Реклама / Ads
17| 20710 |23.10.2019 НАРОДЕН ГЛАС

Само във Фрог: Фандъкова мълчи за фрапиращи нарушения и данни за престъпления, открити в район ”Младост”

.
Йорданка Фандъкова
Йорданка Фандъкова е разпоредила цялостна проверка на район ”Младост”, научи Фрог от източници в Столична община. Проверката е извършена, констатациите за нарушения са фрапиращи, но в 15 дневния срок, в който следва тя да сигнализира прокуратурата нищо не се случва. Не се случва и следващите четири месеца. А днес както знаем тя е кандидат за кмет и е в отпуск.

След поредица жалби и сигнали, някои от които насочени и към прокуратурата и специализираната такава, идващи от район „Младост“ столична община решава да назначи частична проверка в администрацията. Лошото е, че всички твърдения се оказват верни, а нарушенията реални, а не плод на злонамерена кампания на служители. Тогава Фъндъкова решава и с две свои заповеди сформира комисия и поисква доклад, който да бъде предаден лично на нея като кмет.  Каква е съдбата на доклада може да каже само тя, но едва ли ще го направи, твърдят източници на Фрог от администрацията.

 

Докладът, изготвен от „Вътрешен контрол“ на Столична община, е с обем 146 страници. По него е работено близо 5 месеца – работата започва през декември 2018 г. и е предаден на Фандъкова през май тази година.

 

Документите въз основа на които може да се провери достоверността на информацията, която научи Фрог, са двете заповеди* на столична община и съответно тази на временно изпълняващия длъжността кмет на район „Младост“ Румен Русев, който определя лице за контакти с назначената комисия.


Констатациите и изводите в доклада са в цялата палитра от липса на документи, оставени „празни“ номера на заповеди, неправомерно разходвани средства, безразборни назначения на неквалифицирани роднини и близки, несъбрани огромни суми от наеми и такси до манипулативно разпределяне на заплати и бонуси. Констатирана е неправомерна счетоводна операция, парите от която отиват за закупуване на служебен автомобил.

 

Човекът, който решава кой какво ще получи

Албена Цанова е началник отдел „Финансово счетоводни дейности и човешки ресурси“.  Тя идва в район „Младост“ от район „Оборище“, където са констатирани редица финансови нередности и кражба на пари, за каквато кмета там е потвърди пред няколко души. Преди последното й атестиране заплатата и е в размер на 1484 лв., след това освен неправилно коригирана годишна оценка от 3 на 2, заплатата и е увеличена в размер на1692 лв. Увеличението е 14% , което пък противоречи на закона.  За себе си Цанова начислява ДМС за 38 отработени дни в размер на 1725 лева, което е с 975 лева повече от полагащото й се, констатира проверката.

 

Проверката констатира, че годишния обобщен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2018г. на район Младост е реално изготвен от Албена Цанова, но като негов автор е вписан финансовият контрольор Цвета Теофилова. Самият доклад на всичкото отгоре не отразява действителното състояние на финансовия контрол, а кметът на района е подписал документ с невярно съдържание.

 

Поредица от пропуски, грешки и откровени злоупотреби са установени от страна на Цанова и във връзка с наредбата за оценяването на служителите. Проверяващите признават, че или тя не познава наредбата или всички нередности са умишлено направени, въпреки, че оценяването е основание за повишение на заплата, бонуси и т.н. В тази посока също има редица констатирани проблеми, но за тях ще стане дума по-долу.

 

С протекциите на Цанова е назначен финансов контрольор без необходимия стаж и професионален опит, без финансово образование и без конкурс, с възнаграждение 1200 лева. След един месец служителката е освободена от тази длъжност, след като на много служители става ясно, че е назначена незаконосъобразно и обръщат сериозно внимание на кмета на района Русев, но пък веднага отива в друг отдел. Там нещата продължават да са с протекции, защото пък този път няма длъжностна характеристика, а задълженията й са разпоредени устно пак от Цанова.

 

С протекции на същата дама е назначена и нейна роднина, която отново няма нужния стаж и квалификация, но пък бързо става държавен служител.


След цялостното поведение на Албена Цанова впечатления на комисията са, че всички нейни  действия се правят с умисъл. В крайна сметка през второ тримесечие на 2019 г., докато все още тече проверката в район „Младост“  Цанова излиза в отпуск по болест, а заместникът й работи доста по адекватно. Въпреки това болничният е приключил и в момента нещата са по старо му, най-малкото защото реакция до момента на доклада и констатациите в него няма.

 

Огромни загуби от несъбрани вземания, които никой не търси

Към месец май тази година, когато Фандъкова получава доклада, който сама е поискала, несъбраните вземания от наематели на жилища за наем, за такса битови отпадъци,  от наематели на помещения, наематели на терени и  паркинги, които вече не може да се съберат, поради изтекла давност или поради смърт на лицето са в размер на близо 576 000 лева. Но това е сборът им без да са начислени лихвите за забава. Разбира се към момента сумата е нараснала няколко пъти, защото времето си тече и никой не търси сметка. Нищо чудно да надвишава вече милион.

 

Още по фрапиращото в случая е, че на проверяващата комисия правният отдел не предоставя никаква информация за заведените съдебни дела за събиране на вземания от страна на Софийска община и район Младост. На конкретните въпроси дали изобщо има предявени съдебни претенции срещу конкретни  наематели – на жилища и търговски обекти и терени, отговорите са:„ Не знам за такова нещо“ , „Не съм чувал за такива“ , „Няма заведено изпълнително дело“…

 

Вероятността към момента да има такива дела също клони към нула коментираха източниците ни, предвид абсолютното бездействие от страна на Столична община по констатираните нарушения, които в случая са в полето на длъжностно нарушение, престъпления по служба и престъпна безотговорност.


Как се разпределят финансите – за някои има, за други не

Заповеди за увеличение на индивидуално възнаграждение се изготвят без документална обоснованост, по устно нареждане на Албена Цанова, са констатират проверяващите. Изводите им за практиката в район „Младост“ са, че е налице грубо нарушаване на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в резултат на което са нанесени финансови щети подлежащи на специализирана експертиза, с оглед произнасяне за виновност. Грубо са нарушени принципите за прозрачност, справедливост и доверие. Човешкият фактор е най-скъпия капитал, който е важен за органа по назначаване.

 

С увеличения над 500 лева над полагащото им се ДМС са трима служители. Проверяващата комисия определя  размер на ДМС на напусналите служители в размер на близо 3 900 лв. Според тях сумата е преразпределена по субективна преценка в абсолютно нарушение на Закона за държавния служител Правилата за работна заплата на район Младост. Проверени са начислените за четвърто тримесечие на 2018 г. средства за ДМС. Констатацията е, че полагащият се размер на ДМС е с 8910 лв. по-малко от изчисления от Албена Цанова размер.

 

От проверката реална става ясно, че субективно се определя както повишението на заплатите, така и ДМС-тата, а това  води до сериозни съмнения за еднолично влияние и натиск над всички служители, чрез финансова зависимост.

 

Подправени номера на документи и пълен хаос при финансовия контрол

Една от констатациите в доклада на назначената то Фандъкова комисия е безусловното констатиране на поправката в документ свързан с акт за държавна собственост, а поправката на официален документ е престъпление според Наказателния кодекс, ако същият документ се използва. Освен това актът за държавна собственост е и ценна книга. Оказва се също така, че в СО район Младост няма заведени Главни регистри за Частна общинска собственост и Публична общинска собственост. 

 

При финансовия контрол нарушенията с документацията са детайлно констатирани от комисията. Сред тях е липсата на единна система за финансово управление и контрол. Като причина за това се посочва, че е защото липсват голямата част от вътрешните правила, инструкции и цялата организация по прилагането им и използването им, а вътрешните актове са с множество неточности, грешки и пороци.


Членовете на комисията установяват, че липсата на редица разписани процеси по приемане – предаване на документи, особено при ръководни длъжности, е основание за широки възможности за злоупотреби, присвоявания, подмяна и фалшифициране на документи. Оказва се, че в администрацията е практика изготвените нормативни документи да са без номерация, това поражда съмнение, че умишлено се оставят възможности за подмяна, промяна и други нерегламентирани действия в интерес на отделни лица. На всичкото отгоре утвърждаването на нормативни документ, чрез резолюция и подпис на кмета на района са без поставена дата, а с това  не е ясно от кога е в сила разписаното.  Най-малкият проблем в случая е, че пък така утвърдените вътрешни документи не се познават от служителите.

 

Липса на квалификация и „човек на човека“

В доклада подробно са описани редица случаи с конкретни лица и длъжности, на които са назначавани хора без нужната квалификация, или без нужното образование, често без конкурси и съвсем неприкрито с протекции на този или онзи. Констатирани са и редица неправомерни раздавания на заплати и бонуси, като размерите им са посочени отделно – г-жа Фандъкова знае кой колко е получил, знае и кой не е получил, но какво от това. Вероятно си е оставила „задачата“ за след изборите, ако се върне на кметския стол, но ако не се върне никой няма да чуе за този доклад.

 

Задаваме си въпроса щом има такива проблеми в една районна община, дали няма сходни и в другите райони. Дали и там не са правени проверки и дали по този начин не са заставени хората, които работят там да гласуват „правилно“. 

 

Никой не иска да бъде проверяван

Въпреки специално назначеното лице – секретарят на района Радослав Иванов, което да отговаря за всички поискани документи и материали проверяващите се сблъскват с тотален отказ от съдействие, твърдят източниците ни.  С най-различни оправдания и формални причини, от рода на – отсъствия, отпуски, проблеми от софтуерни оператори, натовареността със служебни ангажименти и срокове, всячески се блокира работата на проверяващите. Едно от най-фрапиращите оправдания, които получават за отказа да документи е авторско право по отношение на софтуерни продукти на които са създадени…


Комисията е изключително затруднена и при определяне верността и съответствията на начислените ДМС към заплатите на служителите. Албена Цанова отказа категорично да предостави доклади, а дава само  файлове, въз основа на които твърди, че е извършено фактическото пресмятане на ДМС. Освен това проверяващите получават само подписаните от кмета заповеди, което, според тях, е още едно грубо нарушаване на принципа за прозрачност и ограничаване на контрол за законосъобразност.

 

Реално няма никакви документи, които да обосновават увеличенията на заплатите, а само заповедите с които са утвърдени конкретни размери. Цанова твърди, че не съхранява предхождащите заповедта файлове и анализи и не може да предостави такива.

 

В крайна сметка се оказва, че Цанова държи оценки в заключена каса при себе си и не позволява да се осъществят както контрол и запознаване с личната оценка, така и да се провери законосъобразността на начислените бонуси.

 

Това не е  единствения доклад за нарушения, който остава без реакция

Подобна съдба е имал и друг подобен доклад, свързан с изчезването на 18 млн. лева от район „Искър“, твърдят източниците ни.

 

 

Екип Фрог Нюз

====

*Заповедите на столична община са с №№ СОА18-РД91-438/26.11.2018г. и СОА18-РД91-456/11.12.2018г., а тази от район „Младост“  - РМЛ18-РД09-383/27.11.2018г.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 1| 5507 |14.10.2019 Иво Прокопиев: Прокуратурата създава предпоставки за саморазправа с журналисти . 8| 12538 |09.10.2019 В парламента на Швеция: Депутатите без пожизнени пенсии и гратис шведски маси, Риксдагенът само с 3 коли „Волво S80”. . 15| 11861 |07.10.2019 Николай Милчев за Фрог: Границата на бедността е инфарктна електрокардиограма на българското сърце. . 15| 21098 |04.10.2019 Лидия Семерджиева: Прокуратурата и КПКОНПИ държат сигнали срещу Фандъкова за прикриване на престъпление

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads