Реклама / Ads

0| 5870 |12.12.2016 НАРОДЕН ГЛАС

Фрог Нюз стартира рубриката „Свободен пазар на електроенергия, Вие питате – ЧЕЗ отговаря“

.
От 1 април 2016 г. всеки потребител, включително и битов, има право да излезе на свободния пазар на електроенергия и да смени доставчика си на ток. Процесът на пълното отваряне на пазара има своите предимства, но крие и някои рискове за клиентите.
В тази връзка стартираме рубриката „Вие питате – ЧЕЗ отговаря“. Ще очакваме Вашите въпроси на редакционния имейл: info@frognews.bgНадяваме се да Ви бъдем полезни. 

 

Кой е най-големият риск за клиентите при сключването на договор с търговец на електроенергия на свободен пазар?

 

Опитът ни показва, че най-трудно за клиентите е да оценят условията, предлагани от различните търговци, както и цените. Като клиенти е необходимо да се научим да сравняваме правилно – т.е. ако гледаме оферта, в която е включена цена за енергията, но не са включени разходите за задължения към обществото или пък мрежовите компоненти, които се дължат от търговеца към електроразпределителното дружество, то трябва да знаем, че това не е цялата цена, която ще дължим след сключването на договор. Важно е също да се обръща внимание на „дребния шрифт“ – начинът на фактуриране, условията за плащане, сроковете за прекъсване и възстановяване на захранването, неустойките при прекратяване на договора.

 

В случай, че не съм доволен от избора си, имам ли право да сменя доставчика и в какъв срок?

 

На практика няма ограничения за смяна на доставчика на електроенергия. Най-важното условие е клиентът да спази договора с настоящия си доставчик и да няма неплатени задължения. Клиентът има право да направи нов избор на доставчик, включително и да се върне отново на регулирания пазар.

 

Ще се промени ли фактурата ми на свободен пазар?

 

Промяната във фактурата зависи преди всичко от избора на търговец. Част от търговците не фактурират по реален отчет, други не предоставят детайлна информация за консумацията Ви и за това как се е образувала крайната сума за плащане. Добра идея е да изискате тази информация преди сключване на договор с търговеца, който сте избрали.

 

Как битовите потребители могат да сменят доставчика си на електроенергия с друг?

 

Важно е да се знае, че освен възможност, каквато вече съществува, за клиента е необходимо да има и икономически смисъл от излизането на свободен пазар. Което означава да получи оферта, която му предлага по-ниска от съществуващата регулирана цена. Това към момента е валидно най-вече за стопанските потребители, но разбира се и физическите лица могат да сменят доставчика си при желание.

 

Процедурата по първоначална регистрация на свободния пазар на електрическа енергия и смяна на доставчика е подробно разяснена в приетата от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ Инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили. Всеки клиент, който отговаря на техническите изисквания и няма просрочени задължения към настоящия си доставчик, има право да избере нов, лицензиран търговец на електроенергия, с когото да договори цената за снабдяване с електрическа енергия.

 

Процедурата по смяна на доставчика се администрира от оператора на съответната електроразпределителна мрежа, към която е присъединен обекта. Смяната започва със сключване на договор за комбинирани услуги (или на договор за продажба на електроенергия при публично известни общи условия) между клиента и избрания от него търговец на електроенергия. След това процедурата се заявява от клиента или от неговия нов доставчик, за което той трябва да е упълномощен от потребителя.

 

За клиентите е важно да знаят, че могат да сменят свободно доставчика си на електроенергия, но не и оператора на електроразпределителната мрежа, към която са присъединени техните обекти.

 

Как става смяната на доставчика?

 

Процедура за смяна на доставчик за клиенти със СТП*

Тя се инициира от титуляра на обекта или от упълномощено от него лице и се администрира от мрежовия оператор, към чиято мрежа е присъединен обектът.

 

Етап 1

Клиентът сключва комбиниран договор за покупко-продажба, мрежови услуги (достъп и пренос) и балансиране с избран от него доставчик на електроенергия.

 

Етап 2

Клиентът или упълномощеното от него лице подава Заявление за смяна на доставчик на електрическа енергия за клиент със СТП (по образец на мрежовия оператор) между 1-во и 10-то число на месеца, предхождащ месеца на промяна.

 

В заявлението се посочва конкретен тип СТП (от легенда на мрежовия оператор - битов, небитов или улично осветление), който следва да съответства на типа клиент и характера на потребление на електроенергия в неговия обект.

 

При първа смяна на доставчик от регулирания пазар с доставчик от свободния пазар в хода на процедурата се сключва договор за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа с мрежовия оператор.

 

Смяната на доставчик на електрическа енергия влиза в сила от 1-во число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението за смяна на доставчик.

 

Необходимо условие за успешно извършване на смяната е клиентът да няма просрочени задължения към настоящия си доставчик. Това се установява в хода на процедурата посредством кореспонденция между администратора на процеса и настоящия доставчик.

 

Редът, условията и сроковете за регистрация на свободен пазар и смяната на доставчик на електроенергия са регламентирани в Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия и Инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат СТП.

 

*СПТ – стандартизиран товаров профил

 

Представлява поредица от коефициенти, която отразява консумацията през годината по часове. Използва се за клиенти, които нямат инсталиран електромер за почасово мерене. СТП отчита типа на обекта и характеристиката на деня от периода (работен, почивен, празничен). Типовете СТП се изготвят от електроразпределителните дружества и се одобряват от КЕВР.

 

В момента в България има десетки лицензирани търговци на електроенергия. На кого да се доверим?

 

Препоръчваме на потребителите да се доверяват на дружества с утвърдена репутация и професионален опит при работа с клиенти.

 

Много от търговците на свободния пазар нямат изграден капацитет да обслужват голям брой клиенти. Изграждането и оборудването на мрежи от клиентски центрове изисква сериозни инвестиции, включително за придобиване на специализиран софтуер и обучение на служители. Наличието на инфраструктура е гаранция за коректност и бърза реакция, когато клиентите желаят да бъде решен някакъв проблем. Затова е важно при избор на търговец клиентите да се интересуват и от това дали той разполага с клиентски центрове, в какъв срок ще отговаря на жалбите им, с какви експерти разполага, как и в каква периодичност ще осъществява връзката с потребителите.

 

Подробна информация за свободния пазар на електроенергия и оферта от „ЧЕЗ Електро България“ АД потребителите могат да получат на сайта на ЧЕЗ (www.cez.bg) в секция „Свободен пазар“, на денонощната телефонна линия на компанията - 0700 10 010, на имейл zaklienta@cez.bg или в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 0| 5627 |28.11.2016 Фрог Нюз стартира рубриката „Свободен пазар на електроенергия, Вие питате – ЧЕЗ отговаря“ . 0| 6449 |21.11.2016 Фрог Нюз стартира рубриката „Свободен пазар на електроенергия, Вие питате – ЧЕЗ отговаря“ . 0| 5740 |07.11.2016 Фрог Нюз стартира рубриката „Свободен пазар на електроенергия, Вие питате – ЧЕЗ отговаря“
Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
БЛОГОВЕ