Реклама / Ads
1| 2511 |05.03.2024 БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ

Проучване за “Добрия платец”: Българинът е по-платежоспособен от всякога

.
Платежоспособността на потребителите с просрочени задължения в България e рекордно висока, а все повече от тях сключват доброволни споразумения за плащане и използват онлайн канали и платформи за погасяване и самообслужване.
 

Това показват данните от проучването за “Добрия
платец” на Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), водеща компания в
сектора.

 

Проучването обхваща над 550 хил. броя задължения. Анализът и оценките в него
са изготвени след наблюдение на поведението на платците и рейтинг, изчислен
на база събираемост по групи, отнесена към средната за годината.


Изминалата 2023 г. е с осезаемо подобрени нива на платежоспособност за
българските домакинства с просрочия, според данните на АСВ. Способността им
да плащат непогасени задължения е на най-високо ниво от 2019 г., когато беше
изготвен първият анализ за "Добрия платец". Факторите за тази благоприятна
тенденция са относително ниската безработица и висока заетост, ръстът на
доходите, в това число заплати и пенсии, исторически ниските лихви по банковите
заеми и дори отчетената през изминалите три години инфлация, която
обезценява натрупаните в миналото дългове.

 

Подобрената комуникация и по-
честите контакти между платците и компаниите за събиране на вземания, в това
число чрез онлайн канали, както и въвеждането на иновации и дигитални
технологии за разплащане и самообслужване, също допринасят.
Така например, от старта на своята дигитална платформа за самообслужване
преди 5 години, АСВ отчита над 10 пъти увеличение на осъществените

разплащания през нея. Само за 2023 г. плащанията през платформата са се
увеличили с 13.4% спрямо предходната година. Нараства и броят на
регистрираните потребители. Също така, увеличава се и размерът на сумите,
които се превеждат през виртуалния ПОС (vPOS) за погасяване на дългове.
Освен удобство, предимство на виртуалния ПОС е и това, че кредиторът не
начислява допълнителни такси.


Младите - новите най-добри платци


Един от любопитните изводи в проучването е значително подобрената
платежоспособност на младите потребители - тези до 29 години. В миналото тази
група често е давана като пример за проблемна при планирането на личните
финанси и навременните плащания. При традиционно добре представящата се
възрастова група в това отношение - тази над 60 години, има влошаване спрямо
предходната година. По-възрастните обаче продължават да са по-коректни
платци, отколкото хората на средна възраст, чиито разходи и финансови
потребности по начало са по-високи.

 


.

Логично, колкото “по-млади” са задълженията, толкова по-голям е шансът те да
бъдат изплатени. Затова и просрочените до една година плащания се събират в
много по-висока степен спрямо тези над една и повече години, е друг извод от

изследването. Разликата в представянето става далеч по-чувствителна с
нарастването на периода на просрочието.

 


.
Жените остават по-добри платци от мъжете - дългогодишна тенденция, която не
се променя при разделението по пол.


.
Според размера на задълженията, най-добра събираемост има при най-малките
като сума - до 500 лв., както и при сравнително по-големите - между 5000 и 20 000
лв.

 


.
Събирането на просрочени дългове в съдебна фаза остава по-резултатно, но
добра платежоспособност се наблюдава и в извънсъдебна фаза, което е още
един показател за активността на българските домакинства в обслужване на
задълженията. В подкрепа на последното може да се добави и отчетеният в АСВ
ръст на споразумения за доброволно плащане, които през 2023 г. се увеличават с
27.9% спрямо предходната.

 


.
Според типа на дълга, най-добре се представят сегментите на стоковите кредити
и кредитните карти. В сравнение с 2022 г. има влошаване при плащането на
просрочени задължения по потребителски кредити.
Според населеното място най-съвестни през 2023 г. са били жителите на
Панагюрище, Димитровград и Габрово. Година по-рано такива са и тези в
Пазарджик и Смолян. Велико Търново показва най-устойчива тенденция в това
отношение - хората в града и областта плащат редовно във всяка от изминалите
две години. За този период най-затруднени в погасяването на заеми са жителите
на Берковица и Самоков.

 

Продажбите на несъбрани вземания се активизират


АСВ е сред водещите компании в сектора на изкупуване на необслужвани
вземания. Към момента компанията управлява портфейл от 539 хил. задължения
с номинал 1.65 млрд. лв. Само в последното тримесечие на 2023 г. инвестициите
в нови портфейли надминават значително общите вложения от предходните
девет месеца. Тенденцията за активно участие на пазара се запазва и в първите
месеци на 2024 г.


“Очакваме повече на брой и по-голям стойностен обем сделки с просрочени
вземания през тази година - както регулярни продажби на дълг, така и
единични портфейли,” прогнозира Юлия Юргакиева, изпълнителен директор на
АСВ. По думите й, все по-голям дял от закупените портфейли са именно по
рамкови договори за навременни продажби на дълг, при които задълженията са
на по-ранен етап от просрочието.

 

“Това гарантира добра събираемост от една
страна, а от друга помага за значително понижение на дела на
необслужваните кредити на банките и небанковите финансови институции,
което се потвърждава и от данните на БНБ. По този начин кредиторите
освобождават ресурс за нов бизнес и подпомагат допълнително икономиката,”
каза още директорът на АСВ.


.

Бум на активността и събираемостта по обезпечени с имоти вземания
Друга ключова тенденция на пазара на несъбрани вземания в България е
реализацията на все повече обезпечения по необслужвани заеми на цени, които
са много близки до пазарните. Основна причина за това сближаване в цените е
ръстът на инвестициите в имоти в България и покачването на стойността им през
последните 5 години. Наблюдава се и засилено търсене, включително и на трудно
ликвидни имоти, от крайни купувачи, които искат да инвестират свободни
средства и да ги предпазят от инфлацията. Принос за това имат ръста на
доходите и ниските лихви по депозитите и заемите.


Продажбите на такива обезпечения формират вече 10% от общата събираемост
на АСВ в този сегмент. Бързата продажба на имоти, които в предишни години са
били по-слабо ликвидни или подценени, помага както за изчистването на
задълженията на платците, така и за по-нататъшното развитие на иначе
замразени преди това имоти.


След 2022 г. се запазва трендът от предходните години да се продават повече
жилищни имоти, следвани от търговски и индустриални активи. По-слаб е
интересът към парцели и земи. В сравнение с предишни години обаче има повече

покупки на парцели, подходящи за соларни паркове - в близост до
електроразпределителната мрежа.


От компанията отчитат и подобряване на финансовата и правна култура на
потенциалните купувачи, предвид увеличения брой реализации чрез цесии на
вземания, заедно с обезпечения. Между 20% и 30% от общите приходи на АСВ
през последните две години се дължат на извънсъдебни споразумения с
длъжници и индивидуални цесии на обезпечени вземания. Интересът към цесиите
е генериран основно от по-високата платежоспособност, която стимулира част от
потенциалните инвеститори да потърсят алтернативни методи за закупуване на
имоти - чрез придобиване на съдебни вземания.


Облаци от Европа - рисковете се увеличават


Независимо от благоприятните тенденции в проучването за “Добрия платец”,
рисковете остават, предупреждават от АСВ. Причината - забавянето и
зануляването на икономическия растеж в останалите държави от Европа, което
предизвиква съкращения на работни места и стагнация в доходите в редица
европейски страни, както и рекордно високите лихви по кредитите в страните от
еврозоната. Последното засега не се пренася като тенденция в България, но в
бъдеще може да повлияе негативно и да влоши платежоспособността на
домакинствата.

 

БНБ вече предупреди, че може да въведе допълнителни мерки за
затягане на ипотечното кредитиране - най-бързоразвиващият се сегмент от
банковото кредитиране в България. Евентуални съкращения на работни места и
прекъсване на тенденцията на увеличение на доходите в международни компании
с филиали и производства в страната или местни фирми, които обслужват
бизнеси извън България, в съчетание с ново ускоряване на инфлацията поради
една или друга причина, също може да доведе до влошаване на добрата текуща
форма в платежоспособността на българския потребител.

 

За Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ)


АСВ е създадена през 2010 г. и е една от водещите компании за изкупуване на
просрочени вземания в България. През 2016 г. е придобита от норвежката B2 Impact
ASA (бивша B2Holding), която е сред десетте най-големи в сектора в Европа, а от
края на септември, т.г., е собственост на българската Ди Си Ей Мениджмънт АД.

АСВ е регистрирана като финансова институция в Българска народна банка и е член
на Асоциацията за управление на вземания.
www.theagency.bg

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 2748 |05.03.2024 Безплатно второ медицинско мнение от онкологичния хирург доц. д-р Каан Гьокче на 15 и 16 март 2024 г. в Бургас . 4| 5787 |04.03.2024 Георги Ангелов: Тази година практически почти няма инфлация, докато доходите продължават да растат с добри темпове . 2| 2802 |04.03.2024 ЕК осигурява 85 млн. евро на България и Румъния за управление на границите . 0| 4149 |04.03.2024 Магданозено песто: Вкусът, който възбужда не само вкусовите рецептори

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads