Реклама / Ads

0| 7169 |08.07.2016 НОВИНИ

ВАП разобличи общините за куп незаконни такси, които събират от хората

.
Искаш да си поставиш преместваем обект? Няма проблем, само си плати глобата за неправилно паркиране. Ако пък нямаш такава, тогава дай депозит за разноски по премахването му и ще получиш разрешение за поставянето му.

На такива условия, въведени от общини по Черноморието и други градове, които представляват туристически дестинации, се е натъкнала Върховната административна прокуратура при поредната си проверка за законосъобразността на общинските наредби. ВАП установява редица въведени допълнителни такси, които не само са в разрез със закона. Целта е тази порочна практика, която здраво бърка в джоба на гражданите, да бъде преустановена.

 

В последния случай става дума за проверка във връзка с общинските наредби за преместваеми обекти, реклама и търговия, както и наредбите за рекламна и информационна дейност.

 

Нарушения били установени в 126 подзаконови нормативни акта, които съдържали текстове, противоречащи на Конституцията и законите. До момента са изготвени 10 протеста за отмяна на норми от общински наредби в Несебър, Созопол, Царево, Велинград, Септември, Севлиево, Димитровград, Дупница, Аврен и Златоград, които незаконосъобразно регламентират различни по характер условия, задължения и ограничения за гражданите, в противоречие с нормативна уредба.

 

Ето и някои примери: Съответната община няма да издаде разрешение за поставяне на преместваеми обекти на хора, които имат задължения към нея.

 

Според прокуратурата по този начин местните нормотворци преценяват например неплатена глоба за неправилно паркиране за съизмерима със свободата на стопанската инициатива и правото на развитие на гражданското общество. "С този режим се облагодетелстват едни заявители, например тези, които нямат задължения към общината, дори и само защото не живеят на територията на общината. Подобен приоритет на фискалната необходимост над всякакви други форми на дейност, в т.ч. и нестопанска, на територията на общините е незаконосъобразен", изтъкват от ВАП.

 

Други общини пък са въвели изискването за предоставяне на нотариално заверено съгласие за представяне на удостоверения за липса на задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК, въпреки че законът изисква само писмена форма, без нотариална заверка.

 

Текстът от ДОПК гласи: "Органът по приходите издава удостоверение за наличието или липсата на задължения по искане на задълженото лице или въз основа на акт на съда в 7-дневен срок от постъпването на искането или на акта. В удостоверението се отбелязва и отговорността за чужди задължения. В удостоверението не се отбелязват задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения."

 

Трети общини пък въвеждат следното условие – ако ще се поставя някъде преместваем обект, то трябва предварително да се плати депозит за разноски по неговото принудително премахване, като сумата се определя със заповед на кмета.

 

По този начин общините гарантират разходи за извършване на бъдеща услуга, но събирането на суми за подобни услуги не намират опора нито в Закона за устройство на територията, нито в Закона за местните данъци и такси. "По своя характер този депозит представлява обезпечителна мярка, но такава се предприема само въз основа на влязло в сила изпълнително основание и то когато изпълнението на задължението е невъзможно или се затруднява. Подобно положение противоречи на правната сигурност и в този смисъл е константната практика и на Европейския съюз", коментират от прокуратурата.

 

Някои общини пък карат хората да подават декларации, че срещу тях не е провеждана процедура за принудително премахване на преместваем обект.

 

Разпоредбите не само противоречат на редица закони – АПК, ЗМДТ, ЗУТ, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), но и са в разрез с Конституцията, с принципа на правната сигурност - основен принцип на правото на ЕС и с чл. 49, § 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, отбелязват от ВАП.

 

И продължават с аргументите, с които искат отмяна на текстове, директно рефлектиращо върху гражданите – разпоредбите са "в пряко противоречие с императивно регламентираните предели на нормотворческа компетенция и принципите на правовата държава". И още - противоречат на принципите на свободна стопанска инициатива, реда за установяване и събиране на публични вземания, както и на всички законови разпоредби, регламентиращи реда и условията за упражняване на "дейности".

 

Местната власт превратно упражнява компетентността си с въвеждането на подзаконова нормативна уредба, противоречаща на законовата. В чл. 2 от Конституцията е прогласено, че България е единна държава с местно самоуправление, в която не се допускат автономни териториални образувания, а още по-малко автономни законодателни такива, отбелязва прокуратурата.

 

Освен това, въпросните текстове са в нарушение на чл. 49, § 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Като въвежда изисквания и условия пред упражняване на дейност, които не са специфични и са неотносими към съответната дейност, наредбите практически затрудняват осъществяването на дейността. И въвеждат несвойствени за нея условия и ограничения, с което нарушават и правото на установяване на територията на съответната община с цел осъществяване на съответната дейност.

 

Това е поредната проверка на Върховната административна прокуратура по реда на надзора за законност на общинските наредби. И поредната, при която са установени незаконно въведени тежести за хората – двойно таксуване за разрешителни, което е в нарушение на законите.

 

Неотдавна ВАП констатира порочна практика и предприе действия за прекратяването ѝ като подаде протести в административните съдилища и поиска отмяната на разпоредби в общински наредби, които регламентират задължения за гражданите за плащат такси за такса за т. нар., "предварително съгласие" за промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд.

 

Първото таксуване се дължи по Закона за опазване на земеделските земи. Според неговия чл. 30, ал. 2 при промяна на предназначението на земя, включително от общинския поземлен фонд, се дължи местна такса, определена от общинския съвет.

 

Независимо от тази такса, някои общини въвели още една – допълнителна, която е за получаване на т. нар. "предварително съгласие", което е само етап от промяна на предназначението и по този начин се достига двойно плащане в една процедура. Това, от своя страна, е в противоречие и Закона за местните данъци и такси, защото не може да се обосноват материално-технически и административни разходи за общината по извършване на услугата "предварително съгласие", и то допълнителни, тъй като таксата за промяна на предназначението постъпва именно в бюджета на общината.

 

Нарушителите, които е установила ВАП, са Хасково, Силистра, Сливен, Созопол, Несебър, Кубрат, Момчилград, Стамболийски, Родопи, Велинград, Трън, Лозница, Гълъбово, Баните, Завет, Марица, Попово – предимно земеделски райони, където това е и основният поминък на хората.

 

Нарушения имаше и при проверката на общински наредби за т. нар. разрешения за разкопаване (прокопаване и т. н.) на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, респективно задължение за плащане на такси от граждани и организации за издаване на такива актове.

 

Прокуратурата поиска от административните съдилища да отменят тези разпоредби, защото това са незаконни административни процедури, от които на това отгоре се събират такси от гражданите. Съгласно чл. 72 ал.1 от ЗУТ работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се извършват въз основа на разрешение за строеж. В тези случаи  единственият индивидуален административен акт, който се изисква от закона е разрешението за строеж и липсва друго законно основание за издаване на разрешение за разкопаване. Такава услуга не е предвидена нито в ЗМДТ, нито в друг специален закон и е недопустимо събирането на местни такси за технически услуги, които не почиват на законова разпоредба, посочиха от прокуратурата.

 

Не могат да се обосноват и материално-техническите и административни разходи за общините по извършване на услугата, защото според ЗУТ строителят на улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура е длъжен да извърши за своя сметка необходимите възстановителни работи в срока, определен от общинската администрация, уточниха от ВАП.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 4| 3920 |15.06.2016 Павлова решена да обжалва, ако ВАС обяви за незаконни по-скъпите винетки . 2| 4957 |13.06.2016 Събарят незаконни ромски къщи в Стара Загора . 0| 4064 |08.06.2016 Зоран Заев изпращал незаконни записи в чужбина за Борисов . 0| 3963 |07.06.2016 Прокуратурата погна общините за събиране на незаконен данък
Реклама / Ads
БЛОГОВЕ