Събота, 20 Октомври 2018, 21:35
Frognews
3| 7303 |12.09.2017

Димитър Байрактаров за Фрог: Оставка за В. Симеонов, СКАТ ТВ е осъждана за незаконно строителство

.
Димитър Байрактаров на протест Източник: БГНЕС
От интернет страницата на антиправителствения протест става ясно, че 235 000 човека са засвидетелствали подкрепата си за него. Уважиха го малцина, тъй като на хората им е трудно да дойдат в София по икономически или други причини или пък до 17 часа са на работа и им е невъзможно да се включат. Това обясни пред Фрог нюз бившият депутат Димитър Байрактаров, който участва в протеста.

Полицаите бяха 500 души, така че, ако протестът беше организиран от властта, каквото мнение се появи, щеше ли толкова много служители на реда да бъдат впрегнати да охраняват мероприятието?

 

Част от организаторите на протеста познавам, затова и аз се включих в него. Не знаех обаче, че съм номиниран за министър.

 

Още на 26 юли официално поисках оставката на вицепремиера Валери Симеонов. Заявих тогава, че ако премиерът не го отстрани, би следвало цялото правителство да си тръгне. Негова фирма е осъдена за незаконно строителство. Фирмата "СКАТ" ТВ ООД, мажоритарен собственик Валери Симеонов, е осъдена през 2013 г. за незаконно строителство в хотел, който се казва „Панорама” в местността Балали, община Златоград.

 

По думите му, според доклад на ИАМО Специализираната болница за рехабилитация Несебър-АД е извършила сериозни нарушения на закона.

 

Управител на тази болница е бил неговият депутат от Обединени патриоти - Георги Колев. Другият управляващ на болницата е професор Цветан Димитров, който пък води авторско предаване в телевизия СКАТ.

 

От констатираните нарушения, надлежно отразени в доклад на Изпълнителна Агенция за Медицински Одит (ИАМО) е видно, че първият обект, който е трябвало да затвори Симеонов и да предаде на прокуратурата, е именно тази на депутатския син в Несебър, подчерта Димитър Байрактаров.  

 

Ето и някои от фрапиращите нарушения описани в медицинския доклад:

 - При извършената проверка на място е установено, че болничните стаи и кабинети за физикално лечение и рехабилитация НЕ ОТГОВАРЯТ на здравните изисквания;

 

- В болничните стаи са разположени между 4 и 6 легла без пространствена възможност за преминаване между тях.  

 

- Посоченият адрес за извършване на лечебната дейност - гр. Несебър, кв."Перла" № 20-Южен плаж не е вписан в действащото разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ-373 от 29.02.2016 г.

 

Дейността е извършвана в нарушение на Закона за лечебните заведения и само това е достатъчно НЗОК да изисква възстановяването на милионите изплатени за дейността на депутатската болница, пояснява Байрактаров.

 

- Лечебното заведение не води листа за планов прием на пациентите, с което е нарушило чл. 22 ал. 3 от Наредбата за осъществяването правото на достъп до медицинска помощ съгласно, който: "Вписването на пациента в листата за планов прием се извършва при негово ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ за това, изразено, след като му бъде предоставена информация за възможните обичайни рискове от необходимите диагностични и лечебни дейности и алтернативи, за срока, в който ще бъде осъществена хоспитализацията, както и за възможността да се

обърне за прием към друго лечебно заведение".

 

Според експерти, последното нарушение е основание прокуратурата да започне незабавно разследване за източване на НЗОК, а Касата незабавно да преустанови изплащането на каквито и да е било дейности на това лечебно заведение.

 

Повод за тези съмнения дават и констатациите в доклада на ИАМО като например, че през 2016 г. СБР Несебър-АД е извършило лечение на 12962 пациенти от цяла България. Пациентите според доклада, са били на възраст между 60 и 75-годишна възраст и тук лъсва поредното подозрение за източване на Здравната каса - нито един от тези пациенти няма съпътсващо заболяване, тоест вероятно тези пациенти в пенсионна възраст не са страдали например от високо кръвно и сърдечни. Странно нали?

 

Според експерти, именно затова лечебното заведение не е водило листа за планов прием. Същите твърдят, че безобразие с подобни мащаби може да бъде осъществено само чрез сериозен политически чадър. Вероятно е чисто съвпадение, че депутатът Георги Колев от Обединени патриоти, който е управлявал болницата през 2016 г., е заместник председател на парламентарната комисия по здравеопазване, а неговият партиен шеф Валери Симеонов като вицепремиер отговаря и за здравеопазването.

 

През 2014 г. проверка на РЗОК-Бургас установява 124 нарушения, извършени от депутатската болница, всичките са потвърдени от Несебърския Районен Съд. През 2015 г. след поредните констатирани нарушения в болницата е започната проверка и от икономическа полиция.

 

Вероятно политическия чадър е бил доста сериозен, след като и до днес тази болница продължава да работи и да получава милиони от нашите пари. Да не забравяме, че "шумният" вицепремиер Валери Симеонов е силно притихнал и безшумен за дейността на тази болница,  да не би пък случайно да е разперил чадър над нея?, пита Димитър Байрактаров. 

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 6837
София, 20.05.2013

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседаниена тринадесети май две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
ТАНЯ РАДКОВА

 

при секретар

Михаела Цветкова

и с участието

на прокурора

Мария Бегъмова

изслуша докладваното

от съдията

СВЕТЛАНА ЙОНКОВА

 

по адм. дело № 4036/2013С решение от 20.12.2012 г. по адм.д.№288/2012 г. Смолянският административен съд е отхвърлил жалбата на "Скат" ТВ ООД. срещу заповед №ДК-02-ЮЦР-190/01.08.2012 г. на началника на РДНСК Ю. централен район.
Решението се обжалва с касационна жалба от "Скат" ТВ ООД. Жалбата е подадена в срок. Жалбоподателят моли решението да бъде отменено като постановено при допуснато нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.
Ответникът по касационната жалба я оспорва.
Представителят на Върховната административна прокуратура предлага решението да бъде оставено в сила.
Върховният административен съд обсъди касационните основания и установи следното: 
С оспорената пред Смолянския административен съд заповед е наредено на жалбоподателя да премахне незаконен строеж "Пристройка към жилищна сграда" в неговия имот.
Смолянският административен съд е приел, че е налице незаконен строеж, чийто собственик е жалбоподателя. С оглед на времето на извършването му същият не е търпим и подлежи на премахване.
При постановяване на решението Смолянският административен съд не е допуснал нарушение на закона.
По делото е установено, че върху съществуваща бетонна плоча на триетажна сграда са изградени бетонни колони, свързани с греди в надлъжна и насрещна посока. Върху тях е излята нова бетонна плоча. Върху нея са поставени метални колони с етажна височина и зидария от итонг между тях. Същестуващата покривна конструкция на сградата е продължена и върху новоизградената постройка. За строежа не са издадени строителни книжа. Той е извършен в периода 2007 - 2008 г. Собственик на дворното място и сградата в него, както и на процесния строеж е "Скат " ТВ ООД.
Горните обстоятелства са установени от събраните по делото доказателства, включително от техническа експертиза, чието заключение не е оспорено.
При тези данни законосъобразно Смолянският административен съд е приел, че е налице незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 ЗУТ, тъй като за него няма издадени строителни книжа. Изградената постройка представлява строеж по смисъла на § 5, т. 38 ДР ЗУТ с оглед на установените характеристични данни за нея. В закона липсва определение за "пристройка и надстройка" на сграда. Както пристрояването, така и надстрояването на сграда е строеж според легалното определение за това. Правилно Смолянският административен съд е приел, че дали процесният строеж е определен в заповедта като "надстройка" или "пристройка" на сградата не е от съществено значение, тъй като характеристиката на изграденото го определя като строеж. Дали построеното е надстройка или пристройка се определя и от предназначението на строежа и дали той е функционално свързан с основната сграда. В случая това не би могло да бъде установено с оглед ранния етап на извършването му.
Смолянският административен съд законосъобразно е приел, че строежът с оглед на врмето на изграждане не е търпим и подлежи на премахване. Жалбоподателят законосъобразно е посочен като адресат на заповедта, тъй като е собственик на строежа и има това качество дори да не е негов извършител.
Решението на Смолянския административен съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, Върховният административен съд

РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 20.12.2012 г. по адм.д.№288/2012 г. на Смолянския административен съд.
Решението е окочателно.

 

Решение №240

към дело: 20127230700288

Дата:

21/12/2012г.

Съдия:

Красимира Селенова

Съдържание

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във вр. с чл. 215, ал. 1 от ЗУТ и е образувано по жалба на „. Т. О., със седалище и адрес на управление гр. Б. срещу Заповед № ДК-02-Ю.-190/01.08.2012г. на Началника на Р. - Ю.. С цитираната заповед „Скат” ТВ ООД е задължен да премахне строеж “Пристройка към съществуваща сграда” в ПИ № 31111.8.14, м. ”Б.” /Д./, землище гр. Златоград, изпълнен без необходимите строителни книжа, определен е едномесечен срок за доброволно изпълнение и при неспазване му да се извърши принудително.
В жалбата се сочи, че строежа е извършен преди да бъде придобита собствеността на сградата - 23.07.2008г., не е изследвано дали не е търпим, да е осъществен преди 07.04.1989г., а впоследствие да са били съборени ограждащите стени с цел реновиране на сградата и тези стени да са изградени наново. В този смисъл според жалбоподателя, неправилно „Скат” ТВ ООД е определен като извършител на строежа. От жалбоподателя са извършени само ремонтни работи с цел укрепване на строежа и още през 2009г. е премахнато констатираното от органите на ДНСК незаконно строителство, за което са имали инвестиционни намерения. Твърди се още в жалбата, че не е констатиран вида на строителството като веднъж е означено като „пристройка”, а друг път като ”надстройка”. Оспореният административен акт е издаден при догадки и предположения, без да са установени обстоятелствата от значение за установяване на незаконно строителство.
Пред съда, за жалбоподателя се явява адв. Р., поддържа жалбата. 
Ответникът по жалба, Р. – Ю., не се явява и не се представлява.
По делото е назначена, по искане на жалбоподателя, съдебно -техническа експертиза. Освен това по делото са представени доказателства - Нотариален акт № 20 от 23.07.2008г., на стр. 7 от делото; Констативен Акт /КА/ № 18 от 25.06.2012г. и Констативен Акт № 19 от същата дата; Декларация, относно времето на извършване на строежа; Възражение на жалбоподателя по връчените констативни актове; Заповед № РД-23-229/02.07.2012г. на Н. на ДНСК; актове за държавна собственост на база за отдих в с. Пресока.
Административният съд, като взе предвид оплакванията в жалбата, становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, прие следното: 
Жалбата е подадена в срок срещу подлежащ на оспорване индивидуален административен акт и от надлежна страна, за която административният акт е неблагоприятен и следователно е процесуално допустима.
При разглеждане на жалбата по същество, съдът установи следното: 
Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган - Н. на Р. - Ю. ц. р., който е упълномощен със Заповед № РД-13-229/02.07.2012г. на Н.на ДНСК.
С Констативен Акт № 18 от 25.06.2012г., съставен от длъжностни лица при Р. - Ю.ц. р. – гр. П. е констатиран незаконен строеж, представляващ ”надстройка” на 2 етажа към съществуваща тераса по фасада север към съществуваща сграда, като са изпълнени: 5 броя стоманобетонни колони с размери 0.25/0.25 м. и височина 2.80м.; 5бр. стоманобетонни греди и стоманобетонна плоча с размери 3.30м./4.70 м./5.70м./2.70м./4.50м./3.90м.Над стоманобетонната плоча на ІІ – ро ниво са монтирани 5 бр. колони с височина 2.80 м. Изпълнена е покривна конструкция с ламарина и ограждащи стени - фасада: север, запад и дървена обшивка.
Установено е, че това строителство е изпълнено в ПИ № 31111.8.14, м. ”Б.” /Д./, землище гр. З.. При проверката, на която е присъствувал Управителя на дружеството, не се представят строително разрешение и протокол за строителна линия и ниво, с което е установено, че за същия няма издадени строителни книжа и съответно нарушени чл. 142 от ЗУТ, ал. 1 и 4, чл. 148, ал. 1 от ЗУТ, чл. 157, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ. В КА № 18 на страницата, на която са установени нарушенията е констатиран незаконен строеж, описан като ”пристройка и надстройка”, а в КА № 19 е посочено, че са изпълнени „пристройка и надстройка” без одобрени строителни книжа, като е посочено предназначението на плана - земеделска земя, ливада. По така съставените констативни актове са направени възражения от жалбоподателя, в които е посочил, че строителството не е изпълнено от жалбоподателя и същия е имал намерения да пристрои сградата, но не го е осъществил, премахнати са строежите констатирани като незаконни през 2009г., останалата част от пристройката не е изграждана от „Скат”ТВ ООД., същия е извършил само ремонт, а за ремонтните работи не се изискват строителни книжа.
Вещото лице И. Г., по назначената и изслушана техническа експертиза дава заключение, че процесното строителство е преди 2009г. около 2007г. - 2008г. като е установило, че на място е изградена надстройка в северозападната част на триетажната сграда и представлява насадена в гредите на съществуваща бетонна плоча /пристройка/ бетонни колони, свързани с греди и бетонна плоча върху тези колони. В Община Златоград от вещото лице не са намерени строителни книжа и одобрени проекти за надстройка към съществуващата сграда. Установени са параметрите на строителството на два етажа. Част от извършено през 2009г. строителство, предмет на заповед за спиране, е било премахнато и за изграждането на бетоновата конструкция за надстройка и метална конструкция под нея се изискват строителни книжа - инвестиционни проекти и строително разрешение.
Това заключение не е оспорено от страните и е прието от съда като компетентно изготвено.
При така установеното съдът намира, че жалбата е неоснователна по следните съображения: 
Безспорно по делото е: че е извършено строителство на пристройка на два етажа, за което са представени инвестиционни проекти - част архитектурна и конструктивна, но същите не са одобрени от главния архитект и въз основа на същите няма издадено строително разрешение и протокол за строителна линия, поради което констатациите на администартивния орган за извършено незаконно строителство, което е собственост на жалбоподателя, осъществено отпреди придобиване на собствеността, но след 2007г. са правилни.
По делото не е спорно обстоятелстовото, че част от сградата, собственост на жалбоподателя, съставлява незаконно строителство -означено, като пристройка или надстройка, като е установено, че за това сторителство са необходими строителни книжа и съответно промяна на предназначението. Обстоятелството, че през 2009г. е премахнато незаконно строителство, което е било предмет на заповед за спиране е неотносимо към предмета на спора, след като при проверката на 25.06.2012г. е констатиран строеж, за който няма издадени строителни книжа - строително разрешение и протокол за строителна линия, без значение означението на строежа и несъответствията в КА - ”пристройка” или „надстройка”, „или пристройка с надстройка”, както и обстоятелството, осъществен ли е от жалбоподателя.
По безспорен начин в производството пред Р. е установено липсата на строително разрешение и протокол за строителна линия за извършено строителство допълващо съществуващата сграда като пристройка на два етажа. Спорно по делото е обстоятелството, след като не е доказано, че извършител на сторежа е жалбоподателя, следва ли да бъде издадена оспорената заповед и след като е издадена на това основание, опорочена ли е същата, като за адресат е посочен жалбоподателя в настоящото производство, който е придобил собствеността на сградата след като незаконния строеж е изпълнен.
По този повод съда намира, че предвид целта на закона е без значение дали жалбоподателят е собственик или извършител на строежа, след като е установен незаконен строеж. Незаконния строеж е нетърпим в правния мир и следва да бъде премахнат, дори и когато извършителят на строежа е неизвестен, като адресат на задължението за премахване може да бъде лицето, което осъществява фактическа власт на строежа или собственика и по отношение, на което е извършена проверката, без значение, в кое от двете качества се явява същото - извършител или собственик. Обстоятелството бил ли е жалбоподателя възложител или извършител на строежа е без значение за законността му - чл. 225, ал. 2 ЗУТ, поради което оплакването, че не е бил такъв, е неотносимо към законосъобразността на оспорената заповед /Решение № 1296 от 29.01.2009 г. на ВАС по адм. д. № 10521/2008 г., II о., докладчик съдията Г. А.; Решение № 3941 от 20.03.2012 г. на ВАС по адм. д. № 16096/2011 г., II о., докладчик председателят Г. А./.
Предвид изложеното, наведените доводи в тази насока, че строежа за които не се спори да е незаконен е извършен отпреди да бъде придобита собствеността на сградата и пристройката към същата са неоснователни. Незаконните строежи по силата на чл. 225, ал. 1 от ЗУТ се премахват със заповед на Н. на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице, както е в случая. Безспорно е установено по делото обстоятелството, че процесния незаконен строеж е осъществен без изискуемите строителни книжа, представлява строеж по смисъла на § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ и не попада в изключителната хипотеза по § 16, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ предвид годината на изграждането му. Това е достатъчно основание за квалифициране на строежа като незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 ЗУТ. При тези констатации подадената жалба се явява неоснователна, а оспорената заповед правилна и законосъобразна и като такава следва да остане в сила.
Водим от гореизложеното на основание чл. 172, ал. 2 от АПК Административен съд гр. Смолян в настоящия си състав,

Р Е Ш И :

Отхвърля оспорването по жалба на „Скат” ТВ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас срещу Заповед №ДК-02-Ю.-190/01.08.2012г. на Н. на Р. - Ю., с която е задължен да премахне строеж “Пристройка към съществуваща сграда” в ПИ № 31111.8.14, м.”Б.” /Д./, землище гр. Златоград. 
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

 

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания. Моля, подкрепете ни.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Само във Фрог: Парите за откупа давани на два пъти, бащата на Адриан отказал услугите на МВР 12| 6928 |11.09.2017 . Даниел Божилов за Фрог: Законът „Магнитски” ще свали Цацаров 33| 12041 |08.09.2017 . Само във Фрог: Сочен за бъдещ шеф на ВАС е ”кредитор” и ”цедент”, според имотния регистър 5| 10322 |07.09.2017 . Специалист за Фрог: Нашите студенти ги учат не на образование, а да преписват 1| 3820 |07.09.2017

КОМЕНТАРИ

Реклама
Реклама
Реклама

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах