Реклама / Ads
38| 30517 |02.06.2015 ЪNDERGROUND

Ултра скандал: Главен свидетел срещу КТБ в имотни далавери с Пеевски

.
Зашеметяваща сделка на път да взриви магистратурата и общественото мнение. Главният свидетел по делото срещу Корпоративна търговска банка Бисер Лазов е продал имоти на Делян Пеевски, считан от мнозина за основен подбудител на атаката срещу КТБ и един от мажоритарните собственици Цветан Василев.
 
Сделката е скандална минимум заради две неща: като какъв главният свидетел (странно защо не обвиняем...) продава скъпарски имоти, откъде притежава такива и какъв е произходът на парите му, превръщащи го в изключително богат човек?

И как така точно фирма, свързвана с депутатът Пеевски, е купувач. Съвпадение ли е това или задкулисна закономерност, потвърждаваща всички съмнения за организиран, предумишлен удар срещу КТБ?

Друг въпрос е, защо прокуратурата "пропуска" да види какво се случва, което си е екзистенциално питане.

Главният прокурор Сотир Цацаров и премиерът Бойко Борисов твърдят, че имат воля да извършат реформите в съдебната система. Като съветсни граждани искаме да помогнем това да се случи и затова предоставяме на вниманието им някои факти, получени във Фрог нюз.

Част от схемата за продължаващия умишлен погром на КТБ

На 11.02.2015 г. фирмата ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД, с ЕИК 131062652,  собственост на Бисер Лазов, продава на АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД с ЕИК 202822555 бившата осеметажна сграда на „София прес” на бул. Цариградско шосе 113 – с РЗП от около 8 000 кв.м.·       Извадка от имотния регистър:

Пореден № по справката    1

№ от входящ рег    6459

Дата от входящ рег    11/02/2015

№ от дв. вх. рег    6266

Дата от дв. вх. рег    11/02/2015
Книга    ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт    
Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Акт Том    
13
Акт номер  
 39
Година    
2015
Условие    
№ от описна книга    
4185 от 11/02/2015  
Свързани актове    
Страни    Продавач -
ЕИК / БУЛСТАТ 131062652 ЕВРОБИЛД 2003  
Купувач (частна собственост) -
ЕИК / БУЛСТАТ 202822555 АСТЪН ОПТИМУМ  


Кой е купувачът на сградата - АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД с ЕГН .................... – извадка от Търговския регистър:


РЕГИСТРИРАН ПО ДДС    Данъчен номер: BG202822555 Дата на регистрация: 16.03.2015 г. Данъчен адрес : област СОФИЯ, община СТОЛИЧНА, гр.СОФИЯ, жк Сердика, ул.Камен Андреев №24 ап.5

СТАТУТ    Име:    АСТЪН ОПТИМУМ Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност Транслитерация: :„Aston Optimum” Ltd Събитие:Време: 18.02.2015г. 15:12
АДРЕСИ        Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, град София , р-н Възраждане, Пощенски код: 1303кв. Сердика, ул."Камен Андреев" № 24, ап. 5
ЗА КОНТАКТИ    Електронна поща:  @gmail.com
КАПИТАЛ    Размер на капитала: 100 лв. Внесен капитал: 100 лв.
СОБСТВЕНИЦИ
Едноличен собственик на капитала ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ  егн

•    Едноличния собственик на капитала на дружеството – Ивайло Йорданов Николов е изпълнителен директор на свързаното с Делян Пеевски дружество „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ” ЕАД.

•    Това е видно от хакта, че АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД и „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ” ЕАД са регистрирани на един и същ адрес – гр. София, ул. "Камен Андреев" 24.

•    Извадка от Търговски регистър за „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ” ЕАД:

•    РЕГИСТРИРАН ПО ДДС    Данъчен номер : BG831648572 Дата на регистрация : 01.04.1994 г.Данъчен адрес : област СОФИЯ, община СТОЛИЧНА, гр.СОФИЯ, ул. КАМЕН АНДРЕЕВ № 24 ет.5

•    СТАТУТ    Име: ПРОМИШЛЕНОСТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГВид: Едноличноакционерно дружествоТранслитерация: PROMISHLENO STROITELSTVO-NOLDING
Събитие:Време: 09.02.2015г. 12:27

•    АДРЕСИ    Седалище и адрес на управление:БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, град София , р-н ВъзражданеПощенски код: 1606кв. СЕРДИКА, КАМЕН АНДРЕЕВ № 24

•    ЗА КОНТАКТИ    тел.:  0факс: 9 Електронна поща: @abv.bg

•    КАПИТАЛ    Размер на капитала: 2619982 лв. Внесен капитал: 2619982 лв.

•    АКЦИИ

•    УПРАВЛЯВАЩИ
Представители    Ивайло Йорданов Николов    ЕГН    ...................
Представители    Петър Бобев Мирчев    ЕГН    ...................

•    Към 31.12.2013 г. купувачът АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД не осъществява дейност. Отчетени са 0 лв. приходи, както и 0 лв. активи. С какви средства е закупило горепосочения имот?
2 Извадка от Търговския регистър с решението на Окръжен съд – Кюстендил.:


Определение от 12.02.2015 по т. д. № 76/2014 на Окръжен съд – Кюстендил
ДОПУСКА предварителни обезпечителни мерки по отношение „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД ЕИК 131062652, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500 ул. „Бузлуджа” № 55, както следва:
НАЛАГА ОБЩ ЗАПОР И ВЪЗБРАНА върху имуществото на „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД ЕИК 131062652, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500 ул. „Бузлуджа” № 55.

 

Забележителното е, че това решение излиза един ден след датата на продажбата на бившата сграда на „София прес”.


Въпреки това решение към момента все още няма вписани възбрани върху имоти на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД. Защо?!

Допълнителна информация за други подмолни действия на защитения свидетел Лазов:

•    Кратко описание на извършени предишни продажби от Бисер Лазов чрез ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД:
- През периода м. октомври - м. декември 2014 г. ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД продава много на брой имоти в цялата страна.


- Всичките имоти се продават само на едно и също лице – Балкан ерма ЕООД /с ЕИК 200501554/. Това дружество е под контрола на Ангел Христов, близък на Бисер Лазов.


- ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД е кредитополучател в КТБ АД. С тези действия Бисер Лазов целенасочено продава активи на кредитополучател на банката, с цел нейното ощетяване при бъдещи изпълнителни действия срещу ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД.

Нито един контролен орган в държавата не реагира. това е доста странно, при положение, че премиерът Борисов апелира и дори разпореди да се пресекат всякакви действия, които биха ощетили държавата и данъкоплатците. Очевидно някои институции не са чули неговите думи или не ги интересува мнението на министър-председателя.

•    Кратко описание на инициираното от Бисер Лазов производство по несъстоятелност на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД:


- ДИВАЛ 59 ЕООД е собственост на Емил Галов, който е от съзаклятниците на Бисер Лазов.


- В началото на 2015 г. ДИВАЛ 59 ЕООД /с ЕИК 131093950/ пуска молба за обявяване на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД в несъстоятелност.


- Датата на неплатежоспособност, която се иска, е 8-ми декември 2014 г., т.е. дата след всички осъществени продажби на имоти.


- Неслучайно преди молбата за несъстоятелност седалището на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД е преместено от София в родния град на Бисер Лазов - Кюстендил, където той има силно влияние. На новия адрес на регистрация на фирмата в Кюстендил - ул. Бузлуджа 55 не се намира офис на дружеството, а жилищен имот на близки на Бисер Лазов, 


- Целта на Бисер Лазов е да изпревари банката и да не може извършените продажби да се обявят за нищожни.


- КТБ АД успява да се присъедини към производствто по несъстоятелност на неизрядния си кредитополучател ЕВРОБИЛД 2003 в последния момент, благодарение на настоятелното алармиране на квесторите от адвокат. Ако квесторите на банката бяха наложили по-рано възбрана върху имуществото на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД, щяха да се предотвратят всички продажби на имоти извършени от БЛ и банката нямаше да бъде ощетена.  Сега е ощетена не само банката, но и всички българи.

 

3    Сградата на ул. "Граф Игнатиев" 10, където е централата на КТБ, е собственост на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД, като между банката и дружеството има сключен договор за наем от м. февруари 2014 г.

 


•    На 31.10.2014 г. ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД  учредява в полза на НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД договорна ипотека върху сградата на централата на банката на пл. "Гарибалди" при следните параметри:


- Материален интерес – 39 974 971 лева.
- Основание: споразумение от 01.09.2014 г., което урежда взаимоотношенията между двете страни, във връзка със сключен договор за цесия, съгласно който  Ню кооп инвест ЕАД е купило вземане на Кастамо Трейдинг Лимитид, Лимасол, Кипър от ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД. По този начин НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД става кредитор на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД.
- Срок за изплащане на задължението – 10 години.
- Целта на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД е сградата да се ипотекира, като се изпревари банката, и после да я продаде или оформи като дълг срещу собственост.
- Представляващ НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД е Ненчо Ангелов Трифонов. Едноличен собственик на НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД е ЕКО ПАЗАРИ ЕООД с управител и собственик  Лъчезар Христов – син на горецитирания Ангел Христов /близък на Лазов/

 

· Извлечение от имотния регистър за учредената ипотека върху сградата на централата на КТБ:

 

справката    4
№ от входящ рег    55473  
Дата от входящ рег    31/10/2014  
№ от дв. вх. рег    54992  
Дата от дв. вх. рег    31/10/2014  
Книга    ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ  
Тип Акт    Учредяване на договорна ипотека  
Акт Том    21  
Акт номер    50  
Година    2014  
Условие      
№ от описна книга    42168 от 31/10/2014   
Свързани актове      
Страни    Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 201794003 НЮ КООП ИНВЕСТ   
Ипотекарен длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 131062652 ЕВРОБИЛД 2003  

 

   Извлечение от имотния регистър за учредената ипотека върху бившата сграда на „София прес” в полза на ПИБ:


Пореден № по справката    1
№ от входящ рег    
24468
Дата от входящ рег  
 30/04/2015
№ от дв. вх. рег    
24026
Дата от дв. вх. рег    
30/04/2015
Книга    ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт  
 Учредяване на договорна ипотека
Акт Том    
11
Акт номер    
40
Година    
2015
Условие    
№ от описна книга    
17480 от 30/04/2015  
Свързани актове    
Страни    Кредитор -
ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА  
Ипотекарен длъжник -
ЕИК / БУЛСТАТ 202822555 АСТЪН ОПТИМУМ  


НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО Е, КАКВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОБЕЗПЕЧАВА УЧРЕДЕНАТА ИПОТЕКА В ПОЛЗА НА ПИБ:


 

·       От горепосочения нотариален акт става ясно, че недвижимият имот служи за обезпечаване на евентуалните вземания на ПИБ АД по издадени банкови гаранции на консорциуми /ДЗЗД-та/, в които участва дружеството на Делян Пеевски – "Водстрой 98" АД. (Връзките на депутата с фирмата са описвани многократно в медиите, но прокурорска проверка или такава от НАП не е последвала.)

 

·       Банковите гаранции, които ПИБ АД е издала, обезпечават доброто изпълнение на сключени договори между фирми на Делян Пеевски и Държавния резерв на Република България за изграждане и ремонт на петролни и зърнени бази. За тези прелюбопитни и съмнителни сделки ще стане дума в следващи побликации.

 

С ДВЕ ДУМИ – ЗАЩИТЕНИЯТ СВИДЕТЕЛ ПРОДАВА АКТИВИ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ НА КТБ АД - СТРУКТУРИ ОКОЛО ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ. ТОЙ ОТ СВОЯ СТРАНА ГИ ИПОТЕКИРА В ПОЛЗА НА ПОЛУЧИЛАТА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПИБ АД.

 

ВСИЧКО ТОВА СЕ СЛУЧВА ПОД НОСА НА ПРОКУРАТУРА, СЪД, ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ, КВЕСТОРИ И СИНДИЦИ НА КТБ АД.

 

Изложените факти биха предизвикали чудовищен скандал във всяка правова държава. България такава ли е? Или живеем в страа на сенките...

 

Екип на Фрог нюз

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 6| 13187 |17.02.2014 Обезглавеният и унизен маестро! . 28| 13794 |30.03.2013 Ултра нови скандални разкрития . 39| 23190 |21.12.2010 Скандал: Шеф на охраната на Първанов пазел Маргина . 51| 21918 |06.12.2010 Скандал: Патрашкова рекетира Петя Славова

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads