Били са необходими 20 години на изследователите, за да съберат необходимите доказателства, че това е точно гробът на Аристотел.

 

Разкопките на мястото започват още през 1996 година.

 

Открити са 50 монети от времето на Александър Македонски (чийто учител е Аристотел). Аристотел умира през 322 година през 322 г. пр. Хр. в Халкида и останките му по-късно са били пренесени в родния му град Стагира.