Реклама / Ads
9| 8553 |20.06.2008 МИСТЕРИИ

ТЕСТЪТ ПО БЕЛ - гимнастика за ума

.
Седмокласниците, кандидатстващи за елитни гимназии, решаваха днес тест по БЕЛ и писаха преразказ. Желаещите да се пробват на теста, могат да го направят във Frognews.bg, сайтът на МОН пак зацикли.

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 5. вкл.


В древна Елада най-свещеното късче земя е Олимпия, чието име и традиции са живи и сега. Нейният разцвет започва, когато дорийците издигат тук светилище в чест на бащата на боговете – Зевс.
Името на древния град се свързва с най-известните състезания, т.нар. олимпийски игри. Херакъл, великият митичен герой от древността, се смята за основател на игрите, организирани в чест на Зевс, които в продължение на около 1 200 години – от 776 г. пр.н.е. до 393 г. от н.е. – се провеждат на всеки четири години.
Център на археологическите разкопки в Олимпия е дорийският храм на Зевс от времето между 470 и 456 г. пр.н.е., където първоначално се намира огромната статуя от злато и слонова кост на седящия Зевс Олимпийски, дело на Фидий. Храмът на богинята Хера, разположен северно от храма на Зевс, принадлежи все още на античната епоха. В него са запалвали олимпийския огън.
Стадионът на Олимпия е мястото, където са се провеждали олимпийските игри. Той е с дължина почти 193 м и с дълъг цилиндричен вход, наричан крипта. Там са допускани като участници и зрители само мъже. Единствената жена, която е допускана по време на игрите, е жрицата на богинята Хера. Във всички времена стадионът е възприеман като природна даденост. Зрителите са седели не върху помпозни мраморни стъпала, а върху земни насипи.


1. Коя е темата на текста?
А) първите олимпийски игри
Б) древният град Олимпия
В) стадионът на Олимпия
Г) храмовете в Олимпия


2. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?
А) Единствената жена, допускана да присъства на игрите, е богинята Хера.
Б) На олимпийския стадион зрителите са седели върху мраморни стъпала.
В) Статуята в дорийския храм на Зевс е изработена от Фидий.
Г) Храмът на Зевс е разположен северно от храма на богинята Хера.


3. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текста?
А) Дорийският храм на Зевс е от V в. пр.н.е.
Б) Херакъл се приема за основател на олимпийските игри.
В) Олимпийския огън са запалвали в храма на Зевс.
Г) Стадионът на Олимпия е с дълъг цилиндричен вход.


4. В какъв залог е глаголната форма в подчертаното изречение в текста?
(Отговора запишете в листа за отговори.)


5. Как е осъществена връзката между първото и второто изречение в последния абзац от текста?
А) чрез контекстови синоними
Б) чрез лексикално повторение
В) чрез лично местоимение
Г) чрез показателно местоимение

6. В коя от думите е допусната правописна грешка?
А) въплъщение
Б) преусмисляне
В) препятствие
Г) безспорно


7. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
А) голяма, поляни, засмяни
Б) отегчителен, сватба, смекча
В) иззвъня, отенък, поддръжка
Г) военнопленник, странноприемница, племеница


8. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
Машинописката (А) се оказа идеялният (Б) сътрудник – сдържан (В) и коректен (Г).


9. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
А) Кандидат-гимназистите трябва да подадат документи до 6 юни.
Б) Тя мечтаеше да се отдаде на оединение и хубаво да си почине.
В) Двадесет годишната учителка Райна Попгеоргиева ушила знамето на свободата.
Г) От време навреме преваляваше слаб снежец.


10. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?
Не ме учи с кой (А) да се срещам, а мисли за своите (Б) собствени проблеми, защото няма на кого (В) да се оплачеш и никой (Г) не може да ги реши вместо теб.


11. В кое изречение е допусната граматична грешка?
А) Игумена го няма в манастира и Илийца моли Евтимий да прочете молитвата за здраве.
Б) Бургаска и Варненска област бележат висок икономически ръст.
В) В стиховете си поетът възпява своя роден край.
Г) Една фраза може да се произнесе по два начини.


12. – 14. Коя е правилната форма на думата в скоби?
(Съответния отговор запишете в листа за отговори на предвиденото място.)
12. Иван е (най-добър) човек, когото познавам.
13. Оригиналът е изгубен, но се пазят три (препис).
14. Господине, бъдете (откровен) и ни разкажете всичко, което сте (видял).
15. – 16. При коя от двойките думи отношението е като в посочената двойка?


15. паметник – гранит
А) вилица – ястие
Б) килия – затвор
В) скрин – махагон
Г) страница – книга

16. ковач – чук
А) рибар – риба
Б) автомонтьор – кола
В) шивач – игла
Г) учител – ученик


17. В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?
А) костелив орех – на пух и прах
Б) излизам от кожата си – наливам масло в огъня
В) заравям томахавката – играя си с огъня
Г) отгоре-отгоре – надве-натри


18. Коe словосъчетание може да се постави на празното място в изречението?
Всички медии отделят................ на събитието.
А) важно значение
Б) голямо внимание
В) главен акцент
Г) основна тема


19. Какви са подчертаните думи в изречението от лексикална гледна точка?
(Отговора запишете в листа за отговори.)
Всички от голямата компания оживено и шумно обсъждаха предстоящата изпитна кампания.


20. Кое от посочените фразеологични словосъчетания е със значение променя поведението си?
А) запъва се като магаре на мост
Б) хвърля ръкавица
В) запява друга песен
Г) обира си крушите


21. Посочете вида на изречението по състав.
Наредени на дълга печална върволица, проточена като голяма гъсеница из полето, селяните – измъчени, боси, гологлави – мълчаливо вървяха след белите черковни хоругви.
А) сложно съчинено изречение
Б) сложно съставно изречение
В) сложно смесено изречение
Г) просто разширено изречение


22. В кой ред всички думи са предлози?
А) към, срещу, в
Б) не, без, нали
В) през, върху, аз
Г) до, ала, кога

23. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изреченията?
Пътечката криволичеше между стари камъни. По пътя ни примамваха гроздове зрели къпини.
А) по време
Б) по наклонение
В) по залог
Г) по спрежение


24. С каква част на речта е изразен подлогът в изречението?
(Отговора запишете в листа за отговори.)
Двамата очакват с нетърпение решителния миг.


25. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено определително?
А) Който е гладен, и неканен ще дойде.
Б) Краят на страшната суша, която изпогори всичко, вече наближаваше.
В) Колко е важно първото впечатление, той и не подозираше.
Г) Гледаше звездите горе, без да ги вижда.


26. В кое от изреченията НЯМА обособена част?
А) Ужасена от писъка на рожбата си, тя тичаше нагоре-надолу из гората.
Б) В стаята, подпрян на стол, стоеше новодошлият.
В) По един път, който излизаше иззад хълма, минаваха коли.
Г) Всички – и млади, и стари, го уважаваха.


27. В каква последователност изреченията образуват смислово и логически свързан текст?
(1) Това романтично поверие очевидно не е възникнало случайно, тъй като пеперудите са едни от най-красивите живи същества на нашата планета. (2) Древните римляни са вярвали, че пеперудите произлизат от цветчетата, които са се откъснали от стъблата си. (3) В животинския свят с тях могат да си съперничат по хубост на багрите и изящество на формите само някои тропически птици, риби и корали. (4) В умерените географски ширини обаче, сред които се намира и нашата страна, пеперудите са несъмнено най-красивите животни.
А) 2, 1, 3, 4
Б) 4, 3, 1, 2
В) 1, 2, 3, 4
Г) 3, 4, 2, 1


28. Определете вида на подчиненото изречение в състава на сложното изречение.
(Отговора запишете в листа за отговори.)
Трудно е да се приеме истината.


29. В кое изречение НЕ е употребено съставно глаголно сказуемо?
А) Сигурен съм, че мога да се справя със ситуацията без чужда помощ.
Б) Още с идването си лястовиците се заловиха да поправят гнездата си.
В) Впечатлена от древния град, тя цял ден не спря да говори за него.
Г) Висша мъдрост е да различаваш доброто от злото.

30. С кой от посочените изрази ще довършите изречението, за да съдържа то сказуемно определение?
Майстор Манол...
А) гледаше доволно от чардака на къщата си
Б) гледаше от чардака на къщата си със задоволство
В) гледаше доволен от чардака на къщата си
Г) гледаше от чардака на къщата си и беше доволен


31. Колко определения има в изречението?
(Отговора запишете с думи в листа за отговори.)
През малкото прозорче на хижата се подаваше рошавата глава на пазача, който тревожно наблюдаваше децата си.


32. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
А) Възрожденският дух на Копривщица се усеща както в старите църкви, така и в родните домове на Димчо Дебелянов, на Любен Каравелов и на Георги Бенковски.
Б) Необяснимо вълнуващо е да си на връх Шипка при ветровито време.
В) Националният музей „Самуилова крепост”, разположен край Петрич, пази част от
историята.
Г) Дали защото архитектурата на Несебър е средновековна или защото градът има уникалната атмосфера, но той привлича все повече туристи.


33. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
А) Една минута глупост, разрушава труда на три часа мъдрост.
Б) Ще дойде да му помогне само който го уважава и го разбира.
В) Не разбрах какво прави, въпреки че го наблюдавах през цялото време.
Г) Може да си разочарован, ако не успееш, но си обречен, ако не опиташ.


34. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?
А) Мисълта, че ще замине веднага, не го напускаше. Б) Чашата, която беше донесло момичето стоеше на масата. В) Свърших работата, която ми беше възложена и, която ме тревожеше постоянно. Г) Още когато изтеглиха темата беше очевидно, че всички ще пишат много.


35. Колко запетаи са пропуснати в изречението?
(Отговора запишете с думи в листа за отговори.)
Мястото дето друг път се синееха гордите вълни на Дунава сега беше една бяла поляна която на юг се свършваше с висок бряг дето грачеха чавките а на север се сливаше с безкрайната влашка равнина.


36. В кой от редовете вярно са свързани цитат и литературна творба?
А) „… Народ без жертви не е народ” – „Маминото детенце”
Б) „…било постлано черно-жълто китено чердже, на което седели две лебеници” – „Немили – недраги”
В) „… Тя, кай, на сто години я се появи веднъж, я не, ама който я види, от каквато и болест да е болен, оздравя!...” – „Една българка”
Г) „… в гърдите ми под скъсаната овчарска абица биеше едно мъничко сърце, безкрайно влюбено…” – „Ангелинка”

37. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:
Художественият детайл „две черни точки”, отнасящ се за очите на Нено от повестта „Маминото детенце”, носи внушение за...
А) прекомерното богатство на героя
Б) бездуховната същност на чорбаджията
В) умствената му ограниченост
Г) липсата на възвишени пориви и идеали


38. Кой от посочените художествени образи представя границата между родината и чуждата страна в стихотворението „На прощаване”?
А) „бащино огнище”
Б) „хоро весело”
В) „тиха бяла Дунава”
Г) „тежка чужбина”


39. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:
Картината на смъртта в Ботевото стихотворение „На прощаване” предхожда картината на победата, защото...
А) лирическият герой търси в смъртта спасение от поробителя
Б) бунтовникът съзнава, че поема по път, изпълнен с опасности и риск
В) в борбата с вековния враг смъртта е по-вероятният изход
Г) юнакът знае, че пътят към победата минава през скъпи жертви


40. С кое от посочените произведения свързвате подзаглавието 11 август 1877 г.?
А) „Немили – недраги”
Б) „Опълченците на Шипка”
В) „Една българка”
Г) „Маминото детенце”


41. На кой ред цитатите НЕ очертават контраста между двата типа човешко поведение – на баба Илийца и на Евтимий, представено в разказа „Една българка”?
А) „... Нали сме христиени...” – „... Какво ще обаждаш и какви христиени?…”
Б) „… нищо тук не оставям да припари” – „И хляб ще ти донеса, и някоя друга дреха...”
В) „И хляб ще ти донеса, и някоя друга дреха...” – „Как къде? Ами у дома!”
Г) „Ти си луда!” – „Луда, не луда, ще вървя.”


42. Коя от изброените стилистични фигури и тропи НЕ откривате в цитирания откъс от разказа „Една българка”?
Тя удвои, утрои усилията си, нейните изпечени селски ръце се напънаха, мишците ù сдобиха стоманена пъргавина и сила, кокалите ù изпращяха от напрягане и горещ пот рукна от лицето ù. Запъхтяна, уморена, като че е изсякла кола дърва, тя се изправи, отдъхна малко и пак го хвана.
А) градация
Б) метафора
В) антитеза
Г) сравнение

43. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:
В първа глава на повестта „Немили-недраги” от Иван Вазов надписите и изображенията по кръчмите и по кафенетата, държани от българи, разкриват...
А) безкористното родолюбие и свободолюбието на емигрантите
Б) ненавистта на поборниците за народна свобода към турския поробител
В) революционния дух на предосвобожденската епоха
Г) безверието на хъшовете и жалкото им настояще в чужбина


44. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:
Преминаването на Македонски през Дунава...
А) е един от най-драматичните епизоди в повестта „Немили-недраги”
Б) разкрива физическата издръжливост, силата на духа и жертвоготовността на хъша
В) подчертава чувството му за дълг и отговорност при изпълнение на възложената задача
Г) показва колебанието и нерешителността като същностни черти от характера на хъша


45. Кой от цитираните стихове от одата „Опълченците на Шипка” има характер на развръзка?
А) „Изведнъж Радецки пристигна със гръм.”
Б) „Грабвайте телата!”– някой си изкряска
и трупове мъртви фръкнаха завчаска…”
В) „Пристъпи ужасни! Дванайсетий път
гъсти орди лазят по урвата дива…”
Г) „Бури подир бури! Рояк след рояк!”


46. Кое от посочените словосъчетания НЕ се свързва с описанието на Ниагарския водопад?
А) „воден елмазен прах”
Б) „кипяща пенлива маса”
В) „трептяща маса от къдрави снопове пяна”
Г) „вечно танцующа балерина”


47. Защо 12-годишното момче в разказа „Ангелинка” от Елин Пелин целува ръката на леля Дъмша?
А) етикетът изисква да се целува ръка на дамите
Б) принуден е от леля Станка да изрази уважение
В) вижда доброта и обич в очите на леля Дъмша
Г) защото се страхува да не я разсърди


48. Кой от художествените детайли НЕ съдържа характеристика на душевното състояние на Гунчо от разказа „По жицата”?
А) „поясът му оръфан, потурите – също”
Б) „затегли без нужда ту мустаците си, ту брадата си”
В) „Гласът му трепна и той замълча.”
Г) „погледът му, пълен с грижа, тъй си и блуждаеше”

49. Посочете вярното твърдение:
Младите и усмихнати очи на Нонка от разказа „По жицата” от Йордан Йовков са израз на ...
А) страданието ù
Б) жаждата ù за живот
В) тревогата ù
Г) отчаянието ù


50. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:
А) Речта на Странджата от повестта „Немили-недраги” извисява духа на хъшовете и откроява светлите им идеали.
Б) В разказа „По жицата” бялата лястовичка е символ на надеждата за щастие и за изцеление.
В) В повестта „Маминото детенце” даскал Славе е наречен знаменит казанлъшки педагог, защото притежава и прилага изключителни педагогически умения.
Г) В стихотворението „Българският език” родното слово е наречено свещено, защото е съхранило българския дух през вековете на изпитания и чрез него се осъществява духовната приемственост

Текстът за преразказ - в рубрика "Арт джунгла" на Frognews.bg

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 3| 7405 |08.06.2008 Библейското в името "Александър Томов" определи съдбата му . 9| 8519 |31.05.2008 Секретност и нецензурни рими покриха матурите . 35| 38474 |26.05.2008 Зловещ часовник предсказва човешка смърт до секунда . 42| 14148 |24.05.2008 Азбучните истини на Кирил и Методий - скандалните разкрития на Лев Шилник

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads