Реклама / Ads
0| 4653 |01.02.2010 БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ

Бюджетът за 2009 на червено с над 1/2 млрд лева

.
2009 година приключва с дефицит на касова основа в размер на около 529,5 млн. лв. (0,8% от прогнозния БВП). Това съобщават от Министерството на финансите.

Разчетът е направен на база на данните от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджета на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Бюджетната позиция на страната към края на 2009 г. отговаря на заложените критерии в ЗДБРБ за 2009 г. и е в съответствие с поставените цели пред фискалната политика. Това поставя страната ни в групата на страните-членки с най-нисък бюджетен дефицит за годината в ЕС, което е ясен сигнал, че независимо от неблагоприятната икономическа ситуация българското правителство следва дисциплинирана и благоразумна фискална политика.

Бюджетната позиция на месечна база за декември е близка до балансирания бюджет, като месецът завърши с незначителен дефицит в размер на 31,3 млн. лева. Основната причина за неговото формиране са по-високите разходи през декември по бюджетите на общините, които са автономни и ограниченията на разходите, които Министерският съвет предприе в края на годината за тях са само препоръчителни. За сравнение, при отчетени разходи за месеците септември-ноември в рамките на 380 - 405 млн. лв., за месец декември разходите на общините по данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджета са в размер на около 580 млн. лева. Данните за изпълнението на общинските бюджети за 2009 г. на национално ниво показват най-сериозно увеличение на разходите за заплати и други възнаграждения за персонала с около 50% спрямо предходните месеци. Това означава, че за разлика от министерствата и ведомствата, където не бяха одобрени коледни добавки и бонуси, общинските администрации са платили такива.

Приходите и помощите по консолидираната фискална програма (КФП) към края на годината са в размер на 25 021,6 млн. лв., или 76,9 % от планираните в ЗДБРБ за 2009 година. Отчетените постъпления представляват 37,6 % от прогнозния БВП, при 40,9 % от БВП за 2008 г.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) за 2009 г. възлиза на 20 171,8 млн. лв., което представлява 78,4 % от годишния разчет. Приходите в частта на преките данъци са 3 813,5 млн. лв., или 77,1 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 10 398,6 млн. лв., което е 75,4 % от програмата за годината. Приходите от ДДС са в размер на 6 432,5 млн. лв. и представляват 85,9 % от постъпленията за 2008 година. Приходите от акцизи за 2009 г. са в размер на 3 844,5 млн. лв., като в номинално изражение отбелязват намаление с около 207,2 млн. лв. или 5,1% спрямо предходната година. Изпълнението спрямо разчета за годината по отделни данъци в групата е както следва: приходите от ДДС представляват 69,0 % от планираните със ЗДБРБ за 2009 г., приходите от акцизи - 90,2%, и приходите от мита - 56,6 %. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) възлизат на 686,7 млн. лв., или 69,6 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.12.2009 г. са в размер на 5 273,0 млн. лв. или с 12,2 % под планираните за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 3 523,6 млн. лв., което представлява 92,3 % спрямо годишните разчети, като спрямо 2008 г. е налице спад с 12,0%. Най-сериозно е забавянето при неданъчните постъпления по общинските бюджети, където постъпленията от продажба на земя и имущество намаляват наполовина спрямо 2008 година.

Постъпилите помощи през 2009 г. са в размер 1 326,2 млн. лева. Те представляват основно авансови плащания от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС по бюджета на Националния фонд и постъпления от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство по бюджета на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие".

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) за 2009 г. са в размер на 25 551,2 млн. лв., което представлява 38,4 % от прогнозния БВП срещу 38,1 % за 2008 година. Така като относителен дял в БВП разходите по консолидирания бюджет остават близки до тези от предходната година. Изпълнението спрямо годишните разчети е 84,2%, което е следствие на мерките за ограничаване на разходите и стабилизиране на бюджетната позиция.

Лихвените плащания възлизат на 517,8 млн. лв. (81,3 % от планираните за 2009 г.), текущите нелихвени разходи - на 20 766,9 млн. лв. (91,5 % от разчета за годината) и капиталови разходи (вкл. прираста на държавния резерв) - 3 520,2 млн. лв. (67,6 % от планираните за годината). По високото усвояване в частта на текущите нелихвени разходи се дължи на по-високите социалноосигурителни плащания, свързани с нормативно регламентираните увеличения на пенсиите през 2009 г. и др.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през 2009 г. от централния бюджет възлиза на 746,2 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Решителните мерки за стабилизиране на бюджетната позиция по линия на ограничаване на публичните разходи и мерките за повишаване на събираемостта на приходите позволиха само за няколко месеца да бъде преодолян дисбаланса в бюджетната позиция на страната на месечна основа. В резултат на това бюджетното салдо за последните три месеца на годината бе положително или близко до балансирано. Вследствие на мерките за ограничаване на разходите темпът на ръст на разходите бе свит от 23,8% към юли на 0,9% за годината. Подобрение се наблюдава и при приходите, където усилията и реформите в приходните администрации доведоха до компенсиране на близо два процентни пункта oт отчетеното изоставане към юли. За сравнение към юли 2009 г. спрямо същия период на предходната година, приходите се свиха с 10,3%, докато в края на годината част от това изоставане вече е компенсирано и приходите се свиват с 8,4% за цялата 2009 г. спрямо 2008 г..

По този начин фискалната политика през 2009 г. съумя в голяма степен да отговори на предизвикателствата в хода на бюджетното изпълнение, което позволи страната ни да бъде един от малкото примери в ЕС за строга и дисциплинирана фискална политика през настоящата кризисна година. Фокусът през 2010 г. и в средносрочен план отново е поставен върху благоразумна фискална политика, поддържане на макроикономическата стабилност и засилване устойчивостта на българската икономика, така че да бъдат осигурени в максимална степен вътрешните и външните баланси.

Фискалният резерв към 31.12.2009 г. е в размер на 7 672,9 млн. лева.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 5054 |21.12.2009 С 3.8 млн. лева скочи бюджетът за извънболнична помощ . 3| 4793 |18.11.2009 Гнила е системата, а не бюджетът на НЗОК . 0| 4819 |05.11.2009 Бюджетът за октомври с 8% плюс . 4| 5289 |26.10.2009 През 2010 социалната система ще е на червено
Реклама / Ads