Реклама / Ads

 

0| 2525 |29.07.2021 НОВИНИ

Завърши изграждането на два нови центъра за социални услуги в Русе

.
На 06.02.2019 г. стартира реализацията на проект „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе: - един център за грижа за лица с психични разстройства; - един център за грижа за лица с различни форми на деменция“, съгласно подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0025-C01.

Проектът се реализира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Дейностите по проекта се финансират по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно подписан административен договор между Община Русе и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

Чрез реализиране на дейностите по изграждане, ремонт, обзавеждане и оборудване, Община Русе осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора с психични разстройства и деменция, в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, съобразени с европейските изисквания за деинституционализация и живот в общността, разработени от Министерство на труда и социалната политика.

 

Община Русе реализира дейностите по проекта в съществуваща сграда на закрития Дом за деца лишени от родителска грижа „Св. Димитър Басарбовски“ - гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №108.

 

С реализация на проектните дейности е осигурена подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Русе, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора с психични разстройства и деменция.

 

Осигурена е съответната инфраструктура за реализиране на социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, като са създадени:

 

            - един център за грижа за лица с психични разстройства на територията на Община Русе, с капацитет 15 лица;

            - един център за грижа за лица с различни форми на деменция на територията на Община Русе, с капацитет 15 лица.

 

Бюджетът на проекта е в размер на 1 150 900,00 лв., от които 1 125 000,00 лв. безвъзмездна финансова помощ и 25 900,00 лв. собствен принос на Община Русе.

 

В периода на реализация на проекта се осъществиха следните дейности:

 

1.    Организация и изпълнение на проекта.

2.    Проведена процедура за избор на изпълнител на инженеринг - проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор.

3.    Проведена процедура за избор на изпълнител за изпълнение на оценка съответствието по част ЕЕ.

4.    Проведена процедура за избор на изпълнител на строителен надзор.

5.    Проведена процедура за избор на изпълнител за дейности по информация и комуникация (публичност), приключила с избрани изпълнители.

6.    Обществената поръчка за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване.

           

Дейностите по проекта са изпълнени в пълен обем, като е извършен ремонт, обзавеждане и оборудване за разкриване на:

 

            - Един център за грижа за лица с психични разстройства на територията на Община Русе.

            - Един център за грижа за лица с различни форми на деменция на територията на Община Русе.

 

Очакван брой ползватели, които ще бъдат засегнати от ефекта на проекта са 15 лица с психични разстройства и 15 лица с деменция.

 

За целите на дългосрочната грижа в двата центъра са обособени спални помещения, като всяка от стаите дава възможност за  пребиваване на до 2 лица едновременно за психичните разстройства и до 3 лица  с деменция. Към  спалните помещения са обособени и самостоятелни санитарни възли.


Помещенията за групови дейности осигурят възможност за провеждане на занимания (свободни дейности и занимания подпомагани от персонала).


Обособени са и отделни кухненски боксове към трапезариите, оборудвани с необходимата техника за приготвяне на храна при домашни условия.
Обзавеждането и оборудването на всички помещения осигурява условия близки до домашната среда, като е  съобразено с функционалните изисквания, дадени като насоки по проектното предложение.


За нуждите на двата центъра е изграден външен асансьор, с цел осигуряване на достъпна среда за лицата с увреждания. Облагородено е дворното място, като са създадени условия за почивка и отдих, а също и занимания на открито.

 

След приключване на проектните дейности е гарантирана допълняемост, интегрираност и устойчивост на мерките, за предоставянето на услугите, чрез финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. С решение на Общински съвет Русе е дадено съгласие за подаване на проектно предложение по Процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“. Със същото решение са създадени и  двете нови социални услуги: Център за грижа за лица с психични разстройства с капацитет 15 лица и Център за грижа за лица с различни форми на деменция с капацитет 15 лица  с адрес: град Русе, ул. „Доростол“ №108, считано от датата на стартиране на дейностите по предоставяне на услугите по проекта съгласно Процедурата. Услугите, които ще се разкрият в рамките на процедурата не попадат в списъка с делегирани от държавата дейности, които се финансират със средства от държавния бюджет. Съгласно насоките Конкретните бенефициенти – общини следва да възложат изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ), на доставчик на социални услуги (в това число общинско предприятие, създадено по реда на чл. 52 от ЗОС, на второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска администрация) и придобива качеството на Възложител на Услуга от общ икономически интерес по смисъла на Решение на ЕК от 20 декември 2011 година.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 3| 2608 |29.07.2021 Лек скок: 216 са новите случаи на коронавирус у нас. Нови правила за пристигащите от „червени зони“ . 1| 2560 |28.07.2021 Втори опит: На 10 септември избират нови шестима европрокурори . 2| 4983 |27.07.2021 Нови рокади: Уволниха шефа на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП . 6| 3629 |26.07.2021 Симеон Дянков предрича нови избори

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ