Реклама / Ads

0| 4134 |22.05.2020

Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 25-29 май

.
След отмяна на извънредното положение ЧЕЗ Разпределение България ще продължи да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите

Компанията ще организира дейността си по начин, който да позволи извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

 

ЧЕЗ Разпределение ще възстанови в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълнява своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата.

 

Поетапно компанията ще възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството ще приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

 

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще сведе неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

 

* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало  и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

София-град

Община Витоша  

На 26.05.2020 г.   /13:46 - 18:15 ч./ -  София:   101 -ва  14,  106 -та  5, 13, 4, 2, Киноцентъра 1, 2, 9, 11, 1, 7, 15,  107 –ма /Драгалевци/  6, 10, П-Л 203, 8, 1, 16, 2, и ул.109, 12,  108 -ма  1, 4, 5, 2, 3,  108 /Драгалевци/  6,  13 –та /Драгалевци/  4, 1, 3,  202 /Драгалевци/  2, 3, 1, 5,  204 -та  9а, 12, 6, 8, 10, 4,  204 –та /Драгалевци/  1, 9а, 7, 5,  205 -та /Драгалевци/  5,  209 –та /457/  23,  4 -та/Драгалевци/  46, 35, 31,  5 -та  /кв.Симеоново/  7, кв. Драгалевци,  5 /Киноцентър/, /Драгалевци/  5, 9, 11, 2, 8, 4, 7, 10, 12, 6, ул.5а, 12, ул.5а, 17, 18, 14,  6 –та /Драгалевци/  16, 15, 24, 20, 13, 17, 19, 21, 22, 18,  7 -ма/Драгалевци/  2, 3, 5, 6, 1б, 12, 1, 8, 1в, 1а,  Iv-1053 Кв.30,  V-47, кв.17,  XV-1074, Кв. 30,  XVIII - 584,  Кв.7,  Боянска /Драгалевци/  3, 51, 1,  Веселин Стоянов /109/  в.з..Киноцентър/  19, 7, 9, 6, 15а, 3, 14а, 12, 18, 13, 8, 17, 1, 4, 11, 15, 5, 14, 10, 12а,  в.з.. Киноцентър 1 Част ,  УПИ XIII-1075,  Димитър Ненов  4, 16, 14,  Екатерина Божилова  48, 44, 33,  Иван Богданов  17,  Киноцентър I -ва Част  Прозирна Ограда,  Марин Големинов  14,  Местност Киноцентъра,  Нарцис /Методи К.Димитров/  58а, 60, 43, 54, 49, 62, 72, 52, 74, 64, 45, 51б, 70, 53, 39, 76, 51а, 56, 47, 51, 41а, 68, 58,  Патриарх Йоан Дебърски  3,  Проф. Боян Пенев  24, 11, 22,   УПИ  I -199,  Кв.14  Киноцентър I Б Част,   УПИ VIII-1134,  Кв.15

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Владая:   Алеко Константинов /К.Димитр  1, 3, Бистър Поток  7, 6, 15, 11, 12, 19, 4, 8, 14, 10, 17, 13, 3, 16, 9, 18, 2, 5,  Брезова Гора  5, 9, 15, 19, 1, 13, 10, 17, 21, 6, 3, 7, 8, 11, 4,  Витошки Гранит  5, 3, 16, 36, 43, 12, 25, 29, 34, 37, 8, 14, 23, 22, 15, 4, 45, 40, 24а, 18, 31, 33, 28, 39, 20, 7, 10, 2, 19, 18а, 11, 17, 41, 27, 13, 30, 9, 35, 6, 26,  Войнишко Въстание  59,  Жълта Вода  1, 4, 8, 2, 10, 12, 5,  Любомир Миланов  37, 40, 39, 41, 38,  Любомир Миланов  15, 2, 5, 11, 9, 6, 13, 4,  Момина Сълза  11, 17а, 27, 20, 6, 7, 8, 15а, 12, 10, 1, 32, 26, 17, 19, 21, 14, 24, 4, 15, 3,  Морените  1, 7, 3, 5,  Полски Синчец  1, 2,  Проф.Ив.Шишманов /Баба Лина/  27, 23, 25, 11, 21, 14, 12

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  София:   Войнишко Въстание  38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32,  Лазар Михайлов/Хр.Манов/  2

На 27.05.2020 г.  /13:00 - 15:30 ч./ -  София:   Кипарис/726 -та/  6,  4,  Петко Войвода  2,  Райска Градина/Аврора/  14, 22,  34,  40,  48,  52,  54,  54а,  56,  58,  59,  61, 60,  Райска Градина /Аврора/  55,  51,  49,  47,  43,  33,  15,  69,  65,  63,  50,  1 24

На 27.05.2020 г.  /13:46 - 18:16 ч./ -  Владая:   22-ра  1,  Асанова Чешма  Вила,   в.з..Приплат, М. Герена,  вилна зона Приплат  V-30,  Горелица   УПИ 694 - М.Горелица,  Еделвайс  3, 35, 7,  Калдъръмче  11, 9, 9,  Местност Герена  Вила, Манастир, Имот 1809,  Местност Кладенеца   в.з..Приплат,  Местност Св.Петка  №27,  Пернишко шосе,  над шосето,  Приплат  до Бълг. ПИво, 22, Моста с панели, Р-т  Соф. ПИво, С двата бора, 55 2 ПР, Ален Мак, 52, 2, Вила, 3, 56, 2 ПР, Къща, ул.Перуника 18, 47, 1, 42, 2  , 54, 50, 45,   УПИ XIII - 1882 Кв. 4 М-Ст Приплат,   УПИ XXV-26,  Кв.3,  Чехълче  5

На 27.05.2020 г.  /13:46 - 18:16 ч./ -  София:    УПИ VIII, Кв.21, в.з. Приплат

На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Владая:   Алеко Константинов /К.Димитр  1, 3,  Бистър Поток  7, 6, 15, 11, 12, 19, 4, 8, 14, 10, 17, 13, 3, 16, 9, 18, 2, 5,  Брезова Гора  5, 9, 15, 19, 1, 13, 10, 17, 21, 6, 3, 7, 8, 11, 4,  Войнишко Въстание  59,  Любомир Миланов  15, 2, 5, 11, 9, 6, 13, 4,  Полски Синчец  1, 2

На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  София:   Буката  6, 5, 2, 4, 1, 3,  Венец  15, 4а, 8, 12, 16, 14, 12, 5, 6а, 13, 6, 1, 8, 7, 17, 19, 9, 11, 18, 10,  Витошки езера  2, 2а,  Войнишко въстание  38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32,  Каменица  20, 18, 28, 35, 27, 37, 12, 29, 26, 30, 13, 15, 17, 16, 33, 21, 14, 31, 24, 25, 23, 28а, 19, 22,  Китка  1а, 5, Китка /Д.Пасков, 10, 9, 2а, 4, 7, 8, 6, 2, 1, 3, 11,  Крайречна  14, 17, 12, 15а, 14а, 10,  Лазар Михайлов /Хр.Манов/  2,  М-Т Кв.Симеоново   УПИ III-Озеленяване,  Кв.12,  Момина Сълза / Кв.Симеоново  12, 9, 15, до Фурната/Помещение в ТП 42-169/, 10, 1, 5, 17, 15а, 12а, 14, 8а, 7, 16, 8, 19,  Панорама  7,  Проф. Димитър Пасков  №9,  Симеоново   УПИ XIV-649,  Кв.30,  Симеоновско шосе  205-207, Сграда 2, 205-207, Сграда 1, 326,  Симеоновско шосе/Вол.шосе/  168, 180, Т/П, 217, 174, 176а, 211, 213, 215, 1, 170, 215а, 205, 176, 166 Т Вент, 219а, 170, 318, 201, 219, 203, 166,   УПИ I- Кв.34,  Шумако / Симеоново  6, 2, 4, 1, 7

На 28.05.2020 г.  /13:00 - 15:30 ч./ -  София:   619 -та  1,  2,  Бръшлян /620 -та/  1,  Букара /Дим.Грънчаров/  24,  24а,  29,  22,  25,  20а,  18а,  19,  Морени /Червена Искра/  3,  Тис /619 -та/  3, №1, 2, 1

На 28.05.2020 г.  /13:46 - 17:00 ч./ -  София:   12 –та  /Кв.Симеоново/  7а, 7, 3, 4, 1, 5, 2а, 2,  15 -та  10,  22 /Кв.Симеоново/  41, 35, 47, 43, 12, 35а, 49, 39, 45, 37, 49а,  403 /Драгалевци/,   ,  503/Драгалевци/  6,  504 -та/Слатина/   в.з.. Симеоново - Драгалевци,  507 -ма/ в.з.. Симеоново-Драгаревци/  2, 16,  7 -ма /Кв.Симеоново/  11, 13, 12,  Български Апокриф /505а/, в.з.Симеоново-Драгалевци/  3а, 1, 2,   в.з. Симеоново - Драгалевци,  Горска Ела   УПИ XI-723 Кв.26, 33,  Железният Светилник /504/ в.з.Симеоново-Драгалевци/  19, 6, 4, 10, 2, 8, 3, 5,  Нова Земя  10,  Преспанските Камбани /505/ в.з. Симеоново-Драгалевци/  10, 12, 7, 15, 1а, 13, 5, 1, 4, 6, 9, 2, 8,  Проф. Александър Бурмов  26, 19, 2, 24, 10, 23, 13а, 8, 5, 6, 11, 9, 21, 18, 28, 22, Вила, 13, 7, 12, 20, 3, 14, 17, 4,  Проф.Йордан Иванов /508/ в.з.Симеоново-Драгалевци/  2, 6, 4, 8,  Симеоновска  34, 1, 36, 43, 47, 45, 38, 32, 30

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:30 ч./ -  София:   10 –та /Драгалевци/  2, 1, над Дерето, 1,  101 -ва  5а, 5а, 12, 5, 7а, 1, 2, Киноцентъра Част 1, 12а, 10, 3, 1а, 4, 2, 11, 6,  101 –ва /Драгалевци/  7, 8, 1, 9,  102-ра  7а, 6, Кв.24  УПИ ХХІІІ-891, 2, 13, 4, 9, 7,  102 /Драгалевци/  3,  103 /Драгалевци/  1, 3,  104 -та/ в.з. Киноцентър/  18, 9, 6, 7, 13, 11, 31, 27, 1, 12, 22, 20, 8, 25, 6, 3, 33, 21, 17, 14, 24,  104 –та /Драгалевци/  17, 3, 10, 5,  105 –та /Драгалевци/  18,  111 –та /Драгалевци/  1, 2, 6,  4 –та /Драгалевци/  16, 12, 20, 6, 8, 4, 2, 11, 26,  9 /Драгалевци/  № 2,   в.з. Киноцентър   УПИ V-309 Кв.22а,  Екатерина Божилова  2, 10, 20, 22, 3, 13, 7, 24, 9, 5, 14, 1,  Проф.Любомир ПИпков  № 4 Киноцентъра Част 1,  Проф.Марин Големинов /485/  5а

На 29.05.2020 г.  /13:00 - 15:30 ч./ -  София:   Бръшлян /620 -та/  3,  Букара /Дим.Грънчаров/  14,  16,  17,  Бял Равнец /621 -ва/  2, 5а, 5а, 3, 1, 5,  Морени /Червена Искра/  2,  Петко Войвода  1,  11,  15,  Студен Кладенец  22

На 29.05.2020 г.  /13:45 - 18:16 ч./ -  София:   1 -ва  в.з. Бояна Кв. 13  УПИ ХХХV,  УПИ ХХХІІ – 885 кв.13,  в.з.Бояна  УПИ ХХХІІ-885 Кв.13,  732-ра /Витоша/  38, 19, 17, 22, 13, Кв. 18б, 19г, 19а,  775 -та/Витоша/  12,  9 -та  Кв.13  УПИ ХХІІІ,  Бояна,  Гробарска  2,  Зелен парк,  Подграмада  24, 30а, 45, 45а, 43, ъгъл ул.732, 26, 53 Кв.18а, 45в и ул.732, 49, 30, 51, 28,  УПИ ХІ 818, 41, 55,  УПИ ХІІІ-830/831 Кв.18б, 20, 39, Кв.18б,  Проф. Илия Йосифов  1, 5,    Бояна

На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./ -  София:   1 –ва, кв. Мал.Долина /Студентс  49,  1 -ва/  в.з. Малинова Долина/  51,  16 -та  31,  16 -та /, в.з.Малинова Долина/  52, 34, 50, 59, 30, 47, 63, 35, 46, 48, 26, 43, 53, 1, 31, 45, 27, 37, 61, 38, 36, 49, 44, 33, 41, 39, 25, 28,  19 -та/275/  2, ул.19 №2, 3,  2-ра /Ж.К.Бункера/  109, 103, 111, 89,  20 –та  /Ж.К.Бункера/  16, 1, 2а, 4,  22-ра /Ж.К.Бункера/  4,  Бяла Река  45, 57,   в.з. Бункера  95,  Малинова Долина  91,   УПИ IV-31 Кв.12   в.з.Малинова Долина II Б Част-Разширение

 

Община Връбница  

На 29.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Волуяк:   41 -ва  5, 2, 6, 1, 3, 9 Строит. на жил. сграда, 9, 7, №31а, П-Л 2-1391 Кв.87, 8, 9, 4,  VI-1324, Кв.84,  Гара Волуяк,  Детелина  1, 15, 5, 17, 12084.2755.1092.1, 7, 3, 25,  Зорница /Петър Малинов/  127, 118, № 41, 120а, 116, 125а, 126, 129, 110, 112а, 110а, 122а Къща, 114а, 114, 122а, 120, 112

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  София:   Кв.Обеля  Ф -ма Булленд,  Кв.Обеля  Всички Фирми захранващи се от ТП ТКЗС Обеля

На 27.05.2020 г.  /14:31 - 16:30 ч./ -  София:   357 –ма /Връбница/  47, 42, 51, 35а, 55, 38, 31, 48а, 39, 48, 52, 53а, 43, 37, 54, 33, 45, 35, 49, 50, 53, 29, 47а, 56, 32, 41, 401,  359 –та /Връбница/  9, 10,  361 –ва /Връбница/  2, 4, 6, 1,  367 –ма /Връбница/   УПИ 12 -608 Кв.50,  УПИ VIII - 632,  Кв.49,  373 –та /Връбница/  5, 3, 15, 7, 13, 2,  374 –та /Връбница/  7а, 6а, 6, 2, 7, 6б, 5, 9, 3, 1,  375 –та /Връбница/  3, 2, 5, 1,  376 –та /Връбница/  8, 1, 2, 10, 3,  378 –ма /Връбница/  29, 11а, 30, 27, 22, 32, 12, 28, 16, 31, 11, 18, 14, 20а, 26, 10, 13, 8, 25, 33, 24, 19, 9а, 9, 8а, 21, 15,  Адам Мицкевич /Раб.Класа/  45а,  Иван Дим. Ненов  4, 6, 8, 7, 5, 10б, 7а, 12, 2, 10, 10а,  Модерно Предградие  Иван Ненов 5,  Надежда  6, 2, 7, 4, 11, 10, 3а, 5, 1, 3, 8,  Светла  1, 11, 2, 9, 7, 5, 3, 4, 1 А,  Справедливост /Червени Ескад  35, 29а, 44, 29, 31, 36, 38, 30, 32, 39, 41, 33, 37, 46,  Стефан Дуньов /Седми Конгрес  51а, 6, 49, 59, 47, 45, 30, 43  УПИ 9-608 Кв.50, и ул.Светла, 55, 41, 49б, 51, 49а

На 29.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  София:   Волуяк - до Силозите

 

Община Възраждане  

На 27.05.2020 г.  /09:01 - 15:16 ч./ -  София:   Княгиня Мария Луиза /Г. Дим.  35а, 35б, 67а, 67б, 67в, 45

На 28.05.2020 г.  /09:01 - 15:16 ч./ -  София:   Пиротска /Трети април/  141,  Стефан Стамболов/Георги Ки  10

На 28.05.2020 г.  /09:01 - 16:16 ч./ -  София:   Цар Симеон  92

На 29.05.2020 г.  /09:01 - 15:16 ч./ -  София:   Брегалница  76,  Пиротска /Трети април/  12, 15, 16, 17, 22,  Цар Симеон  151

Община Изгрев  

На 26.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Буенос Айрес /Елена Гичева/  22,  Мусагеница  Блок 93  А, Б,  Самоков  Блок 305, 306,  Чарлз Дарвин  Номер 27

На 27.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Самоков  Блок 305, 306,  Чарлз Дарвин  Номер 5, 9

 

 

Община Илинден  

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  София:   Света Троица /Вълчо Иванов/  145в, 145 В,   УПИ I,  Кв.8

Община Искър  

На 27.05.2020 г.  /13:31 - 16:30 ч./ -  Казичене:   Александър Стамболийски,  Стопански двор,  Гарата,  Стопански двор,  Агромелиор.

На 26.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Дружба,  блок 62 вх. А,  Дружба 1,  блок 161 вх. В

На 27.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Дружба  бл. 61,  Дружба  блок 62, вх. А,  Дружба  бл. 61,  Дружба 1 бл.  61, 71, 64, 71, 74, 71,  Дружба 1,  блок 161, вх. В

На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:30 ч./ -  Казичене:   Аличо /Траян Кардашки/  52,  Витоша  15,  Дружба  ТП Хлебозав,  Илия Велинов  1, 10, 5, 6, 15, 7, 9, 17, 13, 3, 2, 11,  Кирил и Методи  1,  Кокиче  5, 9, 3, 1, 7,  Мито Войнишки  5, 19, 6, 1, 10, 11, 23, 9, 29а, 4, 12, 17, 25, 2, 7, 21, 15, 27, 29, 13, 8,  Никола Петков /Кирил Маджаров  24, 34, 8, 12, 7, 10, 32, 16, 18, 3, 27, 30, 23, 28, 5, 36, 6, 15, 19, Книжарница, 26, 17, 21, 20, 25, 13, 22,  Околовръстна  21, 76, 25, 27, 19, 23, 21 А, 13, 74, 15, 17, 72, 78, 70,  Път 18,  Христо Ботев  47, 42, 26, 71, 44, 40, 65, 34, 38, 32, 69, 30

На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:30 ч./ -  София:   Никола Петков /П.Напетов/  2, 6, 27, 36,  ул. Витоша и ул. Никола Петков

На 31.05.2020 г.  /08:31 - 17:30 ч./ -  София:   Брюксел  7,  Полигона

Община Красна Поляна  

На 26.05.2020 г.  /09:00 - 15:30 ч./ -  София:   Красна Поляна II Част  бл.9, 12 и 13

На 27.05.2020 г.  /09:00 - 15:30 ч./ -  София:   Красна Поляна II Част  бл.15

На 28.05.2020 г.  /13:46 - 18:00 ч./ -  София:   Коньовица /Мико Папо/  2,  Надежда  1,  Позитано  80, 173 80, 173 80 Б, 173 80, 76,  Разсадник Коньовица  77,  Разсадника  9, 76, бл.9,  Райна Княгиня  7

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  София:   Александър Стамболийски  247, 1, Пазар Дамарче,  Александър Стамболийски  237, 239 Офис 2, 239 Гар.2, 239 Гар.1, 239, 239 Партер,  Разсадника  75, до 11, 11

Община Красно Село  

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 16:16 ч./ -  София:   Хиподрума  бл.5, 32, 35,  Цар Борис III /Девети Септ.  Бл.59,  Юнак  128

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./ -  София:   Йоаким Кърчовски  10,  12,  14,  ул. Владайска   № 58

На 28.05.2020 г.  /09:01 - 16:00 ч./ -  София:   Гоце Делчев /жк Емил Марков/  бл.258, бл.256,  Силиврия  23,  Славовица  17-19,  Стрелбище  бл.109, бл.40,  Тодор Каблешков  24-30

Община Кремиковци  

На 26.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Горни Богров:   Александър Стамболийски  3, 1, Площада,  Кирил и Методий  6, 3, 4, 1, 2а, 2,  Мусала /Васил Коларов/  1, 3, 4,  Поп Груйо  1, 2, 9, 3, 11, 7, 4, 6, 11б, 7 Дърводелска раб, 5,  Рендова /Толбухин/  6, 2, 1, 4, 3,  Стубела /Ленин/  5, 2, 5а, 3, 4, 1,  Трайчо Костов  2,  Трети март /9-септември/  9, 23, 25, Павилион, 1, 6, 10, 21, 15, 12 Лекарски кабинет, 19, 5, 2, 11, 8, 17, 3, 7, 4,  Христо Ботев  46, 49, 51, №48, 50, 47, 43, 44, 39, 41, 42, 45, 40,  Шипка  4 А, 1, 12, 3, 10, 4, 8, 2, 6а

На 27.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  София:   Ботевградско шосе/Мизия/  264,  Кремиковско шосе  10,  Челопешко шосе  2

Община Лозенец  

На 27.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./ -  Лозенец:   Чавдар Мутафов   №39

Община Люлин  

На 26.05.2020 г.  /09:01 - 16:00 ч./ -  София:   Бръшлянска низина   1  вх. А,  вх. Б,  Годеч /Гургулят/  40

На 26.05.2020 г.  /09:30 - 15:00 ч./ -  София:   Люлин 6  632,  Люлин 7  712

На 27.05.2020 г.  /09:01 - 16:00 ч./ -  София:   Люлин 2  222 вх. Д,  Люлин 2  221 вх. Е,  вх. Ж,  Люлин 2  233 вх. Б,  Люлин 3  319 вх. Б,  вх. Г

На 27.05.2020 г.  /09:30 - 15:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /09:30 - 15:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /09:30 - 15:00 ч./ -  София:   Люлин 10  147,  Люлин 6  632

На 27.05.2020 г.  /14:31 - 17:30 ч./ -  София:   Люлин  233, 232, 240,  Люлин 2  ТП; ул.207 -ма,   до бл.233, 280, 280/282, 1 до бл. 231, 240, до 232, 233, 232, 280, зад бл. 280 Гараж 5, 280

На 28.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Люлин 3  327 вх. А,  Люлин 4  433 вх. А,  вх. Б

На 28.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  София:   Гранит  22, 35, 37, 26, 14, 39, 28а, 41, 29, 16, 15, 31, 23, 16а, 21, 30,  Димитровград  37, 35, 21,  Европа /Баба Парашкева/  31, 31а, 6, 29 Магазин, 8, 15, 17, 15а, № 37, 13 Маг. за фаянс и стъкло,  Иван Бойчев  11а,  Кореняк  4а, 11, 11а, 12а, 3, 10, 1, 5, 2, 3а, 8, 6, 6а, 12, 4, 5а,  Луи Пастьор /Сим.Дим.-Шабан/  7, 6, 2, 1, 5,  Люлин 10  5,  Люлин 8  Одз 139,  Майски Ден  22а, 23, 20б, 43 Книжарница, 24б, 19, 15, 22б, 24а, 17, 20, 23, 18, 43, 22, 45, 43, 25,  Момково  6, 1, ж.к.Люлин 10-Строеж,  Партений Зографски /ж.к. Люлин 10/  14, 18, 35,  Сливница  1,  Тома Давидов  4, 6а, 1, 6,  ул. Владимир Динчев  37,  Цветница /Димитър Г. Марче/  12а, 8, 11, 4, 12, 9, 8а, 13, 10а, 17, 19, 10, 15а, 13а, 14, 15, 11а,  Череша  3а, 1, 3, 2

Община Младост  

На 26.05.2020 г.  /13:01 - 18:30 ч./ -  Панчарево:   55419.6702.289  М.Детски Град,  55419.6703.152  ул.Симеоновско шосе,  55419.6703.270,  68134.6723.147,  Детски Град  Строително табло, Фургон,  Лъката  Строителство, Водна помпа,  М. Градина ПИ 68134.6722.74  М.Лозето-Знаме на мира   УПИ II-189,  Кв.1/ПИ 68134.6722.8,  Местн.Лъката,  Самоковско Шосе  Склад за строителни материали, 167, 110, Тенис корт, Лозето,  Черешова Градина  1, 3а, 3

На 26.05.2020 г.  /13:01 - 18:30 ч./ -  София:   Горубляне  ПИ 68134.6722.39,  Крайречна  5, 10 А, 1 А, 3, 12, 10,  Крушите  1, 3, 5, 7, 9,  Лазар Плачков  4, 5, 8, 3, 7, 1, 2, 6, 6 А, 7а,  Малина / Горубляне  1, 5, Градина Изток, 27, 3,  Околовръстен път  11, 8, 290, 323, 9, 10, 319, 12, 7, 6, До КПП за Панчарево,  Самоковско шосе  до Бензиностанция ОМВ,  , 97, 82, 149, 97 А, 87, 99 Горубляне, 101, 107,  Царица  14, 12,  Черешова Градина

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 16:16 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:30 - 16:16 ч./ -  София:   Младост 4  Блок 460-В вх. 1

На 26.05.2020 г.  /13:31 - 16:30 ч./ -  София:   ТП Деница С,В

На 27.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Мусагеница  блок 98, 98  А, Б, В, Г, Д, Е, Ж

На 28.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Младост 1  бл. 96а,  Младост 1  блок 94 А

На 28.05.2020 г.  /13:30 - 16:00 ч./ -  София:   Младост 4  блок 491 вх. 1

На 29.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Иван Асен 2  27, 39, 49, 61, 71, 81, 83, 45, 47, 57, 91,  Иван Асен 2   66, 68, 70

На 29.05.2020 г.  /13:30 - 16:00 ч./ -  София:   Младост 4  Блок 491 вх. 2

Община Надежда  

За Периода 30-31.05.2020 г.  /00:01 - 05:16 ч./ -  София:   202-ра/Сердика/  9,  Княгиня Мария Луиза /Г. Дим.  132

На 26.05.2020 г.  /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Кирил Дрангов /Сашо Михов/  67, 77, 65,  Надежда 1   ;Надежда 146 , 145 Б,  В, Ломско Шосе 49 ;Надежда 144 Б, В, Г, Д ;Надежда 129 А, Д ;Надежда 120 Б, В, Г, Д,  Свобода  6 Вх-А

На 27.05.2020 г.  /09:30 - 15:00 ч./ -  София:   Свобода  6 Вх-Б

На 27.05.2020 г.  /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Ломско Шосе   99, 123, 113, 115, Надежда  Надежда 111, 112; Надежда 157 А, Б,  В,  Г ; Надежда 1  Надежда 134, 135, Надежда 126 Б; Надежда 123; Надежда 122 А, Б, В, Г, Д, Е,  Ж, Сафа Филаретов   67, 135

На 28.05.2020 г.  /09:30 - 15:00 ч./ -  София:   Свобода  6 вх. В

На 28.05.2020 г.  /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Жорж Дантон /Фр.Революция/  49,  Надежда 1  бл. 105 А, Б, В, Г, Д ;бл. 101 Б, В, Г, Д ; бл.150 А, Б,  В

На 29.05.2020 г.  /09:30 - 15:00 ч./ -  София:   Свобода  6 вх.Г

На 29.05.2020 г.  /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Надежда 1  бл.117, 107-А, Б, В, бл.160-А, Б, 151-А, Б, В, Г, 152-Б, Г, 109-А, Б, В, 115-Б, В, Г,  Христо Силянов  91,  Царевец  26, 30

Община Нови Искър  

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 17:00 ч./ -  Чепинци,  общ. Столична:   Ангел Илчов-Гело  Поща,  Възрожденска /Дойчин Манолов  1,  Георги Никифоров  27, 14, 17, 19, 25, 12, 16, 21, 23, 10,  Детелина  4, 3, 9, 11, 2, 13, 5, 1, 7, 6,  Зора  12, 7, 15, 2, 9, 7а, 3, 5, 4, 6, 13, 8, 10, 11,  Инж. Симеон Овчаров  2,  Искър  8, 1, 4, 2, 6,  Лесновска  5, 13, 11, 6, 4, 9, 1, 8, 7, 3,  Липа  1,  Минерален Извор  1, 3, 17,  Мургаш  9, 15, 16, 6, 1, 18, 21, 5, 14, 8а, 23, 3, 2, 4, 20, 25, 17, 10, 24, 19, 22, 12, 8, 13, 7,  Напредък  2, 7, 3, 4, 5,  Орфей /Трайко Чонев/  20, 3, 15, 2, 21а, 24, 12, 13, 5, 25, 10, 21, 4, 23, 14, 6, 1, 19, 16, 8, 11, 17, 10а, 9, 20а,  ПИ 80409, 5866, 13,  Пролет  7, 3, 5, 2, 1,  Радост  1, 10, 6, 8, 4, 2,  Разлив  12, 4, 2, 5, 6, 16, 14, 9, 10, 7, 3, 8, 1,  Реката /Иван Пугачов/  9, 12, 19, 7, 5, 13, 1, 14, 2, 8, 17, 3, 6, 11, 9а, 21, 15, 4, 10,  Стара Планина /Милчо Иванов/  2, Център, Хранителни стоки, Промишлени стоки, 23, Центъра, 19, 1,  Тополите /Богдан Тренин/  24,  Хан Аспарух /19-ти април/  3, 5, 14, 1, 12, 6, 7, 10, 4,  Хоризонт  7,  Чепинско шосе  2,  Читалищна /Тодор Пецов/  6, 2, 4, 8, 10

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Кубратово:   013030,  40436.5399.32,  40436.6713.22,  Александър Стамболийски  6, 2, 4, 5, 7, 1,  Васил Левски /Васил Коларов/  1а, 17а, 1, 5, 15а, 7, 2, 3,  Герена  Спортен Комплекс Парадай,  Железопътна /1 -ва/  13,  УПИ 1-98 Кв.11, 17, 3, 7, 15, през Линията Кв.10,  Здравец /2-ра/  4, 1, 5, 7, 2,  Инд. № 40463, 5399, 15,  Искър /6 -та/  Местността Ридо след прелеза, 8, 1,  Кирил Христов  2, 20, 18, 4а, 14, 16, 10, 32, 10б, 28, 15, 1, 16а, 24, 3, 2, 7, 4б, 6, 2а, 11, 9, №13, 26, 17а, 30, 4, 22, 5, 13, 17, 19, 12,  Кубратово ПИ 005269,  Куманица  /Площада/  3, 1, 2,  Кумаришки път,  Местн. през линията  8, Къща, зад линията в дясно,  Никола Петков /Райко Даскало  5, 2, 7, 4, 3, 5а, 3, Земл.Имот №013059,  Петко Д.Петков  3, 1, 4, 9в, 10а, 6, 9, 8, 9б, 14, 11, 12, 10, 9г, 7,  ПИ 40436.5396.723,  ПИ 5066,  ПИ 40436, 5395, 65,  София  13, 1, срещу кметството, Стадиона, 7, 17, 11, 15, 3, ПИ 13003, 17а, 1, 3, 9, Стадион,  Стара Планина /5 -та/  7, 1, 9, 4, 5, 13, 3, 2,  Стефан Стамболов /Божил Мише  7, 5, 9, 25, 2, 14, 11, 4, 6, 8, 11а, 1, 15, 12, 3, 23,  Стопанси двор-Имот 035902 Кв. 34,  Стопански двор  2,  Тракийска Могила /4 -та/  18, 16, 36, 4, 8, 3б, 3, 2, 2,   УПИ -2 99 Кв. 11,  Христо Ботев /Георги Димитров  14, 18, 12, 22, 16, 28, 26, 7, 20, 24, 30, 5,  Черковна /Андрей Жданов/  1

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  София:   Кубратово Прелеза-Дясно 2 /Прел, Кубратово Прелеза-Ляво 12 /Прел, Кубратово Прелеза-Ляво 1 /Преле, Кубратово Прелеза-Ляво 2 /Преле, Кубратово Прелеза-Ляво 2 /Прелез, Кубратово Прелеза-Ляво 5 /Преле, Кубратово Прелеза-Ляво 3 /Преле, Кубратово Прелеза-Дясно /Прелез, Кубратово Прелеза-Ляво 4 /Преле

 

Община Оборище  

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 17:45 ч./ -  София:   Дондуков Корсаков Княз  14, 18, 52, ул.Будапеща 3, 26а, 24б, 24а, 26,  Княз Александър Дондуков  26, 18, 16, 24, 24б, 26а, 22б, 24а

На 28.05.2020 г.  /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Алеко Константинов  46,  Богдан  5,  Мадрид   33, 23, 47,  Марица   11,  Черковна  21

На 29.05.2020 г.  /09:30 - 15:30 ч./ -  София:   Богдан  3-15,  Мадрид  49, 58, 52, 41-43, 50, 49,  Оборище  3-115

Община Овча Купел  

На 26.05.2020 г.  /13:45 - 18:00 ч./ -  София:   647 –ма /560 /Овча Купел/  3, 1, 5, 4, 7, 6, Кв. 61, 8,  740 –та /Овча Купел/  5а,  747 –ма /Овча Купел/  1, 5, 2, 3,  749 –та /Овча Купел/  2, 1, 4, 5, 2а, 3,  VIII-9969,  Венец  1,  Горна Баня   УПИ ХLVІІ-989 Кв.55,  УПИ XLVІІ-989 Кв.55,  УПИ ІІІ-1147 Кв. 71а,  в.з. Г Баня, ул. Обзор №29, с/у ул.Обзор 52,  Каменица  44, 48, 23, 60, 36 А, 58, 40, 36, 50, 31 стр.табло, 21, 54, 31, 38, 19,  Каменица,  УПИ IV-102, Кв.59,  Лазур /Горна Баня/  и Обзор,  М. в.з. Горна Баня,  Невен /Горна Баня/  7, 7, Обзор  60, 34а, 44, 54, 36, 64, 59, 42, 51, 58, 34, 24, 40а, 48, Ст.с/у 48, 18, 28 Къща, 56, 54а, 52, 38, 28, 46, 65, 40, и 747, 53, 26а, 63, 26,  УПИ-ІІІ-928 Кв.72, 61,  Овча Купел,  Софийска Панорама  11, 7, 11а, 7а, 5, 1, 9,  София, Горна Баня,  УПИ ХІІІ-57, Кв.28,   УПИ Xl-989.Кв.55,   УПИ XXIII-9970, Кв.59,   УПИ ХХХ-1146, 1147, Кв.55,   УПИ-I-1387, кв.71а

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  София:   Крушовски Връх  46,  Президент Линкълн  29 Асансьор Вх.Б, Бктп Круш.Връх≪ Бул.Линкълн, 29 Паркинг, 29, 29 Детски Кът, 29 Общи Нужди Вх.Б, 29 Асансьор Вх.А, 29, ПИцария

На 27.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./ -  София:   640 –та /Овча Купел/  14, 12,  642-ра /Овча Купел/  3, 2, 4, 2, 4, 1, 1, 2а, 3,  670 –та /Овча Купел/  16, 10 А, 14 А, 4, 10 А, 12, 2, 6, 16, 14, 8, 18, 20, 16 А, 18,  Божидарица  4, 2, 2в, 1,  Градище  3а, 2, 3  УПИ VІ - 13 Кв 22, 2, 1, 1,  Гръстниче  6,  Ехо  8, 6, 4,  Жамбилица  15, 8,  Инж. Борислав Огойски /Кр.Вас  52 А, 31, 33, 25 А, 24, 29, 22,  Лотос  16, 10, 7, 11, 9, 19-7, 19/3, 13, 20, 19, 12, 14, 3а, 21а, 6, 2а, 19-5, 5, 19-4, 4, 21, 8, 3,  Никола Петков /П.Напетов/  69, 67а, 69, № 163, 80, 130, 79, 57, 132, и Ехо, 74б, 70, 63, 67, 64,  Николай Хрелков  27, 32, 30, 30а, 28,  Отец Михал /Стефан Досев/  2, 10,  Перуника /Ол.Кошевой/  13, 3, 14, 11,  Планиница  34, 29, 31, 40, 36, 21, 46, 44а, 27, 33, 46а, 42, 31а, 23, 19, 25, 38, 21, 23а, 27а,  Прибойница  21, 1, 17а, 18, 3, 23, 19а, 7, 13а, и Лотос, 11, 11а, 11 Къща, 2, 4-6, 15, 2, 10, 27, 2а, 8а, 19, 17, 5, 12, 16, 14, 25,  Ракита  7, 4, 2, 4а,   УПИ VIII-13 Кв.48,  Урал  20

На 28.05.2020 г.  /11:00 - 16:30 ч./ -  София:   Горица  6, 8

 

Община Панчарево  

На 26.05.2020 г.  /13:01 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Плана:   Мах. Джамбова  Вила, 3,  Мах.Тодорова  Вила, 250, Помпа, 1, Къща, Стопанска постройка,  Мах.Чорбаджийска  Мест.Мечито НПИ 024112, Вила,  Махала Бурнаска  4 Тунел,  Махала Турмачка  Вила, Имот.569, Помпа, Имот №419, Водна Помпа, Къща, Ярмомелка

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:30 ч./ -  Герман:   вилна зона Враня,  Вила В, ул.11 20, Строителство на жилищна сграда, ул. 8 № 1, Строителство, Строеж на Ограда, 11, 2,  Иглика /7 -ма/  4, 8, 2, 6 Вила, Строителство, 3, 7, 11,  Кокиче /4 -та/  1 Строителство, Вила В Парцел 41, 2, 4,  Липа /10 -та/  8 Вила, 2, 7, 5 Помпа, 4, 6, 10, 1,  Минзухар /6 -та/  7 Вила, 7, 6,  Младежка /12 -та/  7, Вила, 6, 18, 10,  Явор /9 -та/  5, 1, 7

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:30 ч./ -  Лозен,  Общ. Столична: 44063, 6207, 4430,  Xvi-168,  Кв.17,  Арда / в.з.Врана-Лозен/  №4, 4,  Веслец / в.з.Врана-Лозен/  6, 9,  Вилна Зона Враня,  Висо/ в.з.Врана-Лозен/  44,  Ерма/ в.з.Врана-Лозен/  4, 3, 5 Строеж,  Люлин Планина/ в.з. Врана-Лоз  2 Вила,  М.Врана Лозен, Триъгълника   УПИ VII-296,  Кв.7,  Марица/ в.з.Врана-Лозен/  11,  Рила/ в.з.Врана-Лозен/  3,  Родопи/ в.з. Врана-Лозен/  1,  Ропотамо/ в.з. Врана-Лозен/  2,  Стара Планина/ в.з. Врана-Лоз  22, 26*,   УПИ VІІ-290,  Кв.4 в.з. Враня-Лозен,   УПИ XVI-168 Кв.17,   УПИ ІІ 351 Кв.19

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:30 ч./ -  Панчарево:   3 –та / в.з. Малинова Долина/  3,  М.Враня Лозен Триъгълника ПИ 44063.6207.4777

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:30 ч./ -  София:   11 -та  12,  492, Кв, 31-Панчерево,  М. Врана Лозен Триъгълника  УПИ  I-363.456,  Местност Враня  5, 4, Враня-Триъгълника  УПИVІІ-415, 3, Строителство, Кв.7 Пл.10-90, Барака, Вила В ул.11 №3, Административна Сграда, 6, Вила В ул.2 №10, Вила В ул.5 -та №6,  УПИ 9-402 Кв.7, 11, Враня ул.2  №13,  УПИ 1-415, ул.8 №1, пл.321, ул.12 №18, ул.5 №6, Къща, 10, Къща В ул.11 №16,  Пловдивско шосе  84, 86в, 94, 102, 108, 96, 86, 88а, 93, 106а, 100, 92,  Рила / в.з. Врана-Лозен-Триъгълника/  16,  РодоПИ  7, ХІ-292, Цариградско Шосе/Тракия/  98

На 28.05.2020 г.  /13:16 - 18:00 ч./ -  Плана:   Махала Бурнаска

Община Подуяне  

На 28.05.2020 г.  /13:01 - 16:30 ч./ -  София:   Ген. Инзов  44,   УПИ IX-393,  Кв.29,  М.Левски-Зона В

Община Сердика  

На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  София:   Враня  20,  Сердика,  Яворова Чука  1, 3а, 40, 6, 3

На 29.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  София:   Кавала  13 Гар. 4, 13 Ат.5, 13 Гар. 1, 13 Ат. 4, 13 Гар. 2, 13,  Опълченска  112а, 112, 1

Община Средец  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  София:   Патриарх Евтимий  2а

На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  София:   Виктор Юго  6

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  София:   Луи Леже  10

На 29.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Хан Омуртаг  88, 82, 70, 72, 40, 44, 28, 36, 22, 84, 18,  Яворов /Ленин/  2, 3, 4, 5, 6,  Яворов /Ленин/  23

Община Студентски Град  

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  София:   М.Малинова Долина  УПИ-III-1159,  Малинова Долина  21

На 26.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Пъстър Свят  Номер 9, 5

На 27.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  София:   Пъстър Свят  Номер 5, 9

Община Триадица  

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  София:   V-12, 13, 14  Кв.386,  Витоша  134, 132, 138, 138-140, 136, Подлез Славейков,  Здраве  5, 7, 3, 13,  Милосърдна  8,  Никола Славков  31, 15, 36, 42, 48, 11, 21, 13, 40, 44, 29, 19 Ул.Н.Славков 19/Родосто 7, 17, 33, 25, 38, 46,  Орфано  4,  Петко Р.Славейков,  Порто Лагос  8, 12, 14, 4, 6, 10,  Родосто  5, 9, 7, 8, 7 /Н.Славков, 7, Н.Славков, 7 Н.Славков 19, 3

На 26.05.2020 г.  /09:01 - 16:00 ч./ -  София:   Дюленски Проход   32,  Мила Родина  20,  Стрелбище  88,  Траянова Врата  53

На 27.05.2020 г.  /09:01 - 16:16 ч./ -  София:   Деде Агач  60а,  Орехова Гора /Борис Чолаев/  2-4,  Славовица  20,  Стрелбище  109,  Тодор Джебаров /417/  122,  Тодор Каблешков  24а

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  София:   Емилиян Станев/490/   №56 до №64 и от №59 до №69,  Йосиф Брадати    1 ,  3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 Магазин на ъгъла с Е.Станев,  Никола Крушкин-Чолака /494-та  16а, Б, В, Ж, 18, 18а, 18б, 18в

На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  София:   Мичман Тодор Саев /496/   1, 3, 5, 5а, 5в, 5в,   Никола Крушкин-Чолака /494-та  5, 7, 9, 11, 13, , 2, 4, 6, 8, 8а, 10а, 12, 40.

На 29.05.2020 г.  /09:01 - 16:00 ч./ -  София:   Гоце Делчев /жк Емил Марков/  бл.245, бл.108а, Бл.251,  Стрелбище, бл.103, бл.40, бл.8

На 29.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  София:   Емилиян Станев /490/, 69,  71, 73, 75, 77, 79, 74, 65, 64, 78, 63б, 74б,  71б, 72, 69к,  Н.Крушкин Чолака    16, 18

 

 

 

София-Област

Община Божурище  

На 27.05.2020 г.  /15:46 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /15:46 - 18:00 ч./ -  Пролеша:   70  Лятна Кухня,  IV-Училище,  VI-70,  Кв.7,  Васил Левски  74,  Христо Ботев  90,    Къща,  51

Община Ботевград  

На 26.05.2020 г.  /13:31 - 17:16 ч./ -  Боженица:   319004,  ДолаПИщето,  Махала Барбушовци,  Махала Близнаковци,  Махала Брусен  10 Къща,  Махала Върха,  Махала Ганинци,  Махала Дончовци,  Махала Кръста  Къща,  Махала Мурта,  Махала Павловци,  Махала Пейчовци,  Махала Пелиница  Къща,  Махала Плоча ,  Махала Томовци ,  Махала Урвич  1, 9, 11, Къща, 29,  Махала Усойната ,  Стопански двор,   УПИ XI-71, Кв.7,  Х-38,  Кв.41, Къща, 43, Фургон, Къща

На 26.05.2020 г.  /13:01 - 18:16 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:01 - 18:16 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:01 - 18:16 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:01 - 18:16 ч./ -  Литаково:   Боговина  6, 2, 1, 22, 16, 14,  Генерал Клод  10, 24, 28, 7, 11, 5, 22, 26, 13, 18, 19, 11а, 6, 14, 15, 4,  Люто Войвода  26, 19, 32, 1, 8, 24, 6, 14, 23, 35, 3, 21, 13, Къща, 30, 15, 5, 20, 31, 29, 7, 9, 4, 11, 25

На 26.05.2020 г.  /13:31 - 17:16 ч./ -  Ботевград:   Местност Тръстеник

На 26.05.2020 г.  /13:31 - 17:16 ч./ -  Гурково,  Общ. Ботевград:   ПИ №027070,   УПИ ХІV-191,  Кв.48, Къща, ТП ТКЗС, Къща

На 26.05.2020 г.  /13:31 - 17:16 ч./ -  Краево:   Махала Маринков рът,  Махала Славополе  Жилищна сграда, Къща,   УПИ III-25 Кв. 4,  

На 26.05.2020 г.  /13:31 - 17:16 ч./ -  Липница,  Общ. Ботевград:      Махала Големо Усое,  Махала Горановци  Къща,  Махала Мановци,  Махала Ръждавец

На 26.05.2020 г.  /13:31 - 17:16 ч./ -  Новачене,  Общ. Ботевград:   III-709, Кв.38,  Ангел Кънчев  7, 4, 2, 5,  Аспарух  13, 11, 3, 9, 12, 17, 18, 10, 19, 21, 5, 25, 4, 6, 14, 15, 16, 8, 23,  Безименна  2,  Борис I (Методи Антонов)  7, 4, 14, 17, 21, 3, 13, 2, 12, 10, 16, 8, 15, 1,  Васил Друмев  1, 2, 8, 14, 6, 4, 12, 3,  Васил Левски  11, 3, 4, 5, 1, 2, 22, 24, 20, 26, 16, 10, 8, 30, 6, 14, 18, 12, 3а, 9, 28, 60, 52, 37, 17, 46, 42, 19, 31, 23, 36, 32, 40, 29, 25, 50, 21, 58, 35, 54, 38, 56, 33,  Васил Петлешков  5, 11, 1, 3, 2, 7, 9,  Ген. Скобелев  24, 20, 30, 3, 14, 28, 26, 6, 7, 16, 22, 2,  Гео Милев  4, 2, 3, 8, 5, 1, 10, 6, 7,  Георги Бенковски  20, 21, 11, 10, 5, 4, 15, 19, 12, 9, 23, 16, 17, 25, 7, 2, 22, 6, 1, 14, 3, 24, 31,  Георги С. Раковски (Р.Доков)  54, 70, 38, 23, 24, 64, 68, 18, 29, 34, 35, 31, 26, 3, 36, 30, 66, 33, 22, 44, 40, 28, 32, 11, 25, 21, 58, 20, 60, 42, 15, 19, 10, 4, 5, 1, 7, 6, 41, 8, 2, 9, 62, 3,  Гурко  1, 2, 3,  Добруджа  7, 5, 2, 6, 8, 4,  Дондуков  10, 2, 5, 7, 9, 4, 15, 14, 6, 3, 10, 13, 12, 1, 11, 8,  Дунав  5, 6, 8, 1, 2, 4, 10,  Евлоги Георгиев  1, 5, 10, 16, 11, 6, 8, 7,  Елин Пелин  2, 7, 5, 1, 3,  Захари Стоянов (Тодор Томов)  40, 32, 44, 10, 22, 7, 17, 48, 6, 25, 46, 26, 4, 45, 36, 42, 2, 20, 5, 27, 29, 14, 16, 1, 19, 43, 28, 35, 12, 9, 23, 15, 3, 33, 39, 30, 8, 1, 2,  Ивайло  6, 8, 1, 2, 4, 8, 18,  Иван Вазов  6, 7, 2, 1, 4, 5, 3,  извън регулацията  Вила, Вила №45, Вила, Крайпътно заведение, Вила,  Искър  3, 15, 5, 17, 11, 13, 1, 9,  Кирил и Методий  2, 6, 4, 8, 12,  Козлодуй  4, 7, 1, 8, 3, 2, 6, 5,  Кубрат (Христо Ветовски)  18, 11, 9, 20, 4, 12, 2, 8, 3,  Любен Каравелов  42, 35, 28, 30, 44, 34, 25, 40, 29, 38, 46, 36, 31, 39, 27, 26, 32, 17, 7, 24, 11, 19, 26, 20, 13, 14, 6, 11а, 9, 21, 15, 8, 23, 4, 3, 22, 1, 12а,  Медвен  18, 3, 11, 2, 16, 4, 9, 14, 15, 7, 1, 8, 17, 3, 5, 12, 13,  Местност Камен дол,  Московска  4,  Никола Й.Вапцаров  2, 4, 7, 5, 13, 10, 6, 8,  Новаченка (Филип Кръстев)  4, 10, 6, 12,  Оборище  15, 1, 21, 7, 5, 19, 13, 9, 20, 11, 16, 6, 17, 3, 18, 10, 2, 2,  Опълченска  5, 7, 1, 9, 11, 4, 10, 12, 6, 13, 3, 1,  Осма  1,  Паисий  17, 12, 21, 6, 22, 19, 20, 16, 23, 3, 15, 2, 10, 26, 9, 4, 24, 14, 8, 7,  Панайот Волов  5, 6, 3,  Пенчо Славейков  4, 2, 7, 3, 5, 1, 10, 6,  Петко Войвода (Иван Гешков)  4, 2, 20, 39, 65, 8, 7а, 16, 61, 11, 29, 35, 32, 3, 19, 9, 15, 12, 17, 33, 31, 10, 18, 22, 13, 25, 14, 21, 28, 27, 6, 7, 9,  Петър Берон  2, 4, 6, 3, 5, 1,  Първа  4,  Рударка  2, 8, 13, 15, 6, 17, 16,  с. Новачене,  Общ. Ботевград път №1,  Сан Стефано  14, 5, 3, 22, 1, 18, 10, 14, 4, 15, 8, 24, 6,  Свобода  2, 6, 1,  Седма  12, 2, 6, 1, 14, 10, 4, 7, 3, 5,  Стара Планина  3,  Съединение (Ленин)  17, 22, 2, 10, 4, 20, 29, 27, 13, 19, 14, 6, 21, 15, 12, 9, 7, 11, 1, 3, 20,  Трети март (Георги Димитров  5, 8, 9, 24, 1, 22a, 4, 7, 20, 12, 14, 11, 19, 22, 6, 28, 3, 21, 2, 26, 15, 10, 13,   УПИ IX-238 Кв.12,  Филип Тотьо (Тодор Доков)  23, 5, 19, 17, 21, 15, 25, 13, 8, 45, 2, 16, 8, 24, 39, 25, 35, 18, 37, 23, 20, 4, 22, 29,  Хаджи Димитър  1, 2,  Христо Ботев  29, 13, 18, 16, 26, 30, 6, 10, 17, 28, 3, 15, 22, 11, 5, 8, 12, 24, 23, 9, 7, 27, 25, 19, 21, 2, 4, 1,  Христо Смирненски  11, 10, 5, 4, 14, 3, 34, 15, 12, 13, 8,  Черешово Топче  38, 30, 7, 4, 2, 22, 48, 1, 32, 10, 26, 8, 6, 28, 16, 3, 12, 14, 36, 46, 13, 18, 5, 20, 24, 54, 46, 27, 50, 48, 21, 23, 29, 42, 15, 19, 64, 17, 70, 12, 56, 13,  Четвърта  8,  Шипка  1, Павилион, На магистрала Е- 79

На 26.05.2020 г.  /13:31 - 17:16 ч./ -  Осеновлаг:   Зимнишки дол,  Махала Зимнишки Дол, Къща

На 26.05.2020 г.  /13:31 - 17:16 ч./ -  Радотина:   Местност Дръстила,  ПИ №055008, Къща, Вила, Къща, Вила, Къща

На 26.05.2020 г.  /13:31 - 17:16 ч./ -  Рашково:   Махала Белчово,  Къща,  Махала Габровница  Вила, Къща,  Вила, Къща, 6, 0, Къща

На 26.05.2020 г.  /13:31 - 17:16 ч./ -  Скравена:   000230,  11 -та  30, 13, 15а,  13 -та  7,  15 -та  2,  3 -та  42,  8 -ма  7 Вила,  Александър Стамболийски  1, 8, 10, 6, 12, 4, 2, 5, 1, 3,  Алипи Първанов  7, 30, 18, 1, 28, 10, 20, 5, 8, 14, 11, 22, 9, 34, 4, 3, 6, 12, 26, 2, 63, 73, 86, 61, 82, 67, 69, 80, 65, 84, 88, 62, 92, 90, 57, 96, 59, 71, 94, 37, 33, 60, 50, 55, 54, 38, 41, 56, 49, 76, 17, 25, 19, 35, 23, 58, 78, 42, 68, 40, 62, 15, 45, 27, 51, 70, 12, 29, 13, 36, 64, 74, 66, 21, 44, 48, 46, 47, 52, 43,  Ангел Кънчев  14, 3, 6, 12, 10, 2,  Атанас Събков  4, 5, 2, 8, 4, 7, 11, 12, 9, 1, 16, 6, 3, 13,  Бебреш  5, 3, 15, 7, 1, 13, 17, 9,  Бенковски  7, 9, 10, 20, 18, 1, 5, 2, 3, 8, 6, 14, 4,  Васил Априлов  1,  Васил Вунчев  15, 20, 1, 19, 5, 16, 17, 7, 21, 9, 18, 11, 6, 26, 22, 32, 10, 14, 30,  Васил Левски  8, 7, 13, 10, 14, 17, 5, 9, 1, 15, 34, 2, 18, 29, 28, 33, 24, 32, 31, 22, 35, 20, 30, 26, 38, 19,  вилна зона Лозята,  Вила, 5,  Врачанска  3,  Гео Милев  4, 6, 2,  Георги Апостолов  14, 16, 4, 1, 8, 8а,  Георги Канзов  1, 3, 6, 5, 2,  Георги Раковски  1, 10, 8, 3, 5, 7, 6, 13,  Георги Стаменов  12, 3, 68, 8, 4, 1, 5,  Герго Ценов  9, 8, 7, 10, 12, 14, 6, 1, 16, 3, 18, 4, 20,  Грамаде  1, 51, 50, 78, 75, 73, 55, 56, 64, 49, 65, 60, 76, 79, 81, 52, 57, 4, 66, 41, 44, 38, 48, 14, 18а, 5, 12, 37, 3, 4, 23, 61, 26, 2, 8, 1, 36, 29, 10, 30, 15, 7, 33, 20, 21, 39, 22, 24, 43, 19, 6, 16, 11,  Здравец  4, 2,  Иван Вазов  6, 33, 2, 20, 16, 30, 34, 32, 13, 36, 18, 15, 9, 3, 40, 64, 26, 14, 1, 12, 35, 4, 11, 27, 38, 24, 23, 7, 25, 8, 22, 7а, 29,  Иван Йотов  11, 9, 8, 4, 1, 17, 15, 5, 7, 12, 2,  Изгрев  4, 6,  Кап. Димитров  7, 6, 2, 4,  Койдановец  1, 7, 2, 3, 9, 7, 5, 1,  Кокиче  7, 3, 1, 11, 9,  Комитска  10, 3,  Крушарска (К.Муканска)  17, 15, 23, 27, 31, 29а, 21, 29, 14, 12, 5, 8, 20, 2, 7, 10, 3, 12, 9, 5, 6, 4, 8, 1, 13, 11, 4а, 14,  Лазар Георгиев  9, 7, 10, 20, 2, 6,  Лазар Стоянов  12, 5, 4, 10, 7, 20, 2, 16, 1, 18, 14, 8,  Латинка  1, 6, 2,  Любен Каравелов  17, 15, 1а, 24, 20, 32, 22, 26, 6, 2, 7, 8, 16, 4, 14, 13, 15, 11, 9, 1, 3, 10, 12,  Мах.Диловска И Драганчовска  2, 4, 3, 6, 5,  Махала Гледжовица,  Махала Паланката  Къща, Къща, Кошара,  Медвен  12, 34, 3, 2, 32, 22, 19, 30, 28, 36, 20, 14, 24,  Мико Комитски  20, 1, 27а, 15, 23, 14, 3, 21, 16, 25, 9, 27, 8, 7, 18, 6, 4, 17, 13, 11, 31,  Муканска  16, 10, 1, 8, 10а,  Мургаш  1, 2, 4, 6,  Никола Й. Вапцаров  9, 14, 2, 8, 10, 5, 6, 4,  Ноновска  8, 6, 12, 7, 13, 11, 8, 20, 4, 3, 14, 18, 10, 5, 15, 1,  Околовръсна  2, 3, 11, 5, 2а, 7, 2, 1, 25, 8, 19, 13, 17, 21, 15, 10, 23,  Осми март  10, 11, 4, 1, 10, 2, 3, 9, 7, 6,  Паисий  3, 6, 1,  Петко Студенков  19, 14, 13, 11, 9, 16, 10, 17, 18, 15, 12, 21, 16, 7, 5, 1, 3, 23, 22, 20, 34, 37, 26, 15, 24, 27, 28,  Петър Берон  1, 2, 18, 10, 12, 1, 4, 16, 3, 23, 15, 22, 76, 9, 34, 20, 7, 17, 13, 19, 30, 27, 11, 24, 21, 16,  ПИ №000141,  Поп Банчо  2, 4, 10, 3, 8, 13, 5, 6,  Поручик Георгиев  6, 12, 4, 17, 16, 3, 19, 14, 10а, 10, 13, 1, 9, 7, 11, 8, 5а, 15,  с. Скравена,  Общ. Ботевград път №1,  Свещ. Георги Поп Димитров  5, 8, 14, 18, 6, 9, 12, 16, 20, 4, 11, 7, 2, 10, 3, 13,  Свобода  9, 13, 5, 12,  Сграда на Читалището,  Синчец  1,  Стара Планина (Ил.Миков)  43, 45, 60, 24, 3, 58, 62, 15, 19а, 5, 10, 56, 68, 31, 72, 28, 92, 53, 35, 46, 17, 88, 74, 66, 21, 41, 39, 78, 52, 76, 9, 36, 40, 94, 54, 80, 32, 42, 30, 2, 27, 22, 1, 16, 47, 11, 70, 98, 34, 8, 44, 90, 49, 18, 50, 51, 13, 29,  Стефан Караджа  12, 12а, 1, 10, 5, 3, 4, 2, 8, 8, 8,  Танчо Гайдарски  12, 6, 7, 13, 9, 14, 3, 5, 15, 8, 10, 17, 1, 11, 2,  Тодор Попов  7, 19, 30, 20, 17, 14, 15, 11, 16, 22, 32, 28, 18, 26, 9, 5, 13, 23, 34, 27, 24, 12, 3, 10 А, 1, 2, 12, 10, 6, 8,   УПИ VII-266,  Кв.9,  Ушите  5, 4, 1, 2, 6,  Хаджи Димитър  4, 13, 2, 9, 5, 11, 1, 2,  Хан Аспарух  6, 5, 7, 3, 1, 4, 8,  Христо Ботев  22, 54, 69, 42, 41, 32, 40, 35, 26, 37, 49, 65, 29, 60, 48, 27, 28, 94, 47, 46, 30, 61, 34, 71, 38, 39, 24, 33, 59, 18, 63, 44, 55, 62, 31, 50, 57, 58, 75, 96, 100, 77, 92, 103, 110, 79, 102, 113, 117, 64, 109, 72, 66, 74, 91, 125, 89, 127, 106, 119, 78, 90, 95, 102 Къща, 94, 123, 88, 84, 70, 83, 85, 93, 68, 111, 87, 81, 82, 107, 15, 6, 8, 12, 11, 9, 16, 1, 5, 7, 17, 23, 2, 10, 4, 21, 99,  Цар Борис I  3, 5, 2, 4,  Цар Иван Шишман  1, 2, 8, 3, 4, 10, 5,  Цар Калоян  7, 6, 14, 10, 11, 12, 5,  Цар Крум  3, 1,  Цар Симеон  1, 6, 4,  Цено Кьонтов  1, 8, 11, 9, 13, 10, 2, 4,  Чифлика  18, 9, 5, 8, 8, 14, 20, 21, 19, 6, 12, 3, 1, 15, 2, 4, 7, 30, 10, 25, 26, 11, 28, 13,    Бензиностанция

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:30 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:30 ч./ -  Боженица:   Махала Барбушовци

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 17:16 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:01 - 17:16 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 17:16 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 17:16 ч./ -  Ботевград:   Витоша  22, 36, 5, 26, 30, 24, 18, 34, 28, 40, 16, 14, 38, 32, 42, 16а,  до Автогара

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./ -  Скравена:   вилна зона Лозята,  Койдановец  2, 3, 9, 7, 5, 1,  Никола Й. Вапцаров  9, 14, 2, 8, 10, 5, 6, 4,  Христо Ботев  22, 54, 69, 42, 41, 32, 40, 35, 26, 37, 49, 65, 29, 60, 48, 27, 28, 94, 47, 46, 30, 61, 34, 71, 38, 39, 24, 33, 59, 18, 63, 44, 55, 62, 31, 50, 57, 58

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 17:16 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 17:16 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:30 - 17:16 ч./ -  Врачеш:   Александър Стамболийски  14, 12, 9, 7, 11,  Трети март (Иван Гълъбов)  6, 35, 42, 10, 26, 1д, 5, 34, 24а, 33, 29, 36, 8, 39, 1 В, 38, 37, 12, 14, 3, 25, 22, 32, 4, 40, 13, 27, 30, 16, 21, 1, 28, 2, 23, 19, 31, 15

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 17:16 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 17:16 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:30 - 17:16 ч./ -  Рашково:   Къща

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:16 ч./ -  Ботевград:    

На 27.05.2020 г.  /14:16 - 16:16 ч./ -  Ботевград:      Ресторант Оазис

На 27.05.2020 г.  /14:31 - 15:16 ч./ -  Ботевград:      Индустриална  2а, 3а, 3б, 3

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 16:16 ч./ -  Етрополе:   Георги Антонов  20

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 16:16 ч./ -  Правец:   Бор  1,  извън регулация,  до гр.Правец,  Махала Пушкарско

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 16:16 ч./ -  Разлив:   13022 Махала Щапалска,  Махала Багелейска,  Махала Влъчковс,  Къща,  Махала Куевска  ТП, Къща,  Махала Маргинска  МТП,  Махала Сираковско,  Махала Стопански двор,    ТП, Къща, 56

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 16:16 ч./ -  Трудовец:   563032 М-Ст Пазарника,  X-916,  Александър Стамболийски  34, 32, 23, 17, 13, 15, 38, 25, 21, 27, 30,  Вардар  8, 1, 4, 2, 6,  вилна зона  Жилищна сграда, Вила, 19 Вила, 180а, Вила, 386,  д-р Димитър  Василев  14,  Лозята   УПИ XXVII ,  Кв.31,  Хан Аспарух  5, 13, 25, 23, 21, 17, 11, 8, 2, 20, 7, 1, 16, 18, 27, 4, 6, 20, 12,  Цар Иван Шишман  48, 51, 43, 45, 44, 38, 49, 55, 41, 53, 47,  Цар Освободител  79, 75,    вилна зона Лагер, Павилион

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./ -  Ботевград:    в.з. Чеканица  45 Вила, Строеж, Къща, 12 Вила, Вила,  Чеканица  Вр.строителен обект Жилищна Сграда, 1

 

 

Община Годеч  

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Годеч:   М.Молак ,  Махала Молак,  Молак   УПИ ІІ-215, Кв.18, Вила, Къща,  УПИ I 64 Кв.7, VIII-142, Колиба

Община Драгоман  

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Ново Бърдо:   Вила, Къща

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Цацаровци,  Общ. Драгоман:   Махала Под Камъка,    Къща

Община Елин Пелин  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Габра:   Миньор  3,  IV-227 Кв.11,  Iv-369,  Кв.44,  Ален Мак  10, 1, 3, 4, 6, 2,  Бисер  3, 13, 3, 2, 8, 15, 11,  Божур  14, 1, 2, 6,  Бор  4, 19, 25, 2, 21, 23, 15, 15а, 1, 13, 9, 5, 11, 7,  Васил Левски  43, 3, 7, 1, 5, 22, 19, 9, 24, 21, 4, 23а, 20, 14, 16, 27, 23, 31, 25, 10, 18, 24а, 12, 8, 26, 11, 13, 37, 38, 40, 34, 33, 32, 39, 44, 36, 41, 35,  Върбата  7, 6, 4, 2, 3,  Детелина  4, 30, 1, 20, 3, 8, 20а, 10, 18, 24, 5, 7, 32, 6, 2, 16, 28, 11,  Еверест  18, 12, 1, 3, 11, 2, 15, 19, 9, 13, 14, 8, 4, 6,  Здравец  13, 15, 8, 12, 3, 4, 7, 10, 11, 5, 9,  Зора  3, 7, 6, 8, 12, 9, 4, 1,  Иван Ст.Туев  7, 19, 8, 6, 20, 10, 18, 14, 2, 11, 9, 13, 3,  Иглика  6, 1,  Изгрев  20, 22, 17, 4, 2, 21, 18, 19, 16, 15, 7, 3, 8, 6, 2, 10, 1,  Йордан П. Кусаров  33, 8, 13, 5, 31, 21, 37, 19, 6, 15, 17, 27, 7, 14, 3, 1, 2, 20, 39, 25, 35, 24, 41, 4, 18, 9, 22, 29, 43, 12,  Крум Г. Стойнов  10, 7, 12, 5, 9, 1, 7, 4, 10, 3, 8,  Лилия  6, 3, 1, 4,  Липа  8, 12, 10, 3, 15, 11, 6, 5,  Любен Каравелов  4, 6, 28, 22, 9, 20, 13, 25, 18, 5, 15, 17, 12, 7а, 1, 21, 26, 30, 14, 24, 2, 10, 23, 11, 36, 40, 34,  Люляк  1, 2, 4, 8, 7,  Маргарита  5, 2, 4,  Минчо Н.Кунев  9, 23, 10, 15а, 11, 14, 13, 2, 3, 17, 25, 15, 24, 7, 4, 16, 19, 12а, 16а, 12, 6, 29, 20, 31, 5, 18, 21, 8, 22,  Миньор  16, 1, 3, Жк 3, 7, 7, 18, 17, 11, 5, 4, 13, 12, 9, 6, 8, 15, 20, 22, 26, 1, 30, 24, 28,  Михалкова Чешма  12, 14, 11, 9, 8, 1, 3, 4, 2, 12, 6, 10, 16,  Могилата  13, 9, 5, 7, 11, 3,  Момина Сълза  10, 12, 2, 4, 1, 8, 6, 3, 1,  Нарцис  4, 1, 3, 7, 5, 2,  Незабравка  4, 1, 3, 8, 7, 9, 13, 11, 6, 15,  Панайот Волов  12, 6, 20, 14, 2, 13, 27, 11, 10, 4, 21, 1, 8, 18, 5, 3, 19, 23, 16, 15, 27,  Раковска  14, 1, 6, 3, 5а, 4, 12, 5, 2, 10,  Реката  30, 12, 4, 2, 8, 10, 12а, 17, 13, 18, 23, 51, 19, 21, 7, 27, 49, 31, 35, 37, 22, 24, 55, 3, 33, 25, 41, 20, 16, 10, 29, 9,  Роса  1, 2,  Синчец  6, 8, 2,  Соленика  10, 6, 3, 4, 2,  Средна Гора  6, 2, 4,  Теменуга  3, 2, 6, 4,  ул.Средна Гора № 3,   УПИ IX-434,  Кв.45,   УПИ V-462, Кв.39,   УПИ VII-171 Кв.3,   УПИ VІІ-221,  Кв.12,   УПИ XIV-659,  Кв.57,  Христо Ботев  44, 42, 14, 3, 5, 6, 14, 10, 17, 1, 9, 4, 21, 12, 15, 19, 8, 7, 2, 37, 43, 51, 63, 38, 36, 34, 53, 26, 57, 32, 30, 61, 28, 29, 49, 24, 22, 33, 59, 55, 6, 31, 45, 47,  Христо Проданов  3, 7, 1, 2, 5, 4,  Шипка  1, 8, 4, 6,  Ясна Поляна  11, 13, 2, 3, 6, 5, 15, 9, 4, 1а, 13,     УПИ X-261, Кв.10

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 14:30 ч./ -  Григорево:   017009,  XVI-128, 129, Кв.15,  Георги Раковски  17,  Никола Вапцаров  19,  П-Л VIII-65,  Кв.6,  Паисий Хилендарски  2,   УПИ  ІV-102 Кв.11,   УПИ II-341,   УПИ II-349-Пстд, Кв.35,   УПИ VІІІ-25,  Кв. 3,   УПИ XI-319,  Кв. 32,   УПИ XV-128,  Кв.15,   УПИ XVI-243,  Кв.22,   УПИ ХI-264 Кв. 18,   УПИ ХII-150,  Кв. 13,   УПИ ХІХ-262,  Кв.18,  Черковна  7,      ПИ 019034, Къка

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 14:30 ч./ -  Елин Пелин,  Гара Елин Пелин:   Липа  Бунгало

На 26.05.2020 г.  /14:31 - 16:16 ч./ -  Елин Пелин,  Общ. Елин Пелин:    УПИ XV 042023 133,  II Кв.143,  XI-1764,  Андрешко  1, 6,  България  6, 4, 5, 19, 17, 3, 10,  УПИ VII-44101, Кв.150, 15, 11, 12, 2, 13, 16, 9, 14,  Васил Левски,  Софийско шосе,  Дунав  11, 13,  Екзарх Йосиф  10, 13, 5, 8, 2, 20, 12, 17, 18, 22, 16, 11, 14, 6, 3, 19, 24, 7, 15, 1,  Независимост  16,  Неофит Рилски  16, 14, 18, 19,  Новоселци  101,  Плиска  4, 3,  София  66, 41, 66, 56, 65, 37,   УПИ  I-15005,  Кв.164д,   УПИ Xii-663, Кв.155,    Мах. Блатото

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 14:30 ч./ -  Елин Пелин,  Общ. Елин Пелин:   08832,  Баба Тонка Обретенова  7, 21, 11, 9, 5, 17, 13, 15, 19,  Витоша  38, 40,  Върбето  3,  Елин Пелин,  Захари Стоянов  13, 3,  УПИ I-1656,  Кв.141, 4, 9, 17, 2, 7, 15, 1, 5,  Лесновска  39,  М.Шеовица ПИ -031155,  Новоселци  180, до №11,  ПИрин  15, 17, 3, 1, 5, 11,  Росица  2, 6, 14, 5, 7, 9, 1,  София,  Тодор Каблешков  8, 2, 4, 6,  УО,  кв. Върбето,  Шейново  4, 1, 2, 3,  Шиовица,  М.Шиовица,    Малък стопански двор, ПИ 000039

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Крушовица,  Общ. Елин Пелин:   I,  Кв.7,  М. Гладно Поле,  II-13,  Кв.11,  V-75в,  Кв.7,  XII-89 Кв.9,  Гладно Поле,  Гладно Поле-Вили  Вила, Имот №42,  К.Л. 129, Кл.В Ст.6, Кадастрален Район129, Кв. 10 Парцел ХХ, Вила В,  УПИ ХІ,  Кв .19, ПИ 59, 1 ПИ № 052024 с.Крушовица,  Имот 036024,  М. Гладно Поле,  Месност Гладно поле,  П-Л I,  Кв.19,   УПИ VI-104,  Кв.13,   УПИ VI-4,  Кв.1,   УПИ ІХ-5,  Кв.1,   УПИ ХХV-91,  Кв.9,    Вила, Къща

На 26.05.2020 г.  /14:31 - 16:16 ч./ -  Мусачево,  Общ. Елин Пелин:   333016 - Извън Границите на населеното място,  IХ-Общ, Кв.57,  V-1,  59 Псд,  VI, Кв.55,  VIII Кв. 55,  VIII Кв.57,  XI-302,  XIII-130,  Кв.12,  А. Благойчев  5,  Александър Стамболийски  6, 19, 1,  Бенковски  10,  Витоша  Складове,  Водна Помпа Отпадни Води  68,  Градина Кв.40, 53, 51, 49,  Дунав  7,  Елин Пелин  14,  Иглика  2 П-Л IX-285,  Кв.50,  Извора  5,  Искър  22,  Кв.57 Парцел 5,  Кирил и Методий  14, 3, 6 Къща,  Кольо Фичето   УПИ III-140, 14,  Люб. Каравелов  4, 12,  Люлин  5,  Местност Пазарски път,  Мусачево,  Неофит Рилски  5,  Пейо Яворов  20, 13,  Пенчо Р.Славейков  2, 3,  Преслав  32, 25,  Радецки  № 12,  Райко Даскалов  4, 8, 6,  Рила  3а, 1,  Самуил  18,  Сердика  14, 18, 12, 14, 26 Вила, 48а, 31, 29,  ул. Дубав и ъгъла с ул.К.Фичето,  ул.Извора №1,   УПИ I-3 Кв.2,   УПИ II,  Кв. 57,   УПИ VIII-162,  Кв.28,   УПИ XIII-9,  Кв.4,   УПИ І-Общ Кв.57,   УПИ ІІІ-І,  Кв.58-Псд,   УПИ Х-384 Кв. 35,   УПИ ХХІІІ-130 Кв.12,   УПИ- IV-271 Кв.47,  Хаджи Димитър  8,  Хан Аспарух  в бившия стопански двор,  Хан Крум,  ул. Възраждане,  Чойна  2а, 2а,  Юрий Гагарин  5,    5,  УПИ І-30, Кв.7

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Нови Хан:   001120,  VI - 640,  Борова Гора  21, 31, 39, 28, 32, 26, 33, 30, 35, 29, 37,  Бреза  2, 1, 10, 3, 5, 11, 4, 7, 9, 4,  вилна зона Побит камък,  Върба  11, 9,  Геренска  22, 24, 22, 8, 18, 14, 20, 4, 12, 2,  Гранит  19, 14а, 16, 9, 20, 5, 10, 7, 15, 12, 14, 8, 11, 17,  Детелина  14, 20, 26, 18, 22, 12, 13 Къща, 24, 16, 10,  Еледжик  6, 8, 1, 5, 3, 4, 10,  Елин Пелин  10, 17, 18, 11, 15, 7, 9, 14, 16, 26, 24, 23, 25, 33, 28,  Здравец  20, 30, 24, 23, 13, 11, 25, 14, 15, 8, 19, 7, 27, 21, 10, 18, 16, 17,  Иглика  8, 10, 6, 9, 3, 1, 11, 7, 4, 12, 2, 5,  Калоян  22, 41, 43, 40, 53, 39, 51, 18, 32, 47, 45, 29, 16, 38, 20, 49, 30, 34, 14, 25, 55, 24, 31, 28, 27, 37, 33, 35, 36, 20,  Лозенска Планина  7, 2, 18, 16, 22, 12, 15, 10, 20, 13, 14, 1, 9,  Люлин  5, 7, 6, 4, 3,  Марица  1, 15, 9, 13, 14, 4, 33, 33 Б, 16, 10, 6, 33 А, 2, 8, 29,  Местност Арабаджийска Поляна  Местност Арабаджийска Поляна,  Милковица   УПИ  V-609,  Кв.63,  Мургаш  4, 3, 1, 4, 2, 6, 4-А,  Николина Здравкова  9, 2, 7, 1, 5, 8, 6,  Оборище  14, 15, 17, 16, 20, 12, 19, 21, 13, 10,  УПИ 1, Кв.72, 11, 4, 11а, 3, 5, 9, 8, 2, 7, 6,  Отец Паисий  1,  ПИ 001118,  Пловдивско Шосе  71, 22, 19, 10, 26, 21, 11, 9, 27, 25, 13, 24, 20, 32, 16, 31, 12, 33, 18, 35, 37, 29, 23, 14, 39,  Рибарица  5, 3, 1, 2,  Рила  6, 10, 9, 4, 12, 1, 5, 3, 8, 5а, 7,  Самуил  18,  Средна Гора  15, 1, 14, 6, 10, 8, 3, 4, 9, 16, 5, 13, 7,  Стопански Двор,  Студеница  2, 6, 10, 4,  Съединение  14, 9, 11, 4, 12, 2а, 10, 2, 8, 13, 15, 6, 7, 5, 3,  Трета  3, 2,  Търнава  1, 8, 3, 10, 21, 7, 15, 14, 5, 6, 23, 19, 11, 2, 9, 12, 13, 4,   УПИ VІ -647 Кв.29,  Червен бряг  7, 1, 6, 9, 2, 10, 3, 8, 5, 4,  Шипка  2, 6, 1, 4,  Юрий Гагарин  30, 1, 10, 4, 3, 6, 8, 14, 2, 12,     УПИ VI Общ. Кв77, ул.Липите 5

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 14:30 ч./ -  Столник:   XIII-178,  Кв.24,  МТП Складова Баз ,  П-Л І-38,  Кв.9,   УПИ -272,   УПИ I-508  Кв.48,   УПИ XIII-334,  Кв.39,    Вила, Къща, 1, 1

 

Община Етрополе  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:30 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:30 ч./ -  Етрополе:   Бул.Руски,  вилна зона Язовира,  Георги Антонов  51, 50, 47, 54, 52, 55,  Георги Бакалов  27,  Георги Бакалов  25, 16, 15, 14, 18, 24, 23, 26, 27, 13, 22, 19, 17,  Здравец  12, 6, Магазин, 8, 11, 14, 2, 10, 4,  Марийка Гаврилова  93, 72, 81, 93а, 15, 74, 84, 69, 66, 89, 97, 40, 73, 55, 91а, 85, 83, 61, 56, 76, 63, 57, 58, 87 А, 59, 67, 79, 95, 75, 60, 71, 87, 91, 64, 82, 68, 80, 65,  Месност Ябланица,  Софроний  16,  Ябланица

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:30 ч.; 14:01 - 18:16 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:30 ч.; 14:01 - 18:16 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:30 ч.; 14:01 - 18:16 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:30 ч.; 14:01 - 18:16 ч./ -  Бойковец:   Вила

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./ -  Етрополе:   Васил Левски  15, 10, 6, 4, 13, 14, 8, 1, 9, 2, 5, 12, 16, 7, 4а, 11,  Малки Искър  15, 16, 18, 10, 14, 17, 23, 6, 81, 27, 3, 17, 25, 8,  Московска  14, 16, 21, 10, 7, 27, 23, 13, 15, 8, 3, 20, 24, 26, 17, 22, 25, 5, 12, 1, 18, 19, 9, 6, 11

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./ -  Рибарица,  Общ. Етрополе:   ХVIII,  Кв.19,    Вила, Къща

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:16 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:16 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:30 - 18:16 ч./ -  Етрополе:   Александър Стамболийски  127, 119, 131, 125, 143, 109, 149, 133, 113, 137, 117, 145, 139, 123, 115, 111, 135, 121, 147, 141,  Малка Баба  4, 3, 1, 6, 2, 8, 7, 5, 9, 10,  Сашка  3, 2, 8, 6, 5, 7, 4, 1,  Ябланица

На 29.05.2020 г.  /14:01 - 16:16 ч./ -  Бойковец:   Орище,   УПИ-І-142,    Фуражомелка,  Магазин Брезите,   1 Почивен Дом, Вила

На 29.05.2020 г.  /14:01 - 16:16 ч./ -  Етрополе:   Баш Самоков,  вилна зона Язовира,  Георги Антонов  51, 50, 47, 54, 52, 55,  Георги Бакалов  25, 16, 15, 14, 18, 24, 23, 26, 27, 13, 22, 19, 17,  Етрополе,   УПИ I- за Дап  Кв.137,  Йорданка Чанкова  24, 33, 26,  Малки Искър  49,  Махала Иванчовец,  Месност Ябланица,  Местност Баш Самоков   ,  Отец Паисий  1, 9, 6, 3, 8, 5, 5а, 2, 7,  Партизански  60,  Руски  191, 137, 139, 131, 140, 153, 154, 152, 164, 150, 129, 146, 151, 141, 162, 142, 143, 133, 149, 148, 147, 156, 155, 160, 158, 145, 135, 144,  Славяни  2,  Сливница  4, 2, 1, 6, 10, 8, 3,   УПИ 4  Кв.135,  Ябланица , 2, 1, 4, Шивашки Цех

Община Златица  

На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Златица:   вилна зона Черешака  37, 34, 78 Вила, 152 Вила, 58 Вила, 57 Вила, 43 Вила, 153 Вила, 110 Вила, 61 Вила, 79 Вила, 102 Вила, 131 Вила, 149 Вила, 52 Вила, 75 Вила, 51 Вила, 90 Вила, 98 Вила, 106 Вила, 114 Вила, 113 Вила, 156 Вила, 25 Вила, 82 Вила, 84 Вила, 40 Вила, 94 Вила, 97 Вила, 71 Вила, 111 Вила, 109 Вила, 89 Вила, 105 Вила, 80 Вила, 108 Вила, 147 Вила, 48 Вила, 158 Вила, 93 Вила, 87 Вила, 126 Вила, 103 Вила, 128 Вила, 107 Вила, 116 Вила, 83 Вила, 47 Вила, 112 Вила, 91 Вила, 73 Вила, 130 Вила, 148 Вила, 46 Вила, 92 Вила, 95 Вила, 36 Вила, 39 Вила, 41 Вила, 60 Вила, 88 Вила, 125 Вила, 81 Вила, 86 Вила, 67 Вила, 118 Вила, 120б Вила, 45 Вила, 49 Вила, 59 Вила, 151 Вила, 115 Вила, 53 Вила, 69 Вила, 157 Вила, 85 Вила, 32 Вила, 129 Вила, 119 Вила, 122 Вила, 117 Вила, 44 Вила, 27 Вила, 62 Вила, 127 Вила, 261 Вила, 50 Вила, 150 Вила,  Черешака  Кв.13,  УПИ XI-100,    20080207

Община Ихтиман  

На 26.05.2020 г.  /13:01 - 13:20 ч.; 13:01 - 18:16 ч./ -  Ихтиман:   Местност Шиндар,  Горски Дом Шиндар,  , Бараки, Хижа

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Костадинкино:   Мах.Семковци  УПИ ХVІ-88,  Кв.12,  Махала Семковци, Вила, Къща, Бунгало

На 26.05.2020 г.  /17:30 - 18:16 ч./ -  Горна Василица:   ТП Мирово, ЖП Гара

На 26.05.2020 г.  /17:30 - 18:16 ч./ -  Живково,  Общ. Ихтиман:   VII-138,  Стопанска сграда,    Къща

На 26.05.2020 г.  /17:30 - 18:16 ч./ -  Ихтиман:   064007-М.Добрева Ливада,  Александър Стамболийски  1,  Автомагистрала Тракия,  Белмекен  6, 17, 16, 22, 21, 2, 18, 10, 3, 12, 7, 15, 5, 14, 1, 4, 25, 19, 20,  Витоша  15, 7, 17, 29, 3, 33, 4, 13, 21, 27, 2, 20, 23, 4, 6, 12, 1, 9, 31, 10, 22, 25, 16, 5, 11, 14, 19, 8, 16, 11, 2, 6,  Генерал Гурко,  Дунав  1, 10, 12, 3, 2, 4, 14, 6, 16, 1, 20, 3, 18, 15,  Здравец  3, 13, 11, 16, 18, 1, 8,  Иглика  37, 41, 28, 2, 9, 30, 44, 36, 16, 23, 40, 54, 56, 66, 6, 18, 39, 24, 62, 34, 48, 46, 32, 3, 38, 42, 52, 4, 15, 22, 14, 7, 20, 8, 54, 26, 33, 27, 5, 29, 11, 31, 12, 1, 60, 50, 64, 10, 13, 21, 41,  Извън регулация  Обект Пчелин,  Извън регулация /Ам Тракия/  Опорен Пункт, Изток  Хлебарница, УО,  Искър  5, 7, 28, 1, 12, 25, 9, 26, 1, 13, 16, 2, 19, 17, 15, 6, 17, 11, 18, 29, 20, 4, №8, 10, 8, 27, 24, 21, 23, 32, 14,  Калето  Горски Разсадник,  Кокиче  8, 18, 6,  Люляк  2а, 2, 4, 12, 23, 25, 3, 5, 6, 1а, 21, 11, 16, 29, 18, 7, 2, 19, 10, 24, 31, 12, 8, 8, 4, 33, 14, 9, 22, 1а, 1, 20,  М.Добрева Ливада,  Малина  1, 4, 2, 6, 8,  Местност Шиндар,  Горски Дом, Шиндар, Вила, 1, Бараки, Хижа,  Мизия  8, 9, 10, 3, 15, 7, 4, 1, 12, 6, 11, 19, 17, 27,  Мусала  13, 4, 3, 1, 2,  ПИрин  6, 4, 2,  Плиска  25, 15, 3, 7, 1, 50, 17, 15, 21, 19, 13, 23, 27, 4, 6, 11, 5, 21,  Предгарова  1 Петролна База, 4,  Пчелин  26, 20, 25, 8, 13, 4, 17, 19, 11, 14, 24, 12, 3, 16, 21, 9, 28, 29, 7, 22, 2, 10, 6, 18, 5, 15,  Рила  49, 29, 45, 22, 36, 33, 25, 42, 26, 55, 20, 37, 7, 44, 13, 9, 34, 24, 3, 19, 18, 4, 43, 51, 47, 21, 1, 5, 40, 35, 6, 23, 46, 41, 14, 16, 38, 30, 10, 20, 27, 52, 12, 39, 32, 28, 17, 11, 28, 10, 32, 12,  Роса  13, 26, 6, 12, 3, 29, 17, 18, 20, 10, 8, 14, 21, 15, 7, 27, 31, 5, 11, 19, 1, 16, 4, 9, 20,  Ружа  2,  Стара Планина  11,  Странджа  12, 39, 37, 18, 19, 8, 6, 2, 41, 5, 25, 29, 14, 22, 2, 1, 15, 16, 10, 7, 27, 11, 9, 47, 35, 28, 23, 20, 3, 17, 13, 4, 4,  Теменужка  15, 7, 9, 11, 13,  Цар Освободител  174, 178, 178, 207,  Чайка  5, 1, 3,  Шиндар  20, 4, 8, 9, 3, 19, 14, 2, 26, 23, 10, 6, 21, 16,  Явор  10, 12,  Янтра  8, 5, 6, 9, 15, 11, 2, 7, 20,    до Мотела, 8, 7, 5, УО, Магистрала Тракия

На 26.05.2020 г.  /17:30 - 18:16 ч./ -  Мирово,  Общ. Ихтиман:   СКЗ Мирово

На 26.05.2020 г.  /17:30 - 18:16 ч./ -  Стамболово,  Общ. Ихтиман:    УПИ 14 Кв. 31,   КС Ихтиман

На 27.05.2020 г.  /13:16 - 16:16 ч./ -  Ихтиман:   Георги Раковски  26,  Иван Вазов  2,  Парчевич  7, 2, 19, 11, 5, 12, 8, 13, 15, 3, 17, 9, 1, 4, 10,  Свети Патриарх Евтимий  28, 11, 20, 17, 22, 13, 23, 30, 19, 25, 15, 24, 26,  Съединение,  Топик  1, 2,  Цар Освободител  143а, Ресторант, 112, 118, 120, 141, 147, 131, 123, 3, 139, 135, 145, 151, 149а, 116, 137, 110а, 149, 114, 126, 193, 31, 171, 110, 143, 133

 

Община Костенец  

На 26.05.2020 г.  /13:16 - 16:16 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:16 - 16:16 ч./ -  Пчелин,  Общ. Костенец:   с.Пчелин

На 27.05.2020 г.  /13:01 - 13:16 ч.; 13:01 - 16:16 ч.; 16:01 - 16:16 ч./ -  Долна Василица:   Махала Гергичка,  Махала Шуманска

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Момин Проход:   Еделвайс  1, 7, 3, 4, 9, 2,  Княз Борис  9, 13, 15,  Круша  2, 4,  Луна  10, 28, 15, 16, 7, 5, 24, 26, 12, 13, 9, 22, 11, 8,  Победа  10, 6, 8, 2, 4,  Пчела  8, 2, 4,  Радост  17, 55, 39, 61, 43, 59, 11, 9, 53, 1, 47, 7, 37, 23, 41, 63, 3, 19, 25, 5, 45, 33, 27, 15, 13, 57, 35,  Свежест  5, 7, 17, 16, 14, 2, 9, 3, 8, 4, 15, 10, 19, 12, 22, 11, 18, 6,  Славянска  №29, 19, 5, 29, 31, 17, 25, 7, ОУ Христо Смирненски, 15, 9, 33, 13, 23, 27, 11, 21,  Тодор Ненчев  1, 21, 17, 11, 23, 7, 5, 3, 19, 2, 15,  Христо Ботев  3, 11, 4, 6, 1, 13, 19, 21, 7, 5, 17, 2, 9, 15

Община Костинброд  

На 26.05.2020 г.  /14:46 - 15:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /15:30 - 16:30 ч./ -  Божурище:   Васил Левски  43, 22, 47, 49, 34, 18, 36, 33, 37, 55, 20, 39, 51, 24, 57, 35, 61, 63, 32, 59, 28, 45, 53, 41, 26, 30,  Витоша  27, 31, 37а, 37, 36, 32, 33, 34, 44, 46, 30, 25, 23, 40, 38, 42, 35, 29,  Георги Бенковски  41, 45, 26, 43, 47, 30, 38, 22, 32, 39, 24, 37, 40, 28, 35, 42, 41, 43а, 44, 34, 49,  Иван Вазов  44, 30, 37, 21, 31, 24, 22, 11, 36, 27, 29, 9, 39, 28, 26, 13, 34, 25, 38, 32, 33, 35, 23, 40, 46, 42, 48, 52, 50,  Отец Паисий  25, 16, 29, 26, 15, 19, 27, 13, 20, 17, 33, 22, 13а, 28, 24, 21, 32, 23, 18, 31, 14, 30,  Ягода  9, 1, 2, 4, 6, 5, 3, 7, № 1,    МТП Божурище, МТП Север

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Градец,  Общ. Костинброд: 11, Кв. 152, М.Пояке,  Местност Пояке  Имот 150.8,  Поляке,  с. Градец,   УПИ ІІ-323,  Кв. 20,     УПИ ІІІ-321, Кв. 20, Вила,  УПИ 431, Кв. 26

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Костинброд:   Златен Век,  Кв.57  УПИ 3872,  Константин Преславски  6,  Любен Каравелов  2, 1,  Местн. Св.Тройца ,  Местност Бачийте,  Могила  5, 7, 10,  Момина Сълза  61,  Мърфи  8, 10,  Обединена  103, 142в, 128, 81в, 87, 124, 102а, 101, 73, 88, 108, 90, 102, 118, 134, 71, 108а, 95, 106, 69, 130, 104а, 79, 122, 99, 213, 85а, 98, 89, 88а, 83, 126, 105, 107, 120, 81б, 100, 91, 86, 96, 109, 110, 91а, 116, 138, 136, 142б Къща, 81, 93, 97, 77, 104, 132, 84, 85, 67,  Струма  7, 31, 1б, 3, 27, 6, 24, 26, 14, 4а, 8, 36, 29, 22, 15, 9, 21, 5, 2, 30, 25, 10, 34, 13, 11, 23, 32, 12, 4, 19а, 8 А, 19,   УПИ V-3692,  4039,   УПИ V-4395, Кв. 243,   УПИ V-7690,  Кв.213,   УПИ XI-635.86,   УПИ ХIХ - Общ,  Кв. 50,   УПИ ХХХІ-3890,  Кв.50,   УПИ- I 736 Кв. 57,  Шияковци,  Шняковски Стопански двор  XI-3447,    Цех за пластмаса

 

Община Правец  

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./ -  Правец:   IV,  Кв.9,  Васил Драгнев  6,  Трети март  20, Преместваем Търговски Обект № 18, 13, 21, 17

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./ -  Разлив:   Махала Багелейска,  

 

Община Самоков  

На 26.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  Алино:   П-Л ІІ,  Пл.№160,  Кв.48,  

На 26.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  Белчин:   15 -та  5, 9, 2, 3, 11, 13, 4,  16 -та  20, 5, 17, 6, 19, 12, 4, 8, 10, 11, 15, 9, 24, 24а, 1, 13, 7, 3,  18 -та  4а, 4, 6, 2,  286,  5 -та  18, 22, 16, 6, 13, 14, 23, 17, 10, 21, 15, 19, 11,  6 -та  20, 3, 16, 14, 12, 5, 8, 15, 23, 22, 2, 7, 6, 13, 9, 19, 24, 11, 4, 10, 18,  7 -ма  24, 18, 13, 21, 2, 8, 7, 16, 12, №10, 4,  Георги Димитров  26а, 27, 9, 16, 21, 29, 1, 8, 17, 32, 5, 21а, 7, 22, 25, 20, 15, 20а, 24, 36, 34, 2, 33, 11, 19, 18, 30, 38, 28, 26, 31, 10,  Христо Ботев  34, 17, 37, 46, 31, 25, 40, 35, 21, 33, 38а, 53, 19, 42, 38, 48, 46а, 27, 23, 36, 46б, 44, 6, 29,  Юрий Гагарин  39, 25, 10, 24а, 29, 36, 16а, 33, 26, 31а, 19, 21, 24, 31, 23, 13, 8, 17, 18, 37, 35, 12, 28, 38, 32, 37а, 16, 27, 34, 4, 14, 30, 15

На 26.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  Ковачевци,  Общ. Самоков:   18 -та  3, 1, 5,  25 -та  36, 20, 12, 13, 26, 11, 34, 33, 19, 8, 3, 1, 25, 10, 41, 15, 37, 45, Стоп.Двор, 4, 5, 14, 23, 24, 6, 49, 51, 7, 18, 32, 39, 43, 79, 53, 16, 35, 27, 38, 28, 42, 17, 55, 29, 21, 30, 9,  29 -та  31,  3 -та  57, 61, 71, 65, 47, 63, 69, 67, 96, 98, 53, 55, 51, 100, 59,  30 -та  31б, 36, 35, 46, 44, 22, 40, 37, 31, 20, 31в, 42, 26, 25, 33, 28, 18, 24, 31а, 30, 33а, 34, 29, 38, 32, 28а,  35 -та  9, 11, 2, 5, 13, 7, 15,  36 -та  3, 1, 5, 2,  37 -ма  3, 2, 5, 1, 4,  38 -ма  2,  39 -та  4, 8, 9, 11, 7, 5, 13, 3,  55 -та  2,  БКТП Градина - Ковачевци  УПИ- II-251 Кв.1, Местност Лопаров Юрт, 3

На 26.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  Самоков:   Велико Търново  1, 4, 1, 3, 10, 8, 6,  Генерал Гурко  № 8, 10, 12, 4, 8, 3, 14,  Генерал Столетов  10, 8, 4, 12, 7, 3, 2, 6, 1, 9,  Георги Сава Раковски  14, 33, 9, 12, 31, 32, 17, 20, 16, 10, 36, 22, 30, 18, 26, 34, 8, 24, 23, 21, 38, 7, 28, 27, 13, 5, 15, 29, 11, 25, 19, 40,  Здравец  Къща, 141, 402, 303а, 393а, 300, 308, 331в, 394, 416, 300а, 247, 355, 245б, 392, 356, 251а, Павилион, 371, 256, Младежки клуб, 414, 340, 146, 105, 260, 275, 375, 390, 304, 438, 144, 245а, 240, 372, 370, 420, 193, 300, 333 А, 383, 105, 227, 272, 361, 306, 27, 433, 145, 142, 303, 377, 232,  Зорница  22,  Иван Доспевски  96, 98, 87, 85, 104, 91, 92, 108, 100, 81, 102, 106, 94,  Ихтиманско Шосе  47,  Люляк  4, 18, 15, 2, 8а, 10а, 8, 6, 12, 11, 13, 20, 14, 3, 22, 10, 16,  Марица  9, 1, 6, 4, 11, 5, 2, 7, 13 Дет. Градина, 3,  Николай Николаевич  15, 20, 20, 27, 8, 11, 3, 34, 28, 14, 30, 32, 17, 14, 13, 26, 25, 16, 29, 6, 2, 22, 9, 18, 10, 12, 5, 21, 23, 24, 4, 31,  Проф. Васил Захариев  49, 39,  Тинтява  1,  Тракия  20, 25, 24, 26, 14, 17, 8, 13, 11, 2, 6, 25 А, 4, 15, 2, 16, 12, 3, 7, 9, 2, 10, 1, 14, 5,  Хан Омуртаг  10, 8, 5, 3, 6, 2, 7, 14, 1, 11, 12, 9,  Христо Максимов  21, 35, 39б, 26, 28, 39п, 10, 33, 31а, 31, 34, 23, 30, 25, 33, 19, 36, 28, 27, 32, 13а, 29,  Христо Семерджиев  8, 17, 13, 16, 11, 10, 14, 15, 12

На 26.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  Шипочане

На 26.05.2020 г.  /12:46 - 16:00 ч./ -  Горни Окол: 128, Кв.16,  IX-302,  KW.41,  XXIII,  Кв.2 ,  Парцел VI-43 Кв.5

На 26.05.2020 г.  /12:46 - 16:00 ч./ -  Долни Окол:   П-Л 150 Кв. 19,   УПИ VІ-162,  Кв.20,  

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Горни Окол: 128, Кв.16,  IV-18,  Кв.2  в.з. Калковско Манаст,  IX-302,  Kw.41,  XXIII,  Кв.2 , в.з. Калковско,  Манастирище   УПИ IV-8,  Кв.5,  М. Щъркелово Гнездо  ПИ 77,  Парцел VI-43 Кв.5,  ПИ 5,  ПИ 61,  Щъркелово Гнездо,    361

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Долни Окол:   1433,  П-Л 150 Кв. 19,  Ренов Дол  ПИ №1572,   УПИ Vі-162,  Кв.20,     

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Долни Пасарел: М-Т Летелица  ПИ 22472.7415.56,  Местност Кръсни поток,  Ренов дол,  Язовир Искър,  Местност Сеята

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Драгушиново:   СКЗ Драгушиново

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Злокучене,  Общ. Самоков:   М-Ст Лавандула ,  Общ.Самоков

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Панчарево:   9271,  ПИ 000733, яз.Искър, М.Коеджик

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Самоков:   Дългата Поляна,  Лавандула,  Местност Дългата Поляна  Вила, Вила, Вила, Фургон, Вила,  Местност Калковско Манастирче  Вила, Сауна,  Местност Лавандула  Вила, Помпа,  Местност Мало Равнище  Вила, Вила, Вила, Вила, Поземлен Имот, 1, 1 Базова Ст/я, Вила, Водна помпа, Вила, Вила, Вила,  Местност Мечката  Вила 98, Ресторант,  Местност Пашо  Вила,  Местност Ренов дол,  Фургони,  УПИ -1742, Фургон, Поч.Ст-я, ПИ 325, Помпа,  Местност Татарски Брод  Вила, Вила, Вила, Вила, Вила, Вила, Ресторант, Вила,  Местност Циментово Кладенче  Вила, Вила,  Местност Червената Земя,  Стоп.Сграда, 1 3, 3 2, 1 5, 3 1, 1 1, 3 3, 2 3, 2 5, 1 2, 2 4, 1 Офис, 2 2, 3 Стоп.Сграда, 2 Склад Авточасти, Катодна Станция, 1 Гатер,  Местност Щъркелово гнездо  Бунгало, Водна помпа, Конна База, Поч.база, Павилион, Поч.база, Ресторант, Поч.база, ПС, Щъркелово гнездо, Помпа, 1, Поч.база,  Местност язовир Искър  Поземлен имот, Прогледна ограда, М-Ст Коеджик  УПИ 728, М-Ст Суг. Алчник  УПИ 726-727, М-Ст Суг. Алчник  УПИ 724-725, М-Ст Коеджик  УПИ 732, М-Ст Коеджик  УПИ 729, М-Ст Коеджик  УПИ 744-750, М-Ст Коеджик  УПИ 730, М-Ст Суг. Алчник  УПИ 891-892, М-Ст Коеджик  УПИ 731, Поч.база, Ветроходна база на язовир Искър,  Софийско шосе,  Татарски Брод,  язовир Искър

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  София:   1689 Квартал Г-22-12-Б, язовир Искър

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Широки дол:   1 -ва  1, 86, 82, 84, 95, 97, 10, 101а, 107, 99, 93, 80, 87, 91, 89, 21, 40, 1, 23, 29, 2, 56, 47, 41, 22, 17, 26, 36, 35, 33, 42, 55, 11, 53, 30, 37, 62, 71, 44, 7, 14, 45, 15, 69d, 75, 5, 9, 31, 60, 51, 64, 73, 24, 61, 66, 59, 8, 39, 12, 58, 3, 69, 20, 46, 54,  10 -та  1, 14, 10, 4, 12,  11 -та  8, 4, 1, 10, 7, 5, 3,  12 -та  4, 1, 2, 6,  13 -та  5, 4, 12, 8, 14, 31, 10, 35, 33, 20, 16, 17, Параклис, 13, 29, 18, 15,  14 -та  10, 14, 6, 12, 4,  15 -та  1, 2, 19, 3, 13, 15, 7, 11, 5,  16 -та  5, 4, 9, 5, 13, 1, 3, 7, 15, 2, 6,  17 -та  7, 9, 5, 11, 17, 15, 19, 13,  18 -та  33, 22, 27, 34, 40, 28, 21, 38, 30, 29, 25, 31, 19, 36, 26, 24, 32, 23, 8, 18, 1, 11, 12, 30, 14, 17, 2, 7, 5, 9,  19 -та  9, 5, 1, 3, 7,  2-Ра  6, 7, 11, 1, 2, 4, 5, 3, 10, 9,  20 -та  17, 20, 7, 4, 1, 12, 5, 9, 22, 15, 13, 2, 10, 3, 18, 11, 6, 8,  21 -ва  1, 3, 7, 5, 2, 9,  22-ра  13, 3, 12, 6, 4, 11, 1, 2, 9,  23 -та  22, 39, 25, 33, 26, 23, 45, 40, 46, 32, 47, 50, 41, 30, 48, 38, 31, 49, 29, 34, 42, 28, 36, 43, 27, 24, 5, 1, 3, 6, 8, 18, 10, 4, 7, 19, 15, 2, 18а,  24 -та  3, 1, 10, 7, 8, 5, 2,  25 -та  5, 4, 6, 12, 8, 10, 3, 7, 2,  26 -та  12, 16, 15, 13, 5, 3, 1, 8, 10, 13,  27 -ма  27, 28, 33, 37, 31, 16, 26, 18, 35, 22, 23, 41, 24, 20, 29, 5, 10, 4, 7, 6, 12, 15, 23, 8, 17, 21, 1, 9, 13, 2, 11,  28 -ма  6, 2, 14, 8,  29 -та  2, 6, 8, 15, 13, 21, 7, 9, 12, 25, 10, 17,  3 -та  19, 5, 17, 15, 14, 6, 1, 13, 8,  30 -та  26, 12, 20, 14, 17,  , 8, 18, 27, 29, 31, 23, 28, 33, 10, 22, 19, 21, 16, 9, 1, 11, 15, 7, 5, 3, 6, 13, 4, 2, 40, 38, 37, 18, 39, 30, 36, 32, 35, 43,  31 -ва  33, 25, 21, 20, 31, 28,  , 29, 23, 19, 15, 11, 13, 6, 8, 21, 3, 7, 1, 9,  32-Ра  5, 4, 8, 3, 6, 1,  33 -та  11, 24, 22, 13, 26, 9, 7, 15, 10, 12, 16, 2, 14, 4,  4 -та  2,  5 -та  21, 17,  6 -та  3, 6, 2, 1,  7 -ма  5а, 1, 3, 5,  9 -та  28, 18, 16, 3, 25, 10, 7, 35, 41, 2, 34, 15, 37, 13,  , 27, 9, 39, 11, 5а, 32, 17, 1, 33, 4, 26, 31, 6, 29, 8, 19,  М. Татарски Брод,  Местност Татарски Брод  10,  П-Л I - 568,  ПИ 83291.1000.664,  П-Л Іі Кв.392, 14, 16

На 27.05.2020 г.  /12:46 - 16:00 ч./ -  Мала Църква:   ПИ 46276.7.193,    46276.7.97,  

На 28.05.2020 г.  /14:46 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:46 - 18:00 ч./ -  Бан Плана

 

Община Своге  

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Свидня:   3-ти март  6, 23, 29, 31, 18, 9, 19, 15, 13, 33, 20, 14, 22, 25, Къща, 21, 27, 7, 17, 16,  Ангел Кънчев  2, 10, 16а, 8, 6, 9, 16, 3, 14, 5, 18, 22, 7, 4,  Балкан  1, 11, 7, 817,  Борова Гора  16, 20, 9, 8, 3, 24,  Васил Левски  10,  Еверест  1,  Кокиче  10, 4, 8,  Л. Каравелов  6, 2, 8,  Мах. Стоевци  861,  Махала Гераковци  Вила,  Махала Дашовци,  Отец Паисий  8, 26, 24, 20, 32, 34, 10, 28, 6, 18, 5, 30,  Преслап  6, 2, 1, 8, 4, 3,  Първи май  6, 10, 14, 1, 12, 8,  Христо Ботев (2-ра)  12, 4, 14, 6, 28, 10,    М.Гераковци, ПИ №14

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Габровница,  Общ. Своге

На 29.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Владо Тричков:   17 -та  2,  19 -та  53, 41, 37, 32,  28 -ма  1,  30 -та  Кв.22, 13,  32-Ра  11, 19, 9,  34 -та  13, 29,  36 -та  1,  37 -ма  4 Къща, 15,  40 -та  59, 33,  41 -ва  4,  42-Ра  6, 2,  43 -та  4,  44 -та  16, 5,  45 -та  1,  5 -та  10, № 6, 16,  9 -та  27, 25, 28,  М. Падината,  М. Ровините ,  Махала Куклите ,  Махала Орешец,   УПИ V-526,  527,  Кв.33, УПИ VII-298,  Кв.23,   УПИ Х-39, 43, Вила

 

Община Сливница  

На 26.05.2020 г.  /09:00 - 17:30 ч./ -  Сливница,  Общ. Сливница:   Фирма Петя 2006

На 27.05.2020 г.  /13:31 - 14:30 ч.; 13:31 - 18:00 ч.; 16:30 - 18:00 ч./ -  Чорул

На 27.05.2020 г.  /13:31 - 14:30 ч.; 16:30 - 18:00 ч./ -  Драгоил:   Вила

На 27.05.2020 г.  /13:31 - 14:30 ч.; 16:30 - 18:00 ч./ -  Драгоман

На 27.05.2020 г.  /14:46 - 16:30 ч./ -  Алдомировци:   27- ма  14,  Алдомировска (Г. Димитров)  88,  Васил Левски  1, 5,  Имот № 569,  Люляк (Ст.Лазов)  10,    МТП Калинките

На 27.05.2020 г.  /14:46 - 16:30 ч./ -  Гълъбовци:   1- ва  Строеж, 1 Вила,  18- та  5,  22-ра  7,  XVII-418, Кв.51,  Деянова Воденица,  Махала Димитрашков Слог,  Строеж,  Студен Кладенец  24 Вила, 55, 49, 50а, 47, 61 Вила, 44, УПИ 240 Кв.38, УПИ III-219 Кв.34, УПИ І-410 Кв. 50,  ХVII-244  Кв. 38,    Вила

На 27.05.2020 г.  /14:46 - 16:30 ч./ -  Сливница,  Общ. Сливница:   VII-180,  Кв. 140,  Безименна  10,  Бъдеще  4,  Войнишка Махала  1,  ,  Кореняк  3, 6, 2, 9, 15, 8, 10, 13, 12, 7, 5, 1, 4, 11,  Лозан Арсов  28, 11, 22, 32, 9, 23, 40, 19, 38, 18, 21, 16, 2, 15, 4, 8, 34, 10, 30, 27, 14, 29,  Победа  4, 6, 2,  Работник  35, 51, 62, 64, 60, 49, 48, 45, 41, 58

На 27.05.2020 г.  /14:46 - 16:30 ч./ -  Хераково:   014148,  М.Белица,  Махала Белица  Вила,    Къща

На 27.05.2020 г.  /14:46 - 16:30 ч./ -  Храбърско:   I-075017 Кв.54,  II-044016,  IV-278 Кв.42,  XIII-081046,  Kв.2,  XX-71 Кв. 22,  Алек Мак  1,  Ален Мак  22,  Махала Старо Село,  Махала Черен Пешо,  Местн.Расул,  Микроязовир Храбърско,  Нарцис  10,  ПИ 77400.91.16,  ПИ 77400.91.17,   УПИ -2-Кв.20,   УПИ 3-076020 Кв.57,   УПИ I- 174 Кв.43,   УПИ I-076022, Кв.57,   УПИ III-1981,   УПИ X-404  Кв.45,   УПИ XVII-081047,  Кв.2  М.Лозище,   УПИ XXII-452 Кв.22,   УПИ XXIII-337,   УПИ-Iv-76.11 Кв.57,   УПИ-V-18, Кв.3,  Черковна  14,  

На 28.05.2020 г.  /13:45 - 14:45 ч.; 17:00 - 18:15 ч./ -  Драгоман:   II Кв.52,  Акация  3, 8, 6, 12, 1 11, 1, 1,  Александър Стамболийски  1, 25, 15, 21, 22, 27, 17, 18, 23, 32, 30, 34, 16, 24, 28, 26, 13, 20, 12, 7, 12, 10, 8, 4, № 1, 6, Павилион,  Баба Тонка  3, 1, 8, 5, 1а, 4, 7, 6, 6,  Балкан  1, 2, 3, 9, 4, 7, 5, 11,  Васил Левски  6, 4, 18, 16, 11, 19, 9, 7, 8, 15, 13, 14, 21, 10, 23,  Велчова Завера  27, 25, 28, 32, 29, 23, 9, 5, 24, 16, 18, 14, 19, 13, 10, 3, 11, 1, 22, 20, 7, 4, 2, 6, 15, 26, 17,  Витоша  5, 1,  Гео Милев  2, 3, 4, 1,  Граничар  2, 10, 6, 4, 8, 2,  Драгония  24,  Захари Стоянов  6, 26, 26, 5в, 36, 5в, 52, 1, 50, 26,  Здравец  5, 7, 3, 9, 1, 11,  Ивайло  7, 5, 3, 6, 2, 3, 1, 4,  Искър  4, 5, 2, 7, 5,  Кв.81,  УПИ І,  Кирил Богданов,  Кирил И Методи  1, 6, 13, 4, 7, 5, 2, 8, 10, 15, 9, 3, 11,  Кольо Фичето  21, 2, 18, 3, 8, 17, 4, 35, 6, 27, 5, 16, 31, 7, 11, 13, 33, 29, 15, 12, 23, 19, 10, 25, 14,  Космонавт  3, 5, 4, 2, 1,  Любен Каравелов  5, 1, 6, 10, 4, 9, 12, 3, 8,  Люляк  11, 6 1-2,  М.Окол   УПИ І-21, 22, 23 Кв.1,  Малина  5, 4, 1, 3, 7, 6, 9, 2,  Международно Шосе  30, 24, 20, 22, 34, 36, 28, 21, 40, 26, 16, 32, 38, 27, 19, 18,  Мест. Космина,  Никола Й.Вапцаров  6, 22, 11, 20, 12, 18, 13, 16, 8, 19, 1, 10, 4, 17, 14, 15,  Оборище  2,  Отец Паисий  15, 1, 6, 11, 13, 10а, 9, 3, 4, 8, 7, 5, 2,  Патриарх Евтимий  7, 2, 3, 1, 5, 9, 4,  Пейо К.Яворов  2, 6, 4, 8, 10, 1, 12,  Пенчо Славейков  8, 5, 6, 9, 7, 3, 2, 1, 4,  Пета  2,  Петър Берон  12, 15, 18, 8, 14, 30, 11, 7, 9, 26, 5, 17, 28, 20, 2, 19, 1, 13, 24, 16,  ПИ 162112,  Пирин  32, 4, 14, 1, 24, 10, 20, 12, 32, 8, 22, 26, 28, 6, 2,  Първи май  5, 1, 9, 11, 7, 3, № 6,  Рила  2, 3, 4, 1, 8, 10, 12, 15, 18, 16, 11, 24, 18, 26, 5, 22, 13, 36, 32, 15, 28, 34, 9, 30, 7,  Свети Климент Охридски  3,  Свети Стефан  1 11, 9, 10, 4, 23, 15, 6,  Септемвриец  12, 6, 8, 2, 10, 4,  Синчец  22, 15, 16, 13, 14, 20, 18, 11, 4, 7, 2, 5, 3, 6, 4, 1, 8, 12, 10, 9,  Стара Планина  21, 23, 3, 1, 17, 19, 4, 11, 5, 9, 2, 13, 15, 15,  Стефан Стамболов  18, 15, 6, 12, 13, 11, 9, 22,  Три уши  28, 13, 11, 9, 15, 17, 5, 7, 4, 1 Топливо-Склад, 12, 16, 14, 2, 1,   УПИ XII-828,  Кв.57,  ХVII-366 Кв.55,  Хаджи Димитър  6, 10, 7, 4, 9, 3, 8, 5, 1, 2,  Христо Ботев  55, 47, 60, 49, 51, 54, 62, 19, 32, 4, 17, 3, 23, 19, 24, 22, 2, 40, 34, 13, 10, 56, 20, 6, 28, 27, 7, 26, 18, 1, 16, 30, 3, 45, 1, 59, 19, 31, 10, 17, 15, 12, 37, 46, 39, 20, 16, 35, 6, 4, 21, 33, 64, 50, 52, 27, 9, 11, 18, 2, 29, 44, 13, 7, 8, 56, 48,  Христо Смирненски  7, 2, 3, 4, 1, 6, 5, 8,  Цар Симеон Велики  19, 19, 16, 20, 17, 22, 14, 18, 26, 15, 23, 21, 24, 12, 6, 9, 11, 2, 3, 1, 7, 8, 5, 4, 13,  Чепън  5, 9, 11, 33, 29, 15, 27, 7, 25, 23, 21, 2, 13, 17, 19, 31,  Черноризец Храбър  29, 26, 36, 8, 16, 10, 31, 3, 52, 27, 34, 2, 17, 48, 46, 32, 5, 30, 11, 9, 18, 40, 38, 25, 44, 33, 14, 12, 24, 20, 22, 19, 4, 6, 35, 28,  Шести Септември  6, 24, 12, 14, 10, 16, 20, 22, 26, 4, 8, 18,  Шипка  10, 8, 6, 4, 9, 5, 7,    20, 13, Стадиона, 16, 5, 4, 18, 12, 2, 15, 6, 11, 8, 10, 17, 14, 27, 19, 6, 30, 12, 23, 25, 28, 8, 10, 29, 21, 14, 52, 40, 44, 36, 32, 25, 38, 56, 34, 54, 46, 17, 48, 42, 46, 6, 7, 3 4, 1 2, 8, 4, 7, 9, 5, 6,   13, 10, 11, 9, 14, 3, 7, 24, 12, 5, 10, 1, 20, 8, 1

 

Област Плевен

Община Белене  

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 17:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:30 - 17:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 17:00 ч./ -  Татари:   Васил Друмев  1, 3,  Васил Коларов  15, 5, 4, 21, 1, 19, 9, 3, 17, 18, 12, 11, 23, 14,  Васил Левски  5,  г. С.Раковски  1, 4, 11, 5, 6, 3,  Георги Димитров  13, 19а, 23, 29, 5, 7, 21, 27, 9, 25, 4, 1,  Панайот Волов  2, 6, 4,  Стефан Караджа  2, 9, 13, 6, 3, 10, 11, 19,  Хаджи Димитър  4, 5, 11,  Хр.Смирненски  2, 8, 1

Община Гулянци  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./ -  Гулянци:   В. Петлешков  15, 24, 9, 11, 26, 30, 17, 28, 13, 32,  Иван Асен II  29, 28, 3, 30, 31, 25, 27,  Милин Камък  3, 2, 4, 14, 7, 10, 12, 8, 5, 9, 6, 1

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./ -  Гулянци:   В. Левски  22, 24, 6, 15, 19, 20, 13, 10, 17,  В. Петлешков  15, 24, 9, 11, 26, 30, 17, 28, 13, 32,  Вит  1а, 3,  г. С.Раковски  1,  Иван Асен II  29, 28, 3, 30, 31, 25, 27,  Милин Камък  3, 2, 4, 14, 7, 10, 12, 8, 5, 9, 6, 1,  Петър Берон  1, 4, 3, 2,  Родопи 2,  Стара Планина  8, 14, 4, 3, 6, 5, 2, 7, 1,  Трети март  4, 4 А, 3, 1

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./ -  Гулянци:   В.Левски  22, 24, 6, 15, 19, 20, 13, 10, 17,  Вит  1а, 3,  г. С.Раковски  1,  Петър Берон  1, 4, 3, 2,  Родопи  2,  Стара Планина  8, 14, 4, 3, 6, 5, 2, 7, 1,  Трети март  4, 4 А, 3, 1

 

Община Долна Митрополия  

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Брегаре:   Васил Коларов  9, 7, 22, 11, 12, 16, 18, 20,  Георги Бенковски  11, 38, 9, 14, 16, 7, 26, 35, 12, 21, 37, 23, 39,  Георги Димитров  126, 115, 116, 141, 108, 110, 120, 130, 132, 106, 123, 135, 114, 121, 117, 119, 143, 101, 118, 112, 131, 129, 147, 122, 139,  Георги Раковски  22, 23, 2, 16, 12, 19, 18, 13, 1, 5, 11, 3, 4, 6, 20, 24, 21, 17, 14,  Димитър Благоев  55, 59, 63, 61, 53, 51,  Петър Берон  10, 24, 8, 26, 18,  Пирин  1а, 5, 3,  Рила  22, 30, 27, 19, 15, 34, 37, 35, 20, 18, 21, 39, 36, 33, 31, 23, 10, 14, 28, 25, 32, 12, 26, 13, 29, 24

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Ставерци:   Н.Й.Вапцаров  60,  Преслав  4, 3, 2,  Средна Гора  12, 10, 5, 11, 9а, 15, 23, 21, 25, 19, 1, 4, 7,  Стефан Караджа  7, 9, 1, 8, 10, 12, 2,  Цветан Гевезовски  11, 5, 7, 1, 2,  Чиган  1, 2

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./ -  Комарево,  Общ. Долна Митрополия:   Арда  3, 1,  Балкан  10,  Гео Милев  12, 8, 10, 13, 15,  Местност Край Село,  Морава  4,  Уилиам Гладстон  49, 2, 13

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Ставерци:   Витоша  7, 5,  Георги Бенковски  6, 4, 8, 10, 1, 7, 5, 12, 3,  Георги Димитров  68, 60, 4, 58, 82, 66, 76, 84, 64, 62, 70, 97, 86, 74, 72,  Елин Пелин  1, 4,  Климент Охридски  2, 5, 3,  Мест. Баира

 

 

Община Долни Дъбник  

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Горни Дъбник:   23 септември  1,  Ал. Стамболийски  2, 3, 8, 4,  Ангел Кънчев  9, 5, 10, 7, 3, 6, 8, 1,  Баба Тонка  11, 24, 9, 15, 5, 12, 7, 22, 6,  Васил Левски  1,  Васил Левски  11, 6, 16, 25, 27, 21, 13, 28, 32, 5, 14, 26, 4, 22, 12, 7, 30а, 15, 19, 23, 2, 18, 20, 10, 29, 9, 30, 8, 17, 34, 24,  Вела Пеева  8,  Виктор Юго  2,  Вл. Заимов  15, 9, 11, 13,  Вл. И. Ленин  4,  Г. Бенковски  12, 10, 6, 8,  Г. Бенковски  14а, 24, 18, 19, 14, 5, 22, 7, 11, 15, 20, 16, 13,   ж  8, 10, 6, 4, 1, 18, 2,  Г. Пърличев ,  Ген Лавров  48, 40, 42, 58, 64, 56, 60, 62, 54, 1, 46, 26, 52, 30, 54а, 32, 50, 34,  Лиляна Бърдарова  8, 6,  Марин Дринов  5, 3, 9, 1, 2, 7,  Митко Палаузов  15, 17,  Н Й Вапцаров  3, 12, 13, 6, 11, 1а, 8, 2, 7, 9, 4, 10, 5, 14,  П Пенев  30, 21, 32, 19, 17, 25,  Панайот Волов  4, 3, 6, 8, 2, 7, 10, 9, 5,  Ст Георгиев  13, 7, 5, 3, 8, 1, 3а, 6, 15,  Ст Караджа  2, 8, 10, 9, 5,  Филип-Тотю  7, 3, 1,  Черковна  1

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Горни Дъбник:   Ал. Стамболийски  2, 3, 8, 4,  Баба Тонка  11, 24, 9, 15, 5, 12, 7, 22, 6,  Васил Левски  1,  Вела Пеева  8,  Виктор Юго  2,  Вл. Заимов  15, 9, 11, 13,  Г. Бенковски  12, 10, 6, 8,   ,  Ст. Караджа  2, 8, 10, 9, 5,  Черковна  1

На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Горни Дъбник:   Васил Левски  1,  Вела Пеева  8,  Виктор Юго  2,  Вл. И. Ленин  26, 23, 37, 40, 36, 33, 2, 17, 9, 35, 32, 16, 19, 45, 27, 39а, 34, 30, 7, 11,  Г Бенковски  12, 10, 6, 8,   ,  Петър Берон  6, 1, 3,  Христо Смирненски  14, 13, 20, 18,  Черковна  1

На 29.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Горни Дъбник:   Ал. Стамболийски  2, 3, 8, 4,  Баба Тонка  11, 24, 9, 15, 5, 12, 7, 22, 6,  Вела Пеева  8,  Виктор Юго  2,  Вл. Заимов  15, 9, 11, 13,   ,  П Пенев  5, 2, 3, 15, 9, 7, 22, 12, 8, 20, 26, 6, 24, 16,  П. Р. Славейков  14, 5, 4, 17, 9, 10,  Петър Берон  6, 1, 3,  Ст. Караджа  2, 8, 10, 9, 5,  Христо Смирненски  14, 13, 20, 18

 

Община Кнежа  

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./ -  Бреница,  Общ. Кнежа:   Георги Димитров  13, 17, 7, 18, 17а, 16, 6, 12, 8, 20, 15, 10, 5, 19, 3, 22, 1, 24,  Етъра  1, 3, 4, 2,  Искър  12, 5, 10, 7, 4, 14, 22, 1, 6, 18, 8, 16,  Опълченска  28, 24, 30, 32,  Стефан Караджа  5, 8, 11, 7, 4, 2, 1, 9,  Стефан Кратунски  15, 19, 2, 5, 21, 9, 13, 8, 4, 6, 17,  Шипка  5, 3, 4, 2

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./ -  Бреница,  Общ. Кнежа:   Марица  7, 5, 1, 2, 3,  Михаил Йончев  17, 26, 28, 14, 32, 20, 15, 18, 24, 9, 22,  Опълченска  28, 24, 30, 32,  Стефан Караджа  5, 8, 11, 7, 4, 2, 1, 9,  Стефан Кратунски  15, 19, 2, 5, 21, 9, 13, 8, 4, 6, 17

На 27.05.2020 г.  /14:31 - 15:00 ч.; 17:15 - 17:46 ч./ -  Кнежа:   6610067,  6610100,  Калиакра  1, 18, 12, 10, 8, 14, 16, 20, 22,  Кресна  1, 2, 9, 12, 7, 11, 8, 10а, 5, 3, 12а, 6, 8а,  Лисичи Валог  37376, ПИ 6610001,  Местност Къмпинга   ,  Местност Лисичи Валог,  Местност Лисичи Валог  Вила,  Чайка  14, 9, 24, 22, 7, 6, 10, 11, 8, 3, 18, 12, 26, 1, 16, 12а, 20, 5

На 27.05.2020 г.  /14:31 - 17:46 ч./ -  Кнежа:   Калиакра  1, 18, 12, 10, 8, 14, 16, 20, 22,  Кресна  1, 2, 9, 12, 7, 11, 8, 10а, 5, 3, 12а, 6, 8а,  Чайка  14, 9, 24, 22, 7, 6, 10, 11, 8, 3, 18, 12, 26, 1, 16, 12а, 20, 5

На 29.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./ -  Бреница,  Общ. Кнежа:   Искър  12, 5, 10, 7, 4, 14, 22, 1, 6, 18, 8, 16,  Марица  7, 5, 1, 2, 3,  Михаил Йончев  17, 26, 28, 14, 32, 20, 15, 18, 24, 9, 22,  Опълченска  28, 24, 30, 32,  Стефан Караджа  5, 8, 11, 7, 4, 2, 1, 9,  Стефан Кратунски  15, 19, 2, 5, 21, 9, 13, 8, 4, 6, 17

 

Община Левски  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Козар Белене:   Ал.Стамболийски  28, 22, 6, 24, 2, 18, 34, 32, 12, 4, 14, 1, 16, 20, 10, 8,  Ангел Кънчев  3, 7,  Васил Априлов  1, 4, 3, 2, 5, 7,  Гео Милев  1,  Георги Кирков  7, 4, 8, 1, 10а, 2, 5, 3, 6, 10,  Иван Вазов  25, 17, 23, 21, 29, 19, 35, 26, 15а, 24, 28,  Кирил и Методий  13, 2а, 5, 9, 7, 10, 3, 2, 6,  Осъм  4, 1, 12, 5, 11, 6, 3, 2, 10, 7, 1а, 8, 9,  П.К.Яворов  11, 10, 12,  Петър Берон  32,  Съединение  22, 26, 20, 19, 26а, 9, 21, 24, 13, 14, 11, 17, 28, 25, 15, 23, 18, 16,  Хаджи Димитър  1,    1

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 17:30 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:30 - 17:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 17:30 ч./ -  Обнова:   Витоша  1, 2,  Г. Бенковски  3, 5, 4, 58, 2, 45, 60, 56,  Еделвайс  28, 26, 9, 22, 14, 34, 38, 36, 7, 3, 1, 5, 18, 32, 24, 30,  Заря  18,  Клисура  14, 10, 12,  Н. Рилски  10, 12, 13, 11, 21а, 18, 2, 16, 6, 21, 9, 25, 15, 7, 29, 23, 14, 27, 20, 17, 4, 8, 19, 24,  П. Р. Славейков  2, 1а, 6, 4, 3,  Пионерска  49, 41, 62, 47, 45а, 42, 48, 52, 66, 61, 43, 53, 46, 51, 55, 50, 54, 39, 44,  Преслав  11, 5, 13, 1, 9, 1а, 3, 7,  Ракета  64а, 21, 13, 63, 19, 4, 7, 59, 63а, 15, 11, 9, 64, 15а, 57,  Раковски  10, 6, 8, 3

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 17:30 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:30 - 17:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 17:30 ч./ -  Стежерово:   Асен Златаров  11, 4, 16, 6, 9, 17, 1, 12, 5, 18, 8, 7,  Вапцаров  5, 4, 12, 8, 2,  Вл.Тричков  1,  Г. Бенковски  6, 3,  Жданов  3, 6, 1, 9,  Л.Станев  1,  Маршал Толбухин  5, 3, 2, 4, 1,  Морава  2, 5, 1, 6, 4,  Петко Напетов  16,  Райко Даскалов  6,   УПИ VIII-720,  Кв.119,  Христо Ботев  31а, 35, 33, 43, 31, 41, 37,  Христо Смирненски  4, 8, 1, 2, 3, 7

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Обнова:   9-ти септември  1, 17, 21, 29, 27, 31а, 9, 16, 14, 24а, 31в, 12, 15, 13, 19, 7, 24, 8а, 22, 31, 31г, 23, 20, 11, 10, 6,  XV-438,  Kb. 125,  Възраждане  2в,  Заря  3, 1, 7, 5, 11,  Ив. Вазов  4, 2, 5а, 5, 1, 3, 6,  Л. Каравелов  5, 29, 23, 9, 19, 33, 13, 25, 7, 11, 15, 31, 21, 17, 27,  Н. Й. Вапцаров  50, 21, 48, 36, 24, 25, 15, 30, 18, 19, 27, 23, 20, 40, 32, 15а, 38, 22, 28, 42, 13, 17, 46, 30а, 34, 26а, 26, 44,  Победа  2, 8, 4, 7, 12б, 5, 1, 12а, 10, 14, 16, 6, 3, 12

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Червена:   Втора  19, 24,  Девета  8, 1 А, 3, 5, 1, 6,  Десета  3, 1,  Осма  27, 7, 23, 14, 17, 20, 13, 12, 8, 19, 2, 21, 11, 18, 16, 10, 25,  Пета  6 А, 13, 3, 4, 9, 25, 10, 29, 2, 17, 12, 15, 21, 23, 8, 19, 11, 1, 27, 7, 5, 14,  Седма  16, 22, 20, 14,  Шестнадесета  6, 8, 4, 1, 3

На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Червена:   Втора  13, 8, 18, 22, 11, 9, 14, 4, 10 Вила, 7, 1, 6, 12, 3, 5, 20, 15, 16, 17, 2а,  Девета  18, 7, 10, 9,  Пета  19,  Първа  3, 10, 7, 11, 6, 9, 1, 8б, 8, 4,  Седма  23, 29, 35, 25, 17, 33, 24,  Трета  5, 10, 7, 8а, 8, 1, 12, 14, 2, 9, 6,  Четвърта  10, 8, 2, 12, 9, 7, 5, 4, 1, 3,  Шеста  15, 6, 1, 10, 4а, 20, 4, 2, 19, 17

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Санадиново:   Александър Стамболийски  3, 6, 4, 2,  Асен Халачев  21,  Васил Левски  8, 11, 13, 20, 12, 1, 16, 22, 3, 18, 14,  Гоце Делчев  13, 6, 5, 4, 9, 2,  Димитър Благоев  2, 8, 11, 3,  Иван Вазов  11, 1, 9, 5, 3, 2, 4, 13, 12, 11, 10,  Кирил и Методий  2, 10, 5, 4, 8, 16, 18, 21, 31, 22, 29, 33, 37, 20, 14, 24, 25,  Любен Каравелов  13, 14, 8, 16, 10, 22, 12, 20, 7, 9, 15, 11,  Марица  6, 4,  Панайот Волов  17,  Рила  11,  Свобода  6, 3, 5, 1,  Христо Ботев  5, 3, 1, 12, 11, 9, 16,  Ю.А.Гагарин  2, 6, 1, 3

На 28.05.2020 г.  /13:30 - 17:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:30 - 17:00 ч./ -  Стежерово:   Асен Халачев  9, 5, 2, 11, 3, 7,  Борко  2, 1, 6, 4, 3,  Васил Левски  6,  Вл. Тричков  11, 7, 9, 17, 13, 4, 15,  Гатю Коларов  6, 8, 12, 10, 16, 2, 14, 4,  Гоце Делчев  6, 25, 9, 11, 13, 15, 18, 3, 19, 1, 4, 7, 21, 17, 12, 5, 8,  Димо Хаджидимов  4,  Жданов  10,  Люляк  2, 1, 3,  Николай Корнев  34, 17, 14, 4, 16, 20а, 3, 30, 24, 13, 32, 18, 5, 15, 18а, 12, 13б, 9, 7, 22, 38, 10,  Ропотамо  1

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./ -  Червена:   Дванадесета  4,  Девета  2а, 2,  Деветнадесета  2,  Единадесета  11, 9, 24, 7, 19, 16, 13, 22, 20, 5, 18, 10,  Осма  5, 4, 2, 1,  Седемнадесета  6, 4, 2,  Седма  13, 10, 5, 9, 12, 4, 2, 15, 1, 6, 8,  Тринадесета  14, 18, 10, 1, 20, 4, 2а, 12, 5

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Обнова:   9-ти септември  1, 17, 21, 29, 27, 31а, 9, 16, 14, 24а, 31в, 12, 15, 13, 19, 7, 24, 8а, 22, 31, 31г, 23, 20, 11, 10, 6,  9-ти септември  9 А,  XV-438,  Kb. 125,  Б.Анастасов  58, 32, 46, 42, 44, 54, 36, 50, 7, 25, 34, 26, 52, 38, 40,  Вежен  4, 3, 6, 2, 1,  Вит  3, 34, 5, 18, 40, 22, 8, 15, 12, 16, 46, 20, 4, 9, 6, 13, 2, 10, 42, 14, 1, 11, 7, 36, 28, 38, 32, 30,  Възраждане  2в,  Дунав  9, 11, 10, 6, 7, 13,  Заря  3, 1, 7, 5, 11,  Ив.Вазов  4, 2, 5а, 5, 1, 3, 6,  Кирил и Методий  25,  Козлодуй  16, 17, 21, 23, 19, 18,  Л. Каравелов  5, 29, 23, 9, 19, 33, 13, 25, 7, 11, 15, 31, 21, 17, 27,  Н. Й. Вапцаров  50, 21, 48, 36, 24, 25, 15, 30, 18, 19, 27, 23, 20, 40, 32, 15а, 38, 22, 28, 42, 13, 17, 46, 30а, 34, 26а, 26, 44,  Нов Живот  2,  П. Р. Славейков  30, 12, 3, 6, 24, 16, 10, 5, 4, 22, 8, 15, 2, 13, 26, 20,  Победа  2, 8, 4, 7, 12б, 5, 1, 12а, 10, 14, 16, 6, 3, 12,  Радецки  4, 7, 1, 10, 6, 16, 8, 14, 12, 2, 3,  Сакар  1, 5, 3,  Христо Ботев  10,  Янтра  6, 9, 3, 2, 7, 4, 1

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 17:17 ч./ -  Левски,  Общ. Левски:   Александър Стамболийски  1,  Индустриална  2, 1

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Червена:   Втора  28, 26, 21, 4,  Двадесет и първа  17, 7, 13, 9, 3, 11, 5,  Двадесета  1, 3, 4, 2,  Дванадесета  15, 10, 12, 18, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 9, 7,  Десета  2, 9, 11,  Единадесета  40, 19, 33, 30, 38, 26, 21, 25, 28, 32, 31, 36, 29, 34,  Осемнадесета  7, 1, 5, 3,  Осма  20а, 37, 35, 33, 39, 31, 22, 26, 29, 24,  Тринадесета  34, 28, 30, 32, 26, 22, 11, 36, 24, 9, 22а, 13,  Четиринадесета  10, 1, 15, 8, 11, 6, 12, 3, 5, 13, 11а, 2,  Шестнадесета  10, 10а

 

Община Плевен  

На 28.05.2020 г.  /14:16 - 14:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Бохот

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Ясен,  Общ. Плевен:   Георги Маринов  30, 25, 16, 27, 22, 26, 20, 23, 36, 32, 21, 28, 18, 34, 24,  Дамян Пачев  6,  Иван Вазов  5, 20, 14, 7, 26, 11, 9, 24, 12, 3, 10, 13, 30, 16, 17, 15, 22, 18, 8, 28,  Иван Стойчев  1, 4, 14, 22, 9, 13, 5б, 20, 10, 7, 12, 11, 7а, 15, 2, 5, 8, 3, 16, 6, 18,  Митко Палаузов  10, 4, 7, 8, 3, 5, 1, 6, 2,  Недю Личев  1, 3,  Трети март  8, 6, 2, 1, 5, 4, 3,   УПИ II-678 Кв.36,   УПИ IV-660,  Хаджи Димитър  8а, 4, 3, 14, 12, 1, 8, 2, 6, 7, 5, 10,  Ю.А.Гагарин  27, 26а, 39, 20, 23, 33, 37, 35, 26, 22, 29, 24, 28а, 18, 25, 31

На 26.05.2020 г.  /13:46 - 14:15 ч.; 17:15 - 18:00 ч./ -  Славяново,  Общ. Плевен:   404134,  VII 1814,  Адил Дервишев  1,  Ал. Димитров  5, 3, 24, 20, 18, 18а, 16, 10, 6, 4, 1, 12, 8,  Асен Златаров  1, 14, 26, 28, 21, 32, 15, 18, 6, 36, 4, 10, 16, 12, 11, 7, 22, 8, 19, 30, 21б, 22а, 17, 38, 34, 2, 13, 5, 20, 3, 9, 42, 40,  Батак  11,  Бузлуджа  3, 5, 2, 7, 6, 4, 1, 9, 10, 14, 18, 19, 11, 16, 13, 17, 15, 8,  Бяло Море  1, 16, 18, 14, 12, 7, 5,  Васил Петлешков  8, 6, 2, 5, 14, 9, 1, 11, 10, 4, 3, 12, 7,  Вола  8, 3, 5, 6, 2, 11, 9, 7, 13, 4, 17, 23, 25, 21, 14, 12, 10а, 19, 10, 31, 29,  Г. Димитров  42, 39, 32, 35, 31, 36, 33, 41, 49, 37, 47, 30, 28, 43, 45, 34,  Девети септември  3, 4,  Дунав  10, 1, 1а, 2, 8, 3, 4, 7,  Захари Стоянов  2, 10, 14, 6, 12, 4,  Иван Вазов  2, 1,  Индустриална  2,  Кракра  4, 7 А, 1, 7, 5, 2, 6, 3,  Маршал Толбухин  53, 58, 42, 46, 67, 54, 55, 38, 52, 56, 69, 81, 77, 85, 57, 64, 79, 44, 61, 65, 36, 62, 40, 68, 60а, 50, 60, 52а, 59, 63, 73, 48, 75,  Милин Камък  3, 17, 13, 12, 16, 2, 7, 8, 14, 11, 9, 5, 4, 18, 10, 15, 1, 6,  Мусала  1, 11, 5, 3, 8, 9, 2, 7, 6, 10,  Одерец  3, 4, 9, 11,  П. К. Яворов  2, 7, 3, 11, 5, 9, 1,  П. Р. Славейков  13, 8, 9, 13а, 24, 10, 14, 21, 11, 15, 3, 12, 18, 6, 2, 5, 23, 7, 4, 16, 26,  Палаза  5, 3а, 8, 2а, 4, 1, 2, 9, 6, 12,  Панагюрище  2, 9, 1, 7, 15, 4, 8, 5, 6, 3, 13,  Плевен  19, 1, 8, 4, 14, 3, 6, 9, 15, 17, 7, 10, 12, 2, 11, 21,  Първа  Гробищен парк,  Радецки  17, 11, 2, 14, 12, 9, 5, 15, 7, 8, 19, 13, 10, 3, 4, 21, 6,  Райко Даскалов  52, 29, 18, 15, 9, 22, 7, 46, 54, 17, 21, 23а, 24, 26, 33, 28, 36, 31, 40, 50, 44, 41, 20, 13, 23, 25, 27, 43, 19, 38, 42, 3, 30, 1, 37, 34, 32, 5, 35, 11,  Росица  5, 1, 2, 3, 4,  Сергей Румянцев  7, 10, 8, 4, 1, 12, 6, 3, 2,  Спас Дупаринов  1, 2,  Стефан Караджа  3, 2а,  Стопански двор,  Славяна АД, Тютюносушилня,  Струма  13, 1, 9, 11, 17, 19,  Суворов  6, 5, 1, 7, 9, 1а, 3,  Христо Смирненски  27, 29, 55, 49, 51, 47, 53, 25, 22, 8, 3, 11, 4, 1, 2, 7, 5, 54, 6,  Цанко Бакалов  6, 15, 1, 7, 3, 5, 11, 8, 2, 4, 13, 21, 14, 23, 17а, 18, 12, 20, 31, 25, 27, 22, 32, 41, 30, 39, 38, 34, 28, 43, 26, 53, 34а, 24, 59, 57, 35, 37, 55, 40,  Чепеларе  4, 5, 2, 3,  Шейново  10, 8, 15, 19, 20, 21, 3, 23, 11, 17, 1, 14, 5, 12, 13, 27, 18, 9, 6, 7, 16, 4, 25,  Юмрукчал  1, 11, 2, 13, 16, 10, 12, 8, 15, 9, 6, 7, 3, 1а, 5, 4, 14,  Ямбол  12, 10, 3, 7, 8, 4, 9, 1, 5, 6,  Янтра  4, 2, 5, 3, 1, в Стоп. двор,  

На 26.05.2020 г.  /13:46 - 18:00 ч./ -  Славяново,  Общ. Плевен:   Адил Дервишев  1,  Бяло Море  1, 16, 18, 14, 12, 7, 5,  Васил Петлешков  8, 6, 2, 5, 14, 9, 1, 11, 10, 4, 3, 12, 7,  Г. Димитров  39, 32, 35, 31, 36, 33, 41, 49, 37, 47, 30, 28, 43, 45, 34,  Милин Камък  3, 17, 13, 12, 16, 2, 7, 8, 14, 11, 9, 5, 4, 18, 10, 15, 1, 6,  Мусала  1, 11, 5, 3, 8, 9, 2, 7, 6, 10,  Първа  Гробищен Парк,  Радецки  17, 11, 2, 14, 12, 9, 5, 15, 7, 8, 19, 13, 10, 3, 4, 21, 6,  Сергей Румянцев  7, 10, 8, 4, 1, 12, 6, 3, 2,  Стопански двор,  Тютюносушилня,  Цанко Бакалов  6, 15, 1, 7, 3, 5, 11, 8, 2, 4, 13,  Чепеларе  4, 5, 2, 3,  Шейново  25,  Ямбол  12, 10, 3, 7, 8, 4, 9, 1, 5, 6,     

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./ -  Славяново,  Общ. Плевен:   Георги Хаджиев  2, 5, 4, 6, 1, 3, 8,  Димитър Благоев  2а, 29, 9, 14а, 27, 21, 16б, 25, 1а, 23а, 19, 10, 8, 1, 17, 23,  Козлодуй  8, 10, 1, 2, 4, 3,  Първа , Общ.дом, Соц. патронаж

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./ -  Бръшляница:   Акалан  2,  Александър Стамболийски  7, 5, 12, 17, 14, 18, 4, 16, 2, 3, 1, 10, 11, 21, 6а, 15, 8, 6, 13, 19,  Асен Златаров  1, 8, 2, 3, 6, 13, 12,  Асен Халачев  2, 6, 10, 4, 1,  Батак  6, 8, 3, 4, 14, 10, 5, 1,  Голо Бърдо  4, 2, 6, 3, 5, 7, 1,  Иван Рилски  2, 26, 32, 18, 34 А, 4, 5, 16, 3, 30, 28, 6, 8, 15, 20, 9, 7,  Инж Г И Вълков  8, 3, 6, 16, 4, 7, 26, 1, 20, 9, 10, 5, 12, 2,  Местн.Над пресяката  2,  Райко Даскалов  11, 24, 14, 3, 32, 20, 5, 10, 28, 7, 42, 40, 8, 1, 30, 26, 18, 2 А, 34, 38, 6, 4, 22, 16, 36, 2,  Стефан Караджа  7, 22, 4, 2, 3, 10, 12, 18, 6, 14, 24, 16, 8, 20,  Трапезица  10, 2, 8, 4,  Христо Ботев  27, 6, 4, 18, 5, 15, 20, 16, 13, 10, 30, 25, 26, 8, 19, 24, 12, 17, 3, 7, 2, 14, 11, 9, 22,  Цар Освободител  2, 1, 5, 3

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./ -  Плевен:   д-р Г. М.Димитров  /Н.Гиг/  66, 112а, 97, 87, 112, ТП 202, 74, 74б, 89, 68, 116, 105, 64, 79, 114, 70, 114а, 110,  Енерго, Гаражи Плевен  5,  Иван Тодоров  50,  Котел  2, 8, 4,   УПИ-ХIII Кв. 826 ПИ-56722.658.200

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Плевен:   Вит  1,  Втора Задгарова  19

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 16:00 ч./ -  Плевен:   Велико Търново  6,  д-р Г. М.Димитров /Н.Гиг/  59а, 56а, 71, 48а, 46, 58, 40а, 59, 63, 69, 62, 69а, 54, 57а, 42, 42а, 61, 56, 44, 52, 48, 50, 60, 40, 65, 75, 67, 73,  Захари Стоянов  44, 42, 51, 40, 49, 47,  Клисура  26, 25, 13, 24, 20, 21, 27, 11, 30, 28, 17, 22, 19, 23,  Кокиче  1,  Котел  9, 3, 7, 1, 5,  Кръстец  9, 11, 15, 4, 5, 7, 13, 1, 6, 12, 16, 14,  Лайка  3, 15, 9, 10, 16, 24, 6, 25а, 29а, 39, 2, 33, 27, 8, 1, 29, 2а, 33а, 39а, 22, 35б, 35, 12, 35а, 5, 13, 26, 37, 4, 11, 7, 25,  Мургаш  15,  Орлица  47, 56а, 50, 42, 38, 54, 49, 40, 41, 46, 48, 44, 52, 58,  Петър Берон  19,  Русе /д-р Бешев/  87, 87 Гж 1 до вх. К, 87 /Видима Идеал/,  Ст.Стамболов /Черв.Звез/  20,  Стефан Стамболов  15, 16, 14, 20, 13, 17, 18,  Сторгозия  55, 54а, 55, 55а

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Плевен:   Беласица  6, 14,  Д. Константинов /Ц.Спасо/  29, 29  ,  Катя Попова  22а, 21, 25,  Проф. Илия Бешков  23, 20, 22, 21а, 18, 19, 17, 19а, 21,  Радецки  10, 12, 15, 13, 17, 16, 41а,  Руй  6, 4, 4 Гараж № 4, 5а, 3, 8, 5,  Средна Гора  9, 22, 15а, 7, 1, 13, 11, 15б, 20, 30, 26, 17, 23, 6, 18, 12, 15, 24, 9а, 8,  Христо Ботев  92, 90, 96, 96а, 94

На 26.05.2020 г.  /14:16 - 16:16 ч./ -  Плевен:   Кайлъшка  3, 9, 5, 11, 2, 7,  Мара Денчева  13,  Сан Стефано  27, 43

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Ясен,  Общ. Плевен:   Адил Дервишев  10, 8, 14, 16, 1, 4, 17, 18, 11, 13, 2, 6, 3, 20, 12, 5, 7, 9,  Асен Златаров  28, 30, 13, 26, 19, 6, 15, 15а,  Волов  2а, 5, 2, 9, 4, 11, 13,  Георги Димитров  54,  Георги Маринов  30, 25, 16, 27, 22, 26, 20, 23, 36, 32, 21, 28, 18, 34, 24,  Дамян Пачев  6,  Иван Вазов  5, 20, 14, 7, 26, 11, 9, 24, 12, 3, 10, 13, 30, 16, 17, 15, 22, 18, 8, 28,  Иван Стойчев  1, 4, 14, 22, 9, 13, 5б, 20, 10, 7, 12, 11, 7а, 15, 2, 5, 8, 3, 16, 6, 18,  Митко Палаузов  10, 4, 7, 8, 3, 5, 1, 6, 2,  Недю Личев  1, 3,  Трети март  8, 6, 2, 1, 5, 4, 3,   УПИ II-678 Кв.36,   УПИ IV-660,  Хаджи Димитър  8а, 4, 3, 14, 12, 1, 8, 2, 6, 7, 5, 10,  Ю.А.Гагарин  27, 26а, 39, 20, 23, 33, 37, 35, 26, 22, 29, 24, 28а, 18, 25, 31

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 16:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 16:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 16:00 ч./ -  Плевен:   д-р Г. М.Димитров /Н.Гиг/  59а, 56а, 71, 48а, 46, 58, 40а, 59, 63, 69, 62, 69а, 54, 57а, 42, 42а, 61, 56, 44, 52, 48, 50, 60, 40, 65, 75, 67, 73,  Захари Стоянов  44, 42, 51, 40, 49, 47,  Кокиче  1,  Котел  9, 3, 7, 1, 5,  Кръстец  9, 11, 15, 4, 5, 7, 13, 1, 6, 12, 16, 14,  Лайка  3, 15, 9, 10, 16, 24, 6, 25а, 29а, 39, 2, 33, 27, 8, 1, 29, 2а, 33а, 39а, 22, 35б, 35, 12, 35а, 5, 13, 26, 37, 4, 11, 7, 25,  Орлица  47, 56а, 50, 42, 38, 54, 49, 40, 41, 46, 48, 44, 52, 58,  Петър Берон  19,  Ст.Стамболов /Черв.Звез/  20,  Стефан Стамболов  15, 16, 14, 20, 13, 17, 18,  Сторгозия  55, 54а, 55, 55а

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Плевен:   Генерал Владимир Вазов  91 II Кл. База, 91,  Местн. Витска Равнина  12,    Местност Цигански лозя

На 27.05.2020 г.  /14:16 - 14:50 ч.; 16:16 - 18:00 ч./ -  Буковлък:   11-ти декември  16, 6а, 8, 22, 2, 30, 7, 8а, 12, 18, 4, 24, 14, 20, 10, 28, 1а, 3б, 1, 46, 48, 7, 36, 42, 38, 34, 3, 9, 5, 13, 32, 40, 11,  244,  670 Кв. 51,  ІІ и ІІІ,  Аврора  2, 22, 34, 15, 38, 21а, 19, 24, 11, 27, 4, 16, 28, 10, 29, 13, 9, 5, 6, 32, 3, 44, 20, 1а, 14, 36, 8, 1, 30, 12, 26, 42, 7, 18, 17, 23, 40, 8, 12, 6, 11, 2, 13, 3, 9, 4, 7, 16, 1,  Балкан  6, 9, 4, 19, 11, 1, 17, 3, 2, 7, 5,  Беласица  3, 7, 10, 2, 15, 1, 8, 11, 13, 9, 16, 5,  Белград  8, 13, 11, 7, 15а, 12, 3, 5а, 9, 1, 2, 13а, 6, 10, 5, 9а, 20, 30, 18, 31, 21, 32, 21а, 27, 23, 25, 24, 36, 29, 19, 33, 22, 34, 28, 26,  Белмекен  6, 11, 4, 15, 2, 3, 7, 13, 9, 1, 5,  Бенковски  4, 2, 16, 14, 5, 1, 11, 10, 12, 9, 18, 7, 3, 8,  Богомил  29, 31, 32, 18, 7, 21, 17, 24, 23, 28, 4, 35, 10, 2, 30, 22, 11а, 15, 11, 26, 1, 13, 16, 12, 9, 27, 32а, 3, 5, 2а, 14, 20, 19, 25, 33,  Буря  2б, 2, 2г, 36, 25, 13, 30, 39, 23, 21, 1, 18, 19, 1а, 8, 31, 34, 7, 26, 14, 3а, 44, 2а, 22а, 27, 29, 16, 9, 5, 46, 22, 10, 12, 33, 2, 35, 24, 38, 11, 4, 32,  Вежен  4, 12, 2, 8, 10, 1, 6, 8а, 3, 5, 7,  Горталово  11,  Демокрация  24, 22, 26, 23, 15, 20, 8, 14, 10, 17, 7а, 7, 11, 21, 19, 9,  Димитровград  4, 14, 12, 8, 14а, 6, 16, 2,  Дряново  8, 1, 2, 8а, 5а, 6, 7, 3, 5,  Дунав  1, 2, 3,  Заводска  2, 8, 10,  Заря  6, 4, 8, 4а, 2, 8а,  Иглика  11, 17а, 3, 16, 6, 1а, 10, 4, 17, 5, 10, 8, 13, 14, 1, 7, 12, 15, 5а, 2,  Изток  7, 6, 5, 4, 1, 11, 3, 9, 2, 8,  Илинден  11, 2, 12, 3, 7, 15, 1, 5, 8, 6, 13, 4, 10, 9,  Край Село,  Крайцер Аврора  12, 15, 5,  Латинка  4, 6, 2, 5, 22, 18, 30, 3, 9а, 4а, 24, 16, 15, 9, 1, 20, 26, 10,  Люлин  6, 3, 6а, 7, 8, 4, 2, 5, 1,  Майор Горталов  7, 6, 9, 3, 2,  Местност Край село,  Никопол  65, 77, 5, 6, 9, 12, 57, 85, 8а, 71, 59, 87, 67, 8, 55, 81, 69, 10, 83, 63, 6а, 53, 3, 37, 4,  Оборище  4, 2,  Орлица  10, 8а, 20, 11, 17, 6, 8, 12 А, 19, 1, 12, 20а, 14, 18, 14а, 3, 4, 7, 5, 12а, 16, 15, 9,  Патриарх Евтимий  8, 7, 6, 4, 9, 10,  Пирин  4, 3, 2, 1, 5,  Плевен  18, 22, 2, 16, 4, 20, 14, 12, 10, 6, 8,  Правда  9, 17, 13, 15, 11, 1, 21, 3, 19, 5, 7,  Преслав  2, 9, 10, 11, 5, 14, 1, 4, 6а, 6, 16, 3, 12, 7, 8,  Прилеп  3, 4, 1, 4а,  Район Апк  14,  Раковски  1, 2,  Рила  9, 4, 2, 7, 14, 16, 3, 5, 6, 12, 10, 8, 18, 1, 20,  Родопи  1, 6, 3, 7, 4, 5, 9, 2,  Русе  5, 1, 11, 3, 2, 4, 9, 7,  Сан Стефано  7, 28, 9, 30а, 21а, 32, 23, 30а, 13, 22, 24, 19, 5, 34а, 30, 48, 62, 33, 60, 27, 58, 54, 44, 56, 48а А, 51, 50, 38, 25, 29а, 35, 33а, 41, 36, 47, 46, 37, 34, 43, 29, 32, 49, 42, 16а, 1, 14, 2, 16, 3, 22, 6, 8, 10, 4,  Силистра  3, 13, 7, 9, 5, 1, 15, 2, 11,  Срещу КАТ,  Стара Планина  4, 2,  Стопански двор,  Страцин  30, 16, 2, 3, 17а, 7а, 20, 6, 22, 28, 9, 18, 11, 12, 10, 24, 1, 4, 8, 13, 22а, 14, 5, 19, 15а, 7,  Тимок  9, 8, 11, 6, 4, 11а, 12,  Тодор Каблешков  3, 11, 14, 12, 7, 2, 10, 8, 1, 6, 4,  Трети март  9, 20, 3, 17, 23, 15, 13, 6, 21,  Тутракан  2, 7, 3, 10, 1, 6, 4, 5, 8,   УПИ 1,  Хайнбоаз  56, 38, 34, 40, 29, 32, 42, 15, 26, 28, 46, 36, 50, 26а, 48, 44, 30, 4, 3, 20, 6, 2, 8, 2, 26, 1, 9, 10, 22, 1, 24, 7, 12, 5, 16, 18, 14,  Цар Иван Шишман  8, 3б, 10, 3, 3 А, 1, 6, 4, 2,  Цар Самуил  16, 18, 28, 22а, 30а, 42, 44, 34, 20, 36, 26, 38, 24, 32, 12, 30, 40, 14, 22, 9, 4, 13, 8, 7, 1, 6а, 10, 11а, 3а, 6, 11, 5,  Център  3, 5, 7,  Шипка  1,     ,  УПИ-XI и XII Кв. 50а, 7

На 27.05.2020 г.  /14:16 - 14:50 ч.; 16:16 - 18:00 ч./ -  Опанец,  Общ. Плевен:   000259,  Александър Стамболийски  10,  Асен Халачев  8, 9, 25, 21, 13, 11, 10, 12, 7, 17, 23,  Кирил и Методий  52, 43, 54, 47, 49, 48, 29, 42, 46, 56, 41, 58, 44, 39, 37, 33, 35, 31, 50, 27,  Лозенка  7, 9, 6, 5, 16, 10, 11, 2, 4, 12, 8, 14, 18,  Трети март  73, 63, 62, 69, 61, 72, 67, 66, 77, 82, 70, 76, 64, 68, 78, 71, 65, 80, 75, 74, 84

На 27.05.2020 г.  /14:16 - 18:00 ч./ -  Буковлък:   11-ти декември  16, 6а, 8, 22, 2, 30, 7, 8а, 12, 18, 4, 24, 14, 20, 10, 28, 1а, 3б, 1,  Беласица  3, 7, 10, 2, 15, 1, 8, 11, 13, 9, 16, 5,  Белград  8, 13, 11, 7, 15а, 12, 3, 5а, 9, 1, 2, 13а, 6, 10, 5, 9а, 20, 30, 18, 31, 21, 32, 21а, 27, 23, 25, 24, 36, 29, 19, 33, 22, 34, 28, 26,  Дряново  8, 1, 2, 8а, 5а, 6, 7, 3, 5,  Дунав  2, 3,  Заводска  2, 8, 10,  Заря  6, 4, 8, 4а, 2, 8а,  Патриарх Евтимий  8, 7, 6, 4, 9, 10,  Прилеп  3, 4, 1, 4а,  Русе  5, 1, 11, 3, 2, 4, 9, 7,  Тимок  9, 8, 11, 6, 4, 11а, 12,  Тутракан  2, 7, 3, 10, 1, 6, 4, 5, 8,  Цар Иван Шишман  8, 3б, 10, 3, 3 А, 1, 6, 4, 2,  Цар Самуил  9, 4, 13, 8, 7, 1, 6а, 10, 11а, 3а, 6, 11, 5,  Център  3, 5, 7,  Шипка  1,    7

На 28.05.2020 г.  /13:30 - 16:00 ч./ -  Плевен:   Генерал Гурко  18а, 18,  Генерал Скобелев  20 2, 20 Гж, 20, 3,  Марин Дринов  6, 10, 6а, 8, 12,  Пирот  17,  Стефан Караджа  22, 27, 23а, 23,  Тулча /Д.Аврамов/  9а, 9, 9 А, 11, 5, 7, 2

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:16 ч./ -  Плевен:   Веслец  22, 24, 15, 20,  Генерал Ганецки  33,  Десети Декември  56, 62, 58, 46, 66, 60, 50, 64, 54, 68, 52, 48,  Ем.Васкидович/Аврора/  1,  Жеравна/А.Стоянов/  2,  Сергей Румянцев  62, 96, 80, 61, 50, 82, 74, 55, 84, 44, 84а, 56, 66, 57, 65, 78, 47а, 63, 59, 92, 72, 60, 86, 94, 48, 64, 86а, 76, 88, 58, 90, 46

На 28.05.2020 г.  /14:16 - 14:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Ласкар:   Алеко Константинов  4, 9, 6, 5, 7, 1, 3, 2,  Ангел Кънчев  5, 7, 9, 13, 11,  Васил Коларов  11, 6, 9, 8, 4,  Васил Левски  4, 7, Уо Тп2, 5, 9, 3, 2, 1, 8,  Георги Бенковски  3, 11, 5, 2б, 1, 8, 4, 10, 2, 7,  Гоце Делчев  7, 9, 5,  Иван Вазов  7, 3, 8, 5, 3а, 1а,  Кратово  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Н.Й.Вапцаров  6, 8, 12, 10,  Под Село,  Рила  3, 5,  Стоп Двор,  Стоян Едрев  16, 29, 20, 22, 18, 7, 24, 20а, 1, 4, 23, 19, 25, 9а, 27, 8, 35, 13, 2, 21, 3, 15, 33, 9, 11,  Христо Ботев  39, Уо Тп1, 61, 55, 69, 9, 59, 17, 63, 43, 22, 45, 4, 8, 31, 32, 67, 13, 2, 57, 51, 1, 21, 37, 30, 14, 10, 29, 2а, 40, 15, 16, 20, 11, 41, 36, 23, 33, 26, 25, 5, 28, 19, 12, 53, 3, 38, 6, 49,  Христо Смирненски  6, 8, 2, 4, 10, 4а, 1,  Чернялка  3, 7, 1, 3а, 5, 9, 17, 11,  Шипка  5, 1, 3, 2

На 28.05.2020 г.  /14:16 - 14:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Николаево,  Общ. Плевен:   Алабин  1, 11, 5, 10, 14, 22, 2, 12, 19, 21, 23, 7, 18, 4, 15, 9, 17, 27, 16, 8, 20, 31, 3, 25, 29, 13,  Варна  2, 5, 4, 6, 1, 10,  Васил Левски  5, 17, 8, 6, 15, 12, 7, 24, 26, 23, 25, 14, 19, 21, 4, 16, 18, 22, 9, 37, 38, 34, 32, 31, 27, 46, 36, 58, 52, 45, 30, 39, 28, 29, 43, 56, 50, 42, 44, 41, 60, 40, 54, 10, 62, 57, 78, 5, 65, 51, 53, 49, 63, 64, 68, 74, 59, 61, 55, 66,  Вит  1, 7, 8, 9, 3, 5, 2,  Волга  10, 7, 2, 5, 3, 6, 4,  Гоце Делчев  5, 4, 8, 10, 3, 2, 1,  Дон  2, 1,  Дунав  3, 8, 2, 6, 7, 5, 4, 9, 1,  Елин Пелин  6, 10, 4, 2, 8,  Иван Вазов  5, 39, 25, 37, 31, 35, 10, 9, 29, 14, 7, 12, 17, 21, 15, 19,  Исперих  16, 7, 1, 4, 2, 12, 3, 5, 8, 11, 9, 10,  Кирил И Методий  14, 26, 6, 18, 19, 17, 21, 12, 7, 30, 20, 24, 9, 1, 2, 13, 4, 3, 22, 32, 10, 5, 11, 16, 8,  Краварник,  Латинка  2,  Любен Каравелов  2, 3, 7, 1,  Марица  2, 6, 8, 4, 1,  Месност Коджакър,  Места  2, 4,  Местност Трите дърве ,  Никола Вапцаров  2, 6, 8, 3, 1,  Огоста  1, 3,  Одеса  2,  Осъм  3, 1,  Отец Паисий  13, 11, 9, 18, 14, 7, 8, 6, 1, 4, 5, 3, 10, 2,  П.Хитов  4, 2,  Панайот Волов  4, 1, 2,  Пирин  7, 5, 1, 13, 9, 17, 19, 11, 3,  Полтава  11, 9, 7, 4, 2, 3, 10, 8, 1, 6,  Раковски  3,  Рила  13,  Родопи  6, 2, 4,  Росица  3а, 10, 17, 21, 12, 7, 9, 4, 24, 28, 6, 34, 22, 30, 20, 14, 15, 11, 23, 3, 16, 13, 18, 25, 2, 26, 19, 8,  Сергей Румянцев  11, 10, 21, 23, 6, 8, 14, 13, 15, 12, 4, 20,  Сливница  3, 1, 7, 5,  София  12, 6, 2, 17, 10, 13, 16, 20, 4, 3, 19, 14, 9, 1, 18, 5, 7, 24, 8, 11,  Странджа  10, 11, 16, 15, 1, 7, 2, 5, 3, 6,  Струма  12, 15, 17, 2, 4, 6, 9, 16, 10, 14, 7,  Тимок  1,  Тунджа  6, 2, 1,  Хаджи Димитър  3, 27, 23, 39, 25, 46, 9, 32, 28, 13, 21, 4, 14, 29, 36, 18, 17, 11, 43, 22, 8, 62, 5, М-Ст Върха, 10, 31, 20, 41, 34, 26, 15, 2, 19, 55, 30, 12, 7, 57, 16, 47, 1, 53, 37, 44,  Хан Омуртаг  8, 2, 1, 4,  Хан.Аспарух  2, 5, 20, 24, 22, 6, 28, 7, 13, 3, 26, 9, 19, 17, 8, 1, 12, 10, 15, 16, 11, 18, 14, 40, 34, 27, 44, 38, 30, 36, 42, 32, 25, 21,  Христо Ботев  3, 4, 15, 13, 20, 9, 17, 18, 34, 32, 12, 24, 22, 29, 19, 16, 23, 6, 11,  Христо Смирненски  3, 1, 2, 4,  Чернялка  9, 12, 14, 7, 11, 13, 32, 24, 26,  Шипка  23, 33, 2, 19, 9, 21, 5, 17, 10, 11, 32, 12, 6, 25, 15, 3,  Ю.А.Гагарин  6, 9, 5, 16, 14, 17, 28, 12, 1, 2, 26, 15, 10, 20, 19, 8, 4, 3, 18, 30, 21, 24, 22, 23, 41, 31, 43, 38, 47, 39, 48, 34, 36, 35, 25, 27, 44, 37, 29, 45, 46, 40,  Янтра  2, 4, 6

На 28.05.2020 г.  /14:16 - 16:00 ч./ -  Николаево,  Общ. Плевен:   Алабин  11, 5, 10, 14, 22, 2, 12, 19, 21, 23, 7, 18, 4, 15, 9, 17, 27, 16, 8, 20, 31, 3, 25, 29, 13,  Васил Левски  10, 37, 38, 34, 32, 31, 27, 46, 36, 58, 52, 45, 30, 39, 28, 29, 43, 56, 50, 42, 44, 41, 60, 40, 54,  Вит  1, 7, 8, 9, 3, 5, 2,  Волга  2, 5, 3, 6, 4,  Гоце Делчев  4, 8, 10, 3, 2, 1,  Дон  2, 1,  Дунав  3, 8, 2, 6, 7, 5, 4, 9, 1,  Елин Пелин  6, 10, 4, 2, 8,  Исперих  16, 7, 1, 4, 2, 12, 3, 5, 8, 11, 9, 10,  Кирил и Методий  14, 26, 6, 18, 19, 17, 21, 12, 7, 30, 20, 24, 9, 1, 2, 13, 4, 3, 22, 32, 10, 5, 11, 16, 8,  Марица  2, 6, 8, 4, 1,  Огоста  1, 3,  Одеса  2,  Отец Паисий  2, 8, 6, 1, 4, 5, 3, 10,  П.Хитов  4, 2,  Панайот Волов  4, 1, 2,  Полтава  7, 4, 2, 3, 10, 8, 1, 6,  Раковски  3,  Рила  13,  Родопи  6, 2, 4,  Росица  3а, 10, 17, 21, 12, 7, 9, 4, 24, 28, 6, 34, 22, 30, 20, 14, 15, 11, 23, 3, 16, 13, 18, 25, 2, 26, 19, 8,  Сергей Румянцев  11, 10, 21, 23, 6, 8, 14, 13, 15, 12, 4, 20,  Сливница  3, 1, 7, 5,  София  12, 6, 2, 17, 10, 13, 16, 20, 4, 3, 19, 14, 9, 1, 18, 5, 7, 24, 8, 11,  Странджа  10, 11, 16, 15, 1, 7, 2, 5, 3, 6,  Струма  12, 15, 17, 2, 4, 6, 9, 16, 10, 14, 7,  Тунджа  6, 2, 1,  Хан Омуртаг  8, 2, 1, 4,  Хан.Аспарух  2, 5, 20, 24, 22, 6, 28, 7, 13, 3, 26, 9, 19, 17, 8, 1, 12, 10, 15, 16, 11, 18, 14, 40, 34, 27, 44, 38, 30, 36, 42, 32, 25, 21,  Христо Ботев  15, 13, 20, 9, 17, 18, 34, 32, 12, 24, 22, 29, 19, 16, 23, 6, 11,  Чернялка  32, 24, 26,  Ю.А.Гагарин  41, 31, 43, 38, 47, 39, 48, 34, 36, 35, 25, 27, 44, 37, 29, 45, 46, 40

На 28.05.2020 г.  /14:31 - 18:00 ч./ -  Плевен:   Дружба,  Сервиз на Пежо,  Местн.Чаира,  Учебна база-Лвт, 10, 1, Каменоделска работилница, Автосервиз, Произв.база-МТП, База, Складова База,  Чаталджа /Н.Доровски/  1

На 29.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Върбица,  Общ. Плевен:   Арда  2, 4, 1, 1а,  Бачо Киро  4, 2, 6, 1, 3,  Витоша  1б, 1, 2,  Генерал Гурко  11, 5,  Гео Милев  1, 3, 2,  Георги Димитров  6, 3, 8,  Иван Вазов  17, 4а, 13, 9, 8, 2, 6, 11, 19, 1а, 15, 7, 1, 5, 3, 4,  Иван Тотев  2, 1, 7, 10, 11, 9, 3,  Коста Златарев  14, 12, 3, 6, 8, 2, 16, 13, 18, 1, 19, 7, 25, 4, 5, 10, 9, 23, 21, 23а, 11, 1а, 20,  Люлин  9, 5, 7, 1,  Н.Й.Вапцаров  2а, 2, 1а,  Осогово  3, 2, 1,  Пирин  12, 2, 3, 9, 6, 5, 13, 11, 10, 4, 14, 1, 8, 7,  Райко Даскалов  5, 10, 23, 18, 6, 21, 3, 16, 4, 19, 14, 15, 11, 12, 20, 7, 9, 13, 1, 2,  Тодор Луканов  5, 3, 1,  Шипка  1, 2

На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Буковлък

На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Опанец,  Общ. Плевен:   Александър Стамболийски  10,  Асен Халачев  8, 9, 25, 21, 13, 11, 10, 12, 7, 17, 23,  Кирил и Методий  52, 43, 54, 47, 49, 48, 29, 42, 46, 56, 41, 58, 44, 39, 37, 33, 35, 31, 50, 27,  Лозенка  7, 9, 6, 5, 16, 10, 11, 2, 4, 12, 8, 14, 18,  Трети март  73, 63, 62, 69, 61, 72, 67, 66, 77, 82, 70, 76, 64, 68, 78, 71, 65, 80, 75, 74, 84

На 30.05.2020 г.  /08:16 - 16:00 ч./ -  Плевен:   Българска Авиациа  /Индустр.  20,  Георги Кочев  105, 100

 

Община Пордим  

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 17:30 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:30 - 17:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:00 - 17:30 ч./ -  Одърне:   Александър Стамболийски  15, 19, 13, 11,  Безименна  4,  Витоша  24, 32, 20, 26,  Димитър Благоев  54, 40, 17, 44, 9, 5, 48, 38, 21, 15, 50, 25, 46, 23, 13, 19, 42, 11, 7, 52,  Пенчо Славейков  8, 10, 1, 3, 6,  Пирин  1, 4, 10, 6,  Стара Планина  11, 1, 6, 5, 3а, 3, 4, 8, 14, 2, 12, 10, 7,  Хаджи Димитър  5, 3, 14, 24, 18, 1, 16, 20, 7, 22, 11, 3а, 13, 15, 21, 17, 19, 23, 9

На 29.05.2020 г.  /14:01 - 17:00 ч./ -  Вълчитрън:   Алеко Константинов  20,  Александър Стамболийски  26, 30, 28, 24,  Бачо Киро  1, 4,  Братя Миладинови  10, 26, 5, 12, 1, 18, 21, 13, 14, 6, 9, 19, 4, 24, 7, 16, 20, 15, 3, 17, 11,  Бузлуджа  2,  Васил Априлов  48, 45, 31, 72, 78, 60, 74, 56, 68, 43, 64, 70, 62, 54, 58, 66, 50, 76,  Райна Княгиня  11, 18, 20а, 13а, 15, 16, 24, 9,  Родопи  2, 13, 4, 3, 18, 8, 10, 14, 5, 6, 16, 17, 7, 12, 9а,  Стара Планина  6б, 2, 8, 10, 9, 4, 1, 5, 14, 18, 12, 3, 7,  Тунджа  1, 8, 5, 3, 15, 4, 20, 6, 7, 11

 

Община Червен бряг  

На 26.05.2020 г.  /14:31 - 18:00 ч./ -  Рупци,  Общ. Червен бряг:   206034,  Ал. Момчилов  7, 4, 1, 9, 10, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 5, 13, 27, 34, 23, 20, 21, 22, 14, 30, 15, 36, 32, 29, 16, 29а, 26, 24, 19, 38, 18, 28,  Ал. Стамболийски  6, 5, 4, 3, 2, 1,  Асен Златаров  10, 5, 6, 2, 1, 1а, 6, 4, 3,  В. Левски  5, 4, 3, 1, 6,  Витоша  9, 1, 7, 2, 3, 6, 4,  Вл. Заимов  12, 10, 6, 8, 4, 1,  Г. Бенковски  6, 2, 8, 12, 7, 5, 10,  Г Димитров  49, 51, 33, 41а, 36, 28, 34, 53, 44, 52, 41, 58, 27, 43, 38, 32, 50, 56, 45, 35, 48, 47, 25, 31, 46, 29, 54, 66, 64, 70, 55, 57, 61, 62, 63, 68, 53, 60, 59, 99, 82, 103, 104, 79, 72, 97, 86, 67, 76, 89, 69, 102, 93, 91, 92, 65, 77, 80, 107, 75, 101, 90, 74, 78, 84, 88, 73, 85, 94, 95,  Г. Милев  25, 1, 21, 7, 12, 17, 6, 10, 23, 14, 4, 8, 29, 26, 19, 16, 24, 2, 11, 13, 18, 20а, 27, 9, 15,  Г. Стойчев  3, 2, 7, 1, 5, 4, 6, 11, 8, 13, 9, 55, 41а, 31, 15, 49, 51, 28, 53, 24, 18а, 41, 33, 18, 20, 29, 19, 25, 17, 27, 26, 12, 21, 23, 14, 47, 22, 30,  Д. Благоев  2, 3, 1, 5, 8, 12, 6, 4,  Девети май  3, 8, 29, 40, 27, 36, 34, 30, 28, 38, 31,  Девети септември  2, 13, 6, 1, 5, 10, 7, 8, 12, 16, 4, 6, 10, 1, 8, 2, 7, 9,  Дружба  6, 9, 5, 8,  Дядо Иван Комитата  14, 18, 16, 17, 10, 20, 13, 22, 5, 24, 11, 15, 9, 7, 4, 6, 3, 1,  Зл. Панега  1, 5, 3, 9, 2, 7,  Ив. Вазов  2, 4, 1, 3,  К. и Методий  1, 3, 6, 5, 4, 10, 8, 2,  М. Палаузов  1, 4, 5, 7, 9, 2, 6, 8, 3, 13, 15,  Малчика  4, 1, 3, 2, 7,  Млада Гвардия  7, 2, 12, 5, 1, 10, 14, 6, 3, 8, 4,  Ст. Планина  2, 10, 6, 11, 21, 8, 15, 19, 9, 7, 1, 4, 5,  Странджа  5, 3, 13,  Хаджи Димитър  6, 7, 5, 1, 8, 9, 3,  Христо Ботев  6, 5, 9, 15, 2, 4, 3, 7, 1, 13, 11,  Христо Смирненски  4, 3, 6, 1, 2,  Ю.А.Гагарин  10, 14, 20, 4, 12, 6, 1,      

 

Област Перник

Община Брезник  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Велковци,  Общ. Брезник

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 15:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /16:30 - 18:00 ч./ -  Глоговица

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 15:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /16:30 - 18:00 ч./ -  Конска:   IV-310, 311,    Месност Райкова страна

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 15:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /16:30 - 18:00 ч./ -  Лялинци:   I-259 Кв.13,   УПИ Vii-115 Кв.26,    Вила, Къща,  УПИ X-244,  Кв.15,  УПИ Іі-94,  Кв. 25

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 15:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /16:30 - 18:00 ч./ -  Трън:   8-ми март  6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 22, 12, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9,  9-ти септември  47, 43а, 20, 49, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 43,  Александър Стамболийски  13, 1, 2, 1, 21, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25, 17, 6, 2, 11, 8, 23, 25,  Атанас Ботев  2, 4, 4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21,  Бор  2, 4, 1, 3, 11, 24, 3, 23, 18, 16, 9, 4, 36, 4а, 21, 25, 13, 2, 14, 9, 22, 6, 15, 34, 38, 27, 29, 40, 26, 10, 5, 7, 17, 31, 1, 12, 20,  Васил Левски  5, 7, 10, 2а, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 11, 16, 1а, 14, 4,  Вельо Стоянов  11, 11, 34, 24, 1, 32, 26, 18, 20, 21, 36, 28, 16, 2,  Владо Васев  21, 23, 2, 53, 4, 51, 13, 33, 7, 11, 27, 43, 16, 14, Павилион, 17, 49, 41, 59, 6, 5, 38, 31, 45, 35, 39, 25, 47, 8, 35а, 19, 9, 31,  Владо Тричков  1, 6, 5, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1,  Връх  3, 1, 5,  Възраждане  6, 3, 8, 4, 2,  Георги Димитров  8, 15, 19, 10, 14а, 1, 24, 21, 22, 14, 17, 8, 16, 18, 26, 26, 4, 6, 2, 6, 6, 4,  Гочо Гопин  27, 4, 11, 13, 9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17, 21,  Денчо Знеполски  1,  Десета  9, 5, 3, 7,  Ева Волицер  4, 6, 2, 1, 3,  Еднофамилни жилища  10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8,  Здравец  2, 4,  Имот 000697 Стопански двор,  Мах. Ахчийски Кошари,  Мах. Кошарите  7, 9, 2, 13, 6, 8,  Мах. Шиловец,  Мир  2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11,  Младост  9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3,  Мосаловска  2, 2, 31, 52, 56, 54, 50, 1, 5, 1, 2, 36, 50, 16, 38, 27, 30, 37, 43, 22, 41, 35а, 31, 46, 31, 6, 35, 39, 16, 24, 48, 23, 14, 40, 21, 28, 20, 47, 49, 29, 44, 32, 45, 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а,  Народна воля  17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, 15, 14, 13,  Петко Д. Петков  2, Павилион, 3, 3, 3, 1 Търговска, 16, 12, 3, 20, 10, 18, 8,  Петър Асенов  2а, 4, 13, 8, 15, 7, 10, 12, 5, 30, 9, 11,  Стадион  Кв.4,  Стефан Караджа  2, 5а, 1, 11, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8,  Тако Пеев  3, 20, 1, 6, 14, 11, 29, 9, 19, 5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 25, 23,  Тенеси  3, 8, 2, 5,  Хаджи Димитър  1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 2, 8а, 16, 18, 10,  Хараламби Стоянов  3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  3, 8, 10, 4,  Чарчалат  6, 5, 3, 1, 4а, 4, 2, 5, 5,  Юрий Гагарин  11, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1, 10, 2а, 8, 15, 9,  Яким Тошков  3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7,    Механа, Сп. Ехо-Т;

 

Община Перник  

На 27.05.2020 г.  /13:31 - 14:00 ч.; 13:31 - 18:00 ч.; 17:31 - 18:00 ч./ -  Боснек:   070008,  3-ти март  6, 01, 4, 5, 8,  558,  IV-189, Кв. 15,  V-90,  Ален Мак  8, 5, 9, 4, 7, 10, 1, 3,  Божур  9, 1, 5, 7, 6, 3, 4,  Бор  7, 2, 5, 1, 3,  Борич  10, 6, 5,  В. Левски  12, 14, 27, 6, 23, 8, 17, 10, 5, 19, 1, 15,  Витоша  2, 3, 1, 4,  Грамаге  3 А, 5, 2, 6, 5а, 1, 8, 10, 3, 4, 9, 3, 2,  Добри дол  2, 9, 06, 07, 5, 3,  Духлата  20, 15, 13, 14, 12, 23, 9, 29, 36, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 33, 8, 19, 21, 7, 32, 5, 38, 28, 26, 1, 2, 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 40, 44, 45, 96, 49, 63, 52, 57а, 42, 57, 100, 98, 106, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44а, 104, 74, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46,  Евлоги Агайн  1, 02, 3, 4,  Еделвайс  4, 8, 2 Бунгало, 13, 3, 1, 2, 11, 6,  Жива Вода  11а, 23, 31, 17, 14, 1, 7, 28, 25, 24, 9, 3, 27, 5, 26, 2, 30, 29, 34, 22, 20, 16, 36, 11,  Иван Вазов  07, 03, 6, 01, 05, 4, 7,  Игличе  1, 1а, 9а, 10, 3, 5, 12,  Извора  6, 19, 15, 3, 1, 13, 17, 16, 9, 21,  Йордан Йовков  08, 4, 8, 2, 1, 3, 5,  Клен  8, 6, 4, 3, 2, 01,  Кокиче  5, 8, 2, 3, 12, 20, 22, 10, 14, 4, 18, 16, 5, 6, 1,  Косматица,  Ладивец  4, 10, 14, 2, 9, 7, 01, 8, 12,  Ливаге  6, 1, 10, 2, 8, 7, 4,  Ловен Дом  02, 04,  Махала Влахова  Вилна Сграда, 11, 10, 9, 2, Бунгало, 8, 16, 12, 14, 7,  Махала Джамбазка  6,  Минзухар  1, 2, 3,  Могиля  5, 11, 12, 7, 1,  Момина Сълза  10, 5, 1, 12, 4, 9, 7, 3, 2, 8, 14,  Н.Й.Вапцаров  5, 7, 11, 21, 4, 23, 17, 15, 13, 14, 8, 12, 19,  Незабравка  13, 21, 17, 15, 19, 11, 5, 4, 7, 9, 6, 2,  Петрус  4, 7, 9, 3,  Ракита  4, 4 А, 6, 2,  Ранковица  2, 6, 4, 1,  С.Боснек,  Славей  12, 6, 14,  Стефан Караджа  9, 8а, 1, 3, 2, 8б, 4, 8, 6, 5,  Струма  7, 15, 9, 13, 62, 11, 21, 23, 19, 7, 49, 51, 33, 81, 55, 79, 71, 85, 27, 2, 39, 47, 4, 67, 29, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 65а, 61,   УПИ XI,  Кв.1а/901,   УПИ XIII-342, Кв.32,   УПИ І-536,  Кв.43,  Х.Димитър  11, 11а, 9, 3, 7, 25,  Христо Ботев  21а, 20, 7, 6, 14, 8, 13, 21, 12, 17, 2, 18, 41, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 36, 38, 50, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30,  Чакова  13, 5, 8, 1, 7, 2, 15, 10, 6, 14,  Явор  7, 4, 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9,  Яворов  3,  Ясен  2, 1, 10, 14, 2, 12, 11, 3

На 25.05.2020 г.  /15:01 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /15:01 - 16:00 ч./ -  Брезник:   Цвета Лумбарова

На 25.05.2020 г.  /15:01 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /15:01 - 16:00 ч./ -  Даскалово:   Втора

На 25.05.2020 г.  /15:01 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /15:01 - 16:00 ч./ -  Драгичево:   Байкал  2,  Възраждане  23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15, 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а,  Георги Бенковски  7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1,  Кракра  28, 43, 45, 26, 30, 47, 46, 44, 42, 49, 30, 51, 30, 40, 53, 36, 45, 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56,  Магистрала  гл.път Е-79, 1, гл.път Е-79, 1, Автокъща,  Мария Луиза  2,  Пирин  53, 51, 53а,  Първа  6, 18,  Райна Княгиня  14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, .9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20,  Рила  1, 7, 3,  Рударска  39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист.Е-79 Автоборса Вики, Павилион,  Стара Планина  5, 1, 3, 2, 5,  Стефан Караджа  2, 1а, 1, 3,  Струма  7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6,  Тинтява  6, 3, 9, 2, 1, 5,  Христо Ботев  12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11,  Цар Симеон  3, 16, 29, 20, 24, 27, 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18,  Явор  11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4,  Янтра  4,  , ТИР-Паркинг, Е-79, 1

На 25.05.2020 г.  /15:01 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /15:01 - 16:00 ч./ -  Мърчаево:   Мърчаево ПИ 52,  Рударски Път  4,  Цар Симеон I /Кост.Темелков/  156

На 25.05.2020 г.  /15:01 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /15:01 - 16:00 ч./ -  Перник:   Владайско Въстание  83, 89, 87, 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, .75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53,  Владимир Комаров  4, 3, 7, 5,  Волга  28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54,  Възход  23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13,  Ганьовец  5,  Грамаге  45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34,  Димитър Благоев  125, 181, 177, 179,  Добри Миланов  40,  Дунав  3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10,  Дъбрава  52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51,  Евгении Ачанов  11, 13,  Йордан Лютибродски  61, 60, 63,  Кв. Старата Църква,  Климент Охридски  20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18,  Костенец  12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10,  Кралевски Път,  Лиляна Димитрова  51а, 55,  Мах. Горна Църква  15, 11,  Мах. Тутулова  25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23,  Момин Проход  3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17,  Никола Вапцаров  5,  Никола Парапунов  2, 1, 4, 3,  Рилски Езера  13, 23, 23,  Стара Църква,  Танчовица  5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3,  Трайко Живков  58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11,  Хемус  1,  Църква   , 28, 42, Кв. Църква,  а,  Чуйпетлово  9, 5, 7, 8

На 25.05.2020 г.  /15:01 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /15:01 - 16:00 ч./ -  Рударци:   1452,  3-ти март  18, 11, 4, 5, 12, 1, 16, 26, 10, 15, 3, 14, 2,  VI-001267 Кв.82,  XCVI-2228, Кв.21,  XVIII-1965, 1967 Кв.127,  Арда  1,  Балчик  4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло с/у №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21,  Бели Брег  4,  Бистрица  1,  Божур  19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, 2, 7, 5, 3,  Бор  4 Къща, 1, 2,  Борова Гора  2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3,  Боровец  4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а,  Бреза  4,  Бузлуджа  13, 3, 7, 12, 9, 16, 5, 1,  Бургас  11, 15, 22, 9, 19, 5, 13,  Вардар  18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25,  Варна  16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19,  Васил Априлов  6, 1,  Ваташка  1, 1а, 19, 11, 7, 5, 13, 3, 9, 15,  Вела Пеева  9, 1, 5,  Веслец  3, 7, 12, 6, 2, 13, 5, 4, 16а, 10, 16, 8,  Витоша  21, 17, 19, 10, 13, 11, 9, 7, 18, 5, 3, 1,  Ген.Столетов  6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а,  Гео Милев  3, 29, 16, 4, 12, 19, 20, 22, 27, 21, 13, 7, 18, 2, 10, 15, 14, 24, 9,  Гоце Делчев  3,  Гурко  11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8,  Дабо  4, 1,  Добрич  2, 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23,  Драва  1 А,  Дренов Дол  13, 11, 3 Къща,  Дулова,  Дунав,  Ерма  24, 2, 5, 14, 9, 12, 4, 6, 10, 26, 16, 7, 8, 30, 11, 18, 20, 1, 8а, 32, 28,  Ехо,  Загарица  7, 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26,  Захари Зограф  23, 6,  Здравец  8, 4, 6, 2, 3,  Земен  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Иван Вазов  19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9,  Изгрев  38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7,  Искър  4, 12, 10, 6, 8, 2, 15,  Йовчова  37, 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1,  Кало  104, 109, 94, 113, 106, 93, 11, 107, 1, 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8,  Камчия  4, 6,  Капенешка  16, 23, 21, 6, 11, 3, 7, 4, 5, 18, 15, 4 Б, 10, 9, 2, 8,  Кирил И Методий  4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5,  Кирил Пчелински  22,  Кракра  35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16,  Кривуля  12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10,  Лаката  16, 14, 40, 24, 26, 12а, 2, 6, 12, .1, 36, 28, 20, 30, 4, 18, 34, 9, 22, 8,  Лиляна Димитрова  3,  Лом  6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50,  Лопянска Гора  2, 3,  Людмила Димитрова,  Люлин  3, 4, 2, 12, 6, 1, 5,  Марица  1, 8, 3, 6,  Мария Луиза  4, 15, 13, 11, 6, 7,  Места  5, 10,  Местн.Кало,  Металург  12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а,  Минерал  4,  Миньор  6, 14, 2, 8, 4, 22, 18, 10, 12, 6, 18, 20,  Михаил Дойчев  10, 8, 4, 5, 16а, 24, 28,  Москва  25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, 39,  Несебър  3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща,  Никола Вапцаров  7, 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, 27,  Обеля  2, 3, 1, 4, 5,  Оборище  3, 8, 17, 11, 9, 13, 7, 1, 5, 4а, 15, 2, 4,  Опълченска  32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, 8,  Острица  3, 1,  Отец Паисий  19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13,  Перник  20, 16, 12, 56, 7, 18, 46, 10, 22, 21, 56а, 34, 25, 48, 14, 38, 24, 11, 44, 30, 28, 15, 13, 37, 5, 33, 27, 3, 32, 26, 54, 58, 62, 17, 29, 35, 50, 52, 9, 19, 42, 6, 7, 8, 4, 1, 5,  Пирин  14, 17, 13, 3, 2, 12,  Пловдив  6, 12, 50, 22, 5, 35, 8, 30, 22а, 21, 24, 39, 15, 37, 44, 48, 33, 25, 23, 16, 46, 36, 31, 42, 32, 20, 28, 2, 17, 7, 11, 38, 26, 40, 10, 29, 14, 27,  Поморие  7,  Презвитер Козма  4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11,  Пчелинска  1, 3, 6, 8,  Първи май  18, 20, 38, 3, 42, 12, 58, 34, 2, 17, 29, 14, 4, 28, 35, 27, 30, 22, 21, 56, 11, 7, 33, 19, 46, 1, 25, 13, 24, 32,  Радомир  9, 11, 26, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 4, 5, 8, 13, 14, 2, 20, 34, 52, 1, 17, 15,  Райко Янков  10, 10 Къща, 13, 18, 3, 1, 22, 8, 2, 14, 12, 4, 6, 7, 3, 5, 9, 16, 11, 17, 15,  Рено,  Рига  7, 5, 1, 2,  Рила  6, 23, 2, 15, 21, 19, 16, 7, 12, 14, 4, 1, 8, 13, 5, 10,  РодоПИ  17, 6, 7, 5, 9, 4, 2, 4, 8, 24, 31, 26, 37, 21, 30, 32, 10, 27, 25, 16, 52, 39, 23, 33, 60, 19, 34, 42, 18, 14, 13, 36, 29, 9, 12, 20, 22,  Розова Долина  32, 14, 30, 11, 2, 13, 36, 20, 6, 16а, 23, 26, 22, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 25, 9, 12, 34, 8,  Ропотамо  35, 17, 3, 15, 30, 23, 16, 7, 19, 5, 26, 20, 10, 27, 12, 18, 2, 11, 34, 22, 13, 25,  Рударска  2, 6,  Рудничар  2,  с.Рударци   УПИ-VІ-11007, 11008 Кв.71,  Самоков  6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15,  Св. Иван Рилски  1, 2, 11, 3,  Свищов  25, 17,  Селимица  20, 10, 13 А, 14, 6, 11, 2, 17, 16, 3, 23, 4, 8, 16, 1, 6, 7, 9, 5

На 25.05.2020 г.  /15:01 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /15:01 - 16:00 ч./ -  Студена,  Общ. Перник:   Баба Тонка  2, 1,  Бачо Киро  7, 11, 9, 3,  Блато  7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1,  Божур  4, 2,  Бурковица  21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16,  Бързатица  1,  Васил Левски  4, 3, 3, 1, 2,  Вит  1,  Витоша  3,  Георги Бенковски  2, 4, 3, 6,  Георги Раковски  1, 5,  Горска Поляна  8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5,  Градище  5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9,  Дома,  Дъбрава  23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1,  Еверест  11,  Еделвайс  6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4,  Иван Вазов,  Иглика  7, 13, 9, 2, 1,  Извор  3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, Вила,  Искър  4, 15, 1, 2, 5, 10, 3,  Йордан Корчев  2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14,  Калоян  3, 4, 2а, 1, 2, 2,  Капитан Петко Войвода  39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18,  Кирил Богданов  14, 4, 5, 1, 10, 12, 8,  Кокиче  2, 6, 8,  Кольо Фичето  4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14,  Крайречна  3,  Лебед  2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24,  Леденика  3, 9, 5, 7, 13, 11,  Лилия  7, 1, 3, 5,  Лъката  15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5,  Люлин  8, 10, 5, 3, 4,  Мах.Бугьовец,  Мах.Каназирова  2, 3, 1,  Мах.Кюлова  7, 1, 3, 5, 4, 6, 8,  Мах.Опашиница  1, 9, 26, Вила, Барака, 30 Вила, 8, Къща, 12а,  Мах.Шестакова  2,  Мах.Язовира,  Местн.Буката /И.Р./,  Местн.Шарков Дол /И.Р./  3, 7, Къща, 11,  Местн.Шумнатица  5, Вила, 6,  Могилата  9, 5, 7, 2, 5,  Незабравка  6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11,  Оборище  8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7,  Одеса  1,  Панайот Волов  1, 3, 4, 6,  Панайот Хитов  3, 5,  Перуника  3, 4, 1, 6,  Пороя  4, 1, 5, 3, 7, 2,  Първи Май  21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2,  Разсадника  5,  Райна Княгина  4,  Рибарица  16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100,  Самуил  1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6,  Слатина  4, 2, 6,  Спортист  4, 1, 2, 6, 8,  Стадионна  5, 9, 7, 3, 11,  Стефан Караджа  5, 7, 3, 6, 2,  Струма  16, 14, 12, 8, 24, 10,  Съединение  2,  Теменуга  12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3,  Тодор Каблешков  4,   УПИ Ii-456 Кв.39,  Хаджи Димитър  3, 8, 6, 2, 1, 4,  Хан Крум  43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21,  Христо Ботев  63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, На Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126, 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9,  Христо Проданов  3, 1,  Цар Иван Асен I  10,  Чифлик  8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а,  Шийница  46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6,  Юрий Гагарин  24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12,  Явор  6, 3, 4, 1, 2,  Янтра  4, 1,    45, Автосервиз,  

На 25.05.2020 г.  /15:01 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /15:01 - 16:00 ч./ -  Студено Буче:   Стефан Караджа  2

На 26.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Рударци:   1452,  XVIII-1965, 1967 Кв.127,  Арда  1,  Бели Брег  4,  Бистрица  1,  Божур  19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12,  Божур  2, 7, 5, 3,  Бор  4 Къща, 1, 2,  Вардар  18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25,  Ген. Столетов  6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а,  Гоце Делчев  3,  Гурко  11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8,  Добрич  2,  Добрич  6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23,  Драва  1 А,  Дренов Дол  13, 11, 3 Къща,  Дунав ,  Ехо,  Загарица  7,  Захари Зограф  23, 6,  Иван Вазов  19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9,  Йовчова  37,  Кало,  Кирил Пчелински  22,  Кракра  35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16,  Кракра,  Кривуля  12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М. Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10,  Лом  6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50,  Лопянска Гора  2, 3,  Мария Луиза  4, 15, 13, 11, 6, 7,  Места  5, 10,  Москва,  Несебър  3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща,  Никола Вапцаров  7,  Никола Вапцаров  27,  Опълченска  32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46,  Опълченска  8,  Отец Паисий  19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13,  Перник  6, 7, 8, 4, 1, 5,  Поморие  7,  Презвитер Козма  4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8,  Презвитер Козма  51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11,  Пчелинска  1, 3, 6, 8,  Рено,  Рудничар  2,  Св. Иван Рилски  1, 2, 11, 3,  Силистра  15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4,  Скобелев  4, 9,  София  25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27,  Стримон  16, 8, 6, 9, 10,  Струма  1, 26, 51, №27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33,  Темелко Ненков  3,  Тинтява  1, 3, 2, 4,  Ул.Вардар/Ул.Силистра,   УПИ І-1427 Кв.80б,  Христо Ботев  16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5,  Цветaна Живкова  10, 3, 8,  Черни Връх  133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109, 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101,  Черни Връх  93, 76б, 97 А,  Янтра  35, 28, 14, 16, 18, 10

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 29.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Перник:     ул.Отец Паисий,  Ален Мак  86, 99, 127, 76, 56а, 103, 81, 64, 80, 77, 123, 135, 97, 79, 74, 98, 107, 129, 69, 73, 75, 93, 91, 56, 66, 89, 52, 62, 54, 70, 72, 106, 87, 68, 125, 71, 58, 60, 109, 100, 113,  Васил Левски,  Гарата АТЦ,  Гарата МРЦ,  Горно Могиличе  66, 62, 60, 88, 28,  Ела  7, 9,  Железничарска  1, 3 3,  Искър  1,  Калина  40, 7, 15, 9, 5, 13,  Княз Александър Батенберг  13, 10, 6, 6, 13,  Кристал Блокове,  Бензиностанция и Газстанция,  Липа  1,  Люлин  137, 111а, 135, 109, 139, 127,  Могиличе  72, 63, 49, 76, 79а, 58, 47а, 81, 68, 54, 52, 45, 79, 85, 75, 65, 70, 42, 90, 44, 83, 69, 86, 87в, 91, 55, 78, 74, 89, 78а, 51, 87а, 64, 47, 88а, 46, 54а, 48, 84, 88, 87, 67, 80, 43, 56, 82, 41, 45а, 53, 73, 41а, 71, 59, 77, 29, 19, 28, 23, 30, 33,  Найчо Цанов  2-4, 2-4, 18, .8-10, 1, 42, 1 Партер, 4, 42, 14, 8-10, 1, 8, 8-10 Гараж 12, 3, 2-4 Гараж 9, 2-4 Гараж 8, 8-10, 2, 2-4, 4, 1, 12, 8, 2, 18, 29, 23, 9, 9,  Незабравка  14, 16,  Никола Козлев  72,  Отец Паисий  55, 58, 50, 52, 50, с/у Печатницата, 58, 56б, 58, 60, 60, 47а,  Палма  54, 58, 80, 51, 88, 70, 68, 76, 74, 57, 86, 60, 90, 62, 67, 72, 52, 48, 66, 56, 82, 62а, 50, 63, 78, 106, 120, 90, 96, 100, 108, 114, 69, 112,  Райко Даскалов  5а, 4, 1, 4, 4, 1, 4,  Ралица , Света Петка  65,  Средец  1,  Търговска  32, 32,  Черешово Топче  2а, 2, 5, 6, 9, 5, 3, 2, Офис 13, 2, 3, 7, 3, 10, 8, 2, 7,  Чинар  26, 38, 35, 22, 20,  Шамък , 43 Горно Могиличе

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Перник:   Арчар  2, 1, 7а, 4, 6, 7б,  Бистрица  1, 3,  Будиславец  35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33,  Бързия  12, 14, 4, 6, 8,  Вит  6, 3, 12, 3а, 1,  Въча  3, 5, 4, 2,  Захари Зограф  22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35, 24,  Калкас  12,  Кладенец  6, 8, 11, 2, 5, 3, 7,  Колуница  48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42, 11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32,  Луда Яна  26, 26, 8, 5, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 22, 4,  Мир  2, 3, 5, 4,  Осъм  2, 1, 4,  Ропотамо  10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14,  Тополница  2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 17:30 ч./ -  Гоце Делчев:   Ючдорушко Дере

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 17:30 ч./ -  Мещица:   Андрей Жданов  7, 6, 4, 8, 7, 1,  Васил Коларов  .25, 9, 13, 56, 17, 46, 11, 19, 10, 36, 15, 24,  Васил Левски,  Генерал Гурко  6, 16,  Генерал Скобелев  2, 4, 3,  Генерал Толбухин  10,  Генерал Тотлебен  7, 9, 11,  Гео Милев,  Георги Димитров  30, 33, 14, 49, 52, 31, 48, 65б, 22, 18, 40, 53, 36, 63в, 43, 61, 54, 44, 47, 12, 140, 25, 63, 35, 65а, 16, 42,  Даме Груев  1, 3, 4,  Детелина Минчева  2,  Димитър Благоев  20, 6, 19, 18, 16,  Димитър Каляшки  6, 3, 8, 3а, 1, 2, 4,  Иван Вазов  11,  Йордан Йовков  4, 2, 6, 1,  Йорданка Николова  1,  Комсомолска  2, 5, 9, 11, 20, 1, 3,  Ленко  20, 8, 4  , 2,  Райна Княгиня  2, 3, 1, 5, 10,  Рахила Ангелова  1

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 17:30 ч./ -  Перник:   Княз Александър Батенберг  13, 10, 6, 6, 13,  Найчо Цанов  2-4, 2-4, 18, 8-10, 1, 42, 1 Партер, 4, 42, 14, 8-10, 1, 8, 8-10 Гараж 12, 3, 2-4 Гараж 9, 2-4 Гараж 8, 8-10, 2, 2-4, 4, 1, 12, 8, 2, 18,  Райко Даскалов  5а, 4, 1, 4, 4, 1,  Търговска  32, 32

На 27.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Кладница:   Брюксел  10,  ЖК Делта Хил,   УПИ VI-33, Кв.12, Лондон  72, 35, 55, 53, 70,  Рим  46, 48, 44, 52, 50, 60, 58,  с. Кладница,  Община Перник,  Екологично Селище Делта Хил,  София  91, 52, 55, 58, 69, 76, 73, 66, 60, 63, 74, 77, 80, 72, 83, 56, 54, 61, 71, 59, 68, 79а, 79, 81, 75, 64,  Стадиона  35, 38, 41,   УПИ V||-Кв.20,   УПИ ІІІ-21  Кв.20, ХVІІ-11010, 11038

На 27.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Рударци:   1452,  XVIII-1965, 1967 Кв.127,  Арда  1,  Бели Брег  4,  Бистрица  1,  Божур  2, 7, 5, 3,  Божур  19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12,  Бор  4, Къща, 1, 2,  Вардар  18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25,  Ген. Столетов  6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а,  Гоце Делчев  3,  Гурко  11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8,  Добрич  6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23,  Добрич  2,  Драва  1 А,  Дренов Дол  13, 11, 3 Къща,  Дунав,  Ехо,  Загарица  7,  Захари Зограф  23, 6,  Иван Вазов  19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9,  Йовчова  37,  Кало,  Кирил Пчелински  22,  Кракра,  Кракра  35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16,  Кривуля  12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10,  Лом  6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50,  Лопянска Гора  2, 3,  Мария Луиза  4, 15, 13, 11, 6, 7,  Места  5, 10,  Москва,  Несебър  3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща,  Никола Вапцаров  27,  Никола Вапцаров  7,  Опълченска  8,  Опълченска  32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46,  Отец Паисий  19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13,  Перник  6, 7, 8, 4, 1, 5,  Поморие  7,  Презвитер Козма  51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11,  Презвитер Козма  4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8,  Пчелинска  1, 3, 6, 8,  Рено,  Рудничар  2,  Св. Иван Рилски  1, 2, 11, 3,  Силистра  15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4,  Скобелев  4, 9,  София  25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27,  Стримон  16, 8, 6, 9, 10,  Струма  1, 26, 51, №27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33,  Темелко Ненков  3,  Тинтява  1, 3, 2, 4,  Ул.Вардар/Ул.Силистра,   УПИ І-1427 Кв.80б,  Христо Ботев  16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5,  Цветaна Живкова  10, 3, 8,  Черни Връх  93, 76б, 97 А,  Черни Връх  133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109, 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101,  Янтра  35, 28, 14, 16, 18, 10

На 27.05.2020 г.  /13:16 - 18:00 ч./ -  Кладница:   Берлин  24, 14, 15, 20, 17, 19,  Брюксел  4,  Лондон  60, 68, 33, 31, 51, 49, 66, 37, 54, 19, 21, 39,  с. Кладница,  Община Перник,  Екологично Селище Делта Хил,   УПИ XVI-12, Кв.20  Делта Хил

На 27.05.2020 г.  /13:31 - 14:00 ч.; 13:31 - 18:00 ч.; 17:31 - 18:00 ч./ -  Чуйпетлово:    УПИ 4-194,  Кв.18

На 27.05.2020 г.  /13:31 - 18:00 ч.; 13:31 - 14:00 ч./ -  Студена,  Общ. Перник

На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Селищен дол

На 27.05.2020 г.  /17:31 - 18:00 ч./ -  Кладница:   Акация  1, 1, 2,  Бакиница  7, 1, 21, 4, 20, 8, 15, 14, 2, 10, 17, 9, 6,  Бор  6, 1, 2, 8, 7, 5,  Борис Тодоров  3, 13, 7,  Брезите  25, 9, 11, 3, 26, 4, 10 Къща, 13, 2,  Брезовица  7, 24, 19, 22, 20, 8, 11, 2,  Валого  26, 19, 6, 9, 16, 24,  Варшава  8, 12, 4а, 6, 3,  Васил Левски  29, 15а, 20, 16, 24, 18, 23, 10, 7, 14, 25, 19, 28, 10, 6, 11, 8, 3, 20, 5, 14, .5, 4, 15, 2, 12,  Вилна Зона,  Витоша  1, 3, 6, 7, 5, 2, 21, 80, 35а, 26, 35, 70, 57, 38а, 41, 46, 72, 62, 14, 18, 11, 27, 5, 22, 47, 44, 15, 40, 64, 66, 29, 8, 48, 19, 33, 34, 2, 63, 59, 50, 43, 61, 13, 9, 10, 56, 31, 37в, 45, 17, 39, .74, 42, 65, 49, 38, 32, 58, 25, 20, 73, 68, 36, 12, 22, 55, 76, 60,  Воденичище  21, 10, 37, 19, 27, 25, 7, 11, 1, 9, 5,  Волга  19,  Горско Стоп.Витошко,  Градинарска  3, 6, 1, 2,  Гранит  10, 6, 8, 17, 2, 16,  Дабо  15, 8, 18, 13, 7, 20, 1, 10, 5, 3, 20, 2, 16, 9, 12, 4, 6,  Доброволец  19,  Дончо Ватах  10, 6, 1, 3, 4,  Еделвайс  7 Вила, 14, 24, 6, 4, 12,  Здравец  1, 4,  Ивайло  7, 1, 13, 3, 6, 8, 5, 15, 19, 2,  Иван Цветанов  8, 75, 13, 2, 22,  Иглика  4, 14, 25, 7, 23,  Изгрев  4, 14, 5, 13, 28, 20, 15, 25, 31 А,  Йордан Божов  15, 6, 4, 16, 9, 2, 5, 3, 13, 21, 11, 7, 15,  Калиница  12, 2, 8, 3, 5, 4, 10,  Каменарска  19, 16, 30, 21, 10, 7, 29, 26, 2, 4,  Кокиче  10, 1, 8,  Кракра  15, 25, 1, 7, 21, 12, 9, 3, 19, 16а, 8, 30, 10, 23,  Лале  25, 10, 5, 18, 3, 15, 16, 4, 31, 2, 2а, 8, 23, 17,  Латинка  10, 6, 4, 2, 5, 14, 18, 1,  Ливадите  11, 5, 13, 3,  Мак  7,  Матница  45, 26 Къща, 4, 6, 2, 8, 1, 109, 53, 57, 15, 45, 38, 28, 37, 47, 52 Къща, 54, 21, 48, 11, 5, 41, 31, 60, 42, 50 Къща, 33, 64, 66, 55, 51, 23, 56, 32, 17,  Минзухар  9, 5,  Мирковица  40, 10, 11, 40, 7, 20, 32, 22, 28, 13,  Младост  3, 6, 7, 2, 4,  Морена  3, 17, 23, 19, 21, 18, 9, 15,  Москва  12, 14, 17, 38, 21, 19, 13, 9, 8, 22, 18, 1, 6, 4,  Омуртаг  .16, 5,  Петър Янчов  25, 12, 18, 19, 17, 23, 11, 6, 16, 3 Къща, 2, 4, 4,  Пладнище  5,  Победа  3, 15,  Прага  28, 26, 6, 7, 20, 17, 21, 19, 2, 16, 12,  Разкръске,  Райна Княгиня  11, 6, 17, 8, 4, 12, 7, 5, 1, 10,  Рила  4, 1, 2,  Рудничар  1, 2, 19, 2, 4, 12, 7, 27, 23, 21, 5, 10, 11,  Селимица,  Спас Бурнов  9, 6, 34, 12, 26, 2, 20, 4, 7, .5, 8, .2, 61, 61, 1,  Стадиона  2, 16, 12, 14, 18, 8, 10, 13, 5, 15,  Стамен Милкин  1, 7, 5, 2,  Струма  1,  Суха Кладница,  Тинтява  1, 7, 13 Вила, 6, 16,   УПИ X-017112, Кв.83,   УПИ XI- 922 Кв.58,   УПИ ХХ-523, Кв.51,  Хан Крум  18, 7, 16, 3, 5,  Хемус  16, 19, 23, 10, 23,  Хижа Селимица,  Цар Самуил  54, 22, 39, 26, 36, 44, 24, 43, 25, 18, 51, 12, 31, 14а, 53, 33, 63, 34, 61, 20, 50 Къща, 27, 28, 48, 57, 10, 19, 30, 9, 16, 7, 13, 8, 36, 106г, 106б, 106, 11, 9, 4, 5, 33, 2, 135, 101, 95, 2, 56, 80, 89 Къща, 130, 64, 78, 60, 74, 91, 66, 87, 68, 73, 79,  Цар Симеон  2, 14, 7, 11, 3, 15, 1, 2, 18, 5, 8, 20а, 6, 13, 16, 52, 62, 1, 66, 48, 35, 68, 56, 24, 38, 22, 23, 43, 50, 25, 31, 30, 53, 28, 42, 58, 40, 13, 29, 27, 25, 72, 21, 46, 74, 41, 54, 30, 36, 55, 60,  Шипка  5, 14, 11, 1, 23, 3, 26, 12а, 12, 13, 6, 16, 9,  Юрий Гагарин  2, 14, 11, 14, 12, 10, 5, 7, 9, 8, 1,  Язовирска  8, 12,  Яровец  21, 2, 4, 7, 5, 3, 8, 6, 2,    С. Витошко-М.Селото, Резиденция, Селимица, до ТПК,  

На 27.05.2020 г.  /17:31 - 18:00 ч./ -  Рударци

На 27.05.2020 г.  /17:31 - 18:00 ч./ -  Студена,  Общ. Перник:   ПИ 000307,  Находище Студена,  Ален Мак,  Голо Бърдо  2,  Еверест  2, 11, 3, 15, 13, 4, 19, 20, 18, 14, 17, 6, 20 Къща,  Землище МКТП Щрабаг,  Илинден  5, 17, 11, 15, 10, 9, 1, 7, 3, 19, 8, 4, 12, 37, 27, 28, 24, 35, 29, 20, 22,  Ком  7, 1а, 5, 6, 13, 11, 15, 3, 8,  Магистрала  5, 7, 1, 3,  Мах. Язовира  16, 1, 9, 1, 15, 22, 10, 14а Къща, 11, 6, 3, 13, 12, 5, 17, 8,  Младост  2, 2,  Мусала  6, 10, 2, 17, 1, 8,  Пояс № 1на Язовир Студена,  Пролет  4, 5, 10, 12, 6, 13, 2, 1, 8, 11, 9,  Рила  3, 6, 2, 5, 4, 6,  Сините Вълни  1, 15, 13, 1а, 6, 3, 11, 5, 15, 14, 7, 9,  Черни Връх  3, 6, 2, 7, 4, 9,    Ретранслатор Студена

На 28.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Кладница:   V-15 , Кв.19,  VІІІ-29, Кв.18,  XI-29 Кв.18 Делта Хил,  Берлин  5а, 10, 12, 1а, 9, 8, 3, 1, 7, 5, 2,  Брюксел  2, 3, 3а, 1,  Виена  2, 7, 5,  Делта Хил  Кв.17,  Лондон  9а, 9д, 44, 11, 52, 17, 9в, 22, Кв.17, 46, 38, 24, 1, 15,  София  30, 36, 45а, 14, 32, 46, 49, 12, 53, 8, 51,   УПИ II-35, Кв.17 Делта Хил,   УПИ XXIX-29, Кв.20 Делта Хил,   УПИ XXXIII-31 Кв.20,   УПИ-IX 29  Кв.18,    Кв.17

На 28.05.2020 г.  /13:16 - 18:00 ч./ -  Перник:   Делта Хил  Делта Хил

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Перник:   Венец  14, 20, 4, 10, 8а, 6, 23, 32, 17, 5, 3, 13, 20, 25, 7,  Еделвайс  8, 8, 9,  Протожерица  114, 147, 133, 151, 135, 112а, 120, 106, 108, 112, 131, 153, 141, 131, 155, 139, 110, 118, 147а, 126, 149, 122, 124, 122, 116, 145,  Славей  6, 1, 5, 4, 7, 3, 11, 2,  Стара Планина  131,  Столетов  34, 21, 35, 27, 17, 38, 24, 23, 22, 18, 33, 15, 37, 30, 23, 44, 28, 40, 49, 47, 41, 20, 42, 39, 46, 16, 25, 26, 29, 32

 

Община Радомир  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./ -  Кленовик:   VI-5,    Стопански двор, до Митко Пожарникара

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./ -  Прибой:    , Мах. Кайтаска,  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Гълъбник:    УПИ ХV-45,  Кв.6,  11-12,  

На 27.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./ -  Владимир:   V-57,  Кв.6а,  

 

Община Трън  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Главановци,  Общ. Трън:   Главна Улица  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Зелениград:    УПИ XXXIII - 371кв 20

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Лялинци:   I-259 Кв.13,   УПИ VII-115 Кв.26,       УПИ X-244,  Кв.15,  УПИ ІІ-94,  Кв. 25

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Трън:   9-ти септември  47, 43а, 20, 49, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 43,  Александър Стамболийски  23, 25,  Връх  3, 1, 5,  Възраждане  6, 3, 8, 4, 2,  Здравец  2, 4,  Мир  2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11,  Стадион  Кв.4,  Стефан Караджа  2, 5а, 1, 11, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8,  Хаджи Димитър  1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 2, 8а, 16, 18, 10,  Юрий Гагарин  11, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1, 10, 2а, 8, 15, 9,  Яким Тошков  3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7

 

Област Монтана

Община Берковица  

На 26.05.2020 г.  /14:16 - 18:00 ч./ -  Берковица:   Здравченица  13, 1,  Йордан Радичков  1, 2,  Кирил и Методи  4,  Площад Славейков,  Кафе Аператив,  Ст.Планина , бл.Здравец 5  1,  Христо Ботев  1

На 27.05.2020 г.  /14:31 - 18:00 ч./ -  Берковица:   Стефан Стамболов  32

На 27.05.2020 г.  /14:46 - 18:00 ч./ -  Берковица:   Атанас Кюркчиев  1, 11,  Николаевска  11, 13, 9 10, 20, 17, 6, 7 9, 10, 10 20, 7 между бл.9 и бл.10, 18, 10, 1, 9, 29, 19, 8, 11 22, 23, 15, 13 23,  Шейново  3,    Ком-1

 

Община Бойчиновци  

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Бойчиновци:   Бенковска  4, 1, 3, 5, 2, 6, 7,  Васил Друмев  17, 21, 11, 9, 15, 20, 7, 16, 19, 14, 6, 13, 4, 12, 18, 10, 8,  Георги Дамянов  18, 26, 11, 6, 21, 17, 24, 10, 7, 8, 23,  Георги Димитров  134, 52а,  Георги Трайков  1, 7, 2, 8, 4, 10, 6,  Замфир Попов  2, 8, 4, 1, 6,  Зора  1 7,  Иван Андреев  2, 5, 8, 4, 1,  Иван Вазов  8, 12, 14, 5, 10, 18,  Квартал Огоста  9, 1, 3, 13, 12, 3а, 7, 5, 1, 15, 14, 2а, 1 3, 8, 6, 12, 11, 7а, 5, 3 3, 10, 1 1, 2б, 7б, 10б, 8, 10а, 3б, 15а, 10, 7, 6, 15,  Местност Харитов Чифлик  Фургон,  Пилицтница  1,  Шипка  16, 4, 7, 24, 18, 3,  Юри Гагарин  35

На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Бойчиновци:   Александър Стамболийски  23, 7, 8 А, 15, 26, 18, 11, 9, 3, 5, 13, 22, 19, 1, 21, 4, 16, 20, 17, 6, 2, 10,  Ботуня  2, 6,  Валентина Терешкова  2,  Вела Пеева  4в, 1, 3,  Гаврил Генов  1,  Георги Димитров  60, 78, 50, 86, 72, 80, 70, 58, 52 Изгрев, 56, 64, 92, 52б, 52, 61, 48, 62, 17, 66,  Георги Кирков  2, 3, 1,  Георги Милев  8, 6, 10, 1, 3, 5, 4,  Димитър Благоев  5, 1, 17, 12, 14, 3, 2, 10, 9, 8,  Дунав  6, 1, 3, 5, 7, 10, 4,  Железничарска  35, 33, 49, 37, 43, 47, 45,  Зора  1 Септември, 1,  Комсомолска  6,  Пионерска  22, 6, 26, 2, 19, 20, 15, 1, 17, 18, 24, 7, 23, 8, 12, 4, 14, 3, 16, 5,  Поличката  3,  Поп Андрей  1, 6, 4, 2,  Райко Даскалов  6, 1, 2,  Рила  6, 4, 10, 2, 8,  Христо Ботев  3, 4, 16, 2, 17, 13, 15, 14, 7, 18, 1, 9, 6,  Яворов  13, 5, 4, 2, 6, ТП-1 УО, 15, 10, 17, 12, 9, 1, 3, 7,    58

 

Община Вълчедръм  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Разград,  Общ. Вълчедръм:   Двадесет  10,  Двадесет и две  10, 8,  Двадесет и едно  10, 8, 1, 3, 5, 2, 6,  Деветнадесет  3, 19, 7, 2, 4, 9,  Петдесет  15, 27, 5, 3, 19, 8, 20, 10, 13, 23, 6, 11, 22, 16, 25, 17, 29, 24,  Петдесет и две  14,  Петдесет и едно  1, 12,  Петдесет и осем  23, 28, 13, 17, 42, 26, 18, 30, 38, 37, 2,  Петдесет и пет  6, 5, 3, 1, 2,  Петдесет и три  3, 5, 1, 7,  Петдесет и четири  8, 2, 6, 4,  Петдесет и шест  3, 5,  Петнадесет  14,  Първа  112, 84, 100, 107, 90, 130, 141, 110, 143, 120, 92, 105, 96, 106, 119, 137, 121, 1, 114, 86, 129, 135, 131, 128, 113, 126, 88, 147, 117, 104, 102, 94, 122, 123, 139, 133, 98, 124, 115, 116, 111, 109, 145,  Седемдесет и пета  2,  Тридесет и три  7,  Четиридесет и пет  1, 4, 2,  Четиридесет и седем  20, 6, 10, 16, 7, 13, 3, 19, 5, 18, 22, 11, 1,  Четиридесет и три  17, 13, 14, 6, 4, 23, 10, 2, 11, 21, 3, 5, 19, 1,  Четиридесет и четири  7, 15, 12, 9, 1, 19, 17, 11, 21, 14, 13,  Шестдесет и шест  17, 23, 18, 19, 15

 

Община Вършец  

На 26.05.2020 г.  /14:31 - 18:00 ч./ -  Вършец:   ул. Незнам  1

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 14:30 ч./ -  Вършец:   12961.33.33,  420.127.28,  Александър Занов  15, 7, 3, 5, 1, 9,  Ангел Иванчев  5,  Антим I-ви (Ив.Пенчева)  4, 3, 2, 5, 1,  Борова Гора  3, 1, 7, 5,  Ботуня (9-ти септември)  11, 7, 15, 13, 9, 5, 3, 2, 1, 22, 13,  Бреза (Безименна)  1,  България (В.Коларов)  8, 12, 10, 14, 2,  Васил Априлов  18, 6, 12, 20, 8, 11, 9, 10, 4, 2, 14, 16, 7, 5, 3,  Васил Левски  2, 17, 33, 31, 23, 22, 24, 39, 37, 11, 27, 21, 29, 30, 28, 19, 15, 35, 41, 26, 25, 20, 32, 18, 13, 16, 59, 40, 47, 63, 65, 45, 49, 42, 43, 44, 55, 61, 34, 53, 38, 57, 39,  Втора  5, 1,  Георги Бенковски (11 Септ)  16, 3, 12, 18, 14, 20, 10, 4, 2, 6, 8,  д-р Дамян Иванов  3,  Дончо Станчев  41, 37, 38, 30, 45, 44, 39, 32, 35, 34, 36, 42, 47, 43, 40,  Иван Вазов  Изток,  кв.Изток,  Извън Регулация  Фургон, Къщ, Къща, Къща, 20,  Местност Милкина Ливада  Сгр,  Никола Й.Вапцаров  11, 14, 12, 13, 4, 7, 3, 9, 6, 8, 5, 1, 10, 2,  Патриарх Ефтимий (А.Иван)  13, 11, 9,  Пета  11, 16, 5, 13, 29, 27 Кв.Изток,  Първа  6, 2, 11, 8,  Раковска  31, 3, 21, 28, 43, 30, 26, 27, 49, 9, 2, 29, 20, 37, 19, 14, 17, 7, 10, 16, 15, 23, 1, 35, 24, 4, 8, 41, 12, 47, 18, 32, 6, 25, 5, 22, 11, 13, 32,  Република (Г. Димитров)  90, 82, 10, 85, 88 1, 88, 86 1, 96, 81, 83, 76, 94, 84, 86, 60, 62, 79, 77, 14, 79 Балкан, 81,  Седма,  Стефан Караджа (Ан.Златков)  1, 2, 5, 3,  Стефан Стамболов (Г. Моцов)  4, 17, 2, 3, 11, 1, 14, 8, 7, 6, 13, 9, 16, 15, 12, 5, 10, 19а, 23, 18, 25, 21, 20, 19, 16,  Страхил Воевода  1, 4, 3, 2, 7,  Трета  1а, 3 Кв.Изток Табло 22 Ел.2,  Трети Март (Братя Леон)  5, 3, 2, 4,  Хан Омуртаг (Д.Щерев)  6, 4, 8, 3, 6, 10, 1 6, 12, 2,  Хисаря  6, 1, 31, 23, 28, 10, 18, 27, 24, 5, 22, 26, 20, 4, 14, 35, 2, 25, 19, 37, 7, 8, 17, 9, 21, 11, 13, 3, 15, 16, 33, 12, 30, 29,  Христо Ботев  2, 1,  Цар Калоян (Г. Яничков)  15,  Цар Симеон (Околовръстна)  41, 37,  Червени Камък  11, 5, 13, 1, 2, 16, 9, 4, 10, 17, 8, 21, 12, 6, 7, 18, 19, 15, 3, 14,  Четвърта  6, 2, 6, 21, 35, 7, 29 Кв.Изток Табло 19 Ел.3, 31, 6, 6, Кв.Изток Табло 22 Ел.4, 19 Кв.Изток ,Табло 20 Ел.6, 24а, 24,  Шеста  5, 2,  Шести септември(Заводска)  2,  Шипка  3, 2, 12, 11, 10, 9, 6, 1, 8, 4, 5,    6, Кв.Изток Табло 21 Ел.4, Кв.Изток Табло 24 Ел.6, Кв.Изток Табло 26 Ел.5, Кв. Изток Табло 15 Ел. 9, Кв.Изток Табло 21 Ел.5, Кв.Изток Табло 20 Ел.2, Кв. Изток Табло 16 Ел. 5, Кв.Изток Табло 19 Ел.5, Кв.Изток Табло 25 Ел.8, Кв. Изток Табло 17 Ел .4, Кв. Изток Табло 16 Ел. 3, Кв.Изток Табло 19 Ел.6, Кв. Изток Табло 18 Ел. 8, Кв.Изток Табло 25 Ел.3, Кв.Изток Табло 23 Ел.3, Кв.Изток Табло 24 Ел.9, Кв.Изток Табло 20 Ел.4, Кв. Изток Табло 18 Ел. 2, Кв.Изток Табло 21 Ел.2, Кв.Изток Табло 25 Ел.4, Кв.Изток Табло 19 Ел.1, Кв. Изток Табло 15 Ел. 7, Кв.Изток Табло 24 Ел.8, Кв.Изток Табло 18 Ел.5, Кв.Изток Табло 24 Ел.5, Кв.Изток Табло 22 Ел.2, Кв. Изток Табло 17 Ел. 2, Кв. Изток Табло 15 Ел. 6, Кв.Изток Табло 25 Ел.9, Кв. Изток Табло16 Ел. 3, Кв. Изток Табло 18 Ел.1, Кв.Изток Табло 24 Ел.7, Кв.Изток Табло 20 Ел.3, Кв.Изток Табло 22 Ел.5, Кв.Изток Табло 18 Ел.7, Кв.Изток Табло 26 Ел.6, Кв.Изток Табло 20 Ел.1, Кв. Изток Табло 15 Ел. 1, Кв.Изток Табло 19 Ел.7, Кв. Изток Табло 16 Ел.1, Кв. Изток Табло 15 Ел. 8, Кв.Изток Табло 22 Ел.1, Кв.Изток Табло 19 Ел.2, Кв.Изток Табло 18 Ел.3, Кв. Изток Табло 15 Ел. 2, Кв. Изток Табло 17 Ел. 3, Кв.Изток Табло 19 Ел.8, Кв. Изток Табло 15 Ел. 3, Кв.Изток Табло 22 Ел.3, Кв.Изток Табло 19  Ел.4, Кв. Изток Табло 16 Ел. 4, Кв.Изток Табло 21 Ел.8, Кв. Изток Табло 17 Ел. 1, Кв.Изток Табло 23 Ел.1, Кв.Изток Табло 22 Ел.6, Кв.Изток Табло 19 Ел.9, Кв.Изток Табло 21 Ел.1, Кв.Изток Табло 20 Ел.5, Кв. Изток Табло 15 Ел. 4, Кв.Изток Табло 22 Ел.7, Кв.Изток Табло 25 Ел.7, Кв.Изток Табло 26 Ел.2, Кв.Изток Табло 26 Ел.4, Кв.Изток Табло 21 Ел.3, Кв.Изток Табло 18 Ел.4, Кв.Изток Табло 21 Ел.6, Кв. Изток Табло 18  Ел. 6

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч.; 17:30 - 18:00 ч./ -  Вършец:   12961.33.33,  420.127.28,  Александър Занов  15, 7, 3, 5, 1, 9,  Ангел Иванчев  5,  Антим I-ви (Ив.Пенчева)  4, 3, 2, 5, 1,  Борова Гора  3, 1, 7, 5,  Ботуня(9-ти септември)  22, 13,  Бреза (Безименна)  1,  Васил Априлов  18, 6, 12, 20, 8, 11, 9, 10, 4, 2, 14, 16, 7, 5, 3,  Васил Левски  39, 17, 33, 31, 23, 22, 24, 39, 37, 11, 27, 21, 29, 30, 28, 19, 15, 35, 41, 26, 25, 20, 32, 18, 13, 59, 40, 47, 63, 65, 45, 49, 42, 43, 44, 55, 61, 34, 53, 38, 57,  Втора  5, 1,  Георги Бенковски(11 Септ)  16, 3, 12, 18, 14, 20, 10,  Иван Вазов  Изток,  Кв.Изток  , 20,  Местност Милкина Ливада  Сгр,  Никола Й.Вапцаров  11, 14, 12, 13, 4, 7, 3, 9, 6, 8, 5, 1, 10, 2,  Патриарх Ефтимий (А.Иван)  13, 11, 9,  Пета  11, 16, 5, 13, 29, 27 Кв.Изток,  Първа  6, 2, 11, 8,  Раковска  31, 3, 21, 28, 43, 30, 26, 27, 49, 9, 2, 29, 20, 37, 19, 14, 17, 7, 10, 16, 15, 23, 1, 35, 24, 4, 8, 41, 12, 47, 18, 32, 6, 25, 5, 22, 11, 13, 32,  Република (Г. Димитров)  60, 62,  Седма,  Стефан Стамболов(Г. Моцов)  19а, 23, 18, 25, 21, 20, 19, 16,  Страхил Воевода  1, 4, 3, 2, 7,  Трета  1а, 3 Кв.Изток Табло 22 Ел.2,  Трети Март(Братя Леон)  5, 3, 2, 4,  Хисаря  6, 1, 31, 23, 28, 10, 18, 27, 24, 5, 22, 26, 20, 4, 14, 35, 2, 25, 19, 37, 7, 8, 17, 9, 21, 11, 13, 3, 15, 16, 33, 12, 30, 29,  Христо Ботев  2, 1,  Цар Калоян(Г. Яничков)  15,  Червени Камък  11, 5, 13, 1, 2, 16, 9, 4, 10, 17, 8, 21, 12, 6, 7, 18, 19, 15, 3, 14,  Четвърта  2, 6, 21, 35, 7, 29 Кв.Изток Табло 19 Ел.3, 31, 6, 6 Кв.Изток Табло 22 Ел.4, 19 Кв.Изток Табло 20 Ел.6, 24а, 24,  Шеста  5, 2,    Кв.Изток Табло 21 Ел.4, Кв.Изток Табло 24 Ел.6, Кв.Изток Табло 26 Ел.5, Кв. Изток Табло 15 Ел. 9, Кв.Изток Табло 21 Ел.5, Кв.Изток Табло 20 Ел.2, Кв. Изток Табло 16 Ел. 5, Кв.Изток Табло 19 Ел.5, Кв.Изток Табло 25 Ел.8, Кв. Изток Табло 17 Ел .4, Кв. Изток Табло 16 Ел. 3, Кв.Изток Табло 19 Ел.6, Кв. Изток Табло 18 Ел. 8, Кв.Изток Табло 25 Ел.3, Кв.Изток Табло 23 Ел.3, Кв.Изток Табло 24 Ел.9, Кв.Изток Табло 20 Ел.4, Кв. Изток Табло 18 Ел. 2, Кв.Изток Табло 21 Ел.2, Кв.Изток Табло 25 Ел.4, Кв.Изток Табло 19 Ел.1, Кв. Изток Табло 15 Ел. 7, Кв.Изток Табло 24 Ел.8, Кв.Изток Табло 18 Ел.5, Кв.Изток Табло 24 Ел.5, Кв.Изток Табло 22 Ел.2, Кв. Изток Табло 17 Ел. 2, Кв. Изток Табло 15 Ел. 6, Кв.Изток Табло 25 Ел.9, Кв. Изток Табло16 Ел. 3, Кв. Изток Табло 18 Ел.1, Кв.Изток Табло 24 Ел.7, Кв.Изток Табло 20 Ел.3, Кв.Изток Табло 22 Ел.5, Кв.Изток Табло 18 Ел.7, Кв.Изток Табло 26 Ел.6, Кв.Изток Табло 20 Ел.1, Кв. Изток Табло 15 Ел. 1, Кв.Изток Табло 19 Ел.7, Кв. Изток Табло 16 Ел.1, Кв. Изток Табло 15 Ел. 8, Кв.Изток Табло 22 Ел.1, Кв.Изток Табло 19 Ел.2, Кв.Изток Табло 18 Ел.3, Кв. Изток Табло 15 Ел. 2, Кв. Изток Табло 17 Ел. 3, Кв.Изток Табло 19 Ел.8, Кв. Изток Табло 15 Ел. 3, Кв.Изток Табло 22 Ел.3, Кв.Изток Табло 19  Ел.4, Кв. Изток Табло 16 Ел. 4, Кв.Изток Табло 21 Ел.8, Кв. Изток Табло 17 Ел. 1, Кв.Изток Табло 23 Ел.1, Кв.Изток Табло 22 Ел.6, Кв.Изток Табло 19 Ел.9, Кв.Изток Табло 21 Ел.1, Кв.Изток Табло 20 Ел.5, Кв. Изток Табло 15 Ел. 4, Кв.Изток Табло 22 Ел.7, Кв.Изток Табло 25 Ел.7, Кв.Изток Табло 26 Ел.2, Кв.Изток Табло 26 Ел.4, Кв.Изток Табло 21 Ел.3, Кв.Изток Табло 18 Ел.4, Кв.Изток Табло 21 Ел.6, Кв. Изток Табло 18  Ел. 6

 

Община Лом  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Замфир:   І 488,  Волга  10, 5, 6, 3, 1, 8,  Генерал Гурко  1, 2, 4, 6,  Драва  8, 2, 4,  Замфир Хаджийски  76, 74, 72, 80, 88, 86, 84, 82, 70, 78,  Ком  7,  Любен Каравелов  5, 2, 3, 8, 6,  Марица  4, 1, 2, 6,  Оборище  12, 1, 8, 14, 3, 10,  Огоста  4, 7, 2, 1, 5,  Пайсий  2, 5, 1,  Прага  7, 14, 9, 16,  Раковски  14, 1, 12, 8, Улично-1, 6, 4, 18, 5, 16, 3,  Цеко Воевода  3, 5, 8, 7, 11, 9, 16, 12, 14, 18, 13, 6, 15, 4

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Лом:   Алеко Константинов  21, 23, 2, 7, 1, 16, 26, 14, 8, 12, 2 А, 19, 3, 25, 11, 17, 6, 4, 9, 15, 20, 13, 24, 10, 5, 18, 22,  Братя Миладинови  7, 32, 8, 10, 16, 30, 18, 12, 14, 2, 26, 24, 22, 5, 1, 6, 9, 20, 28,  Гоце Делчев  13, 15, 20, 12, 9, 4, 8, 16, 22, 6, 17, 1, 5, 14, 18, 11, 10, 2, 3,  Искър  15, 20, 14, 21, 17, 13, 42, 6, 3, 22, 39, 31, 29, 18, 8, 23, 25, 7, 36, 28, 12, 19, 24, 35, 38, 37, 10, 34, 32, 16, 30, 27, 11, 4, 9, 44, 40, 33, 1,  Люляк(Петър Калчев)  12, 4, 6, 10,  Марица  3, 14, 10, 11, 12, 4, 2, 13, 16, 19, 21, 5, 15, 9, 18, 1, 8, 7, 17, 6,  Митко Палаузов  7,  Пелистър  7, 10, 6, 8, 9, 4, 1, 5, 2, 3,  Пирот  31, 37, 35,  Стара Планина  28, 29, 11, 15, 30, 32, 24, 12, 31, 20, 14, 21, 23, 13, 18, 25, 33, 9, 16, 17, 19, 26,  Тимок  10, 7, 3, 9, 4, 1, 8, 6, 2, 5,  Тунджа  24, 26, 16,  Цар Петър (М.Стефанов)  26, 35, 52, 39, 48, 41, 37, 31, 46, 44, 43, 42, 36, 32, 38, 40, 8, 50, 30, 34, 33, 29, 28,  Шести септември  12, 16, 10, 20, 14, 8, 18, 6, 2

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Станево:   Двадесет и девет  2,  Петнадесет  27 УО,  Тридесет и девет  2, 6, 4,  Тридесет и едно  8, 34, 55, 30, 51, 59, 41, 27, 49, 35, 57, 32, 37,  Тридесет и осем  13, 17, 7, 2, 5, 4, 46, 15, 10, 11, 8, 6, 21, 1, 3,  Тридесет и седем  3, 1,  Тридесет И Три  3, 4,  Тридесет и шест  32, 17, 4, 6, 42, 40, 36, 38, 28, 24, 30, 2, 34,  Четиридесет  5, 1, 4,  Четиридесет И Пет  3, 5, 4, 2,  Четиридесет и три  7, 11, 4, 13, 17, 24, 2, 22, 15, УО, 8, 12, 10, 5, 14,  Четиридесет и шест  4, 6

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Замфир:   110047,  Битоля  11,  Васил Друмев  2, 4, 1, 6,  Васил Коларов  Улично-2, 33, 10, 32, 6, 12, 17, 25, 31, 30, 7, 14, 4, 13, 15, 3, 16, 2, 26, 11, 9, 21, 18, 27, 5, 34, 8, 1, 22,  Елин Пелин  11, 13, 4, 9,  Зайчер  1, 4, 2,  Никола Й.Вапцаров  19, 21, 9, 1, 16, 18, 20, 13, 15, 11,  Охрид  12, 11, 1, 2,  Пирин  4, 2,  Сливница  16, 2, 19, 3, 5, 9, 14, 11, 7, 21, 8, 12, 6, 15, 17, 13,  Солун  3,  Царибродска  11, 10, 8, 12,  Шипка  29, 18, 33, 31, 16, 14, 27

На 29.05.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч./ -  Замфир:   Беласица  2, 1,  Бенковски  3, 10, 4, 7, 2, 5, 1, 9,  Васил Коларов  26,  Вела Пеева  3, 5, 2, 4, 1, 7,  Витоша  4, 3, 7, 1, 2, 5, 8, 6,  Волга  2,  Въча  2, 3,  Георги Димитров  13, 3, 15, 2, 17, 5, 9, 11, 7, 1,  Дунав  5, 26, 16, 4, 32, 10, 28, 8, 6, 9, 24, 14, 2, 20, 22, 3, 12, 1, 7, 18,  Елин Пелин  3, 7, 5, 1,  Замфир Хаджийски  40, 67, 59, 68, 1, 53, 43, 44, 63, 58, 45, 60, 56, 55, 39, 46, 62, 64, 66, 65, 61,  Замфир Хаджийски  34, 18, 3, 19, 13, 29, 15, 32, 17, 40, 12, 30, 28, 23, 27, 9, Улично-4, 42, 1, 14, 21, 7, 6, 11, 26, 22, 10, 38, 11а, 24, 2, 5, 25, 4, 36, 8, 20,  Извън Регулацията,  Искър  8, 6, 2, 4, 3,  Камчия  13, 12, 5, 9, 6, 10, 8, 1,  Ком  4, 2, 1, 3,  Левски  2, 8, 6,  Никола Й.Вапцаров  7, 14, 12, 6, 4, 8, 1, 10, 3,  Оборище  6, 2, 4,  Пиротска  2, 9, 5, 3, 7, 1, 11, 4, 15,  Прага  1, 10, 5, 2, 4, 12,  Рила  1, 2,  Струма  2, 3, 4,  Толбухин  1, 5, 4, 9, 2, 7, 6, 3,  Христо Ботев  24, 20, 16, 34, 17, Улично-3, 13, 12, 11, 7, 8, 5, 4, 10, 26, 32, 36, 6, 28, 14, 9, 2,  Христо Смирненски  6, 10, 2, 5, 1, 4, 7, 3, 8,  Царибродска  7, 5, 4, 2, 6, 9, 3,  Шипка  7, 1, 10, 13, 5, 9, 8, 23, 19, 3, 21, 6, 4, 25, 17, 12, 11

 

Община Медковец  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./ -  Медковец:   Андрей Конов  2, 3,  Антим Първи  19, 25, 32, 1, 21, 24,  Борис Дяволски  1, 6, 8,  Васил Левски  6, 5, 9, 7, 15, 11,  Видинска  6, 20, 7, 19, 18, 4, 24, 15, 13, 2, 14, 21, 9, 28, 22, 1, 12, 8, 10, 3, 30, 17,  Георги Димитров  26,  Дано Опинчев  12, 17, 18, 9, 24, 1, 10, 16, 4, 19, 13, 6, 15, 3, 11, 5, 14, 22, 26, 7,  Извън Чертата На Селото  Сел. Стоп. Сграда,  Константин Величков  3, 5, 13, 15, 7, 2, 9, 17, 11, 4, 1,  Майор Ванков  9, 6, 1, 2, 7, 4,  Неофит Бозвели  6, 3, 1, 4, 2,  Панайот Хитов  21, 11,  Тодор Данков  4, 1,  Христо Ботев  148, 61, 71, 81, 156, 150, 87, 77, 73, 63

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 16:00 ч./ -  Сливовик:   Александър Стамболийски  36, 32, 18, 30, 1, 28, 16, 22, 3, 19, 2, 20, 24, 4,  Бузлуджа  2, 8, 10, 4,  Васил Коларов  22, 2, 18, 20, 25, 30, 6, 1, 17, 10, 5, 32, 27, 8, 9, 29, 11, 28, 15, 19, 31, 7, 3, 21,  Георги Бенковски  18, 16, 12, 6, 8,  Георги Димитров  8, 12, 16, 25, 17, 21, 4, 2, 27, 3, 26, 5, 28, 10, 24, 9, 20, 7, 1, 6, 15,  Димитър Благоев  28, 15, 19, 36, 20, 18, 34, 13, 21, 26, 4, 9,  Иван Вазов  5, 3, 2, 8, 4,  Извън Регулацията  1,  Кирил И Методий  4, 29, 27,  Неофит Рилски  2,  Павел Хаджийски  18, 16, 25, 5, 22, 10, 4, 2, 6, 1, 8, 14, 20,  Софрон Петров  2,  Стоян Ангелов  8,  Хаджи Димитър  2, 6,  Хан Крум  2,  Христо Ботев  11а

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Медковец:   Александър Батемберг  12, 10, 2, 11, 4, 9, 8,  Велес  1, 2,  Георги Димитров  14, 2, 1, 3, 8, 9, 5, 22, 18, 15, 17, 12, 13, 16, 10, 7, 11, 4, 6,  Дойран  8, 4, 5, 3, 14, 6, 12, 1, 10,  Иван Кулин  5,  Искър  10, 16, 8, 7, 12, 2, 18, 6, 14,  Кирил Рацов  4, 2,  Митко Пашата  3, 5,  Никола Конов  7, 1, 11, 15, 2, 3, 12, 4, 8, 5, 13, 19, 21, 14, 6,  Панайот Волов  8, 1, 3, 12, 2, 5, 13, 17, 16, 6, 15, 9,  Патриарх Евтими  21, 25, 23,  Хан Аспарух  12, 13, 2, 9, 5, 4, 10, 11, 6, 14,  Христо Ботев  5, 18, 20, 16, 2, 12, 6, 4, 9, 14, 10, 3, 13, 11, 7, 8,  Цанко Бакалов  5, 4, 3, 2, 9, 7,  Ъгъла На Ул. Хр. Ботев и Батенберг

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 16:00 ч./ -  Расово:   265002,  Александър Стамболийски  20, 4, 7, 10, 5, 1, 22, 3, 15, 14, 8, 6, 16, 2, 11,  Вела Пеева  2,  Георги Димитров  91, 101, 97, 86, 100, 99, 78, 94, 96, 84, 102, 93, 87, 116, 109, 114, 85, 108, 98, 79, 106, 105, 83, 90, 80, 88, 103, 92, 81, 104, 110, 89, 107,  Георгица Карастоянова  6, 1а, 8, 12, 4, 2, 3, 1, 10,  Иван Вазов  10,  Иван Кондарев  2, 7, 1,     Ст.двор 2, 11, Мтс,  Кирил И Методий  2, 5, 3, 8, 6, 1,  Никола Йонков Вапцаров  26, 18, 16, 22, 24, 20, 14, 11, 7, 9,  Осми март  2, 3, 1, 6, 8

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Аспарухово,  Общ. Медковец:   Антон Иванов  20, 22, 24, 26, 32, 28, 30, 13, 11, 17,  Васил Коларов  31, 23, 50, 41, 48, 15, 35, 52, 39, 37, 46, 21, 32, 19, 33, 27, 17, 13, 56, 36, 28, 42, 38, 30, 34, 44, 54, 29, 60, 26, 58, 40,  Вела Пеева  1, 3, 9, 10,  Ворошилов  6, 3, 1,  Георги Димитров  1, 22, 35, 14, 24, 9, 41, 25, 30, 33, 2, 7, 6, 17, 31, 8, 23, 3, 4, 39, 29, 11, 28, 32, 13, 10, 12, 16, 18, 5, 19, 20, 21,  Дунавска  9, 6, 7, 4, 2, 5,  Леонид Брежнев  2, 12, 1, 5, 8, 3, 6,  Лиляна Димитрова  7, 1, 4, 3, 6,  Малчика  15, 13, 2, 9, 21, 1, 11, 3, 5, 6, 23,  Никола Йонков Вапцаров  1,  Одрин  5, 4, 7, 1, 3,  Поп Андрей  1, 6, 2, 5, 4, 3,  Сталинградска  2,  Хаджи Димитър  21, 23,  Христо Ботев  6, 11, 8, 5, 1, 7, 4, 9, 2, 3,  Христо Смирненски  4, 2, 10, 1, 7, 8, 14, 5, 3, 12, 6,  Шипка  3, 5, 1,  Юрий Гагарин  1, 2, 3

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Расово:   Александър Македонски  4, 3, 2,  Ахелой  3, 7, 9, 16, 1, 2,  Баба Тонка  1, 11, 3, 4, 9, 5,  Васил Коларов  26, 25, 21, 28, 24,  Гео Милев  3, 13, 9, 15, 11, 7, 1,  Георги Димитров  51, 57, 68, 38, 24, 53, 47, 69, 64, 62, 39, 44, 54, 23, 43, 6, 65, 48, 72, 56, 70, 37, 29, 66, 71, 31, 74, 55, 51а, 33, 32, 60, 40, 12, 49, 50, 67, 59, 36, 63, 76, 46, 42, 35, 101, 45, 52,  Георги Москов  6, 3, 4, 2, 5, 7,  Георгица Карастоянова  2, 5,  Димитър Вълнев  3, 1, 4, 2,  Елин Пелин  5, 1, 2, 3,  Захари Стоянов  6, 5, 8, 4, 1, 10,  Иван Михайлов  1,   ,  Лилия Карастоянова  1, 4, 3,  Любен Каравелов  37,  Младен Йорданов  16, 20, 11, 7, 14, 18, 9, 12,  Никола Йонков Вапцаров  6, 4, 10, 3, 5, 2,  Отец Паисий  2, 1,  Панайот Хитов  8, 32, 7, 11, 12, 34, 36, 17, 27, 37, 24, 18, 2, 20, 14, 35, 2б, 30, 1, 29, 19, 31, 23, 25, 15, 22, 33, 10, 3, 9, 6,  Първи Май  7, 1, 15, 14, 12, 9, 6, 4, 10, 2, 11, 8, 3, 13,  Свилен Русев  5, 2, 1, 3,  Стефан Караджа  2,  Хан Аспарух  1, 4, 2, 9, 5, 7,  Христо Ботев  7, 2, 9, 6, 3, 4, 11, 1,  Цветан Йонов Бояджиев  15, 12, 7, 10, 13, 27, 3, 8, 11, 6,  Юрий Гагарин  1, 2, 3

 

Община Монтана  

За Периода 26-28.05.2020 г.  /14:01 - 15:00 ч./ -  Монтана:   Гоцо Митов  11, 9, 5,  Диана  19, 15а, 21, 17,  Индустриална  Търговски Складове, 44, Поултрипродъктс,  Морава  2,  ХХI Век  20

За Периода 26-29.05.2020 г.  /08:30 - 16:00 ч./ -  Монтана:   Васил Левски  40, 45, 43, 46, 48, 42, 50,  Георги С.Раковски  4, 2,  Св.Св.Кирил и Методий  11, 5, 13, 10, 7, 4, 6, 9, 2,  Трети март (Г. Димитров)  52, 58, 48, 50, 56, 64, 66, 60, 68, 54

За Периода 26-29.05.2020 г.  /08:30 - 16:16 ч./ -  Монтана:   Александър Стамболийски  12,  Антим  3, 1, 10, 2, 4, 1, 8,  Бачо Киро  2,  Веренишка (М.Веренишки)  33, 32,  Гаврил Душков (И.Иванов)  2, 32, 4, 1,  Генерал Столетов (А.Греков  1,  Георги Данчов(Д.Данов)  30, 24, 28, 35, 39, 26, 33 А, 18, 25, 38, 23, 37, 12, 20, 16, 34, 31, 33, 27, 36, 15, 21 А, 22, 32, 14, 29, 21, 13, 17, 41, 19,  Еделвайс М Кутловица  17,  Жеравица  3,  Иван Аврамов  38, 3, 5, 7, 9,  Иван Вазов  19, 1, 8, 9, 23, 4, 17, 16, 3, 24, 27, 7, 15, 20, 11, 13, 29, 25, 5, 21, 10, 22, 14,  Извора(Б.Бистрица)  3 Пл.Жеравица,  Иларион Драгостинов(В.М.)  40, 42,  Камен Цанов  5 Ботевци, 1 Ботевци, 1, 3, 5,  Младост,  Неофит Бозвели  7, 20, 13, 21, 10, 3, 1, 15, 8, 19, 12, 9, 23, 17, 14, 16, 18, 5, 11,  Неофит Рилски  35, 33,  Опълченска  23, 10, 26, 3, 24, 7, 4, 30, 22, 15, 1, 8, 14, 2, 5, 6, 16, 17, 11, 9, 28, 21, 18, 20, 19, 13, 12,  П-К Богдан Йор.Илиев (Едел  5, 15, 7, 3, 11, 9, 17, 13,  Парта  Павилион За Продажба На Декрат, Павилион за промишлени стоки/т, 45,  Плиска  13, Бл.14, 12, 10, 17, 14, 11, 13, 14, 11, 16, 12, 12, 13 13,  Свети Климент Охридски(Г.   73, 71, 76, 78, 80 Спорт-Тото,  Славянска  6, 1, 11, 9, 2, 10, 13, 4, 14, 12,  Сливница  12, 15, 10, 6, 29, 4, 24, 25, 21, 16, 37, 22, 39, 20, 35, 31, 26, 14, 19, 18, 17, 33, 26 А, 2, 8, 27, 23,  Тодор Каблешков  2,  Трети март(Г. Димитров)  14, 22, 16, 1, 36, 2, 20, 5, 26, 5 Бор 1, 4, 24, 28, 5 Бор 2, 42, 12, 8, 19, 1 Байкал, 10, 13, 3, 30, 18,  Трети март(Г. Димитров)  41, 51, 59, 39, 47, 41,  Филип Тотьо  1,  Хаджи Димитър  44,  Хан Аспарух  60, 41, 53, 58, 49, 64, 43, 54, 47, 51, 62, 45,  Хан Крум  5, 1, 2, 11, 9, 4, 7, 3, 10, 8,  Христо Ботев  1,  Цар Борис III-ти(З.Попов)  5, 6, 4, 2, 10, 11, 18, 11, 12, 14, 8, 18 Шипка, 16, 22, 7, 9,  Цар Самуил(Комсомолска)  20, 16, 10, 26, 12, 8, 24,  Шести септември  17,  Шипка  8, 3, 7, 12, 5, 6, 2, 1,  Юрий Венелин  48

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Монтана:   Индустриална  12

На 26.05.2020 г.  /15:01 - 15:30 ч./ -  Монтана:   48489.4.341,  Диана  13а, 31, 31, 29,  Иван Давидков  2, 6, 2, 6,  Индустриална  Трафо Топливо, 79, 41, 42, 38, 20, 44, 48, 46, 34, 77, Цех 300, 78, Петролна база, 24, 20, 20,  Искър  24,  Мала Кутловица  Местност Лъката,  Сирма Войвода(С.Димитров)  10, 12,  Трети март(Г. Димитров)  74, 216,  Христо Ботев,  ХХI Век  5, 11

На 28.05.2020 г.  /14:16 - 18:00 ч./ -  Монтана:   Вардар  9, 7, 24, 8, 5 А, 9 Б, 12, 13, 3, 18, 2, 1, 22, 14, 6, 10, 16, 5, 11, 9 А, 20,  Вит(Георги Бонев)  2,  Княз Александър Батенберг  65, 63, 42, 73, 48, 67, 49, 44, 61, 26, 69, 57, 71, 59,  Парта  27, 23, 25, 21,  Странджа  19,  Тунджа  32, 30, 28, 22,    ул. Тунджа и ул. Вардар

На 29.05.2020 г.  /14:01 - 15:00 ч.; 17:30 - 18:00 ч./ -  Монтана:   Диана  53, 51, 45, 43, 5, 45,  Иван Давидков  16,  Извън Регулацията  1,  Йордан Радичков  14, 16,  Кошарник,  Стопански двор, Автосервиз,  Младост  2 281,  Трети март(Г. Димитров)  135, 165, 145, 143, 6, 147, 147, 147, 157, 155, 159,     

На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Монтана:   Кошарник,  Стопански двор

На 29.05.2020 г.  /14:16 - 18:00 ч./ -  Монтана:   Генерал Арнолди  26,  Младост  32, 2 32, 1 32,  Стефан Савов(М.Пенов)  38

На 29.05.2020 г.  /14:31 - 18:00 ч.; 14:31 - 15:00 ч.; 17:31 - 18:00 ч./ -  Монтана, ТП Ирели

 

Област Ловеч

Община Ловеч  

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Ловеч:   България  108 Б, 108, 110, 112,  Любен Каравелов  15, 17, 13, 21, 16, УО на ТП Зора, 22, 9, 19, 11,  Проф.Беньо Цонев  15, 9, Бъдеще, 17, 19, 13, Бъдеще,  Търговска  113, 111

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Йоглав:   Александър Стамболийски  2, 10, 4, 16, 8, 7, 1, 5, 6, 18, 12, 3, 14,  Бенковски  1, 4, 3,  Васил Левски  10, 8,  Захари Стоянов  7, 5, 1, 6, 8, 3, 4, 2,  Иван Вазов  1, 6, 3, 15, 9, 13, 4, 17, 11, 7,  Кокиче  10, 2, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 4, 9,  Латинка  10, 8, 18, 16, 1, 14, 13, 5, 3,  Мелнишка  43,  Мусала  5,  Никола Василев  1, 2, 3,  Осъм  21, 15, 19, 22, 17, 23, 13,  Отец Паисий  6, 10, 7,  Пирин  21, 15, 17, 11, 19, 13, 9,  Рила  1, 3,  Стара Планина  3,  Странджа  2, 3, 1, 4, 7, 5,  Съединение  12, 13, 4, 6, 1, 5, 7, 11, 9, 3, 2, 10,  Трети март  33, 5, 45, 11, 19, 47, 10, 6, Павилион, 25, 1, 31, 27, 8, 3, 49, 29, 13, 16, 43, 38, 41, 14, УО ТП 3, 36, 7, 12, 4, 9, 26, 24, 37, 35, 32, 21, 15, 34, 39, 22, 17,  Хан Аспарух  18, 7, 24, 31, 22, 8, 2а, 35,  Христо Ботев  4, 25, 11, 3, 1, 2, 5,     Местн. Долно Ливаде

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Дренов:   Александър Стамболийски  8, 9, 7, 6, 12, 4, 5, 3, 2, 1,  Ангел Кънчев  20, 16, 18, 24, 26, 14, 22,  Баба Тонка  12,  Бор  4, 8, 2, 10, 14, 6,  Васил Априлов  11,  Добри Стоянов  1,  Кованлъка  2, 6,  Люляци  13, 2, 21, 11, 6,  Опълченска  4, 12, 3, 10, 1, 6, 5,  Патриарх Евтимий  1, 2, 3,  Трети март  6, 2, 12, 4, 8, 10,  Христо Ботев  1, 7, 3, 5, 4,  Христо Смирненски  5, 12, 9, 4, 14, 17, 1, 2 УО ТП 1, 6, 7, 10, 8, 3

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Дренов:   Ангел Кънчев  10, 12, 4, 6, 8,  Бадьовец  2,  Баира  2,  Ген.Тотлебен  1, 7, 4, 2, 3,  Георги Кирков  10, 2, 8, 12, 6, 4, 14,  Елин Пелин  2, 3, 4, 5,  Калето  5, 3, 1,  Крачун Атанасов Конов  3, 1, 5,  Любен Каравелов  3, 2,  Люляци  1,  Марин Дринов  3, 9, 7, 13, 2, 5, 1,  Митю Христов  17, 9, 7, 3, 15, 1, 11, 13,  Панайот Пипков  3, 1, 4, 2,  Плиска  2, 4, 6, 1 Уо Тп 9,  Стефан Караджа  1, 4,  Хаджи Димитър  3,  Хан Аспарух  8, 2, 7, 1

На 26.05.2020 г.  /14:16 - 17:00 ч./ -  Ловеч:   Мизия  1, Мототехника

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Ловеч:   Бяло Море  19 Мон-2, 20, 18 Монтажи 1, 18, 11, 18 Монтажи 1, 19 Мон-2, 18 Мон-1, 18 Мон-1, 18   Бл. Монтажи 1

На 27.05.2020 г.  /14:16 - 16:30 ч./ -  Ловеч:   Освобождение  5,  Северна Индустриална Зона,  ул. Хан Кубрат,  Хан Кубрат,  Бетонов възел

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 14:30 ч.; 16:31 - 17:00 ч./ -  Брестово,  Общ. Ловеч:   Александър Бойчев  6, 8, 20, 17, 11, 18, 12, 13, 21, 19, 15,  Братойска  6, 2, 5, 4, 1,  Братя Ватеви  4, 2,  Васил Левски  3, 8, 1, 2, 5, 4, 6, 45, 29, 26, 31 ТП 6, 32, 14, 21, 35, 9, 3, 28, 17, 42, 48, 15, 13, 38, 49, 25, 40, 47, 27, 10, 19, 44, 24, 12, 20, 34, 7, 31, 18, 11, 19а,  Вежен  2,  Витоша  8, 4, 1,  Влашка  1, 2, 4,  Волов  6, 16, 12, 2, 18, 10, 3, 14, 15, 17, 36, 22,  Георги С. Раковски  4, 6, 2, 1,  Дойран  6, 4, 1,  Доктор Найден Стефанов  6, 11, 15, 1, 4, 12, 13, 19, 17, 5, 2, 25, 9, 7, 21, 27, 23,  Здравец  35, 16, 37, 33, 2, 54, 14, 56, 64, 13, 1, 26, 6, 12, 29, 25, 18, 48, 15, 19, 31, 40, 23, 62, 3, 50, 22, 52, 5, 11, 10, 58, 4, 9, 36, 46, 32, 24, 60, 39, 42, 44, 20,  Каймазка  10, 15, 13, 12, 14, 30, 2, 7, 4,  Канаджийска  1, 2, 4, 7, 1, 9, 5, 15, 13,  Карапетровска  4, 7, 5, 6, 1,  Кованджиевска  5, 9, 5а, 11, 13, 17, 15, 3,  Коларска  3, 5,  Крайхристовска  4, 2, 6, 3, 1,  Крайчанска  2, 17, 10,  Лальо Винчев  11, 10, 16, 3, 13, 7, 5, 1, 4, 2,  Мазлевска  4, 1, 2,  Местност Горни Каменец  Водоем,  Местност Райкова Стубла  до мелницата,  Могилска  4, 24, 17, 14, 10, 8, 1, 7, 9, 16, 3, 22, 11, 15, 13, 2,  Оборище  3, 10, 5, 9, 18, 2, 8,  Одрин  2,  Орешковска  13, 18, 4, 9, 7, 2, 1, 6, 8,  Осми Март  3,  Отец Паисий  6,  Перущица  1,  Пиронковска  6, 7, 5, 3, 2, 1,  Пирот  2, 3, 4,  Пряспа  4,  Родопи  1, 2, 3,  Селище  3, 6,  Славовска  1, 4, 3, 5, 2,  Станчевска  4, 3, 2, 1,  Стара Планина  9, 10, 15, 19, 6, 7, 4, 2, 11,  Стойчо Мазлев  3, 4, 7, 8, 1, 6, 14, 10, 5, 12,  Странджа  1, 4, 3, 12, 6, 14, 5, 8, 10, 2,  Топалска  2, 15, 6, 4, 7, 9, 6а, 11, 3, 5, 1,  Хаджи Димитър  1, 24, 32, 23, 26, 30, 2, 28, 13, 3, 14, 9, 15, 8, 4, 6, 11, 10, 20,  Христо Ботев  13, 7, 11, 16, 18, 5, 20, 2, 8 ТП 1, 4, 17, 33, 22, 1, 39, 23, 6, 15, 19, 38, 9, 31, 3, Стопански Двор,  Църковна  8, 6, 11, 7, 1, 3, 13, 10,  Чаталджа  7, 4, 2, 1, 9,  Чурковска  2, 4,  Шейново  1,  Шипка  1, 7, 5, 1, 3, 2, 4, 6,  Ялмовска  7, 8, 4, 3, 1, 2,    ТП 4

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 14:30 ч.; 16:31 - 17:00 ч./ -  Горно Павликене:   Александър Стамболийски  2, 10, 8, 7, 5, 4, 1, 11, 5а, 6,  Антон Иванов  9, 7, 1,  Бачо Киро  4, 2,  Васил Левски  20, 18, 1, 2, 4, 16, 15, 3, 8, 1,  Васил Петлешков  5,  Велко Баев  6, 12, 8, 21 ТП 1, 10, 2, 13, 15, 14, 6, 25, 24, 31, 19, 54, 41, 18, 50, 58, 20 ТП 5, 38, 34, 22, 29, 30, 48, 40, 26, 28, 33, 36, 39, 35, 44, 52, 21, 42, 17, 27, 37, 20, 14, 56,  Георги Бенковски  1, 4, 3,  Георги С.Раковски  2, 4, 6, 1,  Димитър Благоев  16, 10, 15, 7, 8, 11, 3, 4, 9, 2,  Димитър Грънчаров  10, 7, 13, 2, 8,  Иван Вътев  3, 24, 4, 14, 13, 5, 16, 12, 20, 6, 1, 22, 17, 2, 10, 11, 9, 8,  Йорданка Николова  3, 5, 1,  Любен Каравелов  3, 1, 12,  Малчика  8, 4, 10, 1,  Местност Майренец  ПС,  Местност Чапаровец  ПС,  Нейко Баев  4, 3, 2, 1,  Никола Вапцаров  7, 2, 17, 1, 4, 5, 10, 19,  Отец Паисий  4, 2, 3, 8,  Панайот Волов  2, 1, 4,  Патриарх Евтимий  1, 29, 4, 17, 6, 25, 16, 30, 15, 39, 33, 11, 12, 26, 46, Улично Осветление, ТП 6, 27, 3, 9, 19, 34, 22, 40, 23, 18, 32, 2, 37, 5, 10,  Петко Петков  3, 5, 1,  Подем  3, 9, 2,  Поп Богомил  8, 5, 3, 1, 9, 4, 6, 10,  Професор Кънчо Цафаров  1, 4, 2, 3,  Сергей Румянцев  2, 14, 10, 6,  Стара Планина  57, 46, 44, 38, 24, 2, 26, 33, 61, 43, 6, 59, 62, 45, 60, 56, 13, 14, 51, 48, 32, 15, 52, Бригаден Стан Агротех, 37, 69, 37а, 17а, 72, 54, 7, 1, 34, 10, 20, 47, 25, 39, 35, 41, 11, 28, 21, 99, 23, 42, 29, 27, 71, 67, 5, 49, 40, 63, 66, 3, 31, 9, 64, 19, Тр 4, 93, 95, 118, 107, 97, 106, 112, 87, 79, 110, 103, 91, 89, 85, 130, 105, 8, 124, 99, 94, 100, 81, 102, 101, 88, 92, ТП 3, 78, 86, 126, 80, 114, 104, 84, 90, 122,  Стефан Караджа  7, 11, 10, 9, 12, 14, 6,  Страцин  16, 20, 6, 22, 2, 18, 14, 4, 7,  Тодор Михов Христов  12, 2, 20, 10, 14, 12, 7, 28, 24, 30, 9,  Тодор Табаков  8, 11, 13, 7, 5, 10, 30, 37, 26, 31, 17, 32, 29, 6, 27, 2, 9,  Трети март  8, 2, 10, 6,  Хаджи Димитър  4, 3, 2, 5, 6, 10, 8, 1,  Христо Ботев  22, 10, 18, 2, 20, 24, 38, 15, 16, 7, 1, 4, 6, 13,  Янко Забунов  2

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 14:30 ч.; 16:31 - 17:00 ч./ -  Изворче:   Местност Горен Бабаковец  ПС

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 14:30 ч.; 16:31 - 17:00 ч./ -  Къкрина:   Александър Стамболийски  6, 13, 11, 9, 4, 5, 3, 1, 7, 8, 2,  Ангел Кънчев  3, 8, 6, 2, 14, 13, 5, 12, 4, 1, 9, 11, 15, 7, 10, 10,  Андрея Арабаджиев  10, 8, 2, 12, 5, 6, 4, 3,  Антим I-ви  4, 9, 17, 1, 6, 15, 8, 3,  Асен Златаров  6, 3, 8, 12, 4, 10, 18, 5, 9, 1, 14, 22, 7, 11,  Братя Миладинови  2, 6, 1, 8, 10, 3, 4, 12,  Васил Левски  17, 6, Ресторант, 5, 1, 7, 12, 13, 20, 15, 9,  , 19, 18, 22, 3, 8, 2, 10, 16, 11, 9, 26, 25, 21, 31,   , 24, 30, 27, 32, 28,  Вяра  2, 1,  Георги С. Раковски  2, 3, 12, 1, 10, 8, 6, 4,  Денчо Цонев    , 16, 14, 5, 4, 8, 2, 6, 1, 3,  Доктор Никола Сяров  2, 4, 3,  Дружба  5, 9, 7, 12, 6, 11, 3, 2, 10, 8, 1,  Еделвайс  2, 8, 4, 14, 12, 1, 10,  Зарезанска  3, 12, 2, 10, 16, 6, 8, 4, 1, 14,  Илинден  1, 14, 12, 4, 2, 8, 10, 6,  Кирил и Методий  2, 6, 8, 4, 5, 3,  Ловджийска  13, 8, 3, 2, 16, 4, 1,  Марин П.Луканов  17, 5, 15, 21, 2, 9, 4, 23, 11, 7, 19, 25, 6,  Мария Сиракова  1, 2, 5, 6, 8, 9, 4,  Местност Кайнака   ,  Неофит Рилски  2, 4,  Николчо Цвятков  1, 5, 7,  Оборище  6, 8, 4, 2,  Отец Паисий  2, 3, 1, 9, 5, 13, 7,  Панайот Волов  8, 10, 20, 12, 1, 11, 2, 1 Музей, 3, 7, 5, 14, 6, 4, 18, 9, 13   8,  Панайот Хитов  2, 1,  Патриарх Ефтимий  1, 4, 1, 6, 2,  Петко Генчев Петков  1, 9, 11, 2, 4, 7, 5, 3,  Райна Княгиня  1, 4, 2, 6,  Родината  6, 3, 1, 8, 5,  Розова Долина  6, 2, 4, 8,  Столетов  2,  Сяро Глабиняков  4, 2, 6,  Сяро Цонев  3, 4, 2, 1,  Тодор Кирков  11, 10, 2, 3, 4, 1, 6, 8, 7,  Трети март  2, 1,  Хан Крум  3, 5, 2, 1,  Хан Омуртаг  2,  Христо Ботев  19, 7, 12, 9, 18, 14, 2, 10, 20, 17, 15, 4, 11,  Христо Иванов-Големия  5, 13, 11, 3, 1, 7, 2, 9, 6, 8, 17, 4, 19, 21,  Христо Цонев-Латинеца  6, 11, 7, 3, 24, 14, 1, 22, 10, 20, 4, 2, 26, 12, 18, 6, 5,  Цар Асен Първи  5, 2, 7, 14, 9, 12, 3, 4,  Цар Иван Шишман  2, 3, 5,  Цар Калоян  4, 13, 16, 11, 12, 3, 8, 10, 4, 15, 1, 17, 18, 20, 2, 19, 6,  Цачо Сяров  2, 8, 7, 9, 3, 2, 1, 5, 6, 4,    Стопански Двор,  

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 14:30 ч.; 16:31 - 17:00 ч./ -  Ловеч:   Военно поделение,  Детска градина №7,  Местност Бабаковец  337, 376, 102, 194, 409, 81, 125, 115, 220, 359, 089, 422, 413, 379, 410, 224, 391, Вила, 383, Стар Софийски път, 415, 423, 377, Вили Бабаковец Юг, 159, 230, 77, 342, 407, 455, Вила Бабаковец, Вили Ак Баир, 412, 251, 3, 200, 416, 171, 424, 129, Вили Бабаковец Запад 2, 358, 154, 95, Вили Бабаковец Север, 411, Вили Запад, 420, 419, 11, 408, 128, 109-110, 233, Вили Бабаковец Изток, Вили Бабаковец Запад 3, Вили Бабаковец Запад 1,  Местност Клетища   ,  Местност Сливек  Вили Карамашка Чешма Върхът, Вили Карамашка Чешма Линия  2, Вили Карамашка Чешма Линия 1, Вили Карамашка Чешма Клон А,  Южна Индустриална Зона,     

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 14:30 ч.; 16:31 - 17:00 ч./ -  Сливек:   Александър Стамболийски  15, 1, 32, 20, 25, 39, 12, 33, 5, 31, 30, 29, 21, 26, 10, 17, 16, 22, 27, 12 А, 23, 37, 35, 28, 19,  Васил Левски  2, 1,  Марин Георгиев  10, 7, 3, 9, 1, 5, 16,  Минерален Извор  23, 29, 27,  Панайот Волов  5, 1,  Петър Граматик  8, 6, 4, 5, 2, 9, 7, 7 А, 1, 3,  Тодор Кирков  6, 3, 4, 6, 9а, 2, 7,  Трети Март  2, 1 А, 3, 18, 35, 9, 5, 1, 9 А, 20, 22, 7, 3 А, 26, 24,  Хаджи Димитър  5, 4, 1, 2, 7, 8, 9, 10,  Хисарска  7, Уо Тп7, 4, 2, 3,  Христо Кърпачев  4, 11, 2, 13, 21 А, 21, 6, 14, 23, 17, 29, 19, 10,     

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Горно Павликене:   Васил Левски  20, 18, 1, 2, 4, 16, 15, 3, 8,  Велко Баев  6, 12, 8, 21  , 10, 2, 13, 15, 14,  Георги Бенковски  1, 4,  Георги Бенковски  3,  Георги С.Раковски  2,  Димитър Грънчаров  10, 7, 13, 2, 8,  Иван Вътев  3, 24,  Йорданка Николова  3, 5, 1,  Малчика  8, 4, 10, 1,  Нейко Баев  4, 3, 2, 1,  Никола Вапцаров  7,  Панайот Волов  2, 1, 4,  Подем  3, 9, 2,  Стара Планина  57, 46, 44, 38, 24, 2, 26, 33, 61, 43, 6, 59, 62, 45, 60, 56, 13, 14, 51, 48, 32, 15, 52, Бригаден Стан Агротех, 37, 69, 37а, 17а, 72, 54, 7, 1, 34, 10, 20, 47, 25, 39, 35, 41, 11, 28, 21, 99, 23, 42, 29, 27, 71, 67, 5, 49, 40, 63, 66, 3, 31, 9, 64, 19,  Стара Планина  93, 95, 118, 107, 97, 106, 112, 87, 79, 110, 103, 91, 89, 85, 130, 105, 8, 124, 99, 94, 100, 81, 102, 101, 88, 92, ТП 3, 78, 86, 126, 80, 114, 104, 84, 90, 122,  Страцин  16, 20, 6, 22, 2, 18, 14, 4,  Тодор Михов Христов  12,  Тодор Табаков  8, 11, 13, 7, 5, 10, 30, 37, 26, 31, 17, 32, 29, 6, 27, 2, 9,  Трети Март  8, 2, 10, 6,  Христо Ботев  22, 10, 18, 2, 20, 24, 38, 15, 16, 7, 1, 4, 6, 13

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Ловеч:   Александър Стамболийски  2,  Георги С. Раковски  10, 12, 1, 8, 6,  Двадесет и втори август  10, 9 Славей, 3, 2, 5, 8, 10 С, 1, 4, 7,  Дунав  2, 1, 4,  Търговска  58 Явор, 58, 73, 77, 60, 71, 56, 79, 75,  Цар Освободител  33, 37, 58, 48, 50, 42, 44, 31, 46, 29, 35

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 17:00 ч./ -  Ловеч

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 17:00 ч.; 14:01 - 14:30 ч.; 16:31 - 17:00 ч./ -  Прелом:   Александър Стамболийски  5, 12, 6, 10, 11, 7, 1, 2,  България  2, 21, 9, 12, 17, 23,  Васил Левски  21,  Георги С.Раковски  1, 2, 6, 3, 8,  Местност Хаджовото,  Помпена станция,  Отец Паисий  5, 1, 9, 6, 3, 14, 12, 18, 16, 26, 7,  Панайот Волов  3, 11, 12, 14, 1, 4, 2, 5, 10, 18, 8, 7, 6,  Петко Р.Славейков  5, 20, 28, 2, 8, 15, 21, 25, 13, 6, 18, 3, 33, 11, 24, 23, Улично Осветление ТП 3, 27, 4, 7, 22, 14, 1, 36, 12, 10, 9,  Христо Ботев  9, 4, 2, 1, 7, 5, 11, 3

На 28.05.2020 г.  /14:16 - 14:30 ч./ -  Българене,  Общ. Ловеч:   Ганчо Начев  6, 3, 1, 2, 4,  Ганчо Павлов  4, 3, 14, 11, 16, 10, 9, 1, 13, 5, 2,  Георги Тинков  1,  Дядо Радоя Мариаша  2, 4, 1, 3, 4, 6, 10, 8 А, 8, 11, 7,  Иванка Карагечева  4, 8, 2,  Илко Ст. Ганков  9, 15, 6, 11, 12, 5, 18, 16, 7, 8, 13, 2, 14, 1, 19, 25, 23, 30, 28, 24, 27, 21,  Йордан Хубавенков  1, 4, 5, 11, 2, 7, 14, 10,  Кулата  1,  Ловджийска  2, 5,  Марин Гърбов  13, 9, 11, 15, 2, 24, 4, 7, 14, 22, 3, 1, 10, 17, 8,  Марин Пенков  68, 63, 67, 71, 76, 64, 69, 70, 62, 61, 36, 30, 21, 4, 28, 8, 12, 3, 32, 10, 18, 20, 14, 34, 22, 19, 17, 7, 26, 16, 13, 54, 45, 58, 50а, 23, 47, 51, 57, 60, 56, 55, 35, Канцелария, 46, 38, Читалище, 25, 36, 49, 37, 40, 21, 44, 33, 52, 39, 43, 27, 29, 31, 41,  Митю Комитата  2,  Мичо Стоянов  2, 6, 3, 5, 4, 1, 8,  Мочор  10, 7, 1, 4,  Неделки  1,  Никола Комитата  5, 3, 1,  Павел Станчев  3, 2, 11, 8, 4, 7,  Пенко Грозев  1, 8, 6, 12, 4, 14, 10, 5, 7,  Пенко Христов  2, 6, 8,  Присоето  4, 49,  Радой Минковски  2, 3, 1,  Селище  1, 2,  Стоян Господински  10, 6, 12, 7, 1, 11, 13, 4, 3, 8, 9,  Стоян Котански  2, 3, 11, 5, 7,  Стоян Луканов  10, 1, 4, 2, 3, 6, 8, 7, 16, 20, 5, 12,  Тодор Цачев  1,  Христо Ботев  10, 3, 6, 2, 11, 12, 14, 70, 17, 9, 13, 19, 18, 16, 15, 7, 4, 5, 8,  Цачо Павлов  1, 6, 2,  Цвятко Пеев  4, 2, 3, 1,  Цвятко Цачев  15, 8, 1, 6, 17, 16, 3, 12, 11, 5, 14, 9,     , МТП до Зъбчето, МТП4,  

На 28.05.2020 г.  /14:16 - 14:30 ч./ -  Дъбрава,  Общ. Ловеч:   Васил Левски  29, 23, 19, 13, 15, 9, 4, 14, 3, 5, 17, 11, 33, 7, 2, 27, 10, 31,  Горски Пътник  12, 18, УО ТП1, 5, 19, 14, 20, 3, 16,  Илинден  3, 8, 1, 4, 14, 6,  Местност Каптажа   ,  Трети март  15, 21, 14, 1, 9, 7, 19, 17, 16, 2, 3, 5, 13, 11, 18,  Чер. Недялко  1, 3, 5,  Шести септември  22, 27, 29, 5, 21, 19, 3, 7, 25, 1, 2, 16, 6, 17, 15, 11, 4, 8, 23, 13, 10

На 28.05.2020 г.  /14:16 - 14:30 ч./ -  Малиново,  Общ. Ловеч:   Александър Стамболийски  1 Бензиностанция, 1, 2, 23, 28, 14, 20, 8, 7, 15,  , 25, 1, 19, 5, 30, 12, 6, 3, 22, 32, 9, 18, 17, 13, 10,  Бачо Киро  5, 4, 1, 10, 12, 6, 14,  Бреза  1, 3,  Васил Коларов  48, 3, 4, 16, 17, 40, 20, 12, 8, 30, 38, 24, ТП 10 Мачтов, 36, 26, 32, 42, 22, 7, 48 УО ТП 3, 2,  Васил Левски  21, 27, 29, 18, 16, 20, 23, 22, 25, 11, 1, 9, 3, 2, 13, 19, 10, 12, 5, 6, 8, 7, 4,  Велковска  11, 17, 19, 14, 15, 6, 27, 3, 10, 12, 9, 23, 25, 7, 5, 21, 1, 13, 8, 31,  Гайдар Кольо  3, 6, 9, 4, 13, 8, 1, 7, 11, 5,  Георги Бенковски  13, 1, 17, 15, 19, 16, 24, 5, 10, 2, 26, 28, 14, 9, 18, 8, 11, 7, 12, 4, 22, 6,  Георги Мамарчев  18, 36, 34, 28, 24, 16, 30, 10, 4, 32, 20, 3, 2, 5, 8, 22, 6, 14, 1,  Георги С. Раковски  5, 10, 8, 15, 9, 11, 12, 3, 4, 13, 16, 2, 6, 14, 1, 36, 38, 44, 34, 18, 24, 19, 25, 23, 57, 41, 35, 47, 20, 21, 51, 43, 59, 22, 39, 49, 29, 61, 27, 30, 26, УО ТП 9, 45, 37, 53, 28, 31, 33, 65,  Гребена  15, 3, 12, 2, 5, 10, 8, 11, 4, 7, 6, 9,  Даскал Спас  16, 17, 9, 5, 30, 18, 7, 8, 6, 4, 2, 32, 16, 15, 14, 19, 11, 28, 3, 1, 13, 10, 24,  Димитър Талев  4, 2, 5, 6, 8, 9, 7, 1, 13,  Дунав  4, 6, 8, 1,  Захари Стоянов  8, 6, , , 2, 10, 13,  Иван Вазов  12, 8, 13, 22, 1, 23, 18, 33, 31, 29, 3, 7, 4, 14, 6, 25, 9, 20, 27, 16, 15, 10, 5, 19, 37, 11, 17,  Изгрев  9, 10, 11, 12, 23, 13, 2, 1, 8, 4,  Искър  4, 2, 3, 1,  Липа  4, 3, 6, 1, 2,  Любен Каравелов  8, 14, 11, 3, 19, 12, 17, 15, 6, 13, 10, 4, 1, 9, 7, 21, 26, 36, 27, 31, 20, 23, 16, 28, 22, 18, 30, 32, 29, 25,  Люлин  4, 10, 8,  Местност Юртлука  ПС,  Панайот Волов  8, 3, 18, 2, 11, 16, 6, 4, 10, 9, 5, 1, 13,  Патриарх Евтимий  48, 4, 7, 3, 6, 12, 2, 10, 1 Киносалон, 67, 63, 28, 45, 48, 43, 56, 11, 63, 60, 22, 69, 50, 40, 15, 9,  , 59, 47, 55, 41, 13, 57, 35, 32, 68, 19, 44, 33, 27, 26, 14, 36, 66, 62, 24, 18, 65, 53, 38, 21, 25, 58, 46, 39, 70, 54, 34, 16, 42, 29, 31, 49, 64, 30,  Пейо К.Яворов  1, 5, 8, 12, 10, 18, 3, 2, 6, 4, 16,  Пенчо Славейков  2, 1, 12, 18, 20, 5, 6, 3, 4, 22, УО ТП 5,  Пиперска  14, 3, 18, 10, 5, 1, 2, 12, 16,  Пирин  1, 4, 2,  Плиска  8, 10, 4, 2, 5, 3,  Под Усоито  13, 16, 23, 27, 10, 35, 11, 24, 7, 4, 21, 5, 26, 22, 18, 3, 25, 28, 29, 6, 19, 33, 9, 1, 2, 8, 32, 15, 31,  Росица  6, 10, 5, 3, 2, 4,  Стара Планина  4, 1, 2,  Стоян Заимов  5, 1, 9, 6, 4, 11, 3, 2, 7,  Христо Ботев  16, 2, 6, 8, 3, 11, 7, 17, 14, 4, 10, 1, 5, 12

На 28.05.2020 г.  /14:16 - 14:30 ч./ -  Прелом:   България  3, 1, 13, 7, 11, 5,  Васил Левски  2, 8, 3, 1, 9, 19, 7, 1, 12, 6, 17, 5, 10,  Иван Вазов  14, 9, 16, 19, 10, 3, 18, 4, 5, 2, 6, 7, 13, 11, 15, 21,  Пролет  8, 4, 10, 6,  Стадион  4, 12, 10, 6,  Трети март  26, 2, 8, 12, 24, 20, 22, 18, 1, 6, Ярмомелка, 4, 10

На 28.05.2020 г.  /14:16 - 14:30 ч./ -  Стефаново,  Общ. Ловеч:   Априлци  7, 16, 10, 12, 2, 4, 6, 14, 1, 26, 11, 15, 22, 9, 17, 13, 18, 24, 19, 52, 56, 53, 40, 49, 23, 57, 39, УО ТП 3, 47, Цех, 30, 37, 62, 29, 25, 44, 28, 43, 36, 42, 58, 60, 34,  Васил Левски  26, 15, 28, 4, 9, 11, 5, 2, 7, 26, 8, 10, 3, 1, 28, 6, 4, 2, 1,  Георги Бенковски  10, 11, 1, 13, 3, 2, 9, 47, 15, 17, 55, 59, 41, 35, 12, 7, 45, 39, 23, 14, 18, 28, 49, 21, 22, 10, 19, 24, 20, 57, 31, 33,  Георги Сава Раковски  13, 5, 9, 3, 11,  Двата Бора  14, 4, 3, 10, 1,  Иван Вазов  1, 4, 8, 6, 12, 11, 32, 31, 16, 5, 15, 25, 19, 38, 27, 14, 18, 42, 34, 22, 37, 10, 39, 43, 9, 23, 40, 20, 7, 36, 17,  Иван Йонков Врацанлията  12, 14, 10, 16, 35, 6, 1, 8, 14, 2,  Магильов  8, 14, 5, 12, 1, Уо Тп 1, 3,  Малиновска  7, 1, 16, 14, 8, 6, 10, 4,  ,  Местност Бекерска Кория  ПС,  Пейо К.Яворов  6, 2, 8, 15,  Радой П.Цанков  17, 2, 15, 1, 5, 11, 13, 9,  Райна Княгиня  7, 8, 4, 1, 11, 2, 6,  Растът  1,  Резя  7, 3, 17, 6, 21, 10, 5, 15, 1, 12, 19, 23, Уо Тп 4, 13, 8,  Селищен Дол  1, 5, 8, 3, 6,  Средока  2, 5,  Хаджи Димитър  4, 2, 6,  Хаджийска  5, 3, 26, 1, 1,  Христо Ботев  7, 1,  Церът  38, 10, 13, 5, 36, 35, 28, 11, 30, 15, 22, 7, 8, 3, 40, 12, 1, 20, 37, 8,  Червен Бряг  5, 9, 3, 7, 1, 6,  Шарбанци  27, 21,  Шипка  3, 10, 9, 8, 16, 13, 14, 5, 22, 11, 1, 18, 7, 12,  Яница  4, 1, 8, 5

На 29.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Слатина,  Общ. Ловеч:   Александър Стамболийски  38, 49, 53, 61, 95, 44, 27, 36, 55, 51, УО ТП 7, 33, 37, 67, 43, 69, 41, 57, 40, 65, 47, 35, 46, 34, 42, 48, 63, 39,  Волга  2, 1,  Георги С. Раковски  11, 9, 5, 3,  Детелина  1, 4,  Крайна  3, 1, 4, 6, 8, 9, 7, 5, 2,  Любен Каравелов  14, 28, 7, 1, 2, 3, 17, 12, 13, 16, 4, 24, 26, 15, 19, 25, 20, 18, 6, 22, 23, 8, 10, 9, 5,  Марица  6, 9, 4, 5, 7, 2, 1,  Петър Берон  15, 17, 5, 7, 21, 12, 10, 19,  Стара Планина  4,  Стефан Караджа  7, 6, 5, 1, 3, 2,  Тодор Каблешков  3, 7, 5, 12, 1, 4, 2, 9, 6, 10, 8,  Трети Март  23,  Хаджи Димитър  19, 12, 10, 31, 2, 3, 25, 6, 17, 13, 33, 35, 9, 4, 23, 7,  Янтра  31

 

Община Луковит  

На 26.05.2020 г.  /14:31 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:31 - 18:00 ч./ -  Голяма Брестница:   Александър Стамболийски  120, 1, 106, 75, 74, 79, 70, 47, 67, 77, 76, 112, 120, 96, 61, 80, 62, 63, 59, 114, 69, 102, 54, 58, 50, 55, 85, 60, 84, 110, 73, 122, 116, 82, 98, 87, 78, 88, 71, 57, 51, 86, 89, 65, 5, 17, 15, 21, 10, 43, 27, 9, 34, 25, 23, 3, 24, 22, 28, 35, 1, 33, 2, 26, 11, 29, 30, 40, 36, 46, 48, 32, 31, 1,  Биволарника  6, 8, 3, 4, 9, 7, 1,  Васил Левски  9, 11, 4, 5, 8, 7, 3, 2,  Геновци  7, 12, 2,  Георги С. Раковска  4, 1, 2, 10, 6, 2,  Гетовци  36, 38, 40, 32, 2, 9, 8, 5, 25, 1, 7, 20а, 4, 28, 3, 10, 6, 21,  Двадесет и трети декември  6, 4, 2,  Девети септември  1, 2, 6, 4,  Жидевица  4, 4, 1, 19, 7, 8, 5, 12, 25, 21, 22, 2, 3, 10, 23, 20, 11, 15,  Кокиче  6, 1, 3, 8,  Любен Каравелов  12, 22, 25, 23, 3, 11, 9, 1, 7, 20, 18, 4, 5, 21,  Местност Данчова Могила Водоем,  Местност Жидевица  ПС,  Никола Й.Вапцаров  15, 19, 17, 2, 7, 1, 21,  Ниновци  8, 5, 1, 2, 12, 3, 14,  Опълченска  3, 1,  Панайот Волов  6, 8, 5, 4, 2, 3, 1,  Петър Берон  2, 6, 1, 3,  Пирин  1,  Родината  3, 10, 1, 2, 7, 8,  Стефан Караджа  1, 10, 9, 2, 8, 19,  Хаджи Димитър  3, 2, 5, 1,  Хан Крум  9, 12, 16, 3, 2, 14, 6, 7, 8, 10, 4,  Христо Ботев  13, 2, 9, 5, 8, 7, 3, 21, 11,  Христо Смирненски  2, 1

На 26.05.2020 г.  /14:46 - 18:16 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:46 - 18:16 ч./ -  Златна Панега:   Александър Стамболийски  49, 51, 68, 35, 42, 7, 45, 52, 38,  Ангел Каралийчев  4, 2,  Георги Бенковски  8, 10,  Дан Колов  2,  Иван Вазов  7, 9, 3, 1,  Местност Рибарника  КС,  Опълченска  67, 145, 104, 88, 74, 130, 101, 76, 87, 111, 113, 109, 96, 102, 106, 82, 138, 127, 141, 77, 147, 128, 129, 69, 89, 110, 107, 71, 112, 63, 95, 85, 119, 97, 125, 73, 68, 92, 93, 91, 79, 72, 90, 131, 94, 83, 134, 117, 65, 139, 121, 133, 126,  Петко Р.Славейков  5, 3,  Хаджи Димитър  5, 3, 2

 

Община Тетевен  

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч./ -  Галата:   Васил Левски  108, 125, 115, 117, 105, 131, 124, 126, 135, 119, 104, 122, 136, 106, 109, 113, 134, 112, 90, 118, 130, 141, 111, 137, 101, 102, 133, 138, 116, 121, 123, 129, 127, 139, 107,  Вела Пеева  13, 15, 2, 3, 6, 4, 7, 5, 1, 11,  Пейо К. Яворов  15, 13, 31, 7, 27, 19, 10, 25, 11, 1, 2, 23, 33, 4, 21, 12, 8, 6,  Пещера  2, 10, 6, 9, 11, 8, 3, 7, 13, 1, 4, 5,  Христо Ботев  42, 77, 58, 95, 68, 63, 59, 79, 62, 85, 54, 40, 71, 48, 44, 89, 34, 56, 91, 57, 60, 67, 50, 87, 66, 70, 64, 69, 36, 72,  Христо Смирненски  15, 4, 7, 13, 5, 6, 2, 9, 8, 17

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч./ -  Тетевен: Кооперативен Пазар  5, 9, 7, 11, 1, 3,  Лечо Гайдаря  27, 26, 21, 23, 12, 10, 14, 31, 1, 7, 19, 22, 17, 16, 20, 28, 25, 32, 2, 13, 6, 24, 3, 30, 8, 18, 33, 11, 5, 15, 4, 9, 29,  Трети Март  11, 10, 14, 16, 20, 9, 1, 24, 3, 6 Балкан УО на ТП 24, 26, 5, 13, 28, 12, 6, 18, 2, 15, 19, 22, 7, 4

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч./ -  Черни Вит:   Братойо Петков  2, 1,  Васил Левски  124, 130, 146, 178, 140, 160, 164, 150, 188, 174, 122, 126, 78, 33, 144, 31, 176, 136, 170, 134, 132, 182, 180, 162, 184, 158, 172, 156, 154, 138, 166, 168, 128, 152, 186, 148,  Здравец  3, 1, 7,  Махала Петровци, Къща Мильо, Къща Пена, Къща Любомир, Къща Слав, Къща Йото, Къща Найден, Къща Христо,  Момина Поляна  13, 2, 17, 3,  Петко Милев Страшния  2,  Христо Ботев  7, 39, 45, 37, 11, 31, 15, 43, 22, 25, 49, 19, 35, 13, 47, 23, 33, 27, 29, 17

 

Община Троян  

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./ -  Бели Осъм:   Стоян Българенчето  229, 176, 184, 146, 152, 107, 213, 191, 174, 219, 144, 168, 217, 270, 274, 190, 221, 205, 143, 249, 231, 158, 225, 150, 188, 193, 142, 114, 276, 166, 247, 134, 136, 272, 235, 223, 196, 245, 186, 198, 251, 132, 138, 241, 164, 189, 182, 154, 215, 148, 243, 96, 227

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч./ -  Орешак,  Общ. Троян:   9 -та  20, 9, 3, 14, 24, 6, 12, 16, 26, 22, 11, 28, 30, 17,  Димитър Никифоров  12, 10, 8, 25, 21, 20, 17, 9, 7,  Иван Донев  5, 1, 18,  Стара Планина  128, 120, 115, 121, 130, 95, 100, 127, 106, 131, 101, 105, 97, 109, 93, 114, 108, 129, 111, 112, 123, 117, 126, 132, 113, 98, 116, 104, 110, 124, 88, 102, 133, 107

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Белиш:   VIII-45 Кв. 16,  Гадевска  1,  Гадю Иванов  8, 6, 4, 1, 3, 5,  Доктор Райко Радевски  1,  Иван Ковачев  6, 1, 5, 3,  Къню и Додю Докови  23, 3, 6, 24, 8, 19, 21, 10, 4, 18, 20, 1, 7, 5, 14, 9, 2, 17, 22,  Марин Лазаров  2, 1,  Мах. Маргатина  Марин-Къща,  Мах. Марковска  1,  Нено Даракчиев  10, 8, 3, 12, 27, 21,  Никола Панамски  1, 3, 5, 2,  Пенчо Чавдаров  14, 12, 1, 8, 16, 5, 3, 20,  Стара Планина  68, 118, 48, 63, 114, 90, 34, 96, 106, 18, 126, 24, 13, 81, 101, 97, 102, 16, 108, 66, 112, 57, 103, 93, 60, 88, 58, 2, 79, 20, 39, 6, 27, 41, 37, 33, 44, 70, 110, 107, 9, 51, 4, 1, 75, 29, 19, 85, 105, 116, 86, 43, 26, 45, 91, 47, 67, 8, 22, 52, 5, 14, 3, 30, 28, 17, 32, 12, 15, 122, 120, 21, 50, 49, 84, 55, 100, 7, 76, 36, 82, 71, Обор, 87, 40, 46, 62, 124, 104, 59, 74, 61, 244, 201, 173, 209, 193, 199, 161, 236, 191, 175, 203, 192, 169, 242, 232, 157, 194, 207, 167, 246, 159, 195, 218, 128, 130, 132, 3, 7, 141, 172, 137, 140, 158, 111, 134, 117, 168, 162, 136, 135, 149, 121, 107, 133, 115, 131, 170, 157, 119, 164, 155, 105, 174, 182, 178, 151, 152, 123, 150, 132, 156, 166, 154, 129,  Стойчо Илевски  3,  Тодор Радевски  3, 7, 5,  Христо Герганов  1, 3, 2, 4,  Цанко Иванов  2, 1

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Калейца:   Анска  4, 21, 15, 19, 25, 17, 9, 5, 11, 13, 23, 3, 2, 1,  Васил Ватев  121, 278, 10, 18, 1, 9, 12, 22, 11, 3, 5, 4, 20, 14, 7, 2, 16, 13, 8, 15, 40, 35, 73, 34, 63, 32, 42, 30, 41, 62, 54, 57, 38, 81, 24, 49, 26, 48, 37, 33, 31, 67, 60, 69, 51, 44, 79, 28, 47, 58, 36, 66, 27, 59, 56, 50, 46, 52, 75, 61, 29, 45, 22, 77, 80, 85, 86, 2, 74, 92, 90, 82, 79, 76, 14, 97, 84, 78, 138, 22, 12, 72,  Дамян Банчев  6, 9, 7, 4, 5, 2, 3, 15, 11, 1, 13, 5,  Дочо Чакъров  16, 4, 29, 17, 30, 3, 2, 1, 31, 8, 6, 12, 35, 21, 13, 41, 9, 11, 15, 20, 18, 19, 10, 27, 36, 23, 7, 28, 26, 34,  Керимска  10, 12, 11, 1, 21, 31, 49, 3, 24, 6, 45, 14, 47, 15, 53, 28, 18, 16, 7, 20, 30, 2, 25, 23, 33, 26, 27, 17, 5, 19, 4, 29, 51, 8, 32, 9,  Ламар  7, 3, 1, 5, 13, 15, 8, 20, 2, 29, 10, 18, 24, 4, 30, 22, 25, 11, 19, 14, 12, 28, 16, 23, 21, 9, 17, 26,  Местност Калейшко Ханче  17, 4, 72, Вила, 5,  Селски Дол  10, 8, 2, 5, 13, 22, 18, 16, 6, 20, 15, 11, 1, 7, 3,  Терзийска  13, 8, 12, 9, 6, 14, 7, 3, 11, 10, 5, 17, 19, 1, 15, 4, 25,  Христо Ботев  146, 174, 144, 154, 175, 159, 120, 193, 189, 148, 179, 176, 167, 162, 153, 166, 181, 131, 147, 197, 156, 158, 195, 161, 168, 180, 178, 185, 140, 160, 129, 150, 151, 155, 138, 137, 149, 130, 133, 165, 157, 118, 152, 191, 141, 145, 135, 142, 143, 163, 182, 132, 187, 170, 184, 171, 122, 183, 172, 134, 111, 136, 126, 124, 186, 311, 117, 110, 100, 121, 70, 106, 108, 119, 68, 64, 88, 72, 125, 94, 61, 99, 76, 115, 113, 116, 103, 66, 86, 127, 111, 112, 78, 107, 104, 84, 15, 92, 109, 82, 80, 101, 102, 123, 105, 45, 54, 77, 69, 47, 49, 95, 62, 91, 10, 58, 24, 32, 50, 67, 79, 93, 33, 9, 39, 34, 42, 11, 17, 40, 85, 81, 75, 51, 14, 13, 36, 43, 5, 97, 20, 21, 59, 57, 55, 56, 83, 16, 18, 89, 63, 31, 73, 26, 37, 61, 71, 19, 52, 22, 3, 7, 60, 8, 4, 29, 2, 87, 1, 44, 48, 2

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Троян,  Общ. Троян:   Акад. Ангел Балевски  1, 3, 23, 5,  Безименна  4,  Васил Левски  459, 590, 569, 469,  Дунав  2, 2 Дунав, 2 Магазин, 4,  Разклон Калейца  5,  Троянско поле

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 14:15 ч.; 16:15 - 16:30 ч./ -  Борима:   Бочо Дуковски  7, 6, 3, 10, 5, 11, 2, 14, 12, 16,  Васил Левски  25, 93, 8, 37, 45, 44, 47, 23, 26, 42, 32, 22, 28, 35, 24, 31, 34, 29, 39, 51, 67, 46, 66, 21, 41, 19, 33, 55, 67, 61, 59, 63, 53, 52, 24, 37, 51, 48, 65, 46, 56, 57, 69, 54, 22, 2, 4, 6, 18, 1, 3,  Васил Поппавлов  4, 5,  Васильов  2, 8, 1, 6, 18, 14, 16, 10, 12,  Ген. Скобелев  7, 9, 6,  Генерал Тотлебен  6, 21, 8, 6,  Георги Бенковски  4,  Георги Попов  12, 10, 68, 7, 3, 5,  Георги С. Раковски  2, 4, 36, 8, 6,  Гурко  7, 6, 48, 9, 3, 5,  Девети септември  1, 15, 32, 48, 2, 7, 40, 34, 42, 8, 22, 44, 13, 21, 14, 11, 36, 3, 38, 43, 31, 18, 46, 9, 19, 10, 24, 4, 33, 17, 29, 35, 23, 26, 5, 20, 30, 120, 116, 83, 106, 99, 108, 93, 98, 109, 92, 88, 82, 87, 114, 104, 85, 100, 86, 103, 118, 107, 97, 95, 81, 91, 94, 89, 112, 105, 101, 101, 10, 67, 45, 37, 10, 54, 55, 35, 52, 51, 60, 47, 66, 36, 43, 53, 50, 41, 56, 39, 58, 49, 1, 97, 69, 61, 59, 62, 76, 65, 64, 70, 74, 27, 66, 12, 63, 68, 71, 78,  Димитър Рачев  2, 5, 7, 11, 3, 1, 11,  Дочо Съев  15, 10, 20, 14, 9, 24, 7, 12, 8, 28, 6, 3, 26, 19, 17, 22, 16, 5, 4,  Дъбрава  3,  Есперанто  6, 8, 4, 10, 1, 2, 12, 1, 8,  Здравец  6, 2, 4,  Иван Дочев  2, 7, 10, 8, 3, 4, 6,  Илия Маринов  11, 10,  Кап.Петко Войвода  5, 9, 19, 16, 48, 5, 3, 11, 8, 60, 21, 4, 12, 56, 14, 20, 29,  Кирил И Методий  30, 26, 17, 22, 4, 11, 6, 12, 13, 1, 24, 19, 33, 10, 23, 2, 28, 15,  Кокиче  10, 8, 6, 11,  Колю Кацаров  2, 1, 4,  Колю Колев  2, 8, 6, 4,  Космос  4, 9, 11, 12, 3, 5, 7, 13, 2, 1, 2,  Марин Банковски  1, 3, 2, 6, 16, 2, 5, 3, 14, 8, 10, 11, 9, 7,  Марин Стафунски  1, 2, 5, 1, 9, 4, 11, 3, 2,  Минзухар  1,  Минко Дочев  18, 13, 9, 11, 20, 26, 4, 5, 14, 12, 6, 24, 8, 10, 2, 1, 3, 26,  Освобождение  3, 6, 8, 4, 12, 11, 2, 2,  Пашалан  4, 10, 1, 3, 454, 7, 2, 3,  Пенка Стафунска  6, 5, 1, 3, 8,  Петко Дочев  3, 5, 2, 9, 8, 12, 7, 5, 10,  Петър Грошев  13, 17, 23, 11, 7, 22, 16, 26, 9, 3, 4, 20, 12, 24, 28, 6, 18, 15, 12, 1,  Победа  10, 1, 16, 6, 4, 2, 8, 12, 14, 9,  Райна Княгиня  3, 8, 1, 48, 7,  Синчец  3,  Стара Планина  5, 6, 8, 20, 15, 52, 3, 25, 27, 9, 29, 17, 13, 12, 31, 14, 11, 23, 21, 46, 5, 19, 33, 16, 35, 37,  Стефан Караджа  10, 2, 1, 3, 8, 5, 6, 3,  Тинко Симов  4, 5, 3, 2,  Тотка Съева  1, 2, 1а, 4, 10, 7,  Трети март  2, 8, 3, 6, 10, 7, 5, 1, 12,  Урсел  3, 6, 7, 11, 5, 21, 1, 9, 213,  Хаджи Димитър  3, 1,  Христо Ботев  18, 36, 12, 6, 22, 42, 30, 16, 20, 24, 34, 10, 32, 4, 40, 38, 44, 14,  Цанко Патарински  26, 23, 32, 21, 24, 39, 2, 30, 11, 28, 15, 19, 46, 24, 20, 4, 2, 6, 1,    ТП-4, ТП-2

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 14:15 ч.; 16:15 - 16:30 ч./ -  Герман:   Хан Крум /31 -ва/  9

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 14:15 ч.; 16:15 - 16:30 ч./ -  Дълбок Дол:   Божур  5, 17, 1, 14, 23, 13, 7, 3, 15, 21, 16, 11, 8, 19, 25, 12, 18,  Бор  5, 7, 6, 9, 3, 5, 1, Бреза  2, 5, 7, 1, 3, 7, 2, 5, 4,  Васил Мочев  4, 6, 2, 8, 10,  Васил Събчев  8, 7, 2, 15, 6, 3, 5,  Васил Христов  2, 21, 19, 4, 1, 3, 1,  Гробарска  1, 4, 23, 5, 3, 13, 38, 9, 19, 24, 25, 21, 10, 11, 27, 17, 22, 28, 29, 33, 15, 26, 12,  Дъб  10, 2, 4, 8, 6,  Дълбокдолска Комуна  2, 5, 1, 3, 7,  Иван Дончев  2, 61, 23, 59, 49, 16, 41, 10, 15, 13, 19, 43, 55, 21, 25, 7, 8, 1, 35, 12, 5, 9, 37, 14, 47, 29, 33, 6, 45, 4, 53, 31, 17, 27, 51, 57, 39, 111, 93, 65, 67, 63, 18, 105, 79, 103, 78, 97, 107, 71, 22, 20, 40, 91, 89, 42, 87, 95, 30, 28, 81, 101, 109, 24, 044, 38, 36, 83, 44, 69, 85, 75, 77, 46, 54, 2,  Иван Иванчев  3, 5, 4, 7, 41, 2,  Изворът  6,  Извънградска  1,  Крайречна  6, 16, 4, 10, 2, 12, 14,  Кузманица  10, 3, 15, 12, 4, 20, 1, 14, 2, 5, 8, 13, 16, 7,  Лале  7, 11, 5, 4, 3, 1,  Марин Дол  1,  Мерата  9, 11, 13, 15, 1,  Местност Поляната,  Момчилов Кладенец  2, 4, 1,  Орех  12, 10, 16, 6, 8, 14, 4,  Петър Стойков  1, 20, 2, 7, 25, 5, 14, 16, 22, 18, 26, 12, 5, 6, 2, 10, 8, 4,  Поникът  5, 8, 2, 1, 3, 7, 10, 6, 4, 12, 16,  Пчелинът  2, 1,  Първи Май  13, 25, 17, 14, 23, 18, 12, 3, 2, 11, 8, 21, 9, 6, 10, 1, 16, 7, 4, 17,  Ракита  1, 3, 8, 5,  Местност Ракитито,  Средни Дял  2, 14, 16, 13, 1, 17, 12, 10, 8, 9, 18, 19, 3, 4, 7, 9,  Старата Чешма  5, 1, 4, 8, 7, 2, 13, 12, 9, 11,  Стойко Цочев  17, 7, 13, 14, 10, 15, 5, 4, 6, 9, 2, 186, 3, 1, 11, 8, 21, 19, 16, 1,  Суха  1, 9,  Теменуга  6, 2, 8, 4,  Тошко Тодоров  5, 3, 8, 9, 14, 2, 7, 6, 11, 4, 12, 12,  Трифонова Усойна  4, 6,  Чучура  3, 7, 10, 1, 9, 11, 5, 3, 2, 10

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч.; 14:01 - 14:15 ч.; 16:15 - 16:30 ч./ -  Голяма Желязна:   15703.44.5,  Август 1926 г.   8, 24, 32, 15, 16, 26, 33, 47, 13, 1, 5, 12, 34, 44,  Братя Попски  13, 2, 1, 11,  Възраждане  4, 1, 2, 3,  Ганчо Моев  36, 6, 20, 30, 25, 8, 3, 32, 19, 4, 17, 28, 18, 29, 7, 41, 38, 7 Тп1, 5, 23, 27, 12, 21,  Георги Бенковски  4, 7, 3, 8, 8, 13, 14, 16, 18, 20,  Дачо Михайлов  9, 14, 5, 3, 7, 12, 4, 2, 16, 23, 12, 20, 17, 19, 15,  Девети септември  3 Катодна Защита, 2, 4, 1, 1 Кметство, Поща, 3,  Желязвенска Комуна  20, 14, 34, 23, 99, 21, 35, 8, 15, 19, 2, 36, 20, 39, 7, 18, 10, 38, 11, 5, 17, 13, 3, 4,  Колю Владов  24, 31, 9, 16, 21, 20, 18, 5, 23, 6 Тп5, 1, 22, 38, 19, 26, 25, 15, 2, 33, 35, 17, 30,  Късера  38, 24, 34, 4, 32, 6, 18, 8, 7, 36,  Марин Гачев  7, 1, 5, 3,  Марин Ив Кинкин  22, 8, 5, 9, 7, 20, 11, 8, 2,  Мах.Испирско  Вила, 8,  Мах. Козуря  Осветление Помпена Станция, Помпена Станция, ТП4,  Мах. Лъките  12, Вила, 15, 1, 4, 1 Вила, Вила, 6,  Мах.Разсадищата  1, 11, Вила, 4, 10, 8, 9, 12, 3, 6, 7, 28,  Мах.Сойчанско  Вила, Къща Цано, Къща Георги, Къща Краю, Къща Мирчо, Къща Николина, Къща Димитър, Къща Найден, Къща Румен, Къща Коста, Къща Виолета, Къща Ценко, Къща Даниела, Къща Тянко, Вила, Къща Марин, Къща Цанко, Къща Димка, Къща Милчо, Къща Иван, Къща Милко, 55 Вила, Къща Петко, Къща Ценка, Къща Мария, Къща Борис, Къща Венелин, Къща Георги, Къща Мою,  Мах.Топля  18, 52, 55, 213, Вила, 51, 213, 214,  Мах.Чербин  42, 36, 41, 22, Вила,  Мах.Чолдарско  Вила, 28, 40, 25, 33, 2, 36, 32, Вила, 38, 25, 29, 23, 7, 1, 76, 11, 28, 42, 5, 27, 26, 13, 33, 34, 40, 74, 17, 4, 3, 37, 41, 9, 12, 10, 18, 83, 31, 15, 30, 35, 21, 16, 6, 8, 104, 39, 77, 14, 63, 19, Вила, 33, 65, 64, 49, 60, Вила, 33,  Мирчо Филипов  32, 21, 1, 5, 10, 26, 25, 9, 27, 2, 23, 4, 18, 13, 7, 12, 16, 21, 18, 37,  Михал Дочев  2, 7, 15, 10, 13, 12,  Октомврийска  21, 8, 3, 4, 2, 24, 7, 5, 1, 23, 6, 16, 9, 18,  Петко Доневски  10, 14, 16, 13, 15, 17, 13, 3, 1, 2, 12, 11, 31, 75, 79, 19, 77, 74, 27, 54, 29, 70, 30, 33, 1, 72, 37, 6, 3, 70, 76, 26, 28, 35,  Разсадищата  35 Къща Милка,  Симеон Маринов  1, 7, 11, 15, 13,  Стамен Мирчев  32, 8, 13, 78, 48, 35, 36, 10, 23, 80, 40 Тп6, 15, 63, 22, 54, 27, 38, 19, 79, 75, 14, 20, 59, 28, 31, 24, 56, 63 Касета, 6, 71, 30, 57, 72, 16, 41, 11, 42, 70, 51, 68, 74, 18, 52, 44, 61, 29, 76, 53, 67,  Стойко Хаджиев  2, 1, 5, 9, 11, 15, 21,  Тодор Чипарски  20, 17, 9, 6, 3, 4, 5, 56, 25, 23, 1, 21, 8, 12, 19,  Тринайсет века България  76, 8, 68, 42, 15, 55, 52, 56, 5, 43, 17, 40, 21, 22, 7, 31, 50, 46, 10, 90, 2, 45, 32, 14, 1, 25, 49, 72, 58, 33, 37, 51, 86, 82, 38, 24, 48, 74, 39, 35, 27, 89, 30, 66, 34, 36, 16, 62, 26, 9, 80, 64, 84, 44, 41, 28, 47, 23, 19, 137, 140, 2, 104, 79, 9, 3, 99, 5, 106, 6, 96, 1, 8, 92, 15, 18,  Цанко Станчев  85, 71, 62, 3, 46, 33, 63, 25, 50, 1, 70, 7, 52, 12, 30, 75, 4, 69, 15, 48, 84, 54, 5, 2, 64, 51, 55, 77, 78, 24, 27, 21, 36, 6, 28, 74, 65, 37, 32, 61, 60, 31, 76, 47, 80, 42, 23,  Цано Драголов  5, 1, 3, 8, 4, 9, 12, 39, 5, 69, 51, 53, 64, 40, 66, 22, 7, 68, 42, 37, 14, 49, 11, 50, 16, 1, 60, 64 Вила,  Цано Кадийски  27, 6, 32, 15, 51, 24, 53, 7, 4, 48, 26, 46, 1, 16, 3, 44, 14, 016, 13, 30, 18, 25, 19, 12, 86, 77, 68, 81, 87, 84, 60, 88, 93, 89, 69, 76, 90, 37, 71, 63, 75, 73, 83, 43, 45 ТП7, 85, 65, 82, 61, 58,  Цвятко Георгиев  1, 11, 9, 3, 15, 21, 23, 7, 14, 2, 29, 10, 4, 25, 13, 8, 11,    Мест.Башов Рът

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч.; 14:01 - 14:15 ч.; 16:15 - 16:30 ч./ -  Старо Село,  Общ. Троян:   Калник  4, 18, 8, 6, 1, 10, 15, 138, 12, 16,  Мах. Шарбан  22,  Мест. Стопански двор,  Ферма,  Местн.Трапът  1,  Ралчевска  10, 73, 46, 113, 38, 115, 45, 107, 48, 32, 26, 7, 23, 16, 69, 13, 30, 19, 42, 53, 103, 4, 25, 49, 55, 109, 89, 5, 14, 40, 34, 33, 64, 66, 56, 21, 81, 17, 60, 35, 80, 71, 36, 12, 24, 27, 57, 70, 22, 2, 110, 8, 31, 102, 1, 97, 50, 61, 51, 44, 68, 28, 99, 82, 11, 37, 29, 87, 15,  Софийска  137, 69, 22, 32, 1, 73, 12, 49, 35, 16, 10, 14, 38, 136, 33, 53, 65, 55, 20, 71, 30, 57, 28, 85, 59, 45, 11, 47, 34, 79, 13, 2, 83, 75, 8, 6, 4, 61, 87, 67, 91, 18, 39, 7, 63, 64, 43, 77, 40, 38,  Централна  44, 86, 52, 33, 70, 96, 95, 87, 59, 28, 119, 42, 139, 88, 49, 143, 123, 11, 83, 41, 34, 99, 135, 27, 129, 105, 35, 45, 141, 63, 29, 68, 94, 102, 55, 21, 117, 101, 51, 26, 137, 103, 82, 91, 60, 17, 92, 89, 127, 74, 107, 65, 54, 72, 71, 16, 39, 57, 76, 79, 78, 113, 85, 98, 111, 58, 75, 115, 121, 38, 133, 80, 131, 97, 48, 31, 56, 77, 16, 9, 17, 5, 13, 14, 12, 3, 20, 11, 1, 8, 7, 116, 15, 10, 6, 6, 5, 9, 7, 2, 1, 8, 13, 3, 4, 11, 151, 161, 145, 112, 116, 146, 114, 124, 35, 148, 147, 163, 165, 126, 149, 142, 140, 106, 134, 153, 120, 132, 157, 108, 118, 122, 155, 128, 104, 134, 3, 144,  Шарбан  64, 4, 10, 5, 62, 8, 3, 51, 31, 54, 29, 12, 63, 73, 16, 47, 61, 69, 67, 25, 27, 76, 35, 75, 74, 41, 30, 14, 33, 21, 43, 19, 45, 79, 39, 58, 40, 17, 15, 22, 48, 56, 55, 49, 57, 71

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./ -  Велчево,  Общ. Априлци:   Местн. Джокари  Къща Георги, 5, Къща Тотю, Къща Румяна, Къща Пена, Къща Марин, Вила, Къща Кольо, 7, Къща Тотьо, Къща Никола, Къща Мичо, Къща Иван

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./ -  Гумощник:   Мах. Реката  37, 50, Къща Иван, Къща Мичо, 2 Къща Тодор, Къща Павел, Помпа, Къща-Светлозар, Къща-Невена, Къща-Тодор, Къща-Милка, Къща-Беньо, Къща Мита, Къща Генади, Къща Ибрям, Къща-Стоян, 10 Вила, Къща Божидар, Къща Любка, Къща Ганко, Къща Динка, Къща Марин, Вила, Къща Стойчо, Къща Бригита, Къща Минко, Къща-Веселин, Къща-Съба, Къща Таня, Къща -матей, Къща, 10, Къща Ганчо, Къща-Николай, Къща Марийка, Къща-Михо, Къща -марко, Къща Симеон, Къща Нели, Къща Радка, Къща-Райко, Къща-Тота, Къща Никола, Къща Бонка, 136, Къща Стефан, Къща-Петко, 26, Къща Зинови, Къща Илия, Къща Александър, Къща-Димитър, Къща-Минко, Къща Васил, Къща Неда, Къща Георги, Къща Недялко, Къща -марин, Къща Станимир, 32, Къща Матей, Къща Петър, 40, Къща-Минчо, Къща-Митко, Къща Петко,  Цанко Влаховски  6

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./ -  Троян,  Общ. Троян:   Димитър Гимиджийски  22, 24, 33, 29, 31,  Криволак  33, 35, 34, 31, 38, 21, 22, 26, 24, 37, 23, 29, 30, 25, 32, 36

 

Община Угърчин  

На 29.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Голец:   Мах.Оломан

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч./ -  Лесидрен:   Александър Стамболийски  29, 14, 35, 31, 21, 5, 18, 7, 13, 16, 11, 17, 23, 28, 34, 1, 19, 15, 27, 4, 8, 20, 39, 6, 25, 32, 22, 24, 37, 3,  Коман  1, 2,  Местност Ношаря  Колиба, 1 Колиба,  Орницата,  Раковска  3, 11, 15, 5, 10, 9, 7, 2, 13, 4, 12,  Стара Планина  55, 38, 29, 25, 66, 31, 8, 34, 15, 11, 33, 54, 27, 23, 35, 59, 9, 12, 58, 41, 13, 22, 50, 6, 42, 68, 10, 52, 36, 60, 56, 26, 32, 72, 51, 17, 44, 24, 28, 70, 64, 53, 45, 47, 46, 49, 57, 49 Магазин, 21, 48, 37, 30, 16, 62,  Стоян Петков  13, 5, 1, 6, 11, 9, 2, 8, 3,  Страцин  2, 3,  Христо Ботев  11, 20,  Христо Смирненски  11, 5, 7, 2, 9, 13, 17, 4, 14, 15,  Чаршията  15, 17, 2, 10, 3, 12, 13, 11, 19, 4, 9, 6, 7, 1,  Чуловдолска  8, 6, 7, 9, 4, 1, 10, 5, 2, 12, 3

На 27.05.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч./ -  Лесидрен:   Александър Стамболийски  29, 14, 35, 31, 21, 5, 18, 7, 13, 16, 11, 17, 23, 28, 34, 1, 19, 15, 27, 4, 8, 20, 39, 6, 25, 32, 22, 24, 37, 3,  Коман  1, 2,  Местност Ношаря  Колиба, 1 Колиба,  Орницата,  Раковска  3, 11, 15, 5, 10, 9, 7, 2, 13, 4, 12,  Стоян Петков  13, 5, 1, 6, 11, 9, 2, 8, 3,  Страцин  2, 3,  Христо Ботев  11, 20,  Христо Смирненски  11, 5, 7, 2, 9, 13, 17, 4, 14, 15,  Чаршията  15, 17, 2, 10, 3, 12, 13, 11, 19, 4, 9, 6, 7, 1,  Чуловдолска  8, 6, 7, 9, 4, 1, 10, 5, 2, 12, 3

 

 

Област Кюстендил

Община Бобов Дол  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Мала Фуча:    УПИ V-231 Кв.16

 

Община Дупница  

На 30.05.2020 г.  /04:00 - 04:15 ч./ -  Дупница:   68789.165.22 Местн.Динките ,  68789.21.19,  87727, 16, 179,  Джерман  Къща,  Дренски Рид  Вила,  Извън Регулация, Изгрев  5,  Каваклия  88,  М. Динката,  Местност Барактарица  Автокъща,  Местност Драгоина Могила  Къща,  Местност Дренски Рид   ,  Орлинска  104,  Отец Атанасий Чолаков  4,  Отовица  83,  Разметаница  Гараж,  Самоковско шосе,  Вила, 10, 25, 5, 32, изход Самоков, 8, 30, 1, 2, 2, 20, 4, 14, 21,  Самораново Пром.зона,  Бет.възел,  Саморанска  80, 58, 66, 13, 84, 68, 48, 54, 15, 42, 7, 13 А, 40, 37, 78, 31, 27, 17, 34, 35, 28, 50, 9, 33, 23, 36, 25, 46, 44, 1, 72, 19, 70, 56, 38, 52, 62, 80, 30, 39, 60, 32, Помпа, 13, 82, 80, 39, 35, 33, 80,  Софийско шосе  2,  Стръмна  5

На 30.05.2020 г.  /01:46 - 02:00 ч./ -  Дупница:   Извън регулация,  Каваклия  88,  Местност Барактарица  Автокъща,  Местност Драгоина, Могила  Къща,  Орлинска  104,  Самоковско шосе  4, 14, 30, 1, 2, 2, 20,  Софийско шосе  2

На 30.05.2020 г.  /04:00 - 04:15 ч./ -  Самораново:   Митко Палаузов,  Саморанска  80

На 30.05.2020 г.  /01:46 - 04:15 ч./ -  Сапарево

На 30.05.2020 г.  /04:00 - 04:15 ч./ -  Яхиново:   87724.10.5,  87727.13.10,  87727.13.18.2,  87727.14.69,  87727.17.1,  87727.20.2,  87727.203.284,  Алеко Константинов  26, 3а, 4, 8, 6, 9, 12, 2, 7, 13а, 20, 1, 5а, 14, 5, 18, 8а, 13, 3, 11а, 24, 16, 22, 11, 35, 28, 31, 30, 17, 46, 23, 15, 38, 30а, 40а, 29, 36, 33, 37, 25, 42, 32, 21, 44, 34, 40, 11, 27а,  Ангел Кънчев  13, 5, 7, 11, 15, 17, 6, 9, 4а, 4, 2,  Бузлуджа  30, 8, 13, 14, 12, 1, 15, 10, 7, 18, 5, 16а, 6, 9, 7а, 3, 16, 4, 11,  Васил Априлов  4, 6а, 5, 10, 1, 3, 2, 8, 6,  Васил Демиревски  11, 17, 5, 3а, 4, 18, 10, 1, 19, 13, 3, 7, 6, 2а, 14, 2, 9, 21, 8, 12, 15,  Васил Левски  4а, 30, 11, 4, 18, 2а, 24, 21, 22, 8, 16, 2, 6, 1, 26, 12, 16а, 28, 10, 48, 31, 72, 21, 37, 62, 35, 29, 66, 50, 23, 19, 17, 54, 15, 74, 13, 58, 64, 52, 13а, 25, 25а, 27, 33, 56, 26, 56, 38, 3, 34, 5, 36, 48, 46, 7, 9а, 11, 40, 34а, 31,  Генерал Гурко  41, 43, 19а, 5, 29, 27, 35, 29а, 33, 19, 13, 37, 11, 1, 9, 25, 21, 33а, 3, 23, 7, 81, 99, 91а, 93, 107, 103, 71, 109, 105, 97, 75, 113, 67, 65, 2, 61, 87, 79, 63, 85, 95, 89, 111, 101, 71, 2, 49, 49а, 47, 73, 53, 57, 51, 59,  Генерал Скобелев  23, 1, 7, 15а, 16, 4а, 19, 12, 6а, 10, 4, 14, 2а, 3, 21, 13, 6, 11, 2, 9, 8, 5, 17, 22, 20,  Генерал Столетов  22, 4а, 9а, 1, 2а, 14, 16, 16а, 22а, 6, 3, 20, 5, 8, 7, 14а, 11, 26, 10, 24,  Георги Раковски  7а, 1, 11, 8а, 18, 12, 14, 9, 7 А, 4, 2, 13, 20, 15, 13а, 16, 3, 6, 7, 3а, 6а, 10, 21, 28, 32, 36, 24, 30, 26, 34,  Девети септември  5, 15, 32, 13, 11, 26, 22, 24, 16, 14, 22а, 30, 17, 19, 8, 20, 12, 28а, 9, 21, 18, 23, 7, 28, 10, 9, 2, 4, 6, 1,  Димчо Дебелянов  5, 4, 3, 2, 1, 7,  Доктор Петър Берон  1, 8а, 3, 4, 6а, 42а, 10, 12, 8, 2, 6,  Иван Вазов  4, 12, 14, 8, 6, 7, 1, 15, 24, 13, 16, 22, 8а, 5, 12а, 10, 11, 18а, 22а, 18, 20, 16а, 38, 35, 23, 52, 50, 25, 29, 30, 47, 54, 30а, 17, 31, 34, 33, 28, 42а, 27, 45, 54а, 21, 19, 41, 37, 46, 43, 39, 49, 42, 44, 36, 38а, 48, 32,  Иглика  7, 1, 5а, 15, 13, 5, 3, 11а, 11, 9а, 9,  Йордан Йовков  2, 12, 4, 1а, 8, 6, 1,  Йорданка Николова  2, 1а, 3, 5, 6, 1, 4, 8,  Кокиче  4 А, 3, 4, 2, 1,  Коста Петров  30а, 25, 28, 25а, 21, 24, 23, 26, 27, 30, 6, 22, 2, 7, 11а, 19, 20, 13, 16, 4, 18, 12, 11, 24, 8а, 5, 17, 9, 14, 1,  Любен Каравелов  11, 16, 14, 12, 13, 9, 13а, 15, 12а, 5, 4, 8, 10, 2, 1, 7, 6,  Марин Дринов  1 А, 6, 7, 5, 2, 4, 10, 6, 8, 11, 13,  Марсилия  3, 1, 5, 2,  Местност Полето,  Опълченска  15, 7, 19а, 12, 14, 8, 9, 17, 11, 13, 16, 17а, 6, 18, 2, 4, 3, 16а, 9а, 50,  П. Р. Славейков  18а, 1, 16, 11, 4, 14, 17, 19, 6, 21, 5, 13, 3, 7, 12, 10, 2, 15, 25, 18, 8, 9, 20, 11, 25, 29, 22, 27, 23,  Патриарх Евтимий  7, 11, 13, 5, 3, 9, 12, 6, 2, 1, 15, 8а, 15а, 17,  Пейо Яворов  3, 6, 6а, 17, 10, 2, 7, 9, 4, 12, 13, 11, 8,  Река Джубрена  16, 2, 9, 4 А, 12, 10, 8, 4, 6, 32, 32а, 18, 22, 24, 30, 38, 18а, 20, 28, 30а, 34, 26, 40, 42,  Стефан Караджа  1, 7, 1, 4, 3, 9, 2, 5, 13, 12, 6, 11, 11а, 6а, 8,  Стопански двор,  Склад,  Трети март  4, 1, 2,  Христо Ботев  69, 7, 6, 8, 1, 3, 1а, 2, 5, 7а, 60, 5, 26, 19, 25, 27, 29а, 22 А, 22, 13, 11, 12, 10, 15, 31, 29, 16, 17, 24, 22а, 21, 40, 15, 50, 57, 36, 41, 51, 35, 55, 56, 41а, 37, 39, 1, 49, 48, 28, 42, 34, 62, 59, 11, 30, 60, 32, 62а, 58, 52, 53, 33, 44, Черква, 43, 80а, 108а, 69, 90, 102, 91 Б, 104, 73, 89, 86, 61, 98, 72, 71, 91а, 89а, 70, 82, 92, 79, 95, 108, 91, 88, 87, 93, 78, 96, 76, 63, 67, 85, 100, 64, 97, 80, 65, 106, 75, 74, 66, 1,  Яхинско шосе  53

На 30.05.2020 г.  /01:46 - 02:00 ч./ -  Яхиново:   87724.10.5,  87727.13.10,  87727.14.69,  87727.17.1,  87727.20.2,  87727.203.284,  Алеко Константинов  26, 3а, 4, 8, 6, 9, 12, 2, 7, 13а, 20, 1, 5а, 14, 5, 18, 8а, 13, 3, 11а, 24, 16, 22, 11, 35, 28, 31, 30, 17, 46, 23, 15, 38, 30а, 40а, 29, 36, 33, 37, 25, 42, 32, 21, 44, 34, 40, 11, 27а,  Ангел Кънчев  13, 5, 7, 11, 15, 17, 6, 9, 4а, 4, 2,  Бузлуджа  30, 8, 13, 14, 12, 1, 15, 10, 7, 18, 5, 16а, 6, 9, 7а, 3, 16, 4, 11,  Васил Демиревски  11, 17, 5, 3а, 4, 18, 10, 1, 19, 13, 3, 7, 6, 2а, 14, 2, 9, 21, 8, 12, 15,  Васил Левски  4а, 30, 11, 4, 18, 2а, 24, 21, 22, 8, 16, 2, 6, 1, 26, 12, 16а, 28, 10, 48, 26, 56, 38, 3, 34, 5, 36, 48, 46, 7, 9а, 11, 40, 34а, 31,  Генерал Гурко  41, 43, 19а, 5, 29, 27, 35, 29а, 33, 19, 13, 37, 11, 1, 9, 25, 21, 33а, 3, 23, 7, 71, 2, 49, 49а, 47, 73, 53, 57, 51, 59,  Генерал Скобелев  23, 1, 7, 15а, 16, 4а, 19, 12, 6а, 10, 4, 14, 2а, 3, 21, 13, 6, 11, 2, 9, 8, 5, 17, 22, 20,  Генерал Столетов  22, 4а, 9а, 1, 2а, 14, 16, 16а, 22а, 6, 3, 20, 5, 8, 7, 14а, 11, 26, 10, 24,  Георги Раковски  7а, 1, 11, 8а, 18, 12, 14, 9, 7 А, 4, 2, 13, 20, 15, 13а, 16, 3, 6, 7, 3а, 6а, 10, 21, 28, 32, 36, 24, 30, 26, 34,  Девети септември  5, 15, 32, 13, 11, 26, 22, 24, 16, 14, 22а, 30, 17, 19, 8, 20, 12, 28а, 9, 21, 18, 23, 7, 28, 10, 9, 2, 4, 6, 1,  Димчо Дебелянов  5, 4, 3, 2, 1, 7,  Доктор Петър Берон  1, 8а, 3, 4, 6а, 42а, 10, 12, 8, 2, 6,  Иван Вазов  4, 12, 14, 8, 6, 7, 1, 15, 24, 13, 16, 22, 8а, 5, 12а, 10, 11, 18а, 22а, 18, 20, 16а, 38, 35, 23, 52, 50, 25, 29, 30, 47, 54, 30а, 17, 31, 34, 33, 28, 42а, 27, 45, 54а, 21, 19, 41, 37, 46, 43, 39, 49, 42, 44, 36, 38а, 48, 32,  Иглика  7, 1, 5а, 15, 13, 5, 3, 11а, 11, 9а, 9,  Йордан Йовков  2, 12, 4, 1а, 8, 6, 1,  Йорданка Николова  2, 1а, 3, 5, 6, 1, 4, 8,  Кокиче  4 А, 3, 4, 2, 1,  Коста Петров  30а, 25, 28, 25а, 21, 24, 23, 26, 27, 30, 6, 22, 2, 7, 11а, 19, 20, 13, 16, 4, 18, 12, 11, 24, 8а, 5, 17, 9, 14, 1,  Любен Каравелов  5, 4, 8, 10, 2, 1, 7, 6,  Марин Дринов  1 А, 6, 7, 5, 2, 4, 10, 6, 8, 11, 13,  Марсилия  3, 1, 5, 2,  Местност Полето,  Опълченска  15, 7, 19а, 12, 14, 8, 9, 17, 11, 13, 16, 17а, 6, 18, 2, 4, 3, 16а, 9а, 50,  П. Р. Славейков  18а, 1, 16, 11, 4, 14, 17, 19, 6, 21, 5, 13, 3, 7, 12, 10, 2, 15, 25, 18, 8, 9, 20, 11, 25, 29, 22, 27, 23,  Патриарх Евтимий  7, 11, 13, 5, 3, 9, 12, 6, 2, 1, 15, 8а, 15а, 17,  Пейо Яворов  3, 6, 6а, 17, 10, 2, 7, 9, 4, 12, 13, 11, 8,  Река Джубрена  16, 2, 9, 4 А, 12, 10, 8, 4, 6,  Стефан Караджа  1, 7, 1, 4, 3, 9, 2, 5,  Стопански двор,  Склад,  Трети март  4, 1, 2,  Христо Ботев  1, 7, 6, 8, 1, 3, 1а, 2, 5, 7а, 40, 15, 50, 57, 36, 41, 51, 35, 55, 56, 41а, 37, 39, 1, 49, 48, 28, 42, 34, 62, 59, 11, 30, 60, 32, 62а, 58, 52, 53, 33, 44, Черква, 43, 80а, 108а, 69, 90, 102, 91 Б, 104, 73, 89, 86, 61, 98, 72, 71, 91а, 89а, 70, 82, 92, 79, 95, 108, 91, 88, 87, 93, 78, 96, 76, 63, 67, 85, 100, 64, 97, 80, 65, 106, 75, 74, 66,  Яхинско Шосе  53

 

Община Кюстендил  

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Багренци:   Александър Стамболийски  5, 6, 2, 7, 1, 3, 4,  Андон Разсипийски  2, 3, 4,  Бандерата,  Бачо Киро  14, 12, 1, 20, 3, 10, 16, 4, 2, 18, 8, 9, 5, 7,  Васил Коларов  1, 12, 18, 8, 26, 23, 22, 20, 17, 24, 14, 7, 16, 15, 19, 2, 29, 25, 21, 11, 1, 13,  Васил Левски  3, 4, 2, 1,  Васил Петлешков  4, 2,  Георги Бенковски  1, 4, 7, 5, 9, 3, 2, 21, 15, 17, 19, 13,  Георги Димитров  11, 18, 9, 12, 4, 30, 5, 16, 15, 20, 8, 22, 24, 17, 10, 13, 26, 7, 14, 32, 3, 19, 25, 21, 28, 34, 6, 2, 1,  Георги Зеленков  2, 8, 4, 16, 12, 6, 14, 9, 1, 13, 2, 11, 3, 7, 10, 15, 5,  Георги С. Раковски  6, 5, 10, 3, 7, 1, 8, 4, 2, 21, 16, 11, 15, 24, 12, 22, 13, 18, 14, 20, 19, 17,  Григор Чергов  13, 6, 5, 1, 2, 11, 9, 7, 8, 12, 4, 10, 14,  Дим.Разсипийски  3, 8, 5, 1, 2, 10, 6, 4, 7,  Димитър Каляшки  18, 4, 25, 17, 23, 10, 6, 15, 13, 16, 19, 21, 12, 2, 22, 20, 14, 7, 9, 3, 5,  Дядо Иван Самоволеца  1, 6, 8, 3, 2, 4,  Емил Шекерджийски  2, 4, 11, 9, 6, 10, 13, 17, 5, 15, 8, 14, 12, 7, 3,  Землище на с.Багренци и с.Граница,  Иван Вазов  4, 2, 1,  Извън Регулация,  Ильо Войвода  12, 2, 9, 11, 19, 8, 6, 5, 3, 1, 2, 4, 13, 15, 17, 7,  Йордан Каймакански  4, 6, 11, 13, 15, 5, 1, 3,  Кирил Орловски  12, 14, 16, 11, 18, 5, 3, 9, 7, 13, 4, 8, 6, 2, 3,  Криволак  3, 2, 5, 9, 10, 1, 13, 6, 8, 4,  Крум Джиджински  4,  Любен Каравелов  2, 6, 5, 4,  Местност до селото,  Митко Палаузов  17, 7, 10, 15, 9, 11, 13, 3, 5, 6, 8,  Осогово  5, 5, 1, 7,  Паисий Хилендарски  6, 2, 5, 3, 4, 7, 9, 1,  Панайот Волов  6, 1, 3, 4, 2,  Панайот Хитов  2, 4, 6, 8,  Райна Княгиня  4, 6, 2, 1,  Рила  2,  Руен  13, 11,  Румена Войвода  4, 10, 3, 6, 12, 5, 8, 7, 2, 1,  Стара Планина  18, 16, 1, 15, 7, 4, 2, 9, 5, 13, 10, 20, 6, 11, 12, 3,  Стефан Караджа  3, 6, 1, 15, 16, 3, 10, 8, 4,  Струма  15, 3, 13, 5, 11, 1,  Тодор Каблешков  6, 5, 1, 3, 4, 7,   УПИ IV-331,  Кв.42,  Харалампи Разсипийски  9, 2, 6, 11, 7, 5, 9, 10, 8, 4,  Христо Ботев  6, 4, 9, 8, 15, 12, 21, 19, 18, 14, 13, 3, 11, 16, 1, 10, 5, 17,  Шипка  2,    Поща, Склад, Магазин, Фурна, Сладкарски цех, Читалище, Хлебопекарна, Магазин, Цех, Занаят.работилница, Детска градина,  , ТЗС, Местн. Бахчата

На 26.05.2020 г.  /08:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /08:00 - 16:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /08:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /08:00 - 16:00 ч./ -  Кюстендил:   Антим I  34, 15, 26, Кафе Аперитив, 32, 28, 30, 130, 12 129,  Одрин  5,  Хаджи Димитър  53, 64, 62, 72, 55, 66, 68, 54а, 56, 54, 58,  Цар Освободител  246 142в, 143 А, 276, 262, 270 33, 270, 276 34

На 26.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч./ -  Кюстендил:   Александър Стамболийски  53, 72а, 72, 66, 55, 68, 70, 51,  Александър Стамболийски  24,  Александър Стамболийски  23, 30 Б, 30, 19, 25, 26, 17, 28, 21, 30а,  Батак  53, 53а, 15,  България  26а,  Велбъжд,  Генерал Заимов  13а, 10а, 8а, 11, 10, 12а, 13, 8 А, 12,  Генерал Заимов  1, 4, 4а, 2, 6, 7, 9, 4б, 3, 5, 8,  Герена  4,  Гороцветна  55,  Гороцветна  26, 23, 25, 29а,  Гургулят  8,  Демокрация  58, 44, 48,  Еделвайс  22, 20, 22а,  Иван Шишман  18, 10, 8, 14, 5, 14а, 3, 12, 16, 4, 1,  Иларион Макариополски  16, 20, 27 А, 27, 18, 20 А, 20а,  Кадин Мост  26, 25, 23,  Калосия  1,  Калоян  21, 17, 12, 19, 16, 14, 8 41,  Кирил И Методий  1,  Колуша  38, 44, 50, 40, 50а, 34, 32а, 36, 46, 42, 32, 48,  Крали Марко  5, 9, 5а, 12, 7, 14, 7а, 2, 1, 3,  Кресна  4, 5, 6, 2, 1, 3,  Лавале  4а, 9, 4, 5, 13, 7, 16, 16а, 8, 14, 5а, 12, 6, 6а, 2, 11а, 3, 10, 9а, 11, 3а,  Людмил Янков  40а, 40, 55,  Мария Грубешлиева  13, 6, 11, 4, 15, 9, 7, 2, 3, 5, 1,  Местност Турски гробища,  Морава  8, 8а, 5,  Мориц Леви  13, 11, 4, 3, 7а, 2, 9, 9а, 4, 1,  Неофит Рилски  19,  Осоговска  3а, 3, 7, 1, 5,  Петко Войвода  1, 3, 5,  Преславска  1, 7, 5, 3, 5а, 4, 7а,  Професор Георги Паспалев  5, 6, 4, 2, 9, 9а, 7, 8, 3, 1,  Райна Цанева  10, 12, 4, 2,  Рила  2 В, 5, 12, 2, 30, 36, 54, 31, 56, 7, 10, 58, 37, 20, 14а, 34, 7а, 18, 24, 51, 29, 52, 17, 33, 2б, 2в, 21а, 19, 4, 23, 16, 40, 32, 19а, 8, 50, 26, 48, 27, 11, 6, 22а, 39, 22, 28, 21, 2а, 14, 5а, 3, 9, 1а, 46, 44, 45, 53, 35, 43, 47, 4а, 25, 15, 60, 42, 13, 20а, 49, 41,  Родопи  5,  Сенокос  2, 1, 3, 4, 10, 8, 8а, 3а, 6, 5, 1а, 4а,  Сливница  37а,  Стефан Караджа  6,  Теменужка  3а, 8, 9, 2, 4а, 6, 2а, 4, 12, 5, 9а, 10, 1, 3, 7, 6а,  Тинтява  4а, 12а,  Тодор Пеев  8, 6, 4,  Ул. Цар Калоян  8 41,   УПИ I -За Театър, Парк, Кв.150,  Хаджи Йоаким  7 40, 9,  Цар Михаил  21, 6, 8, 11, 13, 19,  Цар Освободител  29, 31, 33, 35б, 49 14, 51 13, 88, 49 Гараж №3, 33б, 35а, 35,  Цар Освободител  19, 12, 23, 10, 27, 10 42, 42, 25, 21, 27 А,  Цар Симеон 1-Ви  25, 23,  Юри Гагарин  2, 15, 17, 11, 5, 13, 9, 4, 7, 1, 3,    До Театъра

На 26.05.2020 г.  /10:16 - 11:00 ч./ -  Ваксево:   Махала Бантовска  Вила,  Махала Горчовска  Вила,  Махала Гошевска  4, Вила,  Махала Грънчарска  Вила,  Махала Гъскарска  Вила,  Махала Заячка  Вила,  Махала Камберска  14, Вила,  Махала Ковачка  Вила,  Махала Котаранска  Вила,  Махала Лапевска  Вила, 4, 5, 8,  Махала Парлапанска  Вила,  Махала Пупулска  Вила,  Махала Рановска  Вила,  Махала Сапунджийска  Вила,  Махала Соколовска  Вила,  Махала Тасковска  Вила,  Махала Треновска  Вила,  Махала Чорбаджийска  Вила,  Махала Чукарлийска  Вила,  Махала Юзунска  11, 6,  , 15, 7, 20, 12,     

На 26.05.2020 г.  /10:16 - 11:00 ч./ -  Ветрен,  Общ. Невестино:   Мах.Агушка,  Мах.Дамянска,  Мах.Капралска,  Мах.Ковачевска,  Мах.Новаковска  Помпа,  Мах.Ризовци,  Мах.Смиленска

На 26.05.2020 г.  /10:16 - 11:00 ч./ -  Илия:   Мах.Груйовска ,  Мах.Делийска,  Мах.Карадачка,  Мах.Кацарска,  Мах.Левковци,  Мах.Миленска,  Мах.Мишовска ,  Мах.Ралинска, Мах.Рекалийска,  Мах.Тузлучка ,  Мах.Чукарска,    ПИ 080002

На 26.05.2020 г.  /10:16 - 11:00 ч./ -  Раково,  Общ. Невестино:   Махала Бурнаавска,  Махала Озранци,  Махала Рахталинска,  Махала Реката,  Махала Решанска

На 26.05.2020 г.  /10:16 - 11:00 ч./ -  Тишаново:   Мах.Божковци,  Мах.Воденица,  Мах.Гълъбовска ,  Мах.Ивановска ,  Мах.Качанска,  Мах.Колевска ,  Мах.Митковска,  Мах.Найденци,  Мах.Новковска,  Мах.Реката,  Мах.Тутковска,  Мах.Хайдушка,  Мах.Цървилото,  Мах.Янчовска,  Местност Соборището

На 26.05.2020 г.  /10:16 - 11:00 ч./ -  Църварица:   Мах.Гракалска,  Мах.Карадачка,  Мах.Копривен,  Мах.Реката,  Мах.Укалска

На 26.05.2020 г.  /12:01 - 13:00 ч./ -  Слокощица:   Махала Маркова,  Махала Рошковци,  Хайдушка Ливада

На 26.05.2020 г.  /12:01 - 13:00 ч./ -  Цървена Ябълка

На 26.05.2020 г.  /12:01 - 13:00 ч.; 13:01 - 16:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Раково,  Общ. Невестино:   Махала Зидинци,  Махала Ковачка,  Махала Чеканец

На 26.05.2020 г.  /12:01 - 13:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Ново Село,  Общ. Кюстендил:   Махала Двете Реки

На 26.05.2020 г.  /12:01 - 13:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Савойски:   Махала Бреза,  Махала Пелтечка,  Местност Предела

На 26.05.2020 г.  /12:01 - 13:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Сажденик:   Махала Златанска

На 26.05.2020 г.  /12:01 - 13:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Търсино

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./ -  Горна Брестница:   Влахов Дол,  Местност Влахов Дол

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./ -  Кюстендил:   Местност Влахов Дол  Бунгало, 37, 65, Парцел VI-4, 36а, 16, 67,  Прогона

На 26.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч./ -  Соволяно:   Егълница,  Местност Долбин,    Битовка, Склад, Магазин, Обор, Кантар

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 16:00 ч./ -  Блатец,  Общ. Кюстендил:   Махала Граньова

На 26.05.2020 г.  /14:30 - 16:00 ч./ -  Богослов:   037149,  Махала Топилата,  Местност Саманли Баир,  Попова Ливада

На 26.05.2020 г.  /14:30 - 16:00 ч./ -  Кюстендил:   Абоба  Осоговска Планина,  Белият Камък  32,  Местност Планина Осогово  Лагер, Лифт/ Хижа Осогово,  Местност Ръжеве  Вила, Вила,  Местност Самали Баир  384, 103, 90,  , 147, 134, 182, 72, 105, 106, 109, 153, 464, 73, 147, 137, 133, В148, 130, 123, 122, 128, 163, 175, 156, Вила 152, 238, 124,  Местност Хисарлъка  45, 11, 6, 5, 67, 87, 29, В-41, 10, 40, 36 Вила, 13, 184, 4, 176, 100, 75, Барака, 28, 21а, 44, 26, 101, Вила, В-17, 35, 24, 12, 15, Резиденция, Вила, 178, В-33, 22, 144, 120, 8, 155, 14, 151, 20а, 126, 10, 91, 139, 118, 35,     

На 26.05.2020 г.  /14:30 - 16:00 ч./ -  Слокощица:   247,  № 021067 Местност Дупката,  Александър Димитров  1, 18, 22, 12в, 19, 17, 16, 20, 6, 9, 12б, 15,  , 12, 3, 12а, 11, 14, 7, 5, 21, 8, 24, 1, 4, 12, Вила, 10, 2,  Васил Левски  7, 3,  Георги Кръстев  112, 108, 116, 87, 114, 85, 106, 110, 22, 25, 10, 27, 13, 15, 51, 16, 24, 33, 4, 28, 20, 18, 14, 32, 5, 1, 3, 42, 43, 47, 11, 9, 40, 23, 30, 45, 38, 21, 19, 41, 29, 26, 36, 6, 12, 7, 37, 31, 70, 71, 67, 76, 96а, 74, 75, 59, 94, 72, 57, 79, 84, 80, 81, 48, 60, 104, 64, 82, 96, 61, 65, 66, 92, 100, 78, 73, 88, 63, 62, 58, 102, 53, 86, 77, 50, 98, 69, 83, 90, 52, 68, 55,  Георги С. Раковски  2,  Димитър Канин  22, 28, 27, 4, 15, 2, 11, 20, 3, 23, 31, 37, 19, 21, 7, 16, 10, 9, 18, 2 Магазин, 25, 33, 35, 1, 6, 17, 26, 30, 14, 5, 24, 12,  Ивайло  11, 15, 13, 6, 17, 9, 5, 4, 8, 3, 1, 19, 7, 2,  Иглика  1, 5, 4, Вила, 2, 7, 3,  Калоян  6, 5, 2, 3, 4, 8, 1,  Кирил и Методий  1, 2, 4, 6, 8,  Кубрат  2,  Махала Диновска,  Махала Маркова,  Махала Рошковци,  Местност Галеница,  Местност Змиярника  41, 25, 42, 37,  Местност Реката,  Местност Саманли Баир,  Местност Чадъра,  Мичурин  2, 1, 4,  Мусала  2,  Опълченска  4, 13, 3, 2, 6, 9, 15, 10,  Осоговска  6, 8, 3, 10, 7, 5,  Пролет  7, 4, 10, 1, 8, 9, 5, 12, 6, 2, 16, 3,  Радецки  1, 2,  Руен  2, 6, 4,  Синчец  6, 13, 14, 15, 6, 2, 4, 3, 11, 7, 9, 1,  Стефан Караджа  1, 2, 3, 6,  Теменужка  14, 18, Вила, 7, 16, 15, 1, 20, 3, 17, 5, 10, 4, 13, 9, 11, 8, 23, 12,  Хайдушка Ливада,  Шипка  11, 26, 7, 12, 3, 22, 24, 13, 2, 16, 40, 5, 28, 18, 10, 20, 30, 8, 32, 1, 14,    Хале, Работилница, Метален Цех, Сушилна, Уч.Стол, Стом.К-Т, Аптека, Детска Градина, Кафе, Черква, Поща, Училище, Бет.Възел

На 26.05.2020 г.  /14:30 - 16:00 ч./ -  Цървена Ябълка:   Таскова Плевня

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Бобешино

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Богослов:   Местност Ръжеве

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Вратца:   Махала Вучкова,  Махала Гаджалска,  Махала Илчова,  Махала Ливадска,  Махала Мазнево,  Махала Мацаранска,  Махала Рекалска,  Махала Стоилкова,  Махала Терзийска,  Местност Дервена,  С. Вратца,  М. Дервена,  Общ. Кюстендил,    105

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Горна Брестница:   Кортин Дол

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Грамаждано:   Местност Гола Велика,  Местност Колушка Река

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Гурбановци

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Гърляно:   IV-111, Кв. 22,  Владимир Заимов  18г, 12 1, 18а, 21, 16, 29, 12, 16 3, 25, 23, 19, 31, 4, 27, 17, 11, 9, 3, 4, 2,  Девети септември  4, 21, 2, 1, 3, 23, 9, 13, 17, 7, 19, 11,  Димитър Каляшки  31, 27, 23, 33, 29, 14, 2, 3, 7, 17, 9, 14, 5, 12, 11,  Крум Кюлявков  17, 15, 19, 10, 5, 2, 6, 14, 13, 7, 1, 9, 4, 12, 11,  Махала Балиндол,  Махала Баовец,  Махала Биковска,  Махала Джопарска,  Махала Долна  25, 26,  Махала Леските  6, 5, 4, 3,  Махала Реката  Къща, 14, 13, 15,  Махала Ресенска  4,  Махала Ярешка  3, 2, 6, 4, 1,  Местност Доло,  Местност Смоквата,  Руен  33, 31, 30, 16, 28, 14, 18, 10, 29, 20, 2, 32, 7, 15, 9, 17, 11, 27, 21, 19, 4, 22, 3,    Рибарник и обсл.сгради, Цех, Гаражи, Телчарник, Работилница, Поща, Павилион, Здр.служба

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Гюешево:   000053,  Васил Левски  10, 11, 5, 2, 3, 1, 1, 1,  Георги Раковски  10, 3, 6, 1, 2, 12, 8,  Иван Вазов  4, 2, 1, 3,  Ильо Войвода  18, 27, 14, 10, 7, 2, 4, 11, 25, 6, 1, 19, 8, 5, 9,  Кирил и Методий  3, 13, 5, 10, 8,  Комсомолска  25, 20, 17, 14, 12, 21,  Махала Богданица,  Махала Борнарска,  Махала Гарище,  Махала Димирци,  Махала Зарева  Магазин,  Махала Рекалска,  Махала Тонева,  Махала Центъра  Скз Гюешево, Застава,  Махала Цървенджийска  6,  Махала Чачарска,  Младен Тасков  2, 3, 4, 1,  Отец Паисий  28, 1, 14, 27, 10, 2, 2, 25, 6, 26, 3, 22, 18, 7, 10, 5, 1, 15, 17,  Поручик Борис Чуковски  4,  Руен  5, 1,  Румяна Войвода  14, 5, 6, 13, 4,  Стефан Караджа  11, 9, 7, 17, 10, 15, 8, 14, 12, 3, 2, 4, 8,  Стойо Якимов Георгиев  2, 3, 7,  Стоян Лудев  15, 36, 18, 12, 24, 34, 6, 2, 22, 10, 40, 38, 20, 8, 16, 30, 4, 28, 14,  Хан Аспарух  4,    Помпена станция, Кафе, Бензиностанция, Търг. комплекс, Границата, Кафе, Магазин, Кафе, 1, Училище, Черква, Магазин

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Долно Село:   М.Планиница,  Махала Бистрица  Магазин,  Махала Буковска,  Махала Дяволска,  Махала Каймаканска,  Махала Кошарелска,  Махала Логовска,  Махала Малиновска, Махала Пищилци,  Махала Превалец,  Махала Ридарци,  Махала Салакунска,  Махала Транчовска,  Махала Чукарска, Махала Шаламанци

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Жиленци:   Везенска,  Везенска Махала,  с. Жиленци - Общ. Кюстендил ,  Георги Димитров  4, 1, 3, 6,  Гюешевско Шосе  30, 28, Склад Хр.стоки, 14, 29, 51, 24, 37, 45, 49, 13, 12, 33, 41, 16, 36, 18, 20, 57, 34, 55, 8, Кафе, 10, 39, 40, 32, 47, 27, 6, 35, 53, 43, 38, 31,  Деляница ,  Димитър Каляшки  31,  Куртевите,  Махала Босачка,  Махала Везенска  21, Вила, Фургон, 26а, 28, 37, 29, 31, 5а,  Махала Грънчарска  15, 4а, 20, Вила, 18, 13, 5, 7, 6, 12, 1, 11, 3, 21, 2, 8, 25, 29,  Махала Долна  38,  Махала Мазнево  Магазин, 8, Вила, Фургон,  Махала Сиракова,  Махала Сърбинска  2, 7, 1, 5, 3, 10, 15, 8, 18,  Махала Чифлика,  Махала Юручка,  Местност Грамаге,  Местност Лешовица,  Осогово  14, 54, 67, 54, 68, 75, 71, 66, 60, 77, 64, 73, 81, 69, 59, 52а, 62, 56, 52,  ПИ 003070 Местност Грамаге,  При Къщи,  Радослав Нотев  1,  Рекалска  27, 46, 36, 10, 5а, 8, 37, 13, 23, 7, 14а, 22, 40, 6, 5, 4, 32, 50, 39, 43, 30, 34, 18, 9, 48, 19, 11, Разсадник, 49, 25, 45, 35, 24, 20, 3, 33, 1, 3б, 38, 42, 28,  Стопански двор,  Мандра, Автобусен Гараж,  Христо Ботев  4,  

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Ивановци,  Общ. Кюстендил

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Каменичка Скакавица:   Васил Левски  10, 26, 30, 3, 7, 4, 9, 12, 19, 6, 15,  Здравец  3, 1,  Каменица  6, 4, 1, 10, 13,  Махала Дудевска  26, 1, Вила,  Махала Пилищарска,  Махала Чакмаджийска  2,  Махала Чифутска,  Осогово  31, 2, 15, 19, 6, 4, 8, 16, 11, 2, 21, 31, 17, 10, 14,  Сребърно Коло,  Хаджи Димитър  4,    Кафе

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Коприва

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Кутугерци

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Кършалево

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Кюстендил:   Белият Камък  19, 17, 25, 26, 18, 16,  Гюешевско шосе,  Дърв. работилница,  Димитър Иванов  42, 30, 26,  Димитър Кукудов  1, Помпа, 1а,  Крум Зарев  25, 27, 23, 19,  Местност Влахов дол  176 Вила,  Местност Гнила,  Местност Гола Велика  240, В23, Вила, Вила 34, Вила №33, Бунгало, Картинг Писта, Фургон, 4, Помпа, В-119, 1, 39, Вила 15а, 111, 143, Бунгало №285,  Местност Динката  Вила, Къща,  Местност Жабокрътски рид,  Павилион за охрана,  Местност Полски имоти  6, 3, 4, 2,  Местност Ръжеве  204, 222, Вила,  Местност Хисарлъка  Вила,  Митко Палаузов  7, 6, 2, 10, 20, 6а, 8, 11, 9, 4, 5, 18, 21, 16, 13, 3, 1, 22, 12, 14,  Невестинско шосе  1, 32,  Незабравка  2, 4, 8, 6,  Никола Атанасов  6,  Раденко Видински  15, 1, 13, 4, 12, 19, 8, Помпа, Секция №8, 10, 3, 9, 7, 2, 11, 5, 6,  Светамински бор,  Станкевско шосе  6, 3,  ул. Дупнишко шосе

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Ломница,  Общ. Кюстендил:   Махала Анина,  Махала Грамаче,  Махала Джурина,  Махала Донина,  Махала Плавнище,  Махала Прекендачка,  Махала Щърбец

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Мазарачево:   Махала Безбелинци,  Махала Модро Поле,  Махала Тренките,  Махала Черна Река

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Преколница:   Махала Байковска,  Махала Вароша,  Махала Делевска,  Махала Карадачка,  Махала Османци,  Махала Прапорска,  Махала Ридарска,  Махала Сливарска,  Махала Тупандийска,  Махала Чукойска,    72

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Раненци:   Людмила Живкова  2,  Махала Боровска,  Махала Велиновска,  Махала Димовска  21,  Махала Друмлийска  9,  Махала Кривошийска,  Махала Лехчанска,  Махала Мечкарска,  Махала Реджовска,  Махала Славевска,  Махала Стругарска,  Махала Центъра  26,  Махала Шляпарска,    Магазин

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Ръсово:   Мах. Рекалска,  Община Кюстендил,  Махала Лесичка

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 16:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч./ -  Церовица:   Махала Бело Камене

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Берсин

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Гирчевци:   Александър Стамболийски  11, 12, 13, 33, 21, 3, 14, 27, 15, 31, 17, 23, 9, 1, 7, 5, 25, 19, 38, 6, 2,  Васил Коларов  25, 22, 34, 30, 6, 1, 10, 20, 36, 27, 4, 5, 18, 16, 7, 28, 15, 8, 17, 14, 26, 3, 13, 12, 32,  Димитър Каляшки  9, 14, 1, 15, 12, 5, 3, 7, 16, 8,  Иван Вазов  2, 4, 3, 1,  Марин Дринов  4, 12, 8, 5, 1, 9, 3, 7, 2,  Никола Вапцаров  6, 2, 12, 4, 10, 8,  Христо Ботев  19, 24, 15, 7, 2, 10, 11, 22, 3, 13, 21, 57, 9, 6, 5, 23

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Горна Гращица:   Александър Димитров  Язовир,  Антон Иванов  12, 10,  Болшевик  10,  Двадесет И Трети Септември  6, 5,  Девети Май  11, 9,  Девети Септември  7,  Дрин  8, 2, 4,  Изгрев  1, 2,  Ленин  50, 46, 44, 39, 40, 43, 53, 38, 36, 37, 49, 47, 45, 42, 51,  Любен Каравелов  4, 2, 15, 1, 10, 9, 13, 47, 11, 14, 7, 8, 3, 49, 5, 6,  Местност Заечки Камик,  Опълченска  10, 9, 18, 8, 12, 3, 4, 2, 20, 14, 37, 6, 16, 1,  Хаджи Димитър  8, 2, 4, 7, 10, 5, 6, 9, 1,  Христо Ботев  2, 4,  Цар Симеон  1, 3, 5, 2,  Юри Гагарин  45, 54, 56, 55, 47, 37, 60, 36, 44, 48, 50, 40, 58, 34, 57, 28, 46, 38, 30, 43, 52, 42, 32, 39,    Мандра

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Долна Гращица:   Александър Стамболийски  1,  Васил Левски  6, 5, 7, 2, 3, 15, 1, 11, 4, 8, 13,  Владимир Ил. Ленин  6, 12, 13, 10, 8, 15, 7, 4, 3, 9, 5, 11, 16, 1, 18, 14,  Георги Димитров  13, 17, 5, 9, 4, 11, 6, 8, 2,  Георги Кирков  13, 6, 4, 11, 2, 10, 7, 1, 5, 9, 8, 3,  Девети септември  19, 11, 7, 12, 27, 8, 16, 5, 25, 26, 4, 20, 14, 9, 15, 29, 6, 23, 2, 17, 21, 24, 6а, 31, 10, 18, 1,  Иван Вазов  15, 5, 1, 3, 17, 11, 9,  Иглика  1, 9, 6, 2, 4,  Лиляна Димитрова  9,  Местност Дупките,  Местност Ридо,  Митко Палаузов  5, 7, 2, 1, 3, 4, 6,  Оборище  2, 6, 3, 1, 5, 7,  Първи Май  3, 1,  Румена Войвода  5, 1, 7, 9,  Свилен Русев  2, 3, 4, 6,  Свобода  3, 6а, 2, 5, 7, 1, 6, 4,  Стефан Караджа  4, 1, 3, 5а, 5, 2,  Христо Ботев  1, 7, 6, 3, 4, 5, 2, 8,  Шипка  1, 3, 10, 2, 8, 6, 4,     , Магазин

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Долна Козница:   22112.500.2

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Друмохар:   Мах.Брашненица

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Жабокрът:   Александър Стамболийски  18, 5, 11, 18, 16, 15, 13, 20, 6, 17, 3, 26, 14, 31, 23, 32, 1, 38, 25, 36, 30, 8, 4, 27, 29, 7, 2, 5, 34, 21, 24, 22,  Бузлуджа  11, 5, 1, 2, 8, 4, 7, 3,  Васил Коларов  5, 1, 14, 13, 20, 10, 19, 24, 25, 22, 11, 12, 16, 9, 21, 23, 6, 7, 2, 18, 15, 17,  Васил Левски  21, 12, 23, 6, 20, 17, 14, 1, 9, 10, 11, 22, 18, 16, 29, 8, 7, 4, 5, 24, 26, 35, 39, 31, 29, 34, 32, 43, 28, 41,  Девети септември  15, 2, 24, 12, 17, 4, 21, 27, 11, 20, 10, 6, 9, 28, 3, 23, 26, 1, 14, 19, 8, 7, 5, 25, 13, 16, 22, 18, 58, 60, 41, 45, 56, 54, 47, 43, 52, 37, 36, 33, 40, 31, 10, 39, 41, 46, 34, 48, 38, 44, 35, 32, 42, 50, 30,  Еделвайс  1, 2, 1, 7, 5, 3, 6, 9, 4,  Ивайло  2, 5, 3, 4,  Иван Вазов  18, 15, 5, 4, 11, 6, 8, 16, 1, 2, 5, 13, 14, 10, 18 ,  Жабокът, 1, 6, 4, 5, 3, 2,  Калоян  1, 3,  Местност Върбата,  Оборище  5, 3, 1,  Овощарска  2 Къща, 3, 54, 1, 5,  Осми Март  2, 10, 6, 4,  Осогово  2, 4,  Пауталия  10, 7, 17, 15, 9, 6, 11, 5, 12, 3, 13, 8, 2, 9, 11,  Плиска  10, 5, 15, 9, 1, 7, 8, 13, 4, 12, 29, 24, 4, 26, 28, 25, 14, 22, 27, 31, 21, 16, 20, 23, 18,  Помпулузки бахчи,  Средец  7, 9, 5, 6, 3, 4, 1,  Струма  9, 6, 14, 10, 7, 3, 8, 5, 12, 1, 4, 2,  Суха Река  1, 8, 14, 6, 12, 10, 16,  Христо Ботев  21, 13, 15, 19, 6, 4, 21, 18, 16, 25, 1, 9, 23, 8, 3, 2, 17, 10, 12, 5, 11, 14, 7,  Шипка  11, 7, 8, 10, 12, 9, 6, 2, 1, 4,    Магазин, Кафе, Цех,   Магазин, Детска Градина

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Катрище:   Боян Колев  1, 2, 3, 8, 6, 5, 4, 9, 10, 7,  Васил Коларов  4, 6, 8, 2, 14б, 11, 10, 3, 13, 12, 1, 16, 7, 15, 14, 9,  Васил Левски  4, 5, 3, 1, 2,  Девети Септември  4, 2,  Димитър Каляшки  5, 50, 4, 7, 13, 19, 18, 9, 46, 26, 3, 10, 38, 22, 15, 25, 32, 48, 1, 23, 12, 42, 8, 24, 17, 6, 11, 20, 28, 52, 16, 34,  Здравка Сапунджийска  2, 10, 6, 7, 8, 12, 3,  КаПИтан Петко Войвода  5, 3, 1, 2,  Местност Валого,  Местност Забел  3, 5, 6, 4,  Мир  6, 4, 3, 1, 2,  Млада Гвардия  5, 1, 7, 6, 2, 4, 3,  Могила  4, 5, 8, 2, 10,  Първи Май  9, 1, 3, 11, 2, 14, 10, 13, 4, 6, 5, 12, 8,  Стефан Димитров Иванов  2, 1, 5, 18, 9, 15, 6, 13, 4, 3, 14, 10, 11,  Стоил Колев  15, 17, 6, 16, 13, 7, 5, 14, 1, 10, 12, 8,  Странджата  19, 12, 26, 14, 21, 1, 29, 15, 8, 18, 5, 4, 13, 25, 27, 22, 7, 17, 2, 16,  Хаджи Димитър  9, 12, 13, 8, 11, 6, 5, 2, 1, 7, 3,  Христо Ботев  8, 3, 1, 4, 7, 2, 6, 5,  Червена Армия  9, 24, 26, 21, 8, 5, 30, 13, 12, 14, 4, 11, 6, 17, 34, 3, 12а, 10, 15, 19, 1, 2,    Стопански двор, Казани, Читалище,   Кафе, Магазин, Кметство

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Кюстендил:   Местност Николичевски път

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Лиляч:   Местност Войника, Вила, Помпа

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Невестино,  Общ. Невестино:    УПИ XVIII - 221 Кв.39,  I-446, За Църква, Кв. 43,  VIII - 298,  Кв. 37,  Александър Стамболийски  29, 36, 9, 84, 70, 31, 52, 12, 28, 11, 32, 7, 64, 66, 45, 34, 58, 51, 56, 39, 17, 21, 14, 27, 38, 22, 13, 35, 50, 44, 62, 43, 60, 80, 42, 33, 78, 48, 86, 90, 37, 47, 19, 88, 10, 5, 4, 6, 8, 12, 1, 7, 3,  Асен Златаров  2, 5, 1, 9, 11, 13, 4, 3, 7, 10, 6, 8, 12,  Батак  6, 5, 3, 12, 2,  Бузлуджа  1, 18, 16, 12, 14, 8, 10,  Васил Левски  5, 10, 4, 3, 8, 1, 6,  Владимир Поптомов  10, 4, 14, 1, 16, 2, 12, 6, 84, 82, 53, 57, 88, 76, 39, 74, 64, 80, 55, 60, 70, 78, 35, 49, 45, 72, 51, 59, 66, 86, 43, 41, 11, 54, 19, 32, 21, 20, 54б, 52, 9, 7, 5, 46, 48, 39, 38, 22, 44, 29, 27, 30, 42, 24, 28, 13, 50, 36, 40, 25, 23,  Гео Милев  7, 6, 5, 4, 11, 9, 2, 3,  Георги Трайков  10, 17, 7, 26, 22, 11, 3, 16, 5, 8, 24, 18, 15, 14, 1, 12, 4, 9, 19, 28, 20, 6, 13, 1,  Димитър Каляшки  7, 3, 6, 2, 7а, 1,  Елин Пелин  11, 12, 9,  Здравец  7, 11, 3, 8, 9, 5, 6, 4, 10, 1, 5,  Земен  12, 10, 4, 14, 6, 2, 8,  Кокиче  3, 1, 12, 14, 6, 4,  Максим Горки  3, 5, 2,  Махала Развигорска  2, 18, 1, 4, 19, 8, 7, 21, 17, 9, 12, 18,  Махала Разсолкова,  Махала Синорска  2, 17,  Местност Доло,  ПИ 007043,  Местност Дренето,  Митко Палаузов  15а, 23, 14, 15, 19, 9, 25, 29, 4, 12, 27, 3, 21, 13, 16, 2, 11, 8, 5, 7, 1,  Никола Вапцаров  9, 1, 4, 90, 2, 6, 10,  Пробуда  17, 11, 15, 13,  Първи май  24, 21, 6, 4, 46, 9, 42, 25, 30, 27, 3, 15, 20, 28, 14, 11, 7, 31, 38, 18, 1, 34, 12, 16, 8, 2, 5, 36, 10, 19, 23, 32, 40, 17,  Струма  10, 1, 3, 13, 7, 6, 12, 11, 8, 5, 15, 9, 4, 19,   УПИ ІХ-61, 63, 70,  Кв.22,  Хаджи Димитър  3, 5, 10, 7, 9, 3, 6, 8, 4, 1, 2,  Хан Аспарух  10, 21, 37, 22, 27, 49, 16, 43, 6, 25, 29, 14, 39, 17, 47, 20, 8, 12, 41, 23, 31, 19, 1, 7, 9, 11, 2, 5, 3,  Христо Ботев  4, 8, 12, 10, 6,  Юрий Гагарин  24, 13, 26, 18, 14, 12, 9, 17, 10, 8, 36, 4, 22, 39, 32, 15, 30, 28, 3, 2, Разсадник, Разсадник, Цех, Архив, Фурна

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Неделкова Гращица

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Нови Чифлик:   Бивш Стопански двор,  Борис Тасев  16, 20, 7, 28, 4, 12, 18, 26, 10, 22, 11, 30, 6а, 15, 14, 1, 6, 5, 3, 17, 24,  Васил Левски  24, 14, 6, 2, 12, 4, 10, 16, 18, 22, 30, 11, 26, 8, 20,  Владимир Заимов  5, 7, 2, 4, 1, 3, 6,  Девети септември  17, 19, 13, 10, 12, 8, 14, 4, 9, 16, 15, 2, 6, 20, 7, 1, 18,  Иван Вазов  11, 6, 2, 17, 15, 7, 8, 5, 1, 9,  Никола Вапцаров  9, 6, 16, 8, 11, 17, 14, 15, 12, 1а, 1, 18, 7, 4, 13, 3, 2,  Паисий Хилендарски  6, 10, 5, 4, 8, 7, 3, 1, 2,  Панайот Волов  3, 1, 4, 2,   УПИ IX-142, Кв.15,  Хаджи Димитър  13, 2, 9, 16, 5, 15, 17, 1, 7,  Христо Ботев  15, 6, 8, 3, 4, 1, 2,  Христо Смирненски  8, 18, 4, 3, 16, 2, 1, 10, 12

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Плешивец:   Дванадесета  7

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Таваличево:   Атанас Малинов  9, 1, 16, 15, 10, 22, 11, 4, 3, 2, 6, 7, 5, 14, 8, 13,  Васил Демиревски  11, 15, 7, 14, 8, 10, 6, 13, 4, 3, 1, 2,  Васил Левски  2,  Велин Богданов  8, 7, 10, 5, 6, 2, 1, 3,  Виден  2, 10, 4, 1, 8, 12, 6,  Георги Димитров  49, 45, 29, 31, 30, 20, 51, 32, 23, 24, 55, 36, 37, 41, 53, 34, 26, 39, 22, 35, 25, 33, 47, 43, 12, 17, 10, 16, 7, 13, 15, 14, 5, 8, 11, 4, 9, 71, 20, 56, 60, 65, 46, 40, 69, 38, 50, 59, 48, 58, 67, 61, 44, 54, 42,  Григор Манев  1, 4, 8, 7, 3,  Девети септември  10, 11, 2, 18, 7, 14, 4, 19, 12, 13, 6, 5, 9, 21, 16, 17, 20, 8, 15, 3, 1, 36, 34, 32, 41, 23, 37, 33, 24, 30, 43, 25, 39, 40, 38, 31, 26, 29, 35,  Димитър Благоев  41, 43, 39, 45, 37, 6, 1, 23, 29, 4, 2, 37, 10, 9, 15, 31, 13, 45, 27, 19,  Еверест  2, 10, 3, 4, 8, 1, 84, 6,  Иван Калфин  9, 7, 3, 5, 1,  Искър  7, 5, 1, 3,  Кирил Мазнев  9, 3, 4, 10, 2, 8, 12, 5,  Кирил Николов-Странджата  4, 3, 1, 9, 7, 2,  Кокиче  3, 5, 2, 1,  Костадин Чесновски  12, 21, 8, 10, 18, 1, 16, 13, 17, 14, 19, 9, 11, 19,  Ленин  9, 13, 10, 24, 8, 3, 12, 31, 15, 2, 29, 5, 14, 27, 26, 1, 22, 25, 4, 11, 17, 16, 28, 31, 21, 29,  Мусала  4, 2,  Осогово  2, 4,  Пирин  1, 2, 4,  Рила  1, СКЗ Таваличево, 3,  Руен  2, 1, 3, 4,  Станке Димитров  22, 17, 18, 16, 23, 20, 24, 21, 28, 13, 6, 5, 1, 11, 7, 9, 8, 4, 30, 39,  Стефан Димитров  26, 2, 10, 15, 3, 11, 9, 36, 30,  Страцин  3, 2,  Струма  3, 4, 1, 2,  Харалампи Аничкин  7, 8, 11, 16, 17, 10, 24, 13, 4, 1, 5, 15, 12, 26, 3, 6, 14,  Харалампи Митов  10, 18, 8, 16, 7, 14, 12, 5, 1,  Христо Ботев  8, 4, 11, 1, 2, 19, 6, 7, 15, 5, 3, 9, 13,  Христо Манев  6, 7, 11, 1, 3, 15, 4, 5, 13, 8, 17, 19, 10,  Юри Гагарин  3, 7, 1, 9, 6, 4, 11, 8, 10,    Пунк, Кръчма, Стопански двор

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Търновлаг:   Васил Йорданов  20а, 12, 2, 16, 20, 10, 14, 8а, 6, 8, 14а, 18,  Иван Андонов  5, 12, 4, 8, 3а, 9, 7, 16, 13, 15, 21, 19, 11, 3, 10, 17, 6, 2, 14,  Кирил Тонев  15, 13, 9, 3, 7, 1,  Лиляна Димитрова  33, 14, 13, 6, 28, 9, 21, 31, 27, 39, 43, 7, 4, 18, 45, 19, 11, 41, 47а, 8, 29, 1 Цех За Олио, 20, 37, 23, 26, 16, 22, 2, 24, 15, 17, 10,  Мата Стоименова  11, 7, 17, 16, 4, 19, 8, 9, 5, 15, 6,  Местност Голяма Нива,  Местност Шамака,  Осогово  1, 3, 2,  Партизанска  19, 3, 15, 13, 11, 21, 7,  Стоян Стоименов  22, 11, 5, 14, 23, 8, 20, 10, 21а, 3, 2, 13, 1, 15, 17, 21, 7, 6, 1а, 18, 12, 16, 9, 4, 19,  Струма  2, 10, 4, 12, 5, 3, 7, 6, 1, 8, 2а,  Трети март  3, 5, 1,    Складова база, Дърводел. работилница, Магазин

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Цървеняно

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 15:15 ч./ -  Четирци:   М.Топилата ,  Махала Ямен,   УПИ VI-127 Кв.15,    Къща

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 16:00 ч./ -  Жиленци:   Ангел Маноилов  2,  Гюешевско шосе ,  Димитър Каляшки  2, 1, 3, 6, 4,  Махала Везенска,  Махала Сиракова  21, 37, 33а, 36, 27,  Петър Ризов  25а, 7, 38, 46, 36, 22, 20, 27, 25, 26, 30, 40, 42, 21, 34, 24, 44, 23, 29, 33, 28,  Радослав Нотев  2,     

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 16:00 ч./ -  Грамаждано:   Местност Динката

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 16:00 ч./ -  Кюстендил:   Бреза  5, 3, 11, 9, 7, 1,  Гюешевско Шосе  12, 11, 4, 6, 13, 5а, 9 Снек Бар, Стоп.двор, 9 Магазин Строй.Материали, 7, Люпилня, 5, 10б, 10, 10а, Цех за щори, 9, Читалище, 16, Павилион, 6а, 8, Ремонтна работилница, 18, 14,  Димитър Иванов  32, 11, 10, 14, 13, 2, 6, 8, 4, 12, 1, 9, 19, 7, 17, 5, 3, 40, 15,  Емил Марков  8, 12, 6, 10, 1, 2, 14, 4,  Иван Момчилов  3,  Крум Зарев  17, 1, 7, 11, 2, 13, 9, 3, 5,  Малчика  1, 3, 7,  Местност Динката  Стоп.постройка, Вила, Къща,  Румена Войвода ,   УПИ III-7156, Кв. 398

На 29.05.2020 г.  /14:01 - 16:00 ч./ -  Раненци:   Баровска,  Махала Боровска,  Махала Велиновска,  Махала Кривошийска ,  Махала Лехчанска,  Махала Славевска,  Махала Шляпарска

 

Област Благоевград

Община Банско  

На 26.05.2020 г.  /16:01 - 18:00 ч./ -  Банско:   Бъндерица,  Муратово Езеро  3,  Стефан Караджа  82, Б, 84 А, 99, 84 С,  Тевно Езеро  11, А, С 22-27, С, С,  Хан Кубрат  4,  Явор  28, 87, 4, 232, 232 1, 87

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 17:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:00 - 17:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:00 - 17:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:00 - 17:00 ч./ -  Добринище:   Александър Стамболийски  33, 38, 34, 51, 23, 31, 21, 36, 28, 50, 42, 49, 18, 55, 19, 27, 2, 53, 35, 45, 37, 52, 39, 41, 24, 43, 20, 30, 26, 40,  Десилица  21,  Еделвайс  1, 3, 7, 5, 2,  Иван Попов Деницин  4, 9, 99, 2, 10, 1, 6, 8,  Места  99, 1, 3, 2, 4, 6, 5, 10, 8,  Паисий Хилендарски  5, 99, 4, 3, 26, 10, 2, 1,  Юрий Гагарин  11, 7, 12, 15, 9, 13,  Яне Сандански  5, 23, 20, 4, 10, 3, 16, 6, 1, 99, 17, 8, 19,    ТП Горско Стопанство

На 26.05.2020 г.  /13:16 - 16:00 ч./ -  Добринище:   Иван Галчев  10,    10, ТП Хотела

Община Белица  

На 26.05.2020 г.  /13:01 - 16:30 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:01 - 16:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:01 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:01 - 16:30 ч./ -  Белица,  Общ. Белица:   Бор  3, 6, 2,  Братя Миладинови  41, 6, 13, 17, 44, 24, 63, 34, 7, 42, 36, 11, 99, 18, 15, 31, 59, 16, 3, 5, 19, 14, 9, 43, 8, 45, 1, 10, 23,  Владимир Поптомов  34, 41, 25, 44, 26, 32, 28, 54, 47, 53, 30, 60, 42, 58, 6, 29, 35, 84, 88, 36, 38, 37, 1, 39, 46, 4, 45, 48, 99, 33, 40,  Седма  3, 7,  Яким Цоков  28, 29, 12, 8, 36, 17, 3, 27, 6, 15, 5, 10, 26, 20, 13, 19, 21, 18, 9, 2, 16, 22, 24, 14, 7,    ТП Сачков

 

Община Благоевград  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Благоевград:   04279.108.9 М. Под черквата,  04279.139.54 Мест.Под черквата,  04279.140.65,  04279.628.234,  04279.628.416,  VII - 5799,  Кв. 11,  Армутлука,  Баба Тонка  2, 9, 8, 4, 1, 6, 10, 13, 7, 11, 5, 14, 15, 12,  Влахина Планина  2а, 17, 5, 1, 3, 7, 13, 4, 15, 2, 6, 9, 11,  Възраждане  1, 3, 6, 2, 1, 2,  Възрожденска  8,  Гемеджиите  2, 13, 8, 24, 15, 26, 23, 9, 17, 27, 18, 21, 16, 10, 11, 7, 12, 19, 1, 25, 20, 14, 6, 9, 4,  Заря  8, 7, 5, 14, 9, 20, 3, 1, 10, 6, 16, 4, Къща- Временно Ст-Во, 2, Жилищна Сграда-Вр. Ст-Во, 12, 18,  Кв.Струмско, Идн.№ 04279.628.167,  Кв.Струмско, Инд.№ 04279.628.454,  Кресна  8, 13, в бившия стопански двор, 7, 2, 4, 12, 8, 2, 32, 3, 11, 30б, 30, 9, 5, 6,  Любен Каравелов  14, 16, 6, 19, 21, 13, 5, 10, 11, 3, Чжс- Вр. Стр, 1, 8, 9, 18, 19, 17, 15, 12,  Малешевска  5, 7, 3, 1, 4,  Местност Армутлука,  Местност Папльо,  Местност Пенков Чифлик  Пом.С-Во, Жилище,  Местност Песока-Оранжерии,  Местност Песоко  Помпа,  Местност Под Черквата,  Местност Чуката,  Освобождение  5, 93, 68, 44, 29, 54, 72, 31, 25, 1, 102, 27, 70, 9, 56, 6, 106, 81, 60, 41, 40, 82, 15, 101, 21, Жилище, 46, 52, 30, 7, 50, 45, 64, 23, 74, 52, 39, 108, 85, 84, 76, 25, 42, 15, 48, 66, 35, 54, 100, 37, 9, 32, 52, 98, 58, 62,  Панайот Волов  16, 8, 5, 2, 9, 5, 17, 20, 19, 18, 13, 12, 4, 24, 7, 8, 2, 18, 9, 26, 20, 3, 16, 11, 1, 12, 12, 22,  Панорамен Път  32а,  Пенков Чифлик,  Пеньо Пенев  2, 1, 4, 5, 6, 3,  ПИ №04279.628.459.1,  ПИ №04279.628.394,  Кв.12,  Питу Гули  4, 3, 7, 5, 1, 11, 9,  Под черквата,  Прогрес  13, 8, 9, 1, 19, 17, 2, 10, 10, 6, 6, 18, 5, 14, 16, 12, 3, 14, 4, 12,  р-н Стопански двор  22, 21, 3,  Радецки  1, 4, 5, 3,  Райко Жинзифов  10а, 10, 18, 8, 22, 20, 12, 16, 14, 6, 24, 4, 2, 26,  Солунските атентатори  1, 8, 4, 8, 3, 12, 5, 7, 10, 2,  Старо Струмско  12, 2, 4,  Стопански двор  13,  Струмско Център  помпа за напояване, Сграда, Кафе, Читалище, Жилище, Павилион, Жилище,  Тодор Каблешков  8, 3, 4, 6, 1, 7,  Трифон Кунев  3, 3,  ул. Кресна и ул. Освобождение,   УПИ XII-4838,  Кв.8, Христо Ботев  Фурна, Помпа за напояване

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Благоевград:   Броди  Гараж, 36, 8, 40, 34, 36, 34, 34, 38, Гараж, 5, 48, 28,  Освобождение  6,  Стефан Стамболов  13,  Струмско център,  Павилион, Тото Пункт, 30, 25, 15, Гараж,  Яне Сандански  17, 17, 15, 15, Магазин, Аптека, 3, 21, 19, 11, 9, 7,  Павилион

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Лешко:   Долно Лешко  Жилище, Помпа за напояване,  ,  ПИ №149

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Падеш:   Падеш  Овчарник, Жилище

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Благоевград:   Александър Фон Хумболт,  Владо Черноземски,  Дойран  7,  Еленово  116, 115,  Запад  4, 8, 6, 2, 7, 4, 3, 2, 8, 7, 7, 3, 5, 5, 1, 9, Пазар,  Иван Михайлов  53,  Местност Мутишица  Е-79,  Стефан Стамболов  13,    

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Лешко:   163,  М. Реката-Тополата,  Горно Лешко  Жилище,  Долно Лешко,  Ресторант, Офис, Къща, Омчорник, Жилище, Местност Реката-Чуката, Жилище

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Покровник:   Валого,  Местност Реката

На 27.05.2020 г.  /10:00 - 12:00 ч./ -  Покровник:   Покровнишко шосе  Фирма

На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Дъбрава,  Общ. Благоевград:   Мах. Ваканинци,  Мах.Щърбевци,  Местност Топузица,  Местност Щърбев Рид,  Чадарето

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 16:16 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 16:16 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 16:16 ч./ -  Благоевград:   Васил Левски  9, 24, 16, 12, 2, 13, 6,  Илинден  9, 7, 11,  Крушево  5,  Петър Зографски  10, 9а, 15, 14, 11, 12,  Радовиш  8, 6, 3, 4, 10,  Тодор Александров  71

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Благоевград:   Димитър Димов  12, 6, 31, 9, 11, 14, 10, 8, 5, 16, 7,  Иван Михайлов  8,  Ильо Войвода  12, 14, 10,  Кръстьо Асенов  16, 14, 5, 22, 21, 9, 28, 9, 13, 15, 8, 24, 27, 10, 29, 25а, 30, 17, 23, 25, 22а, 26, 20, 12, 18, 3, 31, 11, 47, 3, 19,  Николай Петрини  48, 13, 32, 45, 30, 44, 16, 53, 18, 35, 23, 15, 13а, 27, 36, 26, 51, 47, 14, 41, 11, 12, 41б, 38, 19, 17, 49, 33, 42б, 52, 43, 50, 9, 22, 54, 28, 31, 25, 5, 40, 24, 57, 49а, 21, 34, 7а, 42, 55, 39, 29, 46,  ПИ №04279.603.193,  Полк. Кирил Чамишки  3, 8,  Родина  12, 14, 12б,  Сан Стефано  15, 11, 9, 13, 4, 10, 6, 8,  Славянска  55, 83, 57, 41, 43, 61, 53, 45, 63, 47, 59, 39, 49, 60, 51

На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Благоевград:   Аргир Манасиев  15, 9, 11, 13,  Гоце Делчев  2,  Данаил Крапчев  14, 10, 4,  Димитър Йосифов  2,  Еленово  116, 115,  Захари Стоянов  5, 7, 3, 9, 11,  Иларион Макариополски  5,  К. И Никола Хайдукови  15,  Костур  5, 8, 7, 10, 3, 9, 1, 6, 2, 4,  Сава Михайлов  1, 9, 2, 5, 3, 4, 10, 8, 7, 11, 6,  Св. Иван Рилски  26, 24, 22, 18, 20, 28, 14, 16,  Сергей Румянцев  2,  Славянска  8,  Стефан Стамболов  13,  Христо Силянов  6, 4, 5, 1, 7, 3, 2,  Христо Чернопеев  2, 6, 9, 23, 27, 17, 12, 3, 13, 21, 10, 7, 5, 29, 31, 4, 15, Училище, 1, 19, 16, 8, 14, 11, 25

 

Община Гоце Делчев  

На 26.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Гоце Делчев:   19-ти Октомври  4, 16, 8, 1, 10, 18, 6, 2, 14,  Борис Чанджиев  18, 2, 1, 8, 19, 21, 14, 7, 15, 23, 3, 9, 4, 12, 5, 11, 13, 17, 6, 16, 10,  Димитър Стоянов  26,  Иван Кюлев  5,  Иван Скендеров  28, 20, 5, 4, 13, 14, 24, 11, 1, 17, 40, 16, 2, 36, 47, 32, 18,  Кмет Никола Атанасов  31, 13, 9, 26, 17, 15, 30, 24, 16, 23, 28, 19, 32, 25,  Местност Бербат Хендек,  Никола Петков  18, 2, 4, 5, 6, 1, 16, 13, 20, 21, 14,  Ореляк  1, 2, 6, 5,  Попови Ливади  Бензиностанция УНО, 1, 3,  Щип  12

На 26.05.2020 г.  /16:30 - 18:00 ч./ -  Мусомища:   Анещи Узунов  6, 4, 8, 3, 15 Б, 11, 5, 9, Лавка, 1, 13, 4d,  Антон Попов  19, 18, 14, 5, 1, 7, 6, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 12,  Баба Тонка  2, 9, 13, 10, 6, 15, 7, 17, 11, 24, 14, 4, 12, 1, 22, 8, 16,  Владимир Поптомов  16, 10, 21, 13, 4, 15, 5, 14, 8, 9, 1, 3, 11, 6, 2, 23,  Георги Папалезов  11, 9, 15, 8, 21, 19, 10, 6, 16, 5, 17, 7, 3,  Д-Р.Петър Берон  8, 4, 3, 2, 6, 1, 5, 5, 18,  Места  14, 20a, 16, 22, 20, 8, 22, 6, 10, 4, 18,  Пирин  8, 22, 6, 16, 4, 15, 1, 20, 2, 18

На 27.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./ -  Гоце Делчев:   Драгоман  8, 30, 38, 19, 12, 24, 41, 11, 44, 45, 22, 46, 26, 33, 32, 27, 17, 10, 36, 21, 37, 23, 15, 11, 14, 13, 29, 27а, 10, 28, 3, 2, 10 Б, 39, 1, 7, 42, 20, 25, 12, 16, Тп25, 5, 18, 35, 43, 31, 4,  Драгоман  149, 156, 148, 153, 136, 110, 54, 55, 48, 74, 76, 45, 65, 42, 140, 187, 98, 154 А, 152, 90, 144, 170, 88, 104, 61, 80, 50, 90, 128, 122, 68, 114, 56, 134, 112, 89, 82, 108, 102, 142, 63, 124, 182, 161, 142, 174, 12, 159, 86, 172, 128, 181, 101, 58, 119, 183, 57, 168, 63, 150, 66, 96, 51, 72, 80, 59, 146, 84, 107, 75, 174, 146, 108, 118, 13, 186, 157, 180, 126, 170, 132, 182, 150, 151, 65, 62, 53, 75, 60, 94, 158, 166, 100, 179, 49, 92, 126, 154, 95, 160, 70, 47, 155, 73, 52, 67, 101, 120, 162, 172, 116, 138, 130, 94, 85, 164, 84, 114,  Комсалко Лако,  Лакото  8,  Потока  31, 17, 45, 51, 39, 30, 7, 6, 26, 35, 55, 8, 43, 25, 28, 41, 23, 47, 44, 38, 32, 39а, 33, 58, 39, 53, 59, 5, 13, 16, 27, 3, 49, 42, 34, 19, 15, 57, 11, 40, 37, 12, 4, 9, 46, 1, 19а, 24, 24а,  Потока  103, 93, 63, 77, 54, 91, 48, 87, 67, 154, 73, 48, 112, 48, 86, 97, 44, 87, 83, 58, 50, 110, 56, 60, 71, 158, 75, 62, 69, 79, 114, 81, 61, 80, 65, 85, 142, 59, 61, 52, 70

На 28.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./ -  Гоце Делчев:   Братя Миладинови  20, 15, 11, 28, 19, 9, 13, 27, 21, 22, 23, 34, 32, 25, 26, 27б, 17, 18,  Екзарх Антим  10, 12, 8, 15, 18, 11, 19, 20, 17,  Неофит Бозвели  15, 6, 11, ТП Калоян, 13, 14, 4,  Цар Калоян  35, 17, 15, 13, 10

 

Община Гърмен  

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./ -  Дебрен:   Втора  5, 8, 1а, 7, 11, 2, 10, 3, 18, 12, 1, 16, 6, 22, 9, 14, 4,  Първа  33, 30, 61, 39, 55, 27, 48, 18а, 24, 43, 45, 41, 50, 1, 59, 49, 29, 46, 35, 44, 28, 37, 23, 34, 40, 52, 57, 53, 32, 36, 47, 51, 621, 25, 31, 26, 56, 38, 42, 22, 54,  Четиринадесета  15, 6, 14, 18, 7, 13, 2, 10, 30, 24, 3, 5, 4, 8, 26, 22, 20, 11, 16, 28, 19, 9, 12, 1,  Шеста  22, 26, 15, 24, 34, 13, 18, 16, 2, 28, 36, 4, 3, 30, 6, 12, 20, 32, 14, 10, 8

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./ -  Хвостяне:   28028,   УПИ-V,  Кв. 2,    ТП 1

На 26.05.2020 г.  /16:00 - 18:00 ч./ -  Дъбница:   Деветнадесета  8, 5, 7, 4, 2, 3, 9,  Единадесета  8, 6, 3, 7, 5, 12, 10, 1, 12a,  Осемнадесета  5a, 2, 9, 7, 21, 1, 17a, 20, 14, 19, 13, 12, 18, 8, 15, 11, 5, 17, 10, 4, 16, 22,  Пета  4, 38, 28, 13, 5, 14, 7, 22, 2, 6, 30, 3, 1, 27, 11, 32, 19, 10, 36, 24, 34, 18, 42, 17, 26, 16, 15,  Четвърта  9а, 25, 6, 9, 4, 27, 18, 30, 38, 28, 44, 17, 13a, 32, 15, 12, 8, 7, 13, 1, 14, 5, 26, 31, 2, 34, 3, 42, 29, 36

На 27.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./ -  Хвостяне: УПИ-V,  Кв.2,    ТП 1

На 28.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./ -  Хвостяне:   28028, ТП 1

 

 

 

 

Община Петрич  

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 13:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:30 - 14:00 ч./ -  Петрич,  Общ. Петрич:   XII,  Гарата  1,  Иван Апостолов  18, 7, 14, 12, 20,  Места  15,  Местност Под Гарата  Помпа,  Полковник Дрангов  1,  Свобода  Площадка,   УПИ-Xl, Кв.4, Гр.Петрич,  Цар Симеон  121,    1, 1

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 16:30 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:00 - 16:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:00 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:00 - 16:30 ч./ -  Марикостиново:   Бяло Море  2,  Вела Пеева  32, 15, 11, 24, 21, 22, 40, 42, 9, 28, 1, 38, 34, 44, 46, 23, 30, 7, 17, 5, 36, 13, 19,  Георги Раковски  8, 6, 5, 9, 7, 10 Вила, 4, 3, 10,  Димитър Благоев  8, 13,  Димо Хаджидимов  7, 11, 9, 10,  Иван Вазов  10, 21,  Марица  45, 43, 61, 73, 49, 36, 63, 44, 47, 24, 55, 41, 22, 28, 32, 67, 30, 65, 46, 59, 69, 53, 40, 75, 38, 39, 20, 42, 26, 57, 34,  Местност Високия рид,  Склад,  Пирин  4, 2, 5, 6, 14,  Струма  1, 24, 13, 6, 2, 3, 8, 9, 7, 16, 12, 5

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 16:30 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:00 - 16:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:00 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:00 - 16:30 ч./ -  Петрич,  Общ. Петрич:   Битоля  8, 10, 10, 11, 1, 2, 9, 7, 8а, 3, 8, 6, 7, 5, 14, 10, 10, 4, 12, 11, 3,  Искър  4, 6, 2, 10, 8, 12, 2, 3, 7, 5, 9, 7, 11, 1,  Капитан Никола Парапанов  3, 24, 30, 24, Тото Пункт,  Княз Александър Батемберг  30, 4, 11, 6, 20, 24, 12, 21, 15, 16, 18, 7, 17, 10, 1, 9, 19, 32, 16, 26, 15, 24, 14, 23, 5, 9, 6, 3, 7, 28, 20, 8, 2, 22, 21,  Места  14, 11, 8,  Мусала  10, 13, 18, 18, 2, 20, 9, 20, 5, 6, 20, 6, 4, 3, 8, 14, 16, 11, 6, 12,  Полковник Дрангов  1, 1,  Свобода  12, 23, 25, 12, 26, 32, 30, 14, 8, 28, 26, 10, 15, 17, 13, 11, 36, 33, 32, 17, 11, 16, 38, 19, 15, 27, 21, 24, 18, 22, 29, 20, 34, 38, 8, 16,  Серска  2,  Скопие  9, 5, 5, 10, 7, 8, 4, 9, 2, 1, 1, 2, 12, 16, 3, 14, 6, 11, 13,  Хан Аспарух  9, 7, 7, 10, 17, 11, 8, 5, 13, 15,  Цар Борис III,  Цар Иван Шишман  11, 7, 3, 13, 1, 5, 9, 7

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./ -  Петрич,  Общ. Петрич:   010024,  Атанас Лютвиев  39, 18, 28, 20, 26, 37, 41, 33, 30, 1, 16, 22, 27, 8, 10, 23, 14, 29, 32, 35, 45, 17, 43, 31, 25, 12, 19,  България  13, 8, 16, 17, 9, 20, 15, 8, 17, 10, 12, 18, 18, 5, 11, 12, 14, 19,  България  29, 39, 25, 37, 35, 33, 28, 26, 27, 24, 23, 31,  Ванга/Опълченска/  10, 2, 8, 6, 4, 8, 4, 12,  Васил Левски  2, 4,  Гоце Делчев  5, 9, 4, 10, 2, 12, 4, 2, 5, 5, 3, 3, 8, 7, 6, 7, 1, 1, 14, 8,  Екзарх Йосиф  22, 20, 33,  Княз Борис I  3, 11, 5, 25, 17, 19, 23, 2, 21, 1, 2, 15, 13, 1, 7,  Македония  1,  Митрополит Герасим  4, 7, 1, 3, 5,  Михаил Вардев  4б, 2, 4,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1,  Сандо Китанов  9. Явор, 1, 1 Теменуга, 5, 3, 7 Беласица, 7, 2 Тото Пункт, 1, 5, 5, 9 Явор, 3,  Тома Митов  58, 34, 20, 54, 1, 24, 26, 44, 50, 16, 46, 52, 30, 14, 20, 36, 22, 32, 5, 48, 28, 22, 56, 21, 30, 22, 40, 42,  Цар Борис III  4, 10, 10, 5, 7, 4, 3, 6, 6, 8, 2, 1,  Яне Сандански  2

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./ -  Струмешница:   19

На 26.05.2020 г.  /13:31 - 18:00 ч./ -  Благоевград:   Генерал Тодоров  12

На 26.05.2020 г.  /13:31 - 18:00 ч./ -  Петрич,  Общ. Петрич:   Генерал Тодоров  28, 24, 18, 26, 10, 14, 16, 22, 20, 8, 3

На 27.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./ -  Петрич,  Общ. Петрич:   010024,  Атанас Лютвиев  39, 18, 28, 20, 26, 37, 41, 33, 30, 1, 16, 22, 27, 8, 10, 23, 14, 29, 32, 35, 45, 17, 43, 31, 25, 12, 19,  България  29, 39, 25, 37, 35, 33, 28, 26, 27, 24, 23, 31,  България  13, 8, 16, 17, 9, 20, 15, 8, 17, 10, 12, 18, 18, 5, 11, 12, 14, 19,  България  80, 72, 103, 93, 87, 84, 74, 101, 70, 95, 98, 92, 99, 126, 97, 68, 96, 78, 85, 83, 82, 94, 104, 76,  Ванга /Опълченска/  10, 2, 8, 6, 4, 8, 4, 12,  Васил Левски  2, 4,  Гоце Делчев  5, 9, 4, 10, 2, 12, 4, 2, 5, 5, 3, 3, 8, 7, 6, 7, 1, 1, 14, 8,  Екзарх Йосиф  22, 20, 33,  Княз Борис I  3, 11, 5, 25, 17, 19, 23, 2, 21, 1, 2, 15, 13, 1, 7,  Македония  1,  Митрополит Герасим  4, 7, 1, 3, 5,  Михаил Вардев  4б, 2, 4,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1,  Сандо Китанов  9. Явор, 1, 1 Теменуга, 5, 3, 7 Беласица, 7, 2 Тото Пункт, 1, 5, 5, 9 Явор, 3,  Тома Митов  58, 34, 20, 54, 1, 24, 26, 44, 50, 16, 46, 52, 30, 14, 20, 36, 22, 32, 5, 48, 28, 22, 56, 21, 30, 22, 40, 42,  Цар Борис III  4, 10, 10, 5, 7, 4, 3, 6, 6, 8, 2, 1,  Яне Сандански  2

На 28.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./ -  Петрич,  Общ. Петрич:   010024,  Атанас Лютвиев  39, 18, 28, 20, 26, 37, 41, 33, 30, 1, 16, 22, 27, 8, 10, 23, 14, 29, 32, 35, 45, 17, 43, 31, 25, 12, 19,  България  29, 39, 25, 37, 35, 33, 28, 26, 27, 24, 23, 31,  България  13, 8, 16, 17, 9, 20, 15, 8, 17, 10, 12, 18, 18, 5, 11, 12, 14, 19,  Ванга/Опълченска/  10, 2, 8, 6, 4, 8, 4, 12,  Васил Левски  2, 4,  Гоце Делчев  5, 9, 4, 10, 2, 12, 4, 2, 5, 5, 3, 3, 8, 7, 6, 7, 1, 1, 14, 8,  Екзарх Йосиф  22, 20, 33,  Княз Борис I  3, 11, 5, 25, 17, 19, 23, 2, 21, 1, 2, 15, 13, 1, 7,  Македония  1,  Митрополит Герасим  4, 7, 1, 3, 5,  Михаил Вардев  4б, 2, 4,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1,  Сандо Китанов  9. Явор, 1, 1 Теменуга, 5, 3, 7 Беласица, 7, 2 Тото Пункт, 1, 5, 5, 9 Явор, 3,  Тома Митов  58, 34, 20, 54, 1, 24, 26, 44, 50, 16, 46, 52, 30, 14, 20, 36, 22, 32, 5, 48, 28, 22, 56, 21, 30, 22, 40, 42,  Цар Борис III  4, 10, 10, 5, 7, 4, 3, 6, 6, 8, 2, 1,  Яне Сандански  2

На 28.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./ -  Първомай,  Общ. Петрич:   Антон Попов  22, 22,  Беласица  33, 46, 10, 41, 9, 37, 25, 40, 28, 44, 23, 38, 15, 23, 24, 11, 14, 36, 30, 34, 17, 16, 18, 38, 42, 26, 22, 12, 32, 29, 8, 13, 35, 7, 20, 31, 21, 19, 27, 39,  Вардар  5, 19, 17, 29, 22, 3, 12, 1, 25, 18, 20, 21, 8, 27, 10, 4, 2, 2, 23, 6, 14, 11, 15, 9, 13, 16,  Георги Измерлиев  48, 28, 38, 36, 50, 17, 44, 46, 34, 27, 58, 54, 32, 11, 56, 40, 31, 30, 62, 3, 5, 26, 68, 19, 42, 13, 52, 60,  Гоце Делчев  63, 41, 29, 33, 43, 61, 27, 42, 9, 18, 30, 54, 35, 32, 44, 31, 46, 40, 34, 57, 36, 45, 65, 25, 37, 48, 46, 41, 56, 58, 52, 39, 38, 47,  Мануш Войвода  12,  Маркови Кладенци  36,  Местност Бунаро  Стопанска Постройка,  Младост  5, 36, 24,  Отец Паисий  29, 24, 27, 25, 20, 31, 33, 21, 22, 23, 26,  ПИрин  15, 13, 19, 7, 25, 10, 17, 23, 21, 5, 11, 6, 1, 2, 21, 4, 22, 12, 9, 3,  Русия  13,  Салиица,  Самуилова Крепост  6, 44, 21, 28, 23, 40, 36, 58, 30, 54, 26, 25, 46, 27, 29, 38, 34, 52, 32,  Хоризонт  13, 27, 29, 23, 21, 15, 25, 19, 17, 31,  Цар Самуил  37, 30, 45, 28, 14, 3, 9, 11, 13, 22, 16, 2, 6, 43, 29, 27, 26, 33, 51, 20, 10, 18, 12, 15, 17, 21, 49, 8, 7, 1, 23, 25, 34, 32, 47, 4, 35, 31, 41, 24, 39, 19, 9,  Яне Сандански  49, 46

На 29.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./ -  Петрич,  Общ. Петрич:   010024,  Атанас Лютвиев  39, 18, 28, 20, 26, 37, 41, 33, 30, 1, 16, 22, 27, 8, 10, 23, 14, 29, 32, 35, 45, 17, 43, 31, 25, 12, 19,  Атанас Лютвиев  6, 4, 15, 5, 4, 7, 13, 8, 4, 2, 3, 6, 9,  България  29, 39, 25, 37, 35, 33, 28, 26, 27, 24, 23, 31,  България  13, 8, 16, 17, 9, 20, 15, 8, 17, 10, 12, 18, 18, 5, 11, 12, 14, 19,  Ванга/Опълченска/  10, 2, 8, 6, 4, 8, 4, 12,  Васил Левски  2, 4,  Гоце Делчев  5, 9, 4, 10, 2, 12, 4, 2, 5, 5, 3, 3, 8, 7, 6, 7, 1, 1, 14, 8,  Екзарх Йосиф  22, 20, 33,  Княз Борис I  3, 11, 5, 25, 17, 19, 23, 2, 21, 1, 2, 15, 13, 1, 7,  Македония  1,  Митрополит Герасим  4, 7, 1, 3, 5,  Михаил Вардев  4б, 2, 4,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1,  Сандо Китанов  9. Явор, 1, 1 Теменуга, 5, 3, 7 Беласица, 7, 2 Тото Пункт, 1, 5, 5, 9 Явор, 3,  Тома Митов  58, 34, 20, 54, 1, 24, 26, 44, 50, 16, 46, 52, 30, 14, 20, 36, 22, 32, 5, 48, 28, 22, 56, 21, 30, 22, 40, 42,  Цар Борис III  4, 10, 10, 5, 7, 4, 3, 6, 6, 8, 2, 1,  Цар Борис III  62, 54, 48, 52, 17, 46 1, 56, 50, 17, 21, 58, 64, 46, 60,  Яне Сандански  2

 

Община Разлог  

На 26.05.2020 г.  /14:46 - 17:30 ч./ -  Разлог:   Варош  1,  Голак  19, 47 12, 43 10, 5, 45, 38 5, 31 4, ТП Голак, 27 2, 3, 45 11, 49 13, 41 8, 35 6, 33, 27 1, 29 2, 51, 1, 39 8, 37, 11, 29, 33 5, 37 7, 9, 29 3, 21, 7, 25 1, 13, 41 9,  д-р Иларион Астинов  6, 3, 4, 1, 2,  Иван Вазов  12,  Св.Св.Кирил и Методий  32, 68, 41, 61, 30, 31, 62, 39, 46, 24, 40, 63, 36, 26, 34, 33, 37, 60, 45, 28, 64, 43, 38, 66, 59, 70, 65,  Симеон Петеларов  2, 6, 4, 3,  Цар Симеон  9,  Яне Сандански  23, 56, 25, 54, 27, 58, 40

На 26.05.2020 г.  /15:00 - 15:30 ч./ -  Разлог:   15-ти Септември  7, 5-6, 15, 1, 18, 16, 2, 9, 12, 14, 8, 17, 11, 13,  Арх. Александър г.  Баров  4,  Бела Река  104, 108, 106, 110, 100, 15, 17, 112, 13, 96, 102, 98, 19, 11, 114, 32, Павильон, 66, 38, 40, 5, 69, 22, 34, 70, 84, 46, 80, 72, 78, 62, 1, 11, 65 Магазин №4, 68, 9, 44, 82, 7, 50, 74, 3, 56, 76, 14, 48, 64,  Братя Каназиреви,  Братя Миладинови  10, 3, 8, 2, 6, 17, 15, 14, 23, 4, 21, 29, 5, 9, 27, 19, 1, 12, 18, 7, 31, 11,  Васил Левски  2,  Възраждане  11, 5, 1, 9, 33, 27, 31, 3, 25, 1 1, 13, 21, 18, 17, 29, 23, 3, 20, 14, 10, 16, 11, 12, 4, 1, 24, 34, 26, 19, 32, 22, 1, 36, 28, 30,  Георги С Раковски  17, 18, 20, 14, 21, 19, 16, 15, 5,  Гоце Делчев  3, 1, 1 1, 1 Б,  Екзарх Йосиф,  Иван Вазов  23, 7, 11, 3, 9, 17, 7, 13, 1, 15, 8, 19, 10, 6, 3, 21, 5, 11, 9, 12, 4,  Изворите  60, 70, 78, 58, 66, 62, 47, 29, 27, 30, 43, 14, 8, 15, 45, 23, 12, 34, 21, 10, 35, 32, 28, 24, 19, 31, 41, 22, 33, 16, 47а, 2, 37, 4, 20, 25, 9, 6, 13, 18, 17,  Иконом Никола Ангелов  25,  Калиново  1,  Крапа  2, 21, 4, 24, 8, 16, 6, 10, 22, 5, 3, 9, 14, 1, 17, 13, 15, 7, 20, 18,  Лазар Нешков  12,  Македония  2, 5, 4, 3, 6, 8, 8, 5, 2, 7, 6, 3, 1,  Места  1, 2, 3, 4, 5, 10, 6,  Мехомия  7,  Неофит Рилски  2, 5, 6, 7, 12, 4, 8, 1,  Неуточнен Адрес  Център Направление Образование,  Опълченска  4, 1в, 2,  Отец Паисий  2, 3, 19, 1, 12, 10, 9, 14, 6, 5, 7, 4, 11,  Пейо К.Яворов  1, 3, 7, 4, 11, 2, 9, 5, 19, 8, 13, 6, 5, 17,  Полковник Лазар Нишков  23, 1, 37, 16, 21, 3, 13, 11, 33, 6, 35, 5, 25, 7, 27, 12, 29, 43, 17, 31, 39, 19, 9,  Поп Богомил  7, 15, 3а, 13, 9, 11, 3, 19, 2, 5, 17, 6, 1,  Предел  10, 45, 53, 18, 44, 46, 43, 49, 3, 14, 9, 4, 2, 42, 8, 52, 51, 15, 7, 43б, 50, 47, 13, 6, 48, 16, 11, 17, 19, 20, 1,  Преображение  1, 1, 4, 5, 2, 1, 3, Централен Парк, 6,  РодоПИ  10,  Св.Климент Охридски  3, 4, 2, 8,  Тодор Александров  6, 19, 5, 7, 10, 13, 12, 14, 11, 9, 8, 15, 16, 3, 2, 1,  Тодорица Попова  7, 5, 14, 9а, 8, 16, 10, 2, 6, 9, 11, 3, 13, 1,  Х|X  Кв. 79,  Хан Крум  8, 1, 3, 6, 10, 9, 5, 4, 7,  Хан Пресиян  7, 8, 5, 2, 10, 3,  Христо Ботев  8, 6, 4, 2,  Шейново  9,  Яне Сандански  2, 6, 3, 8, 10, 5, 1,    ТП СБА, Тото Пункт, Канцеларии, ТП Битов Комбиант, от ТП Битов Комбинат, от ТП Гимназия

На 26.05.2020 г.  /15:01 - 15:30 ч./ -  Разлог:   Бела Река  8, 13, 56, 11, 52, 58, 54, 60, 90, 94, 114, 88, 96, 92, 86,  Варош  19, 11, 17, 35, 2, 3, 21, 7, 13, 15, 24, 25, 1, 5,  Васил Левски  5, 18, 20, 15, 6, 16, 11, 7, 4, 9, 10, 5, 1, 8, 14, 13, 3, 14,  Вихрен  4, 10, 7, 2, 5, 11, 7а, 1, 3, 6, 14, 8, 17, 12, 15, 19,  Възраждане  Гробища,  Генерал Ковачев  16, 14, 2, 6, 4, 20, 8,  Голак  27, 5, 4,  Грънчарска  7, 5, 17, 9, 13, 15, 21, 11, 19,  Еделвайс  3, 5, 4, 8, 6, 6, 1, 2,  Занаятчийска  30, 38,  Изток  ТП Изток, Кафе, 6,  Иконом Никола Ангелов  17,  Иларион Макариополски  23,  Илийска  12,  Искър  3, 1, 7, 19, 4, 13, 15, 21, 9, 5, 10, 25, 17, 2, 8,  Калиново  7, 3, 1,  Лазар Топалов  17,  Малина,  Марица  2,  Местност Бел Път,  Местност Катарино  Цех, 14,  Местност Пром.Зона-Горен Стопански двор,  Мехомия  14,  Мирчо Кипрев /Бело Море/  2, 4, 6, 9, 3, 5, 7,   , Нов път,  Нова  8,  Охрид  73, 60, 72, 48, 84, 23, 25, 64, 53, 76, 50, 86, 82, 40, 74, 59, 43, 37, 44, 62, 52, 46, 27, 80, 49, 38, 51, 30, 39, 32, 41, 54, 34, 29, 28, 61, 78, 56, 31, 35, 57, 66, 70, 36, 58, 55, 63, 45, 42, 24, 22, 19, 20, 15, 13, 2, 10, 11, 4, 9, 8, 3, 12, 7, 18, 21, 16, 1, 6, 17, 26, 14, 5, 88, 78, 67, 65, 90,  Поп Богомил  10, 29, 31, 25, 39, 27, 14, 19, 37, 35, 12, 21, 33, 23, 16, 8, 41, 18,  Първа  2а, 1, 2,  Рила  26, 50, 20, 31, 22, 28, 30, 18, 38, 20, 31, 12, 17, 5, 16, 3, 1, 9, 11, 18, 4, 7, 2, 15, 10, 8, 14,  Саровица  1,  Св.Св.Кирил и Методий  87, 75, 82, 81, 71, 86, 89а, 67, 85, 96, 78, 77, 70, 80, 69, 98, 110, 89, 91, 74, 79, 88, 72, 73, 76, 40, 55, 50, 53, 56, 41, 57, 51, 54, 49, 60, 42, 52, 48, 58, 44, 46, 4 А, 126, 128, 113, 97, 118, 107, 101, 115, 116, 96, 117, 93, 110, 126, 103, 120, 109, 122, 99, 95, 94, 105, 124, 90, 111, 100, 102, 98, 114, 104, 108, 4, 29, 2, 23, 20, 10, 1, 11, 13, 25, 16, 8, 12, 7, 18, 6, 22, 17, 19, 9, 21,  Стара Планина  1, 4, 1, 2, 5, 15, 99, 38, 10, 101, 7, 2, 17, 13, 11, 9, 37, 3, 33,  Тодор Александров  29, 25, 24, 26, 33, 18, 31, 30, 27, 23, 28, 20, 21, 37, 35, 32, 34, 36, 39, 41, 43,  Трети Март  2, 1, 7, 9, 5, 4,   УПИ III,  Христо Смирненски  4, 6, 13, 10, 8, 17, 18, 14, 12, 3, 2, 16, 9, 11,  Цар Калоян  7б,  Черна Река  97, 95, 75, 67, 81, 69, 73, 87, 89, 64, 68, 56, 93, 60, 85, 76, 129, 77, 99, 74, 72, 54, 78, 62, 42, 71, 79, 66, 50, 52, 58, 91, 83, 125, 143, 137, 123, 128, 114, 165, 124, 126, 135, 100, 127, 133, 157, 145, 130, 53, 59, 28, 49, 40, 65, 57, 36, 46, 30, 34, 55, 51, 47, 32, 63, 61, 26, 38, 44, 42, 127, 103, 94, 133, 117, 80, 135, 84, 90, 121, 113, 129, 125, 119, 111, 107, 109, 106, 96, 131, 86, 115, 101, 102, 88, 105, 92, 82, 123, 100, 80,  Шаркьой  1,  Шипка  10, 7, 8, 6, 12, 16, 1, 17, 15, 4, 13, 14, 11, 19, 5, 3, 9, 33, 23, 22, 32, 20, 31, 37, 27, 28, 26, 34, 36, 18, 29, 38, 25, 24, 21, 35, 42, 31,  Явор  1, 2,  Яне Сандански  32, 19, 42, 38, 26, 48, 36, 28, ТП Яне Сандански, 44, 23, 46, 52, 34, 30, 21, 48 А, 17, ТП Велев, ТП Бел Път, ТП Вароша

На 26.05.2020 г.  /15:01 - 17:30 ч./ -  Разлог:   Бела Река  56, 11, 52, 58, 54, 60,  Васил Левски  18, 20, 15, 6, 16, 11, 7, 4, 9, 10, 5, 1, 8, 14, 13, 3,  Иконом Никола Ангелов  17,  Иларион Макариополски  23,  Мирчо Кипрев /Бело Море/  2, 4, 6, 9, 3, 5, 7,  Охрид  24, 22, 19, 20, 15, 13, 2, 10, 11, 4, 9, 8, 3, 12, 7, 18, 21, 16, 1, 6, 17, 26, 14, 5,  Св.Св.Кирил и Методий  40, 55, 50, 53, 56, 41, 57, 51, 54, 49, 60, 42, 52, 48, 58, 44, 46,  Черна Река  53, 59, 28, 49, 40, 65, 57, 36, 46, 30, 34, 55, 51, 47, 32, 63, 61, 26, 38, 44, 42,  Яне Сандански  32, 19, 42, 38, 26, 48, 36, 28, Тп Яне Сандански, 44, 23, 46, 52, 34, 30, 21, 48 А, 17

На 26.05.2020 г.  /17:00 - 17:30 ч./ -  Разлог:   15-ти Септември  7, 5-6, 15, 1, 18, 16, 2, 9, 12, 14, 8, 17, 11, 13,  Александър Стамболийски  20,  Арх. Александър, Г.  Баров  4,  Бела Река  1 Пирин, 14, 12, 1 1, 8 1, 3, 10, 2 2, 28, 22, 3 3, 18, 20, 12 Пирин 1, 2, 30, 12 2, 8, 14, 62, 4, 38, 4, 16, 8, 12, 2,  Бела Река  104, 108, 106, 110, 100, 15, 17, 112, 13, 96, 102, 98, 19, 11, 114, 32, Павильон, 66, 38, 40, 5, 69, 22, 34, 70, 84, 46, 80, 72, 78, 62, 1, 11, 65 Магазин №4, 68, 9, 44, 82, 7, 50, 74, 3, 56, 76, 14, 48, 64,  Братя Каназиреви,  Братя Каназиреви,  Братя Миладинови  10, 3, 8, 2, 6, 17, 15, 14, 23, 4, 21, 29, 5, 9, 27, 19, 1, 12, 18, 7, 31, 11,  Варош  1,  Васил Левски  2,  Вихрен  22, 7, 20, 18, 24, 19, 17, 5, 3,  Възраждане,  Възраждане  11, 5, 1, 9, 33, 27, 31, 3, 25, 1 1, 13, 21, 18, 17, 29, 23, 3, 20, 14, 10, 16, 11, 12, 4, 1, 24, 34, 26, 19, 32, 22, 1, 36, 28, 30,  Георги С Раковски  17, 18, 20, 14, 21, 19, 16, 15, 5,  Голак  19, 47 12, 43 10, 5, 45, 38 5, 31 4, ТП Голак, 27 2, 3, 45 11, 49 13, 41 8, 35 6, 33, 27 1, 29 2, 51, 1, 39 8, 37, 11, 29, 33 5, 37 7, 9, 29 3, 21, 7, 25 1, 13, 41 9,  Гоце Делчев  3, 1, 1 1, 1 Б,  д-р Иларион Астинов  6, 3, 4, 1, 2,  Дунав  3, 10, 5, 19, 2, 1, 6,  Екзарх Йосиф,  Занаятчийска  13, 42, 43, 39, 31, 30, 32, 9, 35, 3, 50, 4, 22, 33, 6, 7, 12, 46, 45, 11, 20, 14, 47, 2, 23, 25, 26, 29, 5, 52, 41, 34, 37, 51, 38, 10, 44, 28, 24, 48, 54, 16, 21, 19,  Иван Вазов  12,  Иван Вазов  23, 7, 11, 3, 9, 17, 7, 13, 1, 15, 8, 19, 10, 6, 3, 21, 5, 11, 9, 12, 4,  Иван Даскала  1, 3, 12, 9, 2 3, 7, 16, 2 1, 5 Детска ясла, 20, 2 Пирин, 13, 2, 18, 10, 3 2, 8, 11, 4,  Изворите  60, 70, 78, 58, 66, 62, 47, 29, 27, 30, 43, 14, 8, 15, 45, 23, 12, 34, 21, 10, 35, 32, 28, 24, 19, 31, 41, 22, 33, 16, 47а, 2, 37, 4, 20, 25, 9, 6, 13, 18, 17,  Изгрев  44, 34, 38, 12, 14, 24, 18, 16, 30, 22, 2, 6, 40, 26, 8, 36, 32, 20, 28,  Изток  99,  Иконом Никола Ангелов  25,  Иларион Макариополски  31, 27, 56, 40, 48, 26, 42, 4о, 6, 19, 44, 58, 46, 20, 52, 12, 14, 30, 11, 13, 38, 4, 18, 24, 16, 7, 21, 28, 17, 36, 62, 34, 39, 39, 23, 57, 41, 45, 54, 2, 43, 60, 37, 50, 10, 32, 3, 1, 33, 5,  Искър  65, 26, 35, 53, 12, 6, 16, 14, 57, 31, 10, 39, 59, 28, 27, 45, 41, 33, 30, 37, 18, 47,  Калиново  1,  Крапа  2, 21, 4, 24, 8, 16, 6, 10, 22, 5, 3, 9, 14, 1, 17, 13, 15, 7, 20, 18,  Лазар Нешков  12,  Лазар Топалов  2, 10, 15, 9, 3, 4, 14, 12, 7, 8, 11, 17, 13, 5, 6,  Македония  2, 5, 4, 3, 6, 8, 8, 5, 2, 7, 6, 3, 1,  Марица  1, 2, 4, 3,  Места  1, 2, 3, 4, 5, 10, 6,  Мехомия  7,  Мирчо Кипрев/Бело Море/  2,  Неофит Рилски  2, 5, 6, 7, 12, 4, 8, 1,   ,  Център Направление образование,  Опълченска  14, 15, 13, 9, 7, 18, 5, 16, 3, 10, 11,  Опълченска  4, 1в, 2,  Отец Паисий  2, 3, 19, 1, 12, 10, 9, 14, 6, 5, 7, 4, 11,  Охрид  14,  Патриарх Евтимий  9, 7, 15, 16, 4, 17, 8, 1, 2, 11, 3, 18, 14, 10, 13, 21, 6,  Пейо К.Яворов  1, 3, 7, 4, 11, 2, 9, 5, 19, 8, 13, 6, 5, 17,  Пирин  12 1, 1,  Полковник Лазар Нишков  23, 1, 37, 16, 21, 3, 13, 11, 33, 6, 35, 5, 25, 7, 27, 12, 29, 43, 17, 31, 39, 19, 9,  Поп Богомил  7, 15, 3а, 13, 9, 11, 3, 19, 2, 5, 17, 6, 1,  Предел  10, 45, 53, 18, 44, 46, 43, 49, 3, 14, 9, 4, 2, 42, 8, 52, 51, 15, 7, 43б, 50, 47, 13, 6, 48, 16, 11, 17, 19, 20, 1,  Преображение  1, 1, 4, 5, 2, 1, 3, Централен Парк, 6,  Родопи  6, 8, 3, 5, 2, 1,  Родопи  10,  Саровица  ТП,  Св.Климент Охридски  2,  Св. Климент Охридски  3, 4, 2, 8,  Св.Св.Кирил и Методий  32, 68, 41, 61, 30, 31, 62, 39, 46, 24, 40, 63, 36, 26, 34, 33, 37, 60, 45, 28, 64, 43, 38, 66, 59, 70, 65, 4, 3, 2, 1, 1 А, 5,  Симеон Петеларов  2, 6, 4, 3,  Стара Планина  8, 39, 99, 33, 58, 19, 21, 25, 27, 31, 89, 37, 29, 96, 23, 150,  Странджа  1, 2, 3, 4,  Телемах Илиев  35,  Тодор Александров  6, 19, 5, 7, 10, 13, 12, 14, 11, 9, 8, 15, 16, 3, 2, 1,  Тодорица Попова  7, 5, 14, 9а, 8, 16, 10, 2, 6, 9, 11, 3, 13, 1,  Трети март  9, 8, 2, 92, 10, 1,  ХIX  Кв. 79,  Хан Крум  8, 1, 3, 6, 10, 9, 5, 4, 7,  Хан Пресиян  7,  Хан Пресиян  7, 8, 5, 2, 10, 3,  Христо Ботев,  Христо Ботев  8, 6, 4, 2,  Цар Калоян  2, 3, 4, 1, 5, 7,  Цар Симеон  9, 4, 3, 5, 7, 1, 6, 2,  Черна Река  Плевня, 2, 23, 17, 4, 35, 37, 41, 25, 22, 21, 8, 6, 43, 18, 31, 29, 12, 20, 23, 13, 10, 19, 39, 14, 16,  Шейново  9,  Юндола  1, 4,  Явор  10, 12, 5, 8, 7,  Яне Сандански  23, 56, 25, 54, 27, 58, 40, 11, 22, 13, 5, 3, 16, 20, 18, 14, 9, 7,  Яне Сандански  2, 6, 3, 8, 10, 5, 1,     , Тото Пункт, Канцеларии,  

На 26.05.2020 г.  /17:01 - 17:30 ч./ -  Разлог:   Бела Река  90, 94, 114, 88, 96, 92, 86, 56, 11, 52, 58, 54, 60,  Варош  19, 11, 17, 35, 2, 3, 21, 7, 13, 15, 24, 25, 1, 5,  Васил Левски  5, 18, 20, 15, 6, 16, 11, 7, 4, 9, 10, 5, 1, 8, 14, 13, 3,  Голак  5, 4,  Еделвайс  3, 5, 4, 8, 6, 6, 1, 2,  Иконом Никола Ангелов  17,  Иларион Макариополски  23,  Калиново  7, 3, 1,  Местност Бел път,  Местност Катарино  цех, 14,  Местност пром.зона-Горен Стопански двор,  Мирчо Кипрев /Бело Море/  2, 4, 6, 9, 3, 5, 7,  Нова  8,  Охрид  73, 60, 72, 48, 84, 23, 25, 64, 53, 76, 50, 86, 82, 40, 74, 59, 43, 37, 44, 62, 52, 46, 27, 80, 49, 38, 51, 30, 39, 32, 41, 54, 34, 29, 28, 61, 78, 56, 31, 35, 57, 66, 70, 36, 58, 55, 63, 45, 42, 24, 22, 19, 20, 15, 13, 2, 10, 11, 4, 9, 8, 3, 12, 7, 18, 21, 16, 1, 6, 17, 26, 14, 5, 88, 78, 67, 65, 90,  Поп Богомил  10, 29, 31, 25, 39, 27, 14, 19, 37, 35, 12, 21, 33, 23, 16, 8, 41, 18,  Първа  2а, 1, 2,  Рила  26, 50, 20, 31, 22, 28, 30, 18, 38, 20, 31, 12, 17, 5, 16, 3, 1, 9, 11, 18, 4, 7, 2, 15, 10, 8, 14,  Св.Св.Кирил и Методий  87, 75, 82, 81, 71, 86, 89а, 67, 85, 96, 78, 77, 70, 80, 69, 98, 110, 89, 91, 74, 79, 88, 72, 73, 76, 40, 55, 50, 53, 56, 41, 57, 51, 54, 49, 60, 42, 52, 48, 58, 44, 46, 126, 128, 113, 97, 118, 107, 101, 115, 116, 96, 117, 93, 110, 126, 103, 120, 109, 122, 99, 95, 94, 105, 124, 90, 111, 100, 102, 98, 114, 104, 108,  Тодор Александров  29, 25, 24, 26, 33, 18, 31, 30, 27, 23, 28, 20, 21, 37, 35, 32, 34, 36, 39, 41, 43,   УПИ III,  Христо Смирненски  4, 6, 13, 10, 8, 17, 18, 14, 12, 3, 2, 16, 9, 11,  Черна Река  97, 95, 75, 67, 81, 69, 73, 87, 89, 64, 68, 56, 93, 60, 85, 76, 129, 77, 99, 74, 72, 54, 78, 62, 42, 71, 79, 66, 50, 52, 58, 91, 83, 125, 143, 137, 123, 128, 114, 165, 124, 126, 135, 100, 127, 133, 157, 145, 130, 53, 59, 28, 49, 40, 65, 57, 36, 46, 30, 34, 55, 51, 47, 32, 63, 61, 26, 38, 44, 42, 127, 103, 94, 133, 117, 80, 135, 84, 90, 121, 113, 129, 125, 119, 111, 107, 109, 106, 96, 131, 86, 115, 101, 102, 88, 105, 92, 82, 123, 100, 80,  Шипка  10, 7, 8, 6, 12, 16, 1, 17, 15, 4, 13, 14, 11, 19, 5, 3, 9, 33, 23, 22, 32, 20, 31, 37, 27, 28, 26, 34, 36, 18, 29, 38, 25, 24, 21, 35, 42,  Яне Сандански  32, 19, 42, 38, 26, 48, 36, 28, ТП Яне Сандански, 44, 23, 46, 52, 34, 30, 21, 48 А, 17,     

На 27.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Разлог:   Охрид  73, 60, 72, 48, 84, 23, 25, 64, 53, 76, 50, 86, 82, 40, 74, 59, 43, 37, 44, 62, 52, 46, 27, 80, 49, 38, 51, 30, 39, 32, 41, 54, 34, 29, 28, 61, 78, 56, 31, 35, 57, 66, 70, 36, 58, 55, 63, 45, 42,  Поп Богомил  10, 29, 31, 25, 39, 27, 14, 19, 37, 35, 12, 21, 33, 23, 16, 8, 41, 18,  Тодор Александров  29, 25, 24, 26, 33, 18, 31, 30, 27, 23, 28, 20,    ТП Велев

 

Община Сандански  

На 26.05.2020 г.  /13:01 - 16:16 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:01 - 16:16 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:01 - 16:16 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:01 - 16:16 ч./ -  Катунци:   Асен Лагадинов  2, 17,  Бельовска Комуна  3,  Бистрица  4, 22, 8, 18, 16, 14, 12, 2, 20, 6, 10,  Васил Левски  2, 6, 4, 1,  Вела Пеева  38, 8, 7, 6, 44, 15, 11, 46, 23, 42, 22, 31, 9, 4, 40, 21, 10, 24, 28, 34, 27, 12, 54, 3, 36, 60, 5, 14, 13, 33, 25, 50, 17, 18, 35, 56, 20, 26,  Гьорче Петров  2, 3, 1,  Димо Х. Димов  36, 38, 42, 14, 12, 10, 18, 5, 40, 1, 26, 16, 24, 6, 20, 10, 44, 7, 13, 32, 2, 34, 3, 22, 30, 17,  Еделвайс  3, 5, 7, 9,  Иван Вазов  6,  Любен Каравелов  3,  Митко Палаузов  18, 4, 11, 20, 14, 9, 6, 15, 2, 23, 8, 3, 17, 1, 10, 16, 13, 19, 21, 5, 12,  Опълченска  9, 10,  Петър Димитров  24, 32, 28, 35, 26, 33, 30,  Стадиона  4, 15, 11, 2, 13, 9, 5, 6, 3, 7, 1,  Трети Март  23, 19, 25, 5, 4, 16, 11, 20, 2, 9, 6, 8, 13,  Христо Ботев  3, 9, 12, 15, 21, 14, 13, 8, 1, 6, 31, 23, 27, 16, 4, 29, 19, 18, 22, 11, 20, 5, 17,  Юри Гагарин  6, 5,  Яне Сандански  1

На 26.05.2020 г.  /13:01 - 16:16 ч./ -  Лиляново:   Местност Попина Лъка  Вила,  Попина Лъка  Вила

 

 

Община Симитли  

На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Крупник:   Васил Левски  Жилище,  Георги Димитров  2, 3, 1, 15, 5, 8, 6, 4, Жилище, 10,  Гоце Делчев  7, 17, 5, Мелница, 13, 3, 15, 1, 4, 6, 12, 9,  Даме Груев  4,  Димитър Талев  4,  Кирил и Методий  23, 12, 31,  Кресненско Въстание  18, 21, 33, 27, Жилище, 12, 16, 19, 2, 29,  Крупник  Сграда, СКЗ Крупник, Склад,  Местност Въчева   , 3, 11, 8, 5, 10, 4, 7,  Местност Стопански двор,    Магазин

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Полето:   Нивото  Нов Блок, 8, 11

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Симитли:   Симитли  Пивница

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Симитли:   Георги Димитров  98, 94, 92, 90, 88, Комплекс Ивас-временно ст-во, 43а,  Здравец  18, 17, 14, Сервиз, 15, 13, 19, 11, 16,  Ивайло  2, 1, 3,  Комсомолска  7, 5, 6, 1, Магазин, 11, 19, 21, 23, 17, 10, 8, 9, 12, 14, 3, 4, 16,  М.Чобанци,  Махала Чубан Дере  2, 5, 6, Жилище, Жилище, 3, 16,  Момина Сълза  1, 5, 4, 2, 3,  Октомврийска  65, 63, 40, 23, 38, 39, 67, 29, 49, 61, 46, 31, 19, 52, 72, 55, 27, 74, 54, 47, 71, 77, 62, 60, 66, 64, 37, 53, 57, 45, 30, 111, 69, 50, 41, 32, 25, 56, 26, 48, 70, 43, 59, 24, 75, 68, 58, 113, 42, 28, 36, 44, 35, 33, 69, 21,  Родопи  20, 45,  Свобода  25, 4, 36, 46, 58, 68, 16, 34, 8, 23, 19, 30, 13, 52, Магазин, 28, 60, 24, 12, Ресторант, 15, Фурна, 17, 26, 3, 50, 1, 48, 44, 27, 42, 20, 32, 64, 66, 62, 22, 33, 9, 18, 31, 14, 2, 40, 29, 21, 37, 38, 35, 54, 56, 11, 10, 6,  Симитли  Дет.градина,  Чобанско Дере  1, 9

На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Симитли:   Симитли

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Крупник:   Ленин  24

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Черниче:   Васил Левски  32, 21, 38, 20, 25, 28, 33, 23, 26, 27,  Георги Димитров  3, 12, 28, 30, 20, 16, 9, Жилище, 31, 29, 41, 37, 24, 27, 23, 26, 21, 52, 48, 10, 19, 32, 25, 46, 50, 14,  Кирил и Методи  7, 16, 5, 9, 12,  Ленин  2, 13, 4, 7, 14, 9, 5, 1, 8,  М.Сухата Река  Бар, Магазин, Поща, Ресторант, Зъбол.кабинет, Фурна, Клуб, Цех, Хлебарница, Кметство,  Никола Вапцаров  1, 11, 2, 3, 7, 5, 8, 9, 4,  Пирин  13, 15, 17,  р-н под Гарата  5,  Рила  13, 16, 22, 26, 10, 12, 24, 4, 18, 2, 3, 9, 1, 6, 14, 5, 11, 20, 7,  Свобода  8, 7, 6, 2, 3, 4,  Христо Ботев  25, 26, 21, 30, 28, 15, 19, 18

 

Община Хаджидимово  

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./ -  Ново Лески:   ТП1

 

Община Якоруда  

На 26.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /13:00 - 18:00 ч./ -  Юруково

 

Област Видин

Община Брегово  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Куделин:   Албена  11, 5, 4, 1,  Васил Левски  6, 8, 4, 1, 2, 10,  Виктор Юго  2,  Карл Маркс  1, 2, 5,  Лиляна Димитрова  14, 16, 12, 11, 1, 8, 26,  Мичурин  1, 7, 4,  Олег Кошевой  4, 7, 5, 1,  Христо Ботев  11, 87, 9, 2, 14, 12, 3, 7, 1, 10, 6, 13,  Христо Смирненски  1,  Юрий Гагарин  4, 6

 

Община Видин  

На 29.05.2020 г.  /14:46 - 16:30 ч./ -  Антимово,  Общ. Видин:   96007,    Землището на с. Антимово,  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Дунавци,  Общ. Видин:   Видбол  7, 13, 15, 11, 9, 6,  Връшка Чука  2, 5, 8, 13, 15, 6, 11, 7, 1,  Гео Милев  3, 1  А, 2, 5, 6, 7, 10, 8, 1, 4,  Дунав  39, 43, 65, 28, 63, 26, 30, 41, 57, 33, 51, 2, 55, 49, 53, 73, 61, 47, 45, 36, 31, 16, 67, 35, 59, 69,  Маршал Толбухин  39, 22, 47, 24, 49, 8, 28, 37, 10, 20, 26, 16, 34, 43, 12, 33, 35, 6, 29, 14, 41, 31, 18,  Мико Нинов  13, 27, 26, 25, 17 А, 14, 18, 16, 12, 23, 22, 17, 19, 21, 15, 20, 24,  Никола Й. Вапцаров  1, 4, 5, 8, 7, 6, 11, 10, 3,  Първи май  1, 8, 2, 3, 6, 4,  Райна Княгиня  5, 6, 7, 2,  Седемнадесет Партизани  9, 4, 8, 5, 3, 11, 1, 7, 6, 10, 8  А,  Сирма Войвода  2, 1, 3, 7, 4,  Хана  3, 9, 1, 4, 7, 1  А, 2, 6, 5,  Христо Ботев  23, 19, 29, 9, 7, 17, 11, 21, 25, 15, 13,  Чавдарци  24, 22, 15, 23, 26, 29, 17, 30, 18, 31, 19, 28, 21, 20, 35, 16, 25, 33,    8  А

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Новоселци:   Втора  31, 6, 10, 8, 56, 7, 18, 4, 29, 16, 2, 5, 33,  Дванадесета  3, 34, 10, 36, 26, 7, 5, 12, 28, 9, 6, 11, 13, 50, 39, 17, 19, 30, 2, 32, 35, 15, 20, 19,  Девета  1, 14, 8, 6, 4, 22, 10, 16, 2,  Десета  3, 10, 4, 5, 1, 2, 7, 8,  Единадесета  47, 49,  Осма  2, 18, 9, 35, 21, 11, 1, 10, 8, 14, 3, 5, 16, 20, 6, 33, 4, 83, 15, 25, 12, 23,  Пета  6,  Първа  6, 86, 104, 47, 25, ТП-2 Новоселци, 56, 62, 59, 55, 35, 24, 69, 36, 30, 65, 92, 3, 65, 102, 64, 40, 49, 82, 88, 61, 67, 84, 94, 7, 81, 68, 73, 39, 71, 22, 77, 66, 37, 23, 41, 75, 72, 106, 63, 1, 60,  Път 14,  Седма  9, 3б,  Трета  17, 9, 10, 2, 12, 14, 19, 13, 6, 47, 8, 4,  Тридесет и втора  13, 7, 10, 11, 9, 8, 2, 4,  Тридесет и пета  1,  Тридесет и първа  1, 25, 6, 3, 4, 2,  Тридесет и трета  36, 42, 28, 34, 40, 50, 6, 44, 14, 46, 38,  Тридесета  16,  Тринадесета  2, 6,  ул. Първа до Площада,  Четвърта  13, 5, 35, 3, 15, 2, 11, 17, 7, 4, 8, 19, 23, 10, 6, 12,  Четиридесет и седма  8, 3, 12, 7, 1, 15, 19, 4, 17, 16, 18, 20, 5, 6, 11, 2, 22,  Четиридесета  13,  Четиринадесета  4, 9, 8, 6, 15, 22, 20, 17,  Шеста  8, 6, 4, 1, 40, 17, 16, 19, 2, 13, 7, 11, 3, 9, 10, 15, 34, 14, 12

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Видин:   Безименна  ТП-116 Панония 4, ТП-115 Панония 3,  Митко Лачев  4,  Панония  Базара, 6, 6, 6- , 79, 7, Магазин

На 27.05.2020 г.  /13:46 - 18:00 ч./ -  Видин:   326.Кв.17,  Баба Тонка  5,  Безименна  ТП-97 Яворов,  Гараж Зад Съединение Бл. 13,  Герго Божинов  8,  Горазд  15, 12, 15, 28,  до бл. 14 на жк Съединение,  Пейо Яворов  25,  УПИ 11-5868 Кв.2, 27, 27, 27, 23,  Свети Климент Охридски  6, 4, 2, 2,  Свети Методий  2,  Съединение  12, 10, 8, пред бл. 10, 7, 11, 13, 11, 14, 13, 11, 13, 14,  Химик  28,  Цар Александър II  10, 8, 13, 12, 11, 14, 7,  Цибър

На 27.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Ивановци,  Общ. Видин:   Втора  5, 13, 32, 4,  Двадесет и първа  24, 10, 33, 31, 12, 14,  Двадесет и седма  01, 3,  Двадесет и трета  21, 18,  Двадесет и четвърта  34, 2,  Двадесет и шеста  2,  Дванадесета  10, 9, 8, 12, 14,  Деветнадесета  1,  Единадесета  3, 6, 11, 14,  Осемнадесета  5, 2, 4,  Пета  1,  Петнадесета  2,  Първа  35, 51, 38, 20, 66, 39, 46, 50, 15, 40, 12, 5, 31, ТП-1 Ивановци, 8, 3, 45, 10, 17, 52, 60, 43, 28, 6, 4, 49, 33,  Седемнадесета  3, 6, 8,  Трета  2, 12,  Шеста  24, 1, 8, 2, 6,  Шестнадесета  8, 7, 1, 16, 12

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Видин:   III-5868,  Кв. 27,  Безименна  ТП-116 Панония 4,  Панония  12, 12 - Партер, 77, 13, до бл.5, 12, 80, 12, 67, 4

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 14:30 ч./ -  Видин:   Път  1,   УПИ XIV-5056,  Южна Пром.зона  1,    Землището гр.Видин

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 14:30 ч./ -  Дунавци,  Общ. Видин:   1 Кв. 48,  23 септември  1,  Асен Балкански  3, 5, 6, 7, 2, 1, 9,  Бдин  1, 3,  Васил Левски  9, 10, 7, 8, 2, 5, 1, 4, 3, 6,  Видбол  7, 13, 15, 11, 9, 6,  Връшка Чука  2, 5, 8, 13, 15, 6, 11, 7, 1,  Генерал Гурко  1, 10, 8, 6, 14, 2, 12, 16, 1а, 20, 4, 22,  Гео Милев  3, 1  А, 2, 5, 6, 7, 10, 8, 1, 4,  Георги Бенковски  16, 1, 2, 9, 15, 8, 13, 3, 6, 5, 11, 4, 26, 10, 20, 12, 14, 5а,  Георги Димитров  199, 179, 183, 238, 178, 165, 228, 151, 234, 232, 230, 181, 163, 236, 147, 200, 127, 168, 172, 162а, 157, 160, 184, 188, 176, 141, 174, 156, 153, 159, 135, 202, 162, 158, 180, 178, 125, 137, 161, 133, 143, 204, 186, 182, 131, 149, 170, 164, 119, 155, 129, 127а, 139, 145, 208,  Георги С Раковски  7, 5, 1,  Добри Чинтулов  2, 12, 6, 4, 8, 1, 12а, 10,  Драва  5,  Дунав  39, 43, 65, 28, 63, 26, 30, 41, 57, 33, 51, 2, 55, 49, 53, 73, 61, 47, 45, 36, 31, 16, 67, 35, 59, 69,  Зоя Космодамянска  1,  Капитан Петко Войвода  2, 10, 4, 6, 8,  Коста Йорданов  58, 25, 19, 8, 15, 9, 7, 49, 5, 12, 10, 22, 4, 13, 18, 6, 31, 23, 5  А, 24, 2, 51, 14, 21, 20, 55, 16, 29, 54, 11, 27, 52, 17, 47,  Лиляна Димитрова  158а,  Любен Каравелов  14, 17, 5, 3, 1, 7,  Марин Киров  22, 9, 30, 14, 20, 10, 1, 24, 7, 5, 32, 34, 18, 15, 26, 6, 8, 3, 4, 12, 36, 13, 38, 11, 16,  Маршал Толбухин  39, 22, 47, 24, 49, 8, 28, 37, 10, 20, 26, 16, 34, 43, 12, 33, 35, 6, 29, 14, 41, 31, 18, 53,  Мико Нинов  13, 27, 26, 25, 17 А, 14, 18, 16, 12, 23, 22, 17, 19, 21, 15, 20, 24,  Никола Й. Вапцаров  1, 4, 5, 8, 7, 6, 11, 10, 3,  Пирин  1, 6, 10, 14, 8, 5, 12, 4, 3,  Първи май  1, 8, 2, 3, 6, 4,  Райна Княгиня  5, 6, 7, 2,  Седемнадесет Партизани  9, 4, 8, 5, 3, 11, 1, 7, 6, 10, 8  А,  Сирма Войвода  2, 1, 3, 7, 4,  Смирнов  6, 2, 3, 1, 4, 5,  Средец  9, 16, 14,  Средна Гора  2, 4, 2, 3, 6, 4,  Хана  3, 9, 1, 4, 7, 1  А, 2, 6, 5,  Христо Ботев  23, 19, 29, 9, 7, 17, 11, 21, 25, 15, 13,  Христо Смирненски  1,  Ценко Александров  7, 19, 23, 25, 26,  Чавдарци  24, 22, 15, 23, 26, 29, 17, 30, 18, 31, 19, 28, 21, 20, 35, 16, 25, 33,  Шипка  3, 6, 1, 5,  Янтра  4, 3, 2, 1, 1a,    1, 17, 23, 32, 21, 28, 34, 36, 24, 19, 30, 8  А, Землището гр. Дунавци, Землището гр. Дунавци

На 28.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч.; 17:30 - 18:00 ч./ -  Жеглица:   110011,  Втора  5, 32, 34, 23, 14, 29, 28, 43, 27, 37, 33, 21, 39, 38, 26, 6, 42, 11, 5, 8, 12, 4, 3, 1, 10а, 13,  Двадесет и втора  9, 4, 6,  Двадесет и пета  14, 6, 4,  Двадесета  27, 7, 8, 3, 15, 10,  Дванадесета  8,  Деветнадесета  17, 1, 9 А,  Десета  11, 9, 2, 7, 12, 1,  Единадесета  8,  Осемнадесета  3, 6,  Пета  7, 9, 24, 14, 22, 4, 8, 2,  Петнадесета  1,  Първа  15, ТП-1 Жеглица, 9, 25, 13, 18, 1, 6, 12, 26, 10, 15, 36, 25, 5, ТП-2 Жеглица, 24, 21, 19, 3,  Път 1  1,  Седемнадесета  2,  Седма  1, 11,  Трета  52б, 50, 21, 32а, 48, 31, 45, 37, 32, 29, 20, 26, 19, 20, 24, 10, 1, 28,  Тринадесета  7,  Четвърта  7, 9,  Четиринадесета  1, 3, 2,  Шеста  8, 9,  Шестнадесета  13,    ПИ III-104.Кв.18

На 28.05.2020 г.  /15:01 - 16:30 ч./ -  Видин:   10971.409, 2,  V-3876 Зап.Скл.зона,  Байкал  106, 108, 104,  Бдинци  2,  Безименна  МТП Hово гробище,  Бонония  2,  Екзарх Йосиф I  Квартал 591, 155,  Запад  Западна Складова база,  Землището на Видин № 000741,  Иглика  6, 51, 76, 60, 66, 43, 72,  Камелия  11, 9, 11, 3,  Местност Алимана,  Училище,  Местност Северна Промишлена Зона  Ремонтна Работилница,  Незабравка  24а,  Нора Пизанти,  Пчеларска  4, 3, 2,  Росица  1,  Седма  15, 8,  Синчец  34, 32, 17, 19,  Славянска  9,  Стара Планина  95, 96, 76, 60, 75, 84, 54, 93, 87 А, 72, 82, 85,   УПИ Iv-5110 ЗСЗ,  Южна Пром.Зона  Лит Оод,     Парк Нора Пизанти Кв.Панаира, ЗПЗ Бивше МЗ Бонония,  Ремонтна База Кос ПИ-2

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч.; 17:00 - 18:00 ч./ -  Видин:   Имот № 024004 Екатте 14698

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч.; 17:00 - 18:00 ч./ -  Генерал Мариново:   Втора  7, 1, 2, 3, 8, 17, 4,  Дванадесета  8, 7, 3, 1, 4, 6, 5, 2,  Девета  9, 15, 2, 11, 7, 6, 3, 5, 8,  Десета  5, 3,  Осма  4, 1, 2,  Пета  21,  Първа  14, 1, 144, 20, 9, 6, 23, 17, 16, 19, 8, 46, ТП-2 г. Мариново, 35, 33, 37, 25, 29, 24, 15, 12, 26, 10, 31, 21, 18, 27, 34, 59, 26, 55, 36, 32, 38, 61, Ретранслатор, 53, 45, ТП-1 г. Мариново, 28, 47, 6, 57, 40, 30, 63, 29, 51, 44, 42, 50,  Седма  1, 3,  Трета  25, 26, 28, 32, 2, 7, 24, 30, 1, 10, 3, 16, 22, 5, 18, 20, 14,  Тринадесета  6,  Четвърта  6, 4,  Шеста  7, 2, 8, 12, 14, 6, 10, 1, 4,    ПИ 57 Кв.3

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч.; 17:00 - 18:00 ч./ -  Градец,  Общ. Видин:   Първа  208,   УПИ I-7 Кв.401

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч.; 17:00 - 18:00 ч./ -  Долни Бошняк:   Втора  5, 2,  Девета  3,  Осма  2,  Първа  36, 18, 43, 66, 57, 45, 70, 4, 10, 16, 48, 56, 44, 15, 29, 17, 47, 51, 28, 68, Тп-1 Долен Бошняк, 30, 9,  Седма  4, 3, 5, 10,  Трета  3,  Тринадесета  1,  Шеста  6

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч.; 17:00 - 18:00 ч./ -  Дружба:   Втора  4, 9, 1, 3, 32, 28, 30,  Двадесет и втора  5, 3, 1, 1, 2, 3, 5,  Двадесет и пета  2,  Двадесет и първа  7, 5, 4, 1, 2, 3,  Двадесет и трета  6, 7, 4, 6, 3,  Двадесет и четвърта  2,  Двадесет и шеста  2,  Двадесета  1, 5, 2,  Дванадесета  6, 2, 10, 8, 3,  Девета  3, 4,  Деветнадесета  4, 6, 2, 1, 3,  Десета  3, 7,  Единадесета  4, 3, 1,  Осемнадесета  4, 2, 1, 6,  Осма  32, 5, 8, 3, 6, 10, 18, 16, 28, 30, 18,  Пета  2, 4, 1, 5, 3, 6, 8, 10, 7,  Петнадесета  8, 10, 2, 4, 6,  Първа  21, 3, 28 ТП-2 Дружба, 26, 17, 14, 4, 16, 23, 24, 25, 10, 13, 9, 18, 7, 1, 12, 6, 22, 20, 11, 2, 15, 8, Извън Регулация, 31, 52, 60, 30, 2, 29, 35, 16, 38, 59, 51, 40, 21, 11, 53, 51 ТП-1 Дружба, 62, 46, 48, 42, 61, 32, 44, 47, 28 ТП-1 Дружба, 10, 58, 57, 54, 55, 39, 50, 41, 33, 28, 67,  Седма  5, 4, 2, 10, 12, 1, 6, 8,  Трета  4, 7, 10, 14, 12, 6, 3, 17, 19,  Тринадесета  9, 10, 7, 4, 11, 8, 3, 16, 6, 1, 2, 12, 18, 14, 9, 7, 5,  Четиринадесета  3, 1, 2,  Шеста  7, 1, 5, 3,  Шестнадесета  1, 4, 2,    ПИ 009002

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч.; 17:00 - 18:00 ч./ -  Каленик,  Общ. Видин:   Втора  32, 6, 13, 30, 4, 11, 15, 4, 27, 29, 21, 33, 23, 39, 40, 42,  Двадесета  15,  Дванадесета  1,  Девета  2, 3, 13,  Деветнадесета  7, 1,  Десета  4, 3, 2, 15,  Единадесета  11, 3, 7,  Осемнадесета  1,  Пета  1, 2, 7, 32,  Петнадесета  3, 13, 7, 1, 2,  ПИ 102011,  Първа  31, 11, 35, 60, 15, 33, 7, 13, ТП-2 Каленик, 16, 2, 11 А, 29, ТП-1 Каленик, 67, 36, 66, 73, 58, 44, 53, 37, 31, 32, 49, 61, 38, 41, 63, 52, 60, 6,  Седемнадесета  4,  Седма  1,  Трета  25, 17, 18, 19, 9, 11, 13, 15,  Тринадесета  2, 1,  Четвърта  19, 14, 11, 13, 3, 12,  Четиринадесета  1, 7, 2, 3, 1,  Шеста  3, 2,  Шестнадесета  2

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч.; 17:00 - 18:00 ч./ -  Новоселци:   I - 37, Кв.101,  Втора  31, 6, 10, 8, 56, 7, 18, 4, 29, 16, 2, 5, 33, 15, 9, 9,  Двадесет и втора  11, 17, 25, 27, 29, 19, 9, 15, 6, 10, 8, 4, 3, 50, 10, 14, 17,  Двадесет и пета  22, 3, 9, 11, 14, 18, 12, 5, 7, 20,  Двадесет и първа  20а, 21, 30, 20, 14, 12а, 1, 2, 4, 22, 29, 40, 9, 3, 26, 25, 48, 51, 30, 37, 4, 49, 58, 5, 62, 66, 61, 39, 64, 3, 53, 35, 31, 42, 27, 71, 9, 47,  Двадесет и трета  34, 22, 39, 32, 20, 17, 15, 7, 19, 23, 2, 25, 37, 35, 36, 28, 5, 8, 46, 16, 26, 4, 27, 21, 30, 40, 3, 13, 6, 38, 24, 10, 8, 12, 6, 5, 13,  Двадесет и четвърта  20, 18, 3, 6, 3, 12, 11,  Двадесет и шеста  12,  Двадесета  40, 1, 2,  Дванадесета  3, 34, 10, 36, 26, 7, 5, 12, 28, 9, 6, 11, 13, 50, 39, 17, 19, 30, 2, 32, 35, 15, 20, 19, 42, 38, 36, 42, 41,  Девета  1, 14, 8, 6, 4, 22, 10, 16, 2, 7,  Деветнадесета  2, 1, 4, 3,  Десета  3, 10, 4, 5, 1, 2, 7, 8,  Единадесета  47, 49, 5,  Осемнадесета  11, 12, 5, 3, 18, 8, 22, 16, 1, 9, 20, 14, 24, 15,  Осма  2, 18, 9, 35, 21, 11, 1, 10, 8, 14, 3, 5, 16, 20, 6, 33, 4, 83, 15, 25, 12, 23, 73, 71, 22, 74, 72, 69, 47, 54, 50, 21, 64, 58, 66, 70, 68, 24, 2, 36, 55, 12, 67, 49, 57, 80, 65, 52, 10, 23, 60, 26,  Поземлен Имот 52283, 420, 38,  Пета  6,  Петдесета  8, 6,  Петнадесета  13, 29, 12, 19, 33, 17,  ПИ 338,  Първа  1, 58a, 58б, 1, 4, 5, 56, 32, 46, 76, 14, 58, 10, 45, 7, МТП-3 Новоселци-Извод, 28, 78, 26, 2, 8, 18, 52, 40, 19, 42, 20, 9, 21, 30, 54, 6, 79, 3, 12, Тп-1 Новоселци, 6, 86, 104, 47, 25, Тп-2 Новоселци, 56, 62, 59, 55, 35, 24, 69, 36, 30, 65, 92, 3, 65, 102, 64, 40, 49, 82, 88, 61, 67, 84, 94, 7, 81, 68, 73, 39, 71, 22, 77, 66, 37, 23, 41, 75, 72, 106, 63, 1, 60,  Път 14,  Седемнадесета  16, 19, 12, 12а, 20, 13, 5, 11, 15, 3, 14, 6, 9, 1, 7, 25, 4,  Седма  9, 3б,  Трета  17, 9, 10, 2, 12, 14, 19, 13, 6, 47, 8, 4,  Тридесет и втора  13, 7, 10, 11, 9, 8, 2, 4,  Тридесет и пета  1, 10,  Тридесет и първа  1, 25, 6, 3, 4, 2,  Тридесет и трета  36, 42, 28, 34, 40, 50, 6, 44, 14, 46, 38,  Тридесета  16,  Тринадесета  2, 6, 16, 9,  ул. Осма 52283, 510, 338,  ул. Първа до Площада,  Четвърта  13, 5, 35, 3, 15, 2, 11, 17, 7, 4, 8, 19, 23, 10, 6, 12,  Четиридесет и седма  8, 3, 12, 7, 1, 15, 19, 4, 17, 16, 18, 20, 5, 6, 11, 2, 22,  Четиридесет и четвърта  3,  Четиридесета  13,  Четиринадесета  4, 9, 8, 6, 15, 22, 20, 17, 1, 5, 3, 4,  Шеста  8, 6, 4, 1, 40, 17, 16, 19, 2, 13, 7, 11, 3, 9, 10, 15, 34, 14, 12, 18, 10, 12, 8, 16,  Шестнадесета  10

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч.; 17:00 - 18:00 ч./ -  Пешаково:   Втора  8, 14, 20, 12, 2, 4, 13, 11, 6, 5, 28, 3, 9, 10,  Дванадесета  3, 2, 1,  Десета  2,  Единадесета  6, 12, 4, 1, 2,  Осма  5,  Пета  3, 1,  Първа  8, 23, 28, 4, 50, 53, 37, 13, 58, 10, 25, 51, 35, 15, 60, 27, 7, ТП-1 Пешаково, 38, 44, 34, 47, 9, 39, 32, 42, 1, 2, 57, 19, 36, 46,  Седма  6, 8, 10,  Трета  5, 6, 9,  Тринадесета  13, 6, 10, 11, 1, 8, 5, 7,  Четвърта  2,  Шеста  5

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч.; 17:00 - 18:00 ч./ -  Рупци,  Общ. Видин:   020059,  II-182  21,  Втора  6, 1, 5, 4, 20, 27, 3,  Двадесет и първа  25, 2,  Двадесета  6, 8, 5, 2, 9, 1, 4,  Дванадесета  7, 5, 1, 2, 6, 3, 9,  Девета  1, 8, 4, 3,  Деветнадесета  9, 5, 7,  Десета  2, 7, 5, 2 А,  Единадесета  8, 1,  Осемнадесета  3, 8, 5,  Осма  13, 19, 23, 9 Б, 25, 15, 4, 21, 17, 11, 29, 27, 1, 10, 3,  Пета  1,  Петнадесета  1, 7, 2, 3,  Първа  46, 49, 14, 3, 12, 24, 1, 9, 57, 3а, 53, 11, 13, 8, 63, 60, 64, 32, 42, 55, 41, 37, 27, 68, 6, 4, 45, 34, 5а, 16, 26, 29, 62, 58, 18, 33, 7, 17, 35, 20, 79, 38, 5, 23, 44, 66, 30 ТП-1 Рубци, 54, 22, 25, 19, 56, 30, 40, 43, 50, 51, 52, Извън Регулация,  с.Рупци,  Седемнадесета  4, 8, 2, 1, 5, 3,  Седма  2,  Трета  Извън Регулация, 7, 1, ТП-1 Рубци, 1, Извън Регулация,  Тринадесета  4, 2, 6, 3,  Четвърта  1, 5, 4, 12, 3,  Четиринадесета  7, 8, 6, 10, 9, 2, 12, 1, 11, 3,  Шеста  21, 19, 8, 17, 7, 15, 5, 3, 4,  Шестнадесета  2, 3, 1

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 15:00 ч.; 17:00 - 18:00 ч./ -  Тополовец,  Общ. Кула:   Втора  34, 28, 42, 1, 19, 10, 5, 17, 2, 13, 27, 4, 23, 24, 6, 3, 26, 16, 21, 30, 18, 14, 12, 28, 20, 25,  Дванадесета  5, 7, 4, 9,  Девета  1,  Десета  17, 7,  Единадесета  4, 29, 5, 14, 7, 6, 27, 20, 31, 33, 9, 10, 2, 23, 8, 13, 18, 11, 25, 1, 3, 4,  Осма  5, 3, 2, 11,  Пета  6,  Петнадесета  4, 11, 6, 10, 3, 9, 12, 8, 1, 2,  Първа  28, 29, 38, 41, 21, 11, 30, 2, 50, 39, 17, 2, 14, 16, 20, 10, 3, 4, 18, 13, 6, 8, 9, 11, 7, 1, 12, 24, 26, 49,  Седма  6, 10, 1,  Трета  16, 10, 8, 4, 6, 13, 15, 14,  Тринадесета  7, 6, 9, 12, 17, 17, 14,   УПИ-VI Кв.27,  Четвърта  4, 2, 1, 9, 7, 17, 19, 15, 10, 6, 11, 13,  Четиринадесета  11, 2, 12, 7, 13, 9, 15,  Шеста  2,  Шестнадесета  3, 3, 2, 9, 4, 5, 13, 11

На 29.05.2020 г.  /14:00 - 18:00 ч./ -  Дружба:   Втора  32, 28, 30,  Двадесет и втора  1, 2, 3, 5,  Двадесет и първа  7, 5, 4, 1, 2, 3,  Двадесет и трета  7, 4, 6, 3,  Двадесет и четвърта  2,  Двадесета  5, 2,  Деветнадесета  2, 1, 3,  Десета  7,  Осемнадесета  2, 1, 6,  Осма  28, 30, 18,  Петнадесета  8, 10, 2, 4, 6,  Първа  31, 52, 60, 30, 2, 29, 35, 16, 38, 59, 51, 40, 21, 11, 53, 51 Тп-1 Дружба, 62, 46, 48, 42, 61, 32, 44, 47, 28 ТП-1 Дружба, 10, 58, 57, 54, 55, 39, 50, 41, 33, 28, 67,  Трета  17, 19,  Тринадесета  11, 8, 3, 16, 6, 1, 2, 12, 18, 14, 9, 7, 5,  Четиринадесета  1, 2,  Шестнадесета  4, 2

На 29.05.2020 г.  /14:46 - 16:30 ч./ -  Видин:   Имот №000827,  Панония,  Цар Симеон Велики  162,    Северна Промишлена зона

На 29.05.2020 г.  /14:46 - 16:30 ч./ -  Капитановци:   Първа  Извън Регулация

На 29.05.2020 г.  /14:46 - 16:30 ч./ -  Кутово:   Осемдесет и втора  2, 1, 3,  Осемдесет и първа  3, 5,  Осемдесет и трета  1, 2,  Осемдесета  8,  Петдесет и девета  1,  Петдесет и пета  4,  ПИ 098055,  Първа  96, ТП-2 Кутово, 88, 111, 80, 73, 79, 75, 78, 12, 2, 84, 86,  Седемдесет и втора  6,  Седемдесет и девета  1, 3,  Седемдесет и осма  3, 5, 2,  Седемдесет и пета  4, 2, 6, 5, 3,  Седемдесет и първа  2,  Седемдесет и седма  4, 5,  Седемдесет и шеста  3, 2, 4,  Тридесет и пета  4, 11, 15, 16, 23, 3, 7, 14, 10, 1, 9, 12, 13, 14а, 31, 24, 19, 5, 20, 22, 8, 21, 6, 18, 17,  Тридесет и първа  3,  Тридесет и четвърта  9, 10, 13, 8, 1, 6, 3, 11, 14, 4, 24, 2, 12, 5, 16,     УПИ II- 1273 Кв.83, Землището с.Кутово

На 29.05.2020 г.  /14:46 - 16:30 ч./ -  Сланотрън

На 29.05.2020 г.  /15:00 - 18:00 ч./ -  Видин:   Баба Вида  1,  Бдин  16, 1/3, 14б, 3, 1, 14, 3/2, 2, 3/3, 12, 4,  Бдинци,  Безименна  ТП-13 Балкантурист, ТП-12 Театъра,  Княз Борис I  12, 6, 3, 1, 8, 10,  Осман Пазвантоглу  4, 7, 3, 1, 2 А, 5, 2,  Пуйо Войвода  3, 2,  Цанко Церковски  4,  Шести септември  11, 15

 

Община Грамада  

На 28.05.2020 г.  /14:46 - 16:30 ч./ -  Тошевци:   Втора  1,  Дванадесета  3,  Десета  5,  Единадесета  15, 3, 11, 1, 9, 19, 21, 13,  Осма  6, 4, 10, 05, 1,  Пета  3, 1, 5, 7,  Първа  8, 20, 16, 18, 14, 11, 6, 10, 24, 9, 30, 12, 26, 28,  Седма  1, 2,  Трета  8, 14, 2, 17, 1, 3, 7, 6, 19, 4, 10, 15,  Тринадесета  2,  Четвърта  12, 6, 9, 4, 8, ТП 1, 1, 2, 10,  Шеста  10, 1, 4, 9, 24, 7, 22, 3

 

 

 

Община Димово  

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Бела:   I Кв.64,  Втора  3, 8, 31, 19, 5, 13, 27, 21, 24, 29, 38, 23, 6, 30, 12, 32, 10, 7, 9, 28, 25, 22,  Двадесет и втора  1, 2, 5, 7,  Двадесет и девета  3, 4,  Двадесет и осма  5,  Двадесет и пета  9, 8, 2, 7, 1,  Двадесет и първа  12, 14,  Двадесет и седма  2, 3, 4,  Двадесет и трета  2,  Двадесет и четвърта  2, 6, 4,  Двадесет и шеста  2,  Двадесета  2, 4,  Дванадесета  6, 4,  Десета  1, 9, 3, 7,  Единадесета  1, 12, 2,  Осемнадесета  1, 6, 4,  Пета  1, 11, 9, 3, 13,  Петнадесета  6, 3, 1,  Първа  8, 28, 32, 37, 42, 22, 60, 12, 36, 16, 46, 20, 10, 56, 48, 14, 58, 51, 1, 15, 9, 52, 43, 7, 62, 66, 5, 54, 47, 44, 45, 6, 23, 29, 18, 19, 25, 34, 28, 4,  Трета  23, 21, 29, 27, 10, 16, 5, 4, 35, 7, 31, 37, 2, 19,  Тридесет и втора  3, 5, 9, 6, 7, 1,  Тридесет и пета  5, 3, 3, 8, 1,  Тридесет и първа  9, 5, 1, 2, 3,  Тридесет и трета  1, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 8, 4, 5,  Тридесет и четвърта  6, 4, 6,  Тридесет и шеста  5, 3, 8, 2, 1, 4,  Тридесета  8, 5, 4, 3,  Тринадесета  7, 5, 4,  Четвърта  8, 4, 3,  Четиринадесета  5, 8, 7, 3,  Шеста  2, 7, 1,  Шестнадесета  10, 4, 6, 8

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Гранитово,  Общ. Белоградчик:   Втора  10, 6, 19, 5, 3, 4, 15, 8, 17, 11,  Двадесет и втора  7, 13, 9, 3, 5,  Двадесет и пета  3, 2, 1,  Двадесет и първа  1,  Двадесет и трета  16, 1, 12, 14, 8,  Двадесет и четвърта  1,  Двадесета  4, 8, 3, 2, 1,  Дванадесета  3, 5,  Девета  1, 10, 5, 3,  Деветнадесета  4, 5,  Десета  10, 3, 14, 1, 4, 6,  Единадесета  8, 1, 5, 6, 2, 4,  Осемнадесета  4, 10, 2, 5,  Осма  1,  Пета  5, 11, 6, 1, 8, 7, 9,  Петнадесета  17, 28, 10, 6, 1, 4, 5, 15,  Първа  13, 11, 10, 4, 8, 7, 9, 12,  Седемнадесета  20, 1, 9, 12, 15, 23, 17, 7, 2, 16, 18, 8, 14, 10, 5,  Седма  1,  Трета  5, 2, 6, 1, 4, 3,  Тринадесета  6, 1, 49, 57, 21, 38, 36, 7, 23, 2, 14, 28, 51,  Ул.Тринадесета  №6  УПИ IV-10 Кв.2,  Четвърта  13, 17, 28, 8, 1, 18, 15, 20, 19, 5, 11, 16, 4, 26, 6, 10,  Четиринадесета  7, 9,  Шеста  1, 18, 4, 14, 9, 11,  Шестнадесета  1,     

 

Община Макреш  

На 27.05.2020 г.  /15:01 - 16:30 ч./ -  Макреш:   Втора  1,  Георги Бенковски  4, 34, 12, 14, 11, 28, 5, 88, 8, 26, 75, 155, 2, 1, 19, 25, 22, 30, 10, 3, 13, 17, 7, 24, 15, 9,  Двадесета  40,  Лило Тошев  44, 19, 8, 48, 6,  Петко Ценов  5, 48, 9, 30, 28, 1, 11, 4, 13, 20, 2, 26, 14, 12, 6, 15, 3, 18, 7,  Трета  3, 1,  Шеста  1

На 26.05.2020 г.  /14:16 - 15:30 ч./ -  Макреш:   Георги Бенковски  178, 170, 184, 145, 183, 180, 159, 173, 182, 168, 88, 165, 191, 160, 146, 155, 162, 158, 164, 189, 185, 143, 176, 187, 154, 174, 136, 172, 179, 175, 161, 177, 151, 148,  Двадесет и девета  11, 9, 3,  Двадесет и осма  3, 1, 6, 4, 5,  Двадесет и седма  3, 6, 2, 1,  Двадесет и трета  2, 4,  Двадесет и шеста  2, 4, 1, 8,  Двадесета  12, 6, 12а, 5, 8,  Десета  4,  Тридесет и втора  1, 11, 7, 3, 5,  Тридесет и първа  1, 2,  Тридесет и Трета  18, 32, 28, 30a, 8, 10, 7, 9, 30,  Тридесет и четвърта  2, 4,  Тридесета  2

На 26.05.2020 г.  /15:01 - 16:30 ч./ -  Макреш:   Георги Бенковски  126, 118, 93, 105, 87, 110, 114, 112, 140, 99, 103, 135a, 134, 168, 111, 81, 98, 123, 129, 79, 96, 125, 127, 135, 100, 102, 144, 146, 117, 142, 115, 101, 116, 83, 104 А, 109, 133, 61, 130, 113, 122, 132, 136, 94, 88, 91, 86,  Двадесет и девета  7,  Двадесет и пета  2, 1,  Двадесет и първа  8, 5, 6, 4, 1, 3, 10, 2, 12,  Двадесет и трета  2, 3, 1,  Двадесет и четвърта  5, 4, 2,  Двадесета  4, 3, 2, 1,  Деветнадесета  4, 3, 1, 2,  Единадесета  6,  Лило Тошев  55, 48, 51, 52, 50, 47,  Осемнадесета  6, 4, 5, 1, 3, 8, 2,  Петко Ценов  7,  Петнадесета  1, 2, 3,  Седемнадесета  10, 16, 1, 11а, 12, 11, 8, 6, 9, 5, 3, 15, 4, 13,  Тридесет И Трета  6а, 12, ПИ 129, 11, 6,  Шеста  10 А,  Шестнадесета  3, 12, 5, 4, 10, 6, 8, 7

На 27.05.2020 г.  /14:16 - 15:30 ч./ -  Макреш:   Втора  7, 3, 96,  Георги Бенковски  77, 35, 17, 32, 75, 56, 47, 37, 63, 50, 51, 88, 69, 42, 72, 66, 2, 39, 79, 67, 27, 65, 54, 64, 70, 40, 34, 31, 46, 49, 80, 60, 68, 43, 61, 45, 76, 74, 162, 4, 59, 52, 38,  Дванадесета  1, 2, 38, 15, 5, 13,  Десета  2, 1,  Единадесета  12, 5, 1, 2, 4,  Лило Тошев  45, 37, 43, 18, 3, 44, 20, 34, 30, 5, 28, 9, 23, 46, 32, 17, 14, 7, 21, 16, 25, 36, 24, 19, 40,  Осма  3, 5а,  Петко Ценов  21, 25, 42, 44, 46, 5, 40, 48, 38, 32, 6, 23,  Петнадесета  8, 5, 6,  Седма  4,  Тринадесета  4, 2, 3,  Четвърта  26,  Четиринадесета  6, 10, 2, 8,  Шеста  1

На 28.05.2020 г.  /14:16 - 15:30 ч./ -  Толовица:   Валентина Терешкова  8, 1, 4, 7, 9, 3, 10,  Ленин  46, 14, 49, 43, 56, 47, 25, 44, 51, 8, 57, 59, 34, 9, 10, 66, 79, 71, 83, 24, 27, 13, 85, 61, 42, 50, 23, 7, 11, 45, 29, 81, 37, 38, 1, 20, 53, 5, 41, 40, 12, 6, 17, 67, 3, 35, 73, 32, 21, 69, 18,  Първа  13,  Трета  2, 4, 5,  Христо Ботев  34, 4, 9, 40, 42, 20, 17, 18, 12, 27, 6, 38, 11, 19, 22, 23, 2, 14, 8,  Юрий Гагарин  4, 8, 1, 6

 

 

 

Област Враца

Община Бяла Слатина  

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Драшан:   1-176,  Кв.25,  Александър Пушкин  6, 2, 7, 4, 1,  Александър Стамболийски  4, 3, 7, 5, 6, 1,  Антон Иванов  3, 2,  Васил Априлов  7, 2, 5, 3, 1,  Васил Левски  2,  Георги Димитров  23, 27, 17, 19,  Георги Кирков  4, 6, 2,  Димитър Грънчаров  6, 1, 4, 3,  Дружба  6, 4, 8, 5, 1, 10, 12, 3,  Дядо Вълко  6, 7, 1, 6, 2, 4,  Милко Вълчев  3, 2, 12, 6, 4,  Петко Р. Славейков  2, 3,  Странджата  2, 1, 3, 3,  Филип Тотю  8, 5,  Христо Ботев  8, 9, 1, 3, 5, 11, 6, 4,  Цар Симеон I-ви  4, 2, 8.

На 27.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Попица:   Възраждане  5, 10, 1, 4,  д-р Петър Берон  3, 10, 8, 6, 5, 7, 4, 1,  Добруджа  3, 13, 5,  Паисий Хилендарски  4, 3, 6, 1, 12, 5, 2,  Пирин  25,  Свобода  15,  Скът  3, 2, 4, 21, 6, 22, 8, 1,  Стоян Калъчев  8, 22, 26, 14, 10, 11, 13, 15, 9, 24, 12, 18, 16, 20,  Странджа  7, 1, 5, 8,  Христо Ценов  54, 48, 53, 34, 62, 47, 66, 50, 41, 49, 51, 37, 43, 36, 58, 70, 45, 60, 39, 56, 52, 64,  Христо Шабански  11, 36, 13, 35, 21, 34, 26, 30, 32, 33, 29, 20, 16, 37, 25, 14, 18, 27, 31, 23, 9, 31а, 49, 19, 24, 22, 39, 17,  Цар Иван Шишман  8, 10,  Янтра  18, 8, 7, 12, 17, 5, 4, 10, 9, 13, 15, 1

 

Община Враца  

На 26.05.2020 г.  /14:31 - 16:00 ч./ -  Враца:   Алеко Константинов  1,   ,  Вежен  2а,  Мито Орозов,  Ученически комплекс,  Диспечерски пункт,     

На 27.05.2020 г.  /13:30 - 17:00 ч./ -  Горно Пещене:   9-ти септември  5, 17, 21, 13, 15, 4, 15, 18, 10, 1, 9, 12, 16, 18, 14,  Бубарска  1,  Бузлуджа  5, 3,  Васил Коларов  16, 17, 5, 3, 15,  Веслец  4, 14, 1, 10, 12,  Георги Димитров  10, 4, 5, 8, 2, 6, 7, 1,  Георги Кирков  7, 11, 5, 2, 6, 1, 3, 13, 4, 9,  Димитър Благоев  1, 6,  Дружба  7, 17, 8, 5, 4, 11, 9, 2, 28, 17, 6, 15,  Иглика  1,  Изток  1, 2,  Кирил и Методий  21, 17, 3, 23, 20, 11, 5, 13, 19, 16, 4, 15, 6, 14, 8, 2, 12, 18, 25, 7,  Кокиче  6, 1, 4, 3, 2,  Ленин  36,  Ленин  23,  Лиляна Димитрова  11, 8, 1, 7, 4, 2, 13, 5,  Люлин  5, 2, 8, 10, 6, 14, 4, 3,  Мир  8, 15, 3, 7, 1, 11, 12, 10, 19, 6, 17, 4, 2, 5,  Младен Спасов  7,  Околчица  8, 3, 16, 11, 12, 7, 10, 12, 20,  Сердика  13, 15, 11,  Скът  20, 14, 13, 4, 1, 3, 11, 9, 12,  Хаджи Димитър  2, 10, 6, 1, 11, 18, 4, 19, 8, 3, 20,  Цеко Георгиев  10,  Цеко Каменов  11, 21, 4, 15, 7, 6, 5, 8, 17, 23,     УПИ II-124  Кв. 58а

На 27.05.2020 г.  /15:01 - 16:00 ч./ -  Враца:   12259.444.1 И 12259.444.9,  12259.617.27,  Георги Апостолов  62,  Местност Джудански Поток,  Стоян Ц. Даскалов

 

Община Козлодуй  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./ -  Хърлец:   9-ти септември  50, 48, 13, 52,  Александър Стамболийски  51, 33, 40, 28, 25, 29, 27, 46, 39, 35, 43, 32, 42, 47, 41, 34, 49, 55, 15, 37, 59, 36, 21, 45, 61, 22, 38, 23, 19, 13, 57, 53,  Витоша  4, 6,  Драва  15, 8, 6,  Иван Вазов  27, 23,  Л.Живкова  26, 26, 24, 25, 19,  Паисий Хилендарски  15, 17, 13, 16, 10, 14,  Панайот Волов  22,  Панайот Хитов  21,  Път 11,  Трапезица  21, 24, 13, 20, 12, 26, 22, 19, 30, 23, 14, 17, 25, 28, 10,  Христо Ботев  22, 32, 26, 31, 24, 30, 28, 32, 30, 29,  Цар Самуил  18, 1, 22, 3, 26, 23, 21, 10, 19, 16, 7, 4, 29, 6, 2,  Шипка  23, 29, 30, 33, 17, 24, 25,  Юрий Гагарин  22

 

Община Мездра  

На 26.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Дърманци:   Александър Стамболийски  22, 16, 18, 19, 1, 20, 14, 2, 17, 5, 3, 23,  Асен Златаров  1, 7, 1, 4, 7, 9, 6, 2,  Васил Коларов  5, 16, 14, 19, 15, 11, 7, 13, 3, 9, 1, 4, 8, 17, 10, 6,  Васил Левски  71, 2,  Витоша  1, 12, 3, 14, 1,  Георги Димитров  28, 2, 29, 46, 5, 20, 8, 31, 8, 25, 6, 2, 14, 38, 19, 36, 40, 25, 44, 12, 26, 9, 7, 23, 15, 27, 11, 13, 7 А, 34, 1а, 3, 24, 42, 22, 18, 32, 21, 4, 16,  Дружба  4, 1, 2, 3,  Дунав  2 А,  Дъб  3, 5, 1,  Искър  23, 11, 16, 24, 2, 13, 9, 6, 7, 4, 19, 11, 3, 1, 8, 10, 14, 10, 18, 17,  Кирил И Методий  4, 17, 31, 22, 13, 24, 27, 12, 12, 11, 8, 19, 26, 6, 20, 25, 23, 10, 21, 15, 9, 18, .16,  Марица  .7, 2, 4, 5, .6,  Плиска  4, 2, 2,  Христо Смирненски  7, 3, 5, 6, 6, 1, 2, 11, 4,     УПИ  ХVI

На 26.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Крета,  Общ. Мездра:   Ален Мак  5, 9, 7, 10,  Ангел Грамчев  7, 10, 11, 6, 14, 9, 18, 12, 16, 1, 8, 20,  Байкал  8, 7, 11, 2, 1, 3, 12,  Божур  2, 4, 1,  Ботева Поляна  1, 2, 4,  Васил Левски  7, 4, 13, 6, 9, 8, 2, 5, 10, 11, 3,  Гаврил Генов  8, 3, 6, 1, 2, 4,  Ген. Иван Кинов  16, 18, 5, 8, 9, 7, 1, 6, 3, 12, 2, 13, 4, 10,  Георги Бенковски  5, 10, 3, 2, 9, 6, 16, 8, 4,  Георги Димитров  7, 15, 23, 13, 4, 10, 5, 19, 11, 6, 1, 17, 9, 8, 14, 21, 3,  Здравец  10, 2,  Кокиче  2, 3,  Кръстьо Генков  10, 8, 6, 2, 4,  Лальо Ширков  15, 22, 7, 13, 17, 12, 4, 11, 18, 16, 20, 14, 8, 9, 3, 10, 1, 5,  Люляк  4, 3, 1,  Минзухар  4,  Никола Вапцаров  3, 1, 2, 6, 7,  Никола Марков-Колката  1, 7, 2,  Тотка Илиева  4, 5, 10, 1, 3, 2, 6,  Христо Ботев  12, 6, 4, 1, 2,  Христо Смирненски  4, 2, 16, 6, 10, 14, 18, 12, 1,  Чешмата  2, 10

На 26.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Мездра:   ЖП Район

На 26.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Ребърково

На 27.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Ребърково:   9-ти септември  45, 43, 56, 54, 21, 58,  Александър Стамболийски  10, 11, 16, 8, 13, 9, 5, 15, 12, 7, 2, 14, 3, 6,  АПП №2028,  Братя Бояджиеви  1, 11, 6, 12, 9, 1, 5, 3, 4, 14, 16, 7, 15, 12а, 10,  Васил Левски  1, 3, 5, 2, 7, 9,  Иван Григоров  7, 12, 21, 3, 5, 10, 9, 15, 14, 19, 13, 8, 1, 1 А, 4, 16, 11, 17, 6,  Камен Вачков  7, 4, 3, 8, 10, 5, 6,  Христо Ботев  1, 3, 8, 7, 6, 4, 2,  Янко Николов  4, 6, 11, 8, 5, 12, 2, 1, 3, 9, 7, 13, 10,    Бензиностанция

 

Община Оряхово  

На 26.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./ -  Оряхово:   9-ти ноември  9,  Александър Стамболийски  31, 70, 48, 56, 54, 81, 64, 14б, 46, 72, 68, 50,  Андрей Чапразов  1, 20, 4, Р-т НН ТП №14, 10, 6,  арх.Цолов  16, 5, 8, 19, 11, 14, 21, 7, 9, 17, 25а, 3, 15, 13, 20, 30, 10, 2, 25, 32,  Васил Левски  1,  Георги Димитров  Р-т НН ТП №14,  Георги С. Раковски  88, 50, 44, 9а, 6, 8, 12, 7, 40, 74, 34, 42, 56, 21, 66, 36, 29, 19, 3, 52, 62, 5, 72, 2, 20, 84, 1, 58, 22, 47, 46, 60, 70, 30, 14, 80, 38,  Дико Илиев  1, 1, 1 Р-т НН ТП №14, 2,  Добри Войников  Дат, 1,  Йордан Йонов  20,  Кирил и Методий  10, 12, 20, 16, 1, 5, Р-т НН ТП №20, 18, 3, 14,  Ленин  1,  Летнишка  5, 2, 1, 4, 6, 8, 3,  Паисий Хилендарски  2,  Цвети Иванов  2, 1,    Р-т НН ТП №14, Р-т НН ТП №12, Р-т НН ТП №12

 

Община Роман  

На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Роман:   Жил.к-с Роман  2, 4 7, 3, 2, 4,  Капитан Петко Войвода  3 3,  Кв. 61,  Нешо Миковски  2, 4, 3

На 28.05.2020 г.  /13:01 - 17:00 ч./ -  Роман:   068031,  М.Долно Присое ,  Христо Ботев  112 ПС, 29

На 28.05.2020 г.  /13:01 - 17:00 ч./ -  Струпец,  Общ. Роман:   Акация  6, 2, 4,  Александър Стамболийски  22, 2, 24, 3, 8, 16, 10,  Бука  2, 9, 3, 6, 5, 2, 1,  Буря  6,  Васил Левски  10, 15, 28, 30, 18, 26 А, 14, 10, 40, 24, 5, 24, 31, 20, 12, 32, 2, 2, 34, 14, 22,  Георги Бенковски  16, 2, 25,18, 10, 27, 3, 20, 5, 12,19, 20, 4, 1, 21, 8,  Георги С. Раковски  19, 37, 1, 9, 15, 25, 47, 53, 33, 7, 9, 45, 431, 23, 51, 17,  Голям Искър  6, 2, 1,  Голяма Плоча  14, 12, 18, 7, 3, 5, 10, 4, 3, 10, 20,  Грънчарска  10, 3, 12, 1,  Давидов Трап  1, 3,  Захари Стоянов  3, 4, 4, 2 А, 1, 3,  Здравец  2, 15, 7, 3, 13, 11, 3,  Зелена Бара  5, 3, 2, 3 А, 6, 1, 4, 2, 6 А, 6, 5,  Иван Вазов  36а, 37, 6, 12, 10, 2, 6, 7, 1, 8, 12, 4, 48, 31, 48 Б, 47, 26, 20, 14, 36, 49, 15, 29, 24, 32, 45, 46, 36 А, 38, 22, 43, 48 А, 57, 34, 51, 19, 39, 35, 33, 16, 55, 28, 41, 40, 27, 16, 53, 48 Б, 37,  Иглика  1, 3, 5, 4, 6,  Извор  2, 2, 2,  Искър  2, 4,  Капитан Петко Войвода  19, 1, 4, 2, 3,  Комаревец  2, 6,  Липака  2, 6, 6,  Любен Каравелов  4, 6, 5,  Люляк  2, 2,  Местност Усоето,  ПС,  Мико Нанов  4, 4, 1, 5, 2, 3,  Минзухар  15, 13,  Мир  2,  Мирчовец  2, 7, 1, 8, 4, 9, 6, 3,  Момина Сълза  1, 2, 4, 4,  Оброка  4, 2, 4,  Панайот Волов  1, 2, 31, 10, 3, 30, 39, 37, 17, 19, 32 А, 12, 4 А, 35, 24, 33, 27, 30, 7, 9, 5, 29, 29, 17, 27, 39, 6, 20, 4, 28, 15, 33, 32, 25, 13, 13,  Петте Дървета  1, 3, 5,  Плочата  2, 1, 3,  Райна Княгиня  3, 6, 4, 12, 2, 2, 5, 3,  Стефан Караджа  5, 3, 1 А, 1, 4,  Струпешка  5, 10, 2 Б, 9, 3, 4, 12, 14, 3, 1, 13,  Тържище  3, 5, 1,   УПИ V-64,  Кв.7,  Усоето  3, 2, 3, 8,  Филип Тотю  24, 27, 14, 29, 18, 27, 31, 20, 17, 17, 6, 22, 15, 12, 33, 13 А, 19 А, 23, 35, 25, 11, 13, 8, 19, 24, 29, 21, 29, 9, 5, 3, 7, 1, 4, 2, 13,  Хаджи Димитър  8, 4, 3, 8, 1, 10, 5, 8, 9,  Хан Аспарух  4, 1, 2, 3,  Хан Крум  2, 3, 1, 1, 5,  Христо Ботев  4, 2,  Цар Борис I  5, 18, 20, 2, 24, 30, 1, 25, 8а, 12, 3, 7, 10, 8, 17, 20, 6, 13,  Цар Симеон I  11, 2, 2 А, 3, 2 А, 1,  Чешмата  5, 1, 3,  Шипка  2, 2, 7, 4, 7 А, 1, 6, 3,  Шипковица  10, 8, 1, 6

На 28.05.2020 г.  /13:01 - 17:00 ч./ -  Хубавене

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.

 

 

                           CEZ GROUP
 
 

 

 

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Планирани прекъсвания за Западна България за периода 18-22.05.2020 0| 3938 |15.05.2020 . ЧЕЗ Разпределение продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите след извънредното положение 0| 3918 |15.05.2020 . „ЧЕЗ Разпределение” апелира да сигнализираме за проблеми с електрозахранването 0| 3038 |03.04.2020 . ЧЕЗ успешно възстановява електрозахранването в засегнатите от лошото време места 0| 2874 |24.03.2020

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ