Реклама / Ads

3| 8759 |21.12.2017

Първият търг за вземания на КТБ - коледни подаръци или в кома ли са институциите?

.
Бившият изпълнителен директор на КТБ АД Георги Христов, заедно със Георги Зяпков – бивш началник на „Кредитиране“ във фалираната банка са сигнализирали институциите за редица фрапиращи нередности при обявените за продажба чрез търгове вземания.

Обявата е публикувана от Кристи Маринова и Ангел Донов – синдици на КТБ, а самите търгове трябва да са проведени на 15 декември. Ден преди търговете ви информирахме за предстоящите продажби на скандално ниски цени. Вижте:

Синдиците на КТБ правят коледна разпродажба на имущество на банката. До момента няма информация за протичането им и за постигнатите "цели", но анализът на първоначалните цифри са фрапиращи.


Вижте: Обява на синдиците на КТБ АД за търг за продажба на вземания

 

В сигналът си до министърът на финансите Владислав Горанов, до всеки един от членовете на Управителните съвети на Фонда за гарантиране на влоговете и на БНБ, до Асоциацията на банките в България и до самите синдици на КТБ, бившите администратори на КТБ пишат:

„На 04.12.17 г. синдиците на КТБ АД /н/ за пръв път публично обявиха търгове за продажба на кредитни експозиции.

Запознавайки се детайлно с условията на търговете, с изложената информация относно предлаганите на търга на 15.12.2017г. вземания, както и с притежаваната от нас информация относно кредитните отношения – същността и обезпечеността им, бихме искали да ви информираме за редица неблагоприятни обстоятелства, които ще доведат до директно ощетяване масата на несъстоятелността, в случай че бъдат осъществени тези продажби  на посочените вземания на банката по този начин, който е предвиден в обявените търгове:

 

Случайно или не синдиците не посочват в нито един от случаите, какъв е размерът на задълженията на кредитополучателите към датата на публикуване на обявата. Липсва основната информация относно продаваното вземане, тоест какво всъщност евентуалния купувач на търг ще купува.

Срокът за запознаване с документите е твърде кратък – 4 работни дни. Този срок според нас е твърде недостатъчен, като се има предвид, че се продават кредитни експозиции за десетки милиони лeва.

 

Липсва каквато и да е информация за активите, които всеки един от кредитополучателите притежава. Както е добре известно, съгласно чл.133 от Закона за задълженията и договорите, цялото имущество на длъжника служи за обезпечение на задълженията му пред неговите кредитори. Този, който евентуално купи едно от посочените продавани вземания на банката, основно ще го интересува какви активи притежава неговия  длъжник.“

 

Както ще видите от обобщените данни вземания за почти 788 милиона се продават с начална тръжна цена под 7% от стойността им. Конкретните суми за 25-те вземания може да видите в таблицата, в която данните за първоначалните тръжни суми са съпоставени с размера на вземанията, обявени в списък за некоректните длъжници, публикуван през февруари 2017 г. от синдиците на банката:

 

Някои от дружествата са свързани по един или друг начин, както с депутата от ДПС Делян Пеевски, така и с основния свидетел (и групата около него) на прокуратурата по Мегаделото КТБ Бисер Лазов. За тези дружества многократно са публикувани сигнали и информации за нередности със сделките ми с отделни техни активи, разчитайки и с надежда някоя от отговорните институции да спре този фрапиращ грабеж. Чрез тези търгове се продължава безнаказаното и безконтролно ограбване  на масата на несъстоятелността на КТБ след затварянето й през юни 2014 г.

Георги Христов и Георги Зяпков се спират в сигнала си в конкретика на 10 от търговете, като, позовавайки се на публична информация, призовават институциите да предприемат мерки и да спрат този фрапиращ начин на ощетяване на масата на несъстоятелността на банката.

 

 „Горните констатации ни карат да си мислим, че целта на синдиците не е да се акумулира максимално голям поток от потенциални купувачи, за да се търсят по-високи цени, а точно обратното.

 

Гореизложеното далеч не е най-фрапиращото, за което искаме да сигнализираме. Според нас има реална възможност за събиране на по-големи суми от посочените кредитополучатели, отколкото началните тръжни цени, определени от синдиците. Самите оценки на вземанията, които се цитират, както и корекционния коефициент, който се прилага като редукция на тези липсващи оценки /кой ги е възложил и изготвил, как са приети и от кого/, за да се получат като начална тръжна цена някои наистина странни и направо абсурдни начални цени на търговете.

Например, за някои от длъжниците, чиито вземания на КТБ-АД /н./ се продават, няма образувани дела за несъстоятелност от страна на КТБ АД /н/. Едно такова образувано производство би дало възможност от кредитор и/или синдик да се развалят редица сделки, ако такива са извършени и с тях се увреждат кредитори на несъстоятелното лице, с които кредитополучателите са се разпоредили със свои активи след 20.06.2014 г. /датата на поставяне на КТБ-АД под особен надзор от БНБ/. Продавайки едно такова вземане, всъщност КТБ-АД /н./, бидейки кредитор на същото дружество и по други кредитни отношения, губи възможността да влияе върху евентуалната несъстоятелност за в бъдеще, защото губи инструментариума и тежестта на част от своите вземания, които продава на 15.12.2017г. на тези абсурдни търгове.

Спрямо други длъжници банката е подала  молба за обявяването им в несъстоятелност, такова производство е открито, но в обявленията за търговете на вземания няма информация, дали синдиците на съответните дружества са предприели всички необходими действия са събиране и осребряване на имуществото на кредитополучателите, включително и за завеждане на отменителни искове и такива за отмяна на разпореждания в съмнителните периоди и при хипотезите на Търговския закон.

 

Имайте предвид, че при евентуална осъществена продажба на някоя от 25-те кредитните експозиции, самата КТБ АД /н/ губи абсолютно всякакви възможност за бъдещи действия спрямо кредитополучателите, вземанията от които са предмет на продажбата. Банката е длъжна като цедент да уведоми длъжника и да предаде всички документи доказващи вземането и неговото обезпечаване, в конкретиката на продаденото вземане.

 

Абсолютно сме убедени, че не са изчерпани всички възможности, дадени по закон на синдиците на КТБ АД /н/, за попълване на масата на несъстоятелността от събиране на вземанията на банката от 25-те кредитополучателя. Сегашното, неясно как инициирано, абсолютно спешно, без нужна информация, при занижени и направо смехотворни начални цени, търгово производство навежда на заключението, че тези търгове са нагласени да бъдат проведени и спечелени от точно определени лица и/или длъжници, ползвайки формално несвързани с тях евентуални наддавачи в търговете.“

 

Фрапиращите случаи са за следните дружества:

„БЪЛГЕРИЪН УАЙН ЕНД СПИРИТС“ АД

 „СЛИВЕНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД

„ТРАНСТРЕЙДИНГ“ ЕООД

„КРИТИЕ“ ООД

„СНЕЖИН 2003” ЕООД

„ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ” АД

„ДИВАЛ 59” ЕООД

„СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС” АД

„ИЗДАТЕЛСКО ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС РОДИНА“ АД

„СЪН СИТИ 03“ АД 

Може да видите подробно самия сигнал ТУК

Сигнал до МФ, ФГВБ, БНБ, АББ за фрапираща продажба на вземания от синдиците на КТБ АД

 

Накратко, това са 10-те описани случая в сигнала, с аргументи защо са толкова скандални началните търгови цени, обявени от синдиците на КТБ Кристи Маринова и Ангел Донов:

 „БЪЛГЕРИЪН УАЙН ЕНД СПИРИТС АД  - Дългът по кредит е 35 295 225 лв., първоначалната тръжна цена е 7717530, т.е. началната тръжна цена на е едва около 22 % от размера на задължението.

По данни на синдиците, оповестени в обявата за търга, заложеното имущество е на обща стойност от 8 453 722 лв. към 29.09.2014 г., но пък по договор за залог от 26.10.2012 г. стойността на заложеното имущество е за около 13 000 000 лв. От доста сериозно значение е и фактът, че длъжникът „Българиън Уайн Енд Спиритс“ АД има вземания от „Телиш“ АД, което дружество е собственик на две винарски изби, големи площи от лозови масиви, както и на стокови наличности за десетки милиона лв. Това означава, че на спечелилият този търг участник се дава възможност да влияе и върху несъстоятелността на „Телиш“ АД.  Защо това не е самата КТБ-АД /н./?!

 

 „СЛИВЕНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД - Дългът по кредит е  18 286 899 лв., първоначалната тръжна цена е 5 680, т.е. началната тръжна цена на е едва около 0,03% от размера на задължението.

Към 30.06.2014 г. този длъжник на КТБ има вземания от „Интегрирани пътни системи“ АД в размер над 12 000 000 лв.. „Интегрирани пътни системи“ АД притежава активи към същата дата в размер на около 260 000 000 лв. срещу задължения към КТБ АД /н/ за около 129 000 000 лв. Дружеството е обявено в несъстоятелност, но пък не е ясно защо в списъка на кредиторите на „Интегрирани пътни системи“ АД за сега не е включен  „Сливенски Териториален Кадастър“ ЕООД.

 

„ТРАНСТРЕЙДИНГ“ ЕООД - Дългът по кредит е 59 802 115 лв., първоначалната тръжна цена е 737 404 лв., т.е. началната тръжна цена е едва около 1,2 % от размера на задължението.

Освен недвижими имоти до Пазарджик и във Видин, дружеството има вземания за над 40 000 000 лв.  Задълженията на това дружество към КТБ - АД /н./ са за близо 60 000 000 лв., отново според списъка на синдиците от КТБ АД към февруари 2017г.

 

„КРИТИЕ“ ООД - Дългът по кредит е  69 000 000 лв., първоначалната тръжна цена е 10 057 515 лв. или 15 % от размера.

Въпреки, че дружеството е неизряден длъжник от юни 2014 г., синдиците на КТБ - АД /н./ подават молба за обявяване в несъстоятелност чак на 06.04.2017 г., т.е. почти 3 години по-късно.  По информация от финансови отчети в Търговския регистър, активите към 30.06.2014 г. са на стойност 39 841 000 лв., но към  31.12.2016 г. – същите вече са 11 508 000 лв. Какво се е случило в периода 2014-2017г. с активите на това дружество вследствие на бездействие на квесторите, а в последствие и на синдиците на КТБ-АД /н./? Не е ясно защо се продават вземанията от „Критие“ ООД, при положение че в съда има депозирана молба за обявяване на дружеството  в несъстоятелност  от КТБ-АД /н./ и има реална възможност в това произвоство част от имуществото да бъде върнато, въпреки, че е намаляло повече от три пъти.

 

„СНЕЖИН 2003” ЕООД - Дългът по кредит е  14 000 000 лв., а началната цена е 300 000 лв. или 2,55%.

Основен длъжник на „Снежин 2003“ с близо 9 000 000 лв. е „Аквафинанс“ ЕООД, собственост на Бисер Лазов. Не е ясно какви мерки е предприел в тази посока  кредиторът КТБ-АД /н./. Не без значение е фактът, че „Аквафинанс“ ЕООД е работещо дружество с активи за над 50 000 000 лв. към 30.06.2014 г., в т.ч. с притежавано дялово/акционерно участие в „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ на стойност над 27 000 000 лв.

В края на 2014 г., по време на квестурата в КТБ-АД /н./, назначена от БНБ, „Снежин 2003“ ЕООД  се разпорежда безпрепятствено с притежаваните от него акции от капитала на „Ню Кооп инвест ” ЕАД,  което от своя страна е собственик на 777 440 бр. акции, представляващи 27,91 % от капитала на „Холдинг Кооп Юг” АД. Номиналната стойност на акциите е 1 554 880 лв.  Същевременно по сметки на дружеството в КТБ АД не постъпват пари от продажбата и кредитът не се обслужва.

 

„ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ” АД - Дългът по кредит е за около 129 400 000 лв., началната цена е 1 577 010 лв. или 1,22% от вземането.

Активите на дружеството, които същото притежава към 30.06.2014 г. са в размер на около 260 000 000 лв. „Интегрирани пътни системи“ АД е обявено в несъстоятелност с начална дата на неплатежоспособност 25.06.2014 г.   Синдиците на банката продават вземане  за 1,2 % от размера му или за сумата от 1 577 000 лв.

През октомври 2014 г. /след датата на неплатежоспособността/ дружеството продава свои недвижими имоти в различни селища от страната, за обща стойност от около 3 500 000 лв. Нямаме информация дали синдиците на КТБ-АД /н./ са предприели действия за разваляне на тези сделки, нито пък самият синдик на „Интегрирани пътни системи“ АД /н./ Във всички случаи, предвид датата на неплатежоспособността, влиянието на основния кредитор в лицето на КТБ-АД /н./ и номинирания или определяем от нея синдик на дружеството, дават инструментаруим за оспорване и обявяване на редица сделки и разпореждания с активи за недействителни или за тяхното разваляне.

 

„ДИВАЛ 59” ЕООД - вземанията на КТБ по кредитите на това дружество са за около 60 000 000 лв.  Началната продажна цена за всички тези вземания, която  обявяват синдиците е 336 806 лв. или 0,5 % от целия размер на вземанията.

Дружеството е неизправен длъжник на КТБ-АД /н./ от юни 2014 г. Към 30.06.2014 г. дружеството притежава активи за над 60 000 000 лв., като част от тези активи са разпродадени след 20.06.2014 г.

 

Например, през 2015 г. дружеството продава своите акции от капитала на „Велинград пропъртиз” АД. Номиналната стойност на продадените акции е 4 302 826 лв. Основният актив на това дружество са 120 дка във Велинград с пазарна стойност от около 12 000 000 лв. Тук отново сме свидетели за тотално бездействие от страна и на квестори и на синдиците на КТБ.

 

До момента синдиците на КТБ - АД /н./ не са пускали молба за обявяване на това дружество в несъстоятелност, за да се опитат поне нещо да съберат или да предприемат действия за завеждане на отменителни искове по Търговския закон. Всъщност до този момент нямаме данни за каквато и да е активност от страна на КТБ за събиране на тези вземания. Само са извадени изпълнителни листове и са образувани изпълнителни дела, по които са наложени запори на банкови сметки.


„СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС” ЕАД - Дългът по кредит е в размер на около 80 000 000 лв.  за начална тръжна цена от 551 109 лв. или 0,6 % от размера на вземането.

Това дружество към датата на затваряне на КТБ има активи за над 125 000 000 лв. Основният му актив са дялови участия от капитала на трети дружества, които са основни акционери в капитала на „Издателско полиграфически комплекс Родина“ АД. А това дружество от своя страна е собственик на имот на бул. „Цариградско шосе“ – терен от 40 дка, както и притежава дялово участие 100 % от капитала на „Родина Тауър“ ЕООД, собственик на недовършената сграда на ИПК, заедно с прилежащ терен от 15 дка също на бул. „Цариградско шосе“ в София.

 

Няма информация какви действия са предприети от кредиторът КТБ - няма назначен синдик на това дружество, несъстоятелността е спряна с решение от 12 май 2016г., а за осребряване на имуществото на длъжника не може и да се говори. Към 30.06.2014 г. активите на това дружество са дяловите участия в капитала на горните трети лица в размер на над 74 000 000 лв., както и налични вземания в размер на над 41 000 000 лв. Предполагаме, че след покупката на това вземане от правилния човек или лице, и несъстоятелността стремглаво ще се развие, и активите ще се продадат и осребрят бързо. Разбира се, от това КТБ и масата на несъстоятелността, респективно - нейните кредитори, нищо няма да разберат!

 

Нещо повече - към дата на затваряне на КТБ - 20.06.2014г,  „Си Ди Дивелопмънтс“ АД има налични и блокирани по сметки парични средства в размер на 9 433 000 лв. Не е ясно  какво се е случило с тези пари по сметка в КТБ, защо не е погасен дълг на дружеството към банката към момента на изпадане в просрочие, има ли някакви прехвърляния, прихващания или други сделки с това вземане?

 

„ИЗДАТЕЛСКО ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС РОДИНА“ АД - Задълженията по два договора за кредит са в размер на 68 155 000 лв,  продават се с начална тръжна цена от 182 025 лв. или 0,26 % от дълга.

Както стана дума по-горе, дружеството е собственик на имот на бул.“Цариградско шосе“ – терен от 40 дка, както и 100 % дялово участие в капитала на „Родина Тауър“ ЕООД, което дружество пък е собственик на недостроената сграда  на ИПК, приватизирана през юни 2013 г., заедно с прилежащия терен от 15 дка, също на бул.“Цариградско шосе“.

 

Синдиците, в обявлението си за търга, посочват, че за обезпечаване на тези вземания е учредена само една ипотека в полза на КТБ-АД /н./ - на 02.06.2014 г. върху собствения имот от 40 дка на бул."Цариградско шосе", като същевременно пропускат да отбележат, че на същата дата – 02.06.2014 г. и на следващия ден – 03.06.2014 г. са учредени още две ипотеки в полза на банката – този път от собственика и ипотекарен длъжник „Родина Тауър“ ЕООД върху собствен имот - сградата на ИПК, заедно с прилежащ терен от 15 дка, също на бул.“Цариградско шосе“ №113а.

Посочват, че ипотеката върху 40 дка на Цариградско шосе е трета по ред, но пропускат отново да отбележат, че предходните ипотеки, учредени през 2011 г., също са в полза на КТБ-АД /н/. Същевременно обаче, тези две предходни ипотеки върху 40 дка на бул.“Цариградско шосе“ обезпечават вземания на КТБ-АД /н./ към други кредитополучатели – „Инвестмънт Проджектс“ АД и „Риъл Естейт Проджектс" АД.

Защо синдиците на банката продават само вземането, обезпечено с третата ипотека терена от 40 дка? Какво се случва с експозициите, обезпечени с предходните две ипотеки? Това са въпроси, които всеки бъдещ инвеститор би си задал. Липсващата информация сочи, че явно този интересуващ се инвеститор, който знае цялата история – вече знае, че търгът се прави за него! Липсва каквато и да е информация в обявлението, дали и как са реализирани или се реализират в момента правата на ипотекарния кредитор КТБ-АД /н./  по тези две ипотеки от 2011 г., а също и по двете ипотеки от началото на месец юни 2014 г. върху недовършената сграда, ведно с прилежащия терен – 15 дка, в съседство. Явно апетитите за този имот за големи. Едва ли не е направен анализ каква е реалната пазарна стойност на този имот и неговия потенциал - всичко сочи, че търгът е предрешен, че точно определено лице трябва да закупи обявеното на търг вземане.

 

„СЪН СИТИ 03“ АД  - Задължения към банката в размер на около 51 000 000 лв., като синдиците на КТБ  АД /н./ продават вземането на банката за начална тръжна цена от 6 910 лв., което е 0,01%.


Към 30.06.2014 г. „Сън Сити 03“ АД е притежавало активи за над 65 000 000 лв. Дружество има недвижими имоти в София, кв.„Витоша – ВЕЦ Симеоново”, имот в Съединение – 9 дка и други недвижими имоти. До момента синдиците на КТБ АД не са пуснали молба за обявяване на дружеството в несъстоятелност.  Нещо повече - няма информация дали синдиците на КТБ са предприели действия спрямо солидарния длъжник – „Евробилд проект“ ЕООД. Според обявения в Търговския регистър Годишен финансов отчет за 2011 г., дружеството - „Евробилд проект” ЕООД има: Земи, акции и дялове в предприятия и вземания по заеми с обща балансова стойност за 48 980 000 лв., както още и  материални запаси, вземания от контрагенти, инвестиции и парични средства за още 4 9 654 000 лв.

 

Съобщение за продажби

 

 Сигнал

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Орташкият мост в Гурково, който минава над закона 15| 4255 |02.12.2020 . Повдигат поредно обвинение на Пламен Бобоков, след скандалните му разкрития за управлението на държавата 44| 16268 |30.11.2020 . КПКОНПИ санкционира със 100 000 лв. бившият кмет на Благоевград 6| 5247 |25.11.2020 . Марешки: Фармацевтичната мафия стои зад дефицита на лекарства 29| 6268 |12.11.2020

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ