Реклама / Ads
18| 29664 |30.05.2010 МИСТЕРИИ

Информационните лекарства – хомеопатията

.
хомеопатията печели все повече привърженици
Може да сте чували за хомеопатия, а може и да я употребявате, но рядко някой ви е казвал, че това е медицинска практика, която лекува с информация и че в повечето препарати няма дори и молекула от веществото, изписано на етикета.
Когато се каже хомеопатия по-голямата част от хората решават, че това е алтернативен метод в медицината, който е на базата на природни продукти и е нещо подобно но билкарството. За мнозина това си е направо билкарство. Нищо вярно!
По просветените, ще кажат, че това е алтернативен медицински метод, който се базира на основата на подобието, а именно, че ако определена субстанция в някакви реални дози има токсичен ефект и предизвиква определена симптоматика, дадена в минимални дози лекува заболявания с подобни симптоми.

Колко е обаче минималната доза почти никой от лекуваните не знае? Защото, ако пациентът разбере и се замисли, това може да преобърне представата му за света и за много други сфери от живота. По същата причина, ако някой успее да обясни начина на действието на хомеопатията, той ще обясни живота, и то не по начина по който ни се представя от биологията, медицината и другите природни науки.

Така въпросите са два. Първият е кои са субстанциите с токсично въздействие /дали са билки/, от които се изработват хомеопатичните препарати и вторият е какви са минималните дози, с които работи хомеопатията и въобще има ли такива?
Отговорът на първият въпрос ще е шокиращ за повечето хора, защото не става въпрос въобще за билки, а за жестоки отрови от всякакъв произход: минерален, животински, растителен и т.нар. нозоди. В хомеопатията се използва арсен – Arsenicum album, цианкалий – Hydrocyanicum acidum, живак – Mercurius solubilis, иприт /бойно отрповно вещество/ - Ethyl sulfur dichloratum, отрова от кобра – Naja tripudians, гърмяща змия - Lachesis, черна вдовица – Latrodectus mactans, тарантула – Tarantula hispana и голяма крастава жаба – Bufo rana, фосфорна киселина – Phosphoricum acidum, сода каустик - Causticum, тинктура от цяла хлебарка – Blatta orientalis, динамит - Glonoinum, олово – Plumbum met., бял фосфор - Phosphrus. Списъкът е много дълъг. Има разбира се и растителни субстанции, като татул - Stramonium, семена на стрихниново дърво – Nux vomica, жълт жасмин /сред десетте най-силни отрови в света/ - Gelsemium, отровна цикута – Cicuta virosa, бучиниш /с него е отровен Сократ/- Conium, черен кукуряк – Helleborus niger. За разнообразие има и биотерапевтици, приготвяни от гонореични секреции като Medorrhinum или от Mycobacterium tuberculosis като Tuberculinum. Използва се и лизат от серозната течност на бялата спирохета, причиняваща сифилиса в препарата Luesinum.

Очевидно е, че билкарството няма нищо общо с хомеопатията. Затова и тя е несравнимо по-ефективна и мощна от него. С нейния арсенал не разполага дори алопатията /традиционата медицина/, защото от горепосочените вещества има някои, които не могат да бъдат дадени в каквато и да е било реални, материални дози.
Относно отговора на втория въпрос е добре да се каже как се приготвя хомеопатичен препарат, за да се разбере как тези жестоки отрови се използват без каквато и да е било опасност и с неочаквано добър ефект.

За пример може да се ползва цианкалият. Взема се 1 капка циановодородна киселина и се разрежда в 99 капки чиста вода. Това разреждане се нарича 1С /от сеntrum 1:100/, след което се разтърсва енергично. Това се нарича потенциране. След това се взема една капка от новия разтвор и се разрежда в друго шишенце с нови 99 капки чиста вода, разтърсва се. Това разреждане се нарича 2С. След това се взема една капка от втория разтвор и се слага в ново шишенце с нови 99 капки чиста вода. Това се нарича – 3С. Процесът продължава, като така се създават препарати с 9С, 12С, 15С, 30С, 200С и 1000С = 1М. За да изработите 1М ще са ви необходими 1000 шишенца с по 99 капки чиста вода. Разреждането е с число с 10 000 нули.

Съществува т.нар. число на Авогадро. Дефинира се с броя на атомите в точно 12 грама чист изотоп на въглерод 12 (12С). Числото на Авогадро има стойност 0.6.10ֿ²², което поставя границата, зад която в един разтвор вече не може да бъде намерена дори и молекула от първоначалната субстанция. В хомеопатията това се постига на ниво 12С – 12-то шишенце от 99 капки. Всички други разреждания 15С, 200С,1М са далеч над тази граница, т.е в тях химически и физически няма нищо. На практика, ако изследвате хомеопатичните лекарства в една аптека, то те всички ще имат един и същ химичен състав – лактоза. След направата на основната водна субстанция с нея се заливат гранули лактоза, изсушават се и се пълнят в шишенца, които тръгват към аптеките. Ако са направени с помощта на спирт, това ще е еднакъв спиртен разтвор във всички шишенца и нищо друго.

Независимо обаче от еднаквия си химичен състав хомеопатичните препарати действат по съвсем различен начин. Т.е, ако имате стомашно разстройство и вземете шишенце, на което пише Hydrocyanicum acidum 12С или Phosphorus 12С няма да има никакъв ефект, но ако вземете това, на което пише Arsenicum album 12С ефектът ще е мълниеносен и несравним, с което и да е било друго средство. Не може да се говори и за плацебо ефект, защото дори и трите шишенца да нямат надпис ще ви подейства пак само арсенът. Друга странност е, че странични ефекти няма да има дори и да изпиете цялата опаковка наведнъж. Това е, защото в шишенцето няма и молекула от първоначалната капка арсен.
Медицината няма обяснение как се прехвърля информацията след числото на Авогардо и как това вече „информационно” лекарство действа толкова мощно.

Уникален е и друг факт. По-високите разреждания са по-ефикасни. С разреждане 10М на Silicea например може да елиминирате гноен възпалителен процес, например гноен цирей за 5-6 пъти по-кратко време, отколкото с 200С или 15С. 10М е 10.000-то шишенце.

Хомеопатията е много по-ефективна и по-бърза от алопатията, особено при острите случаи /грип, настинки, тонзилити, ринити, леки и средни травми/. Съчетана с традиционната медицина тя е ключова и при много тежки случаи на травматизъм и особенно тежки диагнози /мозъчно-черепни травми, епилепсия, състояние на кома, парези и невралгии./ Често тя е онзи малък момент, който преобръща лечението и води до успешен край. Така или иначе ползите от нея са безспорни и милиони хора в света от 200 години се лекуват по този начин. В България има над 1000 общопрактикуващи лекари, които имат тази специалност. Много от лекарите специалисти също я използват при лечение.

Въпросът е не дали работи, а как работи?

На този въпрос науката няма обяснение, защото лечебният ефект се осъществява на ниво информация и без материална субстанция, а това противоречи на всичко, което предполагаме, че знаем за природата. Механизмите, които сработват в човешкия организъм са напълно неясни. Още повече, че колкото е по-голямо разреждането, толкова е по-дълбок и всеобхватен ефектът. Човек се променя не само физически, но и психически. Принципът на подобието също не е ясен по своята същност. Той просто е емпиричен факт без обяснение. Арсенът в реални дози причинява диария, но същевременно може да я излекува информационно под химическата маска на обикновена вода ?!!
Има няколко теории за предаването на информацията и те са свързани главно с паметта на водата. Още в 1790г. основателят на метода д-р Самуел Ханеман казва „Аз махам веществото и оставям силата.”

Счита се, че при разтваряне на някакво вещество във вода се образува слой, който изменя ориентацията на молекулите на водата. Така тя започва да демонстрира свойства, близки с тези на съответното разтворено вещество. С продължаване обаче на разрежданията водата се превръща пак във вода, но качествата и не само че вече не са сродни на първоначалното вещество, а напълно обратни и при това изключително лечебни. Тя лекува точно това, което първоначално разтворената отрова причинява в реални дози. И този факт няма никакво научно прието обяснение.
Вече има множество доказателства, които потвърждават, че водата приема в структурите си всяко въздействие, което се случва около нея и с нея и съответно може да го препредаде на живите организми и обектите около себе си. Тя се променя под въздействието на думи, звуци, музика, картини, молитви, земетресения, вулканични изригвания, военни действия, водопроводни тръби и т.н и т.н./ И тези съвременни факти само допълнително потвърждават ефекта, който хомеопатията като информационен начин на лечение има вече повече от 200 години. В известна степен те я и обясняват.

По-интересен обаче е другият въпрос. Ако човешкият организъм може да се саморегулира и лекува чрез невидими, абсолютно нематериални и чисто информационни въздействия и то само от отрови /не може да направите ефективен препарат от ябълков сок/, не е ли заложена в него невидима информационна система /тяло/, която формира човешкия организъм и съответно се изменя според начина му на живот. И ако е така, явно медицината не може да разбере истинската причина за уврежданията в човека и лекува единствено и само последствията в материалния план. Ако човек е нарушен информационно /стрес, страхове, думи, музика, стереотипи на мислене и това на ниво организъм съответства на уврежданията от страшни отрови/, то както и да реконструираме тялото, грешната му информационна матрица ще се самопроизвежда отново и отново. И когато премахнем една болест от едно място тя просто ще се премести след време на друго или ще се завръща отново и отново на същото. Така при стандартното алопатично лечение не е възможно да се докосне причината и само се прелива от пусто в празно и то за страшно много пари. В обикновената медицината не се цели промяна в човека на духовен, мисловен и информационен план, а се потушават по химически и физически способи симптоми, чийто произход е напълно неясен. Затова, ако си направите труда да се разровите в учебниците, ще видите, че срещу причините за много болести в медицинските учебници стои определението - „етиология - неизвестна”. А за тези, чийто причинител: бактерия, вирус или гъбичка все пак е известен, пък не я ясно, защо поразява едни хора, а други не. Така лекарите се превръщат в пожарникари, които непрестанно потушават пожари, без да могат да си обяснят и локализират причината за самозапалването. Затова и всички потенциални пациенти отчаяно наливат пари в здравната каса, за да могат евентуално да се поддържат поне полуздрави. На никой и на ум не му идва, че просто трябва да промени информацията в себе си, нещо което не е никак скъпо и често дори безплатно. Така, както от една капка отрова могат да се направят лечебни дози за цялото човечество и това да не струва нищо. Достатъчно е просто да разреждаме и да разреждаме.... и затова ни е достатъчно да имаме само малко вода. А някои могат да го правят и само с думи...

Обяснението дори само на въздействието на хомеопатията предполага разглеждането на човек не като материален обект и вид биологична машина, а като далеч по-сложно духовно същество, чийто параметри и същностни характеристики са далеч извън рамките на човешкия организъм, числото на Авогадро и природните науки, с които се опитват прекалено скъпо да ни го представят.

Силва Дончева
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 31| 62853 |24.05.2010 ѣ - Небесният знак на България . 13| 7322 |19.05.2010 Бербатов и маниаците. Да общуваш със сардели . 49| 26606 |09.05.2010 Втората световна война – окултният фронт . 6| 18386 |05.05.2010 Юнакът с кон, роден от съзвездието Плеяди

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads