Реклама / Ads

14| 11694 |30.03.2021 ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021

Нинова представи конкретни мерки за първите 100 дни при спечелване на изборите

.
На специална пресконференция днес, председателят на БСП Корнелия Нинова представи конкретни мерки за първите 100 дни при спечелване на изборите на коалиция „БСП за България”:

Скъпи български граждани, епидемията COVID-19 ни изправи пред нови предизвикателства и предизвика здравна, икономическа и социална криза. Правителството на ГЕРБ и "Обединени патриоти" се провалиха в управлението и в мерките за преодоляването им. Неободими са решителни действия за опазване здравето на хората, възстановяване на икономиката, гарантиране на работни места и доходи. Ние имаме решения. При спечелване на изборите сме готови с конкретен и ясен план за управление в първите 100 дни, най-важните. Този план е направен с грижа за хората и е ориентиран в четири сектора. Тези, които за вас са най-важните в момента. Разбира се, ние ще изпълним всяка точка от нашата програма, но за първите 100 дни сме ориентирани към здравеопазване, социална политика, доходи и работни места, икономика и финанси и образование.

 

Този наш план предвижда спешни, незабавни мерки, които сме готови да въведем веднага след спечелване на изборите и при управление - и такива, които започваме веднага, но които ще продължат своя ефект до края на годината.

 

Ще ви представя накратко 4-те сектора със спешните и незабавни мерки за 100 дни управление при спечелване на изборите от “БСП за България”:

 

1. Здравеопазване:

 

-Веднага възстановяваме списъците на възрастните хора, на хората на първа линия, хронично болните, които доброволно искат да се ваксинират, за да се преодолее хаосът, който съществува в България;

 

 - РЗИ-ата служебно доставят ваксините на личните лекари, които поемат проеса по ваксинация;

 

- Отделяме болниците на ковид болници и чисти от ковид болници, за да могат хората с различни заболявания да имат бърз и ефективен достъп до здравеопазване;

 

- Започваме веднага преговори за доставка на китайска и руска ваксина, за да имате право на свободен избори между всички възможности;

 

- Въвеждаме забрана за продажба на държавни и общински болници, тъй като в момента текат няколко процедури за продажба на такива болници. Това е недопустимо в условията на криза;

 

- Започваме  изготвяне на наредба за определяне на базови заплати на работещите в сектор "Здравеопазване", за да са спокойни, че имат гарантиран доход;

 

- Започваме финансиране от държавата на специализацията на лекарите, на младите лекари с държавна помощ срещу ангажимент те да работят определено време в България;

 

- Веднага намаляваме ДДС на лекарствата на 9 %, като регулирана стока;

 

Това веднага ще се отрази на техните цени и вие ще го усетите с грижа за хората.

 

- Безплатни лекарства за деца до 14 години и въвеждане на електронната здравна карта за всеки български гражданин;

 

Мерки в социалната политика, доходи, демография:

 

- Започваме въвеждане на ежемесечна държавна помощ на домакинствата до края на пандемията по подобие на много европейски практики;

 

- Изплащане по една минимална работна заплата на самоосигуряващите се лица, които в епидемията бяха оставени на произвола и държавата не се погрижи за тях;

 

- Осигуряване на социален патронаж, топла храна за възрастните хора, социално слабите до края на пандемията;

 

- Веднага можем да въведем безплатните детски ясли и градини;

 

- На работещите родители, останали вкъщи да гледат децата си 70 % от трудовия им доход да бъде осигурен, но не по-малко от една минимална работна заплата.

 

Наложи се поради особеностите на пандемията много хора да работят от вкъщи:

 

- Възнамеряваме веднага да променим Кодекса на труда, който регламентира работата от дома;

 

- Започване на международни разговори, преговори със здравните каси на други европейски държави за лечение, рехабилитация, балнео услуги, тъй като сме богати на минерални и полезни за здравето води;

 

Ще предоставим  еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете;

С това ще подпомогнем семействата на 9230 деца.

 

- Увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата;

 

С това ще помогнем на 60 хил. майки в кризата.

 

- Увеличаване на еднократната помощ за майки студентки на 6500 лв;

 

-Еднократна помощ от 250 лв. в началото на учебната година за всички деца от 1 до 4 клас. Това е помощ  за 120 хиляди деца.

 

- За работещите родители, които са се осигурявали необлагаем минимум от 500 лв. месечно за всяко дете, ненавършило 18 години. Това са близо 756 000 български семейства, които имат нужда от грижа;

 

- Младите  хора няма да плащат данък въру доходите от труд до навършване на 26 години;

 

- Спешно започваме подготовка за преизчисляване на всички пенсии с нов средноосигурителен доход, което засяга около 1 млн. и 300 хил. пенсионери, живеещи на прага на бедността;

 

Всички тези мерки предвиждаме в подготовката на държавен бюджет, както и в тригодишната прогнозна рамка следващите години;

 

Залагаме на тези политики не като на еднократни мерки само заради COVID кризата, а като на дългосрочни политики с грижа за хората;

 

Сектор “Икономика и финанси”

 

Без производство и икономика не бихме могли да осигурим средства за политиките, които представяме.

 

- Ето защо още в първите 100 дни веднага при спечелване на избори въвеждаме данъчна ваканция за бизнеса и покриваме определен процент от оборотния капитал, за да помогнем на българските производители, на родното производство, на икономиката, която трябва да помогне и издърпа страната;

 

- Намаляване с 30 % на изискуемите документи за кандидатстване по програми за помощ;

 

- Съкращаване с 50 % на сроковите за изплащане на помощите от страна на държавата;

 

- Служебно събиране на част от документите от самите държавни институции, а не губене на време на ресурси и усилия от страна на икономическите субекти;

 

- Отмяна на текстове в 42 подзаконови нормативни актове, наредби, постановления и методики, затрудняващи изключително много бизнес оборота в България;

 

- Помощ за процедури на дребни търговци и производители.

 

- БСП ще наложи мораториум върху застрояването на зелените площи;

 

- Ще осветлим пред българското общество финансовото състояние на държавата, като направим пълен преглед на разходи, приходи, дълг, резерв, БВП.

 

Ще изнесем тази информация публично, за да се знае откъде тръгваме;

 

- Намаляване на ставките на ДДС за храни и лекарства;

 

- Въвеждане на семейно подоходно облагане;

 

- Премахване  на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане за физическите лица, с което 3.5 млн заети остават с досегашният данък. 120 хил. граждани ще плащат по-висок данък, а 755 946 семейства по-ниски данъци;

 

- Без промяна в корпоративния данък, който остава 10 %;

 

- Реална фискална децентрализация. Това означава, че част от събраните от общините данък върху доходите от физическите лица ще остава при тях, за да могат те да разполагат с тези средства, да благоусрояват своите градове и села;

 

- Помощ за бизнеса, помощ за гражданите, облекчаване на административната тежест, но и борба с корупцията е въвеждането на 6-те електронни регистъра, които имаме готовност веднага да стартираме:

 

- електронен поземлен регистър;

 

- единна информационна система за пазарите на селскостопанска продукция и електронна търговия;

 

- електронна система по заетостта, която свързва всички Бюра по труда и дава възможност за мобилност при наемане на хора;

 

- единен електронен данъчен регистър;

 

- електронна здравна карта и електронно досие на всеки един български гражданин;

 

- единна електронна образователна система;

 

Това  е мярка, ориентирана към информацията за образованието на децата и тяхната готовност да излязат на пазара на труда след завършване;

 

Със средносрочните мерки, които ще започнем веднага в първите 100 дни, но те ще дадат по-дълъг ефект:

 

- Подкрепа  на националните компании за създаване на регионални брандове за производство на уникални за районите продукти и услуги, както и помощ за износ;.

 

- Преразпределение на субсидиите за земеделието към производство на български плодове, зеленчуци, мляко и месо;

 

- Създаване  на мрежа от държавни, общински тържища за пряк достъп на производителите, за да се скъси веригата на доставката така, че и производителите да бъдат удовлетворени от цената, която получават, но и потребителите да не получават по-скъпа стока;

 

- Прекратяване на произволната сеч в горите. Категорично само 6-те държавни горски стопанства да могат да секат гората и всеки, който желае да купува от тях;

 

- Улесняване на участието на стъртъп компании в обществени поръчки и осигуряване достъп до нови пазари за българските предприятия, като държавата поема рисковете чрез Българската агенция по експортно застраховане;

 

Мерки в образованието, науката и културата:

 

- Начало за процедури за осигуряване на един учебник по един клас по предмет в цялата държава;

 

- Осигуряване на компютри, таблети или лаптопи за деца от социално слаби семейства, защото се оказа;

 

- Преглед на съдържанието на учебниците и привеждането им в разбираем вид за децата и съдържанието да отговаря на истината за българската история, култура, духовност и

идентичност. Включване на българските класици в учебниците;

 

-  Въвеждаме веднага безплатни учебници от 1 до 12 клас и преразглеждаме принципа на делегираните бюджети;

 

- Ще отделяма 1 % от БВП за култура и до 5 % за наука и образование;

 

Това са в кратък вариант нашите предложения за първите 100 дни - спешни мерки, които веднага могат да бъдат въведени, или такива, които да бъдат започнати. Ориентирани с грижа за хората и за възстановяване на българската икономика, възстановяване на работни места, на доходи, спокойствие и сигурност.

 

Скъпи български граждани, тази промяна е възможна и зависи от всеки един от нас.

Ако искате  да живеем по-добре, да имаме работа, да имаме достойни доходи, да живеем в чиста България, с чиста природа, икономиката и земеделието да се развиват, да сме сигурни и спокойни в домовете си и на улицата - гласувайте. Не се страхувайте, всичко е в нашите ръце. На 04.04. с номер 4 в интегралната бюлетина.

 

На добър час и кураж. Ще се справим.Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 10| 2960 |27.03.2021 Павел Вълнев е най-успелият представител на новата българска емиграция . 0| 2645 |27.03.2021 Корнелия Нинова: Останахме категорична опозиция и изготвихме алтернативата с ясен и конкретен план от първия ден в управлението с грижа за хората . 4| 10699 |25.03.2021 Нинова с финални думи в 44-ия парламент: Кураж и на добър час на българския народ . 6| 2719 |25.03.2021 Нинова: В момента сме готови с ясен и конкретен план за управление на страната с грижа за хората и за промяна

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ