Реклама / Ads

 

14| 5668 |14.03.2016 НОВИНИ

“Ние, гражданите”: Основният свидетел на прокуратурата ощетил КТБ със 100 млн. лв.

.
Бисер Лазов
Бившето доверено лице на Цветан Василев, а сега основен свидетел на прокуратурата по делото “КТБ” - Бисер Лазов, е ощетил масата на несъстоятелността на банката, а по този начин и държавата чрез Фонда за гарантиране на влоговете в банките, със 100 млн. лв., твърдят от организацията “Ние, гражданите”.
От организацията са изпратили отворено писмо до председателя на Фонда, до главния прокурор Сотир Цацаров и до министъра на финансите Владислав Горанов.

Това е станало чрез неговата фирма “Евробилд 2003” ЕООД, казват от НПО-то. “Чрез фирмата си Бисер Лазов извършва редица сделки за разпродаване на активи, след което от друга фирма се иска несъстоятелност на дружеството му. Съдът определя дата след сделките на Лазов, а синдиците не я обжалват въпреки големите задължения към банката и задължението им да възпират всички действия за увреждане на масата на несъстоятелността”, пишат от “Ние, гражданите”.

“Със своето бездействие синдиците на банката директно възпрепятстват възможността да бъде попълнена масата на несъстоятелността на банката, чрез отмяна на разпоредителните сделки с имущество за над 100 000 000 лева, извършени от „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД непосредствено преди започване на производството по несъстоятелност. Считаме, че бездействието на синдиците на банката е умишлено”, казват още те в своя сигнал.

Ето пълния текст на сигнала без редакторска намеса:

"Молим, да разпоредите проверка на данните и фактите, които излагаме в настоящия сигнал относно бездействието на синдиците на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД /н/ в производството по несъстоятелност на един от неизрядните длъжници на банката, а именно „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД с ЕИК 131062652.

ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД е еднолична собственост на „ИНОВЕЙШЪН ТРЕЙД” ЕАД, което е еднолична собственост на „ИНТЕР ФИНАНС ИНВЕСТ” ЕООД, което от своя страна е собственост на Бисер Андонов Лазов.

Дружеството ползва няколко кредита от банката. От октомври 2014 г. „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД започва необезпокоявано от квесторите на банката да се разпорежда със свои имоти, придобити с кредити от банката, като същевременно не обслужва своите задължения. Нотариалните сделки са отразени в имотния регистър.

Най-атрактивните имоти на „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД са разпродадени от 31.10.2014 г. до 11.02.2015 г., като основната част от тях - през ноември 2014 г. Голяма част от имотите се продават на едно и също лице – „БАЛКАН ЕРМА” ЕООД с ЕИК 200501554, което дружество е под контрола на Ангел Славчев Христов, близък приятел на Бисер Андонов Лазов.

На 31.10.2014 г. „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД учредява в полза на „НЮ КООП ИНВЕСТ” ЕАД договорна ипотека върху сградата на ЦУ на банката на ул. „Граф Игнатиев” 10 в гр. София. Едноличен собственик на „НЮ КООП ИНВЕСТ” ЕАД е „ЕКО ПАЗАРИ” ЕООД с управител и собственик  Лъчезар Ангелов Христов – син на горецитирания Ангел Славчев Христов.

В края на месец ноември 2014 год. „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД променя седалището си от гр. София, в гр. Кюстендил – родния град на Бисер Лазов. Няколко дни по-късно – 17.12.2014 год. „ДИВАЛ 59” ЕООД с ЕИК 131093950, чрез управителя си  Емил Иванов Галов, друг близък приятел на Лазов подава молба за обявяване на дружеството в несъстоятелност.

Началната дата на неплатежоспособност, която „ДИВАЛ 59” ЕООД иска от Кюстендилският окръжен съд да определи, е 31.12.2014 г. или алтернативно 22.05.2015 г. Целта е една единствена – началната дата на неплатежоспособност на „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД да е след датата на разпоредителните сделки, с което да се възпрепятства всякаква правна възможност за отмяна на сключените от длъжника разпоредителни сделки.

На 29.01.2015 г. съдът присъединява като кредитори в производството по несъстоятелност  „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД /н/ и „КРИТИЕ” ЕООД. Присъединените кредитори поискват от съда да бъде обявена неплатежоспособност на „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД с начална дата, съответно 20.06.2014 г. и 25.07.2014 г.

Видно от счетоводните експертизи по делото, сме свидетели на умишлено манипулиране на финансовите показатели на „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД с цел да се удовлетвори искането единствено на първия кредитор, а именно - „ДИВАЛ 59” ЕООД.

Също така сме свидетели и на абсурдната пасивност от страна на синдиците на банката по това дело. Видно от търговския регистър, единствените възражения са правени от другите кредитори, но не и от основния кредитор, а именно – „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД /н/.

На 25.02.2016 г. Кюстендилският окръжен съд взема следното решение:

1. Обявява свръхзадлъжнялост на „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД с начална дата 30.11.2014 г.

2. Открива производство по несъстоятелност и назначава за временен синдик Боривой Ангелов Миланов – поредния близък съратник на Бисер Лазов при осъществяването на горната схема.

3.  Налага обща възбрана на имуществото на „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД и т.н.;

Горното решение подлежи на обжалване в 7-дневен срок или до 07.03.2016 г. пред Софийския апелативен съд.

Видно от електронния регистър към Министерство на правосъдието в горепосочения срок синдиците на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД /н/ не са подали жалба срещу решението на Кюстендилският окръжен съд, въпреки че с това решение става невъзможно да се предявят искове за отмяна на разпоредителните сделки, извършени от  „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД.

С това свое бездействие синдиците на банката директно възпрепятстват възможността да бъде попълнена масата на несъстоятелността на банката, чрез отмяна на разпоредителните сделки с имущество за над 100 000 000 лева, извършени от „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД непосредствено преди започване на производството по несъстоятелност.

Считаме, че бездействието на синдиците на банката е умишлено. Видно от молбата на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД /н/  за присъединяване към делото за несъстоятелност на „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД, квесторите, които по това време са представлявали банката, са твърдели, че длъжникът е изпаднал в неплатежоспособност още на 25.06.2014 год., когато е преустановено погасяването на кредитите. С тази си позиция квесторите са защитавали интересите на банката, доколкото определяне на начална дата на неплатежоспособност 25.06.2014 год. би предоставило възможност за атакуване и разваляне на сделките извършени от длъжника.

В последствие обаче синдиците на банката променят позицията си и не подават жалба срещу определената от съда начална дата, с което на практика пропускат, при това умишлено, възможността да попълнят масата на несъстоятелност на банката с над 100 000 000 лева. Казано по друг начин синдиците с бездействието си са ощетили масата на несъстоятелност с над 100 000 000 лева.

Уважаеми г-н Цацаров,

Уважаеми г-н Горанов,

Уважаеми г-н Миленков,

Настойчиво Ви молим, да предприемете предписаните от закона мерки срещу виновните за това бездействие, с което се уврежда на масата на несъстоятелността на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД /н/.

Молим, да се установят причините, поради които синдиците на банката не са подали жалба срещу решението на Кюстендилския окръжен съд, като вземете предвид, че на 02.03.2016 г. в деловодството на банката е входено писмо от кредитор на банката, с което се настоява това да бъде направено.

Обръщаме ви внимание,  че   „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД се е разпореждало със свои активи и след 30.11.2014 г. (определената от съда дата на неплатежоспособност), видно от имотния и от търговския регистър. В тази връзка молим, да проследите действията, които синдиците на банката ще предприемат на предстоящото първо събрание на кредиторите на 17.03.2016 г., както и след това.  Все още има реални и заноконови възможности разпродадените след 30.11.2014 г. активи  да бъдат върнати в масата на несъстоятелността на банката.“
преди час ·

Не зная кой какво усещане има, но моето е, че България се превръща в Абсурдистан, в Комедистан, а най-вече в Трагедистан…
Това, което се разиграва пред очите ни вече дори не е пошло, то няма име, всяка фантазия е бедна, за да обрисува случващото се.
Управлението е изпълнено с низ от реакции [след събитията], имитации, симулации и импровизации по метода проба-грешка-пак проба-пак грешка...
Институциите действат от дъжд на вятър, след дъжд качулка и вятърничаво, гонейки вятъра и вятър ги вее на бяла кобила, върху която яхнал отпред назад в края на краищата Той пристига и замазва нещата, оплескани порядъчно, защото се правят без визия, без стратегия, без програма и без мисъл, а в интерес на олигархията и свръхбогатите, все в интерес на онези, които не се интересуват изобщо от интересите на обикновените хора, камо ли от националните интереси.
Така държава и общество не се управляват. Но то къде ти е държавата, за да я управляваш, къде ти е обществото – няма ги, има само коридорна територия с обслужващи функции и спасяващи се поединично индивиди.
Абсолютна илюзия е, че има власт. Да, властващи има, властолюбци има, овластени и самоовластили се има. Но няма власт, която да осъществява съвременен мениджмънт на страната. Няма!
Първо се правят глупости, после, ако някой се усети, че направеното е глупост или има глас или му стиска да извика, че направеното е глупост, притичва Той, яхналият отпред назад бялата кобила и отменя глупостта. До второ нареждане или до второ пришествие на мераклиите да се възползват от нея и пак да я направят.
Бих казал, че в България сме свидетели на управление, което е смешно. И то наистина би било смешно, обаче вече не е смешно. А е страшно!
Вече наистина е страшно. И ако не му се попречи да е страшно, то ще става още по-страшно. А значи и още по-смешно…
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 2| 4040 |27.01.2016 Фандъкова: Основният замърсител на въздуха е горивото от дървата, въглищата и нафтата . 2| 4132 |31.10.2015 БЛС искат да се отложи с година основният и допълнителен здравен пакет . 0| 3811 |15.09.2015 Проф. Начев: 100% безплатен ще е основният здравен пакет . 6| 5884 |28.09.2012 Спипаха Пилето, основният заподозрян за нападението срещу Багата

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ