Реклама / Ads
13| 13731 |26.02.2019 НАРОДЕН ГЛАС

Вижте лютите спорове между членовете на Висшия адвокатски съвет и адвокатите, които им искат оставката

.
Висшият адвокатски съвет/ на горната снимка/ и техните опоненти
Лют спор се разгоря по време на пресконференцията на представителите на Висшия адвокатски съвет и адвокатите, които им поискаха оставките. Докато единият лагер разказваше какви решения са взети на Общото събрание на адвокатите от цялата страна, опонентите им ги слушаха внимателно отстрани. Въпросът на Фрог нюз за исканата оставка отвори кутията на Пандора и двете страни скочиха една срещу друга. Ето какво си казаха:

Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова: На въпроса ще отговори колегата Стоянов. Той от своя страна обясни: Адвокатурата е изключително демократична общност. Може да има всякакви мнения в нея. Тези, които искат оставката на Висшия адвокатски съвет се представят от общност, която според мен е доста голяма. Не съм сигурен, че имат мандат от всички колеги, които членуват в тази общност. Никой не им оспорва правото да искат оставката на Висшия адвокатски съвет. По-скоро се притеснявам, че се правят опити за политизация и политизиране на адвокатурата. Всички тези „Администратори“, които ни искат оставката, не зная дали не стоят зад някоя политическа сила или пък политическа сила не стои зад тях. Преди всичко ние сме отворени за диалог. В петък приехме представители на „фейсбук общността“ на българските адвокати във Висшия адвокатски съвет на една среща, която продължи повече от два часа. Чухме техните мнения и съображения. За оставка не е ставало въпрос. Колегите, въпреки че не бяха делегати, бяха допуснати и до Общото събрание на адвокатите от страната. Чухме какво е тяхното мнение на такъв висок форум. Представителността бе изключително широка. Впоследствие бяха гласувани решения, които са приети от мнозинството.

 

Ралица Негенцова: Част от решенията бяха по искане на част от „фейсбук общността“.

 

Велислав Величков: Ние внесохме 5 конкретни предложения срещу Висшия адвокатски съвет миналия петък, подкрепени от „фейсбук общността“ на български адвокати. И в края бе изрично записано, те да бъдат поставени на Общото събрание на адвокатите от страната в събота. Трябваше ние да ги представим от името на нашата общност. Ние бяхме пуснати да присъстваме и имаше процедурно предложение да бъдем изслушани, което бе поставено на гласуване. От тези пет предложения имаше само едно-законът за мерките срещу изпиране на пари. Другите четири предложения баха оставени за „светлото бъдеще“. Включително и нов закон за адвокатурата, който Висшият адвокатски съвет ще подготви. Същият този Висш адвокатски съвет година и половина изготвя закон за адвокатурата и той бе бламиран на Общото събрание. Всички делегати без двама се изказаха против. Този законопроект се занимава само с работата на висшите органи и дисциплинарните органи. Няма нищо друго, което да защитава интересите на адвокатите. Категорично не бе допуснато да се гласува принципно предложение за електронно гласуване в адвокатурата, така, че да избираме тези хора на принципа един адвокат-един глас. А не по комунистическия  тертип-40 души-един делегат в едни предварителни списъци. 40 колеги от София липсваха. Избрани делегати по списъка не дойдоха на Общото събрание.

 

Негенцова прекъсва колегата си: Извинявайте, но това е пресконференция , която ние даваме. Когато журналистите дойдат на ваша пресконференция, могат да ви задават каквито си искат въпроси.

 

Величков: Четири от пет искания не бяха гласувани, а процедура по закона за мерките за изпиране на пари, Висшият адвокатски съвет не предприе. Няма адвокат запознат с вашето становище през 2016 година. Законопроектът бе внесен през 2017 година. Висшият адвокатски съвет редовно проспива важните законопроекти, не дава становище по тях, с които се ограничават права на адвокатите. Така беше и с АПК, който ни отне правото....

 

Негенцова: Свърши ли пресконференцията....

 

Величков: Колега Негенцова, 260 адвокати поискаха да внесете конституционна жалба , вие отказвате. Това са поводите, с които ние ви искаме оставката. Искаме веднага да обявите процедура по национална адвокатска стачка, докато се реши проблема със закона за мерките срещу изпиране на пари. Защото ние не знаем дали той ще се реши скоро.

 

Негенцова към журналисти: Ще помоля да задавате въпроси към нас. Ако има някакви въпроси към колегите, когато имат те пресконференция, можете да им задавате въпроси. Не мисля с колегата Величков да минавам в режим на диалог. Само искам да кажа, че когато искаш някаква стачка, трябва да целиш някакъв резултат. А какъв е резултатът-изменение на закона. Иначе със стачка не можеш да измениш закона, ако той не мине през съответната процедура и не бъде изменен. Днес след половин час ние отиваме на работна група, която ще работи за промени в закона. Така, че да не смесваме някои неща. Мисля, че имаме какво да кажем на всички, че ще се работи. Оттам нататък Общото събрание е с делегати. Делегатите се избират, след като са избрани. На Общото събрание могат да участват както делегатите, така и тези, които са по право. Ние допуснахме и участваха колеги, които искаха да видят какво става. Поставени бяха въпросите. Вие сами слушате и виждате, че една част от решенията са свързани с тях. Оттук нататък, ако имате въпроси с решенията и Общото събрание,. Когато говорим за закона за адвокатурата, ние не сме законодател, ние правим закони и то проект на закон и то при широко обсъждане на всички адвокати.

 

Петромир Кънчев скочи: Това не е вярно!

 

Негенцова: Моля, ако обичате, изпратени са на адвокатските....изпратени са на....

 

Петромир Кънчев: Кажете къде сте ги изпратили, кога....

 

Негенцова: Колеги, уважавам, претендирам и вие да ни уважавате. Журналистите по-добре знаят как се работи и защо се работи законопроект. Решението на Общото събрание в тази насока.

 

Петромир Кънчев: То отхвърли законопроекта


Негенцова: Не е отхвърлило законопроекта. А оттам нататък ние ще предприемем действия. Ако има въпроси, слушам, защото трябва да отидем на работна група?


Адвокат Владислав Янев: Г-жо Председател и уважаеми колеги представители на Висшия адвокатски съвет, вие считате ли за законно и за демократично избори за органи ва адвокатурата да се провеждат без гарантирана тайна на вота, без кабини, в които да се попълват бюлетините и те да се попълват под надзора на длъжностни лица от адвокатурата? Да се гласува със списък...

 

Член на Висшата адвокатска колегия: Къде се е случило това, колега Янев?


Янев: Това се случи в София. Не ме прекъсвайте, ако обичате, г-н Стоянов. На вас специално ще ви кажа, че това, което твърдите, че Общото събрание е допуснало всички жалби, абсолютно не е вярно. Лично бях отстранен от залата от двама души, служители на българската адвокатура, за да не ме допуснат. И това го заявих на пресконференция, давана....

 

Негенцова: Колега Янев, вие на вашите пресконференции можете да казвате....

 

Янев: Аз задавах въпрос, но колегата Стоянов ми попречи да го задам. Считате ли, че е демократично в 21-ви век в най-демократичната съсловна организация, да няма тайна на вота и да се стига до манипулиране на изборите?

 

Негенцова: Уважаеми гости на конференцията, въпросите, свързани с електронното гласуване, аз считам, че този въпрос е сложен. Вие виждате колко време той се поставя и при едни едни държавни избори. Но аз искам да ви кажа нещо друго. На Общото събрание се виждат колегите от цялата държава, от всички 27 адвокатски колегии. И самите адвокати предпочитат да бъде това Общо събрание, да се разменят мнения, мисли. А по отношение на електронното гласуване никой не каза, че адвокатурата отхвърля такъв начин на гласуване. Необходимо е една подготовка, а не само да заявяваме нещо и то да не бъде свършено. Трябва да се види, ако ще се провежда електронно гласуване, по какъв начин да стане това. А не само да афишираме може или не може. След като е взето решение за приемане на нов закон за адвокатурата, трябва  де види кои точки са нови, важни, за да може да отговаря на закона за нормативните актове приемането на един нов закон за адвокатурата. Това, което е направено досега, е основа за работата оттук насетне-за един нов закон за адвокатурата. Ето защо Висшият адвокатски съвет ще предприеме действия за такава промяна.

 

Адв. Борислав Вълчев: Бихте ли ми казала от кого ви беше поискано становището по закона за мерките срещу изпиране на пари през 2016 година и до кого го адресирахте? Защо през 2107 година не взехте участие в процедурата по обществени консултации, когато седемдесет  и няколко организации са дали становище, но Висшият адвокатски съвет не е дал? Защо Висшият адвокатски съвет не изпълни решението на Общото събрание за провеждане на национална конференция за закона за адвокатурата?


Негенцова: За решенията на общото събрание-ние сме близо 14 000 души. След като един закон е изпратен на адвокатските колегии, оттам нататък се проведе национална конференция в Русе през септември месец м. г. и бяха дадени становища. Имаше бележки. Към края сме на пресконференцията. Ако има някой последен въпрос.

 

Вълчев: А за становището за закона за мерките срещу изпирането на пари бихте ли отговорили?


Негенцова: Становището е изпратено до този, който ни го е поискал....

 

Людмил Рангелов: Ще кажа и аз две-три думи, за да оправдая присъствието си. Това становище е изпратено  до директора на финансово разузнаване и ДАНС на 28 юни 2016 година. И там са изразени тези съображения. Поискано е...само момент....от същия този директор на финансовото разузнаване.

 

Вълчев: Имах предвид задълженията и правомощията на Висшия адвокатски съвет по чл. 122, ал. 1, т. 11 от закона за адвокатурата, който гласи, че Висшият адвокатски съвет дава становища по проекти на нормативни актове. Т. е. това не становище по законопроекта за изменение и допълнение на закона за мерките срещу изпиране на пари. Т. е. вие не сте изпълнили това ваше задължение.


Рангелов: В писмото от ДАНС е имало времеви натиск, че до края на 2016 година директивата трябва да бъде транспонирана. С оглед  на това са настояли за бързо становище.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 11| 8812 |13.07.2018 Вижте Стефчо, когото Бог ни изпрати. И се изправете, бе, хора! . 15| 18969 |10.06.2018 България с нов премиер! Вижте кой сменя Бойко . 7| 14497 |17.01.2018 Фрогоко: Вижте как в Благоевград се усвояват 13 млн. лв. с рушене на здрави плочки . 0| 5342 |07.08.2017 Вижте къде ще спира водата в София

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads