Реклама / Ads

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

33| 19381 |25.11.2014 ГЛАСЪТ

Сензация! Ето сделки, свързани с 10 (или Д.П.) в тефтерчето на Златанов

.
Котараците са агресивни, почне ли делбата на пари...
С плакати и викове "Мафия" и "Оставка" пред сградата на Съдебната палата в столицата в понеделник вечер десетки граждани изразиха недоволството си заради изгубените тефтерчета на бившия шеф на комисията за конфликт на интереси Филип Златанов и неяснотите около инициалите "Д.П." в тях.
Протестиращите поискаха оставката на главния прокурор Сотир Цацаров и промени в съдебната система,


Демонстрацията, под надслов "Код 10 - "страхуват ли инициалите ДП прокуратурата", бе организирана в социалната мрежа "Фейсбук".

Часове преди протеста обвинител №1 Сотир Цацаров коментира, че тефтерчето на Златанов е не толкова доказателство, колкото символ на определен властови механизъм. Главпрокурорът казва още нещо знаменателно: "Има бележник – има манипулации и нарушения, няма бележник – няма "този да се удари, онзи да се забави"? (Случайно съвпадение със сталиновата фраза: Има човек - има проблем. Няма човек - няма проблем.) Затова казвам, че тефтерът е символ – той е материална изява на определен начин на мислене и така порочен начин на работа в държавния апарат".

 

С последното изречения Сотир Цацаров е ударил право в десяката. Тефтерчето наистина показва "порочен начин на работа в държавния апарат". Като е казал А, нека главният прокурор да продължи с Б, В, Г и така до Я.  И понеже в последните дни става дума за една друга десятка, с която уж било злоупотребено и припозната като инициалите Д.П., зад които повечето българи смятат, че се крие Делян Пеевски, става изключително важно да се каже за какво става въпрос. 

 

Преди всичко за модел, който е позлатявал едни, за сметка на други, които са били удряни, отстранявани или задържани в развитието си.

 

Научаваме, че още през лятото на 2014 г. граждански сдружения са подали сигнал в Софийска градска прокуратура за ужасяващи злоупотреби в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). От СГП и нейният шеф Христо Динев обаче няма реакция и досега.

 

Ето какво пише в сигналите, на които кой знае защо никой не иска да обърне внимание.


През последните години в НКЖИ функционира мащабна схема за източване на публични средства в особено големи размери.

 

- В периода 2010-2012 НКЖИ е провела 20 аварийни поръчки (чл. 90 от ЗОП договаряне бе » обявление) на обща стойност над 120 млн. лв без ДДС или около 142 млн. лв с ДДС. Само през 2012 г. са възложени 13 аварийни поръчки на обща стойност 77,6 млн. лв без ДДС или около 93.2 млн. лв с ДДС.

 

- Тръжните документи и техническите спецификации на всички поръчки са еднотипни и почти идентични, макар че касаят различни обекти, което означава че при тяхното възлагане се е прилагала една и съща схема.

 

- Повечето от поръчките не попадат в казуса аварийни (договаряне без обявление чл. 90 от ЗОП), поради факта че ситуации са възникнали поради ненавременна и неправилна поддръжка на жп инфраструктурата. От една страна поръчките са възложени като аварийни, а от друга се отчитат от НКЖИ като обекти, реализирани в изпълнение на инвестиционната програма на НКЖИ с капиталов трансфер водещи до придобиване на нови ДМА. Подобряване на техническите параметри на железопътната инфраструктура и повишаване на скоростите по жп мрежата.

 

Цените за изпълнение на предвидените работи надвишават с над 2, 3 и повече пъти пазарните цени. Строителните работи са извършвани без реално приети проекти.

 

- За изпълнението на аварийните поръчки са канени едни и същи компании, без реална обосновка защо точно те. Всички поръчки най-често се печелят от фирми, близки до генералния директор на компанията (Крам комплекс) и фирми, гравитиращи около "Водстрой" АД, която пък се свързва с Делян Пеевски. В схемата е включено и ДП ТСВ, като след сключване на аварийни договори, предприятието превъзлага работите на същите компании.


Някои примери


•        През 2012 г. за авариен ремонт на 355 м. Железен път в междугарието Самоводене-Велико Търново по 4-та жп линия след провеждане на три аварийни процедури са изразходвани публични средства в общ размер на 16 127 534 лв. без ДДС или цена над 45 млн. лв без ДДС на 1 км железен път.

 

•        Поръчка за авариен ремонт в междугарието Черниче - Пейо Яворов. В рамките на поръчката е укрепен и ремонтиран 175 м. железен път за стойност в размер 6 771 841 лв. без ДДС или цена около 40 млн. лв/км.

 

•        Аварийно-възстановителни строително-ремонтни работи и укрепителни съоръжения от км 182+780 до км 182+930 в гара Плачковци по 4-та жп линия. Укрепени и ремонтирани 150 & железен път на обща стойност 6 991 223 лв. или 46 млн. лв/км.

 

Аварийно укрепителни и възстановителни строително-ремонтни работи по железен път от км 103+100 до км 103+650 в междугарието Ловеч - Троян по 24-та главна жп линия Свищов-Троян. Укрепени и ремонтирани 500 м. железен път на обща  стойност 4 821 280 лв. или 8,8 млн. лв/км.  Сумата няма световен аналог!    

 

Ако се изведат данни за новопостроените или в процес на строителство жп линии финансирани по ОПТ,  чието изпълнение е възложено с открити процедури и на база пазарни цени ситуацията е следната:

 

• Проект за реконструкция и електрификация на жп линията Свиленград-турска граница за скорост 160-200 км/м . Изградена нова жп линия с дължина 17.6 км. като в рамките на проекта с изграден и най-големият жп мост в България с дължина 460 м. Обща стойност на договора е 70 млн. лв. или около 3.9 млн. лв/км. за ново строителство.


•Реконструкция и електрификация на жп отсечката Димитровград - Свиленград, изграждане на изцяло нова жп линия н електрификация за скорост 160-200 км/ч с дължина около 70_км, Обща стойност на сключените договори 152 млн.лв или около 2.2 млн. лв/км за ново строителство

 

•Септември - Пловдив модернизация на 52 км. двойна железопътна линия и електрификация за скорост 160 км/ч обща стойност на сключените договори за строителство I57,8 млн.лв или приблизителна цена на километър около 3.1 млн. лв/км.


Направените по-горе сравнение показва фрапиращи разлики (в пъти), между установените пазарни цени и тези, на които са изпълнявани "аварийните" обекти. Трябва да се има предвид че цените по посочените по горе европейски проекти са за ново строителство, а не за ремонт или рехабилитация.

 

Рамково споразумение, пораждащо и прикриващо схема за източване на огромни публични ресурси.

 

След като в периода от 2010 до средата на 2013 г. почти всички поръчки в НКЖИ се възлагат като аварийни по чл. 90, т.4 на ЗОП в средата на 2013 г. след проведена процедура всички дейности по ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от жп инфраструктурата, които трябва да се възлагат на външни изпълнители с финансиране от Държавен бюджет и инфраструктурни такси бяха възложени за 4 г. на много тесен кръг от фирми чрез рамково споразумение.

 

Планираният обем от работи, който трябва да се възложи като конкретни договори за период от 4 г. чрез рамковото споразумение е около 450 млн. лв. Кръгът от фирми се състои от "Крам Комплекс", "Водстрой 98", Трейс, ДП ТСВ, Енерджи Груп, Енемона. Част от тези фирми се свързват с Делян Пеевски и Ахмед Доган.

 

Рамково споразумение е с предмет „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване u възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”. По принцип използването на рамкови споразумения е подходящо само при периодично повтарящи се доставки или при периодично повтарящи се дейности по поддръжка на елементи от жп инфраструктурата. След сключването на цитираното рамковото споразумение, всички поръчки за строителство, включително и изпълнението на инвестиционни проекти й аварийни обекти за 4 г. се изпълняват от посочения по горе кръг от фирми. Това на първо място ограничава тотално конкуренцията и лишава НКЖИ от възможността да получава по-изгодни оферти за изпълнение на строителни работи чрез провеждане на открити процедури по ЗОП. От друга страна това унищожава бизнеса на другите компании, които работят в сферата на жп строителството. Това е нарушение и на принципите на ЗОП чл.93а, ал.5, където е ясно посочено, че рамково споразумение не може да бъде сключвано или прилагано, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията“.


Лоши практики

 

Към момента възлагането на т. нар. аварийни поръчки продължава да се извършва, но в случая чрез рамковото споразумение. Към момента през действащото рамково споразумение само от средата на 2013 г. до сега са възложени поръчки на обща стойност над 120 млн. лв. без ДДС.


По експертна оценка проектните решения за укрепване на железопътните участъци са напълно излишни, технически и икономически необосновани и нецелесъобразни (изграждане на огромни подпорни стени, изливни пилоти, удължаване на тунели, изграждане на плъзгачи, изливане на огромни количества бетон) и обслужват интересите и на няколко компании близки до Генералния Директор (например Крам Комплекс). Посочената компания разполага с пилотна машина, механизация и бетонов възел точно за извършване на такъв тип строителни работи. От друга страна в техническия експертен съвет (ТЕС) към НКЖИ от страна на избраните изпълнители се внасят и одобряват непълни работни проекти, като в последствие без каквато и да е последваща санкция и одобрение проектите се доработват и променят.

 

Експертен анализ изготвен на базата на геоложките и хидроложките данни за някои от най-фрапиращите участъци показва, че необходимите технически мерки за укрепване, възстановяване и отводняване на тези участъци могат да бъдат изпълнени с много по-малко средства. Допълнително цените, на който се възлагат поръчките са много сериозно завишени. Това води до абсолютно нецелесъобразно разходване и източване на огромни публични средства.

 

Сравнение между цените на които са възложени някои обекти и пазарните цени за изграждането им.

 

• „Неотложно укрепване на изтичащи земни маси на откоса от км.376+850 до км.377+350 в междугарието Дралфа - Търговище път №1 по втора жп линия” - 3 995 355 лв. без ДДС - реална пазарна цена съгласно обхвата около 1,3 – 1,4 млн. лв.

 „Аварийно укрепване и отводняване чрез изпълнение на строителни дейности от км 37+580 до км 37+700 в междугарието Смядово - Комунари по 26-та жп линия Шумен - Комунари” - 2 076 672 лв. без ДДС — реална пазарна цена съгласно обхвата около 0,9-1,0 млн. лв.

„Механизирано подновяване на железен път в междугарие Кръстец - Радунци от км 204+050 до км 211+485 (в това число тунели №№20, 21 и 22) по lV-та главна жп линия” - 11 830 078 лв. без ДДС - реална пазарна цена съгласно обхвата около 7,0-7.1 млн. лв.

 

Механизираният ремонт на железен път и съоръжения в междугарието Плачковци Кръстец от км 190+510 до км 192+935, от км 195+950 до км до км 197+914 и подновяването и реконструкцията на гара Кръстец (коловози №№1,2,3 и 4) 15 639 947 лв. без ДДС - реална пазарна цена съгласно обхвата около 9,3-9,4 млн. лв.

Дадените по-горе цени на които са сключени договорите, са без непредвидените 10%, като тези суми допълнително се усвояват по всички обекти.

 

За Плачковци-Кръстец и Кръстец-Радунци е договорено увеличение на договорната цена с по над 1 млн. лв на договор.

 

4. Обобщение на данните за последните 3 г. показва, че чрез аварийните поръчки за ремонт и укрепване на около 12 км. малодеятелни и нерентабилни жп линии са разходвани средства в размер над 150 млн. без ДДС. По пазарни цени за тези средства може да се построи и оборудва над 40 км. нова скоростна жп линия (за скорости 160-200 км/ч) или да се модернизира основно над 90 км.

 

Поръчките за аварийни укрепвания на железопътната инфраструктура се възлагат с еднотипни задания н технически решения без значение от участъците, които трябва да се укрепват. План сметките за възлагане на поръчките са безкрайно завишени.


Как се купуват релси


НКЖИ е закупила около 6 700 тона железопътни релси през софийска стокова борса в нарушение на разпоредбите на ЗОП (ЗОП не е предвидено такъв тип специфични доставки да се търгуват чрез ССБ). Производството на железопътни релси е много специфичен процес. Производители на жп релси в Европа са много ограничен брой големи компании. При положение, че на ССБ никога преди не са се търгували такъв тип стоки за броени дни се появява оферент и се сключва борсова сделка. Доста фрапиращо е, че сделката за релсите е сключена от НКЖИ на цена 2 250 лв. за тон без ДДС (около 1150 евро). Проверка на цените на европейските производители на такъв тип релси показва, че към момента цените на европейския пазар и за България варират в диапазона от 700 евро до не повече от 900 евро на тон, което означава, че само от тази сделка НКЖИ е ощетено най-малко с над 3,5 млн. лв. В допълнение договора за доставка е подписан с абсолютно неизвесга фирма като произхода и качеството на релсите с крайно съмнителен и неясен.

 

Подобни неизгодни сделки, от които страната е ощетена с десетки милиони са тези от ресора "Енергетика". Става дума за договори на ТЕЦ "Марица-Изток 2". Сигнали за мафиотските злоупотреби също са изпратени до прокуратурата, но без резултат.

Затова граждански сдружения са информирали за ситуацията Европейската комисия.

 

Компанията "Водстрой 98" пък, смятана за част от кръга около депутата Делян Пеевски, спечели и търга за Северната скоростна тангента на София, на стойност 150 млн. лв. Това е една от най-големите пътни поръчки, финансирани с евросредства през този програмен период.


Изграждането стана възможно след подписването на договорите за финансиране и строителство на отсечката в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ)

 

При правителството на ГЕРБ, а след това и при кабинета "Орешарски" за "Водстрой 98" се знаеше, че играе ролята на комисионер при уреждане на всички по-големи обществени поръчки срещу определен процент от приходите. Това пише в. "Капитал". Собственикът на компанията Иван Мирински се смята за човек с огромно влияние в сектора, идващо от близостта му с Пеевски. Така пряко беше натрупан портфейл от над 600 млн. лв. договори с консорциуми, в които "Водстрой 98" участва.

Дружеството има водеща роля и в проекта "Южен поток". Смятано е за архитект на българското обединение "Газопроект Юг", което бе избрано за местния партньор на руската "Стройтрансгаз". От петте български фирми в "Газопроект Юг" три са смятани за близки до Пеевски (дъщерната на "Водстрой 98" "Промишлено строителство холдинг", ПСТ и "Техноекспортстрой"). Договорът за строителство на газопровода по информация на "Капитал" вече е подписан при цена от 3.8 млрд. евро.

 

Така че, прав е главният прокурор Цацаров, съществува порочен начин на работа в държавния апарат, описан в тефтерчето на Златанов. Дали 10 е Д.П. или обратното няма никакво значение. На всички е ясно, че Д.П. е бил и е част от сатуквото, което трови обществения климат и печели милиони при съмнителни обстоятелства, наричани от някои криминални. Въпросът е дали прокуратурата е елемент от "порочния начин на работа" или е срещу него. На дело, не на думи.

 

И още нещо. Ако Д.П. и 10 бяха нещо безобидно, сгрешено или раздуто, то медиите и слугите на Д.П. нямаше така злостно да нападат говорещите по темата и да защитават "жертвата" Пеевски. Щяха да се посмеят и да се забавляват с балъците и наивниците. Ама не е така, съдейки по шизофренната им реакция. Боли ги. Значи има нещо гнило в Дания...

 

Борис Петков

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 59| 14612 |24.11.2014 Казусът "Орхан Исмаилов" и откриването на топлата вода . 14| 6914 |22.11.2014 Искров в Черноморската банка? WTF... . 35| 16231 |20.11.2014 Кръгът Борисов - Пеевски - държавни пари - банки - пари прим се затвори . 23| 11950 |19.11.2014 Не казвам, че Искров е нагъл. Ние сме тъпи!

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ