Реклама / Ads
5| 17222 |04.04.2019 ЪNDERGROUND

Мондешки заменя „изгодно“ запустели ливади за 40 дка в Пловдив, заложени в КТБ

.
Момчил Мондешки и Кристи Маринова
Във вихъра на скандалите за имоти на властта се оказва, че далаверите съвсем не са само техен патент. Младен Мондешки, брат на Момчил Мондешки* си е напазарувал, чрез шофьора си, 40 декара в Пловдив, оценени за близо 1 млн. лева срещу ливади в Троянско, оценени на 112 лева. Сделката е с благословията на бившата му счетоводителка и сегашна синдичка на КТБ Кристи Маринова. Тя, както и любимият синдик Росен Милошев, участват активно, защото декарите в Пловдив са на кредитополучател от банката, обявен в несъстоятелност и следва да спрат сделката.
 

Братята Момчил и Младен Мондешки пак стават център на внимание тези дни. Само преди дни охраната  на Момчил изблъска грубо журналист от „Биволъ“, който се опита да му зададе въпрос. „Малкия Мондяк“, както наричат Младен в Троян, пък наскоро се е сдоби с 40 дка в индустриалната зона на Пловдив. Парцелът е бивша част от военния завод „Авионамс“ и е в съседство с него. Сключена е „изгодна“ сделка по замяна с имот на „Търговски парк Тракия“ ЕАД, кредитополучател на КТБ, която не е спряна нито от бившата му счетоводителка, нито от комшията му по офис - синдикът на дружеството.

 

Да припомним още в началото кои участват в тази схема. През 12 май 2016 г.  фирмата на Младен Мондешки „Солид – 85”  спечели на търг, организиран от „придворния“ КТБ частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, апартамент на столичната ул. „Самуил“. Имотът бе собственост на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, продаван заради  задължение към банката. В този апартамент бе седалището на дружеството.  Само няколко месеца преди това, в средата на септември 2015 г., при неясни обстоятелства загина в зловеща катастрофа Васил Гунчев, който освен юрист,  беше член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на акционерното дружество „Хелт енд Уелнес”. След затварянето на банката са направени множество опити да се подмени борда на директорите, а през цялото време Васил Гунчев правеше всичко възможно, за да не се случи това.  Дружеството и активите му са превзети от основиня свидетел по "Делото КТБ" Бисер Лазаров, а в офиса му е Младен Мондешки.  В съседен офис, в същата сграда, се помещава любимия синдик на сегашната управа на КТБ Росен Милошев, който е назначен в над 20 дружества кредитополучатели от банката.

Младен Мондешки има няколко фирми и е собственик на редица имоти в Троян и Орешак. Счетоводител на всички компании на Младен Мондешки* е фирмата „Кристи акаунтанси” ЕООД, която до ноември 2015 г. е собственост на настоящата синдичка на КТБ Кристи Маринова, който също е от Троян. В последствие я поема дъщеря й. Както знаете, Кристи Маринова така и не успя да вземе изпита за синдик, но това не й пречи да изпълнява функциите си в КТБ.  Явно топлите връзки между Мондешки и Маринова са се запази и дори имат своите финансови измерения. И понеже темата с евтините имоти е актуална, ще ви разкажем  „изгодната“ сделка, която някой не иска да провери, нито да я развали.

 

.

Сделката с 40 дка. имот в Пловдив

Кредит на „Търговски парк Тракия“ ЕАД от КТБ е обезпечен с имуществото и капитала на фирмата. Седалището и адресът на управление са в град Пловдив. Капиталът е в размер на 12 041 120 лева, разделен на 1 204 112 брой акции, всяка една с номинална стойност 10 лев.  Датата на неплатежоспособност на това дружество е 14.11.2014г. Прекратена е дейността му, постановена е обща възбрана и запор върху имуществото, както и е постановено започване на осребряване на имуществото му. От имотния регистър се вижда, че до момента нито синдиците на банката, нито синдикът на дружеството Милошев са наложили възбрана върху имотите му в гр. Пловдив, които са около 120 дка, а балансовата им стойност е 12 000 000 лева.

 

„Търговски Парк Тракия” ЕАД се явява съдружник, оповестен и вписан в Търговския регистър на  фирма „Аперол” ООД също от Пловдив, с управител Деан Найденов. Внесения капитал е 2 лв. Имотната вноска в капитала на това дружество е извършена през октомври 2015 г. по силата на еднолично решение на изпълнителния директор на „Търговски Парк Тракия” ЕАД – Дилян Кузманов**.  „Аперол“ ООД се сдобива с 40 дка. поземлен имот*** и с нов мажоритарен собственик. С извършения апорт реално се прави замяна – получават се дялове в търговско дружество „Аперол“ срещу прехвърляне на собствеността на един еднолично притежаван актив – недвижимите имоти от 40 дка. Стойноста на имотите, намиращи се  в Индустриална зона Тракия в Пловдил, записана в търговския регистър и внесени в капитала на "Аперол", е  2 500 000 лв.

Впечатляващото тук е, че синдикът Росен Милошев  „пропуска“ факта, че това решение първо е след датата на несъстоятелност и второ - е в нарушение на устава на дружеството, според който за такива действия се изисква решение на Съвета на директорите и едноличния собственик на капитала, който е „Пасифик инвест” АД – също кредитополучател на КТБ.

 

Къде отива този имот и каква е скандалната замяна

Изключително фрапиращото тепърва следва. На 29.01.2019г. между „Аперол“ ООД  и някакакво си дружество „Индустриал Пропъртис“ ЕООД, учредено през ноември 2018г.  е сключен договор за замяна. По силата му имотът от 40 дка  в Пловдив  вече има нов собственик. Още по-странно е, че този приобретател не е предоставил на „Аперол“ ООД имот в Пловдив.

 

От правно-информационна система, по партидата на „Индустриал пропъртис“ се вижда, че дружеството е регистрирано на същия адрес, на който е седалището на  „Солид-85“ ЕООД  на Младен Мондешки, на ул. „Цар Самуил“  в София. Дружеството е с капитал 2000 лева, а едноличен собственик на капитала е Митко Лалев от град Троян (по-точно от с.Орешак до Троян), от където е, и както вече многократно споменахме, Кристи Маринова, сега синдик на КТБ, а преди това – дългогодишен счетоводител на Младен Мондешки. Попитахме в Троян кой е Митко Лалев. Всички ни отговориха, че това шофьорът на Малкия Мондяк …

 

 „Индустриал пропъртис“  дава три ливади, намиращи се в местността Орничето, село Белиш, община Троян.  Ливадите се 8 (осма) категория земя. Общата площ е 4 265 кв. м. Данъчната оценка на имотите е 112,18 лева (сто и дванадесет лева и осемдесет и една стотинки)!

 

Какво дава в замяна „Аперол“ – 40 декара, урбанизирани поземлени имоти, намиращи се в град Пловдив, предназначени за производствени и складови обекти. Данъчната оценка е 988 772,40 лева (деветстотин осемдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и два лева и четиридесет стотинки).

 

Излиза че двете дружества правят замяна на ливади в някакво бъзе, които струват по данъчна оценка 112 лева за индустриален парцел в Пловдив, който струва (по данъчна оценка) почти 1 милион лева.  Този, който взима 40 дка в Пловдив „за уравняване на дяловете“ плаща и задълженията към община Пловдив, които са малко под 64 765 лева.

 

Вижте самия нотариален акт, изповядан при нотариус Димитър Кънчовски, и надлежно регистриран в Служба по вписванията. В края му пише, че „Страните заявяват, че са напълно удовлетворени от така направената замяна и след плащането на задълженията  за имотите директно по сметка на Община Пловдив никоя от тях няма да дължи суми или други престации за уравнение на другата страна“.

 

.

За тази нарушения са информирани отговорните институции и лица. Едва ли ще последват действия от тяхна страна, защото дори първоначалното им задължение да опазват такива активи не е спазено. Липсват каквито и да е данни приложеният „актуален дружествен договор”, който в Търговския регистър е в копие, да е вписан в Имотния регистър при Службата по вписванията – Пловдив. Това изискване на закона е императивно и е формата за прехвърляне на собствеността. Вписана е обаче нотариално заверената декларация – съгласие за апорта на Дилян Кузманов. По този начин реално прехвърлянето на собствеността не би следвало да е настъпило, като престъпното намерение за този апорт е скрито за целия околен свят, чрез неоповестяването в общодостъпните публични имотен и търговски регистри на едно криминално деяние и опит за измама на вложителите в КТБ и нейната маса на несъстоятелност.  Факт е, че в системата за отдалечен достъп до Имотен регистър, последното извършено вписване на сделка по поименната партида на „Търговски Парк Тракия” ЕАД датира от 2011г. Няма ги отразени нито общия запор и възбрана, постановени от съда по несъстоятелността {…} нито каквато и да е инициатива от синдика Росен Милошев за охрана на активите на дружеството, на което същият е синдик и за чиято охрана ежемесечно получава своето възнаграждение ...!“, пише в сигнала, с който Фрог разполага, адресиран до синдиците на КТБ, ФГВБ, БНБ и самия Милошев.

 

Позицията на синдика на Росен Милошев

В исковите молби и отговорите по тях в дело заведено от синдиците на КТБ срещу бившите изпълнителни директори на банката се появяват твърдения от Росен Милошев, че са заведени отменителни искове „в момента на узнаване на обстоятелството, че е извършен апорт на част от активите на кредитополучателя в полза на трето лице, НО БЕЗ РЕЗУЛТАТ“. Това си е чисто признание, че тези разпоредителни действия са били успешни за третите лица и неуспешни за синдика и за банката. Нещо повече - делото, заведено от синдика Милошев, се ПРЕКРАТЯВА, тъй като той е инициирал производство с отменителен иск и за попълване масата на несъстоятелността след законовия срок.

 

Буди умиление твърдението на Милошев, че този апорт не би могъл да се види чрез справка в Агенцията по вписванията - имотния регистър по ЕИК на кредитополучателя. Само че в Търговския регистър, по ЕИК се вижда, че „Търговски парк Тракия“  е мажоритарен съдружник в „Аперол“ ООД именно с въпросния апорт. Очевидно Росен Милошев е спал със „широко затворени очи“, докато си е получавал възнаграждението именно от синдиците на КТБ-АД, разбирайте от масата на несъстоятелността.

 

Очаквайте още по темата за активите на "Търговски парк Тракия" утре.

Ще ви разкажем как се източва КТБ с „неустойки“.

 

 

Екип Фрог нюз

 

===

* Адвокатът стана известен като основен действащ персонаж наред със съдийките Румяна Ченалова и Владимира Янева в аферата „Двете каки“.  

**През 2014 г. Младен Мондешки изкупува активите на троянския мебелен завод „Хемус“ на търг. През юни 2016 г. Младен Мондешки спечелва чрез търг „Елма” Троян. Предприятие, придобито от Николай Банев по време на масовата приватизация, е в процедура по несъстоятелност от 2012 г. по иск на двама малки кредитора. Сайтът „Троян 21“ съобщава, че  търгът е спечелен от „Солид 85” ЕООД, чийто собственик е 31-годишният бизнесмен Младен Мондешки.  По неофициална информация, цената е достигнала 2 151 151.51 лева.

** * Подписът под декларация по чл.73, ал.1 от Търговския закон е заверена на 25.10.2015г от нотариус с район на действие РС-Пловдив. Същата декларация е приложена в копие в търговския регистър.

**** Апорта в „Аперол“ са имот с идентификатори:  56784.539.444 /с площ 22 492 кв.м./, 56784.539.663 /с площ 7 287 кв.м./, 56784.539.443 /с площ 10 270 кв.м./. Имот с площ от 49 439 кв.м. и сградите остават собственост на „Търговски Парк Тракия” ЕАД.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 15| 28626 |03.04.2019 Вижте какво прибра основният свидетел по „Делото КТБ“ Бисер Лазов . 6| 16490 |02.04.2019 greshka75 . 0| 5257 |30.03.2019 Наредба бави достъпа до нови лекарства . 13| 11175 |30.03.2019 Има ли чадър над полицейски шефове в Плевен?

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads