Реклама / Ads

18| 6648 |26.05.2016 НАРОДЕН ГЛАС

„Ние, гражданите”: Да се обединим, за да не ни унищожи организираната престъпна група начело на държавата

.
д-р Вера Ахундова
Ако ние не се обединим, те, организираната престъпна група, която управлява държавата и правосъдната система, ще унищожат и последната капка достойнство и порядъчност, които ни определят като хора. Този апел направиха от НПО „Ние, гражданите”.

ОБРЪЩЕНИЕ

 

НА НПО „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ,

КЪМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,

КЪМ НЕЗАВИСИМИТЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ

 

 

Уважаеми Дами и Господа,

Уважаеми приятели, колеги, съмишленици, хора,

 

Повод за обръщението ни към Вас е последната гавра, която бе поднесена на ограбените от фалита на КТБ хиляди граждани и фирми. Става въпрос за следното:

                                   

На 14.05.2016 г.   бе публикувано съобщение на синдиците на КТБ /н/, отнасящо се до вложителите с оспорени пред съда възражения. В него се съобщава номера на делото им пред СГС, Търговско отделение, съдебния състав и определената държавна такса за внасяне. Срокът за внасяне на държавната такса е 7-дневен.

           

Във връзка с изискванията за ефективно започване на съдебно производство по всяко оспорено пред СГС възражение на вложител изразихме пред ръководители на съдилища, Народното събрание, правителството, Главния прокурор и др. негодованието и възмущението на членовете ни по повод на:

 

1. Начина на оповестяване на делата.

- Съобщението на синдиците не е публикувано в Търговския регистър, а в в портала за достъп до съдебни дела на СГС. Достъпът до този портал се извършва с електронен подпис и парола от юристи. За да може средностатистическият гражданин или фирма да имат достъп до този портал е необходимо да знаят номера на делото. Ако случайно са разбрали номера на делото и влязат с него в портала, следва да отправят молба до системния администратор на портала за достъп и да поръчат електронен подпис. Това отнема не по-малко от 24 часа, но не е достатъчно. Достъпът до портала е възможен само след осигуряването на защитен линк, което за повечето ни членове изисква ангажирането на IT специалист.

- Достъпът до тази информация за граждани и фирми, независимо дали са български или чуждестранни, с адрес на местоживеене, работа или регистрация в други страни, е недостъпен. Както се предполага, не всички български фирми и граждани имат авдокат или юрисконсулт, или дългоспочен договор за юридическо обслужване. Това се отнася с особена сила за съгражданите ни зад граница.

- Посочената процедура позволява голяма група от български и чуждестранни граждани и фирми да бъдат дискриминирани в сравнение с всички останали граждани и фирми с дела в СГС – Търговско отделение, които са оповестявани от съда за дела, по които са страна, по общоприетия начин – с призовка или съобщение на съда.

 

2. Определянето на държавната такса.

            Съдийските състави са няколко, а определените държавни такси са различни – 25 лв, 80 лв. и 4 % върху претендирани суми и/или е посочен конкретният размер на държавната такса от 4 %. Най-често, съгласно получената от наши членове информация, VI-6 –ти състав и  VI-13-ти състав са определили държавна такса в размер на 4 %.

            Парадоксалното е, че за възражения по от аналогичен тип различните съдебни състави  са определили различни по размер държавни такси  - и от 25 лв, и от 80 лв, и от 4 % върху сумата на целия влог по съответната сметка, но делата, които ние водим не са дела с материален интерес. Най-често с подадените и неприети от синдиците възражения се оспорва включването или невключването на вложители с техните суми в списъка на кредиторите и/или поставянето на вложителите на ред 7 на удовлетворяване вместо на полагащия им се по ЗБН ред 4 на удовлетворяване с равни права с Фонда за гарантиране на вложовете в банки. Оспорва се осчетоводяването на суми по цесии с дата на уведомление след 06.11.2014 г. , липсата на прихващане по тези осчетоводявания, „изчезването” на огромни суми от сметките им без осъществено прихващане и т.н.

Както ви е известно, организацията ни вече почти две години реагира с всички възможни законови средства срещу всяко незаконно, несправедливо или увижаващо достойнството ни решение на БНБ, квестори, синдици, ФГВ, Народното събрание, изпълнителната власт, съдебната власт. Над 30 са сигналите, подадени до Главния прокурор, които сигнализират за всяко незаконно решение, присвояване, кражба, „пробутването” на дружеството със специално предназначение да прикрие верижния грабеж на активите на КТБ „АликсПартнърс”,  но до настоящия момент те остават без движение и отговор и обслужват интересите на оргаизираната престъпна група, съставена от членове на изпълнителната, съдебната и законодателната власт и придворните им бизнесмени/паравани.

Не мислете, че защитаваме само собствените си интереси.

Случаят КТБ може да се случи на всеки един от вас, може да се повтори в друга банка, един или всички пенсионни фондове, инвестиционни фондове. Най-малкото защото държавните институции и регулатори проявяват престъпно бездействие спрямо мултиплициращите се негативни явления в сферата на икономиката и финансите и защото властимащите са свикнали да крадат, а не да създават. И защото с и чрез казуса КТБ допълнително криминализираха обществено-икономическия живот в България и деформираха цялата финансово-банкова система.

Фрапантното и арогантно нарушаване на правата на хиляди граждани, тоталното игнориране на морал и ценности са факт, който бе признат и от ВКС, който обяви за противоконституционен отказът на правосъдие чрез „липсата на правен интерес” за стотици ограбени вложители в КТБ, и от приетите за производство дела в Европейския съд за правата на човека.

Но с това, че се опитахме със законови средства да решим проблемите си, а не излязохме по площади и улици, не блокирахме граници и магистрали, създадохме още по-голям конфорт за олигархично-мафиотската групировка от политици и „бизнесмени” да грабят и осребряват активи и средства, които ни принадлежат. Принадлежат на нас, вложителите-кредитори на КТБ, не на Д. Пеевски и И. Кръстева, не на Б. Лазов, не на Ал. Сталийски и В. Бушев, не на БКК чрез измислени и незаконни търгове, не на квестори и синдици и придворните им адвокати, юрисконсулти и ЧСИ, които във фалита на КТБ намериха пътя към бързото забогатяване.

Докато отвличаха вниманието ни с бежанска криза, миграционни потоци, магистрали и огради на границата, докато ни заливаха с криминалната хроника, страната ни постепенно се првърна в клептокрация. А натрупаният опит с КТБ ще им послужи за други подобни погроми. Когато отново огладнеят.

Заради това, уважаеми хора, ще предприемем този вид действия, от които управляващите най-много се страхуват.

И отсега заявяваме исканията си, които при първата ни среща по площадите ще връчим официално на правителството:

1. Обявете за противоконституционни всички съдебни решения по казуса КТБ, при които е налице неравностойното и дискриминационно третиране на граждани и фирми като страна по административни и граждански процеси  по съдебните дела, свързани с КТБ.

2. Потвърдете за противоконституционно прилагането на закони и/или изменения на закони със задна дата.

3. Създайте необходимите предпоставки и изпълнете обещанията си за пълна прозрачност по случая КТБ, като предоставите на обществото пълната и неманипулирана информация за участието на политически лица и магистрати във фалирането на банката, движението по сметките им и привилегированото използване на вътрешна информация, за да изгеглят средствата си.

 4. Обявете истинските виновници за фалита на КТБ и потърсете наказателна отговорност от  бившия УС на БНБ, КФН, правителството на Пл. Орешарски, квестори, синдици, юристи на банката и ФГВ.

5. Възложете на „АликсПартнърс” срещу възнаграждението, което са получили, да свършат работата, за която са наети, т.е. да проследят движението на активите на КТБ, придобиванията, прехвърлянията на активи през всички използвани от тях звена тук – в България, а не по офшорните зони, за да ги върнат в патримониума на банката. Защото снимката, която те са направили към 20. 06. 2014 г., не отговаря на изискването, за което бяха наети – да намерят средствата/активите на банката и да установят движението им от 20.06.2014 г. До датата на предаването на доклада им.

6. Спрете производството по всички дела по оспорени пред съда вземания на кредитори докато се намери справедливо или законодателно решение на проблемите, които засягат правата и интересите на стотици граждани, като предприемете необходимите мерки за:

- за уеднаквяване на практиката на различните състави на Търговско отделение на СГС за определяне на държавната такса въз основа на категоричната липса на материален интерес по тези дела. Това изискване произтича и от прогвозното развитие на ситуацията с изплащането на влоговете от КТБ /н/. Ако на първа и евентуална втора инстанция на СГС вложителят в КТБ /н/ внесе съответно 4 и 2 % държавна такса, съгласно прогнозата,, направена от министъра на финансите за максимално бъдещо изплащане на средствата на кредиторите на КТБ в рамките до 5 % , налагането на държавна такса от 4 % може да цели само едно – отказ от правосъдие, недостъпност на правосъдието за български и чуждестранни граждани и фирми, отказ от справедливост;

- възстановяване на равнопоставеността и равенството на страните в  гражданските процеси;

- възстановяване на равнопоставеността и равенството на страните по повод на дискривиманионната процедура на оповестяване на делата по съдебните казуси, свързани с оспорените възражения на кредитори пред съда.

 

 Д-р В.Ахундова,

Съпредседател                   

 

 

 "Ние, гражданите" пускат и сигнал до ръководителя на Софийски градски съд Калоян Топалов относно начина на оповестяване на делата на вложителите на КТБ, както и други злоупотреби в тази връзка. 

 

                                        С И Г Н А Л – М О Л Б А

                                                        От

                        

            НПО „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ”, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

            ВЕРА ХР.АХУНДОВА, СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

          

Отн.: СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА КРЕДИТОРИ ОТ КТБ, ОСПОРЕНИ ПРЕД СГС

 

           

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОПАЛОВ,

 

Неправителствената организация „Ние, гражданите” бе създадена през 2014 г. да защитава правата и интересите на големи обществени групи, които най-често се нарушават от действия, бездействие или неспазване на законите от страна на държавни органи, монополи и олигополи.

Голяма част от членовете ни са български и чуждестранни физически или юридически лица, пострадали от затварянето и умишления фалит на Корпоративна търговска банка, които не само са загубили личните и фирмените си средства като вложители в банката, но и са претърпели значителни морални и материални щети от забавянето на изплащането на минималните гарантирани влогове.

 

На 14.05.2016 г.  е публикувано следното съобщение на синдиците на страницата на КТБ /н/:

 

Съобщение от синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност)

14.05.2016

На основание чл. 66, ал. 7 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), информират, че в Търговския регистър са обявени: списък на приетите вземания, по които не са направени възражения; списък на неприетите вземания, за които е подадено възражение пред съда; и списък на приетите вземания, които са оспорени пред съда чрез възражение.

Трите списъка са на разположение в Търговския регистър по партидата на КТБ АД (н) - ЕИК 831184677, в раздел „Обявени актове”. Подробно описание на стъпките за достигане до публикуваните в Търговския регистър списъци можете да намерите на интернет страницата на банката: www.corpbank.bg, в раздел „Въпроси и отговори”.

 

С тази публикация на вложителите с оспорени пред съда възражения: се съобщава номера на делото им пред СГС, Търговско отделение, съдебния състав и определената държавна такса за внасяне. Срокът за внасяне на държавната такса е 7-дневен, т.е. изтича на 25 май – първия работен ден след официални държавни празници.

 

Във връзка с изискванията за ефективно започване на съдебно производство по всяко оспорено пред СГС възражение на вложител изразяваме пред Вас негодуванието и възмущението на членовете ни по повод на:

 

1. Начина на оповестяване на делата.

- Съобщението на синдиците не е публикувано в Търговския регистър, а в в портала за достъп до съдебни дела на СГС. Достъпът до този портал се извършва с електронен подпис и парола от юристи. За да може средностатистическият гражданин или фирма да имат достъп до този портал е необходимо да знаят номера на делото. Ако случайно са разбрали номера на делото и влязат с него в портала, следва да отправят молба до системния администратор на портала за достъп и да поръчат електронен подпис. Това отнема не по-малко от 24 часа, но не е достатъчно. Достъпът до портала е възможен само след осигуряването на защитен линк, което за повечето ни членове изисква ангажирането на IT специалист.

- Достъпът до тази информация за граждани и фирми, независимо дали са български или чуждестранни, с адрес на местоживеене, работа или регистрация в други страни, е недостъпен. Както се предполага, не всички български фирми и граждани имат авдокат или юрисконсулт, или дългоспочен договор за юридическо обслужване. Това се отнася с особена сила за съгражданите ни зад граница.

- Непонятно за нас остава решението голяма група от български и чуждестранни граждани и фирми да бъдат дискриминирани по този начин в сравнение с всички останали граждани и фирми с дела в СГС – Търговско отделение, които са оповестявани от съда за дела, по които са страна, по общоприетия начин – с призовка или съобщение на съда.

 

2. Определянето на държавната такса.

            Според информация, предоставена ни от наши членове, съдийските състави са няколко, а определените държавни такси са различни – 25 лв, 80 лв. и 4 % върху претендирани суми и/или е посочен конкретният размер на държавната такса от 4 %. Най-често, съгласно получената от наши членове информация, VI-6 –ти състав и  VI-13-ти състав са определили държавна такса в размер на 4 %.

            Парадоксалното е, че вече в редица случаи на вложени в КТБ /н/ суми, принадлежащи на едно семейство или съдружници в бизнес-проект, съответно внесени по различни сметки - 2 или 3 сметки,  по всяка от които е направено едно и също по съдържание възражение, различните съдебни състави  са определили различни по размер държавни такси  - и от 25 лв, и от 80 лв, и от 4 % върху сумата на целия влог по съответната сметка.

            В тази връзка следва да уточним, че членовете ни – вложители в КТБ с надгарантирани депозити, не водят и това не са дела с материален интерес. Най-често с подадените и неприети от синдиците възражения се оспорва включването или невключването на вложители с техните суми в списъка на кредиторите и/или поставянето на вложителите на ред 7 на удовлетворяване вместо на полагащия им се по ЗБН ред 4 на удовлетворяване с равни права с Фонда за гарантиране на вложовете в банки. Оспорва се осчетоводяването на суми по цесии с дата на уведомление след 06.11.2014 г. , липсата на прихващане по тези осчетоводявания, „изчезването” на огромни суми от сметките им без осъществено прихващане и т.н.

В контекста на необяснимото различие в подхода на различните съдебни състави възразяваме категорично и настояваме: 

- За уеднаквяване на практиката на различните състави на Търговско отделение на СГС за определяне на държавната такса въз основа на категоричната липса на материален интерес по тези дела.

Това изискване произтича и от прогнозното развитие на ситуацията с изплащането на влоговете от КТБ /н/. Ако на първа и евентуална втора инстанция на СГС вложителят в КТБ /н/ внесе съответно 4 и 2 % държавна такса, а елементарната логика и прогнозата,, направена от министъра на финансите  индикира за максимум на процента на бъдещо изплащане на средствата на членовете ни в КТБ в рамките до 5 % , налагането на държавна такса от 4 % може да цели само едно – отказ от правосъдие, недостъпност на правосъдието за български и чуждестранни граждани и фирми, отказ от справедливост.

- С определянето на задължение за възразилите срещу решенията на синдиците на КТБ /н/ да платят 4 %-на държавна такса  българската държава целенасочено и умишлено възпрепятства достъпа на гражданите и фирмите й, пострадали от казуса КТБ,  до правосъдие.

- Нарушава се принципът на равенство на страните в гражданския процес, тъй като КТБ /н/ е освободена от заплащане на държавна такса по заведените от нея дела.

 

Уважаеми ГОСПОДИН ТОПАЛОВ ,

 

Във връзка с изложените проблеми и фактически неравностойното и дискриминационно третиране на кредиторите на КТБ /н/ не само в сравнение с ФГВБ като кредитор от същия ред, но и в сравнение с всички други граждани и фирми с открити дела в СГС и със синдиците на КТБ /н/ като страна по гражданските процеси, настоятелно моля ва Вашата намеса и съдействие:

Да се отмени посочения ред на оповестяване и гражданите и фирмите по посочените казуси, свързани с КТБ /н/ да бъдат информирани за номерата на делата им, съдебния състав и размера на държавната такса по установения и общоприет ред чрез изпращане на призовки и съобщения от СГС;

Във връзка с предходното, моля да бъдат определени нормални срокове за оповестяване на изискванията на съда и за плащане на държавната такса, така, че гражданите и фирмите от България и българските и чуждестранните граждани – клиенти на КТБ /н/ в трети страни да имат физическата възможност да се запознаят с информацията, на ангажират и сключат договори с адвокати, които да поемат делата им. Само по този начин може да бъде гарантиран достъпът им до правосъдие и равно третиране.

Моля да извършите необходимите действия с цел уеднаквяване на практиката на съставите в Търговско отделение на СГС за определяне на държавната такса по оспорените пред СГС възражения на кредитори на КТБ /н/.

Настояваме да предприемете необходимите стъпки за спиране на производството по всички тези дела докато се намери справедливо или законодателно решение на изложените проблеми, които засягат правата и интересите на стотици граждани.

 

С уважение:

 

                        /В.Ахундова/

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 12| 11121 |27.01.2022 Алипиев: По време на управлението на Каменаров и Кошлуков спортът в БНТ се превърна в лошо подбран кръжок . 23| 42577 |26.01.2022 Катя Илиева: Ако правителството не успее да се справи с Гешев, той ще се справи с тях . 41| 5283 |26.01.2022 Игор Федик специално за Фрог: Ако искаш мир, готви се за война! Готова ли е Украйна да отрази руска агресия? . 27| 25119 |25.01.2022 Скопският премиер на крака в централата на ГЕРБ. Въпросът е: Защо?

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
БЛОГОВЕ