Реклама / Ads

17| 9807 |02.06.2016 АКТУАЛНО

Адвокат обяви глобите за нередовен пътник за незаконни

.
Адвокат направи на пух и прах новата наредба, с която Столичната община прие както по-високата цена на билета, така и увеличението на глобите за нередовен пътник в София. Валентина Каменарска се аргументира на личния си сайт с различни закони, които доказват, че гласените глоби от 40 лв. за нередовен пътник и акт за неплащане на глобата от 200 лв., са незаконни.
Ето какво трябва да знаем, за да са спазени правата ни като пътници в градския транспорт в столицата, описано в сайта й.

По закон таванът на глобата за нередовен пътник е 10 лв.

Първо, адвокат Каменова се позовава на Закона за автомобилни превози, който казва, че „в случай, че дадено лице не е заплатило цената на билета, то по закон няма право да бъде санкционирано с налагане на административно наказание". Според закона Столична община, в лицето на общинското дружество „Център за градска мобилност“ ЕАД, няма никакви правомощия да контролира превоза на пътници с масов градски транспорт на територията на общината, тъй като превозването на пътници се води „обществен превоз на пътници“ (арг. § 1, т.1 от Закона за автомобилните превози).

Центърът за градска мобилност, от една страна, е общинска собственост, а от друга, частно търговско дружество. За това то не може да работи според общинска наредба, а трябва да следва закона.

Затова адвокатът посочва, че наредбата на общината не е легитимна, тъй като по-голяма тежест има законът (чл. 101 от Закона за автомобилните превози), в който е глобата предвидена за нередовен пътник в обществен превоз в населени места е 10 лв. За нередовни пътници в междуселски превози глобата е 30 лв., а за неизрядните пътуващи с международен превоз, законът предвижда санкция от 300 лв.

Валентина Каменова поставя акцент и върху това, че по закон общината няма правомощията да глобява пътниците като „въвежда нови състави на административни нарушения“ (арг. чл. 17, ал.4, т.1 от Закона за автомобилни превози). Това противоречи на основен принцип в административнонаказателното право (чл. 2, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания), според който само със закон могат да бъдат установявани състави на административни нарушения, затова и всички наказания, които предвижда общинската наредба не са допустими.

По закон само Фандъкова има право да издава наказателни актове

В чл.34 от общинската наредба, са определени лицата, които извършват контрол по редовността на пътниците. Адвокат Каменова посочва обаче, че тези лица не са компетентни да съставят актове, а и наказващия орган не може да издава наказателни постановления. В наредбата се казва още, че кметът на Столична община Йорданка Фандъкова може да възлага на директора на Центъра за градска мобилност да определи длъжностните лица, които да осъществяват контрола по редовността на пътниците в обществения транспорт, като актовете се съставят от контрольори.

В чл. 39, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация обаче кметът на общината и кметът на района могат да дават подобни пълномощия единствено на заместник-кметовете. Т.е. само кметът или упълномощеният от него зам.-кмет могат да налагат административни наказания. Това показва, че предвиденото в общинската наредба - директорът на ЦГМ да дава права на трети хора да санкционират нередовни пътници, е незаконно. За да стане законно трябва да има промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

По закон непълнолетните лица под 18 год. не подлежат на „глоба“, а на „обществено порицание”

Адвокатът акцентира и върху точка в закона, която казва, че на лица под 18-годишна възраст не може да се налага наказание „глоба”, а само „обществено порицание”, за това и те не подлежат на имуществени санкции (чл.15 ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания). Законът казва и, че непълнолетните лица от 16 до 18-годишна възраст носят лична административнонаказателна отговорност. Т.е. не могат да бъдат санкционирани техните родители или попечители.

Полицаите нямат право да бъдат наемани от частни търговски дружества

МВР няма право да отдава държавни служители под наем, на частни търговски дружества, за ползване, с цел събиране на вземанията на търговското дружество. За това адвокат Валентина Каменова поставя фокус върху текст в общинската наредба, в който се казва, че „изпълнителният директор на „Център за градска мобилност” ЕАД има право да наема на договорни начала от Столична дирекция ”Полиция” полицейски служители за контрол и опазване на обществения ред при проверки по редовността на пътниците в превозните средства.”

По закон полицейските служители се назначават с конкурс и са държавни служители. Те нямат право да работят с частни търговски дружества на трудов или граждански договор като полицейски служители. За това и наемането на такива от ЦГМ се оказва поредният текст в наредбата, чиято законност е под въпрос.

Полицаите нямат право да придружават контрольорите и да ни проверяват заради нередовност

Законът казва още, че служителите на МВР нямат право да извършват контролна дейност, както и дейност по опазване на обществения ред по силата на договор. Тази дейност следва да е предвидена в закон, а не в наредба, а още по-малко в договор, отбелязва адвокатът.

Единствения вариант полицай да работи за частно търговско дружество, е ако той не се ползва от правомощията си предвидени в Закона за МВР. За това например, през 2013 год. е закрит държавният СОД, тъй като МВР не бива да извършва търговска дейност. С работата на сектор „Сигнално-охранителна дейност“ налице е бил конфликт на интереси, поради това той вече не съществува.

За това и всички дейности от полицейски служители, които те извършват като наети по договор лица от частно търговско дружество, са дейности не на полицейски органи, а на граждани и то възползващи се от служебното си положение. Поради това те нямат право да упражняват, която и да било от дейностите визирани в Закона за МВР, включително да изискват документи за самоличност, да употребяват физическа сила или да задържат лица.

В случай, че действат като полицейски служители, те не могат да придружават контрольорите, а следва да бъдат сигнализирани и извикани на мястото на извършване на нарушението против обществения ред.

Защитата на обществения ред обаче не е някакво абстрактно понятие, за да могат полицейските органи безконтролно да упражняват правомощията, предоставени им от Закона за МВР.

Полицаите имат право да ни задържат само, ако сме нападнали контрольор или има заплаха за обществения ред

По закон невалидирането на билет или карта не са достатъчен повод за задържането на пътника. Т.е. за да бъдете задържани от полицейски служители, следва да е налице реална, актуална и достатъчно сериозна заплаха за обществения интерес, например да сте нападнали контрольора.

Адвокатът се позовава и на конституцията на Република България и правилата за лична свобода и неприкосновеност на гражданите, която прави принудителното задържане от контрольор криминално престъпление от страна на длъжностното лице. Глаголът употребен в общинската наредба, в частта и за правомощията на контрольорите, че трябва да „заставят“ пътника да си плати глобата, също се оказва потъпкване на конституцията, където ссъгласно чл. 30, всяко лице има право на лична свобода и неприкосновеност, както и да не бъде подлагано на унижаващо отношение (чл. 29 ал.1 от конституцията).

Криминализирана е принудата ( чл.143 от Наказателния кодекс), изразяваща се в това, контролните органи да „заставят” чрез сила, заплашване или злоупотреба с власт, нередовният пътник да извърши нещо или да търпи нещо против волята си. Криминализирана е и заканата, както и лишаването от свобода, каквото е принудителното задържане от контрольор.

Гражданите, дори и в качеството на длъжностни лица-контрольори, не могат да ограничават свободата на придвижване на други граждани, нито да извършват т.нар. „граждански арести”. Всяко поведение в този смисъл е престъпление, според Наказателния кодекс, а осъществилото го лице, отговаря както наказателно, така и за вреди, пред пострадалото лице.

Дори и да се подпишете под акта за нередовен пътник, не означава, че се съгласявате с него

Когато ви съставят акт за пътуване без редовен превозен документ, вие имате право да получите копие от акта, който ви съставят. Подписът ви върху акта не означава, че се съгласявате с него, получаването на екземпляр от акта обаче, значително би улеснила обжалването на наказателното постановление, което се издава въз основа на него.

Адвокат Каменова подчертава, че самият акт не подлежи на обжалване. В него са изложени единствено констатации за извършено нарушение, като в последствие въз основа на акта се издава наказателно постановление, което е обжалваемо. Срещу самият акт имате право да възразите, както към момента на съставянето му и подписването му от ваша страна, така и в тридневен срок, след издаването му.

Ако сте отказали да подпишете акта, то следва същият да бъде подписан от един свидетел, който да гарантира, че сте отказали да се запознаете с него и да получите копие.

Липсата на подпис на свидетел, който е присъствал лично на съставянето на акта и на нарушението, прави акта абсолютно незаконосъобразен и същият ще бъде отменен от съда.

Важно е да знаете, че в акта задължително следва да е описано дали сте пътували с превозен документ, който е редовен или съответно не е или изобщо е липсвал редовен документ за превоз. Всяко неправилно дефиниране на нарушението, води до отмяна на наказателното постановление и акта, въз основа на който е издадено то.

В акта задължително следва да е отбелязано не само че е налице „пътуване без превозен документ“, но и отказ на пътника да заплати билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците, като това е задължителното условие, за да бъде ангажирана отговорността на нередовния пътник.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 15| 5987 |26.12.2015 Всички питат: Днес ли Местан ще обяви създаването на ДПС-2? . 6| 5278 |27.10.2015 Адвокат Джонова разобличи виновните за трагедията в зала "Армеец" . 8| 7523 |06.08.2015 Само във Фрог: Светила в правото са в шок от предложението на Семов за Генерален адвокат в Люксембург . 11| 6538 |16.04.2015 Нотариус за Фрог: Законът за адвокатите ощетява счетоводителите

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ