Реклама / Ads
7| 2542 |05.03.2024 НОВИНИ

ГЕРБ предлагат споразумение на ПП-ДБ. Ето какво пише в него

.
Бойко Борисов
Занапред персоналният състав на кабинета ще се определя не само от Николай Денков и Мария Габриел, а и от лидерите на формациите, участващи във властта. След ротацията Мария Габриел ще бъде министър-председател и външен министър, а Николай Денков – вицепремиер и образователен министър. След следващата ротация, като е планувана за декември, тя вече ще бъде на 15, а не на 9 месеца, както беше досега. И тогава ГЕРБ си запазва МВнР, а ПП-ДБ - МОН. Това се казва в проекта на ГЕРБ за споразумение с ПП-ДБ.
 

На Национално съвещание на ГЕРБ днес беше представено коалиционното споразумение, което ГЕРБ предлага на ПП-ДБ. По-късно от ГЕРБ-СДС разпространиха и проекта за Споразумението за съвместно управление в рамките на мандата на 49-ото Народното събрание.

Според проекта на документ, който може да бъде видян в пълнота тук, преговорите ще бъдат за управление до края на мандата на този парламент, като в преговорния екип от страна на ГЕРБ влизат Мария Габриел, Теменужка Петкова, Рая Назарян и Деница Сачева.

 

Предвижда се, че след ротацията Мария Габриел ще бъде министър-председател и външен министър, а Николай Денков – вицепремиер и образователен министър. Запазва се структурата на Министерския съвет с един вицепремиер, както и броят на министерствата, пише БНР.

 

След следващата ротация, като е планувана за декември, тя вече ще бъде на 15, а не на 9 месеца, както беше досега. И тогава ГЕРБ си запазва МВнР, а ПП-ДБ - МОН. В документа е предвидено, когато една партия е сложила свой човек за министър, другата да посочи заместниците му.

 

Занапред персоналният състав на кабинета ще се определя не само от Николай Денков и Мария Габриел, а и от лидерите на формациите, участващи във властта.

 

В Споразумението са разписани и органите, които предстои да се избират с обикновено мнозинство: 10 конституционни съдии, омбудсман, 4 души за Сметната палата, нов Фискален съвет, Комисия за финансов надзор, Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия по икономическа политика и иновации, Агенция за публичните предприятия и контрол, Комисия за енергийно и водно регулиране, НЗОК, НОИ, Комисия за защита от дискриминация, Комисия за защита на личните данни, БТА, КПКОНПИ, СЕМ и други.

Разписани са и 25-те позиции, за които са нужни 2/3 от гласовете на депутатите, сред които Комисия за противодействие на корупцията, Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет, Инспекторат към ВСС.

 

Ето и част от неподписания документ в оригинал:

 

"Споразумение за съвместно управление между коалицията ГЕРБ-СДС и коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“ до края на мандата на 49-ото Народно събрание

 

Днес, …… 2024 г. в гр. София, между коалицията ГЕРБ-СДС и коалицията „Продължаваме промяната - Демократична България“ се подписа настоящото споразумение, като страните взеха предвид следното:

 

✔ Подписаната Програма за управление на Република България за периода юни 2023 г. – декември 2024 г., резултат от постигнато съгласие между коалиция ГЕРБ-СДС и коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ през юни 2023 г.;

✔ Подписаната Декларация от страна на Мария Габриел и Николай Денков за Национално отговорно управление на страната от юни 2023 г.;

✔ Постигнатите резултати в първите девет месеца на това управление;

✔ Необходимостта от устойчиви публични финанси, с оглед постигане на един от основните ни приоритети, а именно членството на България в Еврозоната;

✔ Необходимостта от продължаване на усилията и предприемане на мерки за борба срещу корупцията;

✔ Необходимостта от това България да отключи потенциала си за ускорено икономическо и социално развитие;

✔ Необходимостта от политики за модернизация на страната, в това число развитие на инфраструктурата, енергийна ефективност и др.;

✔ Необходимостта от поставяне на образованието, включително професионалното образование, както и качеството на човешкия капитал като първостепенен приоритет;

✔ Необходимостта от финализиране на процеса по приемане на България в Шенген по сухопътни граници;

✔ Необходимостта от гарантиране на националната сигурност;

✔ Необходимостта да се гарантира, че България ще следва безусловно своя европейски и евроатлантически път на развитие, страните се споразумяха за следното:

 

1. Пълен управленски мандат за следващите три години

 

1.1. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС в 49-ото Народно събрание и Парламентарната група на ПП-ДБ в 49-ото Народно събрание ще подкрепят правителството, сформирано между двете коалиции.

 

1.2. Имайки предвид това, че както в Управленската програма, така и в подписаната от Мария Габриел и Николай Денков Декларация от юни 2023 г. няма фиксирана дата за ротацията, тя ще бъде извършена в подходящ момент, в който рискът от политическа дестабилизация ще е сведен до минимум.

 

1.3. След подаване на оставка на правителството с министър-председател Николай Денков, първият мандат ще бъде национален и ще се използва за излъчване на стабилно правителство, с пълен управленски мандат за следващите 3 години.

 

1.4. Министър-председател и министър на външните работи за втория период от 9 месеца ще бъде Мария Габриел, а Николай Денков – заместник министър-председател и министър на образованието и науката. За следващия период от 15 месеца, министър-председател ще бъде кандидатът, предложен от коалиция ПП-ДБ, а кандидатът на коалицията ГЕРБ-СДС – заместник министър-председател и министър на външните работи, а за втория период от 15 месеца, до приключване на четиригодишния мандат, министър-председател и министър на външните работи ще бъде кандидатът, предложен от коалицията ГЕРБ-СДС, а кандидатът на коалицията ПП-ДБ – заместник министър-председател и министър на образованието и науката.

1.5. В мандата на 49-ото Народно събрание позициите на министър-председател и заместник министър-председател ще се изпълняват на ротационен принцип за последователни периоди от по 9 месеца /за първите 18 месеца/, респективно от два периода по 15 месеца до приключването на пълния управленски мандат от 4 години. В края на всеки от тези периоди, министър-председателят ще подава оставка, двете парламентарни групи ще я гласуват и ще подкрепят за следващ министър-председател номинацията на другата парламентарна група, а досегашният министър-председател ще става заместник министър-председател и съответно кандидатът на ГЕРБ-СДС министър на външните работи, а кандидатът на ПП-ДБ министър на образованието и науката.

 

1.6. Правителството ще изпълнява съгласуваните законодателна и управленска програми.

 

1.7. При спазване на възприетия принцип на ротация правителството на Република България, избрано от 49-ото Народно събрание, се състои от 1 министър-председател, 1 заместник министър-председател и 19 министри.

 

1.8. Министър-председател и министър на външните работи за втория период от 9 месеца е Мария Габриел и заместник министър-председател е Николай Денков, който е и министър на образованието и науката.

 

1.9. За останалия период до края на мандата на 49-ото Народно събрание, позициите - министър-председател, заместник министър-председател и министър на външните работи се определят от лидерите, съответно на коалицията ГЕРБ-СДС и лидерите на коалицията ПП-ДБ.

 

1.10. При неизпълнение или незадоволително изпълнение на Управленската програма всеки един от министрите в кабинета може да бъде сменен по предложение на коалицията, която го е номинирала. Смяната се извършва съгласно установения ред с Механизма за вземане на решения между коалиционните партньори.

 

1.11. Отговорността за управлението на правителството е равно споделена между коалицията ГЕРБ-СДС и коалицията ПП-ДБ. В случаите, в които едната коалиция има министър на съответното министерство, то другата коалиция има задължително заместник-министри.

 

1.12. Определянето на персоналния състав на правителството се обсъжда и одобрява от лидерите на двете коалиции и съответно лицата, заемащи позицията министър-председател и заместник министър-председател.

 

1.13. Второстепенните разпоредители с бюджет, както и други структури към съответното министерство се определят, както следва:

 

Там, където едната коалиция има министър, тя определя ръководителя на съответния второстепенен разпоредител с бюджет, както и в другите структури, а другата коалиция определя заместник-ръководител.

 

1.14. С цел гарантиране на публичност и прозрачност при избора на регулаторните и/или контролни органи, страните по Споразумението се съгласиха и ще предприемат необходимата законодателна инициатива за всички регулаторни и/ или контролни органи, извън тези на съдебната власт, които се избират от Народно събрание, да се приложи следният подход:

 

Ръководителите на съответните органи се избират от Народно събрание, а техните заместници се избират от Народно събрание по предложение на съответните избрани ръководители.

 

Следва да се отбележи, че този подход се прилага при избора на подуправителите на Българска народна банка (БНБ) и заместник - председателите на Комисията за финансов надзор (КФН).

 

1.15. Страните по споразумението имат право на вето върху предложенията за назначения на съответните кандидати, като се съобразяват с Механизма за вземане на решения.

2. Принципи на управление

 

2.1 При изпълнение на конституционните си правомощия, правителството се ръководи от следните основни принципи на закона;

✔ Отговорност;

✔ Публичност;

✔ Прозрачност;

✔ Почтеност;

✔ Ефективност и ефикасност.

 

3. Основни принципи при вземане на решения

 

3.1. Двете коалиции се обединяват около това, че решенията, които се вземат в рамките на управляващата коалиция, се базират на принципите на публичност и прозрачност. Същите принципи се спазват и в случаите, когато и ако се налага търсене на широк консенсус и подкрепа извън коалицията.

 

3.2. В случаите, в които възникне необходимост от търсене на по-голямо мнозинство, извън коалицията ГЕРБ-СДС и коалицията ПП-ДБ, същото /плаващо мнозинство/ се ограничава единствено и само до парламентарни групи и политически партии, с ясно изразена евроатлантическа ориентация и ценности.

 

3.3. С цел прецизиране на условията и реда за вземане на решения в рамките на коалицията, страните се споразумяха да изготвят отделен документ, наречен - Механизъм за вземане на решения /Приложение 1/."

 

ФрогНюз

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 6| 2361 |05.03.2024 Макрон: Съюзниците на Украйна да не бъдат страхливци пред лицето на една станала неудържима Русия . 7| 5382 |05.03.2024 "Дали издадените в нарушение дипломи са легитимни?". Бивши преподаватели в ЮЗУ - Благоевград с отворено писмо . 3| 2339 |05.03.2024 Кога ще ги стигнем швейцарците? Там ще взимат и 13-а пенсия след референдум . 2| 2340 |05.03.2024 Генералният директор на МААЕ заминава за среща с Путин, ще обсъди опасната ситуация в украинската Запорожка АЕЦ

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads