Повече сме пътували към Испания - с 48.8%, бившата югославска република Македония - с 44.9%, Сърбия - с 33.4%, Австрия - с 26.8%, Италия - с 21.7%, Германия - с 6.1%, и други. Намалели са пътуванията към Унгария - с 21.3%, Чешката република - с 19.8%, Руската федерация - с 14.6%, Турция - с 8.8%, Румъния - с 5.6%, Обединеното кралство - с 2.9%, Гърция - с 1.0%, и други.

 

През януари 2016 г. посещенията на чужденци в България са 410.1 хил., или с 4.2% над нивото от януари 2015 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 18.3%, и с други цели - с 4.1%, докато тези със служебна цел намаляват с 24.0%.

 

От общия брой чужденци, посетили България през януари 2016 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 42.3%, или с 1.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Италия - с 12.0%, Гърция - с 6.9%, Австрия - с 0.9%, и други.

 

Същевременно намаляват посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 10.1%, Германия - със 7.4%, Франция - с 6.5%, Румъния - с 3.6%, и други.

 

Увеличават се посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” - с 6.3%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от бившата югославска република Македония - със 17.9%.

 

През януари 2016 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 46.7%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 38.5%, и със служебна цел - 14.8%.