Реклама / Ads
1| 5525 |29.05.2015 НОВИНИ

Стойнев: Управлявате бюджета, както правите пътища – на парче и не съвсем качествено

.
Депутатът от БСП Драгомир Стойнев
„ПГ на БСП Лява България се противопоставя на повърхностните, лишени от задълбочен анализ и оптимистични изводи за изпълнението на държавния бюджет през първото тримесечие на 2015 г.”
Това заяви в декларация от парламентарната трибуна народният представител от ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Драгомир Стойнев. Според него зад официално огласените данни на МФ прозират притеснителни тенденции за бизнессредата, потреблението и нивата на бедност.

„Игра на числа! Това са „успехите” на правителството в отчетите за изпълнението на държавния бюджет през първото тримесечие на 2015 г. То обаче забравя, че не е във филм, че „жертвите” от счетоводните трикове са истински – а именно хиляди фирми и милиони българи”, коментира Стойнев. Той даде пример със събраните приходи от корпоративни данъци през 2015 г., които са с 20 млн. лв. по-малко от тези през 2014 г.

„Това означава, че фирмите работят в по-лоши условия в сравнение с предходната година”, поясни той. Стойнев посочи данни на НСИ, според които инвестициите за тази година в частния сектор ще се свият с почти 40%, а според БНБ преките чуждестранни инвестиции за януари-март 2015 г. ще са по-ниски с 58 милиона лева в сравнение с периода януари-март 2014 г. „Данните са показателни - застой, затваряне на предприятия, загуба на работни места, липса на доходи, увеличаване на бедността. Това е проекцията на вашите числа върху истинския живот”, коментира той.

Народният представител предположи, че управляващите живеят в паралелна реалност, за да не виждат как живеят българите. „Хората мислят със страх за бъдещето си. Как иначе ще обясните свиващото се потребление и увеличаващите се спестявания?”, попита той.

Стойнев е категоричен, че тежката сянка на първото правителство на Борисов тегне и над този кабинет. „Управлявате бюджета така, както правите пътища – на парче и не съвсем качествено. Триковете с бюджета обаче са много по-опасни от триковете с лентичките”, заяви той. Според него преизпълнението на приходите от ДДС с 350 милиона лева е счетоводен номер, защото не се дължи на реформи, нови политики и на  значими събития в икономиката.

„Плашихте ни с дефицита”, подчерта Стойнев и обясни, че правителството отчита бюджетен дефицит за 2014 г. в размер на 3,7% от БВП. „Евростат ви опровергава и сочи по-малък бюджетен дефицит в размер на 2,8 % от БВП за 2014 г. На кого да вярваме - на правителството или на Евростат?”, попита народният представител.

Драгомир Стойнев припомни протестите и ветото на президента за емитирания 1 милиард лева дълг, основно заради изхарчените от кабинета „Борисов-1” 800 милиона лева през февруари 2013 г. „Тогава вашият президент Плевнелиев каза да „не задължаваме следващите поколения”. А сега кой задължихте? През първото тримесечие на 2015 г. държавният дълг се увеличи лавионообразно и достигна 24 милиарда лева. Това са 29% от БВП”, подчерта той. Депутатът обясни, че в данните се виждат една друга притеснителна тенденция - новата емисия от 6 милиарда лева на международните пазари увеличава дела на външния дълг. „Той значително изпреварва вътрешния, което поставя страната ни във външни зависимости”, каза още той.

„БСП и сега като опозиция, но и в управление, винаги е доказвала, че стои на позициите на държавността”, заключи Драгомир Стойнев.


Декларация на ПГ на БСП Лява България за оценка на държавния бюджет през първото тримесечие на 2015 г.

ПГ на БСП Лява България се противопоставя на повърхностните, лишени от задълбочен анализ и оптимистични изводи за изпълнението на държавния бюджет през първото тримесечие на 2015 г.

Зад официално огласените данни на МФ прозират притеснителни тенденции за бизнессредата, потреблението, нивата на бедност. Дебатът по тях трябва да продължи, заради прякото им отношение към перспективите пред икономиката и социалната стабилност.      

Игра на числа! Това са „успехите” на правителството в отчетите за изпълнението на държавния бюджет през първото тримесечие на 2015 г. То обаче забравя, че не е във филм, че „жертвите” от счетоводните трикове са истински – а именно хиляди фирми и милиони българи.   

Какво наистина стои зад играта на числа?
Сянката на страха от застой и фалит при бизнеса.  
Бедност, надвиснала над настоящето и бъдещето на милиони българи.
Липса на устойчиво развитие и зависимост на икономиката.

Ето и конкретиката.

Събраните приходи от корпоративни данъци през 2015 г. са с 20 млн. лв. по-малко от тези през 2014 г. Това означава, че фирмите работят в по-лоши условия в сравнение с предходната година. Според НСИ, през първото тримесечие на 2015 г., те са инвестирали 550 млн. лв. по-малко за обновление на своето производство в сравнение с 2014 г. През януари-март 2015 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са 3,1 милиарда лева, а за първото тримесечие на 2014 г. са били 3,6 милиарда лева. През цялата 2014 г. тези ключови за растежа разходи са се увеличавали като през последното тримесечие на 2014 г. са били 5,350 милиарда лева. Пак според НСИ очакванията на бизнеса – частен и държавен, за тази година са 30% по-малки инвестиции за спрямо предходната. Същият източник сочи, че инвестициите за тази година в частния сектор ще се свият с почти 40%. БНБ допълва, че за януари-март 2015 г. преките чуждестранни инвестиции ще са по-ниски с 58 милиона лева в сравнение с периода януари-март 2014 г.

Данните са показателни. Застой, затваряне на предприятия, загуба на работни места, липса на доходи, увеличаване на бедността. Това е проекцията на вашите числа върху истинския живот.

Сигурно наистина сте в паралелна реалност, за да не виждате как живеят българите.

Цифрите отново не са в полза на увереността, че управлението ви има добра посока.
Събраните приходи от данъци от гражданите и физическите лица през първите три месеца на 2015 г. са с 1 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2014 г.
Според правителството, над 1 млн. души преживяват ежемесечно с доход около минималния от 340 лв. Само да припомня, че за една година с 500 000 граждани са се увеличили трудещите се, които работят на такъв мизерен доход. Това е всеки втори от трудещите се и всеки трети, декларирали доход. Това са работещите бедни – притеснителен знак за състоянието на икономиката.

Хората мислят със страх за бъдещето си. Как иначе ще обясните свиващото се потребление и увеличаващите се спестявания? Данните на националната статистика сочат, че българите са започнали тази година с песимизъм – вътрешното потребление е намаляло с 32 милиона лева спрямо първите три месеца на 2014 г.

Тежката сянка на първото правителство на Борисов тегне и над този кабинет. Управлявате бюджета, така както правите пътища – на парче и не съвсем качествено. Триковете с бюджета обаче са много по-опасни от триковете с лентичките.

От 1,2 млрд. лв. преизпълнение на приходите, около половин милиард лв. (483 млн. лв., 40%) идват от неданъчни приходи и помощи – събрани държавни и общински такси и от средства от фондовете на ЕС по проекти, стартирали през 2013-2014 г.

Преизпълнението на приходите от ДДС с 350 милиона лева е счетоводен номер. То не се дължи на реформи, на нови политики, на значими събития в икономиката. Правителството отчита, че тези 350 млн. лв. повече се дължат на по-високия размер на декларирания от фирмите ДДС за внасяне за януари 2015г., дължим за декември 2014 г. и на засиленото му връщане в края на 2014 г. По този начин ДДС-то, подлежащо на връщане през 2015 г. е по-малко. Нетният резултат е, че в новата 2015 г. в бюджета има повече средства по ДДС, за да се отчете преизпълнение, за сметка на 2014 г.

Плашихте ни с дефицита. Правителството отчита бюджетен дефицит за 2014 г. в размер на 3,7% от БВП. Това означава стартиране на процедура по свръхдефицит, но такава няма. Евростат ви опровергава и сочи по-малък бюджетен дефицит в размер на 2,8 % от БВП за 2014 г. На кого да вярваме - на правителството или на Евростат?

Помните ли протестите, помните ли ветото на президента за емитирания 1 милиард лева дълг, основно заради изхарчените от кабинета „Борисов-1” 800 милиона лева през февруари 2013 г.? Тогава вашият президент Плевнелиев каза да „не задължаваме следващите поколения”. А сега кой задължихте? През първото тримесечие на 2015 г. държавният дълг се увеличи лавионообразно и достигна 24 милиарда лева. Това са 29% от БВП.

В данните виждаме и една друга притеснителна тенденция. Новата емисия от 6 милиарда лева на международните пазари увеличава дела на външния дълг. Той значително изпреварва вътрешния, което поставя страната ни във външни зависимости.

Затова уважаеми управляващи, спрете да си играете с числа.

Парламентарната група на БСП Лява България изважда наяве истинските числа не за да трупа дивиденти. И за да сме до край обективни трябва да отчетем, че увеличаването на приходите от акцизи е положителна тенденция, която трябва да опазите до края на годината.

Истината обаче трябва да бъде казана, защото някой трябва да се събуди.
Някой трябва да спре да мисли за политическата целесъобразност, за разпределяне на партийно влияние във властта и за идващите избори.

Някой трябва да се събуди и да започне да мисли държавно. И това сте, вие, управляващите.

БСП и сега като опозиция, но и в управление, винаги е доказвала, че стои на позициите на държавността.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 6| 4551 |13.05.2015 Кр. Янков към Бъчварова: Нямате капацитет да управлявате! . 18| 4441 |29.04.2015 Др. Стойнев: Самоизяждаме се в БСП . 46| 7177 |06.04.2015 Стойнев: Защо магистралите на Живков не се рушат като на Борисов? . 3| 4638 |13.03.2015 Стойнев: Петкова хал хабер си няма за обществената поръчка за „Южен поток”

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads