Реклама / Ads

15| 59788 |14.11.2021 НОВИНИ

Следете тук! Нивата на реките в Изборландия и на запрашеност в Изборово

.
Фрог днес ще следи за вас нивото на четирите най-пълноводни реки в Изборландия. Важно е, защото от това зависи кои ниаи ще се напояват и ще бъдат плодородни и кои ще останат на сухо. Следим и още едни показател. Предвид тежкия проблем с чистотата на околната среда ще ви информираме периодично относно нивата на запрашеност в най-важните точки на улиците в град Изборово. С оглед важността на проблема, медията ни ще актуализира данните на всеки час, за да може хората да взимат информирано решение за собственото си здраве.

Данните по часове

 

 

Данните за нивата на реките в Изборландия към 19 ч.

 

1. Небесно-синя река - 49,48%

2. Умна река - 23,03%

3. Свободна река - 9,04%

4. Върховна права река - 5,06%


Данните за нивата на запрашеност в Изборово към 19 ч.

 

1. Ул. Банкянски овраг – 24,65%

2. Ул. Харвардски каньон – 23,56%

3. Ул. Връх Бузлуджа - 13,97%

4. Ул. Кьорсукак дере – 10,19%

5. Ул. Учиндолски хълм – 9,10%

6. Ул. Росенско дискавъри - 8,59%

7. Ул. Възрожденска - 4,29%

 

Данните за нивата на реките в Изборландия към 18 ч.

 

1. Небесно-синя река - 45,16%

2. Умна река - 33,78%

3. Свободна река - 9,03%

4. Върховна права река - 5,03%


Данните за нивата на запрашеност в Изборово към 18. ч.

 

1. Ул. Банкянски овраг – 24,69%

2. Ул. Харвардски каньон – 20,10%

3. Ул. Връх Бузлуджа - 13,74%

4. Ул. Кьорсукак дере – 9,28%

5. Ул. Учиндолски хълм – 9,05%

6. Ул. Росенско дискавъри - 6,01%

7. Ул. Възрожденска - 4,06%

 

Данните за нивата на реките в Изборландия към 17. ч.

 

1. Небесно-синя река - 49,30%

2. Умна река - 26,40%

3. Свободна река - 10,22%

4. Върховна права река - 9,30%


Данните за нивата на запрашеност в Изборово към 17. ч.

 

1. Ул. Банкянски овраг – 25,50%

2. Ул. Харвардски каньон – 20,10%

3. Ул. Връх Бузлуджа - 14,60%

4. Ул. Кьорсукак дере – 10,20%

5. Ул. Учиндолски хълм – 8,50%

6. Ул. Росенско дискавъри - 7,10%

 

Данните за нивата на реките в Изборландия към 16. ч.

 

1. Небесно-синя река - 47,74%

2. Умна река - 23,98%

3. Свободна река - 9,5%

4. Върховна права река - 5%


Данните за нивата на запрашеност в Изборово към 16. ч.

 

1. Ул. Банкянски овраг – 22,89%

2. Ул. Харвардски каньон – 20,97%

3. Ул. Връх Бузлуджа - 14,26%

4. Ул. Кьорсукак дере – 9,15%

5. Ул. Учиндолски хълм –8,90%

6. Ул. Росенско дискавъри - 7,12%

 

Данните за нивата на реките в Изборландия към 15. ч.

 

1. Небесно-синя река - 49,9%

2. Умна река - 27,5%

3. Свободна река - 9,5%

4. Върховна права река - 5%


Данните за нивата на запрашеност в Изборово към 15.  ч.

 

1. Ул. Банкянски овраг – 24,9%

2. Ул. Харвардски каньон – 23,2%

3. Ул. Връх Бузлуджа - 16%

4. Ул. Кьорсукак дере – 10%

5. Ул. Учиндолски хълм –8,2%

6. Ул. Росенско дискавъри - 7,9 %

 

Данните за нивата на реките в Изборландия към 13.30 ч.


1. Небесно-синя река - 51%

2. Умна река - 26%

3. Свободна река - 9%

4. Върховна права река - 3%


Данните за нивата на запрашеност в Изборово към 13.30 ч.

 

1. Ул. Банкянски овраг – 25%

2. Ул. Харвардски каньон – 24%

3. Ул. Връх Бузлуджа - 17%

4. Ул. Кьорсукак дере – 10%

5. Ул. Росенско дискавъри - 7%

6. Ул. Учиндолски хълм – 7%

 

Данните за нивата на реките в Изборландия към 13 ч. според друга станция


1. Небесно-синя река - 51%

2. Умна река - 23%

3. Свободна река - 11%

4. Върховна права река - 4%


Данните за нивата на запрашеност в Изборово към 13 ч. според друга станция

 

1. Ул. Банкянски овраг – 27%

2. Ул. Харвардски каньон – 22%

3. Ул. Връх Бузлуджа - 16%

4. Ул. Кьорсукак дере – 11%

5. Ул. Росенско дискавъри - 8.5%

6. Ул. Учиндолски хълм – 8%

7. Ул. Хаджиарменска зона - 2%

 

Данните за нивата на реките в Изборландия към 13 ч.

 

1. Небесно-синя река - 50%

2. Умна река - 25%

3. Свободна река - 9%

4. Върховна права река - 4%


Данните за нивата на запрашеност в Изборово към 13 ч.

 

1. Ул. Харвардски каньон – 25%

2. Ул. Банкянски овраг – 24%

3. Ул. Връх Бузлуджа - 16%

4. Ул. Кьорсукак дере – 10%

5. Ул. Росенско дискавъри - 8%

6. Ул. Учиндолски хълм – 7%

7. Ул. Хаджиарменска зона - 2%

 

Данни за нивата на реките в Изборландия към 12 ч. 


1. Небесно-синя река: 49%

2. Умна река: 26%

3. Свободна река: 9.9%

4. Върховна права река: 4.2%


Данни за запрашеност в Изборово към 12 ч. 


1. Ул. Банкянски овраг – 25.7%

2.  Ул. Харвардски каньон – 22.5%

3. Ул. Връх Бузлуджа - 17.6%

4. Ул. Кьорсукак дере – 10.8%

5. Ул. Учиндолски хълм – 8.3%

6. Ул. Росенско дискавъри – 7.3%

7.  Ул. Хаджиарменска зона – 2.4%

 

Нива на реките в Изборландия към 11.30 ч.

 

1. Небесно-синя река: 52%

2. Умна река: 25%

3. Свободна река: 10%

4. Върховна права река: 4%

 

Данни за запрашеност в Изборово към 11.30 ч.

 

1. Ул. Банкянски овраг – 25%

2.  Ул. Харвардски каньон – 22%

3. Ул. Връх Бузлуджа - 19%

4. Ул. Кьорсукак дере – 11%

5. Ул. Учиндолски хълм – 7%

6. Ул. Росенско дискавъри – 6%

7.  Ул. Хаджиарменска зона – 2%

 

Нива на реките в Изборландия към 11.00 ч. според друга станция

 

1. Небесно-синя река: 48%

2. Умна река: 24%

3. Свободна река: 11%

4. Върховна права река: 2%

 

Нива на запрашеност в Изборово към 11 ч.

 

1. Ул. Банкянски овраг – 29%

2. Ул. Връх Бузлуджа - 17%

3.  Ул. Харвардски каньон – 17%

4. Ул. Кьорсукак дере – 11%

5. Ул. Учиндолски хълм – 8%

6. Ул. Росенско дискавъри – 8%

7.  Ул. Хаджиарменска  зона – 2%

 

Нива на запрашеност в Изборово към 10.00 ч.според друга станция

 

1. Ул. Банкянски овраг – 25%

2. Ул. Връх Бузлуджа - 19.10%

3.  Ул. Харвардски каньон – 18.90%

4. Ул. Кьорсукак дере – 12.5%

5. Ул. Учиндолски хълм – 8.5%

6. Ул. Росенско дискавъри – 6.8%

7.  Ул. Хаджиарменска  зона – 2.2%

 

Нивата на реките в Изборландия към 10.00 ч. според друга станция

 

1. Небесно-синя река: 47.3%

2. Умна река: 27%

3. Свободна река: 11.4%

4. Върховна права река: 4.8%

 

Нивата на реките в Изборландия към 10.00 ч.

 

1. Небесно-синя река - 31%

2  Умна река - 27%

3. Върховна права река - 2.5%

4. Свободна река - 9.0%

 

Нива на запрашеност в Изборово към 10.00 ч.

 

1. Ул. Банкянски овраг – 24%

2. Ул. Харвардски каньон- 21.6%

3.  Ул. Връх Бузлуджа – 20%

4. Ул. Кьорсукак дере – 10%

5. Ул. Учиндолски хълм – 6.5%

6. Ул. Росенско дискавъри – 6%

7.  Ул. Хаджиарменска  зона – 0.9%

 

Нива на реките в Изборландия към 9.00 ч.

 

1. Небесно-синя река - 52.0%

2  Умна река - 25.0%

3. Върховна права река - 2.5%

4. Свободна река - 9.0%

 

Нива на запрашеност в Изборово към 9.00 ч.

 

1. Ул. Банкянски овраг – 27%

2. Ул. Харвардски каньон- 22%

3.  Ул. Връх Бузлуджа – 20%

4. Ул. Учиндолски хълм – 7%

5. Ул. Росенско дискавъри – 5%

6. Ул. Кьорсукак дере – 10%

7.  Ул. Хаджиарменска  зона – 2%

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 2| 3033 |12.01.2021 Опасно високи стават нивата на реките Струма и Места . 3| 2873 |12.01.2021 Критични нива на реките и наводнени къщи и дворове в много части на България . 8| 3510 |14.12.2020 Хематолог: Нивата на антитела са ниски в България. Трима трябва да дарят, за да спасят един . 17| 4258 |05.12.2020 Всичко за COVID-19: 3614 нови случая, 147 починали /следете всичко по темата/
Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Реклама / Ads
БЛОГОВЕ