Реклама / Ads

2| 15030 |11.12.2016 ЪNDERGROUND

Прокуратурата разчита на свидетели, които крадат активи на КТБ АД

.
Бисер Андонов Лазов е основен свидетел на Прокуратурата по делата срещу ръководството и служителите на умишлено съборената КТБ АД. Всъщност, тъй като е свидетел, за г-н Лазов неволно ни хрумва латинската дума за свидетел. Ако не се сещате – в кулинарията ги наричат и бели бъбреци. Та свидетелят на Прокуратурата е защитен в действията и схемите си, а сигналите за тях остават без проверка и отговор.
Свидетелят ползва протекции и закрила, за да се разпорежда с редица активи на кредитополучатели на банката след 20 юни 2014 г. – затварянето на банката. От разпродажбата на тези активи в банката не постъпват абсолютно никакви суми за погасяване на кредитите. Чисто хронологично придобиването на активи от страна на свързани с Лазов лица започва веднага след като той става основен свидетел.

Действията му в тази посока продължават и към настоящия момент. Многократно към Прокуратурата, синдиците на КТБ, Фонда за гарантиране на влоговете, НАП и министър Владислав Горанов са изпращани жалби, сигнали и молби за проверка на схемите за грабеж на Лазов, но нито следва отговор, нито проверка. Не малко са и публикациите в медиите за тези действия на Лазов и компания.

Показваме няколко конкретни примера, от които ясно може да се види участието на Бисер Лазов в най-различни схеми, които директно са ощетили масата на несъстоятелността на банката, респективно нейните кредитори. Информацията, която представяме е публична и е събрана от достъпни регистри, от всички публикувани доклади по „казуса КТБ”, както и от най-различни материали в медийното пространство. Направили сме си труда да я съберем, в случай че Прокуратурата някой ден реши да обърне внимание на множеството сигнали срещу действията на основния си свидетел.

 И така ето как действа този защитен свидетел:

„ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД е един от най-големите кредитополучатели на КТБ АД и е собственик на най-различни активи в цялата страна. Два месеца след затварянето на банката, през август 2014 г., Бисер Лазов директно овладява дружеството „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД.  След няколко вписвания от март 2015 г. едноличен собственик на капитала става „ИНОВЕЙШЪН ТРЕЙД” АД с изпълнителен директор Бисер Лазов. Акционери са собственото на Лазов „ИНТЕРФИНАНС ИНВЕСТ” ЕООД и „СТРЕГА” ЕООД, собственост на Албена Богомилова Андреева. Дамата е негова сърдечна половинка в живота, в схемите, в кражбите и в свидетелските показания.

От материалите недвусмислено става ясно, че основният свидетел на Прокуратурата по „делото КТБ” Бисер Андонов Лазов, като краен собственик на „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД, т.е.  един от най-големите кредитополучатели на банката, умишлено източва дружеството. През целия период, през който са осъществени разпродажбите, „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД е било  неизряден длъжник към банката и е отговаряло пред своя кредитор с цялото си имущество.

Какво се случва след като Бисер Лазов слага ръка върху това дружество:

– В края на 2014 год. „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД се разпорежда с няколко имота в центъра на София, придобити с кредити от КТБ АД. Купувач на имотите е един и същ –  „БАЛКАН ЕРМА” ЕООД, собственост на Светлин Ангелов Христов, син на Ангел Христов, който всички познават като  изключително приближен до Бисер Лазов.

– През ноември 2014 г. „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД прехвърля на същото „БАЛКАН ЕРМА“ ЕООД имот с площ от 160 дка на първа линия на българското Черноморие в град Бяла.

– На 31 октомври 2014 г.  „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД учредява договорна ипотека върху сградата на площад Гарибалди в гр. София, където се помещава КТБ АД в полза на „НЮ КООП ИНВЕСТ“ ЕАД. Собственик на „НЮ КООП ИНВЕСТ“ ЕАД е дружеството „ЕКО ПАЗАРИ“ ЕООД. Съвсем неучудващ е фактът, че собственик на „ЕКО ПАЗАРИ“ ЕООД е другият син на Ангел Христов – Лъчезар Христов.

– На 11 февруари 2015 год. „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД продава на „АСТЪН ОПТИМУМ“ ЕООД бившата осеметажна сграда на „София Прес“, находяща се в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 113, също придобита с банков кредит. Дружеството е свързано с Делян Пеевски. Вижте подробности за кражбата на София Прес.

– На 25 септември 2015 г. е вписано прехвърлянето на всички акции от капитала на „ЛЕКС ПРОПЪРТИС” АД, собственост на „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД. „ЛЕКС ПРОПЪРТИС“ АД тогава е собственик на имот с площ от 23 дка в гр. Разлог, местност Гаврица, заедно с изграден до кота „0” хотелски комплекс. След последващи прехвърляния и апорти имотът става собственост директно на дружество на Бисер Лазов – „ГРАНД МЕХОМИЯ РАЗЛОГ” АД. В този конкретен случай имаме сериозни съмнения, че Бисер Лазов е извършил престъпление срещу кредиторите на „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД, тъй като дружеството е в производство по несъстоятелност от април 2015 г., а продажбата на акциите е осъществена след тази дата. Съществува и хипотеза, при която всичките документи по прехвърлянето да са подписани със задна дата, т.е. преди датата на откриване на производството по несъстоятелност. Това много лесно може да се провери от акционерната книга на „ЛЕКС ПРОПЪРТИС” АД, от официалните финансови отчети на предишния и новия собственик на акциите. Също така може да се разпитат лицата, представляващи „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД и „РЕАЛ СТИЛ” ЕООД, съответно Тихомир Димитров Иванов и Георги Славчев Георгиев, кога са подписали договора  и джирата за прехвърляне на акциите.

 Бисер Лазов не спира с тези действия. В началото на 2015 г. дружеството „ДИВАЛ 59“ ЕООД, което също се знае, че е приближено до Лазов, депозира молба за обявяване в неплатежоспособност на „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД. Неплатежоспособността, която се иска е с дата 08.12.2014 г., а именно СЛЕД извършване на гореописаните сделки. Малко преди това „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД сменя умишлено седалището си от София в Кюстендил. Това пък съвсем не е случайно, тъй като самият Бисер Лазов е родом оттам, според публикации е братовчед на братята Васил и Георги Илиеви  и съответно има влияние в града.

 За всичките описани до сега действия на Бисер Лазов през 2015 г. е пуснат сигнал до Софийска градска прокуратура, като през септември същата година има постановление за отказ от образуване на досъдебно производство с основен мотив, че гореописаните разпродажби на активи на „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД се „обикновени търговски сделки“. 

Не е направена проверка на фактите, не е поискано становище на  квестори и синдици на КТБ. Единственото нещо което е предприела прокуратурата е да попита Лазов за неговото становище и той това е отговорил. Че всичко е „ОК“. Да, но в случая това, че никой е спира Лазов, директно уврежда масата на несъстоятелността на КТБ АД и означава само и единствено, че той се ползва със статут на „защитен свидетел“  на Прокуратурата.

 Ще ви споделим накратко други два случая, при които дружества, собственост на Бисер Андонов Лазов, придобиват активи от неизрядни длъжници на КТБ АД:

 Първият случай е свързан с „ИНОВЕЙШЪН ТРЕЙД” ЕАД, еднолична собственост на Бисер Лазов. На 1-ви и 2-ри октомври 2015 г. дружеството става собственик на следните имоти:

Самостоятелен обект в сграда, пл.No – 1828, предназначение – За офис, парцел – 13, площ по док. – 114.600 кв. м., гр.София, Офис 4 Стара имотна партида: 542115;  обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София, Красно Село, бл.199, ет.1.

Самостоятелен обект в сграда, пл.No – 1828, обект в сгр. – мазе 20, предназначение – За офис, парцел – 13, площ по док. – 64.080 кв. м., гр.София, Офис 1 Стара имотна партида: 542114;  обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София, Красно Село, бл.199, ет.1.

Извадка от Имотен регистър за „ИНОВЕЙШЪН ТРЕЙД“ ЕАД – имоти София

Поземлен имот, парцел – III, площ по док. – 8743.000 кв. м., гр.Априлци, местност – Кв. Център, обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, заедно с построените сгради върху имота.

Поземлен имот, парцел – III, площ по док. – 19349.000 кв. м., гр.Априлци, местност – кв. Център, обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, заедно с построените сгради върху имота.

Извадка от Имотен Регистър за „ИНОВЕЙШЪН ТРЕЙД“ ЕАД – имоти Априлци

Към датата на затваряне на банката имотите са собственост на „ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД – кредитополучател на КТБ АД. За да се осъществят продажбите, изпълнителен директор на дружеството става друг близък до Лазов – Веселин Анастасов Бушев, който в същото време е собственик и на още фирми-неизрядни длъжници на КТБ АД. Първоначално имотите са закупени в  периода април-юни 2015 г. от „ИНВЕСТ-Л“ ЕООД, което е собственост на вече споменатия Лъчезар Ангелов Христов, който след няколко месеца препродава имотите на „ИНОВЕЙШЪН ТРЕЙД” ЕАД.  Прави впечатление, че първия купувач на имотите е регистриран с внесен капитал от 200 лева, не притежава активи и не отчита абсолютни никакви приходи от дейността.  Като резултат от сделките по сметки на „ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД в КТБ АД не постъпват абсолютни никакви суми. Кредитите също остават непогасени. Но пък през 2014 г. дружеството отчита постъпления от клиенти в размер на 84 млн.лева. Вие как бихте окачествели тези сделки? Като фиктивни? Само и единствено с цел да се приберат активите?

Вторият такъв случай е за „ИНТЕРФИНАНС ИНВЕСТ” ООД със съдружници Бисер Андовон Лазов и Албена Богомилова Андреева.  На 18.08.2016 г.  те придобиват от „ПАЙН БОТАНИК РИЙЛ ЕСТЕЙТ” АД следните имоти във Велинград:

Поземлен имот, пл. No – 6581, парцел – II-за жил. строителство, търговия, услуги, спа комплекс, рекреация, басейн и атракции, площ по док. – 90 347.000 кв. м., гр. Велинград, идентичен с част от бивш УПИ II за промишлен терен, кв.78, обл. Пазарджик, общ. Велинград, гр.Велинград.

Поземлен имот, пл.No – 8104, парцел – УПИ ІІІ 8104, площ по док. – 15 442.000 кв. м., гр.Велинград, ул – Цепина, идентичен с част от бивш УПИ І за произв.дейност, кв.78, обл. Пазарджик, общ. Велинград, гр.Велинград ул. Цепина, No:7.

Извадка от Имотен регистър за „ИНТЕРФИНАНС ИНВЕСТ“ ООД – имоти Велинград

За да може да се осъществи тази сделка във Велинград са оставени следи от предварителните подготвителни действия на Бисер Лазов и компанията му :

В Търговския регистър се вижда, че през юли 2015 г. кредитополучателят на банката „ДИВАЛ 59” ЕООД, споменат по-горе, продава своите акции от капитала на „ВЕЛИНГРАД ПРОПЪРТИЗ” АД.  „ДИВАЛ 59” ЕООД също ползва кредити от КТБ АД, които към датата на прехвърляне на акциите са необслужвани. Управител и собственик на дружеството към датата на прехвърляне на акциите е Емил Иванов Галов, приближен на Бисер Лазов. „ВЕЛИНГРАД ПРОПЪРТИЗ” АД също е с необслужвани кредити от КТБ АД. Веднага след прехвърлянето на акциите Емил Галов продава дяловете си от „ДИВАЛ 59” ЕООД на сръбското „БОТСА“ ДОО.

„ВЕЛИНГРАД ПРОПЪРТИЗ” АД е основен акционер в „ПАЙН БОТАНИК РИЙЛ ЕСТЕЙТ” АД (собственик на имота във Велинград преди затварянето на банката). Изпълнителен директор е отново Емил Иванов Галов, който подписва нотариалния акт за прехвърляне на собствеността.

За да прехвърли собствеността върху имота, вместо пълното изпълнение на парично задължение в размер на 2 030 000 лв. е използван поредния длъжник на КТБ АД – „ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ” ЕООД. Към датата на затваряне на КТБ АД дружеството „ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ” ЕООД има вземане от собственика на имота „ПАЙН БОТАНИК РИЙЛ ЕСТЕЙТ” АД. „ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ” ЕООД прехвърля своето вземане на „ИНТЕР ФИНАНС ИНВЕСТ” ООД, което в крайна сметка става кредитор на собственика на имота.

„ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ” ЕООД също е под контрола на Бисер Лазов, чрез сегашния управител – Симеон Лозанов Симов и чрез предишния – Юлия Йорданова Илиева. Когато „ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ” ЕООД прехвърля вземането си, то е имало неиздължен и просрочен кредит от КТБ АД в размер на 7 млн. лева.

 Бисер Андонов Лазов е привлечен от Прокуратурата като основен свидетел по делото срещу бивши членове на ръководството на КТБ АД, обвинени в източване на банката до 20.06.2014 г. Успоредно с това ставаме свидетели на тотална разпродажба на активи на кредитополучатели на банката, които след 20.06.2014 г. минават под контрола на Бисер Лазов. За доказване на това твърдение всеки, който желае, може са направи справка в имотния и в другите публични регистри.

Ще продължаваме да търсим отговори на следните въпроси:

На каква цени са разпродавани тези активи?

Какъв е произходът на средства за заплащане на тази цени?
Постъпвали ли са средства по сметки в КТБ АД на предишните собственици на активите за погасяване на кредитите им от банката?

Предприети ли са в конкретните случаи всички необходими мерки от страна на квесторите и синдиците на банката с цел опазване на имуществото на кредитополучателите?

Предприети ли са някакви действия от квестори и синдици за връщане на тези активи обратно на предишните им собственици с цел удовлетворяване на вземанията на банката?

 Липсата на отговори на тези въпроси и бездействието на отговорните институции доказва само, че свидетелят Лазов се ползва с прокурорски имунитет. Но пък според законите в България пред съда, всеки свидетел е задължен да говорите истината и да изложите всичко, което му е известно по отношение на делото. Наказателният кодекс предвижда и наказание лишаване от свобода за свидетел, който устно или писмено съзнателно потвърди неистина или скрие истина.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 8| 18542 |27.11.2016 Ц. Василев: КТБ е окрадена от тези, които ме обвиняват . 6| 10995 |22.11.2016 Сигналът на синдиците на КТБ АД до Борисов, Прокуратурата и МВР е всъщност срещу основният свидетел Бисер Лазов . 1| 8075 |25.10.2016 Как прокуратурата става съучастник в отвличане, смърт и измама

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ