- Конституцията, националното и международното право;

- Правата на човека – забраната за изтезания, нечовешко и унизително отношение, правото на справедлив процес и защита;

- Принципите на правовата държава

- Базисните принципи на солидарността, справедливостта, и хуманното отношение.

 

Действията на правителството поставят под въпрос основни ценности и принципи, които България защитава като част от цивилизования демократичен свят и като член на ЕС, Съвета на Европа и НАТО, се изтъква в изявлението.

 

Гражданите-реформатори критикуват и ангажирането на правителството с енергийните проекти от “Големия шлем” (АЕЦ Белене, Южен поток и Бургас - Александруполис), които според тях обслужват чужд геополитически дневен ред, който отклонява България от евроатлантическия й път и нарушава националните ни интереси.

 

Гражданският съвет се обявява за сигурност в Черноморския регион и настоява за ангажиране на всички демократични съюзници от НАТО в осигуряване на мира и сигурността в региона. Позициите на премиера по тoзи и други принципни външнополитически въпроси са в разрез с нашето членство в ЕС и НАТО, което предполага солидарност и лоялно сътрудничество между държавите членки, изтъкват от РБ.

 

Накрая от РБ настояват за ясно поемане на политическа отговорност и съвместни действия с нашите евратлантически партньори за решаване на основните проблеми, които представляват заплаха за националната сигурност на България, вместо действия, които унизяват националното ни достойнство и интереси.