привилегия на удовлетворяване.

 

Вижте: Жалба на „Аполо Инженеринг“ ООД  и  Жалба на  „Ардастрой“ ООД

 

Много важна е информацията, че решенията на ФГВБ са обжалвани в това дело пред СГС. Двете дружества обжалват връщането им на четвърти ред. Следващото заседание в СГС е на 23 февруари 2018 г. След 10 дни!!! Това, че делото е висящо всъщност не трябва да заблуждава никого – „не е важно дали договорите за особен залог са вписани или не, важното е, че е налице манипулативно или престъпно боравене или създаване на документи, обосноваващи и доказващи едни вземания на депозанти на банката, както и създаване на документи, които касаят обезпечаване на вземанията по тези договори“, категорични са вложителите.

 

„Нашият преглед и анализ на съществуващите документи показва следните аномалии:

 

 

1.Абсурдно е да се приеме, че която и да било банка, вкл. и КТБ АД /н/ би обезпечила по този начин която и да е сума, внесена като депозит в банката.

2. Посочените документи за учредяване на особени залози на вземания не са нито нотариално заверени, нито не са регистрирани в счетоводните книги на банка КТБ АД и по тях Управителният съвет и Надзорният съвет на КТБ АД не са взимали решение, каквато е обичайната практика. При това, Уставът на КТБ АД (Вижте приложената: Извадка от Устав на КТБ към 2014 г.), приет и с последно изменение от Общото събрание на акционерите на 13.05.2013г., съдържа изричните изисквания: „Чл.53, ал.1.- УС може да взема решения само след предварително разрешение на Надзорния съвет за:……

 

т.9. Сключване от банката на договор или каквото и да е споразумение или уговорка, които са необичайни, обременителни или по друг начин извън обичайната търговска дейност на банката, и са на стойност над 75 000 евро;

 

т.15. учредяване от банката на обезпечение извън обичайната търговска дейност на банката”.

 

3.Официалното издадените от Централен регистър на особените залози Удостоверения №№ 1150670, 1150671, 1150672, 1150673 и 1150674 от 10.01.2018 г. показват, че посочените Договор за особен залог на вземания от 07.06.2014 г. за „Аполо Инженеринг“ ООД и Договор за особен залог на вземания от 05.04.2014 г. за „Ардастрой“ ООД НЕ СА ВПИСАНИ. Това вписване е условие sine qua non за включването на двете фирми, вложители в Корпоративна Търговска банка АД, в ред първи на удовлетворяване в пълен размер на депозираните суми. (Вижте приложените удостоверенията от ЦРОЗ   ТУК, ТУК, ТУК, ТУК и ТУК. Това са всички намиращи се в регистъра документи, поискани са официално и са предоставени. Други няма!)

 

4.Чрез тази измама с представянето от депозантите и приемането от синдиците на КТБ АД /н/ за налични в банката на Договори за особени залози, които според нас може да са били изготвени във всеки момент между август 2015 г. (когато е публикуван първият списък на синдиците на приетите вземания на вложителите на КТБ, и по повод внесеното възражение във Фонда за гарантиране на влоговете в банки, по което е постановено Решение №41 от 24.04.2017г. на Управителния съвет на Фонд за гарантиране на влоговете в банките, с което ФГВБ не е уважил възраженията на двете дружества) и датата на обявяване в Търговския регистър на списъка и сметката за разпределение, масата на несъстоятелността на КТБ АД /н/, респективно кредиторите на банката ще бъдат ощетени с 10 949 354,05 лв. ако приемем, че частичното изплащане ще представлява 11 % от внесените /загубените/ от вложителите суми.

 

Вероятността тази документална машинация или измама да е съпроводена с корупционна схема се наложи при поучването на фирмените документи на дружеството „Аполо инженеринг“ ООД в Търговския и Имотния регистър.

 

Оказа се, че свързано по линия на собственост с „Аполо инженеринг“ ООД дружество е закупило за сумата от 25 млн.евро редица недвижими имоти, досегашна собственост на поделението на „Булгартабак холдинг” АД – „Сф – БТ” ЕООД.

 

Покупката на недвижимите имоти е извършена на 31.10. 2017г. от „АЛНУАИМИ ГРУП“ ЕООД,  чиито дялове са собственост на Евро Инвестмънт Холдинг ЕАД, с едноличен собственик на акциите – Муханнед Наджим Абдуллах Ал-Нуаими, който е и управител в „Аполо инженеринг” ООД.  Няма да влизаме в подробности кой е този човек, в Гугъл има достатъчно информация за него и за бизнеса му. Връзките може да си направите и сами.

 

Съществува голяма вероятност на двете дружества-депозанти, които по произход на собствениците, бизнес и местоположение са свързани с ДПС, град Кърджали, вероятно Делян Пеевски и др. лица, да е бил оказан натиск конкретно в случая с „Аполо инженеринг“ ООД – да закупят горепосочените недвижими имоти, по завишена цена, която би могла да покрие корупционната такса, която са платили, за да се окажат, въпреки първоначалния отказ на ФГВБ по съмнителното решение на синдиците на КТБ АД, в листата на приетите кредитори по обявения Списък и Частична сметка за разпределение – за удовлетворяване по реда на т.1 от чл. 94 на ЗБН, гарантираща 100% възвръщане на депозираните в КТБ АД от тях суми.“

 

В края на информацията до Прокуратурата, освен искането да бъде разпоредена и извършена проверка и разследване на факти и действия на синдиците на КТБ,  на Председателя и членовете на Управителния съвет на ФГВБ, се обръща внимание, че ако се позволи да се осъществи гореописаната схема част от ощетените кредитори,  ще бъдат и изброените  държавни дружества, също кредитори на КТБ:

 

    Агенция за приватизация и след приватизационен контрол

    АЕЦ Козлодуй ЕАД

    Булгаргаз ЕАД

    Булгартрансгаз ЕАД

    Летище София ЕАД

    Български енергиен холдинг ЕАД

    Гаранционен фонд

    Електроенергиен системен оператор ЕАД

    Мини Марица изток ЕАД

    НЕК ЕАД

    НКЖИ

    Терем ЕАД

    Кинтекс ЕАД

    Топлофикация София ЕАД

    Южноцентрално държавно предприятие ДП

    МБАЛ Св. Анна

    МБАЛ Света Марина

    Национален дарителски фонд 13 века България

    Фонд за компенсиране на инвеститорите и редица други.

 

Двамата синдици на КТБ Кристи Маринова и Ангел Донов, заедно с публикуването в Търговския регистър на Сметката за разпределение са публикували и подписани от тях  декларации, че са наясно за  носената от тях наказателна отговорност за неверни данни.

 

Очаква се реакция и реални действия  от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България, от Бойко Борисов – министър председател на членката на ЕС, която в момента е председател на Съвета на Европа, от Цвета Караянчева – председател на Народното събрание, от председателите на парламентарните групи в НС (ГЕРБ, ДПС, Обединените патриоти, БСП, Воля…) или поне от Пламен Георгиев – председател, баща и майка на всички органи за борба с корупцията и отнемането на незаконно придобитото имущество. До тези отговорни хора е изпратена цялата информация.

 

Източник: voynataktb.wordpress.com

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 1| 10359 |21.09.2017 Черния Роди се договорил с прокуратурата да пропее за Златко Баретата . 3| 11950 |18.09.2017 Точенето на КТБ продължава до 2024 г., 40 млн. приход отчитат синдиците . 4| 11668 |01.02.2017 Епизод от ”Яневагейт”: Пеевски искал среща със синдиците на КТБ . 3| 10864 |19.12.2016 Синдиците доказват криминалната обезценка на кредитите на КТБ АД

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads