Реклама / Ads
68| 11706 |06.09.2023 ГЛАСЪТ

Аксаков: “Всяко тържество на България е смърт за Русия”. Защо руснакът-българомразец е в центъра на София, а Захарий Стоянов - в ”Надежда”?

.
Съединението на Княжество България с Източна Румелия предизвиква яростни антибългарски позиции в Русия. Императорът и изявени дипломати, общественици и радетели на руския шовинизъм нападат открито желанието на българите да живеят в обединена държава.

Това предизвиква гневът на Захарий Стоянов, който пише статия във в. „Независимост“ от 12 март 1886 г., в която наред с другото авторът пише:

В 24 брой на своята газета вие казвате ясно и открито, че всяко тържество на българите е смърт за Русия, че балканските държави не трябва да имат нищо свое, че те трябва да бъдат притежание на русите, или, по-ясно казано, те трябва да по­гълнат от вашата държава. Колко сте жестоки покровители".

 

Захарий Стоянов се обръща към Иван Аксаков, руски дипломат, изявен славянофил, шовинист и радетел за това България да бъде под контрола на Русия. Пропагандатор на руската хегемония на Балканите.

Представял се за дипломат, но реално е служител за особени поръчения в Министерството на вътрешните работи. Принадлежи към славянофилския обществен кръг. Редактор на „Московский сборник“. В навечерието на свикването на Учредителното събрание в Търново е издигната кандидатурата му за български княз. По време на Съединението той заема яростна антибългарска позиция.

 

Неговите действия предизвикват гнева на Председателя на Народното събрание по това време – Захари Стоянов. В писмо до Аксаков Захари пише:
Вие сте ни освободили, дали сте ни политическо съществуване – благодарим ви. Но защо не ни оставите сами да падаме, да ставаме, да се караме и гониме, за което пак сами себе си ще обвиняваме ? Бъдете малко по-настрани от нас, давайте ни съвети през гори и планини, да ви виждаме и чуваме от далеч, да си спомняме за вас само ония минути, в които вие гонихте неприятеля!………
Повярвайте, че вашата намеса в нашите домашни работи: кой да бъде министър, где каква църква да се направи и за какво да пишат вестниците и прочие, е услуга смешна и нищожна.
Колко сте жестоки покровители. Колко се оправдава онова изречение, че вие правите народите на мост, за да преминете по тях, а по – после вземате за себе си и самия мост. Каква правоспособност в думите на един наш стар деятел, че вие не знаете граматиката, защото не правите разликата между твой и мой!
И защо налитате като орли на нашата нещастна земица?…..
Не ви е чист косъмът, бай Аксаков! Не желаеме ние такива покровители.
“Всеки, който не е с вас, той е против вас.


Захари Стоянов е поборник за освобождението на България, участвал в създаването на Таен революционен комитет в Румъния, участник и летописец на Априлското въстание, той е начело и на комитета за Съединението. Захари Стоянов е народен представител и председател на парламента. Това припомняме кой е Захари Стоянов е нужно, повярвайте. Защото всеки столичанин ще ви покаже улица "Аксаков" на пъпа на София, но не знае къде е ул. "Захарий Стоянов". Защото тя е забутана нейде в кв. "Надежда"...

 

Предлагаме ви предговора на Захарий Стоянов към книжката на Георги Раковски “Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите“. Публикували сме този текст и друг път, но след неадекватните изяви на путинофили след началото на войната на Русия срещу Украйна се налага подобни позиции да бъдат на вниманието на българите по-често.

 

Ето самият текст:

 

”Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели, са биле против официална Русия.” “Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти: Г. Раковски, Л. Каравелов, В. Левски, Хр. Ботйов, А. Кънчев, П. Волов, Г. Бенковски и проч., са биле против официална Русия. Никога те не са апелирали към нея, защото са знаяли, че нейний камшик повече боли от турския….”

Русчук, 1-й Март 1886 г.

 

З. Стоянов Из предговора към статията на Георги С. Раковски “Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите”, публикувана във в. ”Дунавски лебед”, 1859 г.
 

Захари Стоянов, статия “Русия и българската криза” пише: “С безобразните си военни действия през 1804, 1807, 1828 и 1854 тя опожари страната, погуби населението и в крайна сметка я остави на произвола на поробителите. Трябва да се отбележи, че тези войни не се вдъхновяваха никога от интересите на България, чието име не бе дори произнасяно. Не е ли Русия тази, която разруши градове като Свищов, Русчук, Силистра, Сливен, Стара Загора, Разград, Варна и т.н.” Коментар: Разгледана в по-широка перспектива, тази политика на Русия към България (а и не само към нея) е “дообогатяване” на панславизма, същността на който се изразява главно в непризнаването на отделни славянски нации и тяхното разглеждане като различни групи от един и същ народ, предопределен да се обедини под скиптъра на руските императори. Точно в този дух е прекроена и цялата история на българо-руските отношения.

 

“Всяко тържество на България е смърт за Русия”, пишеше в един брой на “Русь” покойний екзалтиран славянофил Аксаков, за когото се проляха толкова сълзи в Софийското книжевно дружество. “Какви са тия Крумовци, Симеоновци и Борисовци? Разве не можеше и без тях?”… пишеше същий тоя Аксаков на княжеската прокламация към българските солдати, в която се казваше: “Вие, синове и потомци на Крума и пр.” Виждате доколко е жесток бил горещий славянофил. Негова милост желаял, щото ние да се не обърщаме към нашето минало, да заместиме името на Крума, и Симеона с Иван Грозний и с Екатерина Вторая.
 

КОЙ?
Кой въстана срещу нашето свещено дело - съединението на Южна със Северна България? Кой караше турците да навля­зат в България и да пуснат малко кръвчица на братушките? Кой отчисли българския княз от редовете на армията си, за да го опозори и омаскари, когато той се намираше на границата сре­щу неприятеля? Кой си дръпна от нашата войска офицерите, които хрантутехме като просяци с единствена адска цел да ни съсипе войската, когато тя се намираше в път за бойното поле? Кой насъска сърбите да ни нападнат откъм гърба, когато ние бяхме въз друга страна? Кой настояваше най-много да се пратят турските комисари в Южна България? Ами я кажете, кой ни открадна княза от Софийския палат в това време, когато на него­вата глава не бяха изсъхнали още лавровите венци от Слив­ница?
 

Кой даваше честно и благородно слово, че ако си отиде тоя княз, то и съединението ще бъде пълно, и правата на Бълга­рия ще да си останат непокътнати, и конституцията ще си бъде в сила, с една реч, България ще да цъфти и вирее?Така ли излезе? Кой изпрати подир няколко дена подлия Генерал Каулбарс да развращава, подкупва, лъже, бунтува и беснее? Кой поду­чи пичовите и вагабонтите да вдигат бунтове в Бургас, Сливен, Силистра и Русе, да леят кръв и въвеждат анархия, щото по тоя начин да се отвори път за чужда окупация? Кой унизи и се поди­гра с България като й препоръчваше за княз един развратен черкезин - Мингрели? Кой прибра под свое крило всичките чапкъни в България, а законните власти, в това число и В. Н. Събра­ние, за незаконни с единствена цел, да се продължи още в Бълга­рия безредицата, да се отчая и омаломощи българският народ и да каже: „Дойдете и ни спасете” - Русия, нашата фатална освободителка, покровителка, славянската, братската, христи­янската и великата Русия, с която сме една вяра и една кръв!Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука… То не прилича ни на даалии, ни на кърджалии, ни на фанариоти!
 

Право имали ония старци, съвременници на Екатерина, на Александра I и на Николая, които ни говореха: „Ще плачете за зеленото парцалче”. Видели тия и патили, на основание на факти и на събития говорели горните думи. Цял свят, хора, които не ни бяха ни в клин, ни в ръкав, припознаха нашата висока култура и благородните ни борби, само московците стоят настрана и викат: „Стрижено е !” - Необяснимо. Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право може би да са едни от най-силните фактори, които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти. От друга страна пък, твърде е обяснимо тяхното подло поведение, защото хората искат да ни направят московци, прочее, правят ни всичките злини и пакости, които може да измисли развратният човек. Но и това е недоволно. Малко ли други държави има, които също така се стремят да владеят над чужди земи и народи. Между това, ние не виждаме тая подлост в техните стремления, тия адски и гнусни средства, каквито руската дипломация употребява над България.
 

И подир всички тия върволици жестокости и злини, които ни една държава не е направила над България, възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни такива идиоти и изменници даже, които да клеветят, че Русия е наша освободителка, покровителка и доброжелателка! Мълчете и не говорете, защото и природните стихии ще да въстанат и протестират срещу подобно едно престъпление! По-малък грях е да обереш черква и манастир, отколкото да клеветиш пред олтара на историята и на събитията, че руското правителство имало братски, честни и благородни намерения, когато е стъпило в земята ни да ни освобождава. Ще ни се смеят ташкенците, авганците, черкезите, бухарците и арменците, за които същата Русия не по-малко кръв е проляла. Ще ни кълне Полша, тая китка на славянството, която руските железни автократи три пъти хайдушки разделиха помежду три царства, с бесилници и с колове окичиха цели градове и села. Ще ни кълне още нещастна Босна и Херцеговина, която пак руските дипломати харизаха на Австрия, а ние идиотите заедно с много още идиоти славяни псувахме ли, псувахме Австрия, че ги узурпирала! Но в София, в столицата на България, гдето живеят най-голямото количество интелигенти и патриоти, един развратен до в черната си душа, калугер излиза дьрзостно пред очите на всички и говори, че народът е признателен на своята освободителка!
 

Не е крив той. Криво е онова стадо, което е стояло гологлаво отпреде му. То трябваше да запита мръсния калугер, да каже добро ли, зло ли е направила тая покровителка на България от две години насам, то трябваше да му предложи горните въпроси, изложени начело на нашата статия. Време е, трябва вече, щото българските деятели, офицери, учители и пр., когато говорят на своите подчинени и слушатели за вънкашните неприятели на отечеството, официалният московец със своите донски и кубански казаци да стои на първо място. Това учение трябва да се продължи дотогава, докогато в Петерсбург царствува Александьр III… Защо московците не са десет или петдесет милиона? Колко любезно ще си решим и наредим аладжака!…"
 

Захарий Стоянов

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 19| 13599 |04.09.2023 Защо „принцовете“ и пияните шофьори у нас все не свършват? Деградацията . 39| 20489 |01.09.2023 Ще посегнат ли прокуратурата и политиците на Бориславова, Борисов и Путин? Кремъл не дава . 75| 13609 |27.08.2023 Манол Глишев: За какво служат тарабите пред съветския монумент? . 13| 15492 |23.08.2023 Вътрешният министър да спре с изявите или да си назначи умен съветник. Но къде да го намери?

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads