Реклама / Ads
0| 7982 |15.04.2016 АКТУАЛНО

ВАС осъди синдиците на КТБ заради липсата на одитиран финансов отчет за 2014 г.

.
Върховният административен съд (ВАС) осъди синдиците на КТБ (н) и БНБ, като отхвърли като неоснователна жалбата им срещу решението на Комисията за финансов наздор (КФН), което ги задължава да представят одитиран отчет на КТБ /н/ за 2014 г.

Припомняме, че КФН поиска от синдиците тези отчети, а синдиците отказаха да ги предоставят позовавайки се на неправомерни разпореждания на БНБ. Задължението за независим финансов одит от регистрирани одитори е регламентирано в Закона за счетоводството и се отнася за годишните финансови отчети на предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Комисия за финансов надзор e установила, че „КТБ“ АД (н) не е представила на обществеността в срок изисквания според закона годишен финансов отчет за 2014 г. 

 

Съгласно решението ...„Разпоредбите на Закона за счетоводството продължават да важат за КТБ като публично дружество, тъй като нормите на специалното законодателство не правят разлика с оглед на това дали дружеството е или не е в несъстоятелност. Отнемането на банков лиценз и обявяване в несъстоятелност не се отразява на статута на публично дружество.“

 

Жалбата на синдиците Лазар Илиев и Росен Ангелчев, които вече не са синдици на КТБ,  е срещу решение № 574 – ПД от 13.07.2015 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), съгласно което те трябва да предоставят по надлежния ред одитирани отчетите на КТБ за 2014 г.  КФН обосновата взетото си решението с това, че независимо от обстоятелството, че „КТБ“ АД е в несъстоятелност, то продължава да е публично дружество АД (н) и не е отпаднало задължението за представяне на годишен финансов отчет. В правомощията на синдика е да избере одитор, т.к. именно синдикът представлява предприятието и ръководи текущите му дела. Счита, че БНБ е дала само експертно становище в момент, в който не е имала надзорни правомощия и не е съобразила, че „КТБ“ АД (н) е със статут на публично дружество. Със свое писмо до синдиците на  КТБ АД (н.) БНБ  посочва, че след отнемане на лиценза на банката от УС на БНБ с Решение №138/ 6.11.2014 г., БНБ няма надзорни правомощия, но становището е, че КТБ АД (н.) не следва да изготвя годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г.  предвид чл.22б, ал. 5 от Закона за счетоводството. Разпоредбата гласи, че предприятията, прекратени с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на национален счетоводен стандарт, приет от Министерския съвет.

 

В решението на ВАС се посочва, че „Банката е обявена в несъстоятелност в рамките на календарната 2015 г., а принудителната административна мярка е приложена за отчетния период до 31.12.2014 г. През 2014 г. банката не е с прекратена дейност, емитира акции до средата на годината и няма забрана за емитиране в края на 2014 г. Поради това дължи информация на обществеността на основание в чл.32, ал.1 от Наредба №2.“


Съдиите Йовка Дражева, Соня Янкулова и Павлина Найденова, взели решението на ВАС,  приемат, че КТБ АД /н/ представлява задължен субект по смисъла на чл.31, ал.1, предл.2 , т.1 от Наредба №2. Липсата на лиценз има отношение към дейността на банката, но не и към емитирането на ценни книжа. Обстоятелството, че не е отписана от регистъра на публичните дружества има значение за публично разкриване на информация по чл. 100н от ЗППЦК. Дължимата на обществеността информация не е предоставена в 90-дневния срок от завършването на финансовата година от субектите, които са имали съответните задължения - квесторите и синдиците на банката.

 

Тричленният състав на ВАС отхвърля жалбата на синдиците на КТБ( /н/ срещу Решение № 574 – ПД от 13.07.2015 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ направление „Надзор на инвестиционната дейност, потвърдено с Решение № 706-ПД/ 20.08.2015 г. на Комисията за финансов надзор, като НЕОСНОВАТЕЛНА и ОСЪЖДА „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) да заплати на Комисията за финансов надзор сумата от 300 (триста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за настоящото съдебно производство .

 

Решението подлежи на обжалване от синдиците на КТБ( /н/ пред петчленен състав на ВАС

 

Цялото решение на ВАС може да видите тук:
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 5885 |14.04.2016 Н. Ананиев за Фрог: Увеличават билета в София заради непрозрачни разходи . 5| 4890 |14.03.2016 А. Генов и А. Цонева осъдиха “Монитор” за клевета . 22| 7415 |10.03.2016 Синдиците не дават договора с Аликс Партнърс Сървисис . 13| 4945 |02.03.2016 Отстраниха един от синдиците на КТБ

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads