Реклама / Ads
45| 5311 |05.12.2014 НОВИНИ

Борисов: Много сме временни

.
Бойко Борисов
Като вдигнете ръка сега да подкрепите тези две неща, трябва да знаете, че сме много временни. Това казал Бойко Борисов по повод за гласуването за търсене и проучване на нефт и природен газ в Черно море. Вижте стенограмата от последното заседание на МС:
 

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Стенографски запис

 

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

3 декември 2014 г.

 

 

Заседанието започна в 10.55 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Здравейте! Извинете ме за закъснението, но не е по моя вина. Знаете как се развиха нещата.

Днес ще разгледаме дневния ред, но искам извънредни точки да се вкарват само не в краен случай, а в най-най-краен случай. Рискът с извънредните точки е да не мине на съгласуване и е възможно да стане голям проблем някъде. Ще ги разгледаме днес, но извънредна точка, тя и затова се казва извънредна… Не може от 12 да станат точките 40 и всичко да е извънредно. Рискът да попаднем в хипотеза да не е съгласувано нещо и след това самите министерства да се скарате, а вече да е минало, залага проблем. Така че, молбата ми е, още повече виждате, поради интензивността на работата половината министри са днес в Брюксел, другата ще са другата седмица и заместниците могат да не предадат, могат нещо да не чуят, могат нещо да не схванат, и да ни създаде проблем.

Това ми е голяма молба, а и по смисъла на управлението го приемете като заповед.

Госпожа Петкова, поел съм ангажимент – до петък искам да имаме всички договори, споразумения по „Южен поток“, да се спази всичко, което касае класифицирана информация, всичко, което има, но искам от „А“ до „Я“ вие да сте запозната и да ми се направи резюме, за да мога да отговарям в парламента като ме питат, а не да „клепам с уши“ като Орешарски и да викам „не съм го чел“ или „не ми го дават“, което не ми отива. Но това беше истината и нямаше как да лъжа – ами не съм го поискал още. Петък, живот и здраве… Цялата информация ме интересува.

 

 

Точка 1

Проект на Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието през 2014 г.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 2

Проект на Решение за приемане на Национален план за отбелязване на 70 години от края на Втората световна война 2014-2015 г.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 3

Проект на Постановление за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерство на отбраната за 2014 г.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 4

Проект на Решение за възстановяване на средства по сметки и депозити на бюджетни организации по чл. 99 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Горанов!

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: С предложения проект се конкретизира срокът и начинът за възстановяване на наличните към 30 ноември 2014 г. средства по сметки на бюджетните организации в Корпоративна търговска банка (с отнет лиценз), които са обезпечени в съответствие с чл. 152 от Закона за публичните финанси.

Отпуснатите от централния бюджет временни безлихвени заеми на общините с блокирани средства в КТБ ще бъдат прихванати от подлежащите на възстановяване на съответните общини суми. Приемането на решението се позволи да се приложи предвидения чл. 99 от Закона за държавния бюджет за 2014 г. ред за възстановяване на средствата.

Добрата новина е, че с това всички бюджетни организации, които имаха средства в банката с отнет лиценз, поучават достъп до средствата, които са били в КТБ, обезпечени с държавни ценни книжа.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се. Блокираните пари на общините се връщат, това е добре.

Лукарски, как мина вчера в Сопот? Да ни кажеш с няколко думи.

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: В Сопот много добре мина като цяло. Хората са доволни, кметът – не. Кметът си държи финансовата корекция да отпадне и се опитва да създава напрежение, което няма да се получи. Няма да има повече протести, в крайна сметка се разбрахме с него. Освободени са жилищата, няма да се продават на публична продан.

БОЙКО БОРИСОВ: Браво и благодаря, господин министър, а най-вече щом хората са доволни, ние това целим. А че някой кмет може да се разсърди, това ще го преглътнем, колкото и да ни е трудно.

 

 

Точка 5

Проект на Решение за учредяване на ограничено вещно право на строеж и сервитут за изграждане на подземно кабелно трасе в полза на държавата за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ от „Енергиен системен оператор“ ЕАД на територията на тягова подстанция Казанлък

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 6

Проект на Решение за предоставяне под наем на имоти – частна държавна собственост, за административните нужди на централното ръководство на политическа партия „Алтернатива за българско възраждане“

 

БОЙКО БОРИСОВ: Министър Калфин е в Брюксел, утре ще се присъедини към мен.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: С тази точка даваме първи и трети етаж от сградата на ул. „Врабча“ на „АБВ“. Беше първоначално желание на НАП.

БОЙКО БОРИСОВ: Дано колегите от „АБВ“ го оценят, защото данъчните искаха там да се разширят. Да им е честито.

 

 

Точка 7

Проект на Решение за утвърждаване на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за сътрудничество в областта на опазването на околната среда, подписан на 20 февруари 2014 г. в Баку

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 8

Проект на Решение за одобряване и подписване на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и на трите, свързани с него споразумения

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 9

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 9 декември 2014 г. в Брюксел

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 10

Доклад за резултатите от участието в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, формат „Кохезионна политика”, проведено на 19 ноември 2014 г. в Брюксел

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 11

Доклад за одобряване позицията на Република България за участие в 3353-ото заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 4 и 5 декември 2014 г. в Брюксел

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 12

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

 

БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Кунева!

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Господин премиер, подкрепям проекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. То е свързано и с европейски практики, тук говорим за финансиране на тероризма, нарушаване на сделки с валутни ценности и когато предметът на престъплението е в особено големи размери – важни и необходими неща.

Причината да поискам думата е, че по време на кабинета „Борисов 1” ние самите – България, сме казали, че искаме нов Наказателен кодекс. Това е влязло във всички записки и в институционалната памет на Европейската комисия. Аз съм говорила многократно и с господин Иванов. Такъв кодекс няма приет. Нещо повече – изработеният беше отхвърлен и ние трябва да решим какво правим, в какъв срок го правим и как говорим в един глас какво може, какво не може и в какви срокове. Не можем да си разрешим нещо, което предишното правителство под Ваше ръководство е приело, сега да го оставим без отговор. Аз имам среща в петък сутринта с Тимерманс и трябва нещо да му кажа.

БОЙКО БОРИСОВ: Какво предлага правосъдният министър?

ХРИСТО ИВАНОВ: Господин Борисов, едната страна на проблема е това, което госпожа Кунева казва. Има такава заявка, тя е възприета от Европейската комисия. Работено е по кодекс, кодексът се отхвърля от всички буквално, той не съответства на целите, с които е обосновано създаването на новия кодекс. Ако сега започнем да работим по нов кодекс изцяло или този изцяло да го пренаписваме, това ще ни отнеме години. От друга страна, има спешни нужди за конкретни текстове, които да се поправят, за да може прокуратурата да работи и да имаме резултати – обществени поръчки, злоупотреби с еврофондове, корупция и т. н.

Аз предлагам, това говорихме с госпожа Кунева, да работим на две писти, тоест там, където има конкретни нужди, да си ги направим. Да направим една работна група, която да работи по нов кодекс и когато стане, тъй като технологично това не е баница, за да я забъркаш за нула време…

БОЙКО БОРИСОВ: Спор няма.

Госпожа Кунева!

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Предлагам следното, господин премиер, и господин министър – да вземем решение на Министерски съвет, че работим по спешните случаи, за които министър Иванов каза. Това обаче не затваря темата с изцяло нов Наказателен кодекс. Румънците ще имат от 1 януари, знаете че вървим горе-долу с една скорост, те имат изцяло нов наказателен кодекс.

БОЙКО БОРИСОВ: А и ние щяхме да имаме. Ако не бяхме правили тази пауза „Орешарски” година и половина, сигурно щяхме да имаме и ние. И нямаше и осем милиарда, девет да ги няма, но…

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Ето това е – да направим един план кога наистина ще предложим такъв кодекс и да не спираме работата по него, което ще ви даде и на вас възможност да го коментирате.

БОЙКО БОРИСОВ: Каквото ни предложите с министъра на правосъдието, госпожа Кунева, ние това ще приемем.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Значи правим на два такта.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точката.

 

 

Точка 13

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за собствеността

 

БОЙКО БОРИСОВ: Павлова!

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Предлагаме удължаване на срока по закона за спиране на придобивната давност спрямо държавна собственост и на собствеността на държавата и на общините. Причината е, че все още има голям брой безстопанствени държавни и общински имоти, които са неактувани и която собственост не може да бъде установена – да дадем шанс и възможност областните управители да си свършат работата, защото това е единственият начин да защитим държавния интерес, за да не може да се придобит от частни лица с трета цел.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точката.

 

 

Точка 14

Проект на Постановление за приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 15

Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти предназначени за консумация от човека, приета с Постановление №219 на Министерския съвет от 2000 г.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 16

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление №142 на Министерския съвет от 2013 г.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 17

Проект на Разпореждане за промяна на органа, който да упражнява правата на собственост на държавата в капитала на търговските дружества от системата на преобразуваното Министерство на икономиката и енергетиката

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 18

Доклад за одобряване позициите на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, формат „Вътрешни работи”, което ще се проведе на 4 и 5 декември 2014 г. в Брюксел

 

БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Кунева!

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Молба към всички колеги, защото всеки от вас ще има срещи в Брюксел в един или друг формат.

Независимо с кой комисар говорите, с кой представител на Парламента, с кой ваш колега в различните Съвети, много ви моля да има задължително в точките ви, че сме технически готови за Шенген. 2009 г., 2011 г. сме имали безчет проверки, които показват че сме готови, изпълняваме Шенгенското законодателство и се държим като фактически член на Шенген. България и Румъния трябва да влязат заедно в Шенген. Не спираме съседите, но смятаме, че ние сме не по-малко готови от тях и няма пряка връзка между CVM-механизма и Шенген. Така че, отделянето на България би имало силно демотивиращ ефект за нас в светлината и на последните събития, за които премиерът е говорил тази сутрин в Парламента. Смятам, че би било много лош знак. Моля ви, навсякъде да го говорим това.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точката.

Абсолютно сме готови за Шенген, това е заявявано на всички нива от всички ръководители на Европейската комисия и органите, които са правили проверките. Оттам нататък е политическо решение. Ние сме направили каквото трябва.

 

 

Точка 19

Доклад за одобряване на позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, формат „Правосъдие“, което ще се проведе на 4-5 декември 2014 г. в Брюксел, Белгия

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 20

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта им за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Заповядайте.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: С това Постановление предоставяме необходимите 13 милиона в бюджета на пътната агенция, който към днешна дата е нула за подготовка на пътищата за безопасно движение през зимата. Слава Богу, не вали в момента сняг в страната, освен на някои планински райони. Това ще ни даде възможност за аварийни ремонти, да подготвим проходите на републиката като най-важни и магистралите поне (до там ще ни стигнат възможностите), за да осигурим в максимална степен безопасно придвижване при зимни условия – изкърпване на дупки, оправяне на мантинели, премахване на храстите, които от снега натежават, падат на пътя и запушват движението.

БОЙКО БОРИСОВ: Моля ти се – мантинелите.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Мантинелите ще можем само по магистралите в момента при зимни условия.

БОЙКО БОРИСОВ: Мантинелите са просто… Как карат тези хора! Сърцето ме боли – една здрава мантинела няма!

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Ние ги сменяме непрекъснато.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Те затова са мантинели, въпросът е дали си възстановяват щетите на пътната агенция.

БОЙКО БОРИСОВ: Те са затова, но през 50-100 метра са огънати, счупени или направо ги няма, размазани.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Това им е работата, да ги има, за да не умират хората. Въпросът е дали си възстановяват парите.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Не винаги.

ХРИСТО ИВАНОВ: И аз да благодаря от името на Висшия съдебен съвет за десетте милиона.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Тук са и земеделските производители.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: И аз благодаря за земеделските производители и се надявам, че сега с приемането още днес след обяд ще можем да наредим националните доплащания на животновъдите.

БОЙКО БОРИСОВ: Колко пари?

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: 65 милиона от общо 70, а с останалите средства в четвъртък свикваме Управителен съвет на Фонд „Земеделие“ да вземем решение за отпускане на държавна помощ на плодове, зеленчуци и картофопроизводители с останалите 5 милиона лева, което представлява актуализацията на средствата по фонд „Земеделие“. Между другото, и днес сутринта на път за Министерски съвет пак ми звъняха организациите.

Има техническа грешка в чл. 6, т. 6, където след цифрата е изпуснато „хиляди“.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: В член 6, точка 6 „3 269,9 лв.“ да стане „3 269,9 хил. лв.“.

БОЙКО БОРИСОВ: Господин Рашидов!

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Тъй като колегите основателно благодариха на финансовия министър, аз, разбира се, много му благодаря. Благодаря много за разбирането, че наистина след дефицита декември месец българските творци могат да бъдат спокойни, че за Нова година ще се приберат с възнагражденията си в къщи.

Благодаря на всички.

БОЙКО БОРИСОВ: Представяте ли си, вместо два милиарда за КТБ и деветстотин милиона за другата банка, тези пари да ги бяхме разпределили върху бюджета на министерствата ви. Опитайте си, ето така, давам ви една минута да си помълчите и да си представите с близо три милиарда, сега все едно да ви кажа: три милиарда дайте да ги разпределим в министерствата. Малко да си помечтаем! Представяте ли си какво са ни причинили?

Социалното министерство. Моля първо се представете, защото другите заместник-министри ги представихме, но тогава Калфин още не беше готов.

ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Госпожи и господа заместник министър-председатели, госпожи и господа министри, аз съм заместник-министър на труда и социалната политика с ресор социално включване, социални помощи и равни възможности на жени и мъже, недискриминация и политики за семейството и децата.

Ние благодарим за разбирането на целия състав на Министерски съвет за това, че с тези средства ще можем да покрием всички разплащания по реда на специализираните закони в социалната сфера и да гарантираме една поносима степен на социална закрила на българските граждани. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Заповядайте.

РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря Ви, господин министър-председател.

От външно министерство също благодарност. Само да поясня, че основата част от тази сума е за възстановяване на допълнителни разходи на министерството, извършени във връзка с изборите в чужбина. В изпълнение на Изборния кодекс се наложи този път ние да открием най-големия до момента брой избирателни секции в чужбина. Така че, отново благодарим.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точката.

 

 

Точка 21

Проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Заповядай, Борисов!

ВАЛЕРИ БОРИСОВ: Благодаря, уважаеми господин министър-председател.

С приемане на това Постановление целим осигуряване на национално съфинансиране на проект „Sea2Sea: разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско и Черно море“ в областта на трансевропейските транспортни мрежи. Одобреният проект на бюджета на проекта без ДДС е 2 900 хил. лева, собственият финансов принос е разпределен поравно между българската и гръцката страна. Очакваното българско съфинансиране възлиза на 825 хил. лева с ДДС, а без авансово получените средства от Европейския съюз – на 457 хил. лева с ДДС. С този проект на постановление очакваме да бъдат утвърдени тези 457 хил. лева.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 22

Проект на Решение за изменение на Решение №792 на Министерски съвет от 2013 г. за определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на Европейския съюз през периода 2014-2020 г.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 23

Проект на Решение за одобряване проект на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Дончев!

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Първо, искам да благодаря на всички колеги, които имат оперативни програми в министерствата си, за неимоверните усилия, които бяха положени през последните три седмици, за да може текстовете на оперативните програми да бъдат довършени, където има отворени или неизчистени въпроси с Европейската комисия – те да бъдат затворени, и в крайна сметка да подадем всички оперативни програми в срок и да очакваме одобрението на Европейската комисия.

Тази е последната оперативна програма, която одобряваме първо на съвет и днес на Министерски съвет. Тя ще е с бюджет 558 милиона лева, заедно с националното съфинансиране, и това ще е основният инструмент за провеждане на реформи в публичните администрации, в съдебната система, както и за реализация на електронното управление. Разчитаме, както и всички останали оперативни програми да бъдат одобрени колкото може по-скоро, за да започнем плащанията през първата половина на следващата година.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 24

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерство на вътрешните работи за 2014 г.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Вучков!

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Става дума за европроекти, по които трябва да направим съфинансиране от 25%. Такава е традицията, към края на годината да се отпускат тези предварително отделени средства от бюджета на държавата.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 25

Доклад за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Транспорт, телекомуникация и енергетика”, част „Енергетика”, което ще се проведе на 9 декември 2014 година в Брюксел

 

БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Кунева!

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Искам да кажа, че позицията, която получихме вчера и в понеделник я одобрихме на Съвета по европейските въпроси, позицията от Министерството на енергетиката, беше много балансирана, отлично направена, така че благодаря на колегите.

Господин премиер, тя дава отговор на много от несправедливите обвинения, които се отправят към България за спиране „по наша вина”, както се казва, за спиране на проекта „Южен поток”. Точно обратното, в тази позиция, която още преди да чуем несправедливите думи беше факт, е записано, че България подкрепя „Южен поток”, естествено при изпълнение на законодателството на Европейския съюз.

Освен това на 9-ти се очаква среща, която ще бъде между Европейската комисия, нас и руската страна. Така че всякакви спекулации всъщност бихме могли да ги пресечем с факта, че още в понеделник България вече е приела позицията си и тази позиция не оставя съмнение в добронамереността на страната.

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря Ви.

Действително тази среща е важна, за да консолидира вниманието на всички наши европейски партньори по тази тема.

Аз сега бях в парламента още веднъж да покажа колко много правителството цени съвместната работа по важните теми с парламента. За съжаление, не можахме да постигнем някаква обща позиция, защото просто толкова са противоположни мненията по темата „Южен поток”, че дори нямаше как и да я сближа, въпреки вече очевидната ми конструктивност, която се опитвам да показвам, за което действително съм много подозрителен за всички, както Горанов казва, но действително идеята ми беше да имаме за срещите утре – на едната с господин Юнкер, а след това с госпожа Кунева сме при председателя на Европейския съвет Доналд Туск, а после с вицепремиера Калфин при Мартин Шулц в Европейския парламент… Така, че ще имаме тази възможност да си кажем и там позициите. Те са действително важни да се знаят.

Аз очаквам относно така наречения хъб, който искат да правят в Гърция, той би трябвало също бъде съобразен с третия либерализационен пакет, иначе няма как да стане, и очаквам Европейската комисия това по същия начин да го постави на нашите съседи.

Ние до този момент не сме получили официално от Руска страна какво мислят за замразяването на проекта – спиране, продължаване, тъй като много процедури вървят. Освен това, в края на краищата Европейската комисия е поела преговорите и по-предишното правителство е делегирало тези права на комисаря Йотингер тогава, а сега на европейския комисар по енергетика, който да води от името на шестте държави, които са в проекта, общи преговори.

Аз внимателно наблюдавах това, което по новините видяхме от Турция – беше фиксирана само България, предполагам, понеже е най-обичана от страна на Русия страна в региона, като партньор. Така си го обяснявам. Не беше посочена нито Австрия, нито Унгария, нито Словения, нито Сърбия, бяхме посочени само българите, което означава, че или сме най-важни, или сме най-обичани, или сме най-стриктни по спазването на европейските правила – аз така го разчитам, за което съм благодарен, че е отчетено от всички страни. Нашето правителство заслужава тази оценка.

Така че, госпожа Кунева, госпожа Петкова, господин Лукарски, всички, които имате в тази посока ангажименти, действайте съвместно, напишете стратегия, подгответе се за 9-ти, а до петък да имаме договорите. Нищо не пречи седнете, още повече и господин Лукарски е юрист и може да ги гледа и от двете страни – и така, и така, да имаме много ясна представа къде имаме или къде нямаме някакви проблеми. Но да подходите много отговорно, защото, ако се окаже, че поради липса на финансиране се спира потока (има и такива твърдения), да не се окаже, че пак ще станем донор, както в другите проекти. Толкова са важни за България, че накрая вместо да печелим даваме огромни пари! Не искам това да се случи по наша вина. Затова в тази посока, господин Лукарски, те моля с едно око и чисто юридически да ги гледате нещата.

Госпожа Кунева!

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Благодаря Ви, господин премиер.

Искам да кажа, че всички позиции, които са приемани от Съвета по европейските въпроси всеки понеделник, по примера на Министерския съвет както са публични заседанията, на нас са ни публични позициите. Те са качвани на страницата и всеки може да направи проверка. Използвам факта, че и тази стенограма е публична. Нека да направим така, че повече хора да четат позициите, за да е ясно, че България е много активна в европейските Съвети, отстоява си интересите, знае как да го прави и все пак имаме подготвена администрация, която си върши работата, и ясна политическа воля.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 25.

 

 

Точка 26

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса „Цемеко” ООД – гр. София и проект на Споразумение между Министерството на икономиката на Република България и „Klosters Beteiligungungsgeselischaft mbH“, Кемпен, Германия

 

БОЙКО БОРИСОВ: Коментар по темата?

Госпожа Кунева!

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Господин премиер, аз смятам, че това е изключително навременна реакция и трябва да благодарим и за отличната работа на Министерството на икономиката и на екипа на Министерския съвет и, разбира се, на Министерството на финансите.

С изпълнение на едно задължение, което ние имаме отдавна всъщност, България ще направи така, че германските инвеститори да получават своите гаранции от германското правителство, за да могат да инвестират в България. Ние имаме много силен, отчетлив спад на инвестициите и сега нашата задача ще бъде добре да бъде обяснено на всичките ни партньори, че сме коректни, когато става въпрос за изпълнение на задълженията. Но срещу това настояваме инвеститорите да бъдат специално окуражени да дойдат в България и това трябва да е задача и на Министерството на външните работи, на нашите посланици и на всички нас разбира се.

Надявам се, че в следващите месеци тепърва ще има много ясен сигнал, всяко посещение на министър в тази посока се брои като сериозна крачка напред за това, че България е способна да даде стабилност на инвеститорите – и български, и чужди. Никой инвеститор в България не е поставен при по-лоши условия и не се намаляват неговите шансове да развива дейността си в страната. Срещу това ние искаме повече – повече инвеститори, повече инвестиции, повече печалба в България и повече работни места.

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Във връзка с неразрешаването от предишни правителства на казуса „Кльостерс” България търпи удар от страна на немските инвестиции, тъй като немският фонд за издаване на гаранции за инвестиции от 2009 година не издава такива за България. С това решение на българското правителство и ратификация от страна на парламента ние ще отпушим немския инвестиционен процес в България.

БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Ивелина Василева!

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Само да допълня по повод казуса.

Безспорно осъзнаваме важността на разрешаването му от гледна точка на ключовото значение на политическите и икономически взаимоотношения между България и Федерална република Германия. Това, което исках да уточня е, че казусът е възникнал по повод отказ за произнасяне на компетентния орган през 2005 година, а впоследствие вече действително съдът се произнася двукратно. Съдът се произнася 2009 година, при което компетентният орган излиза с решение, отново обжалвано. Действително дълга е сагата, и в този смисъл ние осъзнаваме това, че е необходимо да се разреши този проблем, но причината за възникването на проблема е мълчаливият отказ, възникнал далеч назад във времето. Това, което искам да подчертая е, че Министерството на околната среда и водите от 2009 година прекрати практиката на мълчалив отказ.

БОЙКО БОРИСОВ: Господин Лукарски, аз мисля, че трябва да се подготвите и като отидете в парламента просто на народните представители да им кажете истината, точно такава каквато е, а истината е, че – да, именно затова ние го предлагаме в парламента, всички политически партии да изберем дали когато сме декларирали, че ни трябват чужди инвестиции и всички сме да се повишат инвестициите в България, когато най-мощната икономика в Европа казва на своите фирми: „Който отива в България няма да гарантираме инвестициите му, защото те веднъж са направили еди какво си”… Сиреч, щетата или парите, които ще дадем еднократно. Не че не ни трябват или не са важни, но представете си го от страна на немските компании – чуват, че там, където са тръгнали да инвестират, в България тяхното правителство не гарантира инвестициите им, защото нещо несигурно има. Е кой с какъв акъл ще дойде, особено ако е голяма инвестицията, а става въпрос за 2 милиона и трябва да изберем – ще ги похарчим веднъж, след това ще дойдат със сигурност инвестиции, защото когато немското правителство коригира писмото си образно казано към немския бизнес или информацията, която тече там (знаете колко са силни браншовите камари), че вече за България е възстановено гарантирането на техните инвестиции, това е един много по-позитивен сигнал от, повтарям, милиардите, които нахвърляхме да чистим чужди грешки, от тези 2 милиона.

Включително ви съветвам – потърсете Волен Сидеров, седнете и така му го обяснете. Минете първо през всички парламентарни групи, така както го казвам в момента – няма по-силна от честната позиция. Ако нашият интерес е да спестим двата милиона, да ги спестим! Произнася се парламентът, спестяваме ги, знаем, че немският бизнес знае, че в България не му се гарантират инвестициите от тяхното правителство. Надали това е силна позиция или е правилна дори. Да избираме.

Приема се точка 26.

 

 

Точка 27

Доклад за потвърждаване на ангажименти по приоритетните проекти от пътната транспортна инфраструктура на Република България за финансиране през програмния период 2014-2020 г. по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

 

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, това е ангажимент на българското правителство, заявен и в предишния мандат на кабинета Борисов, когато дадохме своята категорична подкрепя за това строителството на цялостното трасе на магистрала „Струма”, включително лот 3 през Кресненското дефиле, да бъде основен приоритет на българското правителство. Тогава това беше необходимо, за да можем да получим финансирането по лот 1, 2 и 4, извън Кресненското дефиле, като ние се ангажирахме, че постоявайки тях, няма да забравим най-тежкия и най-важен участък, и най-скъп, съответно, а именно, лот 3 и Кресненското дефиле. Сега вече сме на етап довършване строителството на тези участъци и започваме усвояването по новата оперативна програма на финансирането за изграждането именно на лот 3 Кресненско дефиле.

За да бъде одобрена оперативната програма за новия програмен период обаче, Европейската комисия настоява българското правителство да си препотвърди ангажимента, че приоритетно ще построи магистрала „Струма” и само ако има спестени средства от магистрала „Струма” ще финансира изграждането на магистрала „Хемус“ - първите 60 километра от Ябланица до Плевен-Ловеч (разклонът е този участък), включително и за изграждането на тунела под Шипка.

Това е много важно условие, включително за тунела под Шипка, който също е ангажимент на нашето правителство, защото в този програмен период изграждаме фаза 1 на тунела – обходът на Габрово, проект, който за да може да бъде довършен с европейско финансиране в този програмен период, отново трябва да гарантираме, че в следващия, който вече започна, ще изградим и самия тунел.

Именно затова това решение е важно да бъде прието днес, за да получим и възможността оперативна програма „Транспорт“ да бъде одобрена по-рано от останалите програми и да не чакаме юни месец 2015 година.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 27.

 

 

Точка 28

Проект на Решение за откриване на производство за издаване на Разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-22 Терес“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

 

Точка 29

Проект на Решение за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства в площта „Блок – 1-14 Силистар“, разположена в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

 

БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, тук искам да ви кажа, че това са най-смелите решения, които това правителство ще вземе. Това ви го гарантирам. Всичко друго е важно, но това е най-смелото решение.

Нашите огромни проблеми на предишното правителство дойдоха след като пуснахме на концесия добива на газ в акваторията на Черно море – „Хан Аспарух“, и го взе голям европейски консорциум: „Репсол“ – испанската, френската „Тотал“ и австрийската „OMV“.

България ще бъде износител на газ, а в два от тези блока днес, които пускаме – „Силистар“ и „Терес“, има и много големи находища на нефт. С една дума, България ще се превърне в конкурент по износа на газ, защото находищата са огромни. Факт е, че никой досега не си е позволявал да го прави, вие сте първото правителство, което го прави. Това е 100% диверсификация. Не да ни казват дали ще взимаме руска газ през Турция или през Гърция, или през Украйна и ние да го наричаме диверсификация и да правим интерконектори, ние сме заложили 100 милиона, ще направим интерконектори, но все ще идва оттам газ. А през нашите тръби и това, което ще направим след няколко години, България ще изнася газ и тогава мога да гарантирам, дано сме живи да го видим – и евтино електричество, и евтино топло, и парно, евтина вода и огромен ръст на икономиката. Повярвайте ми, тогава ще дойде индустрията на Европа да стои тук, защото ще е близко до тази газ.

От „Галата“ – от едно мъничко находище, ние в момента 10% от нуждите си ги покриваме. А там са милиарди кубически метра и са ни на няколко километра от тръбите, от границата.

Затова искам да знаете, че с приемането на днешното решение се подлагаме на огромен натиск. Искам да знаете, че го правим с ясното съзнание, че не бъдещите, това поколение още (защото това в рамките на 4-5-6 години ще стане) ще се възползва от природните богатства на България. На Ловеч – Ъглен, имаме 10 милиарда кубика, открити, готови за експлоатация.

Така че като вдигнете ръка сега да подкрепите тези две неща, трябва да знаете, че сме много временни, защото с това ще нервираме страшно нашите конкуренти по добив, производство и продажби на газ в целия регион. Защото, повтарям, огромни количества газ има. Във всички случаи поне за 30-40 години това, което й трябва на България. Хич да не продаваме – това, което ни трябва.

Надявам се, госпожо Петкова, да сте гледали внимателно с господин Лукарски договорите, всичко да е юридически издържано и всяко едно нещо, което внасяме по концесиите, ми трябва 100% съгласуване с икономиката. Без една дума „съгласувано“ от Министерство на икономиката, не го пускаме. Така че, максимално да се направи.

Но все пак съм длъжен да ви предупредя, че с тези решения се явяваме на пазара – най-конкурентният пазар, най-тежкият пазар може би е пазарът на газ в света. А България става производител.

Друг не би се осмелил. Ние го пуснахме в предишното правителство и веднага, първите дни на правителството „Орешарски“, бяха закрити тези концесии. Повярвайте ми, не бих искал на глас да кажа това, което ми е казано, това, което ни носи като риск, но то е гаранция, че България ще бъде много добре в следващите години. Представете си парогазови централи – няма замърсяване, няма вредни емисии, газта си е от нашата газ. Колко ще струва токът? Няма милиардни инвестиции, няма 20 милиарда за АЕЦ. Дали сме Богоугодни с това решение, което взимаме? Дано сме Богоугодни! В името на хората, повярвайте ми, това е!

Приема се точката.

Благодаря ви.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 11| 4032 |05.12.2014 Борисов: Не искам да „клепам с уши” като Орешарски . 9| 3959 |04.12.2014 Станишев към Борисов: Справедливо е да влезем в Шенген . 4| 4065 |04.12.2014 Борисов: Искам от ЕК да ми каже „да” или „не” по темата „Южен поток” . 11| 4387 |02.12.2014 Камерън към Борисов: Надявам се, че ще обмислите внимателно "Южен поток"

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads