Реклама / Ads
14| 6223 |31.08.2009 НОВИНИ

Режат от власт 13 топ-началници?

.
Топ-шефовете на 13 държавни агенции ще се простят с постовете си до есента заради закриването им.Христо Миленков, Стефко Бурджиев, Светослав Мичев, д-р Сергей Цочев, Николай Боршуков, Таско Ерменков, Христо Монов, Анелия Крушкова, Борислав Георгиев, Пламен Вачков, Стоян Сталев, Тодор Николов и Миглена Павлова ще станат жертва на новата структурна реформа, която гласи правителството.
 

Заедно с тях бюджетът ще се освободи от издръжката на близо 1 200 чиновника и ще икономиса милиони, отпускани до сега за съществуването на държавните агенции.

Смелата идея за реформа обяви днес финансовият министър Симеон Дянков. Той обясни, че някои от агенциите ще бъдат трансформирани в изпълнителни, като част от служителите им няма вече да са само в София, а ще се изтеглят към Пловдив, Ловеч, Стара Загора и други градове. За тях ще отговарят министрите, а хората, които трябва да предоставят услуги по линия на тези агенции, ще го правят по места, за да бъдат полезни. Проблемът им сега е, че никой не носи отговорност по тези структури, обоснова намерението си финансовият министър.

За обществото и до сега не бе тайна, че много от ръководните постове по агенциите се раздаваха за удовлетворяване на партийни амбиции и уреждане на свои хора. Затова и до днес някои от агенциите се ръководят от „професионалисти” , облужвали по няколко правителства и политически централи, чак от времето на Жан Виденов. Агенцията „Държавен резерв и военновремени запаси” пък доби печална слава след разкрития за милиони лева далавери и изчезнали запаси, които прокуратурата разследва. Името на Агенцията за приватизация нашумя наскоро, след като новото правителство разкри, че не са събрани милиони от приватизираните предприятия, а бюджетът е ощетен.

Бърз преглед по сайтовете на държавните агенции показва, че на много от тях информация за дейността им не е обновявана от месеци. Липсват данни за числен състав и основни функции и дейности. Така например Агенцията за закрила на детето от 26 юни не е публикувала нови информации за работата си.

От 6 юли не е актуализирала дейността на сайта Агенцията за ядрено регулиране, а Агенцията за чуждестранни инвестиции продължава да държи като топ-новина вече 40 дни клетвата на правителството на ГЕРБ в парламента. Държавната агенция за бежанците пък единствена е обявила щатните си бройки – 156.

Единствен шанс да запази статута си има Държавната агенция за българите в чужбина, с председател Райна Манджукова.

Кои са фаталните 13 държавни агенции, които правителството ще закрие:


Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
издава и отнема лицензия за извършване на дейност, като стокова борса и регистрация за брокер, за организиране на стоково тържище и пазар на производителите.

Контролра стоковите борси и тържищата, техните членове и брокерите за законосъобразното осъществяване на дейността им.

Води регистри за лицензираните стокови борси, регистрираните стокови тържища, пазар на производителите и брокери.

Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита"
е основна част на Единната спасителна система на страната. Основните и дейности са насочени към защита на населението, на националното стопанство, на материалните и културните ценности.

 Службата организира и провежда спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия.

Националната служба и нейните териториални структури изпълняват задачи по защитата в мирно и военно време.

Държавна Агенция за Бежанците има 4 поделения в страната: Регистрационно-приемателният център – с. Баня, община Нова Загора, Регистрационно-приемателният център – София, Интеграционният център – София, Транзитен център – с. Пъстрогор, община Свиленград.

От началото на годината до 31 юли в агенцията са потърсили закрила 472 лица 43 държави. Статут на бежанец е предоставен на 24 лица от 8 държави, а хуманитарен статут на 148 лица от 8 държави. Статут на бежанец е предоставен на 222 лица от 38 държави.

Агенцията за ядрено регулиране осъществява държавно регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво. Тя е независим, специализиран орган на изпълнителната власт.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” е специализиран орган на Министерския съвет за провеждане на държавната политика в областта на натрупването, съхраняването и използването на държавните резерви и военновременните запаси на страната в съответствие с интересите на националната сигурност.

Агенцията организира и контролира създаването, съхраняването, опресняването, отчитането и опазването на държавните резерви и военновременните запаси; предлага за утвърждаване от Министерския съвет на номенклатурата и нормативите за държавни резерви; внася отчети за дейността си пред Министерски съвет и пред Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната.

В системата на държавния резерв се съхраняват горива, химикали, хранителни стоки, черни и цветни метали, резервни части, дървен материал и хартия, лекарствени средства, болнично и санитарно имущество, апаратури и инструментариум.

Агенцията по енергийна ефективност /АЕЕ/ е създадена през 2002 . Дейноста и е насочена към активно сътрудничество с министерствата и ведомствата, браншовите организации, областните администрации и органите на местната власт и със стопанските субекти. Оказва им експертно съдействие за: разработка на програми и проекти за повишаване на енергийната ефективност, трансфер на технологии, знания и опит в областта на ЕЕ, осигуряване на средства за съфинансиране на програмите и проектите по т.1 от европейски програми и фондове за икономическо и социално сближаване, както и от други национални и чуждестранни програми, спонсори и институции, изпълняване на проекти за подобряване на ЕЕ, участие в разработване на проекти за нормативни актове, хармонизирани с европейското законодателство, методики за оценки и маркировки, свързани с рационалното използване на енергията, предлага разработването и усъвършенстването на стандарти в областта на енергийната ефективност с цел хармонизирането им с европейските норми и стимулиране повишаването на енергийната ефективност при потребителите на енергия.

Агенция за хората с увреждания създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания, води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания; разрешава производството, вноса, продажбата и поддръжката на помощни средства, приспособления и съоръжения; контролира спазването на утвърдените критерии и стандарти за предоставяне на помощни средства; разработва програми и финансира проекти за стимулиране стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания; финансира целеви проекти и програми на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Държавна агенция за закрила на детето е специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето. Работи за преодоляване на физическото, психическото, сексуалното насилие и експлоатация, и как да бъдат избегнати от децата.

Държавната агенция по туризъм разработва краткосрочни концепции и програми за развитие на туризма и предлага на Министерския съвет за приемане стратегия за развитие на туризма. Организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт, извършва регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност и категоризация на туристически обекти в предвидените от закона случаи.

Мисията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е да допринася с дейността си за изпълнение на националната стратегическа цел: България да бъде страна с устойчиво икономическо развитие, конкурентоспособна икономика и благоприятна бизнес среда, при запазване на обществения интерес, чрез:
• защита на живота и здравето на хората, интересите на потребителите и опазването на околната среда;
• осигуряване на условия за предотвратяване на нечестната конкуренция;
• подпомагане функционирането на националната система за оценяване на съответствието;
• ефективен и ефикасен надзор на пазара, метрологичен и технически надзор.

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/ осъществява държавното управление в областта на информационните технологии, съобщенията и информационното общество в България. ДАИТС подпомага развитието на мрежите за сигурност и отбрана.

Синхронизира и активно участва в развитието на информационните и комуникационните технологии в държавния сектор, координира дейностите на информационното общество по отношение на настоящото и бъдещото му развитие на международно и национално ниво.

Основна задача на Българската агенция за инвестиции е да съдейства на потенциални и настоящи инвеститори да проучат инвестиционните възможности в България и да осъществят инвестиционни проекти "на зелено" в страната.

Агенцията за приватизаци
я (АП) е създадена през 1992 година със Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия. По този закон агенцията беше компетентна за раздържавяването на големите държавни предприятия в страната, докато по-малките и средни фирми се раздържавяваха от отрасловите министерства.

С приемането на Закона за приватизация и следприватизационен конктрол, през 2002 година, цялата дейност по приватизацията на държавното участие в предприятията беше съсредоточена в Агенцията за приватизация.

Приоритет на Агенцията по обществени поръчки е да осигури ефективност на системата за обществени поръчки в България, съблюдавайки принципите за:
• публичност и прозрачност;
• свободна и лоялна конкуренция;
• равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Информацията за дейността на държавните агенции е взета от сайтовете им.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 19| 5289 |25.08.2009 В. Лечева: Консумиращите властта си разчистват пътя с един изстрел . 13| 4537 |09.08.2009 Първанов пак предпазлив към новата власт . 11| 8131 |07.08.2009 Подгониха любимец на властта заради ремонт на министерство . 1| 6256 |29.07.2009 Б. Борисов сдава властта в СОС

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads