Реклама / Ads
29| 13684 |18.12.2008 НОВИНИ

Оповестиха сътрудниците на ДС в Националното радио

.
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност публикува списък на агентите в БНР. Frognews.bg го препечатва без съкращения.

Три имена

Александър Димитров Мечкарски

Дата на раждане

27.09.1947 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О.  р. Чавдар Ангелков на 04.06.1987 г., регистриран на 11.06.1987 г.

Ръководил го служител

О.  р. Чавдар Ангелков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 02-08-01

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Кантора

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Ръководител направление

 

За Александър Димитров Мечкарски липсват други данни по чл. 25, т. 3

 

 

 

Три имена

Александър Ненчев Хранов

Дата на раждане

13.10.1954 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О. р. Огнян Николов на 10.07.1978 г., регистриран на 21.07.1978 г.

Ръководил го служител

О. р. Огнян Николов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 04-04-06

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Журналист

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2205/ 10.05.1990 г. за изключване на Я/К "Журналист".

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Завеждащ редакция от 01.01.1989 г. до 31.12.1992 г.

Отговорен редактор от 01.05.1994 г. до 30.11.1998 г.

 

 

 

Три имена

Александър Цончев Александров

Дата на раждане

10.05.1948 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О. р. Цветан Бузовски на 09.10.1981 г., регистриран на 16.101981 г.

Ръководил го служител

О. р. Цветан Бузовски; о. р. Стр. Никифоров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление ­VI-IХ-I, управление VI-I-V

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Симо

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Симо".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Завеждащ редакция от 23.05.1977 г. до 15.02.1986 г.

Зам. главен редактор от 15.02.1986 г. до 17.01.1994 г.

Ръководител екип от 17.01.1994 г. до  01.10.1994 г.

Отговорен редактор от 01.10.1994 г. до 01.04.2001 г.

 

 

 

Три имена

Асен Генов Матеев

Дата на раждане

18.11.1940 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

Ст. лейт. Божил Тодоров Божилов на 11.11.1970 г., регистриран на 26.11.1970 г.

Ръководил го служител

Ст. лейт. Божил Тодоров Божилов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление II-IV-III, управление II-III-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Секретен сътрудник

Псевдоними

Попов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27093; работно дело IР-12448.

Снемане от действащия оперативен отчет

1984 г.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 01.04.1994 г. до 16.07.1997 г.

Главен секретар от 17.07.1997 г. до 01.02.1998 г.

 

Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. - председателят, заместник-председателите, генералните директори, членовете на управителен съвет, членовете на контролен орган, членовете, ръководителите на редакции (дирекции), ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Българската национална телевизия.

 

 

 

Три имена

Атанас Георгиев Ценов

Дата на раждане

14.09.1954 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

Ст. лейт. Гриша Стоянов на 29.07.1989 г., регистриран на 04.08.1989 г.

Ръководил го служител

Ст. лейт. Гриша Стоянов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

СГУ на МВР-ДС-02-01 по линия на ВГУ-02-03

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Хулио

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони на аг. "Хулио".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 01.06.1985 г. до 15.01.1993 г.

Продуцент от 15.01.1993 г. до 18.12.1995 г.

Програмен директор от 18.12.1995 г. до 26.02.1997 г.

 

 

 

Три имена

Божана Томова Димитрова

Дата на раждане

22.02.1940 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал я служител

Лейт. Цветан Ангелов Бузовски на 23.12.1975 г., регистрирана на 30.12.1975 г.

Ръководил я служител

Лейт. Цветан Ангелов Бузовски

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-I-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Цветанова

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия я щатен служител; разходен документ, отчетен от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-24294; работно дело IР-9073П.

Снемане от действащия оперативен отчет

1978 г.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 01.01.1988 г. до 27.07.1992 г.

 

 

 

Три имена

Божидарка Колева Димова

Дата на раждане

01.02.1955 г.

Място на раждане

с. Градинарово, обл. Варна

Вербувал я служител

Ст. лейт. Пламен Йорданов Данев на 10.12.1985 г., регистрирана на 17.12.1985 г.

Ръководил я служител

Ст. лейт. Пламен Йорданов Данев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 06

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Диляна

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-2265 МФ; протокол рег. № С КА-44/ 28.03.1990 г.за унищожаване на работно дело IР-1096.

Снемане от действащия оперативен отчет

1988 г.

Публична длъжност или публична дейност

Ръководител екип в РРС-Шумен от 01.03.1998 г. до 01.09.2001 г.

 

 

 

Три имена

Борислав Стефанов Шабански

Дата на раждане

30.08.1953 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О. р. Христо Димитров Пагелски на 23.12.1983 г., регистриран на 06.01.1984 г.

Ръководил го служител

О. р. Христо Димитров Пагелски; лейт. Александър Савов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 03-01-01, управление 06-09-01, управление 06-01-05

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Феникс

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр., обр. 6; работно дело IР-14243; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Феникс".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор

Главен секретар

 

Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. - председателят, заместник-председателите, генералните директори, членовете на управителен съвет, членовете на контролен орган, членовете, ръководителите на редакции (дирекции), ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Съвета за електронни медии.

 

 

 

Три имена

Борислав Тодоров Джамджиев

Дата на раждане

13.01.1949 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О. р. Цветан Ангелов Бузовски на 18.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г.

Ръководил го служител

О. р. Цветан Ангелов Бузовски

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-I-V

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Красимиров

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Красимиров".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 01.01.1989 г. до 01.08.1989 г.

Завеждащ редакция от 01.08.1989 г. до 01.04.1990 г.

Зам. главен редактор от 01.04.1990 г.  до 10.01.1993 г.

Програмен директор от 15.03.1993 г.  до 07.08.1995 г.

Зам. генерален директор от 07.08.1995 г.  до 26.02.1997 г.

 

 

 

Три имена

Боян Стефанов Бонев

Дата на раждане

09.07.1936 г.

Място на раждане

Гр. Харманли

Вербувал го служител

О. р. Страцимир Никифоров на 18.02.1986 г., регистриран на 25.02.1986 г.

Ръководил го служител

О. р. Страцимир Никифоров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 06-09-01, управление 06-01-05

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Желязков

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Желязков".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Главен редактор от 01.04.89 г. до 31.12.90 г.

И. д. програмен директор от 01.01.91 г. до 30.06.92 г.

Главен редактор от 01.07.92 г. до 29.04.93 г.

Главен секретар от 07.08.95 г. до 17.12.95 г.

Зам. генерален директор от 18.12.95г. до 14.07.97 г..

 

 

 

Три имена

Валентин Аурелов Стоянов

Дата на раждане

22.07.1951 г.

Място на раждане

Гр. Тутракан

Вербувал го служител

Любен Предов на 20.11.1978 г., регистриран на 04.01.1979 г.; Калин Демиревски на 10.08.1988 г., регистриран на 18.08.1988 г.

Ръководил го служител

Любен Предов; Калин Демиревски

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ; управление 06-01-05

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Секретен сътрудник; агент

Псевдоними

Андреев; Филип

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е.4441; рег. дневник; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Филип"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Директор на програма „радио България” от 21.01.2007 г.

 

Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. - председателят, заместник-председателите, генералните директори, членовете на управителен съвет, членовете на контролен орган, членовете, ръководителите на редакции (дирекции), ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Българската национална телевизия.

 

 

 

Три имена

Велислав Маринов Добрев

Дата на раждане

01.02.1942 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

Ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов на 20.07.1977 г., регистриран на 27.07.1977 г.

Ръководил го служител

Ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов; кап. Иван Цолов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление II-I-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Сергей

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-24897; работно дело IР-9862.

Снемане от действащия оперативен отчет

1980 г.

Публична длъжност или публична дейност

Директор на дирекция „Адм. обслужване” от 15.03.2006 г. до 29.05.2007 г.

 

 

 

Три имена

Венцеслав Стефанов Николов

Дата на раждане

16.06.1941 г.

Място на раждане

Гр. Плевен

Вербувал го служител

Майор Андрей Кирилов на 31.08.1979 г.

Ръководил го служител

Майор Андрей Кирилов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Секретен сътрудник

Псевдоними

Любо

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 1 – 2 бр.; дело Ф1, а.е.4057; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1722/ 08.09.2008 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1979 г.

Публична длъжност или публична дейност

Завеждащ редакция от 01.08.1984 г. до 30.04.1993 г.

Зам. главен редактор от 15.02.1996 г. до 07.08.1997 г.

Отговорен редактор от 08.08.1997 г. до 01.12.1997 г.

 

 

 

Три имена

Венцислав Асенов Пенов

Дата на раждане

22.02.1932 г.

Място на раждане

с. Пролеша, обл. Софийска

Вербувал го служител

О. р. А. Златанов на 23.08.1951 г.

Ръководил го служител

О. р. А. Златанов; о. р. К. Киров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

СУ на МВР-ДС, IV отдел

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

информатор

Псевдоними

Лозанов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картон обр. 4; протокол № 602/ 1962 г. за унищожаване на лично дело IИ-2419.

Снемане от действащия оперативен отчет

1952 г.

Публична длъжност или публична дейност

Главен икономист от 01.04.1990 г. до 01.04.1992 г.

 

 

 

Три имена

Вечеслав Ангелов Тунев

Дата на раждане

21.05.1948 г.

Място на раждане

Гр. Пловдив

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

РУ-ГЩ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № Р-022/ 06.10.1973 г. е назначен за оперативен работник; със заповед № Р-04/ 09.02.1977 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-024/ 21.09.1983 г. е преназначен за разузнавач V степен.

Публична длъжност или публична дейност

Генерален директор от 23.06.1995 г. до 10.07.1997 г

Генерален директор от 25.11.1997 г. до 17.01.1998 г.

 

Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г.

 

 

Три имена

Вечеслав Ангелов Тунев

Дата на раждане

21.05.1948 г.

Място на раждане

Гр. Пловдив

Вербувал го служител

О. р. Минчо Колев Колев на 12.01.1978 г., регистриран на 01.02.1978 г.

Ръководил го служител

О. р. Минчо Колев Колев; о. р. Иван Иванов Иванов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III, отдел I, отделение 3

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Радев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28290.

Снемане от действащия оперативен отчет

1986 г.

Публична длъжност или публична дейност

Генерален директор от 23.06.1995 г. до 10.07.1997 г

Генерален директор от 25.11.1997 г. до 17.01.1998 г.

 

 

 

Три имена

Витан Савов Иванов

Дата на раждане

12.05.1953 г.

Място на раждане

Гр. Перущица

Вербувал го служител

О. р. Ненко Ананиев на 04.06.1985 г., регистриран на 12.06.1985 г.

Ръководил го служител

О. р. Ненко Ананиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 06-01-01

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Роза

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 839/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 110/ 29.01.1990 г. материалите на аг. "Роза".

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Отговорен редактор

 

 

 

Три имена

Георги Боянов Стоянов

Дата на раждане

07.04.1936 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

Полк. Захов и майор Цветков на 05.10.1960 г.

Ръководил го служител

Полк. Захов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

РУ-ГЩ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Секретен сътрудник

Псевдоними

Мишел

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр., обр.- 2 и обр. 9; дело № 746; дело № 746-А; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1973 г.

Публична длъжност или публична дейност

Завеждащ редакция от 01.01.1989 г. до 28.02.1990 г.

Зам. главен редактор от 01.01.1989 г. до 28.02.1990 г.

Н-к отдел от 01.04.1994 г. до  28.02.1996 г.

Главен редактор от 01.03.1996 г. до 01.10.1997 г.

Член на УС от 12.06.2001 г. до 12.06.2004 г.

 

 

 

Три имена

Георги Димитров Пекин

Дата на раждане

04.05.1943 г.

Място на раждане

с. Червен брег, обл. Кюстендил

Вербувал го служител

О. р. Петков на 18.10.1971 г., регистриран на 25.10.1971 г.

Ръководил го служител

О. р. Петков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление II-IХ-IV, управление II-V-IV

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Люлин

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело I-ПВ-974.

Снемане от действащия оперативен отчет

1974 г.

Публична длъжност или публична дейност

Завеждащ редакция от 01.08.1988 г. до  28.02.1993 г.

 

 

 

Три имена

Гинка Асенова Младенова

Дата на раждане

28.03.1938 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал я служител

Подп. Петър Николов Таков и  Емил Александров на 19.02.1975 г., регистрирана на 22.02.1975 г.

Ръководил я служител

Подп. Петър Николов Таков; ст. лейт. Евгени Милков Ковачев; майор Владимир Иванов Владимиров; ст. лейт. Митко Ст. Атанасов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Секретен сътрудник

Псевдоними

Нели

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3968; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1722/ 08.09.2008 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1979 г.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 01.01.1989 г. до  01.06.1993 г.

 

 

 

Три имена

Гочо Стоянов Гочев

Дата на раждане

14.11.1930 г.

Място на раждане

С. Партизанин, обл. Стара Загора

Вербувал го служител

Ст. лейт. Михаил Борисов Бонев на 28.02.1972 г., регистриран на 20.02.1973 г.

Ръководил го служител

Ст. лейт. Михаил Борисов Бонев; о. р. Стефан Пейчев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ВГУ-VI-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Тенев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32849.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Завеждащ редакция от 01.07.1988 г. до 01.05.1990 г.

 

 

 

Три имена

Димитър Спасов Шалев

Дата на раждане

16.06.1951 г.

Място на раждане

Гр. Хаджидимово

Вербувал го служител

На 13.12.1978 г., регистриран на 20.12.1978 г.

Ръководил го служител

о. р. Антон Стоянов Бандров; о. р. Калин Крумов Андреев; о. р. Славчо Цонев; о. р. Альоша Б. Капчин; о. р. Веселин Г. Кьосев; о. р. Маргарит Делин.

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Благоевград-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Стоян

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и образец "ВКР"; лично дело IА-36228; работно дело IР-17569.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Завеждащ редакция в РРС-Благоевград от  м. януари 1989 г. до м. декември 1991 г.

 

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Спасов Шалев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

 

 

 

Три имена

Димитър Христов Ушев

Дата на раждане

14.12.1949 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О. р. Цветан Бузовски на 11.06.1980 г., регистриран на 18.06.1980 г.

Ръководил го служител

О. р. Цветан Бузовски; о. р. С. Григоров; о. р. Стр. Никифоров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-I-I, управление VI-I-V

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Огнян

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Огнян".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Отговорен редактор от 01.04.1990 г. до 14.02.1996 г.

Зам. главен редактор от 15.02.1996 г. до 04.08.1997 г.

Отговорен редактор от 10.12.2007 г.

 

 

 

Три имена

Дора Василева Цветкова

Дата на раждане

20.12.1956 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал я служител

О. р. Иван Иванов на 02.09.1983 г., регистрирана на 12.09.1983 г.

Ръководил я служител

О. р. Иван Иванов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-I-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Николова

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 841/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 182/ 1990 г. на личното и работното дело на аг. "Николова".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Продуцент от 15.07.2007 г.

 

 

 

Три имена

Драголюб Василев Данчев

Дата на раждане

04.03.1947 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

Майор Стоянов на 10.10.1984 г.

Ръководил го служител

Майор Стоянов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

РУ-ГЩ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Секретен сътрудник

Псевдоними

Райнов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Разходен документ, отчетен от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 1- 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 19057; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Главен директор

 

 

 

Три имена

Евгения Димитрова Чапаева

Дата на раждане

17.01.1947 г.

Място на раждане

Гр. Варна

Вербувал го служител

О. р. Георги Табаков на 13.11.1984 г., регистрирана на 16.11.1984 г.

Ръководил го служител

О. р. Георги Табаков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Редактор

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С КА-87/ 27.03.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Редактор".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Ръководител на програмен колектив в РРС-Варна от 28.03.1992 г. до  31.12.1993 г.

 

 

 

Три имена

Еди Хрант Емирян

Дата на раждане

03.07.1946 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О. р. Цветан Бузовски на 12.09.1978 г., регистриран на 25.09.1978 г.

Ръководил го служител

О. р. Цветан Бузовски

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-I-I, управление VI-I-V

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Боян

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Боян".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 01.08.1988 г. до 30.04.1990 г.

Главен редактор от 01.05.1990 г. до 12.08.1991 г.

Програмен директор от 13.08.1991 г. до 20.11.1992 г.

Главен редактор от 07.08.1995 г. до 27.02.1997 г.

И. д. директор от 28.02.1997 г. до12.05.1997 г.

 

 

 

Три имена

Екатерина Николаева Манолова

Дата на раждане

14.10.1953 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал я служител

Ст. лейт. Юлий Спасов Георгиев на 12.09.1984 г., регистрирана на 17.09.1984 г.

Ръководил я служител

Ст. лейт. Юлий Спасов Георгиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 02-06-02

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Мая

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37373.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Старши редактор от 01.02.2005 г. до 09.12.2007 г.

 

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Екатерина Николаева Манолова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

 

 

Три имена

Елка Стефанова Сукурова

Дата на раждане

28.05.1944 г.

Място на раждане

с. Коритен, обл. Добрич

Вербувал я служител

Лейт. Стоян Петров Тръпков на 27.05.1988 г., регистрирана на 02.06.1988 г.

Ръководил я служител

Лейт. Стоян Петров Тръпков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 06

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Елена

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-309 (Шумен) МФ.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Завеждащ редакция в РРС-Шумен от м. август 1985 г. до м. декември 1992 г.

 

 

 

Три имена

Емил Господинов Кожухаров

Дата на раждане

22.05.1941 г.

Място на раждане

с. Тлачене, обл. Враца

Вербувал го служител

О. р. Кирил Кирилов на 16.11.1979 г., регистриран на 23.11.1979 г.

Ръководил го служител

О. р. Кирил Кирилов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ВГУ-"ЧЖ"

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Румен

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо № 1270/ 09.09.1990 г. с искане да бъдат заличени данните за аг. "Румен".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 01.09.1979 г. до 31.07.1994 г.

Първи зам. главен редактор от 01.08.1994 г. до 19.09.1995 г.

Зам. генерален директор

Главен секретар от 18.12.1995 г. до 13.07.1997 г.

 

 

 

Три имена

Здравка Илиева Козловска

Дата на раждане

21.11.1943 г.

Място на раждане

с. Раковсково, обл. Бургас

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, управление IV

Документи, свързани с кариерното й развитие

Със заповед № 92/ 16.01.1967 г. е назначена за мл. разузнавач; със заповед № 83/ 18.10.1968 г. е преназначена за разузнавач VI ст.; със заповед № 54/ 02.04.1971 г. е преназначена за разузнавач V ст.; със заповед № 18/ 07.03.1972 г. е преназначена за разузнавач II ст.; със заповед № 52/ 01.04.1975 г. е преназначена за разузнавач I ст.

Публична длъжност или публична дейност

Завеждащ редакция от 07.05.1984 г. до 24.01.1993 г.

 

 

 

Три имена

Иван Атанасов Терзиянов

Дата на раждане

09.09.1937 г.

Място на раждане

Гр. София

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

КДС, управление II; ДС, ПГУ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 808/ 31.03.1966 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 46/ 15.04.1968 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 58/ 29.03.1969 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 413/ 15.12.1970 г. е преназначен за зам. н-к отделение в ПГУ.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор

 

 

 

Три имена

Иван Василев Червенков

Дата на раждане

20.01.1939 г.

Място на раждане

Гр. Пловдив

Вербувал го служител

О. р. Косю Йовчев Коюмджиев на 14.02.1959 г., регистриран на 19.03.1959 г.

Ръководил го служител

О. р. Косю Йовчев Коюмджиев; о. р. Иван Апостолов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление V, отдел V

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Николов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1454/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-41243.

Снемане от действащия оперативен отчет

1960 г.

Публична длъжност или публична дейност

Ръководител направление в Комитета за радио и телевизия

 

 

 

Три имена

Иванка Ненчева Рельовска-Димова

Дата на раждане

10.09.1943 г.

Място на раждане

Гр. Бургас

Вербувал го служител

О. р. Стефан Димитров на 20.11.1981 г., регистрирана на 09.12.1981 г.

Ръководил го служител

О. р. Стефан Димитров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 4-1-2

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Изток

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3168/ 04.09.1990 г. за изключване на Я/К "Изток".

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 01.05.1989 г. до 30.04.1993 г.

 

 

 

Три имена

Кирил Стойнев Лисийски

Дата на раждане

06.05.1942 г.

Място на раждане

Гр. Благоевград

Вербувал го служител

Ст. лейт. В. Стоицов на 29.04.1984 г., регистриран на 10.05.1984 г.

Ръководил го служител

Ст. лейт. В. Стоицов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Благоевград-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Младост

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2809/ 09.07.1990 г. за унищожаване на Я/К "Младост".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Главен инженер в РРС-Благоевград от м. декември 1973 г. до м. декември 1990 г.

 

 

 

Три имена

Кирил Церенович Джувинов

Дата на раждане

25.05.1934 г.

Място на раждане

с. Боянци, обл. Пловдив

Вербувал го служител

О. р. Цветан Бузовски на 03.11.1975 г., регистриран на 11.11.1975 г.

Ръководил го служител

О. р. Цветан Бузовски; о. р. Захари Петков; о. р. Никифоров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 06-01-01, управление 06-09-01, управление 06-01-05

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Виктор

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Виктор".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 01.04.1977 г. до 30.04.1991 г.

 

 

 

Три имена

Кирчо Драгомиров Стоичков

Дата на раждане

17.06.1955 г.

Място на раждане

Гр. Перник

Вербувал го служител

О. р. Александър Савов на 21.07.1988 г., регистриран на 26.07.1988 г.

Ръководил го служител

О. р. Александър Савов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 06-01-05

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Марин

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Марин".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Главен координатор програмна дейност от 04.09.2006 г.  до 14.11. 2007 г.

 

 

 

Три имена

Костадин Георгиев Филипов

Дата на раждане

28.03.1947 г.

Място на раждане

Гр. Петрич

Вербувал го служител

О. р. Валентин Стефанов на 30.03.1978 г., регистриран на 04.04.1978 г.

Ръководил го служител

О. р. Валентин Стефанов; о. р. Страцимир Никифоров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление II-VI-I, управление VI-I-V

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Дамян

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Дамян".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Програмен директор от 01.01.1989 г. до 06.07.1991 г.

Зам. главен редактор от 07.07.1991 г. до 31.03.1993 г.

Ръководител екип от 01.04.1993 г. до 01.09.1993 г.

Зав. кореспондентски пункт от 01.12.1993г.  до 30.09.1997г.

 

 

 

Три имена

Костадин Младенов Златков

Дата на раждане

16.11.1931 г.

Място на раждане

Югославия

Вербувал го служител

Вербуван на 07.08.1950 г.; кап. Георги Радев на 14.05.1980 г.

Ръководил го служител

Кап. Георги Радев; майор Йордан Биков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, отделение 2; РУ-ГЩ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Информатор; секретен сътрудник

Псевдоними

Златкович; Горан

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 5050; лично дело IА-3786; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 01.05.1984 г. до 29.02.1990 г.

Главен редактор от 01.03.1990 г.  до 31.12.1992 г.

 

Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г.

 

 

Три имена

Любчо Николов Иванов

Дата на раждане

11.10.1948 г.

Място на раждане

с. Градница, обл. Габрово

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, управление III

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 3422/ 24.10.1973 г. за разузнавач ІІІ степен.

Публична длъжност или публична дейност

Директор в РРС-Стара Загора от 23.12.1992 г. до 01.07.1993 г.

 

 

 

Три имена

Маргарита Николова Несторова

Дата на раждане

01.08.1938 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал я служител

Майор Георги Андреев Безлов на 11.08.1982 г., регистрирана на 12.08.1982 г.

Ръководил я служител

Майор Георги Андреев Безлов; о. р. Иван Спасов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-IV-III, управление VI-V-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Кейт

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31235.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Завеждащ редакция от 01.07.1976 г. до 28.02.1993 г.

 

 

 

Три имена

Марин Пенчев Калинов

Дата на раждане

21.08.1934 г.

Място на раждане

с. Кацелово, обл. Русе

Вербувал го служител

О. р. Замфир Лоз. Симеонов на 07.02.1956 г., регистриран на 27.02.1956 г.

Ръководил го служител

О. р. Замфир Лоз. Симеонов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление V, отдел VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

информатор

Псевдоними

Детелин

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1335/ 1962 г. с предложение за унищожаване на дело IИ-19972.

Снемане от действащия оперативен отчет

1956 г.

Публична длъжност или публична дейност

Програмен директор от 11.1989 г. до 05.1990 г.

Главен редактор от 05.1990 г. до 04.1992 г.

 

 

 

Три имена

Мартин Михайлов Минков

Дата на раждане

26.11.1955 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О. р. Страцимир Никифоров на 09.04.1987 г., регистриран на 27.04.1987 г.

Ръководил го служител

О. р. Страцимир Никифоров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 06-09-01, управление 06-01-05

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Максим

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Максим".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Главен редактор от 01.01.1988 г. до 31.01.1995 г.

Зам. генерален директор от 25.08.1997 г. до 15.02.1998 г.

Завеждащ кореспондентски пункт от 16.02.98 г. до 30.11.2000 г.

Завеждащ кореспондентски пункт от 01.10.2002 г.

 

 

 

Три имена

Методи Димитров Матакиев

Дата на раждане

07.07.1949 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О. р. Иван Димитров Найденов на 17.10.1975 г., регистриран на 21.10.1975 г.

Ръководил го служител

О. р. Иван Димитров Найденов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Враца-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Турист

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр.- 4 – 2 бр.

Снемане от действащия оперативен отчет

1977 г.

Публична длъжност или публична дейност

Главен диригент от 15.10.1998 г.

 

За Методи Димитров Матакиев липсват други данни по чл. 25, т. 3

 

 

Три имена

Методи Любомиров Кръстев

Дата на раждане

18.11.1943 г.

Място на раждане

Гр. София

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, управление II

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № I-1970/ 24.06.1967 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № I-1478/ 06.03.1969 г. е уволнен.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 15.02.1996 г. до 31.03.2001 г.

 

Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. - председателят, заместник-председателите, генералните директори, членовете на управителен съвет, членовете на контролен орган, членовете, ръководителите на редакции (дирекции), ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Българската телеграфна агенция.

 

 

 

Три имена

Милен Борисов Белчев

Дата на раждане

18.07.1949 г.

Място на раждане

Гр. Разград

Вербувал го служител

Лейт. Николай Иванов Гатев на 16.06.1977 г., регистриран на 22.06.1977 г.

Ръководил го служител

Лейт.  Николай Иванов Гатев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление II-IV-I, управление II-IV-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Симо

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37164; работно дело IР-17966-2 тома.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Главен редактор от 20.11.1992 г. до 17.12.1995 г.

Ръководител направление от 05.08.1997 г. до 31.03.2001 г.

Главен редактор от 01.04.2001 г. до 09.12.2007 г.

Продуцент от 10.12.2007 г.

 

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Милен Борисов Белчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

 

 

 

Три имена

Никола Петков Колев

Дата на раждане

30.01.1929 г.

Място на раждане

с. Средно градище, обл. Стара Загора

Вербувал го служител

О. р. Цветан Бузовски на 20.03.1979 г., регистриран на 04.04.1979 г.

Ръководил го служител

О. р. Цветан Бузовски

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-I-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Радион

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27697.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 01.01.1988 г. до 01.02.1990 г.

 

 

 

Три имена

Николай Анастасов Анастасов

Дата на раждане

15.12.1949 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

Ст. лейт. Владимир Петков на 01.06.1983 г., регистриран на 10.06.1983 г.

Ръководил го служител

Ст. лейт. Владимир Петков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 02-03-02

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Настев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-34883.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 01.09.1988 г. до 31.03.1989 г.

Главен редактор от 01.04.19 89 г. до 14.01.1993 г.

Продуцент от 15.01.1993 г. до 30.09.1994 г.

Зам. главен редактор от 01.10.1994 г. до 14.02.1996 г.

Отговорен редактор от 15.02.1996 г. до 30.11.1996г.

Главен редактор от 11.12.2007 г.

 

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Анастасов Анастасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

 

 

 

Три имена

Николай Илиев Желязков

Дата на раждане

03.04.1935 г.

Място на раждане

Гр. Горна Оряховица

Вербувал го служител

О. р. Георги Полихронов Калудов на 19.01.1967 г., регистриран на 02.02.1967 г.

Ръководил го служител

О. р. Георги Полихронов Калудов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление II и управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Рихард

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-3569; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2087.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор в РРС-Варна от м. април 1990 г. до м. май 1995 г.

 

 

 

Три имена

Николай Станчев Колев

Дата на раждане

08.03.1964 г.

Място на раждане

Гр. Нови пазар

Вербувал го служител

Майор Светлозар Иванов Трошанов на 19.08.1987 г.

Ръководил го служител

Майор Светлозар Иванов Трошанов; ст. лейт. Пламен Петров Петев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

РУ-ГЩ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Секретен сътрудник

Псевдоними

Гаус

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 21214; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Отг. инженер в РРС-Варна от 01.01.1996 г. до 01.01.1999 г.

 

Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г.

 

 

Три имена

Огнян Георгиев Найденов

Дата на раждане

10.07.1949 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О. р. Георги Цолов на 05.11.1982 г., регистриран на 17.11.1982 г.

Ръководил го служител

О. р. Георги Цолов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ВГУ-03-02

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Бор

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Ръководител сектор от 13.11.199 5г. до 30.09.1997 г.

Началник отдел от 01.05.2006 г. до 31.12.2006 г.

Ръководител отдел от 01.01.200 7г. до 16.12.2007 г.

Ръководител направление от 17.12.2007 г.

 

За Огнян Георгиев Найденов липсват други данни по чл. 25, т. 3

 

 

 

Три имена

Петко Василев Шишманов

Дата на раждане

28.10.1934 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

Ст. лейт. Илия Недев Василев на 09.03.1968 г.

Ръководил го служител

Ст. лейт. Илия Недев Василев; ст. лейт. Радослав Петков Петрински ; ст. лейт. Божидар К. Антонов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ-НТР

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Секретен сътрудник

Псевдоними

Шуманов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело 10-2474; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1722/ 08.09.2008 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1972 г.

Публична длъжност или публична дейност

Ръководител сектор от 01.03.1993 г. до 31.12.1995 г.

 

 

 

Три имена

Петър Димитров Балкански

Дата на раждане

17.03.1939 г.

Място на раждане

с. Батин, обл. Русе

Вербувал го служител

О. р. Цвятко Пеков Велчев на 29.10.1958 г., регистриран на 17.11.1958 г.

Ръководил го служител

О. р. Цвятко Пеков Велчев; о. р. Ив. Начев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление V-V-VIII

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Байкушев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1684/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-34760.

Снемане от действащия оперативен отчет

1959 г.

Публична длъжност или публична дейност

Програмен директор от 01.06.1989 г. до 14.04.1990 г.

 

 

 

Три имена

Петър Йорданов Няголов

Дата на раждане

09.09.1953 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О. р. Николай Златков на 01.06.1984 г., регистриран на 06.06.1984 г.

Ръководил го служител

О. р. Николай Златков; о. р. Владимир Сапунджиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

СГУ на МВР-ДС-06-02 по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Андрей

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2240/ 15.05. 1990 г. с искане "да се унищожат регистрационните картони" на аг. "Андрей".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Ръководител екип от 01.09.1997 г. до 03.03.1998 г.

 

 

 

Три имена

Румен Георгиев Янев

Дата на раждане

08.08.1950 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О. р. Георги Безлов на 06.09.1983 г., регистриран на 12.10.1983 г.

Ръководил го служител

О. р. Георги Безлов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 06-04-03

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Жорж

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 919/ 21.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Жорж".

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор

 

 

 

Три имена

Рюстем Азис Мюмюн

Дата на раждане

25.09.1944 г.

Място на раждане

Гр. Кърджали

Вербувал го служител

О. р. Цено Иванов Върбанов на 07.12.1963 г., регистриран на 29.01.1964 г.

Ръководил го служител

О. р. Цено Иванов Върбанов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-II-ХV; ОУ на МВР-Кърджали-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Джан; Горан

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1147; протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-557 (Кж).

Снемане от действащия оперативен отчет

1968 г.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор в РРС-Варна от м. април 1990 г. до м. март 1992 г.

 

 

 

Три имена

Светлана Бончева Влайкова

Дата на раждане

05.11.1951 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал я служител

О. р. Страцимир Никифоров на 01.09.1988 г., регистрирана на 02.09.1988 г.

Ръководил я служител

О. р. Страцимир Никифоров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 06-01-05

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Антонов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Антонов".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Завеждащ редакция от 15.02.1986 г. до 04.12.1991 г.

 

 

 

Три имена

София Илиева Попова- Карапетрова

Дата на раждане

23.09.1955 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал я служител

Подп. Марин Стоянов Божков на 21.09.1988 г., регистрирана на 12.10.1988 г.

Ръководил я служител

Подп. Марин Стоянов Божков; лейт. Жеко Матев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Секретен сътрудник

Псевдоними

Станислава

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7000; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1991 г.

Публична длъжност или публична дейност

Отговорен редактор от 10.12.2007 г.

 

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г.

 

 

Три имена

Спасианна Лазарова Русева

Дата на раждане

03.09.1948 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал я служител

О. р. Петър Лазаров на 18.10.1968 г., регистрирана на 26.10.1968 г.

Ръководил я служител

О. р. Петър Лазаров; о. р. Господин Димитров Маджаров; о. р. Цветан Бузовски; о. р. Хр. Георгиев; о. р. Захари Петков; о. р. С. Григоров; о. р. Страцимир Никифоров;

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

СУ на МВР-ДС по линия на управление VI-I-I; ДС, управление VI-I-I, управление VI-I-II, управление VI-IХ-I, управление VI-I-V

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент, осведомител

Псевдоними

Селин

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Селин".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Отговорен редактор от 01.09.1986 г. до 31.12.1988 г.

Отговорен редактор от 01.04.1990 г. до 30.06.1993г.

Продуцент от 01.07.1993 г. до 01.11.1994 г.

Зам. главен редактор от 01.11.1994 г. до  17.12.1995 г.

Главен редактор от 18.12.1995 г. до 25.02.1997 г.

Директор от 26.02.97г.-18.07.97г.

Главен редактор от 19.07.1997 г. до 04.08.1997г.

Отговорен редактор от 05.08.1997 г. до 19.04.2001г.

Старши редактор от 20.04.2001 г.

 

 

 

Три имена

Стефан Димитров Митовски

Дата на раждане

04.05.1936 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О. р. Куцар Петров Иванов на 19.10.1972 г., регистриран на 21.10.1972 г.

Ръководил го служител

О. р. Куцар Петров Иванов; о. р. Георги Безлов; о. р. Юри Георгиев; о. р. Новак Новев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-III-II, управление VI-III-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Стоянов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-13270

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 01.01.1975 г. до 29.02.1993 г.

Ръководител екип от 08.05.1995 г. до 29.02.1996 г.

Отговорен редактор от 01.03.1996 г. до 31.09.1997 г.

 

 

 

Три имена

Стоян Вълков Михов

Дата на раждане

24.08.1937 г.

Място на раждане

с. Брестово, обл. Благоевград

Вербувал го служител

О. р. Цветан Любенов Тасков на 07.03.1969 г., регистриран на 07.04.1969 г.; о. р. В. Ников на 23.10.1981 г., регистриран на 02.12.1982 г.

Ръководил го служител

О. р. Цветан Любенов Тасков; о. р. Георги Гогов; о. р. В. Ников

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-V-II, ПГУ-отдел 04

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник

Псевдоними

Витоша; Станой; Стамен

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 4 – 2 бр.; дело Ф 1, а.е. 4562; протокол / 53/ 1985 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Витоша" – I-ПВ-750; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1722/ 08.09.2008 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1983 г.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 01.11.1976 г. до 31.03.1993 г.

 

 

 

Три имена

Тодор Вилхелм Ротермел

Дата на раждане

09.11.1930 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О. р. Димитър Ангелов Димитров на 26.05.1961 г., регистриран на 26.02.1964 г.

Ръководил го служител

Майор Илия Хр. Цонев; о. р. Здравко Стоянов; о. р. Иван Марценков; о. р. Станко Манов; о. р. Здравко Марков; о. р. Божидар Йотов; о. р. Любом. Алипиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

СУ на МВР-ДС, отдел II, отделение III по линия на ВГУ,

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Хофман

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32130; работно дело IР-5428-2 тома.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Завеждащ редакция от 01.07.1989 г. до 30.04.1991 г.

 

 

 

Три имена

Тодор Станев Тодоров

Дата на раждане

29.09.1948 г.

Място на раждане

Гр. Варна

Вербувал го служител

О. р. Славчо Магурев на 27.12.1969 г., регистриран на 31.12.1969 г.

Ръководил го служител

О. р. Славчо Магурев; о. р. А. Карталов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление II-VII-III, ОУ на МВР-Варна-ДС, ДС, управление II-ХI-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

осведомител

Псевдоними

Викторов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-971 и работно дело IР-6172 (налично).

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Отг. координатор от 01.05.1984 г.

 

 

 

Три имена

Христо Милев Христов

Дата на раждане

30.01.1940 г.

Място на раждане

Гр. Шумен

Вербувал го служител

О. р. Ангел Иванов Ангелов на 15.04.1970 г., регистриран на 22.04.1970 г.

Ръководил го служител

О. р. Ангел Иванов Ангелов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Шумен-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

осведомител

Псевдоними

Ванчо

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IО-47; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-477.

Снемане от действащия оперативен отчет

1973 г.

Публична длъжност или публична дейност

Завеждащ радио студио в РРС-Шумен от 01.03.1973 г. до 01.09.1985 г.

Отговорен инженер в РРС-Шумен от 01.09.1985 г. до 15.01.1993 г.

Главен инженер в РРС-Шумен от 15.01.1993 г. до 18.03.2004 г.

 

 

 

Три имена

Цанко Димитров Заечки

Дата на раждане

06.04.1945 г.

Място на раждане

с. Обел, обл. Благоевград

Вербувал го служител

Майор Валентин Григоров Ханджийски на 25.11.1988 г.

Ръководил го служител

Майор Валентин Григоров Ханджийски

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Благоевград, отдел ДС, отделение 03

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Огнянов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия го щатен служител; разходен документ, отчетен от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2891 (Бл).

Снемане от действащия оперативен отчет

1991 г.

Публична длъжност или публична дейност

Завеждащ редакция в РРС-Благоевград от 1989 г.  до  1992 г.

 

 

 

Три имена

Цвети Павлов Геров

Дата на раждане

04.12.1952 г.

Място на раждане

Гр. София

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, УБО

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 1568/ 16.05.1979 г. е назначен за разузнавач 3 степен.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. главен редактор от 01.08.1989 г. до 26.05.1991г.

 

 

 

Три имена

Цоня Луканова Събчева

Дата на раждане

10.11.1957 г.

Място на раждане

Гр. Бургас

Вербувал я служител

О. р. Никола Коцев на 06.05.1977 г., регистрирана на 25.05.1977 г.

Ръководил я служител

О. р. Никола Коцев; о. р. Пламен Денев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

СГУ на МВР-ДС-02-02; СГУ на МВР-ДС-06-02

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Лора

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2240/ 15.05.1990 г. с искане да се унищожат регистрационните картони на аг. "Лора".

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Програмен директор от 01.04.2001г. до 21.06.2001 г.

 

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 80| 8269 |18.12.2008 Парламентарният Дядо Коледа носи към 2000 лв. на депутатски калпак . 10| 4672 |18.12.2008 Финансовият министър не разбирал дебата за програмата ин-витро . 4| 4767 |18.12.2008 Зърнопроизводителите продължават протеста . 16| 5536 |18.12.2008 Застреляха Патилов, близък до Японеца

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads