Реклама / Ads
49| 26616 |09.05.2010 МИСТЕРИИ

Втората световна война – окултният фронт

.
Втората световна война е кулминацията на сблъсъка на военната и икономическа мощ не само на най-големите колониални държави в света, но и арена на колосална битка между мощни мистични сили, залогът, в която е християнството.
Още от средата на ХIХ в. човечеството е наясно, че стои на прага на нова епоха, която ще доведе до планетарно обединение. Западната християнска култура е доминираща, но тя въвежда своето господство над останалите народи по един арогантен и насилнически начин, пръвръщайки ги в колонии и изсмуквайки икономическия и политическия им потенциал. Начело на тази политика е Британската империя, която през ХIХ контролира огромни територии върху всички обитаеми континенти на Земята. Не се знае от масовата публика, но Англия по своето духовно естество в общия човешки организъм, е призвана да обедини човечеството на принципа на взаимната толерантност и зачитане на правата на всяка нация. Нещо, което тя не прави и още в началото на своята експанзия се отклонява от тази задача и превръща цели народи в свои роби. Подобна политика разбира се, имат и Русия, и Испания, и Франция. Неистова конкуренция съществува и между самите тях. В края на ХIХ в. към тази група се прибавя и една нова сила – Германската империя на Бисмарк, т.нар. Втори райх. Нейните апетити не са по-малки, а зараждащата се икономическа и военна мощ на обединена Германия, е с огромен потенциал. Сблъсъкът за преразпределение на липсващите вече колониите е неизбежен. А невидимата цел на световната политика, която тогава дори не се осъзнава, но вече е начертана, си остава – обединението на планетата. Как? Това зависи от всички народи.

В тези процеси колонизираните народи в Азия и Африка също вземат дейно участие. Опитът им да се противопоставят военно или политически на агресорите не водят до съществени резултати. Затова се прибягва до други мерки, които се оказват доста ефикасни. В един момент в средата на ХIХ век, западният човек е повлиян от много нови и мистични течения и общества, които бавно, но устойчиво проникват в съзнанието му. Колонизираните народи и особенно Индия са много по-стари и опитни в окултно отношение и притежават изключителни духовни техники, чрез които могат да въздействат ментално върху съзанието на незащитения и горделив западняк. А той, бидейки преди всичко християнин напълно е забравил, че в политиката му спрямо другите народи няма нищо християнско. /грабежите, убийствата, лицемерието и алчността не са повод за гордост на никое християнско правителство/.

Така в западното общество от средата на ХIХ г. бавно започват да се появяват учения с хиндуиски, будиски и шамански привкус, адаптирани специално за свръхегото на колонизаторите. Започва отдалечаването на западните общества от най-същественото за тях, това което им е давало силата – християнството.
През 1875г. се създава Теософското общество, което в рамките на няколко десетилетия се просмуква в голяма част от политическите и културни среди на запад. То има централи в повечето европейски страни, както и в Индия и в САЩ. Теософите се интегрират към много други окултни общества, както например към пангерманското общество Туле, което първо подкрепя Хитлер в пътя му към властта (https://frognews.bg/news_22437/Hitler_-_manipuliran_okultno). Те поддържат пред нацистите идеята за спящите атланти в пещерите на Тибет и възможността те да се събудят, за да подопомогнат създаването на раса от свръххора. През 30-те години тибетските лами пълнят Германия и внушават допълнително чувството на нацистите за избраност и победа. След това съюзниците поеха щафетата.

В същото време има данни от в книгата на Рене Генон, един от най-големите познавачи на индийската култура от началото на ХХ век. „Историята на една лъжлива религия – теософията”, в която той публикува документи, с които доказва, че създаването и контролът над теософското общество е на английското разузнаване. Известният случай с Кришнамурти (според тях новият прероден Христос), също е дело на тези сили, а Ани Безант и Чарлз Ледбитър, които оглавяват Теософското общество, не са нищо повече от служители на това разузнаване.
По повод на вдъхновителите на теософите има и още факти. Всеизвестно е, че учителите, които диктуват на Елена Блаватска и Елена Рьорих съответно „Тайната доктрина” и „Агни йога” са т.нар. махатми Мория и Кут Хуми. По повод на техни портрети, рисувани от Н. Рьорих, които се продават в България, Учителят казва:”... Те се продават тук, за да отклоняват ученици от Школата, защото Мория и Кут Хуми са учители на Черната ложа. И този, който ги е нарисувал, е ученик на същата Школа и е техен ученик.”

Така западния свят става заложник на различни адаптирани за европееца окултни течения, зад които стоят сложни и противоречиви интереси, както на Англия, Германия и Русия, така и на определени среди в Индия и Тибет. Доказателство за това е, че Великите сили непрестанно се домогват до Тибет и експедициите натам не стихват.
В стремежа си да запазят колониалното си могъщество и власт, англичаните търсят всякакви методи и средства, включително и проникване чрез поставени лица в в духовните устои на индийската религия (посочената по-горе Ани Безант е толкова близко приемана в Индия като духовен водач, че става и председател на партията Индийски национален конгрес). Англичаните не осъзнават, че вървят срещу самите себи си, опитвайки се да контролират сили, над които нямат власт. Те, както и Хитлер /случаят с Тибет/ се оказват подхлъзнати от мощни и невидими окултни същности, чиято цел бе, както отмъщението, така и елиминирането на християнството на Запад. В този невидим духовен фронт Британската империя допуска много грешки и вместо да запази властта и богатството, в края на краищата ги загубва.

В поредицата от тези грешки е и отношението на Обединененото Кралство към България, която се оказва, че е с ключова роля в световната политика. След Берлинският договор от 1 юли 1879г., според който по инициатива на Англия и срещу Русия, България е разделена, отношенията между новообразуваната Германска империя и Русия се влошат дотолкова, че още на 7 октомври същата година, се създава военен съюз между Германия и Австро-Унгария, който поставя началото на бъдещия Троен съюз. Малко по-късно Бисмарк убеждава и Италия да се присъедини към пакта. Така Берлинският договор формално стои в основата на първото обединение на по-малките Велики сили към бъдещата страшна война. Същевременно Берлинският договор нанесе много щети на България, една от които беше и срещу мисията на Мировия Учител. Малко българи знаят, че през 1864г. у нас се ражда Петър Дънов, изпратен като Всемиров Учител. „Преди 2000г. в Назарет се роди Синът, а през 1864г. в България дойде и говори Бащата”. Той е тук, за да направлява и смегчава всички процеси на земята в момента на големия преход към новата епоха в края на ХIХ, и първата половина на ХХв. Поради това Берлинският договор не касаеше само съдбините на България, която трябваше да бъде в границите, определени в договора от Сан Стефано, а и много от световните процеси. По този повод Учителят в началото на ХХв. казва: „Никой не трябва да коригира Божествения план /единна България/ и затова Англия ще си плати с разрушаването на Английската империя.” И още във връзка с присъединяването на България към Тройния съюз през 1915г. Той казва: „Страданието на България се дължи на Англия. Тя имаше възможност да поправи своята грешка от Берлин. В 1914г. в началото на Европейската война, България искаше да тръгне с Англия, но Англия я тикна да върви с Германия, за да бъде бариера между Русия и Цариград..”
Нещо повече, Англия застава и в основата на Версайския мирен договор, който е пряката причина за продължението на войната през 1939г. Победата не прави империята по–милостива, напротив тя не само унижава Германия и България, но е и пряк виновник и за умаломощаването на съюзника си - Русия. „Англия не се коригира през 1918г. Тя воюва заедно с Русия. Тя постъпи лошо с Русия. Не и дадоха нищо, а и закараха и оставиха в Русия болшевизма в наследство. Англия е причина за болшевизма в Русия и да се дадат милиони жертви през време на революцията.”, Изгревът, т.1

Алчност, подлост и противостояние между християни, неистова борба за световно надмощие и смазване на всякаква конкуренция. Европейските народи се държат като зомбирани и унищожават сами себе си. Бързата и лесна война от 1914г. се проточва и води до милиони жертви и икономическо опустошение. След нея от Германия са отнети африканските колонии и са наложени ужасни репарации, Русия е съсипана, християнството дискредитирано, експанзията и към Китай и северна Индия осуетени, САЩ са унижени заради неприемането на 14-те точки на президента Удроу Уилсън /става въпрос за мирна програма, която е трябвало да спаси Русия от болшевиките, а Германия от срам/, България е в тотален глад и мизерия, останалите европейски народи също. Нещо повече, войната просто затихва, но не свършва. Започва подготовката за следващата, много по-унищожителна и по-кръвопролитна, тази, в която Хитлер беше главен изпълнител. Англия преминава всякакви граници на нормалното поведение. Учителят казва: „Днешната война се дължи на източните братства, които натикаха европейските народи във война, за да могат да се отърват техните народи от европейския гнет. Но това са методи на Черната ложа на тези източни братства. Сега е борбата между двете ложи – Бялата и Черната ложи. Адептите на източните народи са причина за раздухването на войната между европейските народи. Чрез действуват чрез методите на Черната ложа – чрез внушение.... Невидимият свят ще иска контрибуции за пролятата германска и руска кръв.”
Главно Англия, но и Германия, а и Русия /подведени по нея/ отстъпиха от християнството, съюзиха се със сили чужди вече на техния свят /хиндуизъм, будизъм, пангерманизъм /езическите вярвания на готите/, щаманизъм /Тибет/, анархизъм и комунизъм /безбожие/ и си платиха горчиво за това. България също не остана по-назад. Подобно на евреите преди 2000г. и ние не познахме Бог сред нас и мисията ни на християни и разпространители на Словото и си заплатихме затова с поредица от национални катастрофи и болшевизъм. Земята ни е населена с атеистично възпитаван народ, безсилен да се справя с диктатура и без стремеж към свобода и отговорност.
Англия на пръв поглед победи във войната, но всъщност загуби най-много, защото след 1945г. бе лишена от своята толкова старателно крепена империя, както и от първото място в света. Остана и да се съобразява с новата сила – Съединените американски щати. Германия бе разделена на две, както когато и в Берлин преди време България беше разделена на две, а Русия продължи да тъне в болшевизъм, разпространявайки го не без съгласието на Англия и САЩ към съседните народи. Противопоставянето между християнските държави вече като студена война продължи.

Впоследствие западните нации благодарение на помощта на САЩ успяха да възстановят своите икономики и да се превърнат отново в световни политически и икономически лидери, Европа се обедини и отново тръгна напред. Но въпреки всичко почти никой от европейските народи, а и самите Съединени щати и Русия не си взеха духовни поуки от Втората световна война. Тормозът над Третия свят, който захранва богатите бели страни продължава, а алчността им не знае граници, като дори християнските цености се приемат като повод за раздаване на подаръци, безкрайни пътувания и развлечения и печелене на пари чрез проповеди. Нараства и тоталното неразбиране на опасността от източните практики, които просто заливат християнския свят. Напротив, те са даже насърчавани и толерирани, защото много префинено и добронамерено поощряват егоизма, самомнението, вярата единствено в човека, консуматорското отношение към света и отричането на християнството като единствения път за спасение. Изпаднали в духовна безпътица, потънали в жажда за поглъщане и надпревара за пари и удоволствия, ние не осъзнаваме духовното си връщане назад. Навсякъде се проповядва йога, рейки, доаизъм, хиндуизъм, теософия, ментални практики, учението на новата епоха, което е смесица от всичко това, универсална енергия, виолетови деца и какво ли още не. (вж. https://frognews.bg/news_22905/Silata_na_mentalnite_tehniki/ ) Проповядва се идеята, че между ученията може да има синтез, а той е възможен толкова, колкото между мухала и прясната храна. И това бавно ни разболява, защото сблъсква огромни разнородни енергии, старото и новото.
С алчността си Великите сили и особенно Англия през ХVIII- ХIХв, а в момента и САЩ, Европа и Русия задвижиха сили, които подриват из основите т.нар златен милиард, който сам си реже клона, на който стои. През 1979г. на световния индуски конгрес неговият председател казва „Нашата мисия на Запад се увенча с фантастичен успех. Индуизмът се превръща в доминираща световна религия, и краят на християнството е близо.” А някои си мислят, че владеят света?! Световното производство и цялата ни материална база е в Китай, а и Тибет също?! Никой обаче не се замисля затова и когато му се наложи няма ли да бъде късно?

Христос поставя началото на нова ера на човечеството, на неговото възвръщане към Бога, етап, в който всяка следваща вълна на историята е по-висока от предишната и носи възход. Това е и съществената и непреодолима от другите учения разлика от предишните култури /езическите/, в които всяка вълна е била нисходяща и е водела към разрушение. Затова е и казано и нещо пределно ясно: „Аз съм пътят, истината и животът и никой не дохожда до Отца освен чрез Мене.” Йоан 14:6. А накъде отиваме ние?

Силва Дончева
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 6| 18415 |05.05.2010 Юнакът с кон, роден от съзвездието Плеяди . 22| 24411 |01.05.2010 Силата на менталните техники . 18| 40634 |24.04.2010 Байлово – мистерия на 7 хиляди години . 40| 37486 |20.04.2010 Хитлер - манипулиран окултно

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads