Реклама / Ads
35| 27046 |15.04.2020 ИНТЕРВЮ

Проф. Асена Стоименова: Основни мои представи за съдебната ни система са тотално сринати! Кой и защо си позволява да прави лекарствена политика с белезници?!

.
Проф. Асена Стоименова
Обвинението е лишено от основание, да, но прокуратурата очевидно е счела, че има неоспорими доказателства за престъпление, което по своята същност представлява разпространяване на фалшив сигнал за взривно устройство или друго бедствие чрез средства за свръзка. Не са ми предоставени матерали по делото, правата ми са частично ограничени.
 

Обжалването на мярката от 20 000 лв. вече е факт, чакам произнасянето на съда.

 

Не съм се изплашила. Ще потърся правата си както в българската правосъдна система, така и на европейска територия,

 

Кой и защо не иска това, което е нормална практика в останалата част от света да се случи и в България? А кои са “заболелите от тревога” можете да съдите по интервютата, които се дават от някои публични личности в момента с обратните тези, които не отговарят на истината и в този смисъл представляват разпространение на подвеждаща информация. Кой и защо си позволява да прави лекарствена политика с белезници, а не просто да я следва, такава каквато държавата е преценила, както се случва в другите държави?

 

Това казва пред Фрог нюз председателят на Българския фармацевтичен съюз професор Асена Стоименова, обвинена от прокуратурата, че е предизвикала паника в обществото със своите интервюта.

 

- Проф. Стоименова, как ще коментирате обвинението към вас по чл.326 за внасяне на тревога сред населението? Трагично, драматично или смешно е то. По мнението на експерти, то е лишено от основание.


- Недоумявам, че съм обвинена за това, че съм изказала експертно мнение, основано на моя 25-годишен опит в сектора, както и на доклади и указания от Европейската комисия (ЕК) и Европейската агенция по лекарствата. Не го определям нито като трагично, нито като драматично, а по-скоро като показателно за системата и за това за какво може да се използва извънредната ситуация, във връзка с пандемията от COVID-19. Експертите считат, че обвинението е лишено от основание, да, но прокуратурата очевидно е счела, че има неоспорими доказателства за престъпление, което по своята същност представлява разпространяване на фалшив сигнал за взривно устройство или друго бедствие чрез средства за свръзка. Нямам търпение да се запозная с материалите по делото, за да мога да взема отношение и да дам съответните обяснения. До този момент такива материали не са ми предоставени и затова считам, че моите права са частично ограничени.


- Не е ли това посегателство върху свободното слово на експерта, който дава гласност за опасността от COVID-19?


- Стотици хора, които се свързаха с мен, възприемат моите интервюта като балансирани. Моите изказвания са въз основа на материали, публикации и доклади, както от Световната здравна организация, така и от Европейската агенция по лекарствата, Агенцията по храните и лекарствата в САЩ, Европейската комисия, както и данни от българския пазар. Само няколко часа след интервютата прокурорът очевидно е успял да се ориентира в сложна материя като лекарствената регулация и да установи, че събраните доказателства са неоспорими – тоест налице е подвеждаща информация, която създава тревога в населението.

 

Отново искам да подчертая, че недостигът на лекарствени продукти е нормално явление, в един момент липсват едни лекарства от пазара, в друг момент- други. Информацията за потенциален недостиг на лекарства не може да бъде тревожна, а по-скоро обсъждането на евентуален недостиг има за цел превантивно да разработи стратегии за преодоляването му, в зависимост от причините за недостига, неговата продължителност и наличността на алтернативи. Повечето сигнали за лекарствени продукти, които липсват се отнасят за лекарства, които имат терапевтични алтернативи и в тези случаи, ако пациентите нямат запаси, е необходимо да се обърнат към своя лекар за предписване на новото лечение. Но за една голяма част от лекарствата има генерични алтернативи (еквивалентни лекарства на различни производители) и генеричната замяна, която в България не е разрешена би дала възможност пациентите да правят своя избор с подкрепата на фармацевтите и без да се излагат на риск от допълнителни социални контакти точно по време на извънредното положение.


- Ще обжалвате ли мярката от 20 000 лева? Това не е ли чиста репресия срещу гражданин на Република България?


- Обжалването вече е факт, чакам произнасянето на съда. Не съм юрист, но съм човек логичен и със здрав разум и за мен е странно, как така размерът на гаранцията може да бъде определен без да бъдет взети предивид семейното положение на обвиняемия, доходите му, наличието на задължения и прочее още данни, които аз декларирах на по-късен етап, едва след като бях привлечена като обвиняем. Целта на гаранцията е да осигури присъствието на обвиняемия.

 

Аз съм публична личност, държавата в момента е със затворени граници, тоест не мога да се укрия. Също така съм председател на УС на Българския фармацевтичен съюз и представлявам фармацевтите в България, а съм и преподавател в Медицинския университет, София и не смятам да се крия нито от членовете на съюза, нито от моите студенти. Изобщо, малко съм объркана, защото основни мои представи за съдебната система са тотално сринати – презумпцията за невинност до доказване на противното, повдигането на обвинение само при наличието на неоспорими доказателства (на фона на времето от няколко часа, с които е разполагала прокуратурата), непредоставянето на събраните до определен момент доказателства на обвиняемия и пр.

 

Дали това е репресия или не, ще проличи в следващите стъпки на прокуратурата. В тази връзка ще отговоря с един цитат от мой любим автор – Айн Ранд: "Когато няма достатъчно престъпници, можем да ги създадем. Като обявим толкова много неща за престъпления, става невъзможно за човек да живее, без да нарушава законите. Но кой иска нация от граждани, спазващи закона? Какво може да се спечели така? Затова просто прокарайте закони, които не могат да бъдат спазвани, нито наложени, нито обективно тълкувани. Така създавате нация от нарушители на закона. И можете да осребрявате вината им."

 

- Във вашите изявления има информация, която напълно съвпада с тези на Европейската комисия. На какво основание тогава ви обвиняват?


- Основанието за обвинението е чл. 326, ал.1 от Наказателния кодекс. Един кратък преглед на делата по чл. 326, ал.1 показва, че делата по този член са за оставени фалшиви сигнали за взривни устройства и неверни повиквания за помощ на телефон 112. Да се приравни даването на обективна информация относно възможни ситуации в лекарствоснабдяването, които са предотвратими и решими, поднесена по безспорно балансиран начин, основано на анализи, препоръки от Световната здравна организация, ЕК, Европейска агенция по лекарствата и др. източници към неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, означава грубо погазване на принципите залегнали в Закона за нормативните актове. Изнесената от мен информация, както правилно отбелязвате, съвпада с тази в докладите на ЕК и данни, изнесени от СЗО.

 

В последните месеци, както аз, така и много мои колеги сме активни, говорим за проблеми и предлагаме решения, поставяме неудобни въпроси, които имат потенциала да нарушат определени икономически интереси. Очевидно е, че “Нулевият пациент”, заболял от тревога вследствие на моите интервюта е всъщност заболял от страх, че ще бъдат нарушени икономическите му интереси, вследствие на тезите, за които БФС информира обществото.

 

Кой и защо не иска това, което е нормална практика в останалата част от света да се случи и в България? А кои са “заболелите от тревога” можете да съдите по интервютата, които се дават от някои публични личности в момента с обратните тези, които не отговарят на истината и в този смисъл представляват разпространение на подвеждаща информация. Кой и защо си позволява да прави лекарствена политика с белезници, а не просто да я следва, такава каквато държавата е преценила, както се случва в другите държави?

 

- Изплаши ли ви тази мярка? Ще търсите ли правата си в европейските съдилища,така както го направиха други експерти, пострадали от прокуратурата в минали години?


- На следващия ден, след професионалния празник на работещите в системата на здравеопазването, ми се обадиха от полицията и ми съобщиха, че трябва да се явя с адвокат и да получа обвинението. Не се учудих първоначално, нито, за разлика от много мои познати помислих, че това е шега. Въпреки недоумението ми от някои основни абсурди, приемам обвинението в цялата му сериозност. Не съм се изплашила. Ще потърся правата си както в българската правосъдна система, така и на европейска територия, производството вече се следи и от няколко международни организации.

 

- Вашият коментар за становището във ваша зашита на Асоциацията на европейските журналисти и Петицията на фармацевтите, както и на хияди граждани в социалните мрежи?


- В България има много прекрасни хора с различни професии, които са с логично и критично мислене. Толкова много хора се свързаха с мен и ми засвидетелстваха подкрепа, както по отношение на гаранцията, така и във връзка с организацията на правна помощ, събирането на информация, или просто с мислите и молитвите си. От получаването на обвинението и обявяването му от пресцентъра на прокуратурата (интересна практика, която освен да се опита да компрометира и стресира дадената личност и да служи за назидание не виждам как помага на правосъдната система) получих една огромна доза емпатия както от колеги, така и от хиляди граждани и стотици адвокати.

 

Получих и официална подкрепа от помощник-фармацевтите, които са с нас на предната линия, от АЕЖ, от три национално представени пациентски организации, две политически партии, от Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и още много, много други. Изпитвам огромна благодарност към всички, които реагираха и това осмисля обвинението на прокуратурата, което в дългосрочен план ще има полезни за обществото резултати. Надявам се никой никога повече да не бъде подлаган на това, на което подлагат мен в момента, защото не всеки има силата да го понесе. Но когато сме хиляди в един, така както се случва в момента с мен, силата е огромна и тя ще ни трансформира към по-добро. Ние имаме право да го изискваме. Дори в условията на извънредно положение.

 

Интервю на Красен Бучков

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 23| 21116 |13.04.2020 Проф. Мария Славова пред Фрог: Сделката на ББР трябва да се развали, уволнението на борда не е санкция . 11| 13366 |02.03.2020 проф. д-р Пламен Митев: Можем ли непрекъснато да се оправдаваме с миналото и с игото? . 7| 10295 |10.10.2019 Проф. Владимир Радулов: Медиите се притискат отвътре, защото обслужват различни олигарси . 11| 12123 |20.09.2019 Проф. Лизбет Любенова: В провъзгласяването на Независимостта няма кой знае колко героика

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads