Реклама / Ads
1| 5544 |01.03.2018 НОВИНИ

”Ние, гражданите” с апел към президента за свикване на кръгла маса за промените в ЗБН

.
Източник: БГНЕС
Оценяваме високо решението Ви да се възползвате от правото си на връщане на закон на Народното събрание за ново обсъждане и да върнете Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност. Това написаха до президента Румен Радев от НПО ”Ние, гражданите”.
Напълно подкрепяме и най-важния мотив – законопроектът да бъде разгледан и обсъден при сериозен дебат, което да гарантира прозрачност и да ангажира отговорно отношение към многобройните проблеми във връзка с фалита и последвалото разграбване на масата на несъстоятелността на КТБ /н/.
 
Нашите мотиви и предложения за нова по същество философия и редакция на предложените промени в ЗБН бяха ръководени именно от желанието да се придаде прозрачност и да се гарантира макар и относителна справедливост на процеса на несъстоятелността и последиците му по отношение на групата на най-ощетените български и немалко чуждестранни граждани и фирми.
 
За изминалите след фалирането на КТБ години срещнахме вълна от безразличие от страна на българските политици, които съзнателно игнорираха съществуването на огромна група от ограбени български граждани и техните проблеми, свързани с:
 
-          съзнателното насаждане на разделение в обществото между богати и бедни вложители в КТБ и третиране на надгарантираните вложители като „далавераджии”;
 
-          формиране на особена линия на политики и действия по отношение на КТБ и вложителите й, насочена към „спасение на държавата” от исковете на гражданите й. В този контекст бе направено всичко възможно да се избегне с цената на потъпкване на истината и  съзнателно манипулиране на общественото мнение формулиране на вина на държавни институции, за да се парират всякакви искове срещу държавата по закона ЗОДОВ;
 
-          въз основа на тази съгласувана и негласна линия върху съдебната система бе оказан и се оказва политически натиск за максимално отхвърляне на искове на ограбени вложители в КТБ;
 
-          от страна на БНБ, квестори, синдици на КТБ, Фонда за гарантиране на влоговете в банки съзнателно се нарушават закони, свързани както с ограбването на активите на КТБ след обявяването й в несъстоятелност, така и по отношение на неизпълнението на съдебното решение на ВАС да се извърши официален независим одит на баланса на КТБ към 20.06.2014 г. и за цялата 2014 г.;
 
-          по отношение на вложителите в КТБ – наши членове, се упражнява нечувана дискриминация от синдиците на КТБ, ФГВ и министъра на финансите, независимо че по ЗБН нашите членове имат равни права с ФГВ по отношение на прозрачност и получаване на цялата информация за действията и финансовите операции на синдиците, за техните възнаграждения, възнагражденията на техните юристи и на служителите в КТБ. Вложителите с „равни права” с ФГБ нямат юридическото право да атакуват сделки и решения, ощетяващи интересите им и масата на несъстоятелността. Повсеместно съдебната система ни отказва „правен интерес” в казусите „КТБ;
 
-          в хода на производството по несъстоятелността на КТБ и осребряването на имуществото й се извършват огромни престъпления, свързани с директни кражби, отклоняване на активи, фалшификации и измами, за които редовно сигнализираме прокуратурата, но от над 50 сигнала до Главния прокурор, съпроводени с доказателства от официални български институции, нито един не е достигнал до фаза досъдебно производство.
 
Дискриминационният подход към организацията и членовете й съществува и на ниво институции и медии. Неофициално е известно, че наши експерти и членове нямат достъп до националните медии, практически всяка поискана по ЗДОИ информация и въпросите ни към ФГВ и синдиците остават без отговор, което води до нуждата от водене на безсмислени дела, при които обикновено държавните органи са задължени да предоставят исканата информация, но междувременно е изтекъл значителен период от време. Все по-широка става и скритата забрана да публикуват анализите и разследванията ни, като освен официалната цензура и темите табу,  Д.Пеевски, Ал.Сталийски, журналистите и собствениците на симпатизиращите ни медии са принудени да спират от публикация или да не публикуват наши материали по силата на самоналожена от тях автоцензура и друг вид зависимости. Независимо от това, обаче, всички тези теми са актуални и проблемите по тях следва да намерят своевременно решение.
 
Отново бихме искали да уточним, че терминът „вторично разграбване на активите на КТБ” бе използван първо в наши публикации, анализиращи същността на осъществения погром и грабеж над КТБ. Това делене е направено във връзка с мотивите на съда по несъстоятелност, в които изрично се посочва, че след поставянето на банката под специален надзор цялата отговорност по управлението и запазване на активите й е на БНБ и назначените от нея квестори.
 
По същество няма първичен и вторичен грабеж, само предпоставки – т.е. формулирането на критерии, за да се формира огромна капиталова загуба, която да предопредели възможността за избрани хора да присвоят активи за нищожни суми, вариращи межзу 3 и 9,3 % , какъвто е средният процент на обезценка на всички активи на КТБ, изчислен от консултантските фирми при прегледа на извадка от специално подбрани от БНБ активи. В този контекст звучат смехотворно нови искания на политици за наемане на чуждестранна разследваща фирма, която да „търси парите на банката”. Пари няма, има активи на значителна стойност, които с две изключения се намират в България.
 

 
Не са атакувани и обявени да нищожни прихващанията за 2,56 млн. лв на Силвия Пенева, собственик на „Делойт България” ЕООД, „одитор” на  КТБ в този период, осчетоводени на 21.06.2014 г.
 
 
Никакви действия не са предприети за връщането в масата на несъстоятелността на КТБ на 10 07 596,86 лв непогасен към 30.06.2014г. кредит, предоставен от  „Булит 2007” ЕООД  на  „ГМ Прес” АД. Собствениците и получатели на тези средства  - фирмите на Славка Бозукова и Тодор Батков са заложили в полза на „Булит 2007„ ЕООД акциите си в „Стандарт нюз”. Понастоящем с тези акции и други активи се извършват различни операции с цел намаляване на масата за удовлетворяване на дружеството – кредитор и КТБ като кредитор, а междинните фирми-бушони, са ликвидирани.
 
Подобно е положението с неизплащането на КТБ на непогасен кредит от 2 950 000 лв с произход КТБ, предоставен от „М-Стейт” ЕООД  на „Делта нюз” ЕООД и обезпечен със 100%-ен особен залог на акциите на „АС Медия” АД от залогодателя „Южен кръст 2001” ЕООД. Чрез увеличаване на капитала от т.нар. „кредитор” „Делта нюз” ЕООД тази сума с произход КТБ е апортирана като непарична  вноска в капитала на „АС Медия” АД . Залогът  пред „М-Стейт” ЕООД на 100 % акции на длъжника „АС Медия” АД умишлено е пропуснат, а залогодателите Петьо Петков Блъсков и представляваното от него „Южен кръст 2001” ЕООД, са отклонили дължимите средства в ущърб на КТБ. Дружеството – длъжник е заличено от Търговския регистър след две препродажби.
 
Не е атакувано и обявено за нищожно прихващане от 18 000 000 лв. по цесия, чрез което е придобит завод Рубин, г. Плевен. Заводът е бил собственост на „Рубин инвест” АД, солидарен длъжник към КТБ за непогасен кредит от 80 000 000 лв.  „Рубин Инвест” АД е притежавало недвижими имоти, производствените площадки, административни и спомагателни сгради на Завод Рубин, Плевен, както и инсталираните в този завод машини, съоръжения и инсталации – стойността на тези активи е 87 000 000 лв. плюс готова продукция за 17 000 000 лв. Квесторите на КТБ не са наложили обезпечителни мерки върху имущество и активи на длъжника „Рубин инвест” АД. Продадено е недвижимото имущество на дружеството /по балансова стойност за над 40 млн.лв./, заложени по кредита ДМА; заложени вземания на клиенти са отклонени към други „бенефициенти”.  Двата вписани в ЦРОЗ залога са игнорирани и собствеността на завод Рубин, г. Плевен е напълно трансформирана, като минава през Булсенд” ЕООД, „Уинър” ЕООД, „Кепитъл Инвестмънт” АД „Рубин пропърти”АД и достига до  „Глас контрибюшън” АД  за цена в размер на около 43 млн.лв /фактически апортите на придобитите на безценица и без реални плащания активи на „Рубин инвест” АД. „Глас контрибюшън” АД е собственикът на всичките недвижими имоти, движими вещи и други права на „новосглобения” завод Рубин, Плевен. Всички дружества по веригата преди „Глас контрибюшън” АД са ликвидирани и заличени от Търговския регистър, а собствеността „каца” на „Глас контрибюшън” АД, т.е. Виолета Сечкова, съпруга на Александър Сталийски. Всички операции, пререгистрации, ликвидации на междинните дружества е приключило през декември 2014 г.
 
Най-скандални са сделките и най-огромни са загубите на вложителите в КТБ от сделките, свързани с „Виваком” АД и БТК. За мизерна сума, не достигаща и половината от чистата, дори непазарна цена на телекомуникационната компания от 650 млн.евро, квестори и най-вече синдиците на КТБ /н/ не са упражнили правата си като акционери, нито като залогодържатели на акции, които са освободили без икономическо или юридическо основание в полза на ВТБ и братята Велчеви. В тази яма пропада и фирма с инвестиция от 120 млн.евро – НУРТС” АД , която е  буквално подарена на „Виваком” АД. Загубата за вложителите в КТБ от тези сделки вероятно надхвърля 1 млрд.лв. Съвсем друг е въпросът в този случай как се отразява това на националната сигурност на България?!
 
Загубите за вложителите от принудителната национализация на „Авионамс” надхвърля 15 млн.лв., а опитите да се превземе „Дунарит” засега костват не само неплатените на КТБ 60 млн.лв. от дълг от 86 млн.лв., но и подаряването на активи без плащане, и то само защото за определено време се е оказала последен цедент на цесията на Ед.Миролио,  на фирма „ДиПи”, която по никакъв начин не е и не може да бъде свързана с КТБ. Но е свързана с премиера Б.Борисов, уреждането на отношенията му с Азербайджан и с оръжейни доставки на българско оръжие през Азербайджан.
 
               
Това е само малка част от ограбените от вложителите активи на КТБ АД. Но фактически няма актив, с който да не са извършени непрозрачни, незаконни операции. Привидната незаинтересованост и огромният корупционен натиск върху и на синдиците са довели до включване в тези схеми за ограбване и на други крупни кредитополучатели, които са получили обратно, независимо от залози, ипотеки и неизплатени задължения активите си вероятно само срещу заплащане на когото трябва.
 
Уникалното в ситуацията е, че най-крупните грабежи са извършени до 30.10.2014 г. Други големи сделки, като „Рубин” АД, Плевен и т.н. са приключени до края на 2014 г., като активите минават през цяла верига от фирми и последващата ликвидация на междинните звена.
На 30.10.2014 г. банката все още не е с отнет лиценз, не е обявена в несъстоятелност, експерти се борят за спасяването й. На 31.10.2014 г. се проведе и първото заседание на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси, на която присъстваха депутати от всички парламентарно представени партии, граждански организации, вкл. и нашата, БНБ, КФН, квесторите на банката. В доклада на квесторите и на БНБ се посочва броят на договорите за цесии, но квесторите и централните банкери изрично обявяват, че никакви прихващания не са извършвани до момента и че такива ще се извършват след одобрение от специална комисия с участието на БНБ.

Уважаеми Господин Радев,
 
За първи път от почти 4 години във Вашите мотиви за налагане на вето над законовите промени в ЗБН се посочват силно накърнените интереси на хиляди вложители и пълната липса на прозрачност и справедливост. До момента се приемаха неадекватни и недомислени изменения в нормативната база (до момента 11 на брой само в ЗБН, отделно в ЗКИ и ЗБНБ), като с тях се преуреждаха правила със задна дата и винаги водеха до увреждане именно на вложителите. Доказателство за неадекватността на тези изменения е обстоятелството, че въпреки тях в масата на несъстоятелността постъпленията са символични извън първоначалната наличност по сметките на КТБ. Ефектът от тези изменения по отношение на попълване на масата на несъстоятелността е отрицателен, а резултатите са мудност на производството, натовраване на вложителите с нови големи разходи и все по-големи, но за сметка на това безконтролни права за синдиците на банката. Тук следва да се отбележи, че направените принудителни разходи по водене на дела от вложителите независимо, че в повечето случаи печелят тези дела, остават изцяло за тяхна сметка, тъй като редът на удовлетворяване на тези вземания е в самото производство по несъстоятелност.
Считаме, че спирането на ограбването на активите и възстановяването на справедливостта за нас е от огромно значение. В тази връзка безпристрастният анализ на законовите промени и очакваният ефект от тях, направен от юристи и икономисти, включително при възможност и от международни експерти, би отговорило на очакванията на обществото, което според последните социалогически проучвания счита, че банката е фалирана изкуствено от държавните институции с цел незаконното обогатяване на определени лица /над 70 % от анкетираните дават този отговор/.
Затова апелираме към вас да свикате кръгла маса за обсъждане и дебати на специалисти по тези въпроси, които биха изяснили както юридическите и икономическите последици от ново и без промяна приемане от Народното събрание  на направените поправки в ЗБН, така и биха предложили промени, които поне частично да възстановят справедливостта за ограбените български граждани. В противен случай ще станем наблюдатели на прегласуване на отхвърлените от Вас с вето законови предложения без сериозен дебат, без анализ на последствията и икономическа обосновка за целесъобразността им.

 
С уважение:
 
Управителен съвет на НПО „Ние, Гражданите”
 
В. Ахундова     
 
Даниел Божилов
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 1| 5624 |23.02.2018 Очаквано Апелативният съд оправда Алексей Петров по обвинението за пране на пари . 1| 4318 |16.02.2018 Военно-апелативният съд наложи ”домашен арест” за ген. Кирчо Киров . 1| 5761 |15.02.2018 „Ние, Гражданите” зоват президента да наложи вето върху Закона за банковата несъстоятелност . 0| 3914 |08.02.2018 Апелативният съд решава съдбата на задържаните за отвличането на Адриан
Реклама / Ads