Реклама / Ads
20| 8495 |10.04.2015 МИСТЕРИИ

Евангелието е учебник по астрология

.
Силва Дончева
Преди 2000 г. Христос поставя началото на голям астрологически период от почти 26.000 г., т.нар. Голяма Господна година. Въвежда и конкретно първия етап от него от 2000г. Този етап е свързан с епохата/ерата на Риби, която продължава до 1914г., когато започва вторият етап – епохата/ерата на Водолей.
 

Затова, ако  човек иска да разбере знака на Риби трябва да прочете много внимателно Новият завет. Същността на християнството е същност и на знака на Риби, закодиран в книгите на Евангелието. Астрологията е в основата на християнството и предопределя този най-светъл етап от историята. И макар това да не се признава от църквата по редица причини, то е повече от очевидно, за всеки който знае дори повърхностно символиката на знака на Риби.

 

1. В астрологията знакът на Риби се свързва с най-ощетените хора в света; сиромасите, гладните, отхвърлените, болните, недъгавите, прокажените, изоставените, престъпниците, изгнаниците, наскърбените, лудите.

Христос проповядва точно на тези хора, противопоставяйки се на  книжниците, фарисеите, законниците. „Дух Господен е на мене, защото ме помаза да благовествувам на сиромасите, проводи ме изцелявам съкрушените сердцем, да проповядвам на пленниците освобождение и на слепите прогледвание, да пусна угнетените в свобода, да проповядвам благоприятната Господна година.“ Лука, гл. 4; 18-19.    

 

2. В астрологията знакът на Риби във високите си нива се свързва с лечението, с лекарите, с болниците, с психиатриите. Същевременно това е знак на милосърдието, на състраданието, на свръхчувствителността и съпричастието към другите.   

Христос, „който е Сияние на Неговата Слава и Образ на Неговото Същество“Евр.1:3, е най-великият лекар и най-милосърдният; Той прощава и отнема греховете. Съживява мъртви, вдига сакати, възвръща зрението на слепи и слухът на глухи, лекува епилептици, връща ума на безумните, очиства прокажени.

Рече им „Нямат нужда за лекар здравите, но болните“ Лука гл.5-31 „…и възлезе на гората и седеше тамо. И дойде при Него народ много, които имаха със себе си хроми, слепи, неми, клосни и други много; и подметнаха ги пред нозете Исусови, и ги изцели, така щото народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, клосни оздравели, хроми са ходят, и слепи да гледат; и прославиха Бога Израилева.“Ев.Матей.15:29-31

Христос праща и апостолите, да проповядват царството Божие и да лекуват, като ги дарява със Светия Дух.

„И в който град влезувате и ви приемат, яжте, което ви предлагат, и изцелявайте болните, които са в него, и казувайте им: Наближило ви е Царството Божие.“ Ев.Лука 10:8-9

 

3. В астрологията знакът на Риби на по ниски планове се свързва с измамата, с лъжата, с предателството.

„Истина ви казвам: „Един от вас ще ме предаде, който яде с мене.“ 

И още „ И казва

 им Иисус: Всинца вий ще се съблазните в мене тази нощ; защото е писано: „Ще поразя пастирът, и ще се разпръснат овцете.“ И още: „А Петър му рече: „И всички ако се съблазнят, аз обаче не. И казва му Иисус: „Истина ти казвам, че днес, тази нощ преди да пее петелът дважд, ти три пъти ще се отречеш от мене.“ Марк гл.14: 18,27,29,30.

 

4. В астрологията знакът на Риби се свързва с вярата в мистичното, в тайното, в невидимото, в облачното и незримото, в магията, в  душата и безсмъртието, в невидимите нишки между материята и Духа.

Затова:

„После се яви на единадесетте…. и укори ги за неверството и жестокосърдечието им, защото не хванаха вяра на тези, които го видяха възкръснал.“Марк 16:14

„на тези, които повярват, ще им споследстват тия знамения: с Моето име бесове ще изпъждат, нови езици ще говорят, змии ще хващат и ако нещо смъртно изпият, няма да ги повреди; на болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави“ Ев.Марк 16:17-18.  

 

5. Неслучайно знакът на Риби управлява стъпалата в човешкото тяло. Това е най-отдалечената част от човешкото тяло – (спрямо главата) - центъра. Стъпалата са най-слабо забележими, най-студени, с най-малка енергетика и неголям обем и същевременно носят най-голямата тежест. Тук не трябва да забравяме, че най-големите, тежки и обемисти обекти във Вселената са в обратното съзвездие на Риби, съзвездие Дева. По закона за равновесието малките, далечни и необемни Риби хармонизират чудовищно тежките обекти в съзвездие Дева.  Това съответствие, разбира се важи и за знаците. Точно, както в човешкото тяло стъпалата отнасят тежестта на цялата храна и корем на човека.

 

1. Както е известно в астрологията знакът на Риби се свързва с далечното кармично минало. Това е въздействието на старото, преживяното, на натрупаните греховете, на тежките прегрешения в цикъла на преражданията, на това което трябва да бъде платено и изчистено. Това е знакът, където е показано как трябва да се плати на съдбата. Това е знак за жертва.

В Риби се жертва материалното, формата, за да бъде спасена любовта.

По същата причина Риби се свързва и с Христос. Божият син идва в надвечерието на епохата на Риби – тя започва в 228г.сл.Р.Хр.- и двете риби са един от неговите символи, заедно с агнеца – предишното съзвездие Овен. А всички знаем, че той в името на Божията любов, се жертва, за да отнеме материалните грехове на цялото човечество. „На утринта гледа Йоан Иисуса, че иде при него и казва: „Ето агнецът Божий, който взема греховете на света.“

Нещо повече Христос полага началото и на нова Вселенска година – време, през което хората ще преминат през всички зодиакални съзвездия до Овен и ще усетят, разберат и приложат неговите завети.

И не случайно първите ученици на Месията братята Андрей и Петър, Иаков и Йоан са рибари и са призвани на бреговете на Генисаретското езеро. А по-късно именно Петър, чието име означава Кифа – камък и който е един рибар полага основите на христианската институция в Рим. Така той става, както казва Иисус ловец на човеци.

И когато осмислим новите заповеди няма ли да открием в тях любовта изпълваща Риби – пълна с жертвеност, неяснота и мистичност, нещо което имаме да изплащаме от безкрайното време назад. Само така пречистени от древното в нас можем да продължим напред. Затова заветите на Исус са завети за изпащане на дългове и за разсичане на възлите на кармата. Поради това, погледнати през влиянието на знака на Риби те имат дълбок и ясен смисъл.

Евг. Матей Гл.5 – 38 – „Слушали сте , че бе казано – око за око, и зъб за зъб.”. /епоха на Овен/

39. – „Аз пък ви казвам – да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари песница по дясната страна, обърни и му другата.”/въвеждане епоха на Риби/

40.- „И на тоя, който поиска да се съди с теб и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха.”/въвеждане епоха на Риби/

41. – „И който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две.”/въвеждане на епоха на Риби/

42. – „Томува, който ти проси, давай, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем.”/въвеждане на епоха на Риби/

43. – „Слушали сте, че бе казано- обичай ближния си и мрази врага си” /епоха на Овен/

44 – „Аз пък ви казвам - обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и се морете за ония, които ви обиждат и гонят.”/въвеждане на епоха на Риби/

45 – За да бъдете синове на вашия Отец Небесен, защото той оставя Своето слънце да грее над добри и лоши, и праща дъжд на праведни и неправедни.

46 – защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда. Не правят ли същото и митарите.

47 – И ако поздравявате само братята си, какво особено правите. Не постъпват ли така и езичниците.

48. И тъй бъдете съвършени, както е съвършен и Небесния ваш Отец. /Това ще стане в новата Господна година, започната преди 2000г./

Неясно, трудно и сложно за разбиране, особенно от едно механистично, материалистично, консуматорско възприятие. Но нима Христос не говори точно за огромния ни дълг, натрупан в дълбините на времето. И за начините той да бъде изплатен – чрез жертва и любов дори към врага – може би наранен някога от нас.

И не ни ли поставя точно нашата жестокосърдечност далеч от Центъра, далеч от Духа и от Слънцето, без сили, без енергия, обвити в илюзиите, сънищата, предателствата, измамите, кражбите и психозите на ниските нива на знакът на Риби.

 

И не изми ли точно затова Иисус стъпалата на своите 12 ученика, за да ги приближи до себе си, за да измие мръсотията и греховете от газенето в калта. Всичко това е все още загадъчно и неясно, обвито в неясното було на мистериозните Риби, съединяващи противоположностите на най-ниското и най-високото в едно.

А след 1914г. започва епохата на Водолей. Нейните закони са  записани на български език в Словото на Учителя. Така законите на Водолей включват беседите, молитвите, песните, упражненията, Завета на цветните лъчи и евхаристията на Паневритмията.  

Това е въвеждането на новия етап от Великата Господна година, започната със служението и мисията на Христос. Това е дълбокото разбиране на най-важната мисъл в света … „Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца Ми освен чрез Мене.“ Йоан гл.14:6

И ние като българи имаме привилегията да бъдем в центъра на всичко това.

 

Силва Дончева (silvaantonydon.blog.bg)

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 2| 5349 |09.04.2015 Марс пълен с глетчери; имало и океан . 1| 5421 |09.04.2015 Присаждат мъжка глава върху чуждо тяло . 7| 6515 |07.04.2015 Учените от ЦЕРН пред ново революционно откритие . 12| 5994 |06.04.2015 Обраха "интелектуално" проф. Божидар Димитров

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads