Реклама / Ads
22| 5916 |06.12.2011 ПОЛИТИКА

Станишев се разписа: отправя писма до Първанов, до Борисов

.
Сергей Станишев
Уверява Първанов, че ще направи всичко, за да се чува ясно гласът на България и на българската левица в Европа. На Борисов пише, че без координирани политики България не може да се справи с кризата.

Президентът на ПЕС и лидер на БСП Сергей Станишев благодари с писма за получените поздравления по повод избора му за шеф на европейските социалисти.

Ето какво пише Станишев до Г. Първанов дословно: "Благодаря за Вашите поздравления по повод избирането ми за президент на Партията на европейските социалисти. Приемем единодушното доверие на 33 европейски социалдемократически и социалистически партии като огромно лично предизвикателство и оценка за изминатия от БСП път на промени и последователно провеждане на европейска лява политика.  Като лидер на БСП в периода 1997-2001 г. Вие започнахте пътя на излизане от международна изолация и приобщаване на партията към световното и европейско социалистическо семейство. Този процес не беше лек и изискваше огромни политически усилия и най-вече вола за последователна вътрешна модернизация на БСП. Нямаше как това да се случи без пълната съпричастност на членовете и симпатизантите на БСП. Именно поради това посветих това голямо признание на редовите членове на социалистическата партия, които изстрадаха и участваха активно в пътя на обновлението. След многобройни мисии и поетапно засилващо се сътрудничество усилията за модернизация на БСП бяха заслужено оценени. През есента на 2003 г. БСП беше приета за пълноправен член на Социалистическия интернационал - най-голямата световна политическа организация. През пролетта на 2005 г. постигнахме и пълноправно членство в Партията на европейските социалисти.

 

Пълноценната интеграция на БСП в световните и европейски структури на голямото социалистическо семейство стана един от важните фактори за разширяване на доверието сред българските граждани и реализацията на успешен и пълен управленски мандат с водеща роля на БСП. В личен план се чувствам особено щастлив, че именно правителството, в което БСП играеше водеща роля, постигна една дългогодишна национална цел - членството на България в Европейския съюз.

Като президент на България Вие отлично знаете, че Партията на европейските социалисти беше един принципен, недвусмислен и последователен партньор и съюзник на страната ни в тази епопея. В условията на „умората от разширяването" и вътрешните проблеми на ЕС след провала на проекта за Европейска Конституция това беше от особено значение. Страните, ръководени от социалисти и социалдемократи, групата на ПЕС в Европейския парламент, европейските комисари от нашето семейство, парламентарните групи в националните парламенти се противопоставиха на отлагането на членството на България и на идеите за членство „втора категория". Разбира се, всичко това нямаше да е възможно, ако нашият народ, не беше обединен от общо и постоянно усилие за прилагането на европейските стандарти.

 

Уважаеми г-н Президент,

Като президент на Партията на европейските социалисти виждам като една от задачите си провеждането на системна и прозрачна обществена дискусия по актуалните европейски теми. За съжаление, на петата година от членството на България в Европейския съюз, вместо той да заема водеща роля в политическите дебати, сме свидетели на все по-провинциално отношение към случващото се в ЕС. Днес Европа е изправена пред тежки изпитания - криза на доверието в еврото, опасност от навлизане в нова рецесия, тежка социална цена, която плащат гражданите във всички страни. Наред с обективните икономически причини един от факторите за дълбочината на кризата е и липсата на силна политическа воля на европейско за вземане на категорични и ефективни мерки за възстановяване на доверието в Европа.

 

Позицията на моето политическо семейство е, че обръщане на негативната тенденция е възможно, ако се действа чрез решителен пакет от мерки - издаване на еврооблигации, по-активна роля на Европейската Централна Банка, създаване на Европейска рейтингова агенция, въвеждане и прилагане на данък върху финансовите операции, който да ограничи спекулациите със суверенен дълг и да осигури значителен финансов ресурс за Европа. Партията на европейските социалисти е заявила ясна позиция, че без координирани политики за инвестиции, икономически растеж, създаване на работни места и социална закрила, мерките за овладяване на бюджетните дефицити и дълговите проблеми ще имат само краткотраен ефект.

За разлика от европейската десница, която чрез своите представители на всички нива последователно води към разделяне на Европа на различни скорости, европейските социалисти отстояват принципите на единен и демократичен Европейски съюз. Убеден съм, че от позициите на Вашата отговорност отлично осъзнавате, че това е в интерес на България. В противен случай, страната ни може скоро да се окаже европейска периферия.  През всички последни години, както на власт, така и в опозиция, Българската социалистическа партия последователно провежда икономическа и социална политика, насочена към европейската модернизация на страната. Не се съмнявам, че като отговорен и опитен държавник, сте добре запознат с визията на БСП „България 2020 - Европейска социална държава", утвърдена от заседание на 47-я конргес на БСП. За българските социалисти това е посока, на основа на която разработваме нашите управленски алтернативи на сегашното състояние на страната. Това е и платформа, с която БСП активно ще участва в обществената дискусия за мястото и бъдещето на България като пълноправен член на Европейския съюз. Смея да Ви уверя, че като президент на Партията на европейските социалисти ще направя всичко възможно, за да се чува още по-ясно гласът на България и на българската левица в Европа", заключава Сергей Станишев.

 

До премиера Борисов Станишев написа: "Благодаря за Вашите поздравления по повод избирането ми за президент на Партията на европейските социалисти. Приемем единодушното доверие на 33 европейски социалдемократически и социалистически партии като огромно лично предизвикателство и оценка за изминатия от БСП път на промени и провеждане на съвременна европейска лява политика. Избирането за президент на ПЕС ми носи голямо лично удовлетворение, защото повече от десет години последователно работя както за пълната интеграция на моята партия в европейското социалистическо семейство, така и за членството на България в Европейския съюз. Имах личното щастие да дам своя дял и за постигането на тези две големи цели.

Винаги съм вярвал, че прилагането на европейския модел за политическа система, изграден от демократични партии в ляво, дясно и центъра, пълноценно интегрирани в най-големите политически семейства в ЕС, е едно от условията, за да може България ефективно да отстоява своите национални приоритети и интереси в голямото европейско семейство.

Нашите вътрешни политически разногласия и противопоставяния по мое убеждение не следва да са пречка за търсене на диалог и съгласие по националните задачи в Европейския съюз. И занапред, като лидер на ПЕС, ще продължа да ги отстоявам пред моето политическо семейство и неговите представители в европейските институции на всички нива.

Като Ви е добре известно, Партията на европейските социалисти и нейната група в Европарламента последователно и недвусмислено подкрепи навремето пълноправното членство на България в ЕС. И в този мандат на най-представителната европейска институция Групата на социалистите и демократите нееднократно застана на страната на българския интерес - за равноправното ни членство в Шенген и против въвеждането на допълнителни изисквания, за отпускане на значителни допълнителни средства за компенсации за предсрочното закриване на блоковете на АЕЦ Козлодуй.

Това поведение на социалистите се основава на дълбокото разбиране, че европейският проект се основава не само на икономически и политически интереси, но най-вече върху общи ценности - свобода, справедливост, солидарност, върховенство на закона.

Когато поради вътрешнополитически или други конюнктурни причини, се прилага двоен стандарт към нашата страна, не се съмнявам, че и занапред България може да разчита на принципното поведение на ПЕС. Това, впрочем, не означава, че европейските социалисти биха подминали с мълчание всеки случай, когато основополагащи принципи на ЕС се нарушават у нас от страна на властите.

 

Уважаеми г-н Министър-председател,

Смятам за важна съставна част от моята работа като президент на ПЕС разгръщането на обществена дискусия по всички актуални европейски теми в България. Виждам, че на петата година от нашето членство в ЕС подобни обсъждания в институциите и обществото ни се провеждат набързо, често в сянка и без публично отразяване. А всяко решение на Европейския съвет, Европейския парламент или ЕК имат пряко и дългосрочно влияние върху живота на всеки българин.

Обръщам се към Вас с призива, като ръководител на правителството и лидер на управляващата партия, да поемете инициативата за прозрачно и задълбочено обсъждане на ключовите за европейското бъдеще на страната теми с опозицията, синдикатите, работодателите и гражданското общество.

1. Днес в центъра на европейската дискусия е финансовата и икономическата криза, в това число мерките за стабилността на еврото. На 9 декември в Европейския съвет предстоят да се обсъдят важни, но и противоречиви инициативи, в това число за промяна на Договора за ЕС. Международните пазари днес очакват бърза и ефективна реакция от ЕС. Вярвам, че от Вашата позиция на министър-председател, ще оцените точно подводните камъни, свързани със започване на сложна, рискова, продължителна и с несигурен край процедура по промени в Договора.

Вече повече от две години сме свидетели на отлагани във времето, на малки порции и половинчати решения, които не успяват да възвърнат доверието в еврото и в политическата воля на лидерите на ЕС. Обръщане на негативната тенденция е възможно, ако се действа чрез решителен пакет от мерки - издаване на еврооблигации, по-активна роля на Европейската Централна Банка, създаване на Европейска рейтингова агенция, въвеждане и прилагане на данък върху финансовите операции, който да ограничи спекулациите със суверенен дълг и да осигури значителен финансов ресурс за Европа.

Позицията на моето политическо семейство е, че без координирани политики за инвестиции, икономически растеж, създаване на работни места и социална закрила, мерките за овладяване на бюджетните дефицити и дълговите проблеми ще имат само краткотраен ефект.

България също така няма никакъв интерес от създаването на по-тесни механизми в рамките на еврозоната. Това ще ни превърне във второ качество членове. Поради това смятам, че трябва да се противопоставим решително на отнемането на функции от Европейския съвет. Нямам съмнение, че като министър-председател на България отлично осъзнавате, че разделянето на Европа на скорости, кръгове и прочее не отговаря на нашите национални интереси.

2. През следващата година в целия ЕС предстои обсъждане на следващата финансова рамка на Съюза за периода 2014-2020 г. В условия на криза и рязко намаляване на външните инвестиции европейските фондове са ключов финансов ресурс за модернизация на държавата ни и повишаване стандарта на живот на гражданите. През последните две години ние твърдо удържаме предпоследното място по усвояване на средството от еврофондовете. Поради това смятам за крайно необходимо да се проведе национална дискусия по позицията на България в преговорите по европейската рамка.

Тя би следвало да доведе до формулиране на единна национална позиция относно:

Нашето национално виждане относно приоритетните политики, които да бъдат заложени в общия бюджет на ЕС.
Националните водещи политики, които да бъдат финансирани ударно за икономическо и социално сближаване на България с останалите страни на ЕС.
Причините за бавното усвояване на европейските пари, при реален риск да не сме в състояние да усвоим по-голямата част от полагащите ни се европейски средства и мерки за преодоляването на това състояние.
Структуриране на стратегическата ни рамка и инструментите за постигането им.

Широка дискусия и национална позиция, с която правителството да участва в преговорите, сериозно би подсилила политически позициите на българската страна.

3. Членството на България в Европейския съюз създаде нови възможности и отговорности за регионалната роля на страната ни. Чрез активната ни роля можем да бъдем не само потребител на европейска сигурност, но и да се утвърдим като държава със свой принос. Бих искал да Ви припомня, че през 2007-2009 г. България бе инициатор за такива инициативи като „Черноморска синергия" и активизирането на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Смятам, че България е заинтересована в очертаването на ясна европейска перспектива за членство за страните от Западните Балкани. Необходима ни е и по-ясна позиция за преговорния процес с Република Турция. Бих искал да обърна внимание, че стремежът на всички тези държави към европейско членство е и възможност да поставим редица открити въпроси в европейски контекст и да ги отстоим по-успешно.

Изразявам моята готовност и като председател на БСП, и като президент на Партията на европейските социалисти, конструктивно да участвам в сериозна обществена дискусия по целия този кръг стратегически въпроси", пише в писмото си Сергей Станишев.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 49| 5107 |02.12.2011 Станишев: ГЕРБ прокарва шокови мерки срещу хората . 56| 5879 |04.11.2011 Станишев и Петков: БСП се готви за скок във властта . 57| 8708 |02.11.2011 Станишев обяви 1 690 000 българи за „мутри” . 66| 7204 |01.11.2011 Борисов: В изборите губещ е Станишев, Първанов - победител

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads